EEPAB Magazine 2019

parachutecommunication

ELEKTRONIK – EN

MÖJLIGGÖRARE FÖR

DIGITALISERING

Digitaliseringen har medfört ett växande behov

av elektronik och branschen är under stark tillväxt.

Kretskort och inbyggda elektroniksystem utgör till

stor del infrastrukturen för digitalisering. Med dessa

områden som nisch har EEPAB under lång tid varit

delaktiga i digitaliseringsprocessen och gör nu stora

satsningar inom olika projekt för att ytterligare

förbättra sitt erbjudande genom digitalisering.

”Generellt är behovet av elektronik större

i och med digitaliseringen”, säger Mikael Joki,

vd på Eskilstuna Elektronikpartner. ”För att ta

fram unik hårdvara för digitalisering krävs ett

nära samarbete mellan produktutveckling och

tillverkning, vilket är vad vi har specialiserat oss

på ända sedan grundandet av EEPAB. Vi har

därför kunnat följa digitaliseringsresan under

många år och har nu ett stort antal kunder

inom bland annat IoT.”

EN PAPPERSFRI FABRIK

En av EEPAB:s satsningar på digitalisering har

varit att medverka i Tillväxtverkets satsning

Digitaliseringslyftet. Tanken med projektet

var att göra en inventering av företaget för att

utforma en digitaliseringsstrategi. ”Vi gjorde

en genomlysning av företaget för att komma

fram till vad vi ville göra härnäst. Bland annat

kom vi fram till att vi ville skapa en pappersfri

fabrik”, säger Mikael Joki. Sedan dess har EEPAB

stadigt rört sig i riktning mot den pappersfria

fabriken. ”Vår leverantör av materialplaneringssystem

kan inte förse oss med en fullt ut digital

plattform idag, men vi har infört flera digitala

stöd i produktionen. Så vi är inte i mål ännu,

även om vi har minskat andelen papper rejält.”

NYA SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER

Mikael Joki menar att den digitala genomlysningen

av företaget har gett en större förståelse

för vad som kan göras med en digital strategi.

”Vår medverkan i Digitaliseringslyftet har även

påverkat vårt sätt att tänka affärsmässigt, vi

6

More magazines by this user