Views
1 month ago

Technomarket industrie nr. 63

mecatronică

mecatronică Contribuţiile originale știinţifice și tehnice la concepţia și dezvoltarea de sisteme cyber‐mecatronice continuare din numărul anterior Autor: Prof Univ. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe Director General, Institutul Naţional de Cercetare‐Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – București Prof. univ. asociat la UPB, UVT și UTM; Membru corespondent al ASTR Contribuţii pentru funcţionarea sistemului cyber‐mecatronic, sistem mecatronic inteligent agricol cu telemonitorizare și telecontrol Sistemele de conducere inteligentă și telecontrol pot fi adaptate și la sistemele mecatronice agricole cum ar fi: tractoare, combine sau sisteme de stropit, pe mașini de recoltat furaje sau drone. Sistemele mecatronice agricole au costuri diferite în funcţie de precizia lucrărilor efectuate și de gradul de autonomie și automatizare. Unele sisteme mecatronice agricole au înglobate sisteme de poziţionare care funcţionează pe sistemul sateliţilor americani, cum e John Deere, alţele funcţionează pe sistemul sateliţilor rusești. Serviciul de obţinere de date de poziţionare poate fi gratuit sau cu abonament, în funcţie de acest lucru este influenţat și preţul. Aceste sisteme poate fi folosit cu succes în diagnoza culturilor agricole pentru fermieri: tratarea solurilor optim în funcţie de culturi cartografierea parcelelor și a zonelor de interes harta modulară pentru fiecare parcela în parte harta zonării parcelelor cu nevoile de azot și apă calculul indicelor: NDVI, PRI și a altora la cerere corelări ale tipurilor de teren nevoia de apa din sol și azot pentru fiecare parcelă în parte (la nivel de metru pătrat) estimări culturi Aplicaţii în cercetare: clasificarea și cartografierea la nivel naţional a solurilor pe parcele/zone prognoze pentru procesele sistem sol‐plantă‐mediu înconjurător diagnoza proceselor pedogenetice și funcţiilor biologice ale solului diagnoza tipurilor de culturi în funcţie de tipul de sol dezvoltare de modele pedogenetice În continuare, se prezinta subsistemele mecatronice componente ale ansamblului sistemelor mecatronice agricole: Sisteme mecatronice agricole Subsistemul mecatronic ‐ spaţiu cibernetic Fig. 2 Subsistemul mecatronic – Centru de Telemonitorizare și Telecontrol Fig. 3 Fig. 1 Un exemplu de sistem mecatronic agricol inteligent este tractorul Fendt 1000 Vario. Pentru a se putea adapta diverselor lucrări și condiţii, tractorul Fendt 1000 Vario are integrat sistemul de umflare a roţilor VarioGrip, care permite utilizatorului să regleze presiunea anvelopelor din cabină, în mişcare. Tractorul are cea mai mare anvelopă pentru agricultură din lume, cu diametrul de 2,35 m. Fiind un produs Fendt tractorul are transmisia continuu variabilă Vario; sistemul de management al tractorului TMS (care reglează automat viteza și turaţia în funcţie de sarcină); terminalul Variotronic (prin intermediul căruia sunt comandate şi monitorizate toate funcţiile tractorului și ale utilajului atașat). Succesul sistemelor mecatronice agricole este determinat de rentabilizarea culturilor și a devenit posibil cu ajutorul tractorului 42 technomarket – august ‐ septembrie 2017

mecatronică autonom fără cabină. Acest vehicul, prezintă o gamă largă de instrumente ISOBUS, care includ cele mai recente tehnologii de orientare, telemetrie, partajarea și gestionarea datelor agronomice oferind managerilor o capacitate suplimentară executării lucrările agricole și permite realizarea muncii în mod autonom, zi și noapte. Noua gamă de tractoare Case IH Magnum, prin eliminarea cabinei, compensează costul tehnologiei suplimentare. O interfaţă interactivă pentru calculator și tableta permit operatorului facilităţi diverse de programare și de monitorizare de la distanţă. Sistemul integrat trasează căile cele mai eficiente, în funcţie de teren, instrumente, obstacole și utilaje. Prin utilizarea radarului LIDAR și camerei de bord, vehiculul poate detecta obstacole și se oprește, notificând operatorul, prin alerte audio și vizuale. Vehiculul se oprește, de asemenea, imediat în cazul în care semnalul GPS s‐a pierdut. Drona inteligentă este un sistem de zbor complet automat ghidat prin GPS ce folosește un software dedicat, special programat și care are în memorie coordonatele parcelelor. Drona automată are inclus un sistem de achiziţie a datelor dintr‐un sistem de ghidare GPS și un sistem de captare a imaginilor. La sol, un calculator cu soft special dezvoltat captează datele transmise de dronă și le prelucrează oferind diferite informaţii utile cum ar fi: • Plantele absorb lumina necesară procesului de fotosinteză. Sistemul de colectie a datelor măsoară lumina reflectată de plante cu scopul de a determina starea plantelor și modul de acoperire al solului. Pe baza acestor date se fac estimarile pentru cantitatea de biomasă, necesarul de azot și necesarul de apă din sol. • Cartografiere agronomică se realizează pe baza datelor captate, determinându‐se variabilitatea parcelelor de teren. Datele sunt interpretate din punct de vedere agronomic, folosind un model matematic dezvoltat, rezultand „Harta agronomică“. Soft‐ul recomandă, pe baza rezultatelor obţinute, calculul nevoilor de azot și irigaţii pentru fiecare parcelă în parte. Harta agronomică generată de sistem include: cantitatea de biomasă/cantitatea de azot din sol / cantitatea de apă din sol Popularitatea tot mai mare a dronelor agricole este determinată de creșterea gradului de tehnologizare a agriculturii, extinderea culturilor, precum și comasarea terenurilor la care se va ajunge în viitorul apropiat, agricultura traditională lăsând locul agriculturii inteligente a viitorului. În acest moment, singura fabrică din România care produce motoare pentru drone agricole funcţionează la Buzău și are 42 de angajaţi, fiind realizată cu fonduri europene. Securitatea cibernetică a sistemelor mecatronice robotice și a proceselor de comunicaţie Cei mai mulţi atacatori ai reţelelor de calculatoare, cunoscuţi și sub denumirea de hackers, sunt persoane rău intenţionate care reușesc să pătrundă dincolo de o barieră de securitate, distrugând intenţionat anumite componente ale sistemului sau cauzând o disfuncţionalitate. Metodele de asigurare a securităţii sistemelor au fost standar ‐ dizate în ISO/IEC 27001:2005 ‐ Information Technology ‐‐ Security Techniques ‐‐ Information security management systems – Requirements, la care au aderat până în prezent, peste 30 de companii din România (conform organismului de certificare SRAC). Metode posibile de atac cibernetic unei reţele de comunicaţie: Sniffing (sunt niște aplicaţii sau uneori dispozitive hardware ce nu fac nimic altceva decât sa înregistreze pachetele de date ce se vehiculează prin reţea) Hacking (tehnici de inginerie inversă (demontare programe), cu scopul de a obţine cunoștinţe sau facilitaţi informatice). Inginerie socială (arta de a obţine informaţii și acces neautorizat în diferite sisteme si/sau locaţii). Rezumându‐se întreaga filozofie a securităţii sistemelor informaţionale într‐o frază se poate spune că „nu trebuie să ne temem despre ceea ce o să se întâmple, ci trebuie să știm ce se va întâmpla“. De altfel, principiul prudenţei și al continuităţii din contabilitate se combină perfect cu strategiile de securitate ale companiilor moderne Pentru a se asigura o protecţie optimă la diferitele tipuri de atacuri cibernetice se folosește tehnologia VPN (Virtual Privast Network). Acestea reprezintă o nouă tehnică pentru reţelele de mare suprafaţă. Astfel, o reţea privată virtuală, VPN, constituie un nou tip de sistem de acces pentru utilizatorii care se conectează de la distanţă. Sistemele tip VPN permit utilizatorilor aflaţi la distanţă să se conecteze la reţeaua lor prin intermediul internetului. Această conectare se face prin crearea unui circuit „virtual“ de la calculator la reţeaua unui sistem; adică legătura respectivă apare privată celorlalţi utilizatori, chiar dacă trece prin sistemul public al internetului. Toate datele și informaţiile care circulă prin conexiune sunt codificate pentru a nu fi citite de persoane neavenite. Ideea constă în conectarea unor reţele private printr‐o reţea publică, folosind un protocol privat. În acest mod, comunicarea cu resursele private este accesibilă numai utilizatorilor care folosesc protocolul respectiv. Conceptul se numește reţea privată virtuală, VPN; Există mai multe protocoale de acest tip, iar reţeaua publică de bază este internetul. VPN folosește internetul pentru a conecta între ele mai multe reţele LAN, printr‐o conexiune sigură. Conexiunile VPN realizează acest lucru cu două tehnologii importante: crearea de tunele și criptarea. Mai întâi, o reţea VPN creează prin intermediul Internetului un circuit ,,virtual“ între cele două puncte conectate. Apoi, folosește metoda creării de tunele pentru a împacheta datele în protocolul internetului, TCP/IP, astfel încât să poată fi transferate cu ușurinţă. Prin criptare se codifică informaţia trimisă, astfel încât numai destinatarul căreia i se adresează să o poată decodifica și citi. Pentru implementarea unui VPN sunt necesare: un firewall, un router, un server Proxy, un hardware și un software VPN sau, oricare dintre acestea pot asigura o comunicaţie sigură, dar o combinaţie a lor este soluţia cea mai bună. Reţelele locale ale utilizatorilor pot fi atât cablate cât și wireless. Implementările VPN‐urilor se organizează în Intranet VPN – reţeaua virtuală privată între sediile și departamentele aceleiași instituţii; Experimente și testări în laboratoarele INCDMTM În cadrul INCDMTM s‐au realizat teste preliminarii în vederea verificării principiului teoretic și tehnic al unor sisteme cyber‐mecatronice. Pentru acest obiectiv s‐au conceput module software specifice care permit configurarea și testarea spaţiului vectorilor de intrare la sisteme de automatizare implementate cu automate SIEMENS din familia S7‐300 prin intermediul PC‐urilor legate la reţeaua INTRANET. Principalele capturi ale ecranelor sugestive sunt prezentate mai jos pentru testarea generică a sistemelor cyber‐mecatronice. În Fig. 4 se prezintă un exemplu de program care testează comunicaţia între un PLC S7‐300 și un PC aflat în centrul de telemonitorizare și telecontrol. În Fig. 5 se prezintă un exemplu de program de test monitorizare vectori intrare LOCAL. Fig. 4 august ‐ septembrie 2017 – technomarket 43

INDUSTRIE ALIMENTARA XI OBTINEREA BERII.pdf - cndipt
e-infoBusiness nr. 10/15.03.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
Anexa nr. 6 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de ...