Produktark Proplan Drag Drop rev 2012 - Proplan AS

proplan.no

Produktark Proplan Drag Drop rev 2012 - Proplan AS

Proplan Drag & DropEnkel kobling av dokumenter og filer i Visma BusinessMange kunder synes det kan være svært tidkrevende å legge til dokumenter og filer til en ordre.Det kan gjelde både inngående og utgående dokumenter som for eksempel bestillinger ogspesifikasjoner som kunde har fått på e-post, sertifikater, materialbevis etc.Med Proplan Drag & Drop vil du lett kunne koble filer, dokumenter og e-post til ordre.Det ligger ingen begrensninger i hvilke filtyper som kan kobles, men løsningen forutsetter at programmetsom skal åpne filen er installert. Eksempel: For at en tegning i CAD format skal vises måbrukeren ha AutoCad installert på sin maskin slik at programmet automatisk starter opp og viserfilen.Funksjonalitet:Gevinster:Kobler alle filer og dokumenter via drag & dropKan kobles til alle typer orde(salg/ innkjøp/ produksjon/utleie etc.)Kobles automatisk mot kunde/leverandør, ordrenr,ansvarsenheter m.mAll informasjon er søkbarFrigjør tidForenkler tilgang til informasjonAll dokumentasjon samlet på en plasswww.proplan.no


Hvordan?Stå på den valgte ordren, og trykk på knappen ”koble dokument” Følgende vindu dukker da opp:Denne ruten vil ligge ytterst på skjermen og du kan dra filer, e-poster og lignende inn i vinduet. Når du”slipper dokumentet” blir det kopiert til riktig katalog, og det opprettes en link mellom ordren og dettedokumentet/filen.Vi gjør jobben enklereProplan er et softwareselskap med lang erfaring somforhandler av markedsledende administrativ programvaresamt flere egenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er åskape bedre lønnsonhet for våre kunder gjennom ekteengasjement. Vi har dyktige konsulenter som bistår både iimplementeringsfasen og etterpå. Det skal være trygt ogenkelt å gjøre Proplan til din programvarepartner.Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobbenenklere for din bedrift.Kontakt:Proplan ASTel: 815 00 715firmapost@proplan.noProplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

More magazines by this user
Similar magazines