20.01.2014 Views

HSB:s Brf Herkules 1987 i Göteborg Allmän information och ...

HSB:s Brf Herkules 1987 i Göteborg Allmän information och ...

HSB:s Brf Herkules 1987 i Göteborg Allmän information och ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 1<br />

<strong>HSB</strong>:s <strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> <strong>1987</strong> i Göteborg<br />

Allmän <strong>information</strong> <strong>och</strong> ordningsregler<br />

Innehållet i denna <strong>information</strong>sskrift<br />

utgör i tillämpliga delar föreningens ordningsregler,<br />

vilka antagits av styrelsen<br />

vid sammanträdet den 22 april, 2001 <strong>och</strong><br />

är under uppdatering (2013).<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 3<br />

INNEHÅLL<br />

1. Styrelse<br />

2. Tänk på dina grannar<br />

3. Föreningslokal<br />

4. Vävstuga<br />

5. Bastu<br />

6. Solarium<br />

7. Snickarbod<br />

8. Tvättstuga<br />

9. Städning<br />

10. Gårdarna<br />

11. Cyklar, mopeder, motorcyklar, barnvagnar o dyl.<br />

12. Gästlägenhet<br />

13. TV <strong>och</strong> Bredband<br />

14. Särskilda regler för innehavare boende i k-märkt fastighet<br />

15. Andrahandsupplåtelser<br />

16. Bostadsrättshavarens nycklar<br />

17. Säkerhet <strong>och</strong> ansvar<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 4<br />

1. Styrelse<br />

Styrelsens kontaktuppgifter, se http://www.hsb.se/goteborg/herkules eller http://www.brfherkules.se/<br />

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om du har frågor eller vill lämna dina<br />

synpunkter på något.<br />

På föreningens hemsida publiceras – förutom denna ordnings- <strong>och</strong> <strong>information</strong>sskrift – löpande<br />

uppdaterad ekonomisk <strong>information</strong> mm.<br />

2. Tänk på dina grannar<br />

Det är naturligtvis viktigt att du inte låter radio, TV eller musikanläggning stå på för högt, inte går med<br />

träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22:00 <strong>och</strong> 07:00, då vi<br />

skall iaktta "största möjliga tystnad".<br />

Oavsett tidpunkt under dygnet gäller att det inte är tillåtet att använda musik eller andra ljudanläggningar<br />

som fortplantar ljudet genom byggnaden. Detta gäller särskilt s.k. uppskruvat basljud som kan höras på<br />

varierande avstånd från den egna lägenheten.<br />

Om du behöver borra, spika <strong>och</strong> såga gör du detta på vardagar mellan kl. 07:00 <strong>och</strong> 21:00.<br />

Lokaler<br />

I föreningen finns flera utrymmen som står till medlemmarnas förfogande.<br />

3. Föreningslokalen<br />

Mitt på stora gården finns föreningslokalen med tillhörande kök. Vissa regler gäller för att hyra lokalen,<br />

dessa finns på hemsidan. Lena Björklund, Sprängkullsgatan 7b, annalenasofia@hotmail.com har hand<br />

om bokning <strong>och</strong> lämnar ut lånenyckel till lokalen. Bokningslista finns på anslagstavlan i gången mellan<br />

gårdarna.<br />

4. Vävstuga<br />

Det finns en vävstuga i anslutning till föreningslokalen. l vävstugan finns möjlighet att väva mattor <strong>och</strong><br />

andra bruksartiklar. Vävgruppen brukar väva på tisdagar efter kl. 19:00. Kontakta Ulla Fäldt om du är<br />

intresserad.<br />

5. Bastu<br />

Bastun finns också i anslutning till föreningslokalen. Varje person som använder bastun är skyldig att<br />

städa <strong>och</strong> forsla bort eventuella sopor efter bokningspasset, för övrigt ingen avgift. Bokningslista finns<br />

på anslagstavlan i gången mellan gårdarna.<br />

6. Solarium<br />

Har ingång från Husargatan 12. Bokningslista finns utanför solariet. Kostnad 30 kr per tillfälle.<br />

Christina Hindemark sköter solariet, tel 711 75 51. Städnyckel används.<br />

7. Snickarbod<br />

Finns bredvid stora tvättstugan. Ingen bokning. Bastunyckel används.<br />

8. Tvättstuga<br />

Det finns två tvättstugor<br />

• Tvättstugan är öppen för alla medlemmar som följer ordningsreglerna i tvättstugan.<br />

• Observera att mattvätt <strong>och</strong> liknande grovtvätt endast är tillåten i den stora tvättstugan d.v.s. den<br />

med blå bokningslås.<br />

• Tvättiden måste respekteras.<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 5<br />

• Du har rätt att ensam disponera tvättutrymmena hela den bokade tiden.<br />

• Tvättstugan ska städas efter varje tvättpass.<br />

• Tvättmedelsbehållaren, filter i torktumlare samt torkskåp skall vara rengjorda.<br />

• Efter avslutat tvättpass har du lov att använda torkskåp <strong>och</strong> tumlare ytterligare en timme.<br />

• Låt ej tvätt, ren eller smutsig, ligga kvar i tvättutrymmena.<br />

• Fönstren får ej lämnas öppna, då du lämnar lokalen.<br />

• Det är ej tillåtet för barn att vistas i tvättstugorna annat än i vuxnas sällskap.<br />

9. Städning<br />

Sophantering<br />

Allmänt gäller att i sopnedkasten får endast vanliga hushållssopor slängas i väl förslutna soppåsar.<br />

Grovsopor får endast lämnas i grovsoprummet, julgranar ska klippas ner, d.v.s. grenarna ska tas bort från<br />

stammen <strong>och</strong> buntas ihop innan de läggs bland grovsoporna.<br />

Tidningar ska läggas i något av soprummen för tidningar <strong>och</strong> papper.<br />

Batterier <strong>och</strong> glas lämnas till källsorteringens olika platser exempelvis i Hagaparken, på Skanstorget eller<br />

på Rosenlundsgatan.<br />

Trappstädning<br />

l föreningen har vi sedan många år tillämpat egenförvaltning, vilket innebär möjlighet för oss att påverka<br />

vår miljö, ekonomi <strong>och</strong> trivsel. Detta innebär också att varje lägenhet har ansvar för ett städområde en<br />

viss angiven tid.<br />

l december varje år får varje bostadsrättsinnehavare den lista som anger tid för städning under<br />

nästkommande år. En likadan lista sätts också upp i respektive trapphus eller städförråd. Trappstädning<br />

innebär att man under de veckor man är ansvarig skall:<br />

• grovsopa <strong>och</strong> tvätta hela ytor i entré, trappor <strong>och</strong> hissar.<br />

• ta bort fläckar på väggar<br />

• damma lister <strong>och</strong><br />

• vid behov torka ledstänger vid sopnedkastet samt tvätta fönster i entrépartiet.<br />

Om du inte vill eller har möjlighet att städa debiteras du 285 kronor per månad (motsvarande varje<br />

bostadsrätts del/kostnad av aktuell städning). Du meddelar detta till Ana Bove i styrelsen. Observera att<br />

du måste anmäla förhinder att städa med minst tre hela månaders framförhållning.<br />

Städdagar<br />

Varje vår <strong>och</strong> höst har vi en städdag då vi hjälps åt att städa på gårdarna <strong>och</strong> i gemensamma utrymmen.<br />

10. Gårdarna<br />

På gårdarna finns under sommartid utemöbler <strong>och</strong> föreningen har även införskaffat gemensamma<br />

utegrillar som får disponeras. Glöm inte att städa efter dig, både grillen <strong>och</strong> på gården.<br />

Inga katter eller hundar får vistas fritt eller rastas på gårdarna.<br />

Antändande av pyrotekniska pjäser på gårdarna, exempelvis vid påsk <strong>och</strong> nyår, är av<br />

räddningstjänsten förbjudet, vilket säger sig självt med tanke på eldfaran för vår träbebyggelse.<br />

Observera att detta gäller även marschaller.<br />

11. Cyklar, mopeder, motorcyklar, barnvagnar o dyl.<br />

Ska placeras i för dem avsedda utrymmen. Motorfordon får under inga omständigheter parkeras i<br />

portuppgångar eller på gården. Plats finns att hyra för motorcyklar i P-huset Kruthornet.<br />

Mopeder hänvisas till cykelrummen. För att inte hindra utrymning vid eventuell brand är det<br />

förbjudet att placera dörrmattor, skodon, cyklar eller barnvagnar i portar eller trappuppgångar.<br />

Använd cykelrum, cykelställ eller barnvagnsrum.<br />

12. Gästlägenhet<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg<br />

6<br />

Har du vänner på besök kan du boka gästlägenheten (ingång Sprängkullsgatan 13, n.b.)<br />

Pris: 150 kronor per natt. Gästlägenheten har tre bäddar <strong>och</strong> tillhörande kök, duschrum <strong>och</strong><br />

toalett. Där finns också TV <strong>och</strong> porslin. Efter användandet ansvarar du för städning <strong>och</strong><br />

rengöring av lägenheten. Ansvarig för lägenhetsuthyrningen är Lena Kristiansson, tel 0769 -<br />

37 03 91 (skicka gärna sms).<br />

13. TV <strong>och</strong> Bredband<br />

TV-kanaler<br />

Bilaga 1: Analogt utbud<br />

SVT1 Sveriges Televisions huvudkanal, med ett utbud som<br />

omfattar ar allt från familjeunderhållning till debattprogram,<br />

barnprogram <strong>och</strong> kultur.<br />

SVT2 Sveriges Televisions andra kanal, med ett utbud som<br />

omfattar ar allt från familjeunderhållning till debattprogram,<br />

barnprogram <strong>och</strong> kultur.<br />

TV 3 är kanalen som bjuder på underhållande e program i form<br />

av film, serier, talkshows etc.<br />

TV4 Den breda svenska underhållningskanalen med populära serier,<br />

filmer, sport, nyheter <strong>och</strong> dokumentärer.<br />

Kanal 5 är en av Sveriges största TV-kanaler <strong>och</strong> gör TV för<br />

moderna <strong>och</strong> aktiva människor, med inriktning på underhållning,<br />

serier, drama <strong>och</strong> film.<br />

TV 6 är den nya breda underhållningskanalen. Kanalen är ett perfekt<br />

komplement till TV3 <strong>och</strong> ger dig bl a sport, actionfilmer, humor <strong>och</strong><br />

realityserier.<br />

Barnkanalen SVT:s egna, reklamfria barnkanal varvar klassiska<br />

favoriter med nya produktioner. Kanalen fokuserar även på<br />

interaktivitet <strong>och</strong> barnens egen medverkan.<br />

Kunskapskanalen SVTs kanal som sänder program inom ämnesområden som<br />

historia, natur, vetenskap, kultur, omvärld <strong>och</strong> språk.<br />

SVT 24 Temakanal för sport <strong>och</strong> nyheter. Samhällsprogram <strong>och</strong><br />

fördjupningar varvas med en mängd olika sporter.<br />

TV4 Plus gör tv av dina intressen! Program om allt från trädgård till föräldrarskap,<br />

La liga, alpint, hockeyallsvenskan <strong>och</strong> kvalserien <strong>och</strong> populära serier, talkshower <strong>och</strong><br />

spännande kriminalserier.<br />

CNN sänder en mix av regionala <strong>och</strong> internationella ionella nyheter,<br />

intervjuer, väder <strong>och</strong> sport –dygnet runt.<br />

Discovery Channel Unika produktioner om forskning, vetenskap, teknik, natur <strong>och</strong>historia.<br />

Cartoon Network en genväg till gott humör. En tecknadfilmkanal där<br />

alla pratar svenska <strong>och</strong> här kan du träffa både klassiska figurer <strong>och</strong> moderna karaktärer.<br />

MTV Europas mest populära musikkanal med intervjuer, ivespelningar,<br />

itlistor <strong>och</strong> mycket mer– dygnet runt!<br />

Turner Classic Movies (TCM) är en renodlad filmkanal som sänder<br />

klassiska filmer <strong>och</strong> spännande dramaserier. Detta är kanalen för dig<br />

som är filmintresserad,men men som vill ta del av mer film än bara de<br />

senaste.<br />

TV 8 Svensk aktualitetskanal som blandar nyheter, inrikes- <strong>och</strong><br />

utrikesmagasin <strong>och</strong> dokumentärer med filmer <strong>och</strong> underhållning.<br />

Kompletteras med börsinfo från Bloomberg <strong>och</strong> nyheter från<br />

Deutsche Welle. Sänder mellan 06:00-01:00.<br />

Kanal 9 Svensk kanal med fokus på underhållning <strong>och</strong> sport. Här<br />

sänds drama- <strong>och</strong> actionserier, filmer <strong>och</strong> dokumentärer,<br />

program<br />

om bilar <strong>och</strong> teknik samt sport i världsklass.<br />

TV4 Sport Toppidrott sju dagar i veckan! Allsvensk fotboll, spanska La liga <strong>och</strong> italienska<br />

Serie A, direktsända toppmatcher från Superettan, Hockeyallsvenskan, Kvalserien i<br />

hockey, Svenska Superligan i innebandy, motosport, ort, kampsport <strong>och</strong> Grand Prix-friidrott mm<br />

Analogt distribueras Nrk 1, DR 1,<strong>och</strong> 2, TV 5, TVE, Deutsche Welle, Rai Uno<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 7<br />

Bilaga 2: Digitalt tiläggsutbud (Erbjudande till konsument)<br />

Kostnaden för digitalspeglingen är endast 35<br />

kr/mån för kortavgiften.<br />

Baspaketet ligger till grund på allt som man<br />

väljer till.<br />

Mina Favoriter – välj 4, 6 eller 8 kanaler<br />

Mina 4 Favoriter: 109 kr/mån<br />

Mina 6 Favoriter: 139 kr/mån<br />

Mina 8 Favoriter: 159 kr/mån<br />

Kortavgiften <strong>och</strong> kanalerna i Baspaketet<br />

ingår i månadsavgiften<br />

Pluspaketet – 199 kr/mån (inkl. kortavgift)<br />

Totalpaketet – 299 kr/mån (inkl. kortavgift)<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 8<br />

Bredband<br />

Ett LAN för bredbandsuppkoppling finns draget till varje lägenhet, där vår samarbetspartner Telia<br />

levererar olika typer av tjänster i vårt fastighetsnät som t.ex.<br />

- Bredbandsaccess 10 Mb<br />

- Bredbandsaccess 100 Mb<br />

- Telia Digital TV<br />

- Telia Bredbandstelefoni<br />

För beställning av dessa tjänster, gå in på www.telia.se eller ring Telias kundtjänst <strong>och</strong> meddela att du bor<br />

i <strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> i Haga.<br />

14. Särskilda regler för innehavare boende i våra fastigheter i gammal stil<br />

Observera att särskilda regler gäller för lägenheterna i fastigheterna med äldre ursprung/utseende.<br />

Ägare till sådan bostadsrätt är skyldig att överlämna reglerna till köpare av bostadsrätten för<br />

undertecknande av dessa. Kopia av undertecknat ”tillägg till bostadsrättsavtal” lämnas till styrelsen.<br />

15. Andrahandsupplåtelse<br />

Du måste alltid ha tillstånd från styrelsen för andrahandsupplåtelse (då någon annan person än<br />

bostadsrättsinnehavaren bor i lägenheten). Styrelsen har som princip att följa Hyresnämndens praxis avs.<br />

April 2008


<strong>Brf</strong> <strong>Herkules</strong> Göteborg 9<br />

andrahandsupplåtelse. Det innebär bl.a. att tillstånd kan ges för begränsad tid då särskilda omständigheter<br />

föreligger, t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort.<br />

16. Bostadrättshavarens nycklar<br />

Portnyckeln går till:<br />

• portar<br />

• trapphusdörrar<br />

• tvättstugor<br />

• återvinningsrum<br />

• grovsoprum<br />

• cykelrum<br />

• barnvagnsrum<br />

Lägenhetsnyckeln går till:<br />

• lägenhetsdörren<br />

• vindar<br />

Städnyckeln går till:<br />

• städskrubbar<br />

• solariet<br />

17. Säkerhet <strong>och</strong> ansvar<br />

Öppna inte portarna för någon Du inte känner. Borttappad nyckel anmäls till styrelsen.<br />

18. Gym<br />

Under senare delen av verksamhetsåret 2007 har föreningens utbud av frivilliga fritidsaktiviteter utökats genom ett<br />

gym. Detta gym har inrättats i den tomma lokalen mellan föreningens två tvättstugor utefter Sprängkullsgatan <strong>och</strong><br />

är öppet för alla brf-medlemmar efter erläggande av självkostnadsavgift till gymgruppen (Lotta Ohlsson,<br />

lottaoh@hotmail.com, tel 031-13 14 24).<br />

April 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!