Views
8 months ago

MAHB-20180210

16 • Vecka 6 • 2018

16 • Vecka 6 • 2018 NYHETER/strängnäs Medborgarlöftena för 2018 är påskrivna Under en ceremoni på kommunhuset skrev kommundirektör Cecilia Vikström och lokalpolisområdeschef Christer Sjökvist på årets medborgarlöften. Närvarande var också kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och Peter Sigurd, kommunpolis i Strängnäs. MEDBORGARLÖFTET ÄR EN del av polisens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Man utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden som tagits fram genom dialoger med medborgarna, medarbetare och polisens egen kriminalunderrättelsetjänst. – Vi har sett hur problembilden har eskalerat, säger Christer. Därför har vi lagt fokus på brottslighet och narkotika bland ungdomar. ENLIGT KOMMUNENS OCH polisens samlade bild visade 2017 indikationer på en växande oro bland ungdomar i kommunen och att antalet unga som har etablerats i kriminalitet har ökat det sista året. – Det kan också bero på att vi har fått en bättre bild på situationen genom samverkan, förklarar Christer. Vi har i alla fall en bättre bild av vilka ungdomar vi behöver inrikta oss på. Jag vill dessutom förtydliga att de flesta Strängnäsungdomar är fantastiska men det finns en liten klick med en väldigt liberal syn på droger och gör vi inget kommer detta att eskalera. FÖR ATT FÖRHINDRA att ungdomar etableras i kriminella grupperingar kommer polisen tillsammans med kommunen att arbeta med förebyggande och repressiva åtgärder. I medborgarlöftena lovar man att lägga stort fokus på ungdomar. – Det kan till exempel vara att vi söker upp unga som ligger i riskzonen för kriminalitet och droger, säger kommunpolis Peter. Det kan vara på platser där de brukar samlas eller att utföra trafikkontroller specifikt riktade mot ungdomar. VAD HÄNDER NÄR JAG INTE LÄNGRE ÄR MED? Vad händer med mitt barn eller nära anhörig som har en funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa när jag inte finns med längre? Nu startar Anhörigcentrum en studiecirkel där man som förälder eller anhörig kan dela med sig av sina erfarenheter och få stöd och råd. – VI ARRANGERADE DETTA första gången förra våren, berättar Carola Nordebrink, anhörigkonsulent, som tillsammans med kollegan Ann-Sofie Carlsson håller i träffarna. Det var då cirka åtta deltagare, varav flertalet var ”erfarna” anhöriga sedan lång tid. De framförde att träffarna innehöll värdefull kunskap och erfarenhetsutbytet var uppskattat. STUDIECIRKELN ÄR ETT SÄTT för föräldrar eller nära anhörig att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Genom studiecirkeln kan man få kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man som anhörig kan känna sig tryggare inför framtiden. – Cirkeln vänder sig som förra gången till föräldrar till barn och ungdomar eller vuxna barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och innehållet är detsamma, berättar Carola. Många anhöriga vi kommer i kontakt med känner en oro för framtiden. Detta kan vara ett sätt att fundera och diskutera med andra. DEN 3 MARS ÄR första tillfället man träffas på Anhörigcentrum och efter det träffas man fem gånger till. För att starta upp studiecirkeln Anhöriga till personer med funktionsnedsättning välkomnas till studiecirkel. behövs minst fem deltagare och anmäler sig gör man till Carola senast den 26 februari. – Utöver studiecirkeln kommer vi också, inom kort, arrangera träffar för anhöriga till personer med psykossjukdom i samverkan med Landstingets Psykiatriska Mottagning. MATS SÖDERSTRÖM

Vecka 6 • 2017 • 17 NYHETER/strängnäs FOTO: STRUKTON Arbetet med dubbelspåret fortskrider för att stå klart i sommar. Arbetet med dubbelspåret går enligt tidsplan Dubbelspårsarbetet innebär inte bara att lägga räls. Den 21 februari genomförs även en omfattande räddningsövning tillsammans med räddningstjänst, ambulans och polis. UTBYGGNADEN TILL dubbelspår mellan Strängnäs och Härad, som planeras att vara klar sommaren 2018, fortsätter enligt tidplan. Arbetet vid resecentrum och längs spåren fortsätter oförminskat och snart börjar man montera bullerskydd vid stationsområdet intill gångtunneln till tågen och vid Ulvhäll. FRÅN OCH MED den 26 februari avgår samtliga tåg från det nya järnvägsspåret. Efter den planerade banavstängningen 19 -25 februari kommer det nya järnvägsspåret att trafikeras, då påbörjas även renoveringen av den gamla järnvägstunneln. Då spår och kontaktledningar redan finns på plats kommer den nya tunneln att vara redo för att tas i drift i februari. Under banavstängningen, vecka 8, kommer den nya tunneln att besiktas och provköras. Delen av plattformen som ligger närmast det gamla järnvägsspåret kommer att stängas för att man ska kunna utföra de arbeten som är nödvändiga. DEN 21 FEBRUARI kommer man att genomföra en omfattande räddningsövning i samarbete med räddningstjänst, ambulans och polis den 21 februari. Syftet med övningen är att gemensamt öva på att utrymma och rädda liv i den nya järnvägstunneln om det händer en olycka. I samband med övningen kommer flera akutfordon vara i rörelse i Strängnäs under dagen och det kan komma att synas brandrök i samband med övningen. Politiker kallar till samtal om otrygghet. SAMTAL FÖR ATT MOTA UPPLEVD OTRYGGHET På tisdag arrangeras ett möte på Multeum där kommunpolitiker, tjänstemän och poliser tillsammans med medborgarna diskuterar vad som kan göras för att få bort känslan av otrygghet. FÖR NÅGRA VECKOR sedan drabbades Strängnäs av vandalisering när ett antal busskurer, under en och samma natt, krossades. Tilltaget startade en debatt på Facebook vad som kunde göras för att stävja den eskalerande förstörelsen i kommunen. Kloka och kreativa förslag varvades med mindre genomtänkta i kommentarsfälten. Nu vill kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och kommunalråd Monica Lindell Rylén ta tillvara på de konstruktiva åsikterna för att mota bort den upplevda otryggheten på gator och torg. PÅ TISDAG BJUDER man därför in till samtal på Multeum tillsammans med ansvariga tjänstemän och representanter för kommunpolisen för att styrka den upplevda tryggheten. – Vi kommer inte ha långa redogörelser om vad vi gör, kommenterar Högfeldt på Facebook. Vi vill höra vad medborgarna har för konstruktiva tankar för att vi tillsammans ska stärka tryggheten. MEDBORGARNA UPPMANAS att, på tisdag klockan 18.00 - 19.30, ta med sina konstruktiva förslag på vad som kan göras till Multeum. MATS SÖDERSTRÖM

Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort
47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Kontakten - Forshaga kommun
Slöjdaren - Norrbottens Läns Hemslöjdsförening
Medieinformation 2013. Ladda hem PDF - Mentoronline.se
O.T augusti 2012 - Mediamix
D 112 - D 116 - DX 118 - Zibro
För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz
Mer information om hur du går tillväga för att ansöka om ...
Anmälan till: Hur påverkar miljön barns hälsa?