26.01.2019 Views

Golv till Tak #8-2012

Tidningen har tema Arbetsmiljö. Här tittar vi på vilka negativa - och positiva - faktorer som finns i arbetsmiljön för dem som arbetar inom golvbranschen. Samt visar upp ett företag som är riktigt bra på arbetsmiljö och till och med fått pris för det. Vår granskning av arbetsmiljön inom golvbranschen gav resultatet att vi kan känna oss ganska lugna. Arbetsmiljön inom branschen är på många sätt bra idag. Kemikalierna är relativt "snälla" och noggrant kontrollerade. Det finns dammreducerade produkter och bra utrustning för att suga bort det damm som ändå bildas. Svetsröken som bildas vid fogförslutning är undersökt och befunnen ofarlig. Tekniska hjälpmedel finns också för lyft med mera, till exempel "trappklättrare". Likväl har golvläggaren ett fysiskt påfrestande arbete. Men med en frihet och en kamratskap som väl uppväger den saken tycker många.

Tidningen har tema Arbetsmiljö. Här tittar vi på vilka negativa - och positiva - faktorer som finns i arbetsmiljön för dem som arbetar inom golvbranschen. Samt visar upp ett företag som är riktigt bra på arbetsmiljö och till och med fått pris för det.

Vår granskning av arbetsmiljön inom golvbranschen gav resultatet att vi kan känna oss ganska lugna. Arbetsmiljön inom branschen är på många sätt bra idag. Kemikalierna är relativt "snälla" och noggrant kontrollerade. Det finns dammreducerade produkter och bra utrustning för att suga bort det damm som ändå bildas. Svetsröken som bildas vid fogförslutning är undersökt och befunnen ofarlig. Tekniska hjälpmedel finns också för lyft med mera, till exempel "trappklättrare".

Likväl har golvläggaren ett fysiskt påfrestande arbete. Men med en frihet och en kamratskap som väl uppväger den saken tycker många.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 41 | PRIS SEK 60 | NR 8 <strong>2012</strong><br />

TEMA:<br />

ARBETSMILJÖ<br />

Vi kan vara ganska lugna<br />

för kemikalier, damm och annat<br />

Frihet, kamratskap<br />

och ackord<br />

Riskfyllt<br />

att byta mot "likvärdigt"<br />

8 | <strong>2012</strong>


VÄRLDENS<br />

MODERNASTE<br />

GOLV.<br />

I ÖVER 100 ÅR.<br />

• Forbos linoleum är en ren naturprodukt med linolja<br />

och harts som huvudingredienser<br />

• Forbos linoleum är det bästa valet med hänsyn <strong>till</strong><br />

miljön, därför är den också miljömärkt med Svanen<br />

• Miljöanpassade pigment ger de vackra färgerna<br />

- det finns över 200 att välja mellan<br />

• Forbos linoleum kan du få på rulle eller plattor som<br />

limmas mot underlaget eller plattor som klickas ihop<br />

www.forbo-flooring.se<br />

Linoleum by


INNEHÅLL | 8 | <strong>2012</strong><br />

3 VI KAN VARA GANSKA LUGNA<br />

7 RÄTT LUFTFUKTIGHET – BRA FÖR BÅDE GOLV OCH MÄNNISKOR<br />

8 KOLL PÅ HUR PERSONALEN MÅR ...<br />

11 FRIHET, KAMRATSKAP OCH ACKORD<br />

14 VAD GÖR MILJÖHALLEN SÅ BRA?<br />

16 TRAPPKLÄTTRANDE KÄRRA<br />

17 RISKFYLLT ATT BYTA MOT "LIKVÄRDIGT"<br />

21 DET HAR HÄNT EN DEL MED AMA<br />

22 NOTERAT<br />

26 DEBATT<br />

30 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN<br />

32 BENNY<br />

3<br />

7<br />

VI KAN<br />

VARA<br />

GANSKA<br />

LUGNA<br />

Det här numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har<br />

tema arbetsmiljö och det är alltså<br />

den vi kan känna oss lugna för.<br />

Arbets miljön inom branschen är på<br />

många sätt bra idag. Kemika lierna<br />

är relativt "snälla" och noggrant<br />

kontrollerade. Det finns dammreducerade<br />

produkter och bra utrustning<br />

för att suga bort det damm<br />

som ändå bildas. Svetsröken som<br />

bildas vid fogförslutning är undersökt<br />

och befunnen ofarlig. Läs om<br />

allt detta på sid 3.<br />

Tekniska hjälpmedel finns<br />

också för lyft med mera, <strong>till</strong> exempel<br />

"trappklättrare" (sid 16).<br />

Likväl har golvläggaren ett<br />

fysisk påfrestande arbete. Men med<br />

en frihet och en kamratskap som väl<br />

uppväger den saken tycker många.<br />

Det kan vi läsa om på sid 11.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

14<br />

OMSLAGSBILD: "Trappklättrare". Bild från Molico Sweden.<br />

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG<br />

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STHLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE<br />

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STHLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STHLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS<br />

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM<br />

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV<br />

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.<br />

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


SKOR &<br />

BARA FÖTTER<br />

VÅTT & TORRT<br />

TVÅ UTMANINGAR<br />

EN LÖSNING<br />

Altro Aquarius <br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong><br />

MED BANBRYTANDE PUR RENGÖRINGSVÄNLIGHET<br />

Perfekt att använda <strong>till</strong> våta och torra områden, samt vid<br />

kombinationen av skor och bara fötter! Ett enda golv för att<br />

undvika olyckor.<br />

Kontakta oss på +46 (0)40 31 22 00, e-mail: info@altro.se,<br />

besök oss på www.altro.se


Vi kan vara<br />

GANSKA LUGNA<br />

De kemikalier en golvläggare idag behöver hantera är relativt ”snälla”.<br />

Det finns dammreducerade produkter och effektiv dammutsugning. Det<br />

finns hjälpmedel som gör att man inte behöver ligga på knä och arbeta<br />

hela tiden. Så klarar också många golvläggare numera att arbeta <strong>till</strong> 65<br />

eller längre. Men de många tunga lyften är fortfarande ett problem.<br />

Det finns många uppfattningar<br />

om hur det är att arbeta som golvläggare.<br />

Som att:<br />

• Det är ett hårt jobb<br />

• Det är ett tungt jobb<br />

• Det är ett smutsigt jobb<br />

• Kemikalierna är farliga<br />

Vad är sant och vad har tidigare<br />

varit sant? Naturligtvis finns det<br />

många olikheter mellan hur det är<br />

i branschens alla stora och små<br />

före tag, mellan storstad och glesbygd,<br />

mellan nybyggen och renoverings<br />

arbeten samt för gammal<br />

och ung.<br />

KEMIKALIERNA INTE FARLIG-<br />

ARE ÄN LÖK OCH CITRON<br />

Lim, lack, primers, fuktspärrar och<br />

alla andra kemikalier som en golvläggare<br />

hanterar, har under de senaste<br />

decennierna blivit allt säkrare<br />

ur arbetsmiljösynvinkel. Till viss<br />

del beror det på ny lagstiftning och<br />

bättre regelsystem i Sverige och<br />

EU. Men <strong>till</strong> största delen beror<br />

det på att marknaden efterfrågar<br />

renare kemikaliesystem och säkrare<br />

kemikaliehantering. Vi vill<br />

helst inte ha lösningsmedel i luften<br />

och då väljer vi vattenburna lim,<br />

lacker, målarfärger med mera.<br />

Det är självklart att alla produkter<br />

ska ha säkerhetsdatablad<br />

och/ eller byggvarudeklarationer.<br />

Iro niskt nog är det ibland så att<br />

säkerhetsdatablad kan skapa mer<br />

oro än trygghet. Även de snällaste<br />

kemikalier har konstiga namn,<br />

som kan låta främmande och oroande.<br />

Och även om de är snälla<br />

som kemikalier är de ändå inte<br />

mat!<br />

När man då läser om hur man<br />

ska bete sig när man råkat svälja<br />

golvlack eller om man fått betongimpregnering<br />

i ögat, kan det se ut<br />

som om ämnena är farliga gifter.<br />

Men de flesta kemiska produkter<br />

som golvläggare hanterar är inte<br />

farligare än lök och citron, som ju<br />

också kan irritera ögon och hud.<br />

Ändå kan informationen om kemikalierna<br />

skrämma.<br />

Naturligtvis ska alla kemikalier<br />

hanteras med respekt och på<br />

ett säkerhetsmedvetet sätt.<br />

TUNGA LYFT ÄR OFTA<br />

OUNDVIKLIGA<br />

Tunga lyft och obekväma arbetsställningar<br />

är fortfarande ett problem<br />

för många golvläggare. <strong>Golv</strong>läggare<br />

kommer ofta in sent i<br />

bygg processen och huvudentreprenören<br />

har ibland hunnit ta bort<br />

hissar och andra lyfthjälpmedel<br />

när golven ska läggas. Vid renoveringsarbeten<br />

är det snarare regel<br />

än undantag. Och alla har inte <strong>till</strong>gång<br />

<strong>till</strong> egna motoriserade transportkärror<br />

som klarar trappor. Då<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Nyhet för våtrum!<br />

| Ännu en dammreducerad<br />

nyhet från Schönox |<br />

Vårt sortiment av dammreducerade produkter växer snabbt.<br />

Nu senast med iFix för våtrum. Med nya iFix monterar du<br />

snabbt och säkert tätskiktsfolien för att sedan fortsätta<br />

med iFix även vid limning och försegling av överlappen.<br />

Med andra ord kan du tack vare iFix använda en och samma<br />

produkt rakt igenom hela monteringen. Dessutom är härdtiden<br />

rekordsnabb, endast tre timmar, vilket gör att du<br />

oftast kan sätta plattorna direkt. iFix ingår naturligtvis<br />

i en ETA-godkänd konstruktion.<br />

Att arbeta med dammreducerade produkter innebär att<br />

dammet vid <strong>till</strong>blandning reduceras upp <strong>till</strong> 90%. Det är<br />

bra för hälsan, då byggdamm inte bara är irriterande för<br />

ögon och slemhinnor, utan även kan bidra <strong>till</strong> att utveckla<br />

kroniska lungsjukdomar. Mindre byggdamm är<br />

också bra för din ekonomi. Arbetar du med dammreducerade<br />

produkter slipper du täcka angränsande ytor<br />

vilket i sin tur kräver mindre städning efteråt. Du spar<br />

helt enkelt tid och tid är ju som bekant pengar.<br />

Tillsammans med iFix kan vi idag erbjuda hela fjorton<br />

olika dammreducerade produkter. Allt från avjämningsmassor,<br />

spackel, fästmassor, fogbruk <strong>till</strong> lim. Både cementbaserade<br />

och gipsbaserade. Det gör oss störst i Norden<br />

på området.<br />

| Let´s stick together | www.schonox.se |<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


måste mattor, parkett, keramik,<br />

bruk och lim bäras in.<br />

Även med bra planering och<br />

kapservice för mattorna blir det<br />

många tuffa lyft. Verktyg och maskin<br />

er väger också tungt.<br />

MAN BEHÖVER INTE<br />

LIGGA PÅ KNÄ HELA TIDEN<br />

Det sliter på kroppen att arbeta<br />

på knä. Idag finns bra möjligheter<br />

att utföra en hel del arbete stående.<br />

Limspridning, svetsning, trådskärning<br />

kan alltsammans göras i stående<br />

arbetsställning. Ändå är det<br />

många som fortfarande arbetar på<br />

knä.<br />

DET DAMMAR INTE<br />

SOM FÖRR<br />

Modern teknik och moderna produkter<br />

gör att det dammar allt<br />

mindre kring en golvläggare.<br />

Spackel bruk, fix och fog blandar<br />

man utan stora dammoln.<br />

<strong>Golv</strong>slipning och stenslipning<br />

var förr också stora dammkällor,<br />

men <strong>till</strong> glädje både för branschens<br />

folk och för våra kunder är dammspridningen<br />

även i de sammanhangen<br />

idag starkt begränsad. Ändå<br />

är det inte dumt att bära enkla<br />

dammfilter vid sådana arbeten.<br />

Naturligtvis gäller strängare<br />

krav vid jobb som utröjning av<br />

gamla golv som innehåller asbest.<br />

Alla har inte <strong>till</strong>gång<br />

<strong>till</strong> egna<br />

motoriserade<br />

transportkärror<br />

som klarar trappor.<br />

Då måste mattor,<br />

parkett, keramik,<br />

bruk och lim bäras<br />

in. Och det väger<br />

tungt.<br />

SVETSRÖK ÄR INTE FARLIG<br />

Fogförslutning av plast- och linoleummattor<br />

ger en tydlig svetsrök<br />

och det är naturligt att fråga sig<br />

vad röken består av. Kan det bli<br />

farliga halter av isocyanater när<br />

man svetsar PUR?<br />

En undersökning av detta har<br />

gjorts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,<br />

SP, för <strong>Golv</strong>branschens<br />

räkning. Den visar att halterna är<br />

betryggande låga. Resultaten kan<br />

man finna på golvbranschen.se.<br />

Svetsröksanalysen är ett paradexempel<br />

på att kunskap ger trygghet.<br />

Man hör sällan någon svensk<br />

golvläggare som oroar sig för svetsrök.<br />

I Danmark är det annorlunda.<br />

BULLER INGET STORT<br />

PROBLEM<br />

Visst låter det om våra maskiner.<br />

Parkettsågning och sliparbeten<br />

bull rar och kräver hörselskydd.<br />

Ändå är nog inte golvläggare den<br />

mest bullerutsatta yrkesgruppen<br />

på ett bygge. I många fall arbetar<br />

ofta golvläggare i en fantastiskt tyst<br />

miljö, där ” bergsprängaren” står<br />

för det mesta ljudet.<br />

GOLVLÄGGARE HÅLLER<br />

LÄNGRE IDAG<br />

Ingen blir starkare med åren och<br />

hårt arbete sliter på kroppen. Förr<br />

brukade man säga att ingen är<br />

golvläggare hela yrkeslivet. Det är<br />

därför uppmuntrande att höra att<br />

alltfler golvläggare idag arbetar <strong>till</strong><br />

65 års ålder och ibland längre.<br />

Kan ske är det en effekt av att<br />

arbets miljön blivit bättre, kanske<br />

är det mer en effekt av sund motion<br />

och allmänt bättre hälsa.<br />

Många arbetsgivare uppmuntrar<br />

friskvård i olika form. Sådant är<br />

också en del av arbetsklimatet. ■<br />

ARBETSMILJÖFARORNA<br />

NÄSTAN BORTA<br />

KEMIKALIER:<br />

Sällan farligare än lök och citron.<br />

DAMM:<br />

Dammreducerade produkter<br />

finns från de flesta leverantörer.<br />

Det finns även effektiv utsugningsutrustning.<br />

SVETSRÖK:<br />

Testresultat visar att den inte är<br />

farlig.<br />

FÖRSLITNING AV KNÄN:<br />

En rad hjälpmedel finns så att<br />

man kan utföra stora delar av<br />

arbetet i stående ställning.<br />

TUNGA LYFT:<br />

Det är fortfarande ett problem<br />

och kan i många arbetssituationer<br />

inte undvikas.<br />

› DE FLESTA ARBETS-<br />

MILJÖPROBLEM är<br />

lösta, dock inte frågan<br />

om tunga lyft. Mattrullar<br />

kan väga en hel<br />

del och det är långtifrån<br />

alltid det finns<br />

lyfthjälpmedel <strong>till</strong>hands.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 5


Pergo<br />

Long Planks<br />

Enastående design<br />

- Ett annat sätt att beskriva Pergo Long Planks<br />

Åter igen höjer vi ribban. Långa och tåliga golv med super-enkel<br />

installation tack vare vår patenterade PerfectFold teknik.<br />

Enastående design med den senaste präglingstekniken.<br />

PerfectFold <br />

Enkel läggning, klart på nolltid<br />

Det finns vanliga laminatgolv - och så finns det Pergo. Originalet.<br />

Med över två meter långa<br />

golvplankor och strukturerad yta.<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong><br />

www.pergo.com


RÄT T LUFTFUKTIGHET<br />

– bra för både golv och människor<br />

Irriterade ögon, luftvägsinfek<br />

tioner med mera. Det<br />

kan alltför torr luft orsaka<br />

och särskilt stor är risken<br />

att luften blir torr i kontorslokaler.<br />

Så ur arbetsmiljösynvinkel<br />

finns det helt<br />

klart anled ning att hålla<br />

koll på luft fuktigheten.<br />

Trägolv trivs bäst i en relativ fuktighet,<br />

RF, på 30−60 procent. Även<br />

vi människor trivs i detta fuktighetsintervall.<br />

VAD HÄNDER MED OSS?<br />

Hög luftfuktighet inomhus kan<br />

ge hälsoproblem på grund av att<br />

mögel och dammkvalster ökar vid<br />

höga luftfuktigheter.<br />

Det finns även hälsoproblem<br />

förknippade med torra lokaler. För<br />

torr luft kan bland annat irritera<br />

ögon, slemhinnor och luftrör. Diagrammet<br />

över luftfuktighetens betydelse<br />

inomhus på nästa sida visar<br />

vilka problem som kan uppstå vid<br />

olika nivåer av luftfuktighet.<br />

VAD HÄNDER MED GOLVET?<br />

Trä är det golvmaterial som påverkas<br />

mest av variationer i luftfuktighet.<br />

Då luften är torr torkar<br />

ovansidan av brädorna ut och<br />

krymper vilket kan ge fula springor<br />

i golvet. Brädorna kan också skåla<br />

sig och golvet få ett utseende likt<br />

en tvättbräda. När luftfuktigheten<br />

ökar återfår golvet sitt ursprungliga<br />

utseende, eftersom träet då<br />

sväller och fyller ut springorna.<br />

Man får också se upp så att<br />

luftfuktigheten inte blir för hög,<br />

eftersom även det kan skada<br />

golvet. Leverantörer brukar ange<br />

en relativ fuktighet på 30−60 procent<br />

som idealiskt för trägolv.<br />

PÅ VINTERN ÄR DET TORRT<br />

OCH PÅ SOMMAREN FUKTIGT<br />

På vintern när kall luft tas utifrån<br />

och värms upp <strong>till</strong> rumstemperatur<br />

blir den relativa fuktigheten i<br />

inomhusluften låg. Detta eftersom<br />

den kalla luften innehåller lite<br />

vatten ånga och luft med en högre<br />

RF ska vara 30 – 60 procent.<br />

Då mår vi bra.<br />

<strong>Golv</strong>en också.<br />

temperatur egentligen har kapacitet<br />

att "bära" mer fukt än så.<br />

Mängden fukt som luften innehåller<br />

när den tagits utifrån och<br />

in är alltså densamma, men den<br />

relativa fuktigheten blir lägre. På<br />

samma sätt ökar den relativa luftfuktigheten<br />

inomhus på sommaren<br />

om varm utomhusluft kyls<br />

ned.<br />

Vintertid blir alltså den relativa<br />

fuktigheten inomhus låg och<br />

sommartid blir den hög och det<br />

finns problem förknippade med<br />

båda fenomenen.<br />

I bostadshus regleras ofta luft-<br />

› LEVANDE VÄXTER<br />

inomhus hjälper <strong>till</strong> att<br />

höja luftfuktigheten<br />

vintertid. Något som<br />

mycket ofta behöver<br />

göras.<br />

› TEXT:<br />

Jenny Arnoldsson<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 7


› MATTIAS JANSSON,<br />

vd för BBM i Uppsala,<br />

vill gärna tipsa sina<br />

branschkollegor om<br />

Previas tjänster.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

– Det är en lösning som vi är nöjda<br />

med och som fungerar väl, säger<br />

Mattias. Och någonting som jag<br />

gärna tipsar mina branschkollegor<br />

om.<br />

”EN VÄLDIGT<br />

SMIDIG HANTERING”<br />

BBM har avtal om Företagshälsovård<br />

och Sjuk- och Friskanmälan<br />

med Previa. Företagshälsovården<br />

Koll på<br />

HUR PERSONALEN MÅR …<br />

… kan man ha på många sätt. Ett sätt som alla<br />

gillar är Previas tjänster, säger Mattias Jansson,<br />

vd för BBM i Uppsala.<br />

är en helt normal tjänst som erbjuds<br />

av många andra men sjukoch<br />

friskanmälan är mer speciell.<br />

– Allting sköts centralt och<br />

killarna ringer in sjukanmälan och<br />

friskanmälan <strong>till</strong> ett centralt nummer<br />

som är öppet dygnet runt.<br />

Det är också dit man ringer för att<br />

anmäla VAB-frånvaro, säger Mattias.<br />

På firman får vi ett SMS med<br />

information så det är en väldigt<br />

smidig hantering.<br />

INGA FASTA AVGIFTER<br />

Det kostar en mindre startavgift<br />

men sedan är det ingen löp- eller<br />

bindningstid. Varje ärende kostar<br />

250 kronor i hanteringskostnad.<br />

– Det finns inga fasta avgifter utan<br />

vi betalar efter hur vi utnyttjar<br />

systemet vilket känns bra, säger<br />

Mattias. Previa håller också ordning<br />

på rehab-behov och upplyser<br />

när det finns det. Man påminner<br />

också om sjukintyg, <strong>till</strong> exempel<br />

om någon behöver sjukintyg från<br />

första dagen. Det fungerar väl och<br />

vi är mycket nöjda.<br />

Previa ägs av danska Trygheds-<br />

Gruppen som är en institution med<br />

målsättning att äga och utveckla<br />

verksamheter inom områdena hälsa<br />

och trygghet i samtliga nordiska<br />

länder. Företaget är rikstäckande<br />

och har över 100 000 kunder i<br />

Sverige. ■<br />

Fortsättning från sid 7 "Rätt luftfuktighet ..."<br />

Avfuktare, kylsystem<br />

och alltför effektiv<br />

ventilation kan göra<br />

kontorsluft extremt<br />

torr.<br />

fuktigheten på vintern genom att<br />

man duschar och lagar mat. Det<br />

är svårare med arbetsplatsen. När<br />

dessutom avfuktare, kylsystem och<br />

alltför effektiv ventilation har installerats<br />

kan kontorsluft bli mycket<br />

torr.<br />

VAD KAN MAN GÖRA?<br />

Nu på vintern är det alltså torrt<br />

inne. Något som kan hjälpa <strong>till</strong> att<br />

höja luftfuktigheten är gröna växter.<br />

Växterna producerar också syre<br />

som bidrar <strong>till</strong> en hälsosam arbetsmiljö.<br />

Ofta räcker det emellertid<br />

att sänka temperaturen något, då<br />

får man automatiskt upp RF.<br />

För den som har problem med<br />

inomhusluften är det en god idé<br />

att vända sig <strong>till</strong> en ventilationsexpert.<br />

Svensk Ventilation kan ge<br />

råd (svenskventilation.se). ■<br />

› DIAGRAMMET ›<br />

VISAR vilka problem<br />

som kan uppstå vid<br />

olika nivåer av luftfuktighet.<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


Det klassiska golvet i skolmiljö.<br />

Tillverkat av naturens egna råvaror<br />

som linolja, kork- och trämjöl, jute,<br />

harts och naturliga färgämnen.<br />

Tarkett Linoleum xf är Svanenmärkt<br />

och lätt att lägga och underhålla<br />

utan onödiga rengöringsmedel tack<br />

vare det extra starka ytskiktet xf.<br />

www.tarkett.se<br />

329008<br />

Klassiskt, naturligt<br />

och slitstarkt<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 9


<strong>Golv</strong>läggare hittar nu ett komplett<br />

lim- och spackelsortiment hos Mapei<br />

Plast och linoleum<br />

Parkett och trägolv<br />

Vår EC1-plus klassade<br />

konstruktion:<br />

PRIMER - SPACKEL - LIM<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


FRIHET,<br />

KAMRATSKAP<br />

och<br />

ACKORD<br />

Vi har följt några<br />

golv läggare under<br />

deras arbets dag. De<br />

har lagt textilplattor,<br />

linoleum och parkett.<br />

Högt betyg ger de<br />

kamratskapet och<br />

arbetets ”frihet under<br />

ansvar” men många<br />

skulle gärna slippa<br />

ackordet.<br />

– De här är lättlagda. Bara man<br />

har koll på riktningen, säger Kent<br />

Johnsson.<br />

Kent och hans arbetskamrat<br />

Jens Wallentinsson lägger textilplattor<br />

på ett kontor på Kungsgatan<br />

i Stockholm.<br />

– Det är ett bra jobb. Vi slipper<br />

att trängas med en massa andra<br />

yrkesgrupper, <strong>till</strong>ägger han.<br />

Vad han syftar på är att tidplanerna<br />

har krympts på senare<br />

år. För golvläggarnas del kan det<br />

betyda att elektrikerna arbetar<br />

sam tidigt som golvet ska läggas.<br />

– Det betyder i värsta fall att<br />

vi måste vänta på vår tur. Vi har<br />

en grundlön, men om vi arbetar<br />

snabb are får vi mer betalt, säger<br />

Kent.<br />

SLITSAMT MED ACKORD<br />

– Jag gillar inte ackordet. Det är<br />

ganska slitsamt att hela tiden jobba<br />

så snabbt man kan för att få några<br />

kronor extra i plånboken.<br />

Ibland tvingas Kent också<br />

vänta på att andra yrkesgrupper<br />

ska bli klara. Eller, ännu värre, om<br />

ett textilgolv börjar läggas och<br />

någon klampar in med smutsiga<br />

ytterskor.<br />

Det har <strong>till</strong> och med hänt att<br />

ett golv har skurits sönder av<br />

någon från en annan yrkesgrupp,<br />

men Kent och hans kollegor har<br />

förstås fått skulden av kunden.<br />

Att textilgolvet kommer i<br />

plattor är något som Kent och Jens<br />

är glada över.<br />

Kent reser sig upp, och går<br />

iväg för att hämta fler plattor i ett<br />

paket från leverantören.<br />

"MAN BORDE TRÄNA"<br />

<strong>Golv</strong>et under är parkett. Då finns<br />

det möjlighet att i framtiden ta<br />

bort textilgolvet och slipa träet.<br />

Många golvläggare får ont<br />

både i rygg och knän.<br />

− Hur har du klarat dig? frågar<br />

jag Kent.<br />

– Känner inte av något, varken<br />

i knän eller rygg, säger han.<br />

› LÄGGER MAN PILAR-<br />

NA åt rätt håll får man<br />

den struktur man vill,<br />

säger Jens Wallentinsson.<br />

Här läggs alla<br />

plattorna med pilarna<br />

åt samma håll och<br />

mattan ger ett homogent<br />

intryck. Lägger<br />

man pilarna åt olika<br />

håll får man istället ett<br />

rutmönster.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Inger Evertson<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 11


ungdomarnas snabba takt, säger<br />

han och pekar bort mot Ricardo<br />

Muños, en ung kille som började<br />

som lärling men som nu är fast<br />

anställd.<br />

MATTVAGN PÅ HJUL<br />

Linoleummattorna är tunga, de<br />

kommer på stora rullar. För att<br />

kunna hantera dem finns en speciell<br />

vagn på hjul, för att det ska<br />

gå lättare att flytta dem och att<br />

skära <strong>till</strong> lagom stora bitar.<br />

– Jag tycker om jobbet och<br />

har inte känt någon smärta i vare<br />

sig armar, rygg eller knän, säger<br />

Tommy.<br />

Snart är mer än halva golvet i<br />

det stora rummet klätt med linoleum<br />

och det är dags för golvläggarna<br />

att ta sin lunchpaus.<br />

– Vi äter lunch halv elva. Förut<br />

åt vi tidigare men det har blivit<br />

senare och senare, förklarar Janne.<br />

– Jag går nästan alltid ut och<br />

äter, det är sällan jag tar med mig<br />

mat hemifrån. Det blir ett skönt<br />

avbrott i jobbet, säger Janne.<br />

› I NORRA DJUR-<br />

GÅRDSSTADEN<br />

i Stockholm lägger<br />

Olle Teljfors trägolv.<br />

Här förbereder han<br />

med ett pennstreck<br />

att såga <strong>till</strong> en av<br />

bräd orna.<br />

Egentligen borde man ju träna ett<br />

par gånger i veckan, men jag har<br />

aldrig kommit igång med det.<br />

De arbetskläder golvläggaren<br />

har är lite speciella med fickor i<br />

knäna. I knäfickan stoppar man<br />

den typ av vaddering som man<br />

själv trivs med.<br />

– Men stoppningen är aldrig<br />

där man vill att den ska vara. För<br />

att det ska fungera riktigt bra<br />

måste byxorna passa exakt, konstaterar<br />

Kent.<br />

BRA ARBETSKAMRATER<br />

– Det bästa med det här jobbet är<br />

att det är fritt. Och så är det arbetskamraterna<br />

förstås, säger han.<br />

Janne Kropp sprider ut lim<br />

över en stor golvyta vid ett bygge<br />

på Englundavägen i Solna.<br />

– Jag har klarat mig hyggligt<br />

vad gäller arbetsskador, säger han.<br />

Men så tränar han också flera<br />

gånger per vecka.<br />

– Jag tränar karate. Det har<br />

jag gjort några år nu och det är en<br />

alldeles förträfflig träningsform,<br />

säger han.<br />

Arbetskamraten Tommy Lidmyr<br />

har ådragit sig en arbetsskada<br />

och har ont i ryggen nästan jämt.<br />

VILL INTE SLUTA JOBBA<br />

– Trots att jag har en arbetsskada<br />

har jag inte fått min värk klassad<br />

som sådan. Men förresten tror jag<br />

inte att jag skulle vilja sluta jobba<br />

i förtid. Kamratandan på ett bygge<br />

är så speciell, så den vill man inte<br />

vara utan.<br />

Uttalandet föranleder naturligtvis<br />

att han och Janne kastar<br />

några gliringar mot varandra under<br />

högljudda skratt.<br />

Liksom alla andra som jobbar<br />

på byggen börjar både Janne och<br />

Tommy tidigt, senast halv sju.<br />

– Det enda jag inte är så glad<br />

över är ackordet, säger Tommy.<br />

Vi som har blivit lite <strong>till</strong> åren<br />

har inte så lätt att hänga med i<br />

GOLV PÅ GOTSKA SANDÖN<br />

I Norra Djurgårds staden byggs det<br />

för fullt. I kvarteret Gotska Sandön<br />

håller Olle Teljfors på att lägga<br />

trä golv.<br />

– Jag har inga problem med<br />

ackordet. Om jag vill kan jag få en<br />

extra slant i plånboken. Men, säger<br />

han, jag tar hellre ledigt några timmar<br />

extra då och då så att jag kan<br />

komma hem lite tidigare <strong>till</strong> familjen.<br />

Olle bor i närheten av Nynäshamn<br />

och har en bit att åka varje<br />

dag.<br />

– Jag är ofta ute i naturen<br />

med våra hundar och får min motion<br />

på det sättet, säger han medan<br />

han bär på plankorna som ska läggas<br />

<strong>till</strong> ett fint parkettgolv.<br />

Rum för rum blir klart och<br />

Olle går från lägenhet <strong>till</strong> lägenhet<br />

för att lägga parkettgolv. Han<br />

pausar inte medan vi pratar utan<br />

hela tiden är han i farten och<br />

knackar ihop brädorna.<br />

BLIR INTE STÖRD<br />

– Just detta jobb, att lägga parkett<br />

i lägenheter, är kanonbra. Det är<br />

bara jag här så för det mesta blir<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


"<strong>Golv</strong>läggare är ett yrke som sliter på<br />

kroppen. En del av dem som arbetat<br />

länge har ont i knän och rygg, men de<br />

allra flesta jobbar kvar ändå, mycket<br />

tack vare jobbets fria karaktär och<br />

det goda kamratskapet."<br />

jag inte störd av andra hantverkare.<br />

Däremot kan det hända att<br />

andra hantverkare inte är klara så<br />

att jag får vänta på min tur.<br />

För många golvläggare är det<br />

ett problem att andra yrkesgrupper<br />

befinner sig på samma ställe<br />

när golvet läggs.<br />

– Om en hantverkare kommer<br />

efter golvläggaren måste golvet<br />

täckas så att golvet fortfarande<br />

är fint när hyresgästerna flyttar in,<br />

säger Olle Teljfors.<br />

När plankorna är för långa<br />

markerar han den önskade längden<br />

med ett pennstreck. Han sätter<br />

sedan på hörselkåporna och<br />

sågar av en liten bit.<br />

HEM TILL NYNÄSHAMN<br />

I Norra Djurgårdsstaden har en<br />

del familjer redan flyttat in medan<br />

husen på andra ställen är halvfärdiga.<br />

De nyinflyttade bor idag<br />

på en byggarbetsplats, men har å<br />

andra sidan troligen fått sin drömlägenhet<br />

precis på det ställe där de<br />

vill bo.<br />

Rum efter rum blir klart och<br />

snart drar Olle <strong>till</strong> nästa lägenhet.<br />

Fram emot eftermiddagen styr han<br />

kosan hem mot Nynäshamn <strong>till</strong><br />

familjen och hundarna.<br />

En annan som också har en<br />

bit att färdas på vägarna varje dag<br />

är arbetsledaren Calle Åberg på<br />

<strong>Golv</strong> 2000. Han åker ut <strong>till</strong> de<br />

olika arbetsplatserna för att se <strong>till</strong><br />

att allt fungerar som det ska och<br />

att allt material finns på plats.<br />

– Att vara golvläggare är ett<br />

ansvarsfullt jobb, golvet är nästan<br />

det första man ser när man kommer<br />

in i ett rum, säger han.<br />

Calle Åberg bor i Mariefred<br />

och har inte heller han några planer<br />

på att flytta närmare Stockholm.<br />

ERFARNA GOLVLÄGGARE<br />

– Många av dem som är anställda<br />

hos <strong>Golv</strong> 2000 har jobbat hos oss<br />

länge. De allra flesta har varit golvläggare<br />

i många år. Arbetsklimatet<br />

är väldigt bra och kamratskapet<br />

gör att de anställda vill jobba kvar,<br />

säger han.<br />

– <strong>Golv</strong>läggare är ett yrke som<br />

sliter på kroppen. En del av dem<br />

som har arbetat länge har ont i<br />

knän och rygg, men de allra flesta<br />

jobbar kvar ändå, mycket tack vare<br />

jobbets fria karaktär och det goda<br />

kamratskapet.<br />

Enligt SCBs statistik finns<br />

3 600 golvläggare i Sverige. 99 procent<br />

av dem är män och medelåldern<br />

är 41 år.<br />

– Mitt jobb är bland annat att<br />

räkna hem nya jobb åt våra golvläggare<br />

och det har gått bra hit<strong>till</strong>s,<br />

säger Calle Åberg.<br />

– Dessutom åker jag runt och<br />

ser hur jobben fortskrider. Det är<br />

roligt att se hur självständigt alla<br />

jobbar. ■<br />

› RELATIVT LÄTTLAGT,<br />

men tungt. Tommy<br />

Lidmyr lägger på linoleummattan<br />

där hans<br />

kollega Janne Kropp<br />

har lagt ut ett tjockt<br />

lager lim.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 13


Vad gör<br />

MILJÖHALLEN<br />

så bra?<br />

På Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping<br />

kopierar man idrottens värld −<br />

arbetslagen coachas <strong>till</strong> och med av<br />

en hockeycoach. Det ger tydligen<br />

resultat, för tidigare i år uppmärksammades<br />

företaget som en extra<br />

bra arbetsplats.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

Akzo Nobel Bygglim har instiftat ett<br />

pris för bästa arbetsmiljö, 50 000<br />

kronor, riktat <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>kedjans företag.<br />

Pristagare i år blev Miljöhallen<br />

i Jönköping med butik och golventreprenad.<br />

Förra årets vinnare<br />

var Karlströms <strong>Golv</strong> i Visby. Längre<br />

än så har inte tävlingen pågått.<br />

Startfältet består av 48 företag<br />

och bland dem fanns tio seriösa<br />

kandidater som skickat in omfattande<br />

underlag för bedömning.<br />

Vann gjorde alltså Miljöhallen i<br />

Jön köping. Vi reste dit för att<br />

inter vjua Hans Sevefeldt om vad<br />

som är god arbetsmiljö i golvbranschen.<br />

GOD ARBETSMILJÖ<br />

– VAD ÄR DET?<br />

− Ja, säger Hans Sevefeldt, arbetsmiljöarbetet<br />

är ju en del av miljöarbetet.<br />

Vi är sedan många år certifierade<br />

enligt ISO 14000 för vårt<br />

miljöarbete. Ordning och reda i<br />

miljöarbetet är viktigt för samhällets<br />

ekologi, men också för ett<br />

företags ekonomi och kvalitets-<br />

erbjudande.<br />

Regelbundna revisioner säkerställer<br />

att Miljöhallen lever upp <strong>till</strong><br />

de krav som ställs för ISO 14000.<br />

Även om de är krävande, så är SPs<br />

revisioner också utvecklande för<br />

verksamheten. Med rationell hantering<br />

och sortering av sitt avfall<br />

har Miljöhallen bidragit <strong>till</strong> en<br />

bättre miljö i samhället och samtidigt<br />

sänkt sina kostnader för sopor.<br />

Arbetsmiljö hänger ihop med sådana<br />

allmänna miljöfrågor men<br />

handlar även om säkerhet, trygghet<br />

och kvalitet.<br />

LÖPANDE SÄKERHETSARBETE<br />

SKA FÖRHINDRA OLYCKOR<br />

Olyckor får inte hända. Hans Sevefeldt<br />

minns med smärta en fallolycka<br />

för åtta år sedan.<br />

− Det var inte Miljöhallens<br />

fel, men det var vår man som kom<br />

<strong>till</strong> skada och det får inte hända<br />

igen. Det ska våra rutiner och vårt<br />

löpande säkerhetsarbete säkerställa.<br />

Problemen med skydd och<br />

säker het är inte stora idag. Det<br />

finns bra hjälpmedel för att hantera<br />

det som är tungt, och bra<br />

skyddsutrustning mot det som är<br />

farligt. Informationen och skyddsreglerna<br />

om kemikalier ger vägledning<br />

<strong>till</strong> ett säkert arbete. Dessutom<br />

är moderna produkter och<br />

maskiner relativt säkra att använda.<br />

Därför är det naturligt att<br />

olycks fallsfrekvensen är låg. Ändå<br />

måste skyddsarbetet ständigt pågå.<br />

På alla byggplatser gäller huvudentreprenörens<br />

skyddsregler om<br />

hjälmar, västar, skyddsskor med<br />

mera. Ibland är det emellertid<br />

nöd vändigt att lätta något på de<br />

mest fyrkantiga reglerna. En golvläggare<br />

som arbetar under tak har<br />

inget behov av hjälm och det kan<br />

ibland skada känslig parkett om<br />

man kryper på den med hårda stålhätteskor.<br />

Försiktighet med förnuft<br />

är det som bör eftersträvas.<br />

HOCKEYN SOM FÖREBILD<br />

Säkerhetsarbetet gör att vi inte skadas<br />

och blir sjuka av den anled-<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


"Vad är det som får en ishockeyspelare att träna stenhårt<br />

för att sedan i tuffa matcher klara slit och stryk<br />

samtidigt som han presterar toppresultat? Det är<br />

bara laganda, samhörighet och klara regler som får<br />

oss att klara sådant."<br />

ningen. Men sjukfrånvaron i övrigt<br />

ska också minskas. Miljö hallen<br />

har därför fokuserat på den positiva<br />

aspekten − frisknärvaro. Vad<br />

är det som får oss att gå <strong>till</strong> jobbet<br />

varje dag? Kanske att vi trivs på<br />

jobbet medan vi gör ett bra arbete?<br />

Hans Sevefeldt har fascinerats<br />

av idrottens värld:<br />

− Vad är det som får en ishockeyspelare<br />

att träna stenhårt för att<br />

sedan i tuffa matcher klara slit och<br />

stryk samtidigt som han presterar<br />

toppresultat? Det är bara laganda,<br />

samhörighet och klara regler som<br />

får oss att klara sådant. Och att<br />

dessutom göra det frivilligt och<br />

med glädje.<br />

− Det här var ishockey, men vad<br />

har det med golv att göra?<br />

− Det är enkelt, säger Hans<br />

Sevefeldt. <strong>Golv</strong>entreprenad är lagarbete.<br />

Om du känner samhörighet<br />

med arbetslaget och kan lita på<br />

dem, gör du ett bra arbete och<br />

trivs. Om laget kan lita på dig,<br />

känner du dig uppskattad och<br />

trivs. Då är det lätt att komma<br />

frisk <strong>till</strong> jobbet. Då gör du ett bra<br />

undergolvsarbete, för att hjälpa din<br />

”lagkamrat” som ska lägga mattan.<br />

Då sinkar du inte laget och du tar<br />

inga dumma, riskabla genvägar.<br />

Kvalitet och arbetsmiljö går hand<br />

i hand.<br />

HOCKEYCOACH TRÄFFAR<br />

REGEL BUNDET ARBETSLAGEN<br />

Lagarbete kräver coachning, så<br />

Miljö hallen värvade en coach från<br />

HV 71. Med honom har de olika<br />

arbetslagen regelbundet träffar då<br />

de kan diskutera problem och<br />

idéer som gäller arbetet. Då är<br />

inga chefer närvarande och av någon<br />

anledning är det lättare att<br />

tala då.<br />

På det här sättet kommer viktiga<br />

problem upp <strong>till</strong> ytan och kan<br />

åtgärdas. Och bra idéer kan bli<br />

ännu bättre och förverkligas.<br />

Med den här formen av coachning<br />

stärks samhörigheten inom<br />

före taget och därmed trivseln. Det<br />

är ju så att samspelet med människor<br />

omkring oss är en av de<br />

viktig aste delarna av arbetsmiljön.<br />

Kanske var det därför Miljöhallen<br />

fick priset?<br />

GÖR EN SAMHÄLLSINSATS<br />

Med ett gott samarbetsklimat kan<br />

man också hjälpa dem som inte<br />

tidigare upplevt ett sådant. Miljöhallen<br />

har i flera år hjälpt och haft<br />

hjälp av medarbetare som kommit<br />

från samhällets mörka sida.<br />

Att få vara en uppskattad lagmedlem<br />

i ett hederligt arbete kan vara<br />

en ny upplevelse för den som tidigare<br />

blivit sviken och själv svikit.<br />

Det kan vara vägen <strong>till</strong> den ljusa<br />

sidan.<br />

Miljöhallen har under åren<br />

fått uppskattning för detta från<br />

både samhället och från dem som<br />

fått arbeta i företaget.<br />

− Det har varit krävande men<br />

väl värt ansträngningen, säger Hans<br />

Sevefeldt.<br />

Vi gratulerar ännu en gång en<br />

värdig pristagare. ■<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 15


TRAPPKLÄTTRANDE KÄRRA<br />

– ett sätt att förbättra arbetsmiljön<br />

Att lyfta tungt och släpa tunga saker – <strong>till</strong> exempel<br />

uppför trappor – är arbetsmoment som är svåra att<br />

undvika i golvbranschen men som går att minimera<br />

om man anstränger sig och planerar produktionsgången<br />

väl. Och har rejäla hjälpmedel.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› BILDEN visar en<br />

trappklättrare från<br />

Molico Sweden.<br />

Ett hjälpmedel för att underlätta<br />

förflyttning mellan våningsplan är<br />

trappklättrare. Om det gäller kakel,<br />

klinker, målar burkar, cementsäckar,<br />

golv slipar eller mattrullar så kan<br />

man oftast klara det med hjälp av<br />

en trappklättrare. Om det är raka<br />

eller svängda trappor. Det är dock<br />

viktigt att modell, lastplatta och<br />

eventuella <strong>till</strong>behör är anpassade<br />

för aktuella produkter.<br />

Det finns trappklättrare i olika<br />

stor lekar och <strong>till</strong> och med eldrivna<br />

som klarar tyngder på över 300<br />

kilo. Byggda i stark aluminium och<br />

med elektriska trappkantsbromsar<br />

för att vara säkra. Punkteringsfria<br />

däck är också bra, så att lasten<br />

inte välter vid ett missöde. En<br />

byggplats är ju ofta full av bråte –<br />

även spetsig bråte.<br />

Det gäller dock att inte välja<br />

för klena dimensioner heller. Som<br />

en golvläggare uttryckte det:<br />

− Vi var snabba med att köpa en<br />

trappklättrare. Men vi hade inte<br />

rik tigt tänkt över hur vi skulle använda<br />

den och valde en alltför klen<br />

variant. Den var inte heller så där<br />

väldigt väl konstruerad, lite avig<br />

när det gällde handtag och funktion.<br />

Så nu står vi där med en som<br />

ingen använder. Men den blockerar<br />

köp av en ny och bättre. Vi har<br />

ju redan en – och den används<br />

inte! ■<br />

ANNONS<br />

Sales Agent Sweden<br />

To support our activities in Sweden we are currently looking for Sales Agents to represent<br />

our company and products in the following segments:<br />

- Flooring distribution and retail<br />

- Contract business (Shop fitting, Health Care, Hotels, etc.)<br />

- Architects & Designers<br />

We are looking for a dynamic person with experience and contacts in the flooring world.<br />

You can expect highly competitive products and attractive commissions. If you are interested<br />

in an exciting position, please send your complete application documents (including<br />

CV and salary expectation) by post or email for the attention of Mr. Ernest Kukshausen.<br />

PROJECT FLOORS GmbH<br />

Kalscheurener Straße 19<br />

D-50354 Hürth<br />

jobs@project-floors.com<br />

www.project-floors.com<br />

PROJECT FLOORS is a leading and forward looking supplier<br />

of resilient design floor coverings for domestic and<br />

commercial use. As a company we excel in the areas of<br />

innovation, quality and service.<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


RISKFYLLT<br />

att byta mot ”likvärdigt”<br />

Det blir allt vanligare att ett föreskrivet golvmaterial byts ut mot ett ”likvärdigt”,<br />

inte sällan från en utländsk leverantör. Svenska golvleverantörer<br />

är bekymrade över den utvecklingen och vill framhålla att det är stora risker<br />

förknippade med att byta <strong>till</strong> ett <strong>till</strong> synes likvärdigt golvmaterial.<br />

Almedals <strong>Golv</strong> är idag enbart ett<br />

leve rantörsföretag men ägnade sig<br />

tidigare även åt entreprenader. Vd<br />

Jonas Lanner skaffade sig då dyrköpta<br />

erfarenheter av vad det kan<br />

innebära att köpa in ”likvärdigt”<br />

golvmaterial.<br />

– Vi köpte in ett lamellgolv<br />

som skulle vara likvärdigt med det<br />

föreskrivna från en utländsk leverantör.<br />

Ganska snart började slit-<br />

skiktet släppa, därför att limningen<br />

var dålig. När vi ringde företaget<br />

och påtalade problemen var det<br />

väl digt svårt att komma någon<br />

vart. Till slut var det ingen som<br />

svarade när vi ringde. Eftersom det<br />

var en utländsk leverantör skulle<br />

vi bli tvungna att driva en eventuell<br />

juridisk process i det aktuella<br />

landets domstol. Vi valde att avstå,<br />

det skulle ha blivit alldeles för dyrt<br />

och utgången väldigt oviss. Därmed<br />

fick vi ta hela smällen själva.<br />

RISKERAR ATT FÅ<br />

BETALA SJÄLV<br />

Nu vill Jonas Lanner lyfta upp det<br />

här problemet <strong>till</strong> debatt. Han<br />

märker att en del av Almedals kunder<br />

väljer att köpa in så kallat likvärdigt<br />

golvmaterial från utländska<br />

leverantörer och menar att här<br />

› TEXT:<br />

Björn Lundbeck<br />

› ILLUSTRATION:<br />

Ulf Jansson<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 17


finns ett antal risker som golventreprenörerna<br />

inte är medvetna om.<br />

– Jag tror att en golventreprenör<br />

invaggas i säkerhet om det är<br />

en svensk person som säljer och<br />

som har broschyrer på svenska.<br />

Men om leverantören inte är svensk<br />

och du som entreprenör drabbas<br />

av att något går snett i ditt jobb så<br />

är du ”rökt”. Måste du riva ut och<br />

göra om ett limmat golv på fyrahundra<br />

kvadratmeter, så innebär<br />

det en kostnad på en halv miljon<br />

kronor som du riskerar att få stå<br />

för själv. Många små golventreprenörer<br />

kan råka illa ut, framförallt<br />

enskilda firmor. Men det finns<br />

även många aktiebolag där ägarna<br />

har privata borgensåtaganden gentemot<br />

företaget.<br />

TILLVERKAT FÖR<br />

ANNAT KLIMAT<br />

– Jag förstår mycket väl att det kan<br />

vara lockande att köpa från en<br />

leve rantör i Baltikum eller Östeuropa<br />

och kanske få ett pris som<br />

är trettio procent lägre än i Sverige.<br />

Skillnaden är att om du köpt från<br />

en svensk leverantör så vet du att<br />

du kan bråka vid en eventuell reklamation.<br />

Om leverantören finns i<br />

Ukraina blir det betydligt svårare,<br />

särskilt om du måste driva en process<br />

i en ukrainsk domstol.<br />

– Många golventreprenörer<br />

lever nog i tron att om produkt-<br />

golv entreprenör startar man processen<br />

med att byta ut så mycket<br />

som möjligt <strong>till</strong> billigare produkter.<br />

Till exempel kan en fem millimeter<br />

tjock ljudmatta av ett specierna<br />

säljs i Sverige så omfattas<br />

entre prenören automatiskt av svenska<br />

regelverk. Samtidigt är många<br />

utländska leverantörer helt okunniga<br />

om svenska byggnormer.<br />

Jonas Lanner påpekar att många<br />

trägolv som dyker upp i Sverige är<br />

<strong>till</strong>verkade för marknader med helt<br />

andra klimatförhållanden. Vidare<br />

att de flesta utländska leverantörer<br />

inte har någon kunskap om hur vi<br />

i Sverige mäter betongens relativa<br />

fuktighet. Dessutom saknar de erfarenhet<br />

av hur vi gjuter betong i<br />

Sverige. Utomlands gjuts ofta betydligt<br />

tunnare.<br />

KONKURRERAR<br />

ENBART PÅ PRIS<br />

Sonnie Byrling, vd för Kasthall,<br />

upplever också att byten <strong>till</strong> likvärdigt<br />

golvmaterial ökar i omfattning.<br />

Det märks framförallt<br />

på företagets basprodukter trä- och<br />

textilgolv. Han tar upp den snedvridning<br />

av konkurrensen det kan<br />

innebära.<br />

– De här leverantörerna kommer<br />

in på slutet när bordet redan<br />

är dukat. Därmed kan de konkurrera<br />

med enbart pris. Men innan<br />

dess har vi <strong>till</strong>sammans med byggkonsulter<br />

och arkitekter gjort grundjobbet<br />

i föreskrivande led. Vårt sätt<br />

att konkurrera blir att erbjuda något<br />

helt unikt som inte går att byta ut<br />

hur som helst. Fast det kan vi givetvis<br />

inte göra med alla produkter.<br />

Sonnie Byrling tar som exempel<br />

att det föreskrivs en miljöcertifierad<br />

golvprodukt och att Kasthall<br />

erbjuder en sådan. Sedan väljer<br />

ändå golventreprenören att lägga<br />

in en ”likvärdig” produkt utan att<br />

kontakta beställaren, med argumentet<br />

att det blir så mycket billigare.<br />

– Då handlar det om i vilken<br />

utsträckning beställaren struntar i<br />

arkitekten, och om beställaren<br />

tycker att golventreprenörens agerande<br />

är okej.<br />

LEDER KANSKE TILL<br />

MER DIREKTKÖP<br />

Sonnie Byrling ser som ett tänkbart<br />

framtidsscenario, om utvecklingen<br />

fortsätter i den här riktningen,<br />

att de större byggentre prenörerna<br />

väljer att beställa direkt<br />

från leverantör, med den konsekvensen<br />

att golventreprenörerna<br />

endast får sälja installationstimmar.<br />

Samtidigt anser han att det<br />

är fel att peka ut golventreprenörerna<br />

som bovarna i dramat.<br />

– Jag misstänker att en viktig<br />

orsak är den starka prispress golventreprenörerna<br />

känner från beställarna.<br />

Men nog kan jag uppleva<br />

en form av kortsiktighet från golventreprenörerna.<br />

De borde orka<br />

stå upp mera för en hög kvalitetsnivå<br />

och god branschetik.<br />

Entreprenören bör<br />

FRISKRIVA SIG<br />

Utbyte <strong>till</strong> ”likvärdiga” produkter görs regelbundet i jakten på lägre priser.<br />

Bedömningen görs dock ofta på ett felaktigt sätt, vilket leder <strong>till</strong> att beställaren<br />

inte får det som är beställt. Detta enligt Pär Lindstedt, vd för Aprobo.<br />

Han rekommenderar golventreprenörerna att friskriva sig från ansvar när<br />

de uppmanas att byta mot likvärdigt golvmaterial.<br />

Beställaren väljer ofta totalentreprenad,<br />

vilket innebär att inköpsansvaret<br />

för de produkter han valt<br />

i samråd med en arkitekt överlämnas<br />

<strong>till</strong> det utsedda byggföretaget.<br />

Som enligt spelreglerna har möjlighet<br />

att byta <strong>till</strong> ”likvärdigt” material.<br />

– När byggföretagets inköpare<br />

ska köpa in produkterna via en<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


fikt fab rikat vara föreskriven i<br />

golv konstruktionen för att ljudkraven<br />

ska uppfyllas. Som underlag<br />

finns akustiska beräkningar där<br />

man tagit hänsyn <strong>till</strong> en rad faktorer,<br />

säger Pär Lindstedt, vd för<br />

Aprobo.<br />

UPPMANAR ENTREPRENÖREN<br />

ATT HITTA BILLIGARE<br />

– Min erfarenhet är att inköp aren<br />

ofta uppmanar golventreprenören<br />

att hitta ett billigare alternativ,<br />

fortsätter han. Det kan re sultera<br />

i att man struntar i det<br />

specifika fabrikatet. Istället efterfrågas<br />

en ljudmatta som är fem<br />

millimeter tjock och inget annat.<br />

Inköparen har gjort den felaktiga<br />

bedömningen att ljudkravet är<br />

upp fyllt om mattjockleken är fem<br />

millimeter.<br />

– Givetvis kan inköparen ställa<br />

krav på golventreprenören som<br />

kommer med det billigare alternativet,<br />

att en viss ljudreduktion ska<br />

garanteras. Att ge en sådan garanti<br />

innebär dock en stor risk för golventreprenören,<br />

som bara kan förlita<br />

sig på den nya leverantörens<br />

uppgifter om akustiska egenskaper.<br />

Här har man ju förkastat en detaljerad<br />

akustikutredning gjord utifrån<br />

projektets unika förutsättningar,<br />

samtidigt som man väljer<br />

att lita på den nye leverantörens<br />

generella information, vilken inte<br />

alls behöver gälla för det aktuella<br />

projektet.<br />

GOLVENTREPRENÖREN RISKE-<br />

RAR ATT FÅ TA ANSVARET<br />

– Om akustikkraven inte uppfylls<br />

så hamnar ansvaret först hos byggföretaget,<br />

som i sin tur enkelt kan<br />

flytta över problemet <strong>till</strong> golventreprenören<br />

som kommit med en<br />

alternativ produkt. <strong>Golv</strong>entreprenören<br />

kan förstås sedan ta upp<br />

saken med leverantören av den nya<br />

produkten, men sannolikt utan<br />

framgång. Leverantören har säkert<br />

något underlag som styrker ett<br />

visst ljudreduktionstal, men samtidigt<br />

har inga garantier givits om<br />

att den reduktionen ska uppnås i<br />

det här specifika fallet. Leverantören<br />

har inte <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> alla ingående<br />

fakta och därmed ett begränsat<br />

ansvar.<br />

En viktig slutsats blir enligt<br />

Pär Lindstedt att golventreprenören<br />

alltid ska se <strong>till</strong> att friskriva<br />

sig från ansvar när ett byggföretag<br />

uppmanar <strong>till</strong> byte mot likvärdigt<br />

material. Samtidigt är hans erfarenhet<br />

att detta görs alltför sällan.<br />

Ett skäl kan vara att golventreprenören<br />

med förhoppning om framtida<br />

uppdrag inte vill vara besvärlig.<br />

Dessutom finner Pär det märkligt<br />

att beställare först lägger pengar<br />

på arkitekter, inredare och konsulter<br />

för att skapa en viss miljö,<br />

för att sedan acceptera att betala<br />

dessa varor fullt ut men samtidigt<br />

få levererat en sämre kvalitet. Förklaringen<br />

är sannolikt att många<br />

beställare saknar nödvändiga kunskaper.<br />

UNDVIKER<br />

byten<br />

Under de senaste månaderna har det blivit allt vanligare att beställare<br />

frågar efter ett likvärdigt men billigare golvmaterial än det föreskrivna.<br />

Det berättar Olle Lind, vd för Olle Lind <strong>Golv</strong> i Stockholm.<br />

Under de senaste månaderna har<br />

det blivit allt vanligare att beställare<br />

frågar efter ett likvärdigt men<br />

billigare golvmaterial än det föreskrivna.<br />

Det berättar Olle Lind, vd<br />

för Olle Lind <strong>Golv</strong> i Stockholm.<br />

OM MAN BYTER<br />

HAR MAN FUNKTIONSANSVAR<br />

– Vår policy är att aldrig byta mot<br />

likvärdigt golvmaterial, fortsätter<br />

Olle Lind. Om en svensk golvleverantör<br />

har gjort jobbet i föreskrivande<br />

led så använder vi också<br />

den produkten. Vi använder oss<br />

för övrigt alltid av de föreskrivna<br />

golvprodukterna. Anledningen är<br />

just att vi inte vill drabbas av de<br />

problem som kan uppstå vid reklamationer.<br />

Olle påpekar att den golventreprenör<br />

som byter ut ett föreskrivet<br />

golvmaterial mot ett likvärdigt<br />

tar en stor risk, eftersom<br />

han då plötsligt står där med ett<br />

funktionsansvar. Han har noterat<br />

att det på senaste tiden, fram för allt<br />

sedan i somras, har blivit allt vanligare<br />

att beställaren frågar efter<br />

ett likvärdigt men billigare golvmaterial<br />

än det föreskrivna.<br />

– En förklaring är förstås det<br />

kärvare ekonomiska läget, samt att<br />

den svenska kronan blivit så stark<br />

gentemot euron. Därmed har det<br />

blivit lättare för <strong>till</strong> exempel polska<br />

och baltiska trägolvs<strong>till</strong>verkare att<br />

komma in med sina produkter. Vi<br />

går dock aldrig med på att byta ut<br />

det som är föreskrivet.<br />

Avslutningsvis berättar Olle<br />

Lind en sedelärande historia som<br />

visar på riskerna med att lägga in<br />

fel golvmaterial. En av riksbyggarna<br />

anlitade Olle Lind <strong>Golv</strong> för<br />

att lägga in parkettgolv hos en<br />

bostadsrättsförening med femtiotalet<br />

lägenheter. Byggföretaget hade<br />

redan köpt in parkettgolven från<br />

en polsk leverantör.<br />

– Innan vi började tog jag<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 19


kontakt med byggföretagets inköpsavdelning<br />

och varnade för<br />

risk erna med att lägga in golven,<br />

men ingen ville lyssna. Så vi lade<br />

in golven och det gick förstås riktigt<br />

illa. Slitytorna lossnade och<br />

det såg fruktansvärt ut. Därefter<br />

har byggföretaget hållit på i flera<br />

år för att försöka nå en ekonomisk<br />

uppgörelse med bostadsrättsföreningen.<br />

UTESLUTET ATT BYTA<br />

MOT ASIATISKT<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> i Sundsvall försöker<br />

alltid undvika att byta ut föreskrivna<br />

golvprodukter mot så<br />

kallade likvärdiga.<br />

– Och vi byter absolut inte ut<br />

någonting på eget bevåg, säger vd<br />

Torbjörn Karlsson. I så fall görs det<br />

alltid i samråd med beställaren.<br />

När det gäller trägolv så är det<br />

absolut uteslutet att vi skulle byta<br />

ut ett svensk<strong>till</strong>verkat mot <strong>till</strong> exempel<br />

ett asiatiskt.<br />

Torbjörn Karlsson berättar att<br />

man en gång fick en reklamation<br />

på ett trägolv som man köpt från<br />

en av landets ledande golvleverantörer<br />

och som var <strong>till</strong>verkat i Asien.<br />

– <strong>Golv</strong>et slog sig och reste sig<br />

i kanterna. Vi gjorde fuktmätningar<br />

hos Anticimex på ett kvarvarande<br />

paket som förvarats varmt på vårt<br />

lager. Det var tre−fyra månader<br />

efter läggningen och då konstaterades<br />

fjorton procents fuktkvot i<br />

brädan mot förväntade sju.<br />

– Vi tvingades riva hela golvet<br />

på över 100 kvadratmeter, men<br />

leverantören stod för kostnaden.<br />

Min erfarenhet blev att det är svårare<br />

att torka ut trä, oavsett om det<br />

är ek, furu eller teak, i ett tropiskt<br />

klimat än i ett nordiskt. Därför<br />

föredrar vi också att leverera golv<br />

som är <strong>till</strong>verkade under kontrollerade<br />

former i torrt klimat, typ<br />

Norden.<br />

KÖPER ALDRIG FRÅN<br />

UTLÄNDSKA LEVERANTÖRER<br />

BBM i Uppsala är delägare i <strong>Golv</strong>kedjan<br />

och byter aldrig ut ett föreskrivet<br />

material om leverantören är<br />

avtalsleverantör <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>kedjan.<br />

Dessutom har man som princip<br />

att aldrig köpa från utländska leverantörer.<br />

– Vi skulle aldrig chansa på<br />

att köpa ett golv från <strong>till</strong> exempel<br />

Kina, säger vd Mattias Jansson.<br />

Alldeles nyligen fick vi för övrigt<br />

erbjudande om att köpa parkettgolv<br />

från Estland. Vi tackade nej<br />

även <strong>till</strong> detta, trots att det estländska<br />

företaget har avtal med ett av<br />

de större svenska byggföretagen.<br />

Ta inte<br />

FUNKTIONSANSVAR!<br />

Följ AB 04 och de regler som finns där för utförandeentreprenader. Detta<br />

enkla och koncisa råd ger <strong>Golv</strong>branschens vd Johan Aspelin <strong>till</strong> de golventreprenadföretag<br />

som vill undvika att drabbas av juridiska konsekvenser<br />

vid reklamationer.<br />

– Från <strong>Golv</strong>branschen rekommenderar<br />

vi att golventreprenörerna<br />

följer AB 04 och de regler som finns<br />

där för utförandeentreprenader,<br />

förklarar Johan Aspelin. Gör man<br />

det så undviker man också att<br />

drabbas av dyra juridiska konsekvenser.<br />

På motsvarande sätt avråder<br />

vi golventreprenörerna från att<br />

delta i funktionsentreprenader, som<br />

regleras av ABT 06.<br />

KAN BLI DYRT<br />

– I en beskrivning eller en ritning<br />

döljer sig en konstruktion. Byter<br />

entreprenören då ut någonting i<br />

beskrivningen mot ”likvärdigt” så<br />

innebär det enligt AB 04 att han<br />

tar på sig själv ett funktionsansvar.<br />

Följer golventreprenören däremot<br />

vad som föreskrivs, så är leveran-<br />

tören ansvarig om det uppstår problem.<br />

Johan Aspelin ger ett konkret<br />

exempel: Det som föreskrivs är ett<br />

trägolv från en svensk leverantör.<br />

<strong>Golv</strong>entreprenören väljer att byta<br />

ut det föreskrivna mot ett parkettgolv<br />

från Baltikum eftersom det<br />

är betydligt billigare. Det baltiska<br />

golvet klarar ett RF-intervall om<br />

40−60 procent medan det föreskrivna<br />

materialet klarar 30−60,<br />

vilket också är i enlighet med AMAs<br />

krav. <strong>Golv</strong>entreprenören läser inte<br />

monteringsanvisningarna utan lägger<br />

dit golvet. När sedan RF kryper<br />

under 40 procent spricker det baltiska<br />

golvet isär. Därmed har golventreprenören<br />

gjort en felprojektering,<br />

och de juridiska kon sek vens -<br />

erna kan bli stora och dyrbara.<br />

VANLIGAST ATT GOLVET<br />

INTE PASSAR KLIMATET<br />

– Det här är det vanligaste problemet<br />

när man köper in så kallat<br />

likvärdigt golvmaterial från en utländsk<br />

leverantör, att golventreprenören<br />

lägger fel golv i fel klimat.<br />

En bakomliggande orsak är<br />

att entreprenörerna ofta är dåliga<br />

på att räkna in relevanta variabler<br />

när man försöker fastställa lägsta<br />

möjliga totalkostnad. Framförallt<br />

tittar man för mycket på kvadratmeterpriset,<br />

vilket är en följd av<br />

beställarnas ensidiga prisfokus vid<br />

installation. Kostnaden över en<br />

livs cykel borde lyftas fram i större<br />

omfattning, avslutar Johan Aspelin.<br />

■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


Det har hänt en del med AMA<br />

Senaste AMA-uppdateringen, som trots att den kom ut i år har beteckningen AMA<br />

Hus 11, innehåller naturligtvis en del nyheter som är golvrelevanta. Sara Salomonsson,<br />

<strong>Golv</strong>branschen, har gjort en sammanställning av skillnaderna mot AMA Hus 08<br />

av kapitlet M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus.<br />

Kapitel AMA Hus 11 AMA Hus 08<br />

MB<br />

MBB<br />

MBE<br />

Ballastmaterial och vatten ska uppfylla de krav på renhet som anges<br />

i SS-EN13139<br />

Nytt <strong>till</strong>ägg:<br />

Definition av konstbetong införd samt vad plattor för inomhusbruk samt<br />

utom husbruk ska uppfylla för krav enligt SS-EN13748-1 respektive<br />

SS-EN 13748-2<br />

RF i underlag får inte överstiga 90%<br />

Nytt <strong>till</strong>ägg:<br />

Tätskiktsmaterial på underlag med skivkonstruktion i utrymme som kan<br />

utsättas för vattenbegjutning ska vara av typ tätskiktsduk, tätskiktsfolie eller<br />

plastmatta. Tätskiktsmaterial på underlag av betong kan vara tätskikts massa,<br />

tunnflytande dispersion, tätskiktsduk, tätskiktsfolie eller dylikt med för tätskiktet<br />

avsedda förseglingsmaterial.<br />

Vattentäta skiktets högsta yta ska vara minst 20 mm över golvbrunn samt att<br />

tätskiktet ska anslutet <strong>till</strong> brunnen enligt golvbrunnsleverantörernas anvisningar.<br />

Tillägg om zonindelning i våtrum, våtzon 1 och 2:<br />

Väggar som utsätts regelmässigt för vattenbegjutning, exempelvis vid<br />

badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa, benämns<br />

våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen anses<br />

<strong>till</strong>höra våtzon 1. Övriga väggytor i våtutrymmet benämns våtzon 2.<br />

Begreppen våtzon 1 och 2 överensstämmer med Byggkeramikrådets<br />

branschregler för våtrum, BBV, respektive GVKs branschregler för tätskikt i<br />

våtrum, Säkra Våtrum.<br />

Ballastmaterial och vatten ska uppfylla de<br />

krav på renhet som anges i BBK04,<br />

avsnitt 7:2<br />

MCC 60–90% RF i underlag av betong 60–95% RF i underlag av betong<br />

MCC3 Tvärfogar i in<strong>till</strong>iggande brädor ska förskjutas minst 0,3 m Tvärfogar i in<strong>till</strong>iggande brädor ska förskjutas<br />

minst 0,4 m<br />

ME<br />

MF<br />

MFG<br />

MJ<br />

Fogsprång får vara högst 0,1 mm<br />

Tillagd text om underlag av betong eller träbaserat material:<br />

Underlag av betong eller lättbetong<br />

• RF ska vara under 60%<br />

• Vid RF 60–90% krävs ett fuktskydd av plastfilm<br />

• Fuktskydd av plastfilm ska även användas vid beläggning på golv på mark,<br />

på bjälklag över varmt eller fuktigt utrymme samt på undergolv med golvvärme<br />

Underlag av träbaserat material<br />

Vid läggning ska underlaget ha en målfuktkvot som högst motsvarar 12%<br />

Vid läggning på reglar eller bjälkar får underlaget ha en målfuktkvot som<br />

högst motsvarar 16%<br />

Vid läggning på underlag av träbaserade skivmaterial ska underlaget ha en<br />

målfuktkvot som motsvarar högst 12%<br />

Om <strong>till</strong>verkaren inte anger något gränsvärde får vid läggning RF i underlaget<br />

inte överstiga 90%<br />

Vid beklädnad på underlag av träbaserade skivmaterial får underlaget högst<br />

ha en ytfuktkvot på 10%<br />

Vertikal skarv på väggmatta ska placeras minst 100 mm från hörn oberoende<br />

vertikalt eller horisontellt monterad våd<br />

Fogsprång får vara högst 0,2 mm<br />

Vid läggning på underlag av träbaserade skivmaterial<br />

ska underlaget ha en målfuktkvot<br />

som motsvarar högst 9%<br />

Då inte <strong>till</strong>verkaren anger RF i underlaget får<br />

den inte överstiga 85%<br />

Vid beklädnad på underlag av träbaserade<br />

skivmaterial får underlaget högst ha en<br />

ytfuktkvot på 9%<br />

AMA Hus 08 beskrev endast för vertikal<br />

montering av våd<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | 21


NOTERAT<br />

FÄRGSTARKA TAPETER<br />

I HÖSTMÖRKRET<br />

TRÄGOLV BLIR OLAGLIGA<br />

I SKOTTLAND?<br />

Åtminstone I flerfamiljshus verkar<br />

det att bli så i två av Skottlands<br />

största städer. Växande<br />

klagomål över buller från grannar<br />

har fått byggmyndigheterna<br />

i Edinburgh och Dundee att besluta<br />

att inte <strong>till</strong>åta trägolv i flerfamiljshus,<br />

enligt skotska Daily<br />

Record.<br />

Fastighetsägaren åläggs att<br />

antingen riva ut trägolven och/<br />

eller lägga textilmattor över<br />

dem i vardagsrum och sovrum<br />

och stegljudsdämpande plast i<br />

kök och badrum. Den fastighetsägare<br />

som inte gör det kan<br />

dömas <strong>till</strong> böter på upp <strong>till</strong> 6 000<br />

pund per lägenhet.<br />

Anne Wigglesworth, Tollcross<br />

Comunity Center, Edinburgh,<br />

säger i tidningen: ”Vi<br />

känner mycket starkt för detta<br />

och vi tycker att det är ett bra<br />

beslut man tagit. Det är mycket<br />

svårt att leva i en fastighet med<br />

trägolv och alla som bor i hyreshus<br />

kan förstå hur bullrigt det<br />

blir."<br />

Redaktörens anmärkning:<br />

Skottland verkar vara en bra<br />

marknad för den som säljer<br />

stegljudspapp eller -folie! Det<br />

mesta verkar vara ogjort! ■<br />

Intrade släpper nu tre nya, långt<br />

ifrån lågmälda kollektioner:<br />

Lavender dream, Chic och<br />

Fleurique. Lavender dream<br />

(bilden) drar uppmärksamheten<br />

<strong>till</strong> sig med stora blommor. Hortensior<br />

och magnolior, eller varför<br />

inte en ros, i mjuka färger<br />

samt en del svart. Kollektionen<br />

är limtryckt för att ge ett handmålat<br />

intryck och innehåller<br />

även matchande småmönstrade<br />

tapeter.<br />

Chic går i lätta toner och skimrar<br />

i guld och silver. Här är det<br />

ytorna som är mest uppseendeväckande<br />

med både glaspärlor,<br />

sammet och folie.<br />

Den tredje kollektionen,<br />

Fleurique, rymmer även den<br />

bland annat en mängd blommor<br />

men här i starka färger<br />

såsom lime, midnattsblått, turkos<br />

och cerise. Och får man tro<br />

Intrade så håller sig blommorna<br />

kvar på tapeten ett tag <strong>till</strong>. ■<br />

Nog vore det väl synd om man var tvungen att lägga heltäckningsmatta<br />

över ett äkta skotskt trägolv gjort av gamla whiskytunnor?<br />

NORDISK NATUR PÅ VÄGGARNA<br />

FOKUS PÅ YTA MED MATT VÄGGFÄRG<br />

Alcro lanserar nu Pashmina, en<br />

helmatt väggfärg som tål även<br />

lite tuffare miljöer. Pashmina<br />

ligger enligt Alcro helt rätt i<br />

tiden då de tror att fokus nu<br />

i stor utsträckning kommer att<br />

flyttas från kulör <strong>till</strong> yta. Färgen<br />

kan användas i hela lägenheten,<br />

i såväl kök som hall och vardagsrum.<br />

Den är både slitstark,<br />

reptålig och kan tvättas<br />

utan att ytan glansas upp.<br />

− Idag uttrycker man sin<br />

identitet genom inredningen<br />

på samma sätt som man alltid<br />

gjort med kläder och stil. Vi ser<br />

mer och mer hur inredningsbranschen<br />

hämtar inspiration<br />

från modevärlden och vice<br />

versa. Därför lanserar vi också<br />

Alcro Pashmina med bilder<br />

tagna av en av de stora fotograferna<br />

inom mode, Peter<br />

Gerkhe, berättar Karin Stålhammar<br />

på Alcro.<br />

Alcro Pashmina är en helakrylatfärg,<br />

klibbfri efter 30<br />

minuter och övermålningsbar<br />

efter tre timmar. ■<br />

Prestige ”A touch of nature”<br />

heter Fionas senaste tapetkollektion.<br />

Inspiration har den<br />

polsk-engelske designern<br />

Maciek Wojcicki som kollektionens<br />

namn antyder hämtat från<br />

naturen. Det är nordiska hav,<br />

stenar och sand som inspirerat<br />

<strong>till</strong>sammans med gräs, vågor<br />

och sanddyner. Och ljus.<br />

Översatt <strong>till</strong> tapeter har det<br />

blivit allt från överdimensionerade<br />

grässtrån och böljande<br />

vågor <strong>till</strong> konturer av vågskum<br />

och glitter. Kollektionen går i<br />

ljusa toner och innehåller även<br />

ett antal klassiska mönster<br />

som komplement. ■<br />

22 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


PRINS DESIGNAR MATTA<br />

FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL<br />

NY BRÄNSLESNÅL FIRMABIL<br />

NOTERAT<br />

Prins Carl Philip och Oscar Kylberg<br />

har designat en matta för<br />

att samla in pengar <strong>till</strong> välgörenhet.<br />

Middle of nowhere, som<br />

mattan heter, mäter 300 x 200<br />

centimeter och är <strong>till</strong>verkad av<br />

utrangerade fallskärmar från<br />

svenska fallskärmsklubbar och<br />

det svenska försvaret.<br />

De skogsgröna, benvita, klarröda<br />

och gula fallskärmarna har<br />

skurits i trasor och därefter<br />

vävts samman med kypertteknik<br />

på vit linvarp. De gamla<br />

skärmarna skapar sedan <strong>till</strong>sammans<br />

en ny fallskärm i<br />

mattans mönster, en fallskärm<br />

i en mörk skog. Det är så formgivarna<br />

säger att de ser World<br />

Childhood Foundation, dit<br />

pengarna går, som en fallskärm<br />

för de kvinnor och barn den<br />

hjälper.<br />

Mattan auktionerades ut<br />

15 november på Bukowskis i<br />

Stockholm och slutpriset hamnade<br />

på 30 870 kronor. ■<br />

Ford lanserar nya Transit<br />

Custom ECOnetic, en bränslesnål<br />

en-tons skåpbil med klassens<br />

lägsta bränsleförbrukning<br />

− från 6,0 liter på 100 kilometer.<br />

Det är en minskning med åtta<br />

procent jämfört med föregående<br />

modell. Både vad gäller<br />

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp,<br />

från 159 gram per kilometer,<br />

ligger den nya modellen<br />

på samma nivå som större personbilar.<br />

Som standard finns en rad<br />

funktioner installerade som<br />

sänker koldioxidutsläppen och<br />

sparar bränsle. Här ingår <strong>till</strong><br />

exem pel accelerationskontrollen<br />

som ger betydande bränslebesparingar<br />

när bilen är tom<br />

eller bara delvis lastad. Tester<br />

ute på fältet visar att accelerationskontrollen<br />

kan sänka<br />

bränsleförbrukningen med<br />

mellan 4 och 15 procent. Dessutom<br />

minskar den slitaget på<br />

bromsar, däck och andra komponenter.<br />

ECOnetic-modellen har en<br />

Ford 2,2-liters Duratorq-dieselmotor<br />

på 100 hk och är utrustad<br />

med ett automatiskt startstoppsystem<br />

som kan minska<br />

bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp<br />

med upp <strong>till</strong> tio procent<br />

i stadskörning. Bland övriga<br />

bränslebesparande funktioner<br />

finns en förbikopplingsventil för<br />

kylmedel som ger en snabbare<br />

motoruppvärmning, en optimerad<br />

växellåda med sex procent<br />

lägre utväxling på slutväxeln,<br />

lågfriktionsdäck och aerodynamiskt<br />

utformade fälgar. Som<br />

<strong>till</strong>val finns hastighetsbegränsare<br />

för farterna 90, 100 och<br />

112 kilometer i timmen så att<br />

kunden kan välja det läge som<br />

passar de lokala förhållandena<br />

bäst.<br />

Nya Transit Custom ECOnetic<br />

kommer att finnas med kort<br />

eller lång hjulbas och i tre versioner<br />

med olika bruttovikt. ■<br />

ANNONS<br />

ÅRETS BÄSTA GOLVKEDJEFÖRETAG!<br />

Under <strong>Golv</strong>kedjekonferensen vecka 47 delades priset ”Årets <strong>Golv</strong>kedjeföretag” ut. Bland flera<br />

mycket starka kandidater valdes slutligen vinnaren för <strong>2012</strong> ut: Ottossons <strong>Golv</strong> i Mariestad.<br />

Ottossons <strong>Golv</strong> sällar sig därmed <strong>till</strong> den exklusiva skara företag som vunnit utmärkelsen två<br />

gånger. Senast Ottosson vann var 2010, och nu var det alltså dags igen. Stort grattis!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan består av ett 50-tal företag med över 1 400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på 70 platser i<br />

landet, omsätter 2 000 miljoner kronor och har över 20 procent av den<br />

svenska marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och<br />

plattsättningsföretagen i landet.<br />

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.<br />

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT<br />

RUTIGT I UNDERJORDEN<br />

Ett hedersomnämnande fick Sundbybergs T-banestation när Stora Kakelpriset<br />

delades ut i år. Här har Britta Kleen dekorerat med klinkerplattor på ett sätt som<br />

korresponderar väl med stationens ursprungliga konstnärliga utsmyckning.<br />

Byggkeramikrådet delade<br />

nyligen ut Stora Kakelpriset,<br />

som går <strong>till</strong> ett projekt i Sverige<br />

där kakel och klinker använts på<br />

ett sätt som väl <strong>till</strong>varatar materialets<br />

egenskaper. Årets vinnare<br />

blev Wingårdhs Arkitektkontor<br />

för ”Kuggen”, en kontorsbyggnad<br />

för Campus Lindholmen<br />

i Göteborg där kera -<br />

m iska material har använts i<br />

fasaden.<br />

De ursprungliga målningarna<br />

var förstörda<br />

Ett antal andra projekt var<br />

nomi nerade och bland dessa<br />

delades tre hedersomnämnanden<br />

ut. Ett av dem <strong>till</strong> ett innemiljöprojekt,<br />

nämligen ”Sex<br />

konstverk i klinkerplattor” i<br />

T-banestationen i Sundbybergs<br />

centrum, utformat av arkitekt<br />

Britta Kleen.<br />

Tunnelbanestationen kom <strong>till</strong><br />

i mitten av 1980-talet. Konsten<br />

på stationen består av sex byggnadsliknande<br />

skulpturer på<br />

plattformen, av Lars Kleen. På<br />

spårsidan fanns sex korresponderande<br />

målningar på aluminium<br />

plåtar. Dessa hade inte<br />

motstått klotter och vandalism<br />

utan var i princip utplånade. De<br />

hade målats om ett antal gånger<br />

och SL konstaterade att det var<br />

utsiktslöst att renovera dem<br />

ytter ligare.<br />

Stationens huvudansvarige<br />

konstnär Lars Kleen fick i uppdrag<br />

att komma med idéskisser<br />

för hur de vandaliserade målningarna<br />

skulle kunna ersättas.<br />

Som ersättningsmaterial för<br />

målad aluminiumplåt föreslogs<br />

klinker, som skulle sättas på<br />

plåtar i samma format (1 x 2<br />

meter) och i samma omfattning<br />

som de befintliga målningarna:<br />

sex stycken à 48 kvadratmeter<br />

(4 x 12 meter) och kravet var<br />

att det skulle bli fråga om klinker<br />

i standardformat.<br />

Ville skapa ett intryck<br />

av stora ritningar<br />

De direktiv SL givit för mått,<br />

klinkerval och konstruktion gav<br />

arbetet en stark arkitektonisk<br />

och matematisk karaktär. Ett<br />

tänkande som arkitekten Britta<br />

Kleen, hustru <strong>till</strong> Lars Kleen, behärskar.<br />

Hon visade i de första<br />

idéskiss erna hur man kunde<br />

skapa en dia log mellan de befintliga<br />

skulpturerna på plattformen<br />

och de nya klinkersättningarna<br />

på spårsidan.<br />

En ambition var att ge kakelväggarna<br />

karaktären av stora<br />

ritningar, där de mörka fogarna<br />

får forma ”bilden” och snedskär<br />

ningar och överlappningar<br />

ger en känsla av perspektiv och<br />

öppna utblickar. Resultatet har<br />

blivit ett ”nygammalt” sätt att<br />

NY TRÄGOLVSLACK FRÅN PALLMANN<br />

Metsä Wood (tidigare Metsäliitto<br />

Träproduktindustri, Finnforest)<br />

har tagit fram en ny<br />

brandskyddad plywood av barrträ<br />

som uppfyller gällande bygg -<br />

bestämmelser och förbättrar<br />

brandsäkerheten.<br />

Metsä Wood Spruce Fire<br />

Den nya trägolvslacken Pall-X<br />

Extreme kan – tack vare en ny<br />

teknik, kallad Pallmann Variotec<br />

– användas antingen som enkomponents<br />

eller som tvåkomponentslack.<br />

Som enkomponentslack<br />

ger den ett bra mot -<br />

stånd mot såväl mekanisk som<br />

kemisk nötning vid normalt<br />

slitage. Som tvåkomponentslack,<br />

med <strong>till</strong>satt härdare, klarar<br />

den tungt slitage i högtrafikerade<br />

områden som restauranger,<br />

butiker och skolor.<br />

Pall-X Extreme har enligt <strong>till</strong>-<br />

NY BRANDSKYDDAD PLYWOOD AV BARRTRÄ<br />

Resist, som den kallas, lämpar<br />

sig för krävande vägg-, tak- och<br />

golvkonstruktioner inomhus.<br />

Vid en eventuell brand motverkas<br />

antändning, förkolning<br />

och spridning av elden i konstruktionerna<br />

genom en brandskyddsbehandling<br />

som tagits<br />

verkaren hög resistens mot<br />

steg- och friktionsmärken. Den<br />

motstår även de flesta kemikalier<br />

samt ger en smutsavvisande<br />

yta. Som tvåkomponentsprodukt<br />

har den hög fyllningskapacitet,<br />

goda flytegenskaper<br />

och en lång öppentid.<br />

Eftersom lackens egen skaper<br />

anpassas på plats efter kundens<br />

behov, behöver bara en lack<br />

lagerhållas vilket ger mindre<br />

lagringsbehov och bättre ekonomi.<br />

■<br />

fram i samarbete mellan Metsä<br />

Wood och BT Wood Ltd.<br />

I stora offentliga byggnader,<br />

som skolor, bibliotek och idrottshallar,<br />

måste man enligt byggbestämmelserna<br />

i regel använda<br />

brandskyddade material.<br />

Genom att använda brandskydd<br />

ade produkter blir det<br />

också möjligt att hitta fler alternativ<br />

för den brandtekniska planeringen.<br />

Vid småhusbyggande<br />

är bland annat garage och pannrum<br />

exempel på platser där<br />

brandsäkerheten är av största<br />

vikt.<br />

Brandskyddad granplywood<br />

finns i tjocklekar från 15 millimeter<br />

och uppåt. ■<br />

SVENSKT MODE<br />

I MATTOR<br />

De svenska kläddesignande<br />

systrar som <strong>till</strong>sammans utgör<br />

House of Dagmar har designat<br />

en matta för Dahl Agenturer.<br />

Mattan är handtuftad och handvävd<br />

av kontrasterande garner<br />

i blågrått, svart, beige och benvitt.<br />

Ull och mohair byter i mattan<br />

av varandra vilket ger den liv<br />

och får den att bölja fram över<br />

golvet. Det stickade och de<br />

stickade ränderna är typiskt för<br />

systrarnas kläder och de har<br />

därför velat lyfta fram det även<br />

i mattan. Exemplaret på bilden<br />

mäter 125 x 600 centimeter<br />

men mattan går att beställa<br />

i valfri storlek. ■<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


NOTERAT<br />

använda klinker som arkitektoniskt<br />

och konstnärligt uttrycksmedel.<br />

Fick detaljerade ritningar<br />

Ljust grå klinker i formatet 25 x<br />

25 centimeter används genomgående<br />

<strong>till</strong>sammans med övriga<br />

plattor i samma serie. En klinkerstav<br />

i formatet 6,25 x 50 centimeter<br />

<strong>till</strong>kom också i sortimentet<br />

under denna tid. Använd<br />

klinker kommer från Buchtal ur<br />

serien Chroma II.<br />

Förutom ritningar i skala 1:20<br />

fick klinkersättarna också ritningar<br />

i skala 1:10 med kodningar<br />

för färger och storlekar,<br />

samt <strong>till</strong>sågade mallar i skala<br />

1:1 för varenda plattas skärning.<br />

Ansvarig klinkersättare har varit<br />

Kalle Fridén, Kalle Fridéns<br />

Stuck och Bygg. ■<br />

NYA VERKTYG<br />

Japanska Makita lanserar nu<br />

ett antal nya verktyg som är<br />

användbara för golvläggare.<br />

Nytt multiverktyg<br />

TM 3000 har en mycket kraftfull<br />

motor på 320 W och har en<br />

soft-start-funktion, vilket innebär<br />

att den roterar långsammare<br />

i början när den går in i ett material<br />

för att man ska få bättre<br />

kontroll.<br />

Verktyget har hög verkningsgrad<br />

med upp <strong>till</strong> 20 000 oscillationer/minut<br />

och en oscillationsvinkel<br />

på 2 x 1,6 grader. 360<br />

graders vinkelinställning gör det<br />

möjligt att placera <strong>till</strong>behören<br />

i tolv olika vinklar (30 graders<br />

intervall) för att kunna komma<br />

åt i trånga utrymmen.<br />

Anti-restart funktionen förhindrar<br />

oavsiktlig start. Vridreglaget<br />

möjliggör variabel hastighet<br />

i sex olika inställningsnivåer.<br />

För att minska dammspridningen<br />

finns det ett dammutmatningssystem<br />

som <strong>till</strong>behör.<br />

Det finns även ett brett sortiment<br />

av <strong>till</strong>behör för olika <strong>till</strong>lämpningar<br />

som:<br />

• Sågning<br />

Med instickssågning går det<br />

att skära i olika material som<br />

trä, gipsväggar, plast, kopparrör,<br />

icke-härdade spikar med<br />

mera. Fördelen är att det <strong>till</strong><br />

skillnad från när man använder<br />

en sticksåg går att göra<br />

en urholkning i väggen för<br />

eluttag och liknande.<br />

• Kapning<br />

Kapverktyget <strong>till</strong>åter kantnära<br />

sågning av olika material som<br />

trä, gipsväggar, plast, kopparrör<br />

och icke-härdade spikar.<br />

• Slipning och polering<br />

Det finns slippapper för träeller<br />

betongslipning samt<br />

färgborttagning. Det går<br />

även att slipa i hörn.<br />

• Fog och kakel<br />

Trasiga kakel- eller klinkerplattor<br />

går att byta ut med<br />

hjälp av detta <strong>till</strong>behör.<br />

Dammspridningen minskas<br />

väsentligt tack vare den roterande<br />

effekten.<br />

• Skrapning<br />

Med universalbladen kan<br />

man ta bort <strong>till</strong> exempel fog,<br />

fönsterkitt, murbruk, kakelfix,<br />

härdat lim och färg.<br />

Ny 18V cirkelsåg<br />

BHS 630 är en ultrakompakt<br />

cirkelsåg med samma sågkapacitet<br />

som större maskiner.<br />

165-millimetersklingan har ett<br />

maximalt sågdjup på hela 66<br />

millimeter.<br />

Tyngdpunkten är placerad<br />

precis under handtaget vilket<br />

bidrar <strong>till</strong> att göra verktyget lätthanterligt.<br />

Cirkelsågen har en<br />

robust sågfot i aluminium och<br />

väger endast 3,5 kilo, så den är<br />

Multiverktyget TM 3000<br />

Cirkelsågen BHS 630<br />

smidig att arbeta med. Andra<br />

fördelar är enhandslås för<br />

parallell anslag och motorbroms<br />

som snabbt stoppar klingan.<br />

Sågen har vidare en fläktfunktion<br />

som blåser bort sågspån<br />

från skärlinjen för att ge<br />

bättre noggrannhet. Bak på<br />

cirkel sågen finns en dammutmatning<br />

som kan anslutas <strong>till</strong><br />

en dammsugare. Dubbel LEDarbetsbelysning<br />

för god sikt på<br />

arbetsstycket är standard. ■<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


DEBATT<br />

Öppet brev från Verkställande Direktören på Barlinek S.A. som ett svar på<br />

artikeln av Thomas Åkerblad ”Rätt – fast fel” (i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> 6/12):<br />

BARLINEK – OBESTRIDLIG KVALITET<br />

Till Läsarna<br />

Vår erfarenhet inom <strong>till</strong>verkning<br />

av trägolv går <strong>till</strong>baka <strong>till</strong><br />

1800- talet. Under den tiden<br />

har vi uppbjudit alla våra krafter<br />

för att skapa golv som inte<br />

bara är snygga utan också<br />

mycket hållbara och praktiska.<br />

Ett bevis på att vi lyckas med<br />

det är vår posi tion på marknaden<br />

samt många pris och<br />

hedersom nämnanden som<br />

vi får varje år.<br />

Den höga kvaliteten på våra<br />

parkettgolv har bekräftats<br />

också av en opartisk test<br />

genom förd av SP, Sveriges<br />

Tekniska Forskningsinstitut,<br />

på uppdrag av Testfakta.<br />

<strong>Golv</strong>et från Barlinek fick högsta<br />

betyg i testen och var bättre<br />

än fabrikat från flera ledande<br />

europeiska produ center. Vårt<br />

golv visade sig vara slitstarkast<br />

(resultatet var 4 100 varv i<br />

testen med fallande sand vilket<br />

kan jämföras med Karelia<br />

– 1 200 varv, Kährs – 2 300<br />

varv och Tarkett – 3 600 varv).<br />

Dessutom bevisade man också<br />

att Barlinek parkett var oerhört<br />

tålig mot fläckar av kaffe<br />

och rödvin. <strong>Golv</strong>et förblev<br />

oförändrat efter vätskorna<br />

hade spillts på ytan.<br />

Sverige är en mycket viktig<br />

marknad för Barlinek så vi är<br />

verkligen stolta över toppbetyget<br />

i testen. Därför blev<br />

vi desto mer förvånade då vi<br />

hade läst artikeln Rätt – fast<br />

fel av Thomas Åkerblad. Artikelns<br />

författare ifrågasätter<br />

inte bara våra produkters kvalitet<br />

utan undergräver också<br />

själva test ens <strong>till</strong>förlitlighet.<br />

De bedömningar som finns<br />

i texten har inte bekräftats av<br />

några fakta. De är ingenting<br />

mer än författa rens subjektiva<br />

åsikter. Vi tycker att detta agerande<br />

var o<strong>till</strong>förlitligt, oprofessionellt<br />

och orättvist mot vårt<br />

företag.<br />

Vi är också överraskade över<br />

att man ifrågasätter tester förberedda<br />

av en så inflytelserik<br />

organisation på den svenska<br />

marknaden. Vi vill påpeka att<br />

testen genomförd av SP,<br />

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,<br />

på uppdrag av Testfakta<br />

var helt opartisk. Det var<br />

inte Barlinek som hade beställt<br />

testen. Barlinek visste <strong>till</strong> och<br />

med inte att testen skulle<br />

genom föras. Det golv som<br />

SP testade hade inte levererats<br />

av oss <strong>till</strong> institutet –<br />

golvet hämtades från en av<br />

butikerna. Vi var inte med vid<br />

undersökningen heller. Allt<br />

detta är ytterligare bevis på att<br />

testresultatet är pålitligt och<br />

objektivt.<br />

Med hänvisning <strong>till</strong> fakta vill vi<br />

påpeka att:<br />

1. Barlinek <strong>till</strong>verkar sina golv<br />

av råmaterial av högsta kvalitet<br />

(100 procent trä) och<br />

använder sig av den mest<br />

moderna teknologin (bland<br />

annat maskiner från det ledande<br />

företaget inom branschen,<br />

HOMAG).<br />

2. Våra produkter har fått alla<br />

nödvändiga certifikat. De<br />

uppfyller de högsta internationella<br />

kraven och märks<br />

av flera kvalitetsmärken,<br />

bland annat av det prestigefyllda<br />

Ü-märket på den tyska<br />

marknaden.<br />

3. Råmaterialet kommer bara<br />

från ansvarsfullt förvaltade<br />

skogar vilket bekräftas av<br />

FSC-certifikat (FSC = Forest<br />

Stewardship Council).<br />

4. Parkettgolv från Barlinek<br />

är utrustade med ett klicksystem<br />

<strong>till</strong>verkat under<br />

licens från det ledande företaget<br />

inom låssystem för<br />

trägolv, Välinge Innovation<br />

AB. Låset av den senaste<br />

generationen garanterar<br />

exakt, enkel och snabb<br />

läggning oberoende om det<br />

är privata kunder eller professionella<br />

golvläggare som<br />

monterar golvet.<br />

5. Alla våra golv omfattas av<br />

flerårig garanti (20 – 30 år).<br />

6. Produkternas reklamationsandel<br />

är upp <strong>till</strong> 0,68 procent.<br />

Vår ansträngning att <strong>till</strong>verka<br />

produkter av hög kvalitet och<br />

<strong>till</strong> konkurrenskraftiga priser<br />

kan inte omintetgöras av<br />

extremt subjektiva och ogrundade<br />

bedömningar, särskilt<br />

att deras betydelse har ökats<br />

genom att de publicerats i ett<br />

så inflytelserikt magasin. Som<br />

Barlineks VD vill jag försäkra<br />

Er att vi mobiliserar alla våra<br />

krafter för att erbjuda våra<br />

kunder de bästa produkterna.<br />

Den test som genom förts av<br />

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,<br />

visar tydligt att vi<br />

går i rätt riktning och att vår<br />

ansträngning inte går förlorad.<br />

Med vänlig hälsning<br />

Paweł Wrona<br />

VD, BARLINEK S.A.<br />

ANNONS<br />

Innovativa täckprodukter<br />

för bygg, industri och hem.<br />

Blixtlåsdörr<br />

Förhindrar att bygg- och slipdamm sprider sig utanför arbetsplatsen.<br />

Installeras snabbt med tejp.<br />

Kan användas och installeras flera gånger.<br />

www.bygg<strong>till</strong>behor.se<br />

26 | DEBATT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


Thomas Åkerblad, vars artikel "Rätt − fast fel" givit Barlinek anledning att skicka<br />

oss genmälet här på vänstersidan, kommenterar Barlineks ”svar” på hans text:<br />

DEBATT<br />

KOMMENTARER TILL BARLINEKS BREV<br />

Barlinek:<br />

”Därför blev vi desto mer förvånade<br />

då vi hade läst artikeln<br />

Rätt – fast fel av Thomas Åkerblad.<br />

Artikelns författare ifrågasätter<br />

inte bara våra produkters<br />

kvalitet utan undergräver också<br />

själva testens <strong>till</strong>förlitlighet. De<br />

bedömningar som finns i texten<br />

har inte bekräftats av några<br />

fakta. De är ingenting mer än<br />

författarens subjektiva åsikter.<br />

Vi tycker att detta agerande var<br />

o<strong>till</strong>förlitligt, oprofessionellt och<br />

orättvist mot vårt företag.”<br />

Kommentar:<br />

Jag undergräver inte testernas<br />

<strong>till</strong>förlitlighet. Istället påpekar<br />

jag i min text att de är korrekt<br />

utförda. SP är och har varit<br />

samarbetspartner <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen<br />

under många år och<br />

branschen har stort förtroende<br />

för deras verksamhet.<br />

Det jag däremot ifrågasätter<br />

är urvalet av tester. Branschen<br />

anser att det för den professionelle<br />

läggaren – som <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, företräder – finns<br />

ett antal andra kriterier som<br />

också behöver belysas. Och<br />

detta är inte några subjektiva<br />

åsikter.<br />

Barlinek:<br />

”Vi är också överraskade över<br />

att man ifrågasätter tester förberedda<br />

av en så inflytelserik<br />

organisation på den svenska<br />

marknaden.”<br />

Kommentar:<br />

Ännu en gång – jag ifrågasätter<br />

inte SP eller testernas utförande.<br />

Jag ifrågasätter vilka tester<br />

som valts. Och jag är medveten<br />

om att det är Testfakta<br />

som valt dem och inte ni.<br />

Barlinek:<br />

”4. Parkettgolv från Barlinek är<br />

utrustade med ett klicksystem<br />

<strong>till</strong>verkat under licens från det<br />

ledande företaget inom låssystem<br />

för trägolv, Välinge<br />

Inno vation AB. Låset av den<br />

senaste generationen garanterar<br />

exakt, enkel och snabb läggning<br />

oberoende om det är privata<br />

kunder eller professionella<br />

golvläggare som monterar<br />

golvet.”<br />

Kommentar:<br />

”Låset av den senaste generationen”<br />

är (enligt er egen pressrelease<br />

<strong>2012</strong>) infört först under<br />

år <strong>2012</strong>. Dessförinnan användes<br />

ett annat, egenutvecklat vinkelsnäpplås.<br />

Toleranser och rörelser är<br />

också fuktberoende och här<br />

kan konstateras att ni i er läggningsanvisning<br />

(nerhämtad från<br />

Byggmax hemsida på nätet) inte<br />

ger ett helt glasklart budskap:<br />

"Mät fukthalten i underlaget<br />

och skriv upp värdet innan du<br />

börjar lägga golvet. Högsta <strong>till</strong>låtna<br />

fukthalt är: 2% för betongunderlag<br />

(CM-metod), 0,5% för<br />

anhydritunderlag (CM-metod)<br />

och 8% för träunderlag."<br />

Inte ens en professionell golventreprenör<br />

ska mäta fukt<br />

i underlaget. När det gäller betong<br />

ska en auktoriserad fuktkontrollant<br />

från RBK anlitas.<br />

I Sverige använder vi också<br />

% RF som mått på fukt i betong<br />

och avjämningsmassa. Vi<br />

mäter RF eftersom precisionen<br />

hos en RF-mätning oftast är<br />

större än hos fuktkvotsmätningar,<br />

speciellt vid stora stenstorlekar<br />

i betongen.<br />

CM-metoden (i Sverige kallad<br />

karbamidmetoden) har inte använts<br />

hos oss på de senaste<br />

20−25 åren. Ingen golvläggare<br />

i Sverige som är yngre än 40 år<br />

har en aning om vad det gäller.<br />

Och definitivt ingen konsument.<br />

I er läggningsanvisning anger<br />

ni dessutom att "parketten är<br />

avsedd att användas vid relativ<br />

luftfuktighet på 45−60% och<br />

temperatur mellan +18 och<br />

+24°C."<br />

I Sverige är motsvarande<br />

AMA-krav 30−60% RF. Vi har ju<br />

i Sverige vintertid mycket låga<br />

RF-värden inomhus i stora delar<br />

av landet.<br />

Barlinek:<br />

”6. Produkternas reklamationsandel<br />

är upp <strong>till</strong> 0,68 %.”<br />

Kommentar:<br />

Jag betvivlar inte er interna<br />

reklama tionsstatistik men efter<br />

snart 30 år i golvbranschen –<br />

varav många år på leverantörssidan<br />

– vet jag att den interna<br />

statistiken och utfallet på marknaden<br />

inte alltid är samma sak.<br />

Många reklamationer löses på<br />

plats utan att de rapporteras<br />

”bakåt”. Det kan <strong>till</strong> och med<br />

vara en ännu större andel i ert<br />

fall eftersom er produkt främst<br />

säljs genom byggvaruhus som<br />

sällan har personal med specifik<br />

golvkompetens eller vana vid<br />

att handlägga golvreklamationer.<br />

Jag noterar även att ni inte<br />

tar upp problemet med glansskillnader<br />

som jag påtalade i min<br />

tidigare text. Detta upplevs av<br />

många entreprenörer som besvärande<br />

och som ”tidstjuvar”.<br />

Jag vill också än en gång<br />

under stryka att <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, och tidningen <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong><br />

(som ägs av GBR) företräder<br />

den professionelle läggaren/<br />

entreprenören. När man som<br />

lekman själv lägger in sitt golv<br />

är krav och förväntningar självklart<br />

annorlunda.<br />

Överrepresenterad<br />

Faktum kvarstår, och som <strong>Golv</strong>branschens<br />

vd, Johan Aspelin,<br />

uttrycker det:<br />

”Av de trägolvsreklamationer<br />

som GBR behandlat hänför sig<br />

cirka 30 procent <strong>till</strong> parkettgolv<br />

av Barlineks fabrikat.”<br />

Vilket väl måste betraktas<br />

som ett tecken på något? Den<br />

siffran motsvarar i varje fall inte<br />

Barlineks andel av den svenska<br />

parkettgolvsmarknaden.<br />

Thomas Åkerblad<br />

ANNONS<br />

Vi skapar<br />

gångbara<br />

konstverk<br />

<br />

<br />

The Wood Collection<br />

EW 6030<br />

The Stone Collection<br />

ES 9130<br />

The Future Collection<br />

EM 9219<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | DEBATT | 27


DEBATT<br />

ETT BRA GOLV ATT FALLA PÅ<br />

ANNONS<br />

Bara ytterst sällan när gamla människor faller, beror det på att de halkar. Därför är inte halkdämpande<br />

golv någon effektiv lösning för att minska fallskadorna bland gamla, utom i just<br />

våtutrymmen där det verkligen kan bli halt. Det hävdar Magnus Rönnmark, Magnus Material<br />

och Miljö.<br />

Den bästa sätter att undvika<br />

fallskador är kanske inte sträva<br />

svårstädade golv man inte halkar<br />

på. Det är troligen istället<br />

vanliga lättskötta golvbeläggningar<br />

med stötdämpande<br />

under lag.<br />

1 000 gamla dör<br />

av fallskador<br />

Som barn är vi vana att ramla<br />

och blir skickliga på att inte<br />

skada oss illa när vi faller. När<br />

vi blir vuxna faller vi inte så ofta,<br />

men när vi faller är det från<br />

högre höjd och vi kan lätt komma<br />

<strong>till</strong> skada. På ålderns höst<br />

är det riktigt farligt att ramla.<br />

Den gamla kroppen tål inte så<br />

mycket och vi är inte längre så<br />

duktiga på att falla skonsamt.<br />

För riktigt gamla människor<br />

är det förenat med livsfara att<br />

falla på ett vanligt golv. Tyvärr<br />

är det också så, att gamla människor<br />

ofta faller på grund av<br />

yrsel, ohälsa eller bara av trötthet.<br />

I Sverige dör årligen 1 000<br />

gamla människor som en direkt<br />

följd av fall på golvet.<br />

Inom sjukvård och åldringsvård<br />

gör man många olika insatser<br />

för att minska fallriskerna.<br />

Insatserna består i bättre belysning,<br />

minskat behov av nattpromenader,<br />

säkrare ledstänger<br />

och annat som ger stöd och<br />

Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en<br />

God Jul och ett Gott Nytt År.<br />

Vi skickar inga julkort eller julklappar i år utan<br />

ger istället en gåva <strong>till</strong> Barncancerfonden och<br />

Icebreakers, Hockeyproffsens stiftelse.<br />

minskar yrsel eller förvirring.<br />

Några insatser har med golven<br />

att göra, för golven spelar onekligen<br />

en betydelsefull roll.<br />

I våtrum kan det<br />

bli halt …<br />

Att halka är naturligtvis farligt.<br />

Och i dusch och badrum kan<br />

det bli ordentligt halt med tvålvatten<br />

och shampo på golvet.<br />

Halkskyddande golv med hårda<br />

partiklar och ”noppor” ger här<br />

ökad säkerhet mot fall.<br />

De här våtutrymmena är små<br />

och halkrisken skulle varit hög<br />

med släta våtrumsgolv. Därför<br />

kan man acceptera att golven<br />

blir mer svårstädade. Det är den<br />

ofrånkomliga konsekvensen.<br />

… men knappast<br />

på torra ytor<br />

De torra golvytorna i äldres<br />

boende miljö blir inte så hala<br />

www.tmprogress.se • tel 0660-29 95 30<br />

Varje fallskada kostar 10 000-tals kronor i vårdkostnader.<br />

som duschgolven. De torra<br />

ytorna svarar dessutom för en<br />

mycket stor del av de totala<br />

utrym mena, så här väljer man<br />

släta golv.<br />

I Storbritannien är man av<br />

någon orsak särskilt angelägen<br />

om att ha golv med minskad<br />

halkrisk. Vanliga plast- och linoleum<br />

golv brukar ha halkskyddsklass<br />

R 9, men i engelskinspirerade<br />

länder är R 10 eller högre<br />

ett krav.<br />

Därmed har man skaffat sig<br />

problem med tyngre städning<br />

på de sträva ytorna. Det besväret<br />

får man ta om man kan<br />

minska risken att gamla människor<br />

halkar och kommer <strong>till</strong><br />

skada. Men är det verkligen<br />

halka som är den stora faran?<br />

Faller man<br />

för att man halkar?<br />

Helt nyligen har kanadensiska<br />

forskare funnit att halka bara<br />

orsakar ett fåtal av fallolyckorna.<br />

Vid Simon Fraser University<br />

i Kanada har man studerat<br />

videoupptagningar av hur gamla<br />

människor faller. Med övervakningskameror<br />

kunde man i<br />

efter hand studera varför de<br />

gamla fallit. Såhär fördelade sig<br />

orsakerna <strong>till</strong> fallen i den kanadensiska<br />

studien:<br />

• Obalans: 41 procent<br />

• Snubbling: 21 procent<br />

• Stöt och knuff: 11 procent<br />

• Tappat stöd: 11 procent<br />

• Svimning: 11 procent<br />

• Halka: 3 procent<br />

Halka var alltså bara orsaken <strong>till</strong><br />

tre procent av fallen. Resultaten<br />

är så intressanta att doktor<br />

Robinovitch, som leder arbetet<br />

för att minska skaderiskerna för<br />

gamla, säkert kommer att göra<br />

kompletterande studier.<br />

Om resultaten är riktiga tyder<br />

det på att vi behöver göra helt<br />

andra insatser än att lägga in<br />

sträva golv för att skydda de<br />

äldre från fall. Det ger också<br />

möjlighet att ha mer lättstädade<br />

golv utan att äventyra säkerheten.<br />

Kanske är det <strong>till</strong> och<br />

med så, att man snubblar lätttare<br />

på ett strävare golv.<br />

Det finns golv som<br />

är bättre att falla på<br />

Samma institution i Kanada<br />

under doktor Robinovitch studerar<br />

också hur dämpande golv<br />

kan minska skadorna när gamla<br />

faller. Och det tycks vara en<br />

framkomlig väg.<br />

Eftersom det är svårt att<br />

hindra att gamla faller, bör åtgärderna<br />

inriktas på att minska<br />

konsekvenserna när det sker.<br />

Det gäller alltså att minska stötkrafter<br />

som skadar spröda benstommar.<br />

Mycket tyder på att<br />

om kraften kan minskas bara<br />

med några procent kan det ge<br />

flera procents minskad skaderisk.<br />

Alltså skulle de kraftdämpande<br />

golv som i andra sammanhang<br />

används av ergonomioch<br />

komfortskäl också kunna<br />

bidra <strong>till</strong> bättre säkerhet för<br />

äldre. Sådana golv är dyrare<br />

i inköp men inte i drift. De skulle<br />

inte bara kunna bidra <strong>till</strong> säkerhet<br />

för de gamla utan också <strong>till</strong><br />

ergonomiskt och akustiskt<br />

bättre miljö för alla som vistas<br />

i lokalerna. Textila golvmattor<br />

bör också lindra fall men är inte<br />

lämpliga i alla vårdmiljöer. Så då<br />

är lino leumgolv och plastgolv<br />

på en stötdämpande underlagsmatta<br />

att rekommendera. Sådana<br />

golv har en kraftdämpning<br />

i storleksordningen 20<br />

procent, uppmätt enligt normen<br />

för idrottsgolv.<br />

Var kan man använda<br />

falldämpande golv?<br />

Erfarenheter av falldämpande<br />

golv finns främst från förskolor,<br />

där komfort och akustik uppfattas<br />

som viktigt. Barn och föräldrar<br />

har noterat att barnen har<br />

mindre blåmärken än när man<br />

hade traditionella golv.<br />

För egen del har jag god<br />

erfaren het från kök och tvätt-<br />

28 | DEBATT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


OMODERN SYN PÅ GOLV HYGIEN<br />

OCH SMITTBEKÄMPNING<br />

DEBATT<br />

stuga med mjuka golv. Det är<br />

betydligt behagligare att gå ner<br />

på knä framför tvättmaskinen<br />

på ett mjukt än på ett hårt golv.<br />

Sannolikt har jag Sveriges enda<br />

dusch med falldämpande ergonomiskt<br />

golv. Jag är övertygad<br />

om att jag skulle falla mjukare<br />

på det golvet än på det hårda<br />

golvet utanför duschen.<br />

När jag försiktigt provade att<br />

stöta pannan mot det mjuka<br />

och sedan det hårda golvet<br />

blev jag förskräckt över skillnaden.<br />

För äldres badrum skulle<br />

ergonomigolv vara ett bra <strong>till</strong>skott<br />

<strong>till</strong> säkerheten, gärna i<br />

kombination med halkskyddande<br />

beläggningar.<br />

Var bör man inte ha<br />

falldämpande golv?<br />

De eftergivliga golven har bra<br />

egenskaper för ”normala”<br />

miljöer, men de ger ofrånkomligen<br />

ett ökat rullmotstånd för<br />

vagnar med små och hårda<br />

hjul. På transportytor där man<br />

ständigt har rullande last kan<br />

det därför vara klokt att avstå<br />

från den här typen av förbättring<br />

av fallskydd, komfort och<br />

akustik.<br />

Vad får fallsäkerhet<br />

kosta?<br />

Varje fallskada, som kan undvikas<br />

med dämpande golv, har<br />

ett värde av 10 000-tals kronor<br />

i minskade vårdkostnader. Då<br />

bortser vi helt från lidande och<br />

i värsta fall förlust av liv. Till detta<br />

kommer värdet av mindre förslitningsskador<br />

och bättre komfort.<br />

<strong>Golv</strong>en har en merkostnad<br />

av ungefär 400 kronor per kvadratmeter.<br />

Det finns avancerat<br />

stötdämpande golv som är<br />

väsent ligt dyrare och som golvtekniskt<br />

skiljer sig från vanliga<br />

golv i många avseenden.<br />

I kalkylen bör beaktas att<br />

många gamla rör sig på ganska<br />

små ytor och att golven har en<br />

brukstid på över 40 år med det<br />

måttliga slitage som är vanligt<br />

i äldre människors miljö. Liksom<br />

i fråga om trafiksäkerhet, brandsäkerhet<br />

och sjukvård möter vi<br />

den svåra frågan: Vad är mänskligt<br />

liv och hälsa värt?<br />

Magnus Rönnmark<br />

Antibakteriellt behandlade golv marknadsförs i Sverige trots att de innebär uppenbara miljöolägenheter<br />

och medför risk för utveckling av resistenta bakteriestammar. Magnus Rönnmark,<br />

Magnus Material och Miljö, efterfrågar en självsanering.<br />

Smittspridning sker normalt inte från golv <strong>till</strong> människa.<br />

För att gå rakt på sak, är det så<br />

att flera vinylgolv för offentlig<br />

miljö innehåller kemikalier som<br />

ska minska <strong>till</strong>växt av bakterier,<br />

mögel och annan mikroflora.<br />

Självklart att antibakteriellt<br />

är en fara<br />

I Sverige är det allmänt accepterat<br />

att permanent behandling<br />

med bakteriehämmande kemikalier<br />

utgör ett hot mot miljön<br />

på lång sikt. Behandling kan<br />

också ge upphov <strong>till</strong> resistenta<br />

mikroorganismer som kan bli<br />

svåra att bekämpa i andra sammanhang.<br />

Den svenska attityden<br />

är klar: Vi ska undvika<br />

biostatiska medel i långlivade<br />

produkter.<br />

Den debatt som förs gäller<br />

främst sportkläder, skor och<br />

annat som kan få dålig lukt om<br />

bakteriefloran får frodas. Här<br />

finns det en önskad effekt av<br />

kemikalie<strong>till</strong>satsen − man slipper<br />

störande lukt. Ändå anses<br />

faran för miljö och hälsa motivera<br />

ett förbud.<br />

När det gäller golv och<br />

biostatika förekommer knappast<br />

någon debatt. Problemen<br />

för miljö och hälsa är emellertid<br />

desamma och ifråga om golv<br />

kan man inte ens påvisa några<br />

praktiska fördelar med antibakteriell<br />

behandling. Här borde<br />

alltså kritiken vara ännu skarpare.<br />

Aino Kempe från Svensk Förening<br />

för Vårdhygien förklarar<br />

mycket tydligt att antibakteriell<br />

behandling av golv är meningslös.<br />

Detta eftersom<br />

• smittspridning normalt inte<br />

sker från golv <strong>till</strong> människa,<br />

• smitta på golv bäst avlägsnas<br />

med reguljär städning och<br />

• ingen kan ta på sitt ansvar att<br />

minska städinsatsen därför<br />

att golven är behandlade med<br />

bakteriedödande ämnen.<br />

Marknadsförs<br />

också i Sverige<br />

En snabb studie av några stora<br />

golvleverantörers hemsidor<br />

visar att det finns ett utbud av<br />

vinylgolv med biostatisk behandling.<br />

Utan att gå in på enskilda<br />

företag eller produkter<br />

kan jag citera från aktuella hemsidor<br />

vad som skrivs om vissa<br />

PVC-mattor: ”antibakteriell,<br />

mögelhämmande”, ”motverkar<br />

bakterie<strong>till</strong>växt”, ”resistance<br />

for microbes and bacteria, high<br />

fungi effect”.<br />

De aktuella <strong>till</strong>satserna har<br />

egna varunamn som anspelar<br />

på sanitet. Det här gäller från<br />

några <strong>till</strong>verkare som öppet <strong>till</strong>står<br />

att de använder biostatika.<br />

Man kan ju inte utesluta att det<br />

finns fler som med hänsyn <strong>till</strong><br />

den svenska inställningen väljer<br />

att inte nämna behandlingen<br />

för sin kundkrets i Sverige.<br />

Efterfrågas<br />

i många länder<br />

I många länder är bakteriedödande<br />

golv efterfrågade,<br />

<strong>till</strong> och med föreskrivna. Rädslan<br />

för multiresistenta bakterier<br />

är stor, och det låter i dessa<br />

länder betryggande att golven<br />

kan döda de farliga mikroorganismerna.<br />

Omsorgen om miljön<br />

är inte alltid på svensk nivå.<br />

USA, Storbritannien, Frankrike<br />

och många andra länder där<br />

golv <strong>till</strong>verkas har därför helt<br />

naturligt många produkter med<br />

behandling, och dessa når också<br />

Sverige.<br />

Självsanering önskvärd<br />

I Sverige har Kemikalieinspektionen<br />

fått upp ögonen för<br />

biostatika som silverjoner, zinkpyrotion<br />

och halogenerade bakteriegifter.<br />

Man vet att sådana<br />

kemikalier förekommer i golv<br />

och ser inte nådigt på det. För<br />

branschen skulle det innebära<br />

en önskvärd självsanering att<br />

se <strong>till</strong> att få bort antibakteriellt<br />

behandlade golv från den<br />

svenska marknaden.<br />

Problemet är att de aktuella<br />

golvprodukterna <strong>till</strong>verkas i<br />

länder där kemisk bakteriebekämpning<br />

står högt i kurs.<br />

Ska det vara så svårt?<br />

<strong>Golv</strong>branschen överväger att<br />

<strong>till</strong> stor kostnad byta ut väl<br />

fungerande mjukgörare, som<br />

sannolikt inte har någon störande<br />

effekt på hälsa och miljö.<br />

Ska det vara så mycket svårare<br />

att ta bort biostatika som inte<br />

gör någon praktisk nytta och<br />

som innebär en påtaglig fara för<br />

miljön och risk för utveckling av<br />

resistent smitta?<br />

Om det finns någon i Sverige<br />

som vill försvara användningen<br />

av biostatika i golv, ska jag med<br />

intresse ta del av argumenten.<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | DEBATT | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB - GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Lars Wessén<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Johan Aspelin<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson<br />

Jon Herrdahl<br />

Sara Salomonsson<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Jannika Tingvall<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Olle Lind<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-640 02 50<br />

Mobil: 0704-40 86 00<br />

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

BOLON FÅR ETT<br />

DESIGNPRIS TILL<br />

Den svenska designutmärkelsen<br />

Design S gick i år <strong>till</strong> Bolon<br />

och deras kollektion Create<br />

med motiveringen: ”Tufft plastgolv<br />

med ett fascinerande tredimensionellt<br />

uttryck och grundmaterial<br />

i vinyl baserat på återvinningsbara<br />

råvaror med högsta<br />

möjliga slitstyrka. Glidande<br />

mönsterskiftningar beroende<br />

på hur ljuset faller eller var i<br />

rummet du står. Ett levande<br />

golv som är värt huvudrollen.”<br />

■<br />

PERGO FÅR NY ÄGARE<br />

Amerikanska Mohawk har<br />

genom sitt belgiska dotterbolag<br />

Unilin slutit ett avtal om att<br />

överta Pergo från nuvarande<br />

ägaren, tyska Pfleiderer. Det<br />

definitiva övertagandet sker<br />

efter att berörda myndigheter<br />

uttalat sig i frågan och godkänt<br />

affären. Detta beräknas vara<br />

klart under första kvartalet<br />

2013.<br />

Pfleiderer-koncernen arbetar<br />

med boardskivor och träbaserade<br />

produkter. När Pfleiderer<br />

köpte Pergo 2007 var det för<br />

att skapa en vertikal integration<br />

och skapa avsättning för sina<br />

egna skivprodukter. När man<br />

nu fem år senare säljer är det<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099<br />

Thomas Dahlgren 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

för att moderkoncernen har<br />

ekonomiska problem och<br />

behöver frigöra <strong>till</strong>gångar.<br />

Mohawk är en stor spelare<br />

på den amerikanska marknaden<br />

och har de flesta typer av golvmaterial<br />

i sitt sortiment. I<br />

Sverige torde de vara mest<br />

kända för sina textilgolv. Dotterbolaget<br />

Unilin, med varumärket<br />

Quick-Step, <strong>till</strong>verkar också<br />

laminat golv och de nya ägarna<br />

räknar därför med synergieffekter<br />

när det gäller företagens<br />

samlade innehav av<br />

patent och <strong>till</strong>verkningsresurser.<br />

Pergo arbetar med högtryckslaminat<br />

och Unilin med lågtryckslaminat,<br />

så de båda produktsortimenten<br />

kompletterar<br />

varandra. Pergo har dessutom<br />

ett listsortiment som Unilin<br />

saknar.<br />

Jeffrey S Lorberbaum,<br />

vd och styrelseordförande i<br />

Mohawk Industries Inc, säger<br />

i ett uttalande <strong>till</strong> Floor Daily:<br />

– Förvärvet kompletterar vårt<br />

distributionsnätverk i USA med<br />

Pergos kanaler <strong>till</strong> den<br />

amerikan ska gör-det-självmarknaden.<br />

Pergo förbättrar<br />

också vår geografiska position i<br />

Europa och ger oss möjlighet<br />

att skapa en bättre patentportfölj<br />

för Unilin. ■<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Thomas Jakobsson<br />

Bra <strong>Golv</strong> i Norrbotten AB<br />

Tel: 0920-886 64<br />

Ordf Torsten Hådén<br />

<strong>Golv</strong> Ettan AB<br />

Tel: 060-14 17 70<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

THOMSIT ÅTER I SVERIGE<br />

<strong>Golv</strong>profil har tagit upp den<br />

svenska distributionen för tyska<br />

Thomsit som <strong>till</strong>verkar spackel<br />

och lim.<br />

I slutet på november samlades<br />

inbjudna kunder hos <strong>Golv</strong>profil<br />

för att vidareutbilda sig<br />

inom spackling och limning<br />

samt lära sig mer om produkterna<br />

ifrån Thomsit. Under dagen<br />

testades flera av de Thomsitprodukter<br />

som <strong>Golv</strong>profil lagerför<br />

i Falköping. Bland annat<br />

testades skillnaden mellan<br />

olika limmers torktid, öppentider<br />

och häftegenskaper.<br />

Spackel produkt ernas flytegenskaper<br />

och ytornas jämnhet<br />

testades också.<br />

På slutet genomfördes en<br />

tävling med luftpistolskytte och<br />

dart där Emil Wallgren ifrån<br />

Wallgrens <strong>Golv</strong> tog hem första<br />

pris i form av en halv pall med<br />

blandade Thomsitprodukter. ■<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2012</strong>


SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 41 | PRIS SEK 60 | NR 5 <strong>2012</strong><br />

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 41 | PRIS SEK 60 | NR 6 <strong>2012</strong><br />

<br />

EN GOLVPROFIL<br />

HAR GÅTT UR TIDEN<br />

Stig "Stickan" Persson har<br />

sedan många år <strong>till</strong>baka drivit<br />

Ångtvättbilen Södermanland<br />

och varit en nyckelperson<br />

inom Ångtvättbilen. Inte<br />

minst inom affärsområdet<br />

sten- och betongbehandlingar<br />

har Stig varit en driv ande kraft<br />

inom företaget och inom<br />

branschen. En duktig affärsman<br />

med stark känsla av ansvar<br />

för såväl personal som<br />

kunder har lämnat oss.<br />

Vi kommer att sakna ditt<br />

driv och din sköna humor!<br />

Våra tankar går <strong>till</strong> familjen.<br />

Vila i frid Stig.<br />

Kollegorna och vännerna på<br />

Ångtvättbilen<br />

SILJAN UTVIDGAR SITT SORTIMENT<br />

Siljan Wood Products AB och<br />

norska Kebony AS inleder samarbete<br />

om en ny träteknik.<br />

Kebony är en – för Sverige<br />

– ny typ av hårdgjort trä där<br />

man använder en alkohol som<br />

utvinns ur växtavfall och som<br />

impregneras in i träet. Därefter<br />

härdas materialet så att alkoholen<br />

binds permanent <strong>till</strong> cellväggarna<br />

vilket ger mindre plats<br />

för vatten. Resultatet blir 50<br />

procent högre stabilitet och<br />

avse värt förbättrad tålighet.<br />

Träsorter som furu och lönn får<br />

genom denna process egenskaper<br />

som motsvarar tropiskt<br />

trä.<br />

Svenska SP Trätek har varit<br />

en viktig samarbetspartner när<br />

tekniken har utvecklats och<br />

Siljan har under flera år levererat<br />

råmaterial <strong>till</strong> Kebony Furu.<br />

Kebony ska nu distribueras i<br />

Sverige av Siljan Wood Products.<br />

Samarbetet kommer att<br />

omfatta råvaruleveranser, distribution<br />

och lagerhållning och<br />

längre fram även produktion av<br />

Kebony i Sverige.<br />

Typiska användningsområden<br />

för Kebony är altaner, paneler,<br />

Typiska användningsområden<br />

för Kebony är altaner, paneler,<br />

kajer och båtinredningar.<br />

kajer och båtinredningar med<br />

stora krav på hållbarhet och stabilitet.<br />

Produkten har sålts i tio<br />

år i Norge, utanför Skandinavien<br />

är de största marknaderna England,<br />

Tyskland och Frankrike.<br />

– Vi ser fram emot att vidareutveckla<br />

samarbetet med<br />

Kebony, säger Peter Funk,<br />

vd för Siljan Wood Products.<br />

Vi har sett ett tag på våra råvaruleveranser<br />

att Kebony har en<br />

stark <strong>till</strong>växt, och vi tror definitivt<br />

att det finns potential för<br />

produkterna i Sverige.<br />

– På sikt räknar vi även med<br />

att börja <strong>till</strong>verka trägolv för<br />

offentlig miljö av Kebony. Materialet<br />

kan ersätta de tropiska<br />

träslag som ofta används för<br />

mer exklusiva golv, påpekar<br />

Peter. ■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

PRENUMERERA!<br />

✓<br />

Ja, jag vill ha åtta nummer av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> (ett år)<br />

för bara 380:- exkl moms<br />

NAMN:<br />

FÖRETAG:<br />

TEMA:<br />

VÅTRUM<br />

Mycke<br />

cket<br />

är fel<br />

"VVS-are och snick<br />

kare bor<br />

ord<br />

rde<br />

Efterfr<br />

frågad info<br />

forma<br />

ation om vå<br />

TEMA:<br />

AKUSTIK<br />

5 | <strong>2012</strong><br />

<br />

<br />

ADRESS:<br />

Vad gäller och hur mäter man?<br />

Delreparationer av tätskiktsfolie Stegljud, trumljud, stegljudsdämpning ...<br />

Nya sportgolv sänker ljudnivån<br />

De klassiska höjer den<br />

6 | <strong>2012</strong><br />

POSTNUMMER OCH ORT:<br />

Med textilgolv<br />

– mindre allergier och ingen tinnitus?<br />

<br />

<br />

<br />

TELEFON:<br />

<br />

<br />

OM ANNAN FAKTURAADRESS:<br />

Skicka kupongen <strong>till</strong>: GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Stockholm.<br />

Eller faxa <strong>till</strong> 08-643 9811.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> är en tidning som vill inspirera<br />

och informera dem som har ett professionellt<br />

intresse av golv och byggkeramik. Som dem<br />

som arbetar inom golv- och plattsättningsbranschen<br />

liksom hus- och inredningsarkitekter<br />

samt fastighetsägare och -förvaltare.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2012</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Testvinnande 5Gs - golv<br />

Nu introducerar vi en ny serie parkettgolv från Barlinek som höjer standarden för slitskydd och smidig<br />

golvläggning. Förutom fördelar som snabbare läggning och en testvinnande lack så ser vi <strong>till</strong> att erbjuda<br />

riktigt konkurrenskraftiga priser.<br />

v<br />

l<br />

o<br />

G<br />

<br />

é<br />

it<br />

l<br />

s k y d<br />

a<br />

k v<br />

d<br />

a<br />

a<br />

v<br />

t<br />

h<br />

ö<br />

g<br />

s<br />

Vinnare hos testfakta<br />

Slitskiktet på golven är behandlade med en av markandens starkaste lacker. I<br />

Testfaktas parkettest där golv från åtta <strong>till</strong>verkare jämfördes fick golvet Ek 3-stav,<br />

lackad, 14mm, 5Gs högst betyg på slitstyra och korades även <strong>till</strong> testvinnare.<br />

25% snabbare golvläggning<br />

Tack vare det nyutvecklade låssystemet 5Gs från svenska Välinge kan golvet läggas upp<br />

<strong>till</strong> 25% snabbare utan att några specialverktyg behövs.<br />

Stabilt 3-skikt<br />

<strong>Golv</strong>en från Barlinek är treskiktsparkett där underlaget består av längsgående stavar<br />

av barrträd. Det i kombination med ett tvärsgående mellanskikt utgör ett stabilt och<br />

hållbart underlag som förhindrar att golven slår sig med tiden.<br />

Ett urval av våra 5Gs - golv:<br />

229 00<br />

/m2 + Beställningsvara k y<br />

ek 3-stav<br />

Lackad, 14mm, 3,18m 2 /pkt,<br />

5Gs clicksystem<br />

o<br />

G<br />

<br />

é<br />

it<br />

l<br />

l<br />

v<br />

a<br />

s k y d<br />

k v<br />

a<br />

t<br />

d<br />

s<br />

a<br />

v<br />

h<br />

ö<br />

g<br />

359 00<br />

/m2<br />

239<br />

Ask 1-stav<br />

Coffee, 14mm, 5Gs clicksystem,<br />

lackad, 2,77m 2 /pkt<br />

00<br />

/m2<br />

ASK 3-stav<br />

14mm, 5Gs clicksystem, 3,18m 2 /pkt<br />

o<br />

G<br />

<br />

é<br />

it<br />

l<br />

l<br />

v<br />

a<br />

s<br />

k v<br />

a<br />

d<br />

t<br />

d<br />

s<br />

a<br />

v<br />

h<br />

ö<br />

g<br />

www.byggmax.se. Priserna är inkl. moms och gäller<br />

t.o.m. 16/1 2013. Reserv. för slutförsälj. och ev. tryckfel.


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

Nyheter från<br />

IdéTrading:<br />

Våra golvprodukter är utvecklade för offentliga miljöer<br />

med stora krav på tålighet, design och låga emissionsvärden.<br />

Här senaste nytt om våra produkter:<br />

VinylLocking<br />

på Stadium!<br />

Stadium har valt att fortsätta med det lösläggningsbara<br />

VinylLocking när de installerar nya<br />

golv i butikerna. På det sättet sparar butikskedjan<br />

tid och pengar genom att golvet kan<br />

läggas utan underarbete.<br />

25 års garanti!<br />

Condry är vår unika fukt- och alkalispärr för<br />

betonggolv, funktionstestad för CE-märkning<br />

av Betonginstitutet. Från och med nu lämnar<br />

vi hela 25 års garanti på behandlingen.<br />

För mer info ring: Magnus Ahl<br />

Tel: 0733-15 81 12<br />

Nu lanserar vi<br />

det nya PVC- och<br />

klorfria golvet!<br />

PURLINE eco är ett golv för miljöer med hård<br />

belastning och extra stora krav på hälsosam<br />

inomhusmiljö, tex skolor och sjukhus. <strong>Golv</strong>et<br />

är dessutom lätt att både lägga och underhålla.<br />

Försäljningsstart<br />

av marina golv!<br />

Vi erbjuder marknadens första marina vinylgolv<br />

med klickfunktion! I februari startar<br />

vi försäljning genom vårt dotterbolag<br />

IdeTrading Hong Kong Ltd.<br />

För mer info ring: Robert Johnson<br />

Tel: 0733-15 81 00<br />

www.idetrading.se<br />

Tel: 031-68 10 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!