Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien - Norstedts

norstedts.se

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien - Norstedts

svenska ordböcker norstedts

Svensk ordbok utgiven av

Svenska Akademien

Svensk ordbok utgiven av

Svenska Akademien

—————————————————————————————————

Första upplagan, 3 736 sidor, hårdband

Två volymer i box

ISBN 978-91-1-302267-3

—————————————————————————————————

Denna ordbok är en ingående beskrivning av modern

svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning

i kombination med historiska uppgifter. Den är utformad

som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text,

för att skriva en löpande text och för att få upplysning om

ordens härkomst.

6

Ordboken innehåller 65 000 uppslagsord illustrerade med

94 000 fraser och exempel jämte 25 000 sammansättningar

som inte är upptagna som egna uppslagsord. Den innehåller

också 1 100 belysande sentenser, ofta bevingade ord.

Därtill kommer ett stort antal stilrutor som ger råd i vanliga

språkvårdsfrågor, en nyhet i svenska ordböcker.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har utarbetats

av redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker

vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs

universitet.

More magazines by this user
Similar magazines