Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola

chalmers.se

Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola

1998 i sammandrag

Det intellektuella kapitalet

Människorna, det intellektuella kapitalet, är

det viktigaste för verksamheten. Många

kommer att gå i pension under de närmsta

åren och detta möter Chalmers redan nu

med olika former av rekryteringsåtgärder.

Satsning på IT

IT är ett av de områden som Chalmers nye

rektor vill satsa på. De nya elektroniska

verktygens betydelse framstod på flera sätt

under året som gick. På Chalmers bibliotek

var 1998 ett genombrottsår för tillgången till

vetenskapliga tidskrifter i digital form. Och,

i slutet av året invigdes Chalmers Medialab

med syftet att ge forskningen och utbildningen

nya verktyg och kunskaper för att

öka konkurrenskraften och markera en

ökad profilering på IT-området.

Informationsteknologin kommer att förändra

arbetet inom många områden, inte

minst inom ett av våra nya initiativ – design.

Kring ämnet flockas flera sektions- och

fakultetsområden med Sektionen för arkitektur

som spindeln i nätet. Ett av de mer

uppmärksammade initiativen är projektet

Interactive City.

Miljö – kännetecken för Chalmers

Under 1998 fattade Chalmers styrelse ett

principbeslut om en särskild satsning för att

stärka området miljö. Det ligger helt i linje

med det strategiska beslut som tagits, att

göra kunskap och teknologisk utveckling för

ett hållbart samhälle till ett kännetecken för

Chalmers verksamhet.

Attraktivt för ungdomar

Ungdomsbarometern är en av flera mätare

som visar att ungdomar väljer miljömedvetet.

Den visar också att Göteborg är den

mest populära studieorten och att Chalmers

är den mest kända högskolan. För att kunna

erbjuda ungdomarna en god start på Chalmers

togs under 1998 det tredje och sista

steget i högskolans och studentkårens gemensamma

mottagningsarbete. Alla faddrar

fick utbildning i sättet att möta männis-

2

kor och om verkningarna av alkohol och

andra droger. ”Jag blev paff över hur mycket

högskolan lägger ned på nollningen. Men det

är smart av dem”, säger en av deltagarna.

”Det är nästan vi som avgör om de kommer

att trivas här eller inte.”

Framgångsrik insamlingskampanj

Teknologerna har också engagerat sig i insamlingen

till Chalmers nya kårhus. En unik

telefonkampanj genomfördes med 82 teknologer

som under 10 veckor ringde 6 000

alumner. Den gav direkt cirka 2 Mkr med

löften om mer. Med hjälp av några större

donationer har kårhusinsamlingen hittills

givit cirka 30 Mkr. Den industriella delen av

insamlingskampanjen ”Bygg en bättre framtid

med Chalmers” avslutades under året och

gav till och med lite mer än det satta målet

på 250 Mkr till forskning, utrustning och

byggnader i form av donationer och fleråriga

forskningsbidrag.

Ett växande Chalmers

Den obändiga initiativkraften får Chalmers

att hela tiden utvecklas. Växtkraften kan i

framtiden rent fysiskt tas bättre omhand

tack vare köpet av Vasa-området. Det förser

Chalmers med ytterligare 70 000 m2 lokalyta

ned mot Göteborgs centrum. Chalmers

Lindholmen utökade sin lokalyta med

3 000 m2 och fick framförallt en självständigare

ställning än tidigare.

Ett starkare Chalmers Lindholmen

Chalmers styrelse beslöt under hösten att

Ingenjörs- och sjöbefälsskolan ska organiseras

som ett dotterbolag till Chalmers och

heta Chalmers Lindholmen. Beslutet är en

del i det pågående arbetet att stärka, utveckla

och profilera högskoleingenjörs- och

sjöbefälsutbildningarna i Göteborg. Och de

som håller i rodret är den starka duo som

gjorde Chalmers första år som stiftelsehögskola

så framgångsrika – Bernt Rönnäng,

ny rektor, och Anders Sjöberg, arbetande

styrelseordförande.

More magazines by this user
Similar magazines