11.10.2014 Views

Byggaren 4.10

Byggaren 4.10

Byggaren 4.10

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

yggaren<br />

Nr 4 - 2010 pris 50 kr<br />

Pappaledigt<br />

byggproffs<br />

med flyt<br />

I döda<br />

hantverkares<br />

sällskap<br />

Ris och ros<br />

för arbetssko<br />

Sten Folkesson:<br />

Seriös byggare<br />

bör visa ID-kort<br />

Tidningen för byggproffs<br />

byggaren nr 4 2010 1


Innehåll<br />

Peter Norrbohm<br />

LEDAREN<br />

Värmeisolerande 0,033 W(m•k)<br />

Snabb, enkel och kostnadseffektiv<br />

drevning av fönster & dörrar!<br />

CC-Fönsterdrev består av finporig skumplast som pressats samman till en tjocklek av 2 mm.<br />

Remsan klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. På 1-3 timmar<br />

expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 30 mm. Remsan förblir elastisk och fönstret kan<br />

efterjusteras utan problem.<br />

CC-Fönsterdrev är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat*.<br />

Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev och fogskum.<br />

All dokumentation finns att hämta på www.3c.nu<br />

*Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4 och föreskrifterna för att använda produkten är stränga.<br />

Det finns i bl. a. tätningsmaterial, lacker, lim och stoppningsmaterial.<br />

KOSTNADSFRITT!<br />

För prover, ring 0346-587 54 eller www.3c.nu för mer info!<br />

har nu full sortering av CC-Fönsterdrev.<br />

4 Barnledigt byggproffs<br />

7 Facket gillar ROT-avdrag<br />

10 Byggare på Dramaten<br />

12 Svartjobb ger guldkant<br />

14 Test av en enda sko<br />

15 Tog EU-bidrag från bonde<br />

16 ID-kort för byggare<br />

18 Test av VW Transporter<br />

20 Stort & Smått<br />

22 Frågor & Svar<br />

byggaren<br />

nr 4 - 2010<br />

ansvarig utgivare och chefredaktör<br />

lars cyrus 0 8-5 1 4 9 3 4 2 0<br />

jaff@vtf.se<br />

redaktör<br />

peter norrbohm 0 7 0 8-2 9 9 7 0 2<br />

info@byggaren.se<br />

annonschef<br />

thomas af kleen 0 7 0 6-7 3 9 9 2 2<br />

thomas.afkleen@swipnet.se<br />

annonssäljare<br />

elisabeth monö persson 0 7 0 5-5 3 1 1 6 3<br />

elisabeth@vtf.se<br />

postadress<br />

box 2 0 8 2, 1 6 9 0 2 solna<br />

förlag<br />

förlags ab verkstadstidningen<br />

design<br />

broncoprod hb<br />

omslagsfoto<br />

peter norrbohm<br />

prenumeration och adressändring<br />

08-514 934 21<br />

info@byggaren.se<br />

prenumerationspris<br />

350 kr ex moms för ett år (sju nr)<br />

tryck, repro och annonsproduktion<br />

vtt vimmerby<br />

medarberare i detta nummer<br />

lena fieber<br />

sten folkesson<br />

staffan möllerberg<br />

mona johanson<br />

Svartjobbarna<br />

röstar rödgrönt!<br />

Äntligen tycks det lossna! Småhustillverkarna vädrar morgonluft, byggföretagen<br />

ser ljuset i tunneln och byggkonkurserna minskar.<br />

För de som gillar ROT-avdrag – och de är många - är lyckan över dessa goda tecken<br />

inte lika fullständig. När konjunkturen vänder ska skattesubventionen bort, lovar (eller<br />

hotar beroende på hur man ser det) de rödgröna om de vinner valet.<br />

Ett löfte svartjobbarna gärna kommer att lystra till. Efterfrågan på kvittolösa byggtjänster<br />

har ju minskat dramatiskt tack vare ROT-avdraget. När en svartjobbare kostar<br />

lika mycket som en vit efter avdrag finns det inga skäl i världen att anlita den förstnämnda.<br />

Folk är väl inte dumma…<br />

Både den sittande alliansen och oppositionspartierna är också överens om att ROTavdraget<br />

gör svarta jobb vita. Skillnaden ligger i uppfattningen om omfattningen.<br />

För alliansen är det viktigaste att för lång tid sätta ett grundskott i den svarta byggsektorn<br />

medan de rödgröna främst<br />

ser det som en sysselsättningsfrämjande<br />

åtgärd under lågkonjunktur.<br />

Fast det bör väl vara ganska självklart<br />

att skattesubventioner till<br />

privatpersoner får goda sysselsättningseffekter.<br />

Färre svarta jobb<br />

leder till att fler vita jobb skapas<br />

– och fler blir anställda med justa<br />

Finns inga skäl<br />

i världen att anlita<br />

svartjobbare.<br />

löner. Även när tiderna blir bättre och beställarna står på kö kan det knappast skada<br />

att minimera möjligheten till osunda svarta affärsuppgörelser.<br />

Det här har Byggnads ordförande Hans Tilly tydligen helt klart för sig. Under den<br />

debatt med politiker från alla riksdagspartier, som <strong>Byggaren</strong> och Bygg- och Järnhandlarna<br />

arrangerade på Nordbygg ställde han sig något motvilligt bakom alliansens modell<br />

med ett permanent ROT-avdrag.<br />

Det gillade naturligtvis inte socialdemokraten Lars Johansson (S) som här kände sig<br />

djupt sviken av arbetarrörelsens fackliga gren i en så viktig ideologisk fråga.<br />

I grunden är de rödgröna emot att ge ekonomiska favörer till privatpersoner för att<br />

de ska lockas att köpa vita tjänster. Fuskare ska inte uppmuntras, hette det i debatten.<br />

Mer kontroller, oklart vilka, kombinerat med moralisk upprustning var det åtgärdspaket<br />

som utlovades.<br />

En sak är i alla fall klar. De rödgröna har säkrat svartjobbarnas röster i september.<br />

* * *<br />

Apropå Nordbygg. Skandinaviens största byggmässa avslutades i mars och har<br />

gett en besk eftersmak – av öl. I många montrar vad det närmast fri tillgång på<br />

starköl och det var också si och så med ålderskontrollen. Till råga på<br />

allt skedde utskänkningen i hallar<br />

där besökarna kunde testa nya<br />

handverktyg. Omdömeslöst? Det<br />

är bara förnamnet.<br />

Ljudegenskaper över 50dB<br />

3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu<br />

byggaren nr 4 2010 3


Pappaledig byggare<br />

väcker förundran<br />

Barnledig byggföretagare? Omgivningen ställde sig frågande när Joachim<br />

Falk gick på pappaledighet under nio månader. Förutsättningen var<br />

att han hade en duktig och driftig delägare som tog ansvaret. Att våga<br />

släppa kontrollen blev också ett lyft för framgångsrika JA Falk Bygg AB i<br />

Stockholm.<br />

- Det är det bästa jag gjort för företaget, säger han.<br />

Text: Lena Fieber Foto: Peter Norrbohm<br />

Kompanjonerna Joachim Falk och Artur Åberg träffas någon<br />

timme varje vecka då de tränar och äter lunch ihop. En viktig<br />

stund för att stämma av vad som är på gång som nog fortsätter<br />

efter Joachims pappaledighet. Men då utan Rebecha.<br />

Sedan två år driver Joachim Falk<br />

byggföretaget tillsammans med Artur<br />

Åberg. Eller rättare sagt, brukar driva.<br />

För just nu är Joachim pappapledig nio<br />

månader med ett och ett halvt åriga<br />

dottern Rebecha. Mobiltelefonen är<br />

avstängd och Artur har tagit över skutan.<br />

Hur törs Joachim?<br />

- Det handlar om att ha bra medarbetare<br />

och våga släppa taget. Jag har<br />

levt med företaget dygnet runt i tio år<br />

sedan starten och det här avbrottet ger<br />

mig en nyttig distans.<br />

Visst har han fått höra en del gliringar.<br />

Pappalediga byggare hör ju inte precis<br />

till vanligheterna i branschen.<br />

- De flesta vill nog inte släppa kontrollen<br />

om sin ögonsten och det är lätt<br />

att allt rullar på år efter år. Men då utvecklas<br />

ju inte företaget. I Artur har jag<br />

fått ett ovärderligt bollplank och våra<br />

medarbetare har fått ökat ansvar. Det<br />

blir helt klart roligare att vara företagare<br />

efter pappaledigheten.<br />

I augusti är han tillbaka i arbete.<br />

Joachim sköter vanligtvis administrationen<br />

och hans specialitet är kök<br />

och badrum, Artur är arbetsledare och<br />

bäst på lösvirkeshus och konstruktioner.<br />

Nu under Joachims pappaledighet<br />

sköter Artur allt och det blir lätt 50-60<br />

arbetstimmar i veckan.<br />

- Men helgerna är heliga, då är jag ledig.<br />

Han kom först in som anställd och<br />

blev delägare när firman ombildades<br />

till aktiebolag. Tidigare drev han ett<br />

dataföretag, då när det var ont om<br />

byggjobb. Men slips och skjorta på ett<br />

kontor var inte hans grej. Här är byggföretagaren<br />

som älskar sitt jobb, att<br />

möta kunder och lösa problem.<br />

Några funderingar på att byta yrke har aldrig föresvävat Artur Åberg. ”Jag har<br />

alltid gillat att bygga och hitta bra konstruktionslösningar.”<br />

- Det är en utmaning att klura ut lösningar<br />

när alla säger att det inte går, säger<br />

han med ett stort leende och berättar<br />

att nio av tio kunder är så nöjda att<br />

de rekommenderar företaget till grannar,<br />

familj och vänner. Orderböckerna<br />

är fulltecknade och Artur tvingas tacka<br />

nej till jobb.<br />

Vad ligger bakom framgången? Artur<br />

har en regel som han vill ska följas<br />

av alla:<br />

- Bygg så som du bygger åt dig själv.<br />

Då blir det bra.<br />

Sen måste relationen med kunden<br />

vara rak och tydlig. Och håll det du<br />

lovar.<br />

- Vi informerar kunderna tidigt om<br />

hur vi arbetar, att de ska prata med mig<br />

och aldrig med övriga på bygget. Allt<br />

som faktureras ska gå via mig.<br />

- Vi är även noga med att alla husägarna<br />

är med i projektet och vi brukar<br />

förklara för dem hur skisserna kommer<br />

att se ut i verkligheten. De flesta kunder<br />

kan inte se tredimensionellt.<br />

Totalentreprenad gäller för att kunna<br />

hålla koll på tiden.<br />

- Planeringen brukar visserligen<br />

spricka, eftersom kunden alltid vill<br />

ändra på något. Då är jag tydlig med<br />

vad ändringen kostar och hur den påverkar<br />

tidplanen.<br />

- Och om jag inte håller med kunden<br />

så säger jag det.<br />

Var inte rädd för kunden och var inte<br />

rädd för att ta betalt, säger han. Ta tag<br />

i konflikter på en gång.<br />

<br />

4 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 5


Under nio månader ska Joachim Falk ägna all uppmärksamhet åt dottern Rebecha<br />

och vara bortkopplad från sitt byggföretag. Något som väcker kommentarer i en<br />

konservativ och macho bransch. ”Har han klätt sig i kjol?” säger en del syrligt.<br />

korthugget<br />

Företag: JA Falk Bygg AB<br />

Delägare: Joachim Falk och Artur<br />

Åberg<br />

Start: år 2000 (som Joachim Falks<br />

enskilda firma)<br />

Ort: Stockholm<br />

Anställda: 4 snickare, inklusive<br />

delägarna. Dessutom 4-6 inhyrda<br />

inom vvs, el, kakel (”vi jobbar med<br />

personer vi känner väl”).<br />

Verksamhet: lösvirkeshus, kök,<br />

badrum, renoveringar och tillbyggnader<br />

samt fastighetsskötsel (”en bra<br />

backup om byggjobben minskar”).<br />

Omsättning: 12 mkr 2009<br />

www.falkbygg.se<br />

tool kit<br />

på köpet!<br />

Vid KöP aV SNicKErS<br />

worKwEar arbEtSbyxa<br />

BYRÅN I TRANÅS<br />

VILLA 12 - en SVenSK<br />

prISVärd KLASSIKer för<br />

19.900:-<br />

www.stiga.se<br />

<br />

- Om kunden är krävande och vill ha<br />

kontroll, var lugn och visa vem det är<br />

som har ansvaret.<br />

Det lönar sig att bjuda på småtjänster,<br />

som att städa efter sig varje dag, fotografera<br />

värmeslingor i golvet eller en<br />

rörläggning bakom en vägg.<br />

- I fall kunden vill sätta upp en tavla<br />

där så småningom.<br />

Vartenda arbete i Falk Bygg är<br />

skriftligt och påskrivet. Ett uppdrag<br />

inleds med en kostnadsuppskattning,<br />

på den följer en offert som kunden<br />

ska godkänna skriftligt. Alla ändringar<br />

och tillägg skrivs ned och prissätts på<br />

R<br />

UNIVERSALPRODUKT TILL<br />

FOGNING, LIMNING<br />

OCH TÄTNING.<br />

Tänk kvalitè, miljö<br />

och ekonomi.<br />

förtryckta extrabeställningsblanketter<br />

som kunden ska skriva under.<br />

- Vi brukar ge kunden en bunt blanketter<br />

för extrabeställningar.<br />

Varje vecka hålls ett avstämningsmöte<br />

med kunden.<br />

Artur vill inte att företaget ska växa,<br />

av rädsla för att tappa den personliga<br />

kontakten med kunderna. Men det blir<br />

en nyanställning på kontoret. Den effektivisering<br />

som gjorts räcker inte och<br />

pappersarbetet tar för mycket tid. Att<br />

göra som många småföretagare och ta<br />

in fru och sambo är ingen lösning för<br />

Artur och Joachim.<br />

- Nej, företaget är ju vårt jobb. <br />

Joachims och<br />

Arturs råd:<br />

• Var tydlig med vad jobben kostar.<br />

• Se till att ha allt skriftligt och<br />

påskrivet.<br />

• Håll tiden.<br />

• Lova aldrig något på plats, utan<br />

be om att få återkomma (”förhastade<br />

beslut kan man få ångra”).<br />

• Städa efter varje arbetsdag (”det<br />

är väl värt att avsätta den halvtimmen”).<br />

CQRE-fix<br />

Det smarta sättet att montera<br />

fönster och dörrar.<br />

Säkert, smidigt, snabbt<br />

Mer info på www.cqre.se<br />

Meterstock 59-2-10<br />

Snickarpenna SNP<br />

9025 Ergonomiskt bälte<br />

Hantverkarkniv HVK<br />

Värde ca. 300:- ex.moms<br />

9082 Flexi <br />

hammarhållare<br />

9115 KneeGuard knäskydd<br />

Tidlös och<br />

arbetsvillig.<br />

Stigas trotjänare, Villa 12 med en Briggs & Stratton-motor<br />

på 12,5 hk, är åkgräsklipparen som förenar styrka och<br />

smidighet. Med det unika Combi-aggregatet kan du växla<br />

mellan multiclip och bakutkast. Med Villa 12 får du alltid<br />

ett utmärkt klippresultat med minsta möjliga insats. Gå in<br />

på www.stiga.se för närmaste återförsäljare!<br />

Tlf 031-135490<br />

Du hittar -produkterna i Bygg-, Järnoch<br />

Färgfackhandeln. Se återförsäljarlista<br />

på www.novatech.nu<br />

hultaforsgroup.com<br />

6 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 7


Nyheter...<br />

Nyheter... Nyheter... Nyheter... Nyheter...<br />

Byggnads vill ha ständigt ROT-avdrag<br />

Byggnads ordförande Hans Tilly vill<br />

helst att dagens ROT-avdrag ska vara<br />

permanent. Han ställer sig därmed på<br />

den borgerliga alliansens sida mot de<br />

rödgrönas krav på att skrota avdraget<br />

när konjunkturen vänder. Detta<br />

avslöjades under en politikerdebatt<br />

på Nordbyggs sista dag.<br />

Oavsett vilken allians som vinner<br />

valet kommer ROT-avdraget att i princip<br />

finnas kvar i nuvarande utformning.<br />

Det framgick under den debatt med<br />

politiker från alla riksdagspartier samt<br />

representanter för fack och arbetsgivare,<br />

som tidningen <strong>Byggaren</strong> och Bygg- och<br />

Järnhandlarna arrangerade på Nordbyggmässan.<br />

Men den stora skillnaden mellan oppositionen<br />

och regeringspartierna är synen<br />

på nyttan med ROT-avdraget vilket<br />

bestämmer hur länge det ska gälla.<br />

De rödgröna vill att skattesubventionen<br />

till småhusägare och bostadsrättsinnehavare<br />

ska vara kvar tills byggbranschen<br />

kommer på fötter. Sedan ska det<br />

bort. Regeringspartierna ser ROT-avdraget<br />

däremot som nyckeln till att göra<br />

svarta jobb vita och då behövs det även i<br />

en högkonjunktur.<br />

- Det är fel signaler att uppmuntra<br />

fuskare till att bli seriösa genom att ge<br />

dem skatterabatter, tyckte Helena Leander<br />

(MP). Hennes alliansbroder, Lars<br />

Johansson (S) som är vice ordförande i<br />

skatteutskottet, ville styra över medel i<br />

en högkonjunktur till att bygga fler bostäder<br />

och renovera miljonprogrammet.<br />

- Svartjobb förekommer i många branscher,<br />

ansåg han och förespråkade hårdare<br />

kontroller för att komma tillrätta<br />

med skattefusket.<br />

Resonemanget mötte inget gensvar<br />

hos den regerande alliansen.<br />

- Här har vi ett effektivt medel att<br />

motverka ett utbrett svartarbete och det<br />

vill de rödgröna ta bort. Det är bra att<br />

väljarna får reda på detta i god tid före<br />

valet, inflikade Stefan Attefall (KD) som<br />

Svartarbete ska angripas med hårdare kontroller och inte med skattesubventioner,<br />

tyckte Lars Johansson (S). Han fick medhåll från höger – vänsterpartisten Kent Persson<br />

- men inte från vänster - där centerpartisten Lennart Pettersson var placerad.<br />

är ordförande i finansutskottet.<br />

Pia Blank Thörnroos på Skatteverket<br />

berättade att ansökningarna om ROTavdrag<br />

slår alla rekord. En halv miljon<br />

människor har fått skatterabatter på uppemot<br />

sex miljarder kronor sedan fakturamodellen<br />

infördes och 50 000 företag<br />

Byggnads ordförande Hans Tilly avslöjade<br />

att han föredrar ett permanent<br />

ROT-avdrag. Tvärtemot de rödgrönas<br />

uppfattning.<br />

har utfört dessa ROT-jobb.<br />

När sedan första halvåret 2009 räknas<br />

med då folk själva inför deklarationen<br />

i maj får ansöka om ROT-avdrag kan<br />

siffran hamna på uppemot åtta miljarder<br />

totalt.<br />

Det är långt över regeringens första<br />

prognos på en ram på 3,6 miljarder.<br />

Men det bekymrade inte skatteutskottets<br />

ordförande Lennart Hedquist (M).<br />

- Det här får statskassan tillbaka genom<br />

att så många svarta jobb blir vita,<br />

sade han och Björn Wellhagen på Sveriges<br />

Byggindustrier nickade bekräftande:<br />

- Nu har våra medlemsföretag fått privatkunder<br />

som uppdragsgivare där företagen<br />

tidigare bara användes för att vara<br />

referensobjekt innan folk köpte jobbet<br />

svart.<br />

Hans Tilly, ordförande i Byggnads, ansåg<br />

att ROT-avdraget dämpat arbetslösheten<br />

betydligt.<br />

- Vi har fortfarande en hög arbetslöshet<br />

bland byggnadsarbetarna på cirka<br />

15 procent men utan ROT-avdraget<br />

hade siffran säkert varit den dubbla.<br />

Men det betyder inte att han stödjer<br />

den rödgröna alliansens krav på att avskaffa<br />

ROT-avdraget när arbetslösheten<br />

sjunker.<br />

- Jag ser gärna att avdraget blir kvar<br />

även när konjunkturen vänder även,<br />

sade han.<br />

Det föranledde Lars Johansson (S) att<br />

reagera:<br />

- Hans Tilly och jag kan ju inte vara<br />

överens i alla frågor.<br />

Text: Peter Norrbohm<br />

Foto: Mano Davar<br />

Fler får jobb i<br />

byggsvängen!<br />

Byggföretagen börjar äntligen att anställa igen. En<br />

förvånansvärt stor andel personalchefer som intervjuats<br />

av undersökningsföretaget IC Potential, räknar med<br />

att sysselsättningen ökar i byggbranschen under andra<br />

kvartalet. En kraftig omsvängning på bara tre månader<br />

då pessimisterna var i majoritet.<br />

Arbetsmarknaden kommer allmänt att ljusna<br />

betydligt under andra kvartalet, enligt de intervjuer som IC<br />

Potential genomfört bland drygt 500 personalchefer. I alla<br />

branscher utom offentlig sektor är det fler personalchefer<br />

som ser ljust på den närmaste framtiden än de som är<br />

pessimister.<br />

Och för den starkaste omsvängningen i synen på<br />

konjunkturen svarar personalcheferna på byggföretagen.<br />

När 100 byggchefer intervjuades i december om<br />

sysselsättningsläget för första kvartalet 2010 var<br />

pessimisterna i majoritet. Index pekade då på minus 25<br />

procent. Tre månader senare är siffran densamma men<br />

minus är ersatt av plus!<br />

- Vi har inte sett någon liknande stor förändring på så kort<br />

tid, säger Lina Telander på IC Potential.<br />

Intervjuunderlaget är för litet för att vara statistiskt säkert<br />

men det ger ändå indikationer på att läget förbättras generellt<br />

för bygg-Sverige. Särskilt positivt är det då bara medelstora<br />

och större byggföretag omfattas av undersökningen. De<br />

som har 20 anställda eller fler. Småföretagen inom bygg har<br />

ju redan god sysselsättning genom ROT-avdrag och låga<br />

räntor.<br />

Därigenom tycks hela byggbranschen gå mot bättre<br />

tider…<br />

Text: Peter Norrbohm<br />

ROT-avdrag minskar<br />

på byggkonkurserna<br />

ROT-avdrag och vägbyggen håller liv i byggbranschen<br />

och bidrar till att konkurserna bland byggföretag<br />

minskar med 14 procent - från 264 konkurser första<br />

kvartalet 2009 till 226 samma period i år. Det visar<br />

statistik från UC.<br />

Under första kvartalet i år gick totalt 1 587 svenska<br />

företag i konkurs, enligt UC. En minskning med 17<br />

procent jämfört med samma period 2009. Därmed<br />

kryper också antalet konkurser för första kvartalet ner<br />

till 2005 års nivå, tillika genomsnitt för denna period<br />

under 2000-talet.<br />

De flesta branscher noterar konkursnedgångar. Framför<br />

allt handeln och den privata tjänstesektorn. Även tillverkningsindustrin<br />

är på väg upp ur svackan.<br />

UC understryker att det är hushållens goda ekonomi<br />

och låga räntor som särskilt gynnar tjänsteföretagen.<br />

Däremot går det, enligt UC, trögare för byggindustrin,<br />

trots att konkurserna minskar kraftig bland byggföretagen.<br />

Enligt Fredrik Pollack på UC beror det på att byggbranschen<br />

är tudelad. Bostadsbyggandet går fortfarande<br />

på sparlåga medan investeringar i vägar och järnvägar<br />

gynnar branschen. För att inte tala om ROT-avdragets<br />

effekter.<br />

- Konjunkturinstitutet bedömer att byggsektorn generellt<br />

ligger efter i konjunkturuppgången. Men de byggföretag<br />

som är inriktade på infrastrukturprojekt och den<br />

privata ROT-sektorn klarar sig bra.<br />

Text: Peter Norrbohm<br />

8 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 9


I döda hantverkares sällskap<br />

”Vi känner igen oss<br />

i galenskaperna!”<br />

• Sätt din egen prägel på låset<br />

• Många färger att välja mellan<br />

This Lock is myLock!<br />

• Ditt lås blir lätt att identifiera på skolan,<br />

gymmet, omklädningsrummet,<br />

arbetsplatsen osv.<br />

Tack och lov hör det inte till vanligheterna att husägare tar död på hantverkare. Men<br />

i pjäsen Hantverkarna försvinner den ena efter den andra ner i golvet i det fuskbyggda<br />

köket.<br />

- Däremot har säkert många kunder stundtals önskat livet av sina hantverkare, säger<br />

proffsbyggare Åke Krantz som nyligen såg pjäsen på Dramaten.<br />

Åke Krantz från Gustavsberg och<br />

Tommy Bergström från Gnesta. Två<br />

erfarna byggproffs som brukar testa<br />

verktyg för <strong>Byggaren</strong>s räkning. Den här<br />

gången har de fått uppdraget att åka till<br />

Dramaten i Stockholm och se Gösta Ekmans<br />

uppsättning av den danska pjäsen<br />

Hantverkarna.<br />

Pjäsen handlar om det ”fina” äkta paret<br />

som ska förverkliga sitt livs projekt<br />

och anlitar ett gäng hantverkare<br />

som gör drömhuset till en mardröm.<br />

(Gösta Ekman intervjuades<br />

om pjäsen i förra numret av<br />

<strong>Byggaren</strong>.)<br />

- En blandning av teveprogrammen<br />

Fuskbyggarna och Solsidan,<br />

sammanfattar Åke Krantz och<br />

tycker att pjäsen får med i stort<br />

sett alla fördomar om både hantverkare<br />

och privatkunder.<br />

Att Gösta Ekman regisserat syns<br />

i upplägget och skådespelarnas<br />

gester, tillägger han och understryker<br />

sin förtjusning över det<br />

Ekmanska anslaget.<br />

Mitt i alla överdrifter kommer<br />

publiken att känna igen sig<br />

i många situationer, enligt Åke<br />

Krantz. Svart betalning, inlejda<br />

som inte kan språket, oklara besked,<br />

förseningar etc.<br />

- Fast jag tycker nog att kunderna<br />

i pjäsen är mer realistiskt karaktäriserade<br />

än hantverkarna. Det finns kunder som<br />

är precis så okunniga, naiva och ”upper<br />

class” och där yta är viktigt. De är också<br />

osäkra och oeniga inbördes om vad som<br />

är bra.<br />

- Det räcker med ett ord från bästa<br />

vännen så är kranarna helt fel! Jag har<br />

själv varit med om jobb där vänner i all<br />

välmening mitt under pågående arbete<br />

påstått att så ska det väl inte se ut och<br />

där beställare har börjat gråta, säger Åke<br />

Krantz.<br />

Skilda världar. Violinisten Manfred (spelas av Johan<br />

Holmberg) försöker ta ton mot byggbasen Glenn<br />

(Örjan Ramberg) som både stjäl material och kräver<br />

ständigt mer pengar utan kvitton.<br />

Han får medhåll av kollegan Tommy<br />

Bergström, som under sina 40 år som<br />

egen företagare i byggbranschen, har<br />

träffat på många par som beter sig som<br />

kunderna i pjäsen – men naturligtvis<br />

inte lika uppskruvat.<br />

- Det värsta är när mannen och kvinnan<br />

ger olika besked och inte vet hur de<br />

vill ha det. Order och kontraorder. Mitt<br />

i tvärdraget står du som byggare och ska<br />

försöka göra det bästa av situationen.<br />

Du måste var lite av psykolog för att<br />

komma någon vart, säger Tommy Bergström<br />

och noterar att pjäsen fångar<br />

de små byggarnas dilemma att<br />

inte kunna hålla tiderna.<br />

Fast det är inget att skratta åt!<br />

- Eftersom vi småföretagare ofta<br />

har jobb på flera platser måste vi<br />

ibland snabbt kunna åka ifrån<br />

för att lösa akuta problem. Kan<br />

ju inte vara på två ställen samtidigt.<br />

Sen tar vi också på oss för<br />

mycket…<br />

När pjäsens byggarbas Glenn<br />

ska försöka bortförklara för den<br />

förtvivlade frun varför allt går åt<br />

helvete, visar det i sin groteskhet<br />

på ett annat dilemma. Kund och<br />

hantverkare pratar ganska ofta<br />

förbi varandra då lekmannen inte<br />

riktigt förstår vad fackmannen<br />

menar, betonar Tommy Bergström<br />

som inte tycker att pjäsen<br />

ger hantverksskrået ett oförtjänt<br />

dåligt rykte.<br />

- Det ryktet har vi ju redan, säger<br />

han och skrattar.<br />

Vad tycker ni då om pjäsen som helhet?<br />

- Skitrolig, säger de båda med en mun.<br />

Text: Peter Norrbohm<br />

Foto: Dramaten<br />

• Välj din favorit och märk det själv<br />

med en permanent märkpenna<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Impulshärdning ger hållbar<br />

skärpa på hela skärytan<br />

Antifriktionsbehandlingen gör<br />

den snabb och lättsågad,<br />

dessutom ett bra rostskydd<br />

1 mm klinga ger<br />

stabil sågning<br />

Diamantprofilslipningen<br />

ger rent och aggressivt<br />

sågsnitt<br />

info@barebonordic.com<br />

T65AL/40 myLock<br />

www.abus.com<br />

Impulshärdad<br />

Antifriktionsbehandlad<br />

1 mm klinga<br />

• Praktiskt på arbetsplatsen:<br />

färgkoda avdelningar, yrkesgrupper,<br />

skåp, verktygslådor mm<br />

RIFFLE C<br />

Diamantprofilslipad<br />

876<br />

ANLEDNINGAR ATT<br />

VÄLJA RÄTT SÅG<br />

Säljs hos Järn- och Byggfackhandel<br />

10 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 11


Pensionerade snickaren Kalle:<br />

”Svartjobben ger<br />

guldkant på tillvaron”<br />

Svartjobben har minskat radikalt i och med ROT-avdraget. Detta verkar alla<br />

vara eniga om – politiker, företrädare för fack och arbetsgivare, byggföretag,<br />

bygghandeln och kunderna. Men det finns fortfarande en marknad för svarta<br />

småjobb, påstår snickaren Kalle som jobbar utan kvitton. <strong>Byggaren</strong>s reporter<br />

Mona Johanson har träffat honom.<br />

Kalle har jobbat svart som snickare<br />

i tio år. Det började som extraknäck efter<br />

en skilsmässa. Som pensionär drygar<br />

han ut pensionen med minst 60 000<br />

kronor skattefritt per år.<br />

- Dåligt samvete? Nej, det är fler än jag<br />

som arbetar så och jag vill behålla min<br />

standard.<br />

Kalle, 70, bor i en tätort i södra Sverige.<br />

Han har varit snickare i 45 år hos<br />

olika byggmästare. Efter en skilsmässa<br />

för tio år sedan behövde han förstärka<br />

kassan för att kunna behålla villan och<br />

leva gott på bara en lön. Husbil, täta<br />

byten av sportbil samt flera utlandsresor<br />

varje år krävde hög inkomst. Vitvarorna<br />

var dåliga; diskmaskinen stod trasig och<br />

TV:n var kass.<br />

Så han bestämde sig för att dryga ut<br />

sin lön som anställd byggnadssnickare<br />

med extraknäck på sin lediga tid.<br />

- Det behövdes för ekonomin och jag<br />

ville ha något att göra.<br />

I början jobbade han svart kvällar och<br />

helger. Det var mest staket, mindre<br />

trappor, lusthus, altanräcken, carport<br />

och grindar. Efterhand ville folk ha<br />

hjälp med att byta fönster, ny panel, ett<br />

uthus eller lägga om ett tak.<br />

Det vanliga vita knegandet på vardagarna<br />

kändes allt mindre inspirerande.<br />

Hans arbetsgivare hade gott om projekt<br />

och fick uppdrag allt längre bort från<br />

hemorten. Det betydde 8-10 mil i resväg<br />

och tidiga mornar.<br />

- Att tvingas stiga upp klockan fem,<br />

fixa mackor själv och vänta på polarna<br />

var påfrestande. Då beslöt jag mig för<br />

att ta ut pension i förtid och jobba svart<br />

för resten. När jag tar betalt vill jag ha<br />

halva dagslönen mot om jag jobbar vitt.<br />

Det tycker jag är en rimlig nivå.<br />

Med skattefria inkomster på mellan<br />

60 000 och 80 000 kronor årligen<br />

ovanpå pensionen finansierar Kalle en<br />

”bra standard och guldkant på tillvaron”.<br />

- Valfriheten betyder mycket. Att kunna<br />

göra vad jag vill utan att vara orolig<br />

för ekonomin. I somras var jag ledig<br />

lika länge som barnbarnens sommarlov.<br />

För många i det lilla samhället, är Kalle<br />

en välkänd figur där han dyker upp i<br />

neutral overall och med virke på släpkärran<br />

bak bilen. De vet också i vilket<br />

ärende han är ute. Han får av naturliga<br />

skäl jobb på ”rekommendationer”.<br />

- Kunderna frågar mig – jag kan ju<br />

inte sätta upp en lapp i butiken och erbjuda<br />

mina tjänster.<br />

Men Kalle är försiktig med vilka<br />

han hjälper: inte en i tidigare taxeringsnämnden,<br />

knappast kommun-politikerna<br />

och ogärna siffernissar eller ortsbor<br />

som utmärkt sig för att de skvallrar.<br />

- Man måste vara noggrann i att välja<br />

kunder för det är inte helt problemfritt.<br />

Några moraliska betänkligheter har<br />

han inte för det han sysslar med. Han<br />

anser inte att det är osund konkurrens.<br />

Jobben är för små, hävdar han.<br />

- Min gamla arbetsgivare lär veta att<br />

jag ”bygger lite ibland” men de har så<br />

Svart eller vitt?<br />

Kalle är bara en av flera hantverkare<br />

som <strong>Byggaren</strong>s reporter Mona Johanson<br />

intervjuat angående svartjobb. Ingen vill<br />

av givna skäl framskymta med namn då<br />

alla mer eller mindre också jobbar utan<br />

kvitto. Alla ser både för – och nackdelar<br />

med sin olagliga verksamhet. Här följer<br />

en sammanfattning av drivkrafter och<br />

invändningar:<br />

Fördelarna: Att få extra pengar till spel,<br />

resor, bilar, kläder, hobby, sprit och<br />

annan konsumtion.<br />

Att slippa tristess, finansiera dyrt krogliv,<br />

lån samt barn/underhållsbidrag. Att dela<br />

in året i perioder där man jobbar svart<br />

några månader och sedan vitt för att<br />

slutligen ha ta ut långsemester. Tillvaron<br />

blir mycket friare när man får styra sitt<br />

liv själv. Tänk att kunna spela golf dagtid<br />

när som helst i veckorna!<br />

Nackdelar: Man är ofta oförsäkrad<br />

och löper risk att anmälas till<br />

skattemyndigheten. Pensionen påverkas;<br />

svartarbete ger ju inga ATP-poäng.<br />

Vid en tvist – hur löser svartjobbaren<br />

ett dåligt arbete om kunden är riktigt<br />

missbelåten? Oro för att man ska skadas<br />

eller drabbas av en svår olycka. Måste<br />

välja kunder med omsorg.<br />

mycket att göra att de knappast ser mig<br />

som en konkurrent.<br />

Att smita från skatten ger honom inga<br />

samvetskval.<br />

- Skattepengar från oss snickare, som<br />

jobbar svart, spelar väl inte så stor roll i<br />

statskassan.<br />

ROT-avdraget har betytt att den<br />

svarta marknaden har krympt, det märker<br />

även Kalle. Men det gäller främst<br />

större jobb.<br />

- Jag gör ju bara småjobb som knappast<br />

är intressanta i avdragsprocessen.<br />

Sent i höstas kom mer krämpor; problem<br />

med hjärtat och ordinerad vila.<br />

Läkarna rådde honom: ”ta det varsamt,<br />

vara rädd om pumpen”. Det höll<br />

i tre veckor.<br />

-Jag jobbade färre timmar per dag i en<br />

i lugnare takt. Jag lovade mig själv att<br />

hålla igen. Får se hur länge det håller.<br />

Text: Mona Johanson<br />

ROT-avdragets effekter:<br />

Bra för skatterna<br />

och jobben<br />

ROT-avdraget har betytt mycket för byggbranschen.<br />

Svartjobben minskar och seriösa byggföretag har<br />

sluppit säga upp folk, betonar Tomas Wall på Sveriges<br />

Byggindustrier i Växjö.<br />

Arbetsgivarorganisationen Sveriges<br />

Byggindustrier har undersökt medlemsföretagens<br />

inställning till ROTavdraget.<br />

70 procent anser att avdraget<br />

har minskat efterfrågan på svartjobb.<br />

Även bland Företagarnas medlemmar<br />

är det den förhärskande uppfattningen.<br />

Totalt beräknar Skatteverket att samhället<br />

förlorar 66 miljarder kronor per<br />

år på grund av svartarbetet. Byggbranschen<br />

svarar för mellan 15 och 20 miljarder<br />

i uteblivna skatter.<br />

Tomas Wall, Sveriges Byggindustriers<br />

Växjö-kontor kan bara bekräfta det<br />

undersökningen visar; att svartjobben<br />

minskar över hela linjen:<br />

- Ja, absolut är det så. Dessutom har<br />

mina medlemmar talat om att de har<br />

kunnat behålla sina anställda. Någon<br />

enstaka har aviserat nyanställningar.<br />

För ett år sedan var situationen den<br />

motsatta. Nu ser det ljusare ut på länge,<br />

förutom ROT-avdragets positiva effekter<br />

tycks också byggkonjunkturen ha<br />

vänt.<br />

Byggnads ombudsman Kent Unbeck<br />

i Växjö tror inte att ROT-avdraget fått<br />

så stort genomslag på den svarta sektorn,<br />

som arbetsgivarna hävdar.<br />

- Visserligen har jag en känsla av att<br />

ROT-avdraget gör att svartjobben<br />

minskar men misstänker att det finns<br />

i hela byggsektorn, i det fördolda och<br />

sålunda har vi ett mörkertal.<br />

Han berättar att en del tipsar om dåliga<br />

byggställningar men få om svartjobbande<br />

snickare:<br />

- Nej, tipsare vänder sig till polisen,<br />

Skatteverket och Försäkringskassan.<br />

Kent Unbeck välkomnar någon form<br />

av personalliggare, eller annan kontroll,<br />

hos byggföretagen. Just nu utreds frågan<br />

inom regeringen.<br />

- Ja, vi vet att det nya systemet, hos<br />

restauranger och frisörer, gjort att vi<br />

fått en sundare konkurrens och inte<br />

minst pengar till statskassan i och med<br />

lagen om personalliggare.<br />

Skatteverkets analyschef Jan-Erik<br />

Beckman har inga siffror klara som kan<br />

visa i vilken utsträckning ROT-avdraget<br />

ger fler vita jobb:<br />

- Men det bör rimligen ha påverka<br />

byggbranschen på ett positivt sätt.<br />

Skatteverket och Försäkringskassan<br />

samarbetar för att kartlägga fusket<br />

bland folk som både jobbar svart och<br />

lyfter bidrag, A-kassa eller har låga inkomster.<br />

Sammanlagt jobbar 300 personer<br />

med att avslöja olika bedrägerier.<br />

Det kan vara allt från den sjukpensionerade<br />

byggnadsarbetaren som arbetar<br />

svart till den utförsäkrade snickaren,<br />

som är nolltaxerare, men har bra levnadsstandard.<br />

Sidospår bland annat<br />

falska fakturor, annat fusk och oseriösa<br />

underentreprenörer. Effektiv granskning,<br />

även tips, avslöjar ohederliga personer<br />

inte minst inom bygg, transport<br />

och städ.<br />

För 2009 har Försäkringskassan krävt<br />

tillbaka pengar eller vägrat utbetalningar<br />

på sammanlagt 930 miljoner. Men<br />

man redovisar inte varje bransch för<br />

sig och därför är det omöjligt att se om<br />

byggbranschen är överrepresenterad eller<br />

inte.<br />

- ROT-avdraget borde ge effekter och<br />

färre svartjobb, säger Peter Fausö, enhetschef<br />

på Försäkringskassan.<br />

Text: Mona Johanson<br />

12 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 13


<strong>Byggaren</strong>s<br />

David Bergström<br />

Bergströms<br />

Bygg AB<br />

Gnesta<br />

Skotest<br />

Slitstark arbetssko<br />

på gott och ont<br />

Arbesko och Ejendals var första paret ut i skokampen.<br />

Men så blev det inte. <strong>Byggaren</strong>s fyra byggproffs fick<br />

bara var sitt par skor – och det levererades planenligt av<br />

Arbesko. Var konkurrenten tog vägen, vet vi inte. Men<br />

däremot vet vi att en skomodell som hyllas av den ena<br />

testpiloten, ger smärtsamma upplevelser hos en annan.<br />

Sommaren 2009 planerade <strong>Byggaren</strong><br />

att låta Arbesko och Ejendals klä<br />

upp våra fyra testpiloter i nya arbetsskor<br />

för att de under lång tid skulle trampa<br />

in dem. Leverantörerna kontaktades och<br />

de lovade att skicka ut skor snarast möjligt.<br />

Arbesko var snabbt ute på banan och<br />

levererade modellen 350 redan i juli förra<br />

året. Sen gick tiden - och hösten - och<br />

plötsligt när vi gjorde en avstämning visade<br />

det sig att några skor från Ejendals<br />

aldrig hade kommit fram till någon av<br />

testpiloterna.<br />

Att då kontakta Ejendals igen och<br />

få dem att skicka ut skor så långt i<br />

Plus: Skönaste arbetsskor jag<br />

prövat. Utmärkt passform. Luftar<br />

väldigt bra, särskilt om jag använder<br />

Arbeskos funtionsstrumpor. Skorna<br />

är slitstarka, jag har ju använt dem<br />

mer än ett halvår.<br />

Minus: Kan inte komma på något<br />

negativt att säga.<br />

Bekvämlighet: <br />

Kvalitet: <br />

Prisvärd: <br />

Varumärkets status: <br />

Använder normalt: Jalas arbetsskor<br />

Kan tänka sig byta till Arbesko: Ja<br />

efterhand när konkurrentens skor vid<br />

det laget inte bara var väl ingångna utan<br />

även i någon mån slitna, det kändes helt<br />

fel. Tvekampens princip bygger på att<br />

testpiloterna växelvis använder de två<br />

utvalda paren, vilket gör att de enklare<br />

och mer träffsäkert kan jämföras över<br />

tiden.<br />

Därför valde vi på <strong>Byggaren</strong> att låta<br />

Arbesko<br />

Arbetsskor<br />

modell 350<br />

Capris: 1 000<br />

kr ex. moms.<br />

Åke Krantz<br />

Allerskog &<br />

Krantz AB<br />

Gustavsberg<br />

Plus: Modellen är både slitstark och<br />

formbeständig. Framför allt är de<br />

lätta att gå omkring med.<br />

Minus: Känns lite stela.<br />

Bekvämlighet: <br />

Kvalitet:<br />

Prisvärd: <br />

Varumärkets status: <br />

Använder normalt: Jalas arbetsskor<br />

Kan tänka sig byta till Arbesko: Ja<br />

Greger Ragnarsson<br />

Inmont Support AB<br />

Trelleborg<br />

Plus: De är lätta och har hög kvalitet.<br />

Slits inte nämnvärt. Går omkring<br />

med dem dagligen men det<br />

syns inte på sulan. Bra passform.<br />

Minus: Fula men man vänjer sig…<br />

Bekvämlighet: <br />

Kvalitet: <br />

Prisvärd: <br />

Varumärkets status: <br />

Använder normalt: Bryr mig inte<br />

om märket, bara de passar.<br />

Kan tänka sig byta till Arbesko: Ja<br />

testpiloterna bedöma hur Arbesko står<br />

sig mot de skor som de normalt använder<br />

i det dagliga arbetet.<br />

Med tanke på hur den jämförelsen utfaller<br />

lär knappast Arbesko protestera<br />

mot att vara den enda deltagaren.<br />

Fast det är tvära kast i testpiloternas<br />

omdömen!<br />

En av proffsbyggarna – David Bergström<br />

– tycker att arbetsskorna är det<br />

bästa som hänt honom i skoväg. Kanske<br />

inte lika hänryckta men ändå positiva<br />

till både passform och kvalitet är både<br />

Åke Krantz och Greger Ragnarsson.<br />

Den som i grunden bryter mönstret<br />

är Richard Drotte. Visserligen har han<br />

inget ont att säga om kvaliteten, däremot<br />

gör det ont när han går omkring<br />

i dem.<br />

- Arbetsskor med stålhätta passar inte<br />

mig. Det känns direkt i skenbenen.<br />

Walking-skor med air-sula måste jag ha<br />

då jag ofta jobbar på hårda underlag, säger<br />

han och tvingas av det skälet ge avkall<br />

på säkerheten. Vanliga skor skyddar<br />

ju inte mot fallande föremål.<br />

- I valet mellan att skydda fötterna och<br />

kunna gå bekvämt utan obehag, är det<br />

bekvämligheten som vinner. Hittills har<br />

jag ju också klarat mig från skador och<br />

man får väl hoppas att den trenden står<br />

sig…<br />

Text: Peter Norrbohm<br />

Richard Drotte<br />

RCD Bygg &<br />

Inredning AB<br />

Huddinge<br />

Plus: Verkar rejäla och kvaliteten är<br />

det säkert inget fel på.<br />

Minus: Hårda och stumma. Får<br />

ont i skenbenen efter ett tag. Men<br />

det tycks jag få av alla skor med<br />

stålhätta.<br />

Bekvämlighet: <br />

Kvalitet: <br />

Prisvärd: <br />

Varumärkets status: <br />

Använder normalt: Aldrig skyddsskor.<br />

Jag måste ha mjuka skor, helst<br />

walking-skor med luftsula.<br />

Kan tänka sig byta till Arbesko: Nej<br />

Hallå där...<br />

…Hans Ljungdahl<br />

Du ska ha skott dig på böndernas arealbidrag.<br />

Stämmer det?<br />

-Ja på sätt och vis. Jag hade byggt ett<br />

helt hus åt en bonde som sedan vägrade<br />

betala. I 10 år höll jag på att tjata på honom,<br />

men sedan kopplade jag in Kronofogden,<br />

och han lyckades sno EU:s<br />

hela arealbidrag för honom, så på den<br />

vägen fick jag in vad jag skulle. Men jag<br />

har haft många andra fall också. En som<br />

jag försökte få pengar ifrån hade 114<br />

fordringsägare! Om du anar hur mycket<br />

tid jag har lagt ner på att driva in pengar<br />

under åren.<br />

Du har nyss fyllt 65 och har ju en ovanligt<br />

lång karriär som byggare. När startade<br />

den egentligen?<br />

-Tro mig eller inte, men den började<br />

min själ redan när jag var i tvåårsåldern.<br />

Min far var både snickare och hovslagare,<br />

och man har berättat för mig att<br />

jag kom över ett helt paket sömmar,<br />

alltså sådana spikar man sätter fast hästskor<br />

med. Sedan hittade man mig vid<br />

en trädstubbe, och där hade jag slagit in<br />

mellan 500 och 700 sömmar med hammare.<br />

Det var alltså inledningen på min<br />

snickarkarriär.<br />

När blev det lite mer på allvar?<br />

-Någonstans i tioårsåldern fick jag följa<br />

med far som då arbetade med att riva<br />

CQRE-fix<br />

Det smarta sättet att montera<br />

fönster och dörrar.<br />

Säkert, smidigt, snabbt<br />

Mer info på www.cqre.se<br />

gamla banvaktsstugor utmed järnvägarna<br />

i Skåne. Det var ett mycket noggrant<br />

arbete, för all materiel skulle återanvändas.<br />

Man rev alltså väggar, golv och tak<br />

väldigt försiktigt, för allt skulle sedan<br />

säljas och användas på nytt. Men det<br />

var på flera sätt ett verkligt skitjobb. Det<br />

var råttor och möss och f-n och hans<br />

mormor i de gamla stugorna, men ändå<br />

tyckte jag att det var kul.<br />

Kommer du ihåg ditt första byggjobb?<br />

-Det var ett ombyggnadsjobb hos en<br />

granne. Det skulle bli en frisersalong<br />

i huset. Jag visste då inte mycket om<br />

vilka villkor som gällde, men jag hade<br />

en svärfar på utbildningsföretaget Hermods<br />

i Malmö, och då fick jag tag på<br />

all litteratur som behövdes. Jag läste förresten<br />

in min byggnadsingenjörsexamen<br />

på Hermods.<br />

Och sedan fortsatte det tydligen?<br />

-Ja, och nästa jobb blev när jag först<br />

ritade och sedan byggde en sommarstuga.<br />

Därefter har det blivit ett otal villor<br />

och sommarstugor på flera olika håll i<br />

Skåne.<br />

Har du alltid hållit dig i Skåne?<br />

-Nej för hundan. Jag har gjort en hel<br />

del renoveringar även uppe i Småland.<br />

Det finns ett jobb jag aldrig glömmer,<br />

för jag har aldrig i mitt liv fått tag på<br />

så bra virke som den gången. Vi skulle<br />

renovera ett hus i Urshult utanför<br />

Tingsryd, och i Urshult fanns ett lokalt<br />

sågverk där vi beställde det vi behövde.<br />

Jag har aldrig någonsin upplevt så raka<br />

reglar! Trots att vissa låg oskyddade över<br />

en hel vinter, var de totalt spikraka! Annars<br />

kan de ju bli rena plockepinn när<br />

man klipper upp ett paket, men här var<br />

allt stilla och fint.<br />

Har det gått bra för dig hela tiden?<br />

-Nej, nej, nej. Ibland har det gått rent<br />

åt helvete, men jag har alltid haft mat för<br />

dagen. Bäst gick det annars på 80-talet<br />

då jag hjälpte Skanska och kunde köpa<br />

in mig på vissa projekt. Då tjänade jag<br />

mycket pengar.<br />

I dag följer du tydligen byggprogrammen<br />

på teve med intresse?<br />

-Ja, och det måste jag säga att den där<br />

Timell är den sämste snickare jag har<br />

sett i hela mitt liv!<br />

Vid telefonen: Staffan Möllerberg<br />

Slå huvudet på spiken!<br />

Läs byggaren hela året för bara<br />

350 avdragsgilla kronor. Sju<br />

nummers läsglädje.<br />

Prenumerera på<br />

www.byggaren.se<br />

14 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 15


Krönika<br />

Sten Folkesson<br />

Seriös och kunnig?<br />

Skaffa branschens ID-kort<br />

och markera mot fusket<br />

Teveserien Fuskbyggarna har mycket tydligt visat på skillnaden mellan ett professionellt<br />

hantverk och en klåpares hafsverk, tycker Sten Folkesson som sett de flesta<br />

avsnitten. Han vill att bygghantverkarna skaffar sig branschens eget ID-kort för att<br />

påpeka att man är seriös och kan sin sak.<br />

Jag har nu sett alla program om<br />

byggfusk som hittills har sänts<br />

och det slår mig att det är ju<br />

inte byggare i ordets rätta bemärkelse,<br />

som håller på så där. Det är hårt belastade<br />

och ljusskygga personer, som<br />

gett sig in i branschen för att de har<br />

tyckt att här är det lätt att tjäna pengar.<br />

Alltså ”skära guld med täljkniv”.<br />

Det har också slagit mig att efter de<br />

inledande snyfthistorierna kommer<br />

ett erbjudande till den skadedrabbade<br />

om att få jobbet utfört på det sätt som<br />

det skulle ha gjorts från början. I ett av<br />

programmen fick vi följa ett högst drivet,<br />

kompetent och kunnigt byggteam<br />

som åtgärdade fel i konstruktionen och<br />

bjälklag. Teamet byggde också om hela<br />

badrummet.<br />

Teamets omdöme om den eller de<br />

som gjort jobbet från början är skoningslös;<br />

”den värsta klåparen de sett”.<br />

Med dessa professionella<br />

hantverkare som exempel<br />

vill jag visa på en viktig sak<br />

i relationen med privatpersoner/konsumenter.<br />

Och det är det affärsmässiga.<br />

Det är klart att om en konsument<br />

vill bygga något så vill han ha valuta<br />

för de pengar han ska betala enligt avtal.<br />

Du som bygghantverkare ska tycka<br />

att du får tillräckligt betalt för det du<br />

ska uträtta. Det är det som avtal går ut<br />

på ”om du gör detta, så betalar jag så<br />

mycket” Båda parter ska känna ett vinna/vinna<br />

förhållande där alla är nöjda<br />

med vad de erhåller för sina prestationer<br />

respektive sin ersättning. Däremot<br />

kan det måhända finnas ett pedagogiskt<br />

problem i att det kan vara svårare<br />

att förklara vad man gör än hur mycket<br />

man ska betala.<br />

Det var mycket snack från Folkessons<br />

sida, kanske du tycker och vill att jag<br />

ska uttrycka mig mer konkret. Så jag<br />

går till lagens bokstav.<br />

Det affärsmässiga i själva avtalet om<br />

byggtjänster som beställts av en privatkund/konsument<br />

uttrycks enklast i § 4<br />

i konsumenttjänstlagen första stycket:<br />

”Näringsidkaren skall utföra<br />

tjänsten fackmässigt. Han skall<br />

vidare med tillbörlig omsorg ta<br />

tillvara konsumentens intressen<br />

och samråda med denne i den<br />

utsträckning som det behövs och är<br />

möjligt”.<br />

Nyckelskrivningarna fackmässigt, tillbörlig<br />

omsorg, ta tillvara konsumentens<br />

intressen och samråda, ger en bra<br />

sammanfattning av hur den affärsmässiga<br />

delen av avtalet med en konsument<br />

ska fungera.<br />

Men verkligheten ser annorlunda ut<br />

även när det handlar om seriösa byggare.<br />

Min erfarenhet av juridiska tvister<br />

är att problemets kärna utgörs av<br />

brister i just den affärsmässiga delen av<br />

avtalet.<br />

I serien Fuskbyggarna är byggteamet<br />

som rättar till alla fel, mycket kompetent<br />

och det är ingen som helst tvekan<br />

att fusket blir fackmässigt åtgärdat. Efterhand<br />

proffsen river ner förklarar de<br />

vad det är för fel och hur det skulle vara<br />

gjort. Mycket professionellt, måste jag<br />

säga<br />

Byggteamet tar på detta sätt tillbörlig<br />

omsorg om konsumenten, exempelvis<br />

när man varnar för mögel och rasrisk.<br />

Man samråder hela tiden, vilket är en<br />

bärande idé med programmet.<br />

En svaghet i programmet är att<br />

byggteamet inte får den uppskattning<br />

som det förtjänar.<br />

Det borde mötas av bravo-rop och<br />

applåder.<br />

Seriens förtjänst är att avarterna uppmärksammas<br />

vilket säkert bidrar till att<br />

branschens klåpare får färre uppdrag<br />

framöver. Redan nu har ROT-avdraget<br />

sanerat branschen genom att svartjobben<br />

minskat kraftigt.<br />

Organisationerna inom byggbranschen<br />

har dessutom ett system med<br />

ID-kontroll som försvårar för svart arbetskraft och skumraskaffärer.<br />

Kontrollsystemet heter ID-06 och används<br />

främst på större byggen. Det är frivilligt men skrivs det in i<br />

avtalet så blir det ett avtalsbrott om det inte följs. I regel är<br />

det huvudentreprenören och/eller byggherren som kräver<br />

det av alla som anlitas i byggprojektet.<br />

Den innebär att alla personer som befinner sig på en byggarbetsplats<br />

ska kunna uppvisa ett särskilt legitimationskort<br />

som visar att man är ansluten till ID-06. Förutom foto och<br />

namn på innehavaren ska det framgå vilket företag man<br />

jobbar för och dess organisationsnummer.<br />

Det här ID-kortet tycker jag alla seriösa byggföretagare –<br />

även ensamföretagare - ska skaffa sig, trots att beställaren<br />

inte kräver det. Och det gör ju sällan en småhusägare. Kan<br />

du visa upp branschens eget ID-kort visar du samtidigt<br />

att du tar ditt ansvar för att<br />

byggbranschen hålls ren från<br />

lycksökare, svartjobbare och<br />

klåpare.<br />

ID-kortet utfärdas av särskilda<br />

kortutgivare som du<br />

hittar om du söker på ID-06<br />

på nätet.<br />

Lycka till!<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Sten Folkesson<br />

Förbundsjurist<br />

Bygg- & Järn handlarna<br />

TÄNGER<br />

ÄR INTE BARA TÄNGER<br />

KVALITET<br />

Kromvanadinstål för lång hållbarhet<br />

YTBEHANDLING<br />

Microfinish som skyddar mot rostangrepp<br />

ERGONOMISKA HANDTAG<br />

Bra grepp för handen och smidiga i verktygsfickan<br />

FÖRPACKNINGAR<br />

3-pack för god omsättningshastighet och inget onödigt baklager<br />

PRISET<br />

Vi tycker att alla skall ha råd att köpa rätt tång<br />

info@barebonordic.com<br />

Allt om trä<br />

och träbyggande<br />

Foto: Åke E:son Lindman<br />

Sommarhus Tjajkovski<br />

Arkitekt: Bolle Tham och<br />

Martin Videgård Hansson.<br />

Fritidshus som år 2008<br />

nominerades till Träpriset.<br />

Beläget i Stockholms skärgård.<br />

Här hittar du kunskap om träoch<br />

träbyggande, konstruktionsdetaljer<br />

och materialegenskaper.<br />

TräGuiden är gratis.<br />

Välkommen in!<br />

Säljs hos Järn- och Byggfackhandel<br />

16 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 17


Biltest<br />

byggaren testar: VW Transporter Proline Skåp 102 hk<br />

Nytt motorprogram<br />

blåser liv i gammal bil<br />

En ny front skiljer nya VW Transporter från föregångaren. Avbärarsköldar längs sidorna saknas. Den<br />

nya snåla motorn är på 2.0-liter. Vi har provkört den i 75 kW (102 hk) utförandet. Räcker gott.<br />

En bra bil har blivit bättre. Nya motorer i VW Transporter minskar förbrukningen och<br />

koldioxidutsläppen och den går att få med VW:s suveräna sjustegade DSG-automatlåda,<br />

även i kombination med fyrhjulsdriften 4MOTION.<br />

<strong>Byggaren</strong>s fotograferande testförare: Christer Andersson<br />

VW Transporter dominerar storleksklassen<br />

i Sverige och över en miljon av<br />

femte generationen har tillverkats sedan<br />

produktionsstarten i Hannover 2003.<br />

Totalt har cirka 11 miljoner byggts sedan<br />

1950.<br />

Nu rullar modellen vidare med en ny<br />

fyrcylindrig Euro 5-klassad tvålitersdiesel<br />

med common rail-teknik och partikelfilter.<br />

Den är på 1 968 kbcm och har<br />

fyra effektuttag 62 kW (84 hästkrafter),<br />

75 kW (102 hästkrafter), 103 kW (140<br />

hästkrafter) och 132 kW (180 hästkrafter).<br />

<strong>Byggaren</strong> har provat 102-hästarsversionen.<br />

En till Euro 5 uppgraderad tvåliters<br />

bensin- och gasmotor ger 85 kW<br />

(115 hästkrafter).<br />

Den nya motorn har lägre ljudnivå, går<br />

mjukt och drar utmärkt från låga varv. Vi<br />

körde på låga 7,8 liter per 100 kilometer<br />

med 1 020 kilo maxlast. Totalvikten är<br />

3,0 ton. Koldioxidutsläppen reduceras<br />

med ca 52 gram per kilometer till 190<br />

gram per kilometer.<br />

Nya Transporter har också ”hillholder”<br />

och senaste generationens antispinn/antisladd<br />

som samverkar med ABSbromssystemet.<br />

Utvändigt får vi titta två gånger för att<br />

se en ny grill, nya strålkastare, nya backspeglar<br />

och nya fälgar. Interiört finns nya<br />

instrument och digital växlingsrekommendation<br />

samt en ny tre-ekrad ratt.<br />

Radio- och navigeringssystemen är uppdaterade.<br />

Transporter Skåp, Chassi och<br />

Flak finns liksom tidigare med två axelavstånd<br />

- 300 och 340 centimeter - och<br />

med tre takhöjder. Totalvikter från 2 800<br />

upp till 3 200 kilo och släpvagnsvikterna<br />

är 2 200 eller 2 500 kilo. Dessutom säljs<br />

bilen i Kombi-version med säten bak<br />

samt som minibussarna Caravelle och<br />

Multivan.<br />

Vi sitter bra i en eluppvärmd förarstol<br />

med måttlig skålning i säte och ryggstöd.<br />

Ryggstödslutningen är steglös, men<br />

höjdinställning, justerbart svankstäd och<br />

nedvikbara armstöd är tillval. Skjutmånen<br />

är i kortaste laget för storvuxna. Tillvalssoffan<br />

i vår provbil, för i nödfall två<br />

passagerare, är endast 78 centimeter bred<br />

och saknar inställningsmöjligheter.<br />

Ratten är justerbar i höjd- och längsled.<br />

Den femväxlade lådan med spaken på<br />

panelen har någorlunda lättfunna lägen.<br />

Instrumenten är reflexfritt nedsänka<br />

och tydliga och reglagen är väl placerade<br />

och åtkomliga med stora tangenter och<br />

tydliga symboler. Tillsatsvärme och manuell<br />

luftkonditionering är standard.<br />

Det finns ett låsbart handskfack, stora<br />

fack i framdörrarna, ett utrymme på panelen<br />

med en pappersklämma, ett litet<br />

fack i taket mellan solskydden och småfack<br />

i panelens ytterkanter. Vi saknar en<br />

takhylla men uppskattar det stora utrymmet<br />

under passagerarsoffan.<br />

Krockkudde är standard på förar- och<br />

passagerarsidan medan sidokrockkuddar<br />

och krockgardiner är tillval.<br />

Bra sikt framåt och åt sidorna. Backspeglarna<br />

är stora men saknar dubbel<br />

funktion för när- och fjärrseende. Ingen<br />

genomsikt.<br />

Det är åtkomligt och välmarkerat för<br />

kontroller och vätskepåfyllningar runt<br />

den tvärställda turbodieseln. Batteriet<br />

är inte längre gömt under en plastkåpa.<br />

Lampbyten var tidigare ett verkstadsjobb,<br />

men går nu att göra själv. Ingen<br />

stänkplåt under motorn.<br />

Sidohängda bakdörrar vilka låser<br />

i 90 graders öppning, men inte i 180<br />

grader. Utrymmet är klätt med grå hardboard<br />

på golvet och plywood på sidorna.<br />

Hjulhusen är plåtrena. Däröver masonite,<br />

även i taket, och på den nedre delen av<br />

bakdörrarna. Innerbelysning i taket. Sex<br />

stadiga öglor i golvet att surra last i. Mellanväggen<br />

är av plast.<br />

VW Transporter har individuell hjulupphängning<br />

runt om. Den går behagligast<br />

utan last, vilket är ovanligt för lätta<br />

lastbilar. Fjädringen/dämpningen tar bra<br />

hand om ojämnheter även om det dunsar<br />

till i större gropar och den är i mjukaste<br />

laget med maxlast. Framhjulsdriven<br />

spinner bilen lätt loss vid start i backe<br />

och lösgrus även om antispinnsystemet<br />

tar över. Vi har tidigare skrivit om fördelarna<br />

med den fyrhjulsdrivna versionen.<br />

Ljudnivån har sänkts. I 110 kilometer<br />

i timmen, vid cirka 2 400 varv på femmans<br />

växel, mäter vi upp 69 decibel.<br />

Runt 70 kilometer i timmen ligger nivån<br />

på 68-67-66 decibel på treans-, fyransoch<br />

femmans växlar.<br />

<br />

Förarplatsen är i stort densamma. Instrumenten och den greppvänliga ratten är<br />

nya . Vi saknar en hylla i taket ovanför vindrutan.<br />

Med kort axelavstånd och standardtak är skåpvolymen 5,8 kubikmeter. De sidohängda<br />

bakdörrarna låser inte när de öppnas i 180 grader.<br />

VW Transporter Proline Skåp 102 hk<br />

Pris, inkl. moms: Från 286 400 kr.<br />

Garantier: Nybil, 2 år + 1 års tillägsgaranti. Rost, 12<br />

år Lack, 3 år. Elektronik, nej. Vagnskada, nej. Mobilitestsgaranti<br />

= vägassistans. Olika villkor för företag/<br />

privatpersoner. MaxiMil driftgaranti, 1 år. Kan förlängas<br />

till 5 år.<br />

Motor: Turbodiesel med partikelfilter, direktinsprutning<br />

och common rail-teknik. Rak 4 cyl. 1 968 cm3.<br />

Max effekt 75 kW/102 hk vid 3 500 v/min. Max<br />

vridmonent 220 Nm vid 1 500-2 000 v/min. Miljö<br />

Euro 5. (2008 i Sverige). Koldioxidutsläpp, 193 g/<br />

km.<br />

Bränsleförbrukning: Blandad körning 7,3 l/100 km.<br />

<strong>Byggaren</strong>s snittförbrukning med maxlast ca 7,8 l/100<br />

km. Något mindre med tom bil. Bränsletank, 80 l<br />

Prestanda: 0-100 km/tim, fabriksuppgift 15,9 sek.<br />

<strong>Byggaren</strong>s ex ca 16,0 sek. Med maxlast, ca 22,0 sek.<br />

Toppfart 152 km/tim.<br />

+<br />

-<br />

Antispinn och antisladd<br />

Möjlighet till 4WD + DSG<br />

Snåla motorer<br />

Partikelfilter<br />

Låg bränsleförbrukning<br />

Hög släpvagnsvikt<br />

AC och tillsatsvärme<br />

Något mjuk med maxlast<br />

Sidokrockkuddar tillval<br />

Höjdjusterbar förarstol tillval<br />

Arbetsbord saknas<br />

Ej takhylla<br />

Bakdörrarna låser ej i 180<br />

grader<br />

Avbärarsköldar saknas<br />

Riktigt bra<br />

Riktigt dåligt<br />

18 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 19


Stort smått<br />

Taket som renar luften<br />

När solen lyser på taket kan luften renas från<br />

kväveoxider – om taket är täckt av det nya takmaterialet<br />

Noxite. Takbeläggningen innehåller<br />

ett patenterat ämne som omvandlar kväveoxid<br />

till nitrat, berättar Icopal som lanserar det nya<br />

”reningstaket”. Efter sol kommer regn och då<br />

sköljs nitratet bort. Noxite finns i tre versioner,<br />

anpassade efter lutning och takets yta.<br />

Armband med dragningskraft<br />

Borrmaskinen är inte ny, däremot<br />

armbandet från Stanley. Som synes<br />

är dess funktion helt klockren, en<br />

magnet drar till sig både borr och<br />

skruv i avvaktan på att komma till<br />

användning.<br />

Hårdhudad mobil för<br />

bygget<br />

Den är dränkbar, den tål damm,<br />

den har stötsäkert Gorillaglas och<br />

klarar ett fall på två meter rakt ned<br />

i betonggolvet. Bör alltså vara som<br />

klippt och skuren för varje byggare,<br />

om alla påståenden stämmer in<br />

på den nya mobiltelefonen XP3.2<br />

Quest Pro. Och det gör det, lovar<br />

Sonim som säljer modellen.<br />

Fäster snabbt i plåt<br />

Efter ett års tester börjar nu Swedfast marknadsföra<br />

den självborrande skruven ttap Ergodrive. Enligt Swedfast<br />

krävs det mindre kraft att montera skruven trots att monteringen<br />

går 50 – 60 procent snabbare än för jämförbara<br />

skruvar, anpassade för plåt och stål.<br />

Skruvad nyhet efter fyra år<br />

Det kan väl inte vara så mycket nytt med<br />

en trallskruv. Det kan det visst det påpekar<br />

Essve när företaget efter fyra års utvecklingsarbete<br />

presenterar modellen Toledo Max. Den<br />

har nyutvecklade fräsribbor under huvudet,<br />

vilket ska ge en slät yta när skruven försänks.<br />

Även gängformen är ny för bästa klämkraft<br />

och utdragsvärde. Toledo Max har två<br />

frässpår, ett längs stammen och ett<br />

på spetsen. Detta för att undvika att<br />

träet spricker om skruven sätts nära<br />

kanten.<br />

Trubbig spetskompetens<br />

Problemet med Hultafors Tools säkerhetskniv är att<br />

den rostar som allt annat tillverkat i kolstål. Det<br />

problemet har undanröjts med att den trubbiga<br />

kniven finns i ett mer beständigt<br />

material – rostfritt stål.<br />

Styltar fram<br />

på benförlängare<br />

Kort i rocken eller högt i tak. Alternativet till<br />

en liten stege för att nå upp har funnits i decennier<br />

i USA och Kanada. Ett arbetsverktyg<br />

som vid första anblicken ser ut som proteser.<br />

Det är företaget Fler bollar i luften AB i<br />

Stockholm, som nu ska försöka övertyga den<br />

svenska hantverkskåren om fördelarna att gå<br />

omkring med StegBen. Binds fast på smalbenen<br />

och finns i tre höj- och sänkbara storlekar.<br />

Som mest kan man bli en meter längre.<br />

Skyddshandske av hög klass<br />

Direkta knivhugg stoppar knappast den nya<br />

skärskyddshandsken Callicut. Däremot bör den<br />

vara användbar vid exempelvis hantering av rivningsvirke<br />

som är fullt av stickor och krokig spik.<br />

Handsken har fått en femma vilket placerar den<br />

i den högsta skärskyddsklassen. Marknadsförs av<br />

Hestra.<br />

Plankstryk med rak<br />

handled<br />

Anza har vridit till skaften på sina<br />

fasadpenslar i akt och mening att göra<br />

fasadmålningen så bekväm som möjligt.<br />

Det svängda skaftet låter all kraft gå ut i<br />

penselhuvudet och handen kan hållas rak. Finns<br />

i två proffsversioner med syntet- eller blandborst.<br />

Fall mjukt i stället för hårt<br />

Byggbranschen är hårt olycksdrabbad och ofta handlar<br />

det om att folk ramlar från ställningar och tak.<br />

Säkerhetslinan bör därför vara självskriven om man är<br />

hyggligt intresserad av sin hälsa. Är linan kopplad till<br />

Crestos nya fallskyddsblock hålls den automatiskt alltid<br />

spänd. Maxlängden är 3,3 meter.<br />

Fixar stöd för stålregel<br />

Det behövs mothåll för att till exempel spika fast kortlingen<br />

mot träregeln. En svensk uppfinning gör arbetet<br />

lättare, en metallvinkel som fästs mot regeln och tas bort<br />

när spikarna sitter där de ska. Redskapet kallas Regelfix<br />

och ska testas av <strong>Byggaren</strong>s panel av byggproffs. Men i<br />

avvaktan av det resultatet har mothållet kommit i en ny<br />

version med inbyggd magnet – för stålreglar. Uppfinningen<br />

förvaltas av Bretools i Östervåla.<br />

20 byggaren nr 4 2010<br />

byggaren nr 4 2010 21


Frågor & Svar<br />

Fråga:<br />

Hur redovisas ”löpande<br />

räkning”?<br />

Jag har en fråga om begreppet ”löpande<br />

räkning”. Vi har fått fakturor där bara<br />

bruttopriset anges utan att det framgår<br />

vad som är kostnad för nedlagd tid, inköpspris<br />

för material samt skäligt entreprenadpåslag.<br />

Det måste väl vara fel?<br />

Och vem bestämmer vad som är skäligt?<br />

Att för kundens räkning köpa en<br />

produkt och sedan hävda att man ”säljer”<br />

produkten till kunden och därigenom<br />

kan sätta sitt eget pris faller knappast<br />

heller under begreppet löpande<br />

räkning, eller hur?<br />

Observera att frågan rör fakturering<br />

på felaktiga grunder, inte det faktum<br />

att priserna är höga i sig. Man måste ju<br />

kunna förlita sig på att entreprenören<br />

följer vedertagen praxis, annars urlakas<br />

ju betydelsen om man på egen hand<br />

skulle kunna sätta priser och kalla detta<br />

”löpande räkning”.<br />

Vore intressant att höra er åsikt, då min<br />

företagsjurist hävdar att det INTE finns<br />

någon vedertagen tolkning av begreppet.<br />

Jag misstänker att det är vanligare<br />

än man kan tro.<br />

Johan Norling<br />

Svar:<br />

Fritt pris men det måste<br />

kunna ”synas”<br />

Prissättningen ska alltid vara fri. Allt<br />

annat skulle stå i strid mot den fria<br />

konkurrensen. Därför ska det inte heller<br />

skapas några generella, oskrivna<br />

regler om prissättning.<br />

Däremot ska prissättningen redovisas<br />

på ett sätt så att konsumenten verkligen<br />

kan jämföra priset, även om det<br />

heter löpande räkning. Därför reglerar<br />

lagen själva transparensen (tydligheten)<br />

i prissättningen (jämförpriset).<br />

Om entreprenör A har ett pris per löpande<br />

timme på 400 kronor inklusive<br />

moms och B har 350 kronor, har det<br />

betydelse när till exempel man börjar<br />

och slutar räkna sina timmar. Är det när<br />

man stiger in och ur bilen hemma eller<br />

när man är på byggarbetsplatsen. Ingår<br />

verktyg och maskiner?<br />

Om både A och B beräknar priset på<br />

samma sätt då konkurrerar de och då är<br />

det kvalitet, service och annat som har<br />

betydelse för valet även om A är dyrare<br />

än B.<br />

När det gäller entreprenadpåslaget på<br />

köpta byggvaror måste det anges på ett<br />

Hallå där...<br />

Frågvisa läsare kan få svar direkt i<br />

<strong>Byggaren</strong>. Du kan skicka ett mail<br />

till info@byggaren.se, ett vanligt<br />

brev till Tidningen <strong>Byggaren</strong>,<br />

Box 2082, 16902 Solna, eller slå en<br />

signal till 0708-299 702.<br />

Är redaktören själv svaret skyldig<br />

skickas frågan med varm hand vidare<br />

till lämplig sakkunnig person.<br />

korrekt och tydligt sätt. Vilket är entreprenörens<br />

nettopris och vilket påslag gör<br />

han? Ibland är det svårt att kunna bestämma<br />

nettopriset, eftersom en del entreprenörer<br />

får en årsbonus på den samlade<br />

köpvolymen som är stafflad efter<br />

olika nivåer av inköpsvolymer. Bonusen<br />

betalas ju ut i efterhand.<br />

Har parterna inte avtalat om<br />

prissättningen för varor, anses varornas<br />

pris vara entreprenörens nettopris och<br />

kostnaderna betalda genom timpriset<br />

för löpande räkning. Vill man något<br />

annat måste det avtalas först. Det är<br />

konsumentens tolkningsföreträde i lagen<br />

som avgör.<br />

Det förefaller som hantverkare är<br />

ängsliga för att bli avslöjade om de<br />

visar vad som döljer sig bakom bruttopriset.<br />

I bygghandeln finns 650<br />

medlemsföretag som alla köper och<br />

säljer exakt samma varor till varierande<br />

priser. Det gäller att konkurrera<br />

med de konkurrensmedel som<br />

står till buds; pris, kvalitet, service,<br />

garantier, tider, leveranssäkerhet etc.<br />

Själv har jag bara tittat på några få elektriker<br />

och rörläggare och där var genomlysningen<br />

mycket låg. Konsumenten<br />

har rätt att efter begäran att få en utförlig<br />

redovisning om hur priset har beräknats<br />

enligt konsumenttjänstlagen § 40.<br />

Sten Folkesson<br />

Annosörer i detta nummer<br />

3 C Sid, 2<br />

ABUS Sid, 11<br />

Crqe Sid, 6, 15<br />

GGP Stiga Sid, 7<br />

Hultafors Sid, 7<br />

Relekta-Import Sid, 6<br />

Skogsindustrierna Sid, 17<br />

Stanley Sid, 24<br />

Thomee Sid, 11, 17<br />

Wimmerby Fönstersnickeri Sid, 9<br />

XL Bygg Sid, 23<br />

22<br />

byggaren nr 4 2010


Posttidning B<br />

Avs: <strong>Byggaren</strong><br />

Box 2082<br />

169 02 Solna<br />

GÖR DET SJÄLV<br />

MED PROFESSIONELLA<br />

HANDVERKTYG<br />

Stanley originalkniv<br />

Nyhet<br />

200kg<br />

En extra hand!<br />

FatMax brytbladskniv med magasin<br />

Ny knivserie i professionellt utförande som understryker att det är en orginal Stanley kniv. Magasin<br />

med plats för 6 knivblad för enkelt byta av bladen.Levereras med FatMax Professionella knivblad som<br />

är 20% starkare och 35% vassare.<br />

Auto Trigger tving<br />

Marknadens första<br />

enhandstving. Ett enkelt tryck<br />

på den röda knappen och käftarna<br />

förs samman.<br />

Unikt<br />

spärrskaft!<br />

No. 1<br />

Open Toolbag!<br />

Ny generation av<br />

Stanley’s verktygsvagnar!<br />

Nyhet<br />

Stanley original<br />

hammare<br />

Stanley rotor spärrskaft<br />

Spärrskaft att använd i trånga utrymmen - vrid<br />

på handtaget som en skruvmejsel så snurrar<br />

spärrskaftet. Kan även användes som en<br />

vanlig spärrnyckel.<br />

Antivibe Professionella Hammare<br />

Stanley’s Antivibe teknologi skonar<br />

händer och leder mot skadliga<br />

vibrationer.<br />

Metal Plastic Verktygsvagn<br />

Helt ny design av Stanley´s välkända verktygsvagn.<br />

Perfekt att organisera och transportera<br />

stort och smått verktyg och komponenter.<br />

24<br />

byggaren nr 4 2010<br />

Nærmeste forhandler oplyses på telefon +45 49 76 27 77<br />

www.stanleyworks.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!