Stetoskopet - Sykehuset Østfold

sykehuset.ostfold.no

Stetoskopet - Sykehuset Østfold

SØ INTERNT opplæring av lederne

- Tydelig lederskap gir bedre pasientbehandling

- Vi er ikke her for oss selv. Alt vi gjør

innen ledelse og kompetanse

utvikling skal ha en positiv

innvirkning på pasientbehandlingen

i Sykehuset Østfold (SØ). Målet er

en kontinuerlig prosess for å bedre

våre tjenester, sier HR-direktør

Wenche Lyngholm.

LEDERUTVIKLING. HR-direktør Wenche Lyngholm og

organisasjonspsykolog Rachel Lørum har et kontinuerlig

blikk på hvordan lederutviklingen skal bli bedre i SØ.

Tekst og foto: Trond Degnes

SØ er inne i store omstillinger. Vi er på vei

mot en ny sykehusstruktur med et ombygd

SØ Moss og et helt nytt sykehus på Kalnes,

hvor somatikk og psykiatri er under samme

tak.

– Alle som arbeider i HR i SØ er opptatt

av å støtte oppunder denne prosessen.

Her spiller vi tett sammen med

linjelederne. Vårt interne team har drevet

lederopplæring i selve omstillingsprosessen

tett opp mot klinikkdirektørne, sier

Lyngholm.

Tydelige lederskap

– Hvilke krav stilles til dagens ledere i SØ?

– Vi forventer at alle ledere skal være

gode forbilder. Det er utviklet leveregler

for sykehuset. Alle leveregler har et klart

budskap og det skal gjenspeiles i vår daglige

adferd. Den enkelte medarbeider skal med

egne øye se at lederne lever etter reglene,

sier Lyngholm.

Organisasjonspsykolog Rachel Lørum

jobber tett med HR-direktøren i kompetanseutviklingen

i SØ. Hun understreker at det

er en leders oppgave å ha et kritisk blikk på

sin egen avdeling.

SMÅSTOFF

Vil bli flinkere til å samarbeide

Tekst og foto: Nina C. Bjerke

Både pasienter og fastleger skryter av tilgjengelige

og lydhøre medarbeidere på revmatologisk

avdeling i Sykehuset Østfold Moss. I tråd

med den nye samhandlingsreformen ønsker

avdelingen nå å jobbe mot et enda bedre

samarbeid med fastlegene og pasientene.

Revmatologisk avdeling ønsker å finne

ut hvordan den kan bli enda flinkere til

å samarbeide. Derfor inviterte avdelingen

praksiskoordinator, nå kommunelege

i Sarpsborg, Nina Mikkelsen Bakken og

leder for brukerutvalget, Mona Larsen,

å komme med gode innspill.

– Vi ønsker at pasientene skal få en enda

bedre oppfølging av oss og av fastlegene,

sier kst. avdelingssjef Grete Jespersen i

Revmatologisk avdeling.

Mikkelsen Bakken foreslo at avdelingen

bør bruke praksiskonsulentene i større grad

enn de brukes i dag. Jobben til praksiskonsulentene

er å sikre og styrke samarbeidet

mellom sykehusets avdelinger og allmennpraktiserende

leger til beste for pasientene.

– Dessuten kan det være en ide å

arrangere jevnlige kurs for fastlegene. Slik

kan dere sikre dere at enda flere leger får

bedre kjennskap til hvordan denne pasientgruppen

bør behandles, sier hun.

Ifølge Mona Larsen har brukerorganisasjonene

og revmatologisk avdeling hatt et

veldig godt samarbeid i alle år.

– Dere er lydhøre for våre ønsker, og

forsøker å tilrettelegge for pasientene

så godt det lar seg gjøre, sier lederen for

brukerutvalget.

For å få til enda bedre samhandling med

fastlegene, foreslår Larsen å ansvarliggjøre

fastlegene enda mer i arbeidet med å følge

opp pasientene.

– Jeg vet at pasientene ofte føler seg

– Fagmiljøer og forskere gir oss løpende

ny kunnskap om behandling og organisering.

Vi skal bruke denne kunnskapen til

kontinuerlig forbedring av våre helsetjenester.

Det betyr at kvaliteten skal økes med

fokus på sikkerhet i pasientbehandlingen.

Det må foretas kritiske evalueringer, men

samtidig motivere til forbedring og innovasjon.

Kort sagt: Lede den endring vi står

midt oppi, sier Lørum.

Krevende å lede sine ledere

HR-direktøren er klar på at det kreves en

egen kompetanse for å lede sine ledere.

Ledere i SØ har uttrykt ønske om et eget

program for å bli bedre i lederrollen. Det

er naturlig at for eksempel avdelingsjefene

ønsker påfyll. Derfor utvikles det prosesslederkorps

som består av ledere, organisasjonspsykologer

og rådgivere.

– Det er avdelingssjefens ansvar at

seksjonsledere har den nødvendige kompetanse

for å utvikle sine medarbeidere.

Konseptet er utviklet i samarbeid med rundt

100 ledere i SØ. De er også brukt for

å finne ut mer i detalj hva lederne mener

om kompetanse generelt. Dette programmet

har oppstart til høsten, nærmere bestemt

3. september, sier Lyngholm.

utrygge, og velger derfor å kontakte spesialisthelsetjenesten

selv om det ikke alltid er

nødvendig. For å gjøre fastlegene enda tryggere

på hva slags behandling og oppfølging

som skal til, hadde det vært smart å gi dem

litt opplæring, mener hun.

FÅR SKRYT. – Jeg vet at dere jobber veldig bra med

samhandling på revma, sier klinikkdirektør Per G.

Weydahl. Her flankert av kst. avdelingssjef Grete

Jespersen (t.v.) og kommunelege Nina Mikkelsen Bakken.

Sammen – for pasienten

Fra 24. april i år vil all akuttberedskap for fysisk helse

bli samlet i Fredrikstad. Hvordan vil dette påvirke

pasientbehandlingen for Østfolds befolkning? LES MER»

6 STETOSKOPET APRIL 2012 STETOSKOPET APRIL 2012 7

TEMA

ETT AKUTTSYKEHUS

More magazines by this user
Similar magazines