KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

krigshjarta.com

KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

närmaste högre befäl kommer möta er.

Det är även sannolikt att partisanerna har kontaktpersoner i byn. Där måste ni gå varligt fram

eftersom integrationen av Jorgalerna fortfarande är i ett känsligt skede. Inga gripande får ske

innan det finns tydliga indikationer eller bevis på att någon är skyldig. Eventuella gripanden

ska först diskuteras med de cordovska administratörerna som har bättre information om

medborgarna i byn.

Soldaterna i Ödved kan säkert ha fler detaljer om överfallen i Ödved som ni fått rapporter

om. Kanske också information om partisanernas styrka och om några ledare identifierats av

Jorgalerna i byn.

När Gillet kommer ställs era order på ända och ni måste agera på eget initativ utifrån er träning

och Cordovska moral. Eftersom det finns brödraskap i området kommer era roller snabbt

misstänka att Hellefiord har fallit och därför finns det ingen poäng i att bege sig dit för att hämta

hjälp. Men självklart vill ni på området om möjligt bekräfta vad som hänt i Hellefiord. Kanske

kan ni ta en fånge och förhöra den, eller så finns det nån i byn som vet. Om Hellefiord har fallit

kommer det dröja innan förstärkningar kommer. Ni är utelämnade åt er själva åtminstone i

några dagar.

Med Gillet och Svarta solen i området är första prioritet att försöka säkra Cordovska resurser

i området. Dels ekonomiska och taktiska men framförallt Cordovska liv. Det är inte möjligt att

föra en stor grupp bybor ut i skogen, de har inte den träning som krävs och ni har inga förråd

eller möjligheter att försörja dem eller ens föra dem i säkerhet tillräckligt snabbt. Gillets trupper

liksom brödraskapet är relativt snabbfotade och i skogen finns redan partisaner som inte

tvekar att döda civila. Så. Ni behöver stanna i området och bekämpa Gillet på de sätt ni kan.

När ni agerar på området är det viktigt att minnas att era stående order inbegriper:

● En god relation till civila Jorgaler måste upprätthållas. Utan deras stöd blir kriget ännu

svårare att vinna. Och era roller vet att det inte går så bra som salens informatörer i

Jorgala vill påskina.

● Samröre med partisaner och andra av Cordoviens fiender är förräderi och straffas med

döden genom stening.

● Om Dangil-teknologi riskerar att falla i fiendens händer ska den föras i säkerhet och

gömmas.

Mer om Cordovsk kultur

Att vara en god cordov

De allra flesta av er förväntas spela övertygade, patriotiska goda Cordover för att kunna driva

spel i kamp mot Gillet. Några exempel på vad detta innebär är:

● Man gör sitt yttersta för andra medborgare i Jorgalien/Cordovien och samhällskollektivet,

exempelvis så arbetar man eller strider disciplinerat och tar stort ansvar även för andras

More magazines by this user
Similar magazines