23.12.2021 Views

Blå Bandet nr 6 - 2021 dec-feb

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund. Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor. Ledare, krönikor, debatt & insändare. Medlems- och organisationsinformation.

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.
Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor.
Ledare, krönikor, debatt & insändare.
Medlems- och organisationsinformation.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 6 DECEMBER <strong>2021</strong> - FEBRUARI 2022 ÅRGÅNG 139<br />

Ann & Jolin Heen: ”Tillsammans besegrade vi missbruket”


FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

N:R 6 DEC. <strong>2021</strong> - FEB. 2022 ÅRGÅNG 139<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3 Konferens Förebygg.nu<br />

8 CAN priser utdelade<br />

9 Tjejhuset ger ut egen bok<br />

9 Ny <strong>Blå</strong>bandssatsning<br />

10 Hellidens kulturpris<br />

14 Brand i Tibro <strong>Blå</strong>bandshus<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

11 Konsert gav nya medlemmar<br />

14 Hur ta tillvara engagemang?<br />

15 Naturfotograf lockade publik<br />

22 Frågesport i 60 år<br />

23 Studerar globala målen<br />

23 Lättgympa - social gemenskap<br />

28 Vad står bakom engagemang?<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

19 Riskfaktorer för barn och unga<br />

20-21 Vad vet vi om cannabis?<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

27 Krönika: Pia Steensland<br />

29 Debatt: Rolf Bromme<br />

31 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

BLÅ BANDET - INTERNATIONELLT<br />

18 NordAN - nordiskt nätverk<br />

18 Internationella <strong>Blå</strong> Korset<br />

INTERVJUER & REPORTAGE<br />

4-5 Vi besegrade missbruket<br />

6-7 Utsatthet och toxisk stress<br />

KULTUR<br />

24-25 Bokrecension: Törst<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 31<br />

INBJUDAN<br />

Gratis på mail 15-20 gånger per år<br />

nyhetsbrev@blabandet.se<br />

Välkomna till Musikleken 2022!<br />

En lekfull tävling i musikens tecken öppen för alla<br />

En lekfull tävling<br />

föreningar inom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Tävlingen i går musikens av stapeln tisdagen tecken<br />

den 1 <strong>feb</strong>ruari 2022.<br />

Dessutom finns ett roligt och intressant kostnadsfritt<br />

studiematerial som Tisdag kan 1 <strong>feb</strong>ruari användas 2022 under hösten och<br />

som i år handlar om humor.<br />

Mer information och anmälan finner ni på<br />

www.nbv.se/musikleken2022<br />

Varmt välkomna att delta!<br />

När ni anmält laget<br />

kommer ni att få<br />

tillgång till studiematerialet<br />

Beställ jultidningen Norrsken!<br />

www.nbv.se<br />

Tomtemuseum, Mästare i Rotslöjd, Skolmuseum, Odla lin,<br />

Njupeskärs vattenfall, Julbetraktelse, Uppvaknande i jultid,<br />

Ingemar Olsson 50 år som artist, Spelkortsmuseum, pyssel,<br />

korsord m.m. 70 kr/styck.<br />

Fraktfritt vid tillsammans minst fyra ex. (Norrsken och böcker)<br />

Beställ våra böcker - specialpris<br />

25 kr/st. (ord. 50 kr) vid samtidig beställning med Norrsken.<br />

Beställ! kansliet@blabandet.se 070-5682320 Per-Olof Svensson<br />

Ont i magen<br />

Ont i magen är en bok som vänder sig till vuxna som har<br />

ansvar för barn. Med boken tar vi sikte på att öka kunskap<br />

hos den vuxne för att på så sätt möta behoven hos barn i<br />

utsatta situationer och tidigt upptäcka tecken på brister<br />

i omvårdnad.<br />

I den här boken får du konkreta råd att ta med dig i<br />

mötet med barn. Boken kan användas av alla men<br />

särskilt av personal på förskolor. Boken är skriven<br />

av Erle Sellevåg. pedagog och författare, i samarbete<br />

med <strong>Blå</strong> Kors Norge.<br />

I materialet JAG SER får du fler råd om hur du som<br />

vuxen kan göra skillnad i barns liv och situationer.<br />

Boken är översatt till svenska av JAG SER,<br />

ett projektet som drivs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och<br />

LP-verksamheten.<br />

Ont i<br />

magen<br />

Erle Sellevåg<br />

Fjärilar Gett i magen: ditt stöd till Barnbok med spännande<br />

berättelse <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s vad olika känslor heter, hur det<br />

kan utvecklingssatsningar!<br />

kännas och vad de kan göra med oss.<br />

Bg: 5520-1321<br />

Ont i magen: Swish 123 180 Till 81 vuxna 20 för att öka kunskap i<br />

att möta behov hos barn i utsatta situationer<br />

och tidigt upptäcka tecken på brister i omvårdnad.<br />

Konkreta råd i mötet med barn.<br />

Lyssna på barnen: Barns funderingar<br />

kring vuxna och alkohol.<br />

Alla böcker rikt illustrerade.<br />

www.blabandet.se www.jagser.se<br />

www.jagser.se ww.blabandet.se www.lp-verksamheten.se


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

3<br />

KONFERENS FÖREBYGG.NU<br />

Deltagare spridda över landet<br />

Konferensens Förebygg.nu arrangeras vartannat år i Göteborg. Denna gång<br />

genomfördes den digitalt där de flesta medverkande föreläsare ändå fanns<br />

på plats i Regionens Hus. Vidare var det moderatorer och övriga funktionärer<br />

samt inbjudna journalister och fotografer från <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och RNS.<br />

Inledning av moderator Håkan Eriksson<br />

som hälsade alla deltagare<br />

välkomna oavsett om de var hemma<br />

eller på sina arbetsplatser.<br />

- Vi är stolta att kunna bjuda in<br />

till konferensen med deltagare från<br />

myndigheter och civilsamhället, en<br />

härlig mix<br />

Emelie Risbeck var också moderator<br />

och berättade att 900 personer<br />

kommer att följa konferensen digitalt.<br />

- 166 kommuner, 16 länsstyrelser<br />

och 30 civilsamhällsorganisationer<br />

är representerade för att ta del av<br />

kunskap och metoder.<br />

Invigningsanförande av Tobias<br />

Lundin Gerdås, statssekreterare hos<br />

socialminister Lena Hallengren Socialdepartementet.<br />

Han konstaterade<br />

att alkoholpolitiken har stort stöd i<br />

befolkningen och att vi behöver fortsätta<br />

stå upp för denna politik som<br />

har tjänat oss väl.<br />

- När det gäller narkotika ser vi<br />

negativa tendenser. Narkotika förstör<br />

familjer, påverkar vardagsbrottslighet<br />

och gängkriminalitet.<br />

Utöver en mängd föreläsningar<br />

var det även utdelning av CAN:s<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Håkan Eriksson och Emelie Risbeck, moderatorer vid konferensen Förebygg.nu<br />

priser till ”Årets förebyggare” samt<br />

”Årets förbyggande kommun.<br />

Arrangörer var Länsnykterhetsförbundet<br />

Västra Götaland, CAN,<br />

Göteborgs universitet, Länsstyrelsen<br />

Västra Götaland, Folkhälsomyndigheten,<br />

Polisen, Göteborgs stad och<br />

Västra Götalandsregionen. Vidare 23<br />

samarbetspartners med bl.a. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

och Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom.


64<br />

BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

6-2020<br />

MAMMA & DOTTER<br />

Tillsammans besegrade vi missbruket<br />

Konferensen Förebygg.nu bjöd på stort utbud av föreläsningar och prisutdelningar.<br />

En föreläsning som stack ut lite extra var med Ann och Jolin<br />

Heen, mamma och dotter. De gav tillsammans en verklighetsskildring<br />

hur deras familj inte fungerade när tystnad, ensamhet och skam tog över<br />

i samband med missbruk. Samtidigt gav de hopp genom att också berätta<br />

om deras egen försoning och nykterhet.<br />

I böcker och föreläsningar är det<br />

oftast perspektiv från hur barn hade<br />

det som lyfts fram. Det är viktigt och<br />

värdefull för vi behöver ständigt påminna<br />

oss om att många barn växer<br />

upp i dysfunktionella familjer, dvs.<br />

vuxna med missbruk, psykisk ohälsa<br />

eller annat som gör det krångligt för<br />

barn att få en trygg uppväxt. Här<br />

gavs ytterligare perspektiv genom<br />

att en förälder berättade om sin erfarenhet.<br />

Ann Heen berättade att hon ser<br />

sin uppväxt som ”rysk roulett”.<br />

Började tidigt med alkohol, redan<br />

som 13-åring drack hon ”kaffegök”,<br />

dvs. kaffe spetsat med sprit. Det var<br />

mycket festande. Ann är andra barnet<br />

av fyra i syskonskaran och hon anser<br />

sig vara född med beroendesjukdom.<br />

Därmed ännu högre risk att falla in<br />

i tungt missbruk vilket också blev<br />

verklighet.<br />

- Att jag drack alkohol påverkade<br />

inte min skolgång, sa Ann Heen och<br />

berättade vidare att hon var sprallig,<br />

cool och tuff.<br />

NYFIKEN<br />

Ann var nyfiken, därför var steget<br />

inte långt till att första gången prova<br />

hasch som 17-åring vid en resa till<br />

Spanien. När hon var 19 år träffade<br />

hon barnens pappa som var missbrukare.<br />

Det var spännande samtidigt<br />

som Ann kände sig osäker, med amfetamin<br />

ändrades det till känna sig<br />

snygg och intelligent och det fanns<br />

inte längre ”några problem”.<br />

Det var många resor och det kombinerades<br />

med narkotika och mycket<br />

alkohol. När Ann var 27 år blev hon<br />

gravid. Janne blev far till Jolin och<br />

hennes bror.<br />

- Då kunde jag inte dricka alkohol,<br />

var lycklig och använde inga droger.<br />

Ann berättade vidare att man brukar<br />

ibland säga att ”störst av allt är<br />

kärleken”. I detta fall var det kärleken<br />

till droger som åter tog över.<br />

- Hela min kropp skrek av drogbesatthet.<br />

Janne sålde narkotika och det var<br />

ett livspussel med familjen som slutade<br />

med separation. Så småningom<br />

fick Ann diagnos ADHD. Allt det<br />

som var rörigt i Anns liv skyllde hon<br />

då på Janne. Samtidigt minns Ann att<br />

hon ville leva upp till att hon älskade<br />

sina barn.<br />

År 2002 avled Janne och Ann började<br />

förstå att hon var sjuk i beroende.<br />

- Det fanns inget kvar av mig, jag<br />

gick till läkare och bad om hjälp som<br />

sa att jag måste gå till socialen, men<br />

det vågade jag inte.<br />

- Jag ägde en lägenhet men blev<br />

vräkt och hamnade på gatan. Jag var<br />

helt under isen.<br />

Nu reagerade en kompis kraftfullt<br />

och gav ultimatum:<br />

”Nu får du tre veckor på dig, sedan berättar<br />

jag för myndigheterna.”<br />

Öppenvården föreslog behandlingshem<br />

och Ann minns sin reaktion:<br />

”Jag kommer inte att göra som de säger<br />

och inte drogtesta mig.”<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

En socialsekreterare berättade<br />

för Ann att det är vanligt att kvinnor<br />

bär på skamkänslor över sin<br />

situation. Det blev nio månader på<br />

behandlingshem och började också<br />

medicinera för sin ADHD, något hon<br />

inte längre gör då det blev för mycket.<br />

- När jag väl började be om hjälp,<br />

fick vi mycket hjälp från familj och<br />

självhjälpsgrupper så att jag kunde<br />

lära mig att leva ett liv utan droger.<br />

Utöver detta framhöll Ann hur<br />

värdefullt det är med positiva händelser.<br />

Hon fick arbete i kommunens<br />

växthus så hon blev självförsörjande,<br />

det var viktigt. Ann började träna,<br />

plocka svamp och hon framhöll att<br />

det behövs få in bra saker i livet.<br />

STÖDGRUPPER VIKTIGA<br />

När det blev dags för dotter Jolin<br />

att ge sin berättelse, inträffade det<br />

ovanliga att en mamma och dotter<br />

medverkar i samma föreläsning. Vanligtvis<br />

är det en föreläsare som berättar<br />

om uppväxt i missbruksmiljö. Det<br />

visade sig ge en ytterligare dimension<br />

som var bra genom att få perspektiv<br />

från olika håll i samma situation.<br />

Jolin inledde med att framhålla<br />

hur viktiga stödgrupper har varit<br />

för henne. Men innan dessa beskriver<br />

hon sin uppväxt som minst sagt<br />

rörig. Ordet kaos används inte, men<br />

skulle nog väl beskriva hur det var<br />

och samtidigt leva med ständig stress<br />

kring föräldrarnas missbruk.<br />

- Som barn tyckte jag inte att<br />

min mamma var missbrukare, det<br />

förstod jag senare i en barngrupp<br />

som var viktig för mig och ett annat<br />

barn berättade om sin mamma som<br />

missbrukare.<br />

Att leva under stress blev påtagligt<br />

när polis hämtade pappan på<br />

julafton.<br />

- Och mamma umgicks med konstiga<br />

killar, det var otryggt och jag<br />

upplevde fysiskt och psykiskt våld.<br />

Minnet av de sista orden från sin<br />

pappa Janne har bitit sig fast, han sa:<br />

”Du har tagit mina pengar.”<br />

Kort därefter avled pappan när<br />

Jolin var 13 år. Mamma Ann sjönk<br />

djupare i värre missbruk. Straxt därefter<br />

blev de vräkta och flyttade runt<br />

bland mammas kompisar.<br />

- Jag var orolig, ledsen och deprimerad.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

5<br />

Alkohol blev Jolins ”medicin” och<br />

umgicks med äldre kompisar och<br />

hade inte mycket regler att förhålla<br />

sig till.<br />

Senare inträffade det som är så<br />

viktigt. En vuxen reagerade.<br />

- En lärare visade att hon fanns<br />

för mig!<br />

Samtidigt som hennes mamma var på<br />

behandlingshem ställde Jolin frågan:<br />

”Jag behöver veta hur jag ska göra för att<br />

min mamma inte ska dö?”<br />

Svaret hon fick var:<br />

”Du ska ta hand om dig själv, så hjälper<br />

dom din mamma.”<br />

- Jag vill lyfta hur viktigt det är<br />

med bra människor, framhöll Jolin.<br />

Jolins alkoholmissbruk fortsatte i<br />

de yngre tonåren och hon drack även<br />

hembränd sprit.<br />

Ann och Jolin Heen medverkade som föreläsare vid konferensen Förebygg.nu.<br />

Fotograferade efter föreläsningen utanför Regionens hus i Göteborg.<br />

- Jag tyckte om att supa och göra<br />

knäppa grejer och blev supermedberoende.<br />

Gymnasietiden blev tuff då hon<br />

inte alltid var närvarande i skolan<br />

utan ägnade sig mycket åt att hålla<br />

koll på mamma.<br />

När Jolin senare fick vara med i<br />

en tonårsgrupp beskriver hon det<br />

med att det var superbra med vettiga<br />

vuxna.<br />

- Vi fick lära oss att barn kan ta<br />

olika roller.<br />

När jag var 19 år kände jag att jag<br />

inte längre ska dricka alkohol och<br />

blev nykterist och medlem i UNF,<br />

Ungdomens Nykterhetsförbund.<br />

Utbildning på Wendelsbergs folkhögskola<br />

gav ytterligare en trygghet<br />

att öppna upp kring sin uppväxt.<br />

Jolin är nu 32 år och berättade att<br />

hon fortfarande kan känna en ”toxisk<br />

stress”, något som en annan av<br />

föreläsare berättat tidigare om under<br />

konferensen Förebygg.nu.<br />

- Att jag nu får prata om detta är<br />

fantastiskt, vi vill förmedla att det<br />

finns hjälp att få, avslutade Jolin.<br />

Mamma Ann fyllde på med sina<br />

avlutande ord:<br />

- Vi vill få bort skammen.<br />

Det var känslosamt att få ta del av<br />

föreläsningen. Två tuffa livsberättelser<br />

från olika perspektiv som också<br />

förmedlar de värdefulla budskapen<br />

om att ta hjälp, att vuxna reagerar<br />

och att det är möjligt att återfå en<br />

varm och fungerande relation mellan<br />

förälder och barn.<br />

OM FÖRELÄSARNA:<br />

Jolin Heen arbetar idag som spaterapeut,<br />

träningsinstruktör och studerar folkhälsovetenskap.<br />

Hon har medverkat i filmen ”Hej<br />

det var längesen”, en film om Jolin och hennes<br />

uppväxt i en familj med beroende. I dag<br />

lever hon själv ett nyktert liv och föreläser<br />

om sin uppväxt och hoppas kunna förändra<br />

synen på beroende, medberoende, alkohol<br />

och andra droger. Tillsammans med sin<br />

mamma Ann Heen har hon genomfört flera<br />

mycket värdefulla och berörande föreläsningar<br />

de senaste åren. De hoppas föreläsningar<br />

kan ge inblick i att det finns hjälp<br />

att få och att en inte är ensam. Missbruk är<br />

en sjukdom, en familjesjukdom – och det<br />

är många som är drabbade.<br />

(Förebygg.nu)<br />

OM KONFERENSENS FÖREBYGG.NU<br />

Konferensen Förebygg.nu har under åren<br />

kommit att bli en högt uppskattad mötesplats<br />

för alla som arbetar med eller är intresserade<br />

av förebyggande eller främjande<br />

verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning,<br />

tobak och spelområdet. Konferensen<br />

sändes digitalt från Göteborg. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

Per-Olof Svensson var inbjuden och deltog<br />

på plats i Regionens hus.


6<br />

BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

FÖREBYGG.NU<br />

Utsatthet och toxisk stress<br />

Vi vet ganska mycket om vad barn behöver för att växa, utvecklas och må<br />

bra. Ändå är det många barn som lever i en miljö där de far illa. Varför blir<br />

det så? Hur påverkar det barnets hälsa? Därför är det viktigt att tidigt identifiera<br />

missbruk och andra psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö<br />

och erbjuda effektiv hjälp – för en barndom fri från våld och försummelse.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

- Inte minst vuxnas missbruk kan<br />

leda till extrem stress hos barn, framhöll<br />

Steven Lucas, barnläkare och<br />

docent, Akademiska sjukhuset och<br />

Uppsala universitet i sin presentation<br />

vid konferensen Förebygg.nu i<br />

Göteborg.<br />

- Stress hos vuxna ger ökad konsumtion<br />

som ger ännu mer ökad<br />

stress som ger ytterligare problem<br />

som sömnproblem hos barn, som i<br />

sin tur leder till att föräldrar blir mer<br />

lättirriterade…<br />

- Så är den här snurran igång. Det<br />

kan brytas om föräldrar får avlastning.<br />

Vad händer med upplevelser av<br />

våld och försummelse i hemmet?<br />

- Allt mer forskning pekar på att<br />

stress är ett nav, så kallad toxisk<br />

stress.<br />

Vanlig stress kan ibland vara bra,<br />

en naturlig del av livet, men den går<br />

över och kroppen hämtar sig.<br />

Men där stress är konstant eller<br />

topparna ligger ofta hos ett barn som<br />

blir försummat, badar deras nervsystem<br />

i stresshormoner hela tiden.<br />

Barn som växer med toxisk stress kan<br />

också leda till fysiologiska problem.<br />

DET FINNS HOPP<br />

- Det finns hopp ju tidigare man går<br />

in och hjälper de här barnen.<br />

- Vi börjar se från forskning att det<br />

inte bara är det sociala arvet utan det<br />

finns också en biologisk förklaring,<br />

varför personer har problem med<br />

empati och utåtagerande. Detta lägger<br />

till en börda i sårbarheten.<br />

- Nästan alla suicidförsök har varit<br />

utsatta under barndomen.<br />

Det är ökad risk för barn att utsättas<br />

för våld om våld förekommer<br />

bland vuxna i familjen.<br />

- Allt våld och försummelse är<br />

förebyggbart. Det händer där barnen<br />

befinner sig i en utsatt situation. Men<br />

om vi inte gör något kommer det här<br />

att fortsätta.<br />

SKYDDSFAKTORER<br />

Steven Lucas framhöll att omgivningen<br />

är viktigast för att skapa bättre<br />

förutsättningar. Skyddsfaktorer är<br />

viktiga för att motverka de sårbarheter<br />

och risker som finns, om än i<br />

olika omfattning. Bland skyddsfaktorer<br />

uppmärksammades personliga<br />

nätverk, ekonomisk trygghet och god<br />

psykisk hälsa.<br />

God jul och Gott Nytt År!<br />

Hellidens folkhögskola tackar för gott samarbete under året.<br />

Speciellt vill vi tacka för alla gåvor vi får. Det betyder mycket för oss!<br />

Skänk gärna en gåva till Folkhögskoleföreningen!<br />

Plusgiro 459734-0 Swish 123 482 1708


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

7<br />

Steven Lucas, barnläkare och docent Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet,<br />

medverkade vid konferensen Förebygg.nu<br />

Sårbarheter hos barn eller föräldrar<br />

eller bägge kan vara kognitiv<br />

funktionsnedsättning, utsatthet<br />

under barndom, låg utbildning,<br />

kronisk sjukdom, ADHD med mera.<br />

Riskfaktorer i hemmet presenterades<br />

med bl.a. missbruk, fattigdom, våld i<br />

familjen och psykisk ohälsa.<br />

Barnläkaren beskrev en mängd<br />

faktorer som kan orsaka stress, allt<br />

från förväntningar och krav till arbetsbelastning<br />

och arbetslöshet samt<br />

relationsproblem, flykt från krig och<br />

mycket mer.<br />

När detta väger över och skyddsfaktorer<br />

inte lyckas balansera riskerar<br />

barn att utsättas för försummelse och<br />

våld.<br />

När barn drabbas av detta uppstår<br />

toxisk stress genom överdriven eller<br />

långvarig aktivering av det fysiologiska<br />

stress-responssystemet, när det<br />

saknas buffrande skydd som stabila<br />

relationer ger. Vidare störningar i<br />

hjärnans nervkretsar och hormonella<br />

system under känsliga perioder i<br />

utvecklingen. Dessa störningar kan<br />

leda till anatomiska förändringar<br />

och/eller fysiologiska störningar<br />

som senare leder till inlärnings- och<br />

beteendeproblem. Riskerar också att<br />

lägga grund till kronisk stressrelaterad<br />

fysisk och psykisk sjukdom.<br />

RESILIENS<br />

Resiliens är en förmåga att fortsätta<br />

att utvecklas trots svåra livshändelser.<br />

Denna förmåga är kopplad till<br />

personliga egenskaper med känslomässig<br />

och kognitiv flexibilitet,<br />

förmåga att hantera stress på ett effektivt<br />

sätt och intelligens.<br />

Vidare förmåga att söka hjälp<br />

och berätta om sin situation samt ha<br />

trygga och stabila relationer som är<br />

positiva.<br />

Steven Lucas framhöll att han är<br />

säker på att det görs mycket för att<br />

hjälpa och stödja, bland annat genom<br />

Barnavårdscentralerna.<br />

- Vi har kontakt med nästan alla<br />

barn och småbarnsföräldrar. Genom<br />

våra insatser förhindras våld och<br />

försummelse. Inte minst förskola<br />

och skola ser och fångar också upp<br />

dessa barn.<br />

- När problem är ett faktum kan vi<br />

gå in och hjälpa, men vid stora problem<br />

behövs också skyddsinsatser för<br />

att ge barn positiva skyddsfaktorer.<br />

- Vi behöver samarbeta tvärprofessionellt,<br />

vi arbetar med en modell<br />

som heter ”BarnSäkert”, för att ge<br />

barnsjukvården stöd.<br />

Det är en metod för barnhälsovården<br />

att identifiera psykosociala riskfaktorer<br />

som är kopplade till att barn<br />

far illa och erbjuda hjälp till åtgärd,<br />

berättade Steven Lucas, barnläkare<br />

på Akademiska sjukhuset i Uppsala.


8<br />

BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

KONFERENS FÖREBYGG.NU<br />

CAN:s priser utdelade till förebyggare<br />

Umeå kommun fick CAN:s pris<br />

”Årets förebyggande kommun”,<br />

för sin höga närvaro och långsiktighet<br />

i det ANDTS-förebyggande<br />

arbetet. Utmärkelsen bekräftades<br />

med vandringspris, diplom och<br />

blommor vid konferensen Förebygg.nu.<br />

Dzemal Sabovic fick<br />

CAN:s pris ”Årets förebyggare” för<br />

sitt stora samhällsengagemang och<br />

att han alltid värnar individen.<br />

Seth Åberg, processledare för det<br />

brotts- och drogförebyggande arbetet<br />

och Leif Lundin, socionom,<br />

alkohol- och drogrådgivning ”Ingången”<br />

representerade Umeå kommun.<br />

Charlotta Rehnman Wigstad,<br />

direktör för CAN, Centralförbundet<br />

för alkohol- och narkotikaupplysning<br />

var prisutdelare.<br />

Vandringspriset ”Årets förebyggande<br />

kommun” är en fågelstatyett<br />

som de får ta hand om till nästa år.<br />

- Vi ska lära den att flyga, sa Leif<br />

Lundin.<br />

Hans Lindberg, kommunalråd<br />

i Umeå, deltog digitalt och tackade<br />

för utmärkelsen. Han betonade den<br />

samverkan som har gett underlag<br />

till att kunna få utmmärkelsen.<br />

- Ska staden växa hållbart så<br />

innefattar det även socialt. Helt avgörande<br />

är att jobba tillsammans. Vi<br />

har jobbat nära såväl polis som föreningsliv<br />

och företag. Nu kan vi visa<br />

upp priset i skolorna och för alla andra<br />

i samhället, så att de får se att de<br />

faktiskt blir uppmärksammade för<br />

det arbete som de gör varje dag.<br />

Hans Lindberg framhöll att kommunen<br />

tidigt bestämde sig för att ta<br />

upp kampen mot narkotika och betonade<br />

att utmärkelsen stärker det<br />

fortsatta förebyggande arbetet.<br />

Samverkan mellan olika aktörer<br />

var också något som lyftes på plats<br />

i Göteborg:<br />

- Vi samverkar och hämtar inspiration<br />

även från andra kommuner<br />

och regioner, säger Leif Lundin.<br />

Även om mycket fungerar bra<br />

så finns det även i denna kommun,<br />

barn och unga som far illa.<br />

Seth Åberg och Leif Lundin representerade Umeå kommun.<br />

- Nu kanske vi behöver tänka mer<br />

på riskgrupper. Då blir den stora utmaningen<br />

att inte tappa fart i det vi<br />

redan gör, utan fortsätta att göra det<br />

bra samtidigt som vi vänder oss mot<br />

nya grupper, sa Seth Åberg.<br />

ÅRETS FÖREBYGGARE<br />

Dzemal Sabovic fanns inte på plats<br />

men genom en video sändes ett<br />

tacktal där han betonande att han<br />

inte är ensam om äran.<br />

- Det känns som om jag vunnit<br />

guldskålen i fotbolls-VM. Jag har<br />

mitt lag att tacka för utmärkelsen,<br />

säger han.<br />

När Ale kommun tog del av<br />

CAN:s drogvaneundersökning 2019<br />

insåg de att något behövde göras.<br />

- Vi har bland annat tagit fram<br />

ett ramverk för det lokala ANDTarbetet<br />

och ett årshjul för vad som<br />

ska göras. Varje år kommer en ny<br />

generation tonåringar och tonårsföräldrar.<br />

- Föräldrar i samverkan är den<br />

bästa förebyggande metoden, sa<br />

Dzemal Sabovic.<br />

Efter avslutad prisutdelning och<br />

fotografering fick <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> en pratstund<br />

med pristagarna från Umeå<br />

och de fick frågan om de känner till<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Svaret blev positivt och<br />

nämnde <strong>Blå</strong>bandslokalen (som dock<br />

inte längre finns kvar i Umeå) samt<br />

att Ann-Marie Lindgren är verksam<br />

i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Det var väldigt annorlunda att<br />

vara på plats vid årets Förebygg.nu<br />

som i vanliga fall lockar 700-800 deltagare<br />

och en mängd organisationer<br />

som får möjlighet att visa upp sin<br />

verksamhet. Nu var vi få på plats<br />

men samtidigt fint att träffa både de<br />

jag känner sedan tidigare och nya,<br />

som pristagare och föreläsare.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Dzemal Sabovic, Årets förebyggare<br />

FOTO: JONAS TERMÉN/ALE KOMMUN


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

9<br />

TJEJHUSET I SÖDERTÄLJE 10 ÅR<br />

Firar med att ge ut en egen bok<br />

I år fyller Tjejhuset i Södertälje<br />

10 år och i samband med firandet<br />

släpptes boken ”The Girls at Tjejhuset”.<br />

Boken består av en unik<br />

samling berättelser från unga tjejer<br />

och skildrar deras erfarenheter och<br />

tankar av att bo och växa upp i Södertälje.<br />

Tjejerna tar upp många viktiga ämnen<br />

och skriver om bland annat vänskap,<br />

trygghet och relationer. Boken<br />

har fått stor lokal uppmärksamhet<br />

och har under hösten delats ut till<br />

skolor i kommunen.<br />

Drivkraften bakom boken har varit<br />

att stärka unga tjejer i området,<br />

att skapa utrymme för deras idéer<br />

att ta plats och för deras röster att bli<br />

hörda.<br />

Arbetet med boken har tagit<br />

form genom lärorika workshops,<br />

fria samtal och värdefulla diskussioner<br />

där tjejerna fått möjlighet att<br />

reflektera över sin samtid och dela<br />

med sig av sina personliga berättelser.<br />

Boken är också ett exempel på<br />

hur barn och ungas perspektiv kan<br />

synliggöras i samhället och hur man<br />

kan arbeta med att främja ungas<br />

kreativa skapande. Huvudpersonerna<br />

i boken är tjejer som regelbundet<br />

besöker verksamheten på Tjejhuset.<br />

En plats som av många beskrivs<br />

som ett litet drömhus där unga tjejer<br />

kan mötas och utvecklas i en trygg<br />

och stimulerande miljö. På Tjejhuset<br />

finns också ett stort utbud av aktiviteter<br />

och möjligheter till olika typer<br />

av samtalsstöd.<br />

Bland medförfattarna till ”The<br />

girls at Tjejhuset” finns också välkända<br />

röster från Södertälje och boken<br />

släpptes tillsammans med Miro<br />

Sazdic som på ett skickligt och lekfullt<br />

sätt tagit fram snygga illustrationer<br />

som förstärker tjejernas berättelser.<br />

IMAN DJELLOUL<br />

Ordförande<br />

Stockholms läns <strong>Blå</strong>bandsungdom<br />

Ny <strong>Blå</strong>bandssatsning med NBV-stöd<br />

Nu har en ny satsning i Uppsala<br />

startat för att skapa positiv verksamhet<br />

och med uttalad målsättning<br />

att starta NBV-verksamhet,<br />

rekrytera fler medlemmar och att<br />

bilda en ny <strong>Blå</strong>bandsförening i<br />

stadsdelen Gottsunda. Detta är en<br />

gemensam satsning med NBV, <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

och distriktet.<br />

Zaid Ogbazghi arbetar sedan flera år<br />

som verksamhetsutvecklare på NBV<br />

Mitt med placering i Uppsala. Nu<br />

kommer hon särskilt att arbeta 50 %<br />

för denna satsning med finansiering<br />

från NBV-förbundet.<br />

Från distriktet finns möjlighet att<br />

satsa pengar på verksamhet genom<br />

regionbidrag som förmedlats av<br />

ULN, Uppsala läns Nykterhetsförbund.<br />

Gottsundadagen var en familjedag<br />

med barnaktiviteter och möjlighet till<br />

att föreningar fick presentera sina<br />

verksamheter. NBV och <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

fanns på plats genom Zaid Ogbazghi<br />

och Chatarina Forsberg, projektledare<br />

för Jag ser på <strong>Blå</strong>bandsförbundet.<br />

Med placeringen i Gottsunda affärscentrum<br />

var det många som kunde<br />

ta del av information och samtala.<br />

Barnen uppskattade att få ballonger.<br />

En föreläsning har arrangerats om<br />

hur det var att växa upp i en dysfunktionell<br />

familj med Bonnie Friedh. Fler<br />

arrangemang planeras med målet att<br />

nå fler människor.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Zaid Ogbazghi och Chatarina Forsberg i Gottsunda ce<strong>nr</strong>um, Uppsala<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


10<br />

BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

HELLIDENS KAJ HALLGRENS KULTURPRIS<br />

Hellidenpris till Rikard Thuvesson<br />

Styrelsen för Folkhögskoleföreningen<br />

har beslutat att <strong>2021</strong> ge Kaj<br />

Hallgrens kulturpris till Rikard<br />

Thuvesson, som väl uppfyller dessa<br />

kriterier.<br />

Rikard Thuvesson har i 26 år arbetat<br />

som bildpedagog på Hellidens folkhögskola.<br />

Han har främst undervisat<br />

i teckning, målning och kroki på folkhögskolans<br />

långa kurser och i olika<br />

kulturverksamheter. Han har varit<br />

kursledare för Konsthantverkskursen<br />

och mentor på kursen Fördjupningsår<br />

för kreativa yrken.<br />

Under många år ansvarade han<br />

för Konsthantverkskursens studieresor<br />

utomlands, till exempel till Prag<br />

och Barcelona. Han har också varit<br />

ett viktigt stöd för deltagare när de<br />

tagit fram arbetsprover för ansökningar<br />

till studier efter Hellidens<br />

folkhögskola.<br />

Rikard Thuvesson är lätt att samarbeta<br />

med och kombinerar ett personligt<br />

förhållningssätt med stor kunnighet<br />

och professionalitet. Han har<br />

varit en positiv arbetskamrat även i<br />

samarbetet med kollegorna.<br />

Höstfest i Almunge<br />

Almunge <strong>Blå</strong>bandsförening har arrangerat<br />

höstfest när vi nu äntligen<br />

kunde få träffas i <strong>Blå</strong>bandslokalen.<br />

Ordförande Per-Olof Svensson hälsade<br />

ett 30-tal välkomna till gemenskap,<br />

servering med kaffe/te samt<br />

smörgåsar.<br />

Rikard Thuvesson tar emot priset av Lars-Åke Stenström på Helliden.<br />

Styrelsen för <strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

folkhögskoleförening ser Rikard<br />

Thuvesson som en person som uppfyller<br />

de tankar som de hade som<br />

instiftade Kaj Hallgrens kulturpris.<br />

Underhållning med trubaduren<br />

Anders Johanson, Uppsala som bjöd<br />

på ett varierat program. En åromgång<br />

såldes med många vinster. Elisabet<br />

Andersson visade ett bildspel<br />

som hade visats tidigare vid fjällgårdens<br />

75-årsjubileum i Sälen.<br />

Ge ditt stöd till <strong>Blå</strong> Gården i Hemavan!<br />

Köp lott för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och ge ditt stöd till <strong>Blå</strong> Gården<br />

https://hemmavinsten.se/umea<br />

För bokning av stugor eller<br />

ev. frågor kontakta:<br />

Lars Lindgren 073-1803262<br />

Plusgiro 38 65 31 – 8<br />

Swish 123 674 97 66<br />

Priset består av ett verk av Christina<br />

Lindberg, keramiker från Hjo som<br />

tidigare arbetat på Helliden.<br />

LARS-ÅKE STENSTRÖM<br />

Ordf. Folkhögskoleföreningen<br />

Till sist serverades en äppelkaka<br />

med kaffe. Arrangemanget genomfördes<br />

gemensamt av Almunge <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Uppsala<br />

län och NBV Mitt.<br />

BJÖRN ÅKERLUND<br />

Anders Johanson underhöll i Almunge<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON FOTO: PER-OLOF SVENSSON


3-2019 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

11<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

Konsert i Vällingby gav nya medlemmar<br />

Familjen Hellgren bjöd på en varierad och underhållande<br />

konsert med klassiska instrument blandat med<br />

mer lekfullt okonventionella som bland annat såg,<br />

duschslang och krycka.<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundets ordförande Ann-Marie Lindgren<br />

medverkade med tal och uppmärksammade att det<br />

samma dag var Barnkonventionens födelsedag, som antog<br />

av FN för tjugo år sedan.<br />

I sitt tal berättade Ann-Marie vidare om att <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

påverkar politiker och andra beslutsfattare och vill<br />

vara en röst för alla som vill komma ur sitt beroende.<br />

- Vi är också en stark röst för att synliggöra anhöriga<br />

och närstående till personer med beroende.<br />

- Vi är en positiv, engagerad och familjär organisation,<br />

framhöll Ann-Marie och uppmanade till medlemskap.<br />

Efter konserten gav det konkret resultat med fyra<br />

nya medlemmar på plats och fler som lovade att överväga<br />

att bli medlem.<br />

Joel Gren, föreningens ordförande, berättade att detta<br />

var den tionde konserten som de arrangerade. Föreningens<br />

vice ordförande Torbjörn Söder gav avslutade<br />

ord och bön kring trygghet att vara Guds barn och att<br />

Herren är min herde.<br />

Därefter blev det tillfälle till mingel och möjlighet att<br />

få mer information. Arrangemanget hölls i Västerortskyrkan<br />

i Vällingby centrum nordväst om Stockholm.<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningen arrangerade i samverkan med NBV<br />

och Länsnykterhetsförbundet.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Ann-Marie Lindgren Torbjörn Söder Joel Gren<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

Delar av familjen Hellgren


12 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse<br />

1: Familj.<br />

2: Gör (yrke, studerar, pensionär, arbetssökande etc.)<br />

3: När och hur blev du medlem?<br />

4: Ev. andra nuvarande förtroendeuppdrag i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>?<br />

5: Ev. andra nuvarande förtroendeuppdrag?<br />

6: Vad vill du särskilt fokusera på med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen?<br />

7: Beskriv dina tankar om alkohol med fem ord (behöver inte hänga ihop i en mening)<br />

8: Beskriv dina tankar om narkotika med fem ord (behöver inte hänga ihop i en mening)<br />

9: Beskriv dina tankar om beroendeproblematik (ANTDS) med fem ord (behöver inte hänga ihop i en mening):<br />

10: Hur vill du att vår medlemsrekrytering kan öka?<br />

11. Hur vill du att vår redovisade verksamhet för NBV kan öka?<br />

12: Hur planerar du att fira jul?<br />

NILS-ÅKE PEHRSSON,<br />

Timmersdala, Tibro <strong>Blå</strong>bandsfören.<br />

1: Fru Ingrid, katt och hund.<br />

2: Datachef.<br />

3: När jag var 10 år i Mariestads <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

för 58 år sedan.<br />

4: Distriktsordförande Skaraborg, ordförande<br />

Tibro blåbandsförening.<br />

5: SLAN styrelse, LNF i Västra Götaland<br />

styrelse.<br />

6: Ekonomin.<br />

7: För mycket alkohol förstör familj.<br />

8: Blir knäpp förstör människans hjärna.<br />

9: Svårt att komma ur det.<br />

10: Synliggöra oss och bli attraktiv.<br />

11: Att ha egen attraktiv verksamhet, nya<br />

attraktiva lockande ämnen för kursverksamhet.<br />

12: Hemma med familjen och närmaste<br />

släkten.<br />

ANNIKA R BERGMAN<br />

Grästorp, Sparlösa <strong>Blå</strong>bandsfören.<br />

1: Man och tre vuxna barn, två barnbarn,<br />

samt just nu två familjehemsplacerade<br />

barn boende hos oss.<br />

2: Textillärare och organisatör i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

Västra Sverige.<br />

3: 1983 i Uppsala (100-årsjubileum) Jag<br />

skulle vara med och tävla i RM i friidrott<br />

hade jag tänkt, men tidigt på midsommaraftons<br />

morgon, tillika min 15-åria födelsedag,<br />

åker jag till fel idrottsplats i Uppsala<br />

(det fanns tyvärr inga mobiltelefoner på<br />

den tiden) och tar slokörad bussen hem<br />

till Länna igen. Men på kvällen gör jag ett<br />

nytt försök och åker tillbaka in till Uppsala<br />

för att dansa loss på SBU-disco. Spanade<br />

in någon snygg kille från Hedemora...<br />

Sen dess är jag fast i rörelsen.<br />

4: Bland annat med i BUFFs styrelse och<br />

är kassör i <strong>Blå</strong> Huset i Sollebrunn.<br />

5: Ledamot i NBV Väst styrelse.<br />

6: Hitta nya spännande arbetssätt och<br />

utveckla vår organisation för att möta<br />

morgondagen.<br />

7: Beroendeframkallande, accepterat,<br />

ödelägger familjer, för många en partyhöjare,<br />

ungdomsutmaning.<br />

8: Förrädiskt, oroväckande utveckling i<br />

samhället, vi behöver öka kunskapen,<br />

tydlig argumentation och jobba förebyggande.<br />

9: Skuldbelägg inte, se alla människors<br />

lika värde, öka kunskapen, jobba förebyggande<br />

och verka för att skapa mötesplatser.<br />

10: Genom att vara ute och synas i olika<br />

sammanhang, både lokalt, regionalt och<br />

nationellt. I samband med olika evenemang<br />

och mässor, men också på enklare<br />

arrangemang på hemmaplan. Sen att vi<br />

också erbjuder olika kulturprogram och<br />

föreläsningar där vi kan informera om vårt<br />

viktiga arbete som gör skillnad.<br />

11: Uppmuntra våra föreningar att redovisa<br />

aktiviteter vi gör och sen genom att<br />

inspirera till studiecirklar och kulturarrangemang.<br />

Kanske behöver vi uppmuntra<br />

våra NBV-avdelningar till att ta kontakt<br />

och visa intresse.<br />

12: Med delar av familjen. Tyvärr kommer<br />

vi inte att ha alla barn och barnbarn<br />

samlade i år. Men vi har de två familjehemsplacerade<br />

barn att måna lite särskilt<br />

om, så det känns meningsfullt!<br />

CURT ARNE GISLESKOG<br />

Herrljunga, Örebro <strong>Blå</strong>bandsfören.<br />

1: Hustru och utflugna barn med barnbarn.<br />

2: Pensionär.<br />

3: 2007 släktlig påverkan.<br />

4: Nej.<br />

5: Ledamot i NBV Mitt. Tempelriddareorden,<br />

Stortemplet för Sverige och Finland.<br />

6: Att blicka framåt och stärka banden<br />

med verksamheten.<br />

7: Gift som förstör relationer och skapar<br />

våld.<br />

8: Gift som förstör relationer och skapar<br />

våld.<br />

9: Långsiktigt påverkansarbete med<br />

mycket tålamod.<br />

10: Handlar om att våga fråga och inte<br />

tänka att den där personen säger säkert<br />

nej.<br />

11: Viktigt att den verksamhet vi gör<br />

rapporteras och stärka den personliga<br />

kontakten med vårt studieförbund.<br />

12: Hemma med familjen.<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

Umeå, Umeå <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

1: Gift med Lars, mamma till utflugna<br />

sönerna Erik och Markus.<br />

2: Koordinator hos Fastighet inom Region<br />

Västerbotten<br />

3: Jag hade precis fyllt 10 år och blev<br />

medlem i samband med kulturkväll där<br />

Anna och Carl Öst medverkade i Sävar<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

4: Förbundsordförande, distriktsordförande<br />

i Västerbotten.<br />

5: Håller på att lämna uppdragen i Västerbottens<br />

läns nykterhetsförbund, NBV<br />

Norr, Samforma och Bris Nord.<br />

6: Tydlighet och engagemang för <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>s vision.<br />

7: Onödigt och onyttigt!<br />

8: Farligt för person och jordklot!<br />

9: Oroande många skapar annan «verklighet»...<br />

10: Alla måste hjälpas åt att på olika sätt<br />

få många besökare till <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s aktiviteter,<br />

både digitala och fysiska möten.<br />

Utse person inför varje aktivitet som har<br />

det uppsökande uppdraget att erbjuda<br />

medlemskap till varje besökare. Sätt en<br />

målsättning på hur många medlemmar<br />

som ska värvas vid varje aktivitet - två är<br />

bättre än en.<br />

11: Vem som helst av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s medlemmar<br />

kan ordna en studiecirkel tillsammans<br />

med minst två vänner i och utanför<br />

föreningen. Hitta gruppens gemensamma<br />

lärande. Meddela NBV - via den nya<br />

e-tjänsten är det enkelt! Distrikt och<br />

föreningar ska alltid ordna och rapportera<br />

aktiviteter till NBV - det tjänar hela organisationen<br />

på tillsammans.<br />

12: Vi turas om att fira med min respektive<br />

Lars familj, i år är det Lindgrens tur.<br />

CAMILLA KARLSSON*<br />

Kumla, Hörsta <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

2: Jobbar som registrator i Örebro kommun,<br />

Teknisk förvaltning.<br />

3: Blev medlem 2020 för att jag sökte upp<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening i närområdet.<br />

4: Ombud.<br />

5: Kontaktperson.<br />

6: Vill särskilt fokusera på att stärka och


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

13<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse: Nils-Åke Pehrsson, Annika R Bergman, Curt Arne Gisleskog,<br />

Ann-Marie Lindgren (ordförande), Camilla Karlsson, Lena Elmquist och Niclas Lidström.<br />

synliggöra varumärket för vår rörelse.<br />

7: För mig är alkohol grupptryck, sjukvårdskostnader,<br />

våld i nära relationer,<br />

misär och medberoende.<br />

8: Narkotika är för mig kriminalitet, en<br />

demokratifara, våld, korruption och verklighetsflykt.<br />

9: Sluta att försköna denna sorts kultur!<br />

Beroendeproblematiken är ett enormt<br />

stort problem, som vi måste ta på allvar!<br />

Det handlar om att bryta dysfunktionella<br />

mönster i flera led och att våga stå upp<br />

för den man är! Jag är djupt oroad över<br />

att t.ex. barn föds med fosterskador<br />

orsakade av missbruk. Man måste väldigt<br />

tidigt i skolåldern informera om konsekvenserna<br />

av droger och beroende!<br />

10: För att rekrytera nya medlemmar<br />

behöver vi marknadsföra oss mer och<br />

vara synliga i t.ex. politiska sammanhang<br />

och debatter. Ett större samarbete med<br />

idrottsrörelsen vore också bra samt att vi<br />

kan nå nysvenskar genom information på<br />

fler språk.<br />

11: Vår redovisade verksamhet för NBV<br />

kan öka genom fler studiecirklar kring<br />

intressanta ämnen.<br />

12: Jag är ingen julfantast och kommer<br />

att fira som en vanlig helg, lite julmusik lär<br />

det förstås bli!<br />

LENA ELMQUIST<br />

Tidaholm, Tidaholms <strong>Blå</strong>bandsfören.<br />

1: Gift, två vuxna barn.<br />

2: Pensionär, formellt sedan 1 <strong>dec</strong>ember.<br />

3: Uppvuxen i en blåbandsfamilj, blev<br />

medlem när jag fyllt 12 år.<br />

4: Sekreterare i Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikt,<br />

ordförande i Tidaholms <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

revisor i fjällstugeföreningen<br />

(BUFF).<br />

5: Revisor i Svenska kyrkans församling i<br />

Tidaholm, kassör i föreningen Litografins<br />

vänner, styrelseuppdrag i NBV Väst (nyss<br />

invald).<br />

6: Folkbildning. Översyn av alkohol- och<br />

narkotikapolitiska program.<br />

7: Trafikfara, våld, otrygga familjer,<br />

ohälsa.<br />

8: Ökad acceptans för cannabis skrämmer.<br />

9: Stort samhällsproblem, nedbrytande<br />

för individer.<br />

10: Öppna föreningsarrangemang/<br />

kulturprogram/studiecirklar som skapar<br />

kontakt, visar vår verksamhet och skapar<br />

intresse för organisationen.<br />

11: Mer kunskap i föreningarna om studiecirkeln<br />

som metod.<br />

12: Inte planerat ännu men saffransbullarna<br />

är bakade!<br />

NICLAS LIDSTRÖM<br />

Skövde, Käpplunda-Skövde<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening<br />

1: Fru och 3 barn.<br />

2: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet<br />

Vuxenskolan Skaraborg.<br />

3: Jag var med i barnverksamheten <strong>Blå</strong><br />

ringen i Tibro där min farmor var ledare.<br />

Blev löftesmedlem 1989.<br />

4: Ordförande i Käpplunda-Skövde <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

5: Inga.<br />

6: Det strategiska arbetet.<br />

7: Skadligt, samhällsfara, påverkan,<br />

smörjmedel, lagligt.<br />

8: Skadligt, penningstarkt, gängkriminalitet,<br />

beroendeframkallande, olagligt<br />

9: Medberoende, ångest, tolerans, droger,<br />

spel<br />

10: Genom att erbjuda attraktiv verksamhet<br />

för olika intressen och åldrar.<br />

11: Rapportera ovanstående attraktiva<br />

verksamhet för olika intressen och åldrar.<br />

Informera och utbilda föreningar och<br />

distrikt om vad folkbildning är och vad<br />

vinsten är att samverka med NBV.<br />

12: Med familjen.


14<br />

BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

ANLAGD BRAND<br />

Tibro <strong>Blå</strong>bandshus sot- och rökskadat<br />

Tibro <strong>Blå</strong>bandsförening har drabbats<br />

av en anlagd brand i sitt <strong>Blå</strong>bandshus.<br />

Tack vare tidig upptäckt<br />

av en granne till huset kunde räddningstjänsten<br />

snabbt komma och<br />

släcka. Dock behöver hela huset<br />

saneras från sot- och rökskador.<br />

Föreningens ordförande Nils-Åke<br />

Pehrsson berättar att en granne hörde<br />

en smäll, som senare visade sig vara<br />

en träpall som slängts in genom<br />

ett fönster. Kort efter oljudet såg<br />

grannen att det började brinna och<br />

larmade 112.<br />

Genom att branden upptäcktes<br />

tidigt kunde den släckas med pulversläckare<br />

så man undvek vattenskador.<br />

Men rök och sot gör att hela<br />

huset ändå behöver saneras, något<br />

som kommer att ta lång tid, minst<br />

fram till nästa sommar.<br />

- All i<strong>nr</strong>edning är skadat av sot<br />

och rök, alla ytskikt behöver förnyas,<br />

berättar Nils-Åke och fortsätter:<br />

- Kontakter med försäkringsbolaget<br />

via Våra Gårdar-försäkringen<br />

har varit bra men ekonomiskt blir<br />

det ändå kännbart då det kommer<br />

att göras åldersavdrag på en del av<br />

reparationerna.<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningen har också<br />

hyrt ut samlingslokalen till andra<br />

föreningar, en inkomstkälla som man<br />

nu också tappar.<br />

VÅRA GÅRDAR-LOKAL<br />

<strong>Blå</strong>bandshuset, som ligger centralt i<br />

Tibro, utsågs för några år sedan till<br />

årets ”Våra Gårdar-lokal”. När verksamheten<br />

nu var på uppstart efter<br />

coronapandemin så blir det också<br />

en påverkan när det egna huset med<br />

samlingsal blir oanvändbart lång tid<br />

framöver.<br />

Equmeniakyrkan har välvilligt<br />

lånat ut sin lokal till <strong>Blå</strong>bandsföreningen<br />

för en del verksamhet som var<br />

planerad.<br />

- Vi har också fått möjlighet att<br />

låna fler lokaler, bland att av MHF<br />

och biolokalen, berättar Nils-Åke.<br />

Den anlagda branden var troligen<br />

inte riktad mot föreningen. Fler fastigheter<br />

utan boende, har drabbats<br />

tidigare samt att det även har anlagts<br />

bränder i bil och husvagn.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

<strong>Blå</strong>bandshusets yttre blev oskadat i branden<br />

förutom det fönster som krossades<br />

på baksidan samt entrédörren som räddningstjänsten<br />

forcerade. Bilden från tidigare<br />

tillfälle.<br />

FOTO: P-O SVENSSON/ARKIV<br />

FOTO: HÅKAN KARLSSON<br />

3-2019<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

Hur tar vi tillvara på ideellt engagemang?<br />

Ann-Marie Lindgren, förbundsordförande<br />

för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, medverkade<br />

i samband med en träff inom<br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt.<br />

Hennes anförande kom att handla<br />

om: Hur tar vi vara på det ideella<br />

engagemanget?<br />

I det ingår Våra Gårdars spelplan<br />

som beskriver relationen mellan<br />

struktur, process och skapande av<br />

en gemensam bild och ett gemensamt<br />

språk i organisationen. Planen<br />

tar upp mål, resurser, kommunikation,<br />

förhållningssätt och ansvar.<br />

- Vi måste sätta ord på våra mål,<br />

verksamheter och värdegrund, förklarade<br />

hon. Det är viktigt att definiera<br />

de fyra ordens förhållningssätt,<br />

resurser, kommunikation och<br />

mål. Vi ska ha en tydlig och gemen-<br />

sam bild av dessa fyra. Om inte, så<br />

är risken överhängande att verksamheten<br />

inte fungerar så bra, menade<br />

hon. Allt börjar och slutar ändå<br />

med det ideella engagemanget. Det<br />

handlar om att skapa samsyn och<br />

göra det möjligt för alla att bidra<br />

med det dom vill.<br />

- Vi bör ta upp följande: Hur<br />

kommunicerar vi när vi vill utvecklas<br />

och hur hanterar vi resurser och<br />

hur fördelar vi ansvaret? Det som<br />

är starkt i hjärtat blir även starkt i<br />

tanke och handling, avslutade Ann-<br />

Marie sin föreläsning. Arrangör var<br />

NBV Norr.<br />

HÅKAN KARLSSON<br />

Ann-Marie Lindgren behandlade Våra<br />

Gårdars spelplan, som är ett viktigt<br />

instrument i organisations- och<br />

verksamhetsutveckling.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

15<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

Naturfotograf lockade storpublik i Tibro<br />

Tibro <strong>Blå</strong>bandsförening skulle arrangera<br />

bildvisning med den kände<br />

naturfotografen Jan Gustafsson<br />

i <strong>Blå</strong>bandsgården. På grund av den<br />

brand som varit i föreningsgården<br />

flyttades arrangemanget till<br />

Equmeniakyrkan.<br />

Eftersom pandemirestriktionerna<br />

lättat samt att det var en annan plats<br />

var det mycket svårt att beräkna hur<br />

mycket folk som skulle komma.<br />

Kommittén hade brett smörgåsar<br />

till 50-60 personer. Det skulle inte<br />

räcka utan en person fick åka iväg<br />

och införskaffa mer mat. En kvart<br />

före arrangemanget skulle börja var<br />

det slut på gurka och sallad, varför<br />

kassören erbjöd sig att ytterligare<br />

komplettera.<br />

Då hon gick ut genom ytterdörren<br />

vällde det in folk så hon<br />

bestämde sig direkt för att komplettera<br />

det mesta och återkom med en<br />

matkasse som tog helt slut.<br />

Det var ungefär 110 personer på<br />

mötet, otroligt många. Det märktes<br />

att folk har ett stort behov av att<br />

komma ut och träffa folk. Flera<br />

extra bord fick i all hast tas fram<br />

och dukas.<br />

SVERIGES FAUNA<br />

Naturfotografen hade riggat upp för<br />

sin bildvisning i kyrksalen, det var<br />

tur, då kunde alla sitta och titta rakt<br />

fram och se Sveriges fauna i form<br />

av järv, lo, björn och varg. Det var<br />

mycket vackra bilder.<br />

Han visade och berättade om att<br />

ligga i gömslen över natt och spana<br />

efter vilda djur, fascinerande. Han<br />

pratade också om att åka mil efter<br />

mil när det rapporterats om en sällsynt<br />

fågel som finns att beskåda.<br />

Efter bildvisningen var det samling<br />

för kaffe, smörgås och kaka.<br />

Lotter såldes och det var mycket<br />

gemenskap och prat kring borden.<br />

Jan Gustafsson avtackades med<br />

blommor av ordförande Nils-Åke<br />

Pehrsson som också inbjöd till ett<br />

kommande adventskaffe med musik<br />

i Equmeniakyrkan.<br />

TEXT: Ingrid Pehrsson<br />

FOTO: Jan Gustavsson<br />

Många fina bilder visades av naturfotograf Jan Gustafsson vid Tibro <strong>Blå</strong>bandsförenings arrangemang i Equmeniakyrkan.


Ont i magen<br />

Ont i magen är en bok som vänder sig till vuxna som har<br />

ansvar för barn. Med boken tar vi sikte på att öka kunskap<br />

hos den vuxne för att på så sätt möta behoven hos barn i<br />

utsatta situationer och tidigt upptäcka tecken på brister<br />

i omvårdnad.<br />

I den här boken får du konkreta råd att ta med dig i<br />

mötet med barn. Boken kan användas av alla men<br />

särskilt av personal på förskolor. Boken är skriven<br />

av Erle Sellevåg. pedagog och författare, i samarbete<br />

med <strong>Blå</strong> Kors Norge.<br />

I materialet JAG SER får du fler råd om hur du som<br />

vuxen kan göra skillnad i barns liv och situationer.<br />

Boken är översatt till svenska av JAG SER,<br />

ett projektet som drivs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och<br />

LP-verksamheten.<br />

Ont i<br />

magen<br />

Erle Sellevåg<br />

Beställ<br />

Fjärilar i m<br />

En barnbok som Inn<br />

heter, hur det kan k<br />

i magen och har gö<br />

tid att lyssna och p<br />

känslor och varför d<br />

Ont i mag<br />

En bok som vänder<br />

sikte på att öka kun<br />

barn i utsatta situat<br />

I den här boken får<br />

kan användas av all<br />

Böckerna kostar 5<br />

personal. Bra rab<br />

www.jagser.se ww.blabandet.se www.lp-verksamheten.se<br />

Serien nedan är en del av det material som finns i arbetet<br />

JA, IGÅR SÅG JAG<br />

med ”Jag ser”. Det är lätt att vi pratar HENNE över SENT huvudet UTE på de<br />

PÅ KVÄLLEN.<br />

barn som vi är extra oroliga för.<br />

DET ÄR NÅGOT<br />

SOM INTE STÄMMER,<br />

JAG SER ALDRIG<br />

HENNES<br />

FÖRÄLDRAR.<br />

DET ÄR NÅGOT<br />

SOM INTE STÄMMER,<br />

JAG SER ALDRIG<br />

HENNES<br />

FÖRÄLDRAR.<br />

JA, IGÅR SÅG JAG<br />

HENNE SENT UTE<br />

PÅ KVÄLLEN.<br />

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:<br />

w<br />

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:<br />

w


www.jagser.se ww.blabandet.se www.lp-verksamheten.se<br />

våra nya böcker!<br />

agen<br />

ehåller en spännande berättelse med vad olika känslor<br />

ännas och vad de kan göra med oss. Björnen Alex har ont<br />

mt sig. En vuxen på skolan, en giraff, ser Alex och tar sig<br />

å ett lite annorlunda sätt nystar han i och pratar om olika<br />

et knutit sig magen. (28 sidor 24,5x24,5 cm)<br />

en<br />

sig till vuxna som har ansvar för barn. Med boken tar vi<br />

skap hos den vuxne för att på så sätt möta behoven hos<br />

ioner och tidigt upptäcka tecken på brister i omvårdnad.<br />

du konkreta råd att ta med dig i mötet med barn. Boken<br />

a men särskilt av personal på förskolor. (32 sidor 18x18 cm)<br />

0 kr (+ frakt) och beställs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

atter vid flera ex.<br />

Ont i magen är en bok som vänder sig till vuxna som har<br />

ansvar för barn. Med boken tar vi sikte på att öka kunskap<br />

hos den vuxne för att på så sätt möta behoven hos barn i<br />

utsatta situationer och tidigt upptäcka tecken på brister<br />

”Fjärilar i magen”, barnbok som handlar om i omvårdnad. känslor<br />

I den här boken får du konkreta råd att ta med dig i<br />

mötet med barn. Boken kan användas av alla men<br />

särskilt av personal på förskolor. Boken är skriven<br />

av Erle Sellevåg. pedagog och författare, i samarbete<br />

med <strong>Blå</strong> Kors Norge.<br />

”Ont i magen”, bok för vuxna till hjälp<br />

I materialet JAG SER får du fler råd om hur du som<br />

vuxen kan göra skillnad i barns liv och situationer.<br />

Boken är översatt till svenska av JAG SER,<br />

ett projektet som drivs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och<br />

LP-verksamheten.<br />

att upptäcka brister i omvårdnad av Nu pratar de<br />

om mig igen...<br />

Ont i magen<br />

Ont i<br />

magen<br />

Erle Sellevåg<br />

Nu pratar de<br />

om mig igen...<br />

Jag vill att ni<br />

pratar med mig.<br />

Inte om mig!<br />

ww.jagser.se<br />

Jag vill att ni<br />

pratar med mig.<br />

Inte om mig!<br />

ww.jagser.se


18 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

BLÅ BANDET - INTERNATIONELLT<br />

NordAN - nordiskt nätverk<br />

NordAN är ett nätverk för de nordiska och baltiska<br />

ländernas organisationer som arbetar med alkoholoch<br />

andra drogfrågor. Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund var<br />

med och startade NordAN år 2000 i Köpenhamn.<br />

Sedan dess hålls en årlig konferens som turas om i olika<br />

länder, denna gång i Litauens huvudstad Vilnius.<br />

Det blev i år en ”hybridkonferens”, dvs. både deltagare<br />

på plats samt digitalt. Bland föredragen märktes bland<br />

annat hur de med ekonomiska intressen på flera håll får<br />

med sig politiker som med sin ideologi bidrar till liberalisering.<br />

Företag med ekonomiska intressen i alkohol och narkotika,<br />

får nu på många håll med sig politiker/beslutsfattare<br />

att direkt eller indirekt fatta beslut som gynnar<br />

ekonomiska intressen. Vidare framhölls att man behöver<br />

se upp med ”dåliga data”, dvs. statistik som inte håller<br />

samma höga kvalité som vi ofta är vana med i våra<br />

nordiska och baltiska länder. Detta innebär att jämförelser<br />

mellan olika länder kan bli missvisande.<br />

Vid årsmötet omvaldes Peter Allebeck till ordförande.<br />

Varje medlemsland utser sin ledamot, i Sverige av<br />

SLAN som utsett Peter Moilanen<br />

Internationella <strong>Blå</strong> Korset<br />

Internationella <strong>Blå</strong> Korset, där Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

är medlem, har under två dagar hållit digitalt<br />

möte. Till ny president valdes Jahn Reinhard, Tyskland.<br />

Ingalill Söderberg, Sverige, omvaldes till ledamot<br />

i nätverkskommittén.<br />

Albert Moukolo, Schweiz, avgick som president och<br />

i sitt avslutningstal framhöll han särskilt <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i<br />

Sverige: ”Jag riktar ett särskilt tack till <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i Sverige<br />

som öppnade mina ögon för de problem som alkohol orsakar”.<br />

Normalt arrangeras det internationella mötet vart<br />

fjärde år och skulle ha arrangerats i Sydafrika förra året.<br />

På grund av pandemin flyttades det ett år och blev digitalt.<br />

Ingalill Söderberg har varit ledamot sedan 2012 och<br />

fick förnyat förtroende.<br />

Utöver val av nätverksstyrelse behandlades bokslut,<br />

budget, verksamhetsplan och policydokument.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Följande tre sidor<br />

är producerade av<br />

SÄLSÄTERNS<br />

FJÄLLGÅRD<br />

Erbjuder boende i rum och stugor i Sälen<br />

Egen anslutning till Gubbmyrens längdspår och<br />

gångavstånd till Lindvallens liftsystem och spår.<br />

Alkoholfri miljö, medlemmar i<br />

nykterhetsorganisation får rabatt!<br />

Stora möjligheter för grupper och läger!<br />

Välkomna!<br />

Sälsäterns Fjällgård i Sälen<br />

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 19<br />

Riskfaktorer för barns och<br />

ungas narkotikabruk eller<br />

narkotikarelaterade problem<br />

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny rapport som går igenom<br />

risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas narkotikabruk och<br />

narkotikarelaterade problem. Det är uppdelat i ett faktablad som<br />

sammanfattar resultaten på två sidor och sen rapporten i sin helhet<br />

på 55 sidor. Länkar finns på sverigesblåbandsungdom.se samt<br />

folkhälsomyndighetens hemsida.<br />

Sambandet är sällan direkt<br />

Sociala nätverk och levnadsvanor<br />

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barn inte börjar använda<br />

narkotika och de identifierade riskfaktorerna sällan har ett direkt<br />

orsakssamband med narkotikaanvändning. Något som är sant på<br />

populationsnivå säger samtidigt ingenting om den enskilda individen<br />

du har framför dig.<br />

Riskfaktorer som studie fann<br />

ökar användning eller risk för<br />

beroende på:<br />

Livsvillkor och levnadsförhållanden<br />

• lägre socioekonomisk position<br />

• låga eller ofullständiga betyg i nionde klass<br />

• förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos<br />

• att vara med om en allvarlig händelse i familjen<br />

• pojkar som erbjudits cannabis som unga i högre grad uppger<br />

senare narkotikabruk än de som inte har erbjudits cannabis.<br />

• tidigt och dagligt bruk av cigarretter har ett samband med<br />

senare cannabisanvändning.<br />

Individnivå<br />

• adhd<br />

• självskadebeteende<br />

• beteendeproblem<br />

Det mesta i litteraturöversikten ger alltså ytterligare stöd för sådant<br />

som redan varit känt. Det mest intressanta i mitt perspektiv är att<br />

vi fått ytterligare en indikator på att tobaksanvändning kan vara<br />

en väg in.<br />

Text: Tjarls Metzmaa<br />

Medlemsenkät<br />

Varje år skickas SBU ut en medlemsenkät till alla medlemmar!<br />

• Har den inte kommit fram till dig, hör av dig!<br />

Svaren som kommer in används för att utvärdera och utforma<br />

verksamheten. Det är du som medlem som är SBU och det du<br />

tycker är viktigt är allt som betyder något.<br />

• Har du fått den men inte svarat? Svara nu!<br />

• Har du redan svarat? Guldstjärna till dig!


20 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

Vad vet<br />

vi om<br />

cannabis<br />

just nu?<br />

I september anordnades Nordic Summit on Cannabis med<br />

besökare digitalt och på plats i Danmark. Syftet med dagarna<br />

var att ge en helhetsbild av vad vi vet om cannabis just nu. På<br />

sverigesblåbandsungdom.se har vi sammanställt länkar till seminarier<br />

och rapporter för den som vill veta mer. Nedan kommer några av de<br />

viktigaste punkterna att ta med sig:<br />

Bild: WFAD<br />

• Debatten kring narkotikapolitiken bygger på många myter.<br />

De avkriminaliseringar och legaliseringar som har genomförts<br />

lyckas inte alls uppnå det de var tänkta att göra. Tvärtom kan<br />

vi se att alla försök hittills leder till:<br />

• Ökad konsumtion<br />

• Bibehållen illegal marknad<br />

• Bibehållna nivåer av våldsbrott<br />

• Ökade nivåer av trafikbrott och samtal till giftinformationscentralen<br />

• Ökade nivåer av antal beroende<br />

• Samhällsekonomiska förluster. Preliminära siffror säger<br />

• att varje varje skattekrona in, ökar kostnaderna med 4,5 kr.<br />

• Det enda löfte som legalisering faktiskt infriar är att mängden<br />

ringa narkotikabrott minskar, men detta mest för att det inte<br />

längre är ett brott. Polisens kontrollapparat har inte i något<br />

läge minskat då det fortfarande finns regleringar som ska<br />

upprätthållas.<br />

• “Kriget mot droger” leder inte till fler beroende. En restriktiv<br />

syn har en positiv inverkan på så sätt att färre använder. Ett<br />

mer normaliserat förhållningssätt leder till ökad användning.


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 21<br />

• Cannabis är inte harmlöst. Särskilt inte nu för tiden när det<br />

som används är mer koncentrerat. Under konferensen presenterades<br />

studier som fastslagit att cannabisanvändning:<br />

• Ökar risken för tillfälliga eller permanenta psykoser och<br />

schizofreni.<br />

• Leder till stor kognitiv påverkan hos de som använder<br />

mycket och använder ofta. Särskilt om användningen<br />

har skett innan 25 års ålder. Bland de som i unga år använder<br />

flera gånger i veckan har snittet varit en minskning<br />

i IQ med 8 punkter. För att sätta 8 punkter i kontext<br />

så är någon med IQ 100 i mitten av befolkningen. Någon<br />

med IQ 90 tillhör den nedre fjärdedelen. Vi pratar<br />

alltså om nästan en halvering i IQ och effekterna är delvis<br />

permanenta.<br />

• Leder till försämrade livschanser och verkar vara värre<br />

än alkohol vad gäller sannolikhet för att utveckla depression,<br />

genomföra suicidförsök eller utföra grova<br />

våldsbrott.<br />

• I intensiva former har stor chans att leda till apatiska<br />

och ångesfyllda tillstånd.<br />

• Leder till ökat risktagande vilket är särskilt problematiskt<br />

i trafiken. Särskilt eftersom effekterna kan vara<br />

mer ihållande än exempelvis alkohol.<br />

• Under graviditeten leder till lägre födselvikt, uppmärksamhetsproblem,<br />

minnesproblem och lägre förmåga<br />

att uttrycka sig verbalt hos barnen.<br />

• Föräldrar är extremt viktiga i ett förebyggande arbete för alla<br />

beroendesubstanser. Det handlar om att vara tillåtande och<br />

fördela ansvar i takt med att ungdomen växer. Jämförelsen<br />

som gjordes under konferensen var att om någon börjar ett<br />

nytt jobb så får de inte allt ansvar direkt första dagen utan någon<br />

vägledning. Istället så fasas nya uppgifter in allt eftersom<br />

att det verkar fungera. Ungas jobb är att lära sig bli vuxna och<br />

de vuxna har till ansvar att låta de unga växa in i det.<br />

• Ett problem som uppstått i länder som tillåter cannabisanvändning<br />

är hur det ska testas. De negativa effekterna på beslutsfattande<br />

och reaktion kan vara aktiva dagar och ibland<br />

veckor efter användning. Detta går heller inte att testa på<br />

samma sätt som promillehalten för alkohol.<br />

• De “experiment” som sker runt om i världen just nu vårdslösa<br />

och sker på en enorm skala. Inom en akademisk kontext hade<br />

något liknande inte passerat etiknämnden ens om det bara<br />

rörde sig om ett fåtal individer. Här genomförs det i länder<br />

på väldigt svaga grunder. Det saknas helt försiktighetsprincip.<br />

• Genom legalisering och avkriminalisering så minskar den<br />

uppfattade skadligheten i cannabis. Detta tillsammans med<br />

en enorm marknadsföringsapparat gör att användningen<br />

ökar. På många sätt liknar cannabisindustrins metoder de<br />

som tobaksindustrin använde sig av för ett halvt sekel sedan.<br />

“Det är positivt, hälsosamt och alla borde göra det”. I botten<br />

ligger en vilja att tjäna pengar på andra människors lidande.<br />

• Den största myten av alla är att en restriktiv narkotikapolitik<br />

per definition är misslyckad. Ofta kopplas negativa händelser,<br />

så som narkotikarelaterad dödlighet, ihop med politiken<br />

på området. Däremot har ingen någonstans någonsin bevisat<br />

och fastslagit det sambandet. I en svensk kontext kan du lika<br />

gärna säga “vi har många som dör en narkotikarelaterat dödlighet<br />

trots att vi har den bästa politiken.” Det är i vilket fall lika<br />

fastställt som motsatsen. Problemet är att det låter bra och<br />

det är den typen av kognitiva dissonanser som alla liberaliseringar<br />

av narkotikapolitiken runt om i världen har seglat på. En<br />

känsla av att det blir bättre. En politisk vilja som helt saknar<br />

grund i forskningen.<br />

Om vi dessutom lägger till all de rapporter och andra kunskapshöjande<br />

insatser som presenterats på narkotikapolitisktcenter.se är<br />

det tydligt att alla former av tillgängliggörande av cannabis är en<br />

dålig idé. Det finns behov av politiska förändringar för att hjälpa<br />

fler att bli av med sina beroenden och hindra nya från att hitta dit.<br />

Dessa förändringar måste dock hela tiden ha målet om minskad<br />

total konsumtion framför sig.<br />

Text: Tjarls Metzmaa<br />

Tack för den här tiden!<br />

Eftersom att detta är sista numret av <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> där vi i SBU har tre fasta sidor vill<br />

vi passa på att tacka för denna tiden. Vi ser<br />

fram emot fortsatta samarbeten mellan oss<br />

och Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund i vår gemensamma<br />

<strong>Blå</strong>bandsrörelse, även om det<br />

sker med lite mer separerad kommunikation.<br />

För dig som är vuxen men vill hålla koll på<br />

vad som händer i ungdomsförbundet så<br />

kommer här en samling länkar som hjälper<br />

dig på traven:<br />

Hemsidan - sverigesblåbandsungdom.se<br />

Hemsidan är navet i all vår information. Det<br />

är här vi lägger upp de olika föreningarnas<br />

event och våra egna. Här går det även att<br />

läsa sammanfattningar av vad förbundsstyrelsen<br />

gjort och hitta allmän information<br />

om vad SBU står för och gör.<br />

Instagram - @sverigesblabandsungdom<br />

Här kommer det bilder från det som händer<br />

och görs blandat med argument för nykterhet.<br />

Facebook - facebook.com/sverigesblabandsungdom<br />

Varannan dag kommer det ut någon form<br />

av länk till artiklar eller liknande där du kan<br />

lära dig mer om alkohol- och narkotikafrågan.<br />

Mycket ny forskning! Så vill du vässa<br />

dina argument till varför världen bör vara<br />

nyktrare är det bra att hålla utkik här.


22 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

60:e frågesporten i Östergötland<br />

Östergötlands <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

har arrangerat den 60:e finalen i distriktsfrågesporten.<br />

Det började på<br />

prov i <strong>dec</strong>ember 1960. Inte trodde<br />

väl de som var med då, att tävlingen<br />

skulle hålla på i sextio år utan avbrott.<br />

Men intresset växte och som<br />

mest har det varit ett tjugotal lag<br />

som har tävlat samtidigt.<br />

Finalen skulle ha avgjorts under 2020<br />

men på grund av rådande omständigheter<br />

fick vi vänta tills i år, för att<br />

avsluta de 60 åren. Föreningar har<br />

upphört och medlemmar har fallit<br />

ifrån under åren, så nu är det endast<br />

fyra lag som tävlar. I den 60:e finalen<br />

stod Västra Harg som värdförening<br />

och tävlingen avgjordes i Skänninge.<br />

Varv-Styra-Skänninge och Västra<br />

Harg delade på poängen som blev<br />

26, Vadstena fick 24 och Ödeshög 23<br />

poäng.<br />

- Vi fortsätter med den 61:a årgången<br />

nästa år, säger Sven Sandberg,<br />

som varit med sedan starten<br />

1960.<br />

Poängsiffror som sätts upp på resultattavlan som varit med i 50 år. Tävlande från Ödeshög <strong>Blå</strong>bandsförening: Karin He<strong>nr</strong>ysson, Ebba-<br />

Greta Andersson, Ingrid Staaf. Längst ned Sven Sandberg som varit med sedan starten 1960 och Sigvard Pettersson. Nedan till höger<br />

Yvonne Zetterling Petersson vid fikabordet med jubileumstårta.<br />

TEXT: Sven Sandberg<br />

FOTO: Sunita Zetterling


3-2019 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

23<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

<strong>Blå</strong>bandister studerar de globala målen<br />

En interaktiv konstutställning om<br />

de 17 globala målen har tagits fram<br />

av nykterhetsrörelsen och Våra<br />

Gårdar. Utställningen presenterades<br />

i Umeå vid en distriktsträff<br />

arrangerat av Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

och NBV Norr.<br />

Nio konstnärer har tolkat var sitt<br />

mål. De övriga åtta målen tolkas av<br />

medlemsföreningar och besökare<br />

runt om i Sverige.<br />

”Vi skapar framtiden,” är med<br />

andra ord en interaktiv konstutställning<br />

om de globala målen. Syftet är<br />

att på ett roligt sätt sprida kunskap<br />

och engagemang om Agenda 2030<br />

och de hållbarhetsmålen i allmänhet<br />

och alkoholkopplingen till dessa i<br />

synnerhet och samtidigt uppmuntra<br />

till ett eget skapande.<br />

I samband med träffen fick medlemmarna<br />

öva upp sitt skapande i<br />

att skildra åtta delmål. Några exempel<br />

på dessa var: Ingen fattigdom,<br />

jämställdhet, hållbar energi för alla,<br />

bekämpa klimatförändringar, genomförande<br />

och partnerskap etc.<br />

Med pennor, kritor och fritt flödande<br />

fantasi, så gav sig deltagarna hän<br />

sina uppgifter.<br />

Karl-Olof Olofsson och Karin Bäckström som med iver och lust skapade<br />

konstverk, som hade att göra med att bekämpa klimatförändringar.<br />

Dessutom gick man igenom<br />

samtliga 17 målen. Projektet finansieras<br />

av ForumCiv, som är en partipolitiskt<br />

och religiöst obunden<br />

biståndsorganisation med omkring<br />

170 medlemmar från svenska civilsamhället.<br />

Tillsammans arbetar man med<br />

människors rättigheter och möjliggör<br />

ett starkt folkligt deltagande<br />

världen över.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Håkan Karlsson<br />

Lättgympa med social gemenskap<br />

Vi satt och pratade om vad vi skulle<br />

kunna hitta på för att ha någon<br />

mer aktivitet i vår <strong>Blå</strong>bandslokal<br />

i Almunge. Förr broderade vi och<br />

pysslade varannan vecka. Med åren<br />

som gick försvann många av syföreningsdamerna<br />

och vi andra började<br />

tycka att det var svårt att se och läsa<br />

mönstren.<br />

Det var inte så lätt att få in några<br />

pengar på auktionerna för sydda<br />

alster. Men en sak var vi överens om<br />

att vi skulle fortsätta att stöpa ljus.<br />

Vi kom fram till att vi kanske<br />

skulle kunna prova med lite gympa.<br />

Jag hade varit på pensionärernas<br />

gympa men det var för svårt för mina<br />

knän när man har artros.<br />

Vi kanske skulle försöka med lite<br />

lättare gympa och jag letade på nätet<br />

och fann en skiva på Hjärt-och lungsjukas<br />

sida med talande instruktioner<br />

och medryckande musik.<br />

Vi beslöt oss för att testa detta och<br />

varje tisdag skulle vi köra i lokalen.<br />

Vi började med deltagarna i vår studiecirkel<br />

om hembygden.<br />

Testade några gånger innan vi<br />

vågade bjuda in andra utanför föreningen.<br />

Folk har kommit och gått men<br />

runt tio personer är vi nu.<br />

Vi har bytt lokal sedan vi började<br />

men biolokalen fungerar även den<br />

bra. Under pandemin fick vi göra<br />

uppehåll men nu har vi startat igen.<br />

Efter att vi kört ett sittande och<br />

stående program med rörelser i 40<br />

minuter brukar vi öva balansen och<br />

styrka med gummiband och hantlar.<br />

Vi avslutar träffen med kaffe och<br />

te och det mycket viktiga, att prata<br />

med varandra vad som hänt under<br />

veckan. Det känns så bra att vi med<br />

så enkla medel kan bryta ensamheten<br />

och göra något för vår hälsa.<br />

ULLA JANSSON


24<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

BOKRECENSION<br />

Törst Kristoffer Triumf Bookmark förlag <strong>2021</strong><br />

Sent en kväll sitter jag och lyssnar på podcasten Värvets intervju med<br />

vänsterledaren Nooshi Dadgostar. Jag anar varför Kristoffer Triumf har<br />

slagit igenom med sin podd. Han lyckas skapa ett samtal – det är inte<br />

skjutjärnsjournalisten som nitar fast politikern och sprider narrativet att<br />

politiker ljuger, men att skickliga journalister avslöjar dem. Ändå förmår<br />

Kristoffer Triumf med sin mjukare samtalsmetod att få Nooshi Dadgostar<br />

och andra intervjuade att berätta väldigt mycket.<br />

Genom att skapa en stämning av två<br />

personer som sitter framför brasan<br />

och filosoferar får Kristoffer Triumf<br />

vänsterledaren att omväxlande tala<br />

om hur hon ”ibland får hålla i pinnen”<br />

på sin sambo forskarens segelbåt till<br />

hur det kändes att få bort marknadshyrorna<br />

på försommaren <strong>2021</strong> – ”vi<br />

tycker på riktigt att man inte sätter sig<br />

på hyresgäster.” Med det i bakhuvudet<br />

är det spännande att öppna Kristoffer<br />

Triumfs intervju med sig själv i den<br />

nakna självbekännelseboken Törst.<br />

Boken är som en film – varannan<br />

sekvens dåtid från 1985 och framåt,<br />

varannan sekvens nutid, 2020. Kristoffer<br />

Triumf är framgångsrik. Skribent<br />

på nöjesguiden i 20-årsåldern<br />

på 1990-talet, copyrighter, nominerad<br />

2011 till Stora Journalistpriset för<br />

Värvet, till Guldägget i år för sina<br />

intervjuer.<br />

Men detta står inte i fokus för boken.<br />

Det är i stället Kristoffer Triumfs<br />

väg genom livet från barndomens<br />

Strängnäs till dagens Stockholm.<br />

TEXT: Erik Lindberg<br />

FOTO: Andreas Lind<br />

Han är en ganska vanlig människa.<br />

Kristoffer Trumf kommer inte<br />

från en alkohol- eller narkotikafamilj.<br />

Han har varit gift, fått barn, skilt<br />

sig och lyckats upprätta ett fast<br />

förhållande igen, denna gång med<br />

en fransyska, Cecilia, invandrad till<br />

Sverige. Kristoffer Triumf krälar inte<br />

i stoffet, han är för det mesta ett par<br />

<strong>dec</strong>imeter från rännstenen, men har<br />

13 alkoholfria år, men faller dit igen<br />

för att till sist åter resa sig. Han planerar<br />

att rea ut sina flaskor på Blocket.<br />

Kristoffer Triumf är reklamaren som tog podden till Sverige. Efter mer än 450 avsnitt av Värvet har hans förmåga att komma under<br />

huden på Sveriges kändiselit lockat till mer än 100 miljoner lyssningar. Han är också känd för att ha arbetat med tv och som<br />

ståuppkomiker, samt har utmärkelser som ett Guldägg och nominering till Stora Journalistpriset bakom sig.


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

25<br />

Det riktigt allvarliga budskapet i Kristoffer Triumfs bok är drogernas oproblematiska normalitet i den<br />

framgångsrika klassen. Det förklarar varför en stark legaliseringsvind just nu blåser över västvärlden,<br />

senast manifesterad av att den nya tyska förbundsregeringen har intentionen att införa ett slags systembolag<br />

för cannabis. De framgångsrika vill fortsätta sitt knarkande, inte störas av lagar och polis.<br />

Kristoffer Triumf snurrar allt snabbare<br />

tillsammans med många andra<br />

journalister, influerare, reklamare<br />

och artister på vårt mediasamhälles<br />

succékarusell. Det går aldrig att<br />

slappna av. Är jag populär? Presterar<br />

jag på topp? Drar jag in pengar?<br />

I Aftonbladet den 26 november<br />

får jag syn på ett ledarstick av Jonna<br />

Sima om Tim ”Avicii” Berling och<br />

Isabella Löwengrip:<br />

”Jag får utbrändhetskänslor bara av<br />

att läsa om deras enorma driv och karriärer”,<br />

skriver Sima.<br />

Avicii gick på opiater, alkohol och<br />

tabletter. Löwengrip gick på efedrin,<br />

alkohol och tabletter. För den 25-årige<br />

Avicii slutade det 2018 i suicid. Trettioåriga<br />

Löwengrip var nära samma<br />

sak 2020, men hann inte ända fram.<br />

Jonna Sima kallar Avicii och<br />

Löwengrip ”barn av en urspårad tid”.<br />

Samma syndrom drabbar – även om<br />

det är i mildare form – Kristoffer<br />

Triumf. Han självmedicinerar med<br />

alkohol och droger för att hänga med<br />

i jakten på att bli störst, bäst och vackrast.<br />

För honom inkluderar det även<br />

att garnera livet med vackra kvinnor.<br />

När Kristoffer Triumf en varm<br />

sommardag i Malmö intervjuar ståuppkomikern<br />

Jonatan Unge, säger<br />

denne liksom i förbigående:<br />

”Om det är något problem att ta lite<br />

amfetamin ibland? Det gör väl alla pappor<br />

i fyrtioårsåldern.”<br />

Alkohol har alltid varit en normaliserad<br />

del av vår nordiska kultur<br />

– även om nykterhetsrörelser då och<br />

då försökt rucka på det. En ström av<br />

alkohol rinner genom Triumfs bok<br />

och hotar att skölja bort hans kärlek<br />

Cecilia. Men mellan raderna läser<br />

man ett annat budskap: även narkotikan<br />

håller på att bli normaliserad.<br />

Narkomanen är inte bara den skuggliknande<br />

varelsen som smyger sig<br />

in på någon förortskvart, utan även<br />

det skinande vackra, framgångsrika<br />

folket på storstädernas gräddhyllor.<br />

ALLVARLIGT BUDSKAP<br />

Det riktigt allvarliga budskapet i<br />

Kristoffer Triumfs bok är drogernas<br />

oproblematiska normalitet i den<br />

framgångsrika klassen. Det förklarar<br />

varför en stark legaliseringsvind just<br />

nu blåser över västvärlden, senast<br />

manifesterad av att den nya tyska<br />

förbundsregeringen har intentionen<br />

att införa ett slags systembolag för<br />

cannabis. De framgångsrika vill<br />

fortsätta sitt knarkande, inte störas<br />

av lagar och polis.<br />

Kristoffer Triumf verkar i en extrem<br />

konkurrensvärld. För att klara<br />

hetsen dövar man sig med tabletter,<br />

annan narkotika, alkohol, ja, vad som<br />

helst som får en att slappna av i den<br />

mördande konkurrensen.<br />

Som biprodukt till detta får man<br />

röststarka drogliberala influerare och<br />

andra opinionsbildare samt i slutändan<br />

politiker som propagerar för fri<br />

alkoholförsäljning, legal narkotika,<br />

liberal tablettförskrivning. Kan ingen<br />

stoppa denna karusell?<br />

ERIK LINDBERG<br />

Ge ditt stöd till<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

satsningar!<br />

Bg: 5520-1321<br />

Swish 123 180 81 20


Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s läsare<br />

önskas en fridfull jul<br />

och Gott Nytt År!<br />

Gunnar Hafström, Stockholm<br />

Lars Hjertén, Tidaholm<br />

Bertil Lindberg, Farsta<br />

Erik och Ulla-Mai Ceder Lindberg, Spånga<br />

Sonja Nordin-Tapper, Linköping<br />

Monica och Gunnar Lindskog, Upplands Väsby<br />

Karin Torneklint, Falun<br />

Kerstin och Sune Jansson, Piteå<br />

Inger och Hans Gabrielsson, Stora Tuna<br />

Inge Rosenqvist, Vingåker<br />

Ann-Marie och Lars Lindgren, Umeå<br />

Gunnar Gustavsson, Bodafors<br />

Susanne Leijonborg och Lars-Åke Stenström, Örebro<br />

Ulf Holmstedt, Heby<br />

Inger och Gösta Carlsson, Garphyttan<br />

Familjen Skoog, Tullinge<br />

Anja Koivu, Uppsala<br />

Lennart Simfors, Fjärås<br />

Per Ekblad och Elsie Norman, Hällefors<br />

Margareta af Silén, Vänge<br />

Zaidi och Mats Danielsson, Rossön<br />

Görgen Hägglund, Kumla<br />

Elisabet Ekegren, Fagersta<br />

Stig Andersson, Stockholm<br />

EbbaGreta Andersson, Ödeshög<br />

Sixten och LisBritt Höglund, Vindeln<br />

Sven Erik Pettersson, Skellefteå<br />

Torsten Hernod, Uppsala<br />

UllaBritt Bäckström, Tibro<br />

Bo Söderqvist, Heby<br />

Weine Nilsson, Gustavsfors<br />

Lea och Anette Larsson, Kumla<br />

Jan Andersson, Tibro<br />

Ulf Hellgren, Österbybruk<br />

Annika och Tom Karlhager, Tullinge<br />

Gunilla Lindskog, Sundsvall<br />

Inger Lidström, Tibro<br />

Kerstin Bodin, Hålta<br />

Jens Johansson, Alingsås<br />

Anders He<strong>nr</strong>iksson med barnen Moa o Alva, Landskrona<br />

Lennart Johansson, Bankeryd<br />

Joel Gren, Hässelby<br />

Claes Walldén, Enköping<br />

Gert Engholm, Kumla<br />

Nelson Mugenyi, Kungsängen<br />

Ulla och Karl-Olof Olofsson, Blomdal<br />

Lars Göran Edström Ivars, Hössjö<br />

Louise Kallvi, Nyköping<br />

Karl-Evert Träff, Enköping<br />

Märta Löfgren, Vindeln<br />

Per-Olof Svensson, Länna<br />

Bodens <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Frykeruds Västra <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Garphyttans <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Gräsmarks <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Rödålidens <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Stockholms första <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Skönorts/Sundsvalls <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Eskilstuna <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Stockholm Västerort <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Spånga <strong>Blå</strong>bandsförening och SBU<br />

Uppsala <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Sparlösa <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Almunge <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Vretens kurs- och lägergård<br />

Örebro läns <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

Stockholms läns <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Södermanlands <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

Västra Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom<br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Uppsala läns <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

Reservation för inbetalningar med otydligt meddelande.<br />

ILLUSTRATION: ADOBE STOCK<br />

Redaktionen tackar för det ekonomiska stöd<br />

till tidningen som julhälsningarna innebär!


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

27<br />

GÄSTKRÖNIKA Pia Steensland, ordförande SLAN<br />

SLAN lika relevanta som för hundra år sedan<br />

I år fyller Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) 100<br />

år! Organisationen bildades inför folkomröstningen om rusdrycksförbud<br />

för att samla de krafter som verkade för förbud. Under ett sekel har SLAN<br />

varit en stark röst för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. Jag är<br />

hedrad över att nyligen ha blivit omvald som SLAN:s ordförande. Med<br />

bakgrund som alkoholforskare är min ambition att stärka SLAN:s forskningsförankrade<br />

opinionsbildningsarbete.<br />

Under jubileumsåret har SLAN<br />

genomfört olika kunskapshöjande<br />

aktiviteter. Jag är stolt över det fina<br />

mottagandet som vår webbinarieserie<br />

har fått. I snitt har vi haft över 300<br />

åhörare per gång – fantastiskt roligt<br />

att intresset är så stort!<br />

Den 26-27 november krönte vi<br />

100-årsfirandet med en jubileumskonferens<br />

och jag vill gärna dela med<br />

mig av ett kort sammandrag. SLAN<br />

hyllades med en historisk återblick<br />

av Kjell-Ove Oskarsson, tidigare generalsekreterare<br />

för SLAN innan vi<br />

fokuserade på framtiden. Systembolagets<br />

ordföranden Göran Hägglund<br />

betonade att en balans mellan att ge<br />

god service och tillgänglighet kontra<br />

att sälja alkohol på ett ansvarsfullt<br />

sätt är avgörande för att upprätthålla<br />

monopolets höga förtroende.<br />

ALKOHOL SOM URSÄKT<br />

Karin Hagman, VD på IQ berättade<br />

om rapporten ”Alkohol och könsnormer”<br />

som bl.a. visar att män ofta<br />

använder alkoholen som ursäkt när<br />

de brukat våld eller tafsat på någon.<br />

Karin uppmanade oss att reflektera<br />

över våra förutfattade meningar och<br />

samhällets normer samt hur dessa<br />

påverkar oss. Men framför allt hur<br />

vi tillsammans kan skapa förändring.<br />

Det är få saker som är så viktiga<br />

som att trygga barns uppväxt. Mona<br />

Örjes, förbundsordförande Junis, är<br />

en stark röst för bar<strong>nr</strong>ättsperspektivet<br />

och hon belyste hur ovärderliga<br />

det civila samhällets insatser är för<br />

att se och stödja barn i utsatthet. Jan<br />

Linde, ledamot i SLAN reflekterade<br />

kring utmaningarna för det civila<br />

samhället att fortsatt vara en relevant<br />

aktör för att främja en nykter livsstil.<br />

Pia Steensland, ordförande SLAN; docent<br />

och alkoholforskare vid Karolinska Institutet;<br />

Riksdagsledamot (KD), ledamot i<br />

socialutskottet.<br />

FOTO: JOHAN STEENSLAND<br />

Kraften i att erbjuda en inkluderande<br />

gemenskap i kombination<br />

med att utnyttja digitala mötesplattformar<br />

kan vara framgången.<br />

Dag ett avslutades med att Peter<br />

Moilanen, chef NPC samtalade med<br />

riksdagsledamöter i socialutskottet.<br />

Glädjande nog fanns det en enighet<br />

kring vikten av en fortsatt restriktiv<br />

hållning i frågorna för att minska det<br />

mänskliga lidandet och de negativa<br />

samhällseffekterna.<br />

Fred Nyberg, seniorprofessor vid<br />

Uppsala Universitet inledde dag två<br />

och beskrev hur legalisering av cannabis<br />

i Nordamerika bl.a. har bidragit<br />

till att öka tillgängligheten, antalet<br />

trafikolyckor och bruket bland unga.<br />

Mot bakgrund av de tydliga negativa<br />

effekterna är det anmärkningsvärt att<br />

flera länder, senast Tyskland, har valt<br />

att legalisera cannabis.<br />

Håkan Leifman, forskare och<br />

nybliven vice ordförande för SLAN<br />

beskrev framgångsfaktorerna med<br />

Islandsmodellen och vikten av att insatser<br />

anpassas utifrån lokala riskmiljöer<br />

för att bruket ska minska bland<br />

unga. Johanna Gripenberg, chef för<br />

STAD, Patrick Widell, kommissarie<br />

och Jennica Jonsson vice VD på Stureplansgruppen<br />

lyfte fram vikten av att<br />

arbeta evidensbaserat och de många<br />

positiva effekterna som samarbetet<br />

med metoden ”Krogar mot knark”<br />

har gett.<br />

Konferensen avslutades med ett<br />

högaktuellt panelsamtal. Anders<br />

Printz, särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen<br />

presenterade sina<br />

förslag som bl.a. syftar till hälso- och<br />

sjukvården ska få ensamt ansvar för<br />

vården av skadligt bruk och beroende.<br />

Johan Franck, verksamhetschef<br />

Beroen<strong>dec</strong>entrum Stockholm, Sara<br />

Wallhed Finn, psykolog Riddargatan<br />

1, Lotta Borg Skoglund, överläkare<br />

SMART psykiatri och Kerstin Eriksson<br />

Riksförbundet SIMON var eniga<br />

kring att detta är rätt väg att gå för<br />

att skapa en beroendevård utan skuld<br />

och skam.<br />

LIBERALISERINGSVINDAR<br />

Att ta del av all den expertis som<br />

finns inom så väl det civila samhället,<br />

förebyggande insatser och vård<br />

och behandling under konferensen<br />

kändes hoppfullt. Men med tanke på<br />

de liberaliseringsvindar som blåser<br />

är SLAN:s arbete lika relevant idag<br />

som när vi bildades 1921. Vi kommer<br />

därför fortsätta med vår webbinarieserie<br />

även nästa år - håll utkik på<br />

vår FB-sida för information om nya<br />

spännande föreläsningar!


28 BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

FOTO: HÅKAN KARLSSON<br />

BLÅ BANDET - UTE I LANDET<br />

Vad står bakom engagemang?<br />

Susanne Perneholm förläste om förutsättningar för omfattande engagemang.<br />

SÖK PROJEKTMEDEL<br />

Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:<br />

15 november till 31 januari 2022.<br />

Er organisation eller förening kan söka projektmedel för främjande av<br />

en helnykter livsstil, gärna med i<strong>nr</strong>iktning mot barn och ungdomar.<br />

Läs mer om ansökan och<br />

stiftelsen på vår hemsida:<br />

www.ansvarforframtiden.se<br />

Susanne Perneholm, Umeå, har<br />

gästat Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt,<br />

som engagerade henne i en<br />

föreläsning. Inledningsvis berättade<br />

hon om sig själv och hennes<br />

syn på tillvaron.<br />

Det framkom klart att Susanne är<br />

en kreativ person, som vill göra gott<br />

för andra och för sig själv. Hon har<br />

bland annat stått bakom den så kalllade<br />

MåBra-festivalen, som hon har<br />

genomfört två gånger i Nolia-hallen.<br />

- Syftet med festivalen var att ge<br />

en inblick i hälsa och må bra från<br />

olika perspektiv. Likaså tog hon upp<br />

sitt engagemang för personer som<br />

har ett beroende.<br />

Det var fyra punkter som Susanne<br />

tryckte särskilt på, som har betytt<br />

mycket för hennes drivkraft. Den<br />

i<strong>nr</strong>e motivationen tog hon upp först.<br />

- Det är viktigt att motivationen<br />

kommer inifrån oss. Då kommer<br />

man längst, menade hon.<br />

För det andra är att sprida budskapet,<br />

att kommunicera ut vad som<br />

är viktigt. Det tredje är att ha mod<br />

att våga prova. Man måste kliva ut<br />

ur sin bekvämlighetszon, förklarade<br />

hon. Det blir lite utveckling om man<br />

inte vågar något. Man lär sig något<br />

även om det blir misslyckat.<br />

Den sista punkten är kreativitet,<br />

som att hitta nya lösningar på olika<br />

situationer och skapa något som är<br />

unikt. <strong>Blå</strong>bandisterna fick även ta<br />

del av praktiska övningar, som Susanne<br />

kom med under föreläsningen.<br />

HÅKAN KARLSSON<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP,<br />

ADRESSER<br />

Till och med 25 år<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom:<br />

Tjarls Metzmaa ><br />

26 år och äldre<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Per-Olof Svensson ><br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

08 - 667 62 52<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

JOHAN SJÖÖ<br />

Verksamhetsstrateg<br />

070-4941366 johan.sjoo@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

070-3609174 ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

Plusgiro: 21276-1 Bankgiro: 437-3015<br />

Swish: 123-4495362<br />

PERSONAL<br />

TJARLS METZMAA<br />

Verksamhetschef<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

073-6143897 (kontorstid)<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

29<br />

DEBATT Rolf Bromme, journalist och författare<br />

Sprututbyte dyr och ineffektiv verksamhet<br />

Sprututbyte bekostad av sjukvården är en verksamhet som gör det billigare<br />

för injektionsnarkomaner att fortsätta med sitt narkotikamissbruk.<br />

Sprututbyte är dessvärre också en både dyr och ineffektiv verksamhet, om<br />

man vill förhindra spridningen av blodsmitta såsom HIV och hepatit C,<br />

den senare är ytterst smittsam och kan leda till kronisk sjukdom i levern<br />

med döden som resultat.<br />

Anledningen till att sprututbyte är<br />

en ineffektiv metod är att man aldrig<br />

upptäcker vem eller vilka som<br />

är smittbärare, när man bara delar<br />

ut rena sprutor till narkomaner. Och<br />

narkomanerna tror att de med de<br />

rena sprutorna är skyddande mot<br />

blodsmitta och fortsätter därför att<br />

dela sprutor med kompisar, trots<br />

att de rena sprutorna bekostade av<br />

sjukvården bara är rena, när de används<br />

första gången. Andra gången<br />

sprutorna används kan de redan bära<br />

på smittan och därmed fortsätta att<br />

sprida dessa sjukdomar.<br />

Det sjukvården inte har förstått<br />

är, att en ny och ren spruta, som<br />

används av narkotikamissbrukare,<br />

först laddas med narkotika och<br />

sedan används av mer än en narkoman<br />

utan att den rengörs eller<br />

desinficeras emellan användningen<br />

av narkoman 1 och narkoman 2. Om<br />

den som använder den rena sprutan<br />

först redan är smittad av HIV eller<br />

hepatit C, kommer den som använder<br />

sprutan som nummer två också att<br />

bli smittad, dvs. sprutan är ren bara<br />

första gången den används. Om det<br />

dessutom är en tredje narkoman som<br />

använder samma spruta utan rengöring<br />

eller desinficering, kommer<br />

också denne att bli smittad.<br />

Och sjukvården tror att samhället<br />

har gjort en insats för att förhindra<br />

smittspridningen. Så är det inte. Fast<br />

om ingen av de narkomaner som<br />

använder samma spruta är smittade,<br />

kommer inte de andra heller att bli<br />

smittade. Det hade inte heller skett<br />

om narkomanerna hade varit hänvisade<br />

att köpa sina sprutor själva. Så<br />

vad är det då som sprutbytet hjälper<br />

till med? Egentligen bara att förse<br />

narkomanerna med gratis sprutor<br />

så att de får mer pengar över för att<br />

skaffa sig mer narkotika!<br />

Det finns självfallet en helt annan<br />

och mycket mera effektiv metod att<br />

förhindra spridning av blodsmitta<br />

bland narkomaner! Den användes<br />

för första gången i Sverige i slutet<br />

av 1980-talet för att stoppa den nya<br />

smittspridning som skedde i Stockholmsområdet<br />

bland narkomaner.<br />

Då fick socialarbetare söka upp narkomaner<br />

i deras egna miljöer för att<br />

se till att de testades. Det gällde då att<br />

hitta dem som hade smittats av HIV.<br />

Det var inte så många som hade HIV<br />

då. Men när resultatet av testningen<br />

var klar uppsökte man igen varje enskild<br />

narkoman och delgav resultatet.<br />

SJUKVÅRDSKONTAKT<br />

De som inte var smittade fick veta det<br />

och de som var smittade fick information<br />

om detta. De senare fick också<br />

hjälp att ta kontakt med sjukvården<br />

och fick då hjälp med vad som då<br />

kunde göras för smittade. Men då<br />

fanns inte de mediciner som finns i<br />

dag. Några fick också komma vidare<br />

till behandlingshem för sitt beroende.<br />

Samtidigt informerades de osmittade<br />

narkomanerna, att de måste<br />

ta sprutan först, innan de smittade<br />

använde den så att de osmittade inte<br />

skulle drabbas av smitta. De som<br />

däremot var smittade fick veta, att de<br />

måste vänta på att de osmittade tog<br />

sprutan först och det då var mindre<br />

farligt för dem att använda samma<br />

spruta efter de osmittade.<br />

Detta var ett sätt att hantera<br />

problematiken för att förhindra att<br />

smittan förs vidare till de osmittade.<br />

Vid millennieskiftet hade smittspridningen<br />

av HIV upphört med hjälp av<br />

denna metod.<br />

Självfallet kan ny smitta komma in<br />

i kategorin narkomaner igen och det<br />

skedde också ett antal år senare, då en<br />

eller flera smittade narkomaner från<br />

Baltikum hade anlänt till Stockholm.<br />

Det var då man började med sprututbyte<br />

i syfte att förhindra smittspridning.<br />

Men<br />

det var ingen<br />

effektiv metod,<br />

eftersom den<br />

inte klargjorde<br />

vilka som var<br />

smittade respektive<br />

vilka<br />

som var osmittade.<br />

Några år<br />

senare genomfördes en särskild<br />

studie av uppsökande karaktär<br />

på 1 145 personer. Den benämns<br />

som ”Baslinjestudie om blodburen<br />

smitta bland injektionsnarkomaner<br />

i Stockholms län 1 juli 2007-<br />

31 augusti 2008” (Britton, Hillgren<br />

m.fl.). Den genomfördes inte primärt<br />

för att stoppa en pågående epidemi<br />

av HIV utan för att ta reda på hur<br />

situationen var i Stockholmsområdet.<br />

Tillvägagångssättet var alltså<br />

uppsökande verksamhet bland narkomaner<br />

i deras miljöer med testning<br />

för HIV och senare delgivning<br />

av resultaten. Resultatet blev ändå<br />

att den då pågående HIV-epidemin<br />

upphörde.<br />

Men självfallet kan ny smitta dyka<br />

upp igen och igen och då är denna<br />

metod med uppsökande verksamhet,<br />

testning och delgivning av resultat<br />

den mest effektiva metoden man<br />

kan välja. Dessvärre tror sjukvården<br />

fortfarande att sprututbytesverksamheten<br />

fungerar, när ny smitta<br />

kommer in i populationen av narkotikamissbrukare.<br />

Tyvärr är det en mycket ineffektiv<br />

men ganska dyrbar metod, som dessutom<br />

felaktigt inger narkomanerna<br />

förhoppningen att de inte kommer att<br />

bli smittade. Sjukvården ska inte lura<br />

utsatta grupper att tro att sprututbyte<br />

är en säker metod mot blodsmitta.<br />

FOTO: P-O SVENSSON/ARKIV


vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

30 eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

På gång i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Västra Sverige<br />

ÅRSMÖTEN<br />

Sparlösa Bf 27 <strong>feb</strong> kl 15<br />

Erska St Mellby Bf 24 <strong>feb</strong> kl 18<br />

Kontakt vastrasverige@blabandet.se. eller Annika 0708-716459<br />

JULBOWLING<br />

Onsdag 29 <strong>dec</strong> kl 15 i Lidköping<br />

Vill du spela på annan ort?<br />

Hör av Dig!<br />

Gratis för alla som är eller blir<br />

medlemmar i distriktet!<br />

Högtids- eller minnesgåva<br />

TACK!<br />

Vi framför ett tack till alla som på<br />

olika sätt hjälpt till under året!<br />

Kommittén för<br />

Vretens kurs- och lägergård<br />

MEDLEMSAVGIFTER 2022<br />

Nytt: 90 år eller äldre gratis!<br />

Nya medlemmar gratis.<br />

Övriga samma som tidigare.<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Nyårsafton i Tavelsjö<br />

Församlingsgården kl. 21.00<br />

Enkel underhållning<br />

och gott tilltugg<br />

Uppvakta genom att ge ett bidrag till <strong>Blå</strong>bandsgåvan.<br />

Vi skickar ett gratulerationskort.<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se Tolvslaget firas i kyrkan kl. 23.00<br />

Hedra genom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s BLÅ BANDET, minnesfond. Dag Hammarskjölds väg 14, 115 med 27 Stockholm Laila och Lars Windelius<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund Vi skickar omslag är ansvarig med önskad för behandling minnestext. av de personuppgifter som Därefter du lämnat årets i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du Entré vår hantering för vuxna, enligt barn gratis<br />

första kyrkkaffe<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Beställ av organisationssekreterare Vill du veta Per-Olof mer om Svensson vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

Info: 070-3609174<br />

www.blabandet.se per-olof.svensson@blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: 070-5682320 kansliet@blabandet.se eller brevpost: Arrangörer:<br />

bankgiro 5520-1321; swish 123 180 81 20<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, NBV,<br />

Tavelsjö församling<br />

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

Nya medlemmar gratis under 2022! Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se


BLÅ BANDET NR: 6-<strong>2021</strong><br />

31<br />

LEDARE<br />

Gårdsförsäljning? Ja & nej tack!<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har återkommande i artiklar och ledare varnat för<br />

konsekvenserna om den så kallade ”gårdsförsäljningen” av alkohol blir<br />

tillåtet. Namnet är vilseledande för visst är det bra med gårdsförsäljning av<br />

lokala grönsaker och andra livsmedel från gårdarna ute på landet. Men att<br />

tillåta gårdsförsäljning av alkohol ger en uppenbar risk att Systembolagets<br />

monopol faller och vi får privata butiker i våra städer som säljer alkohol.<br />

När Sverige blev medlemmar i EU<br />

fick vi ett undantag genom att behålla<br />

försäljningsmonopol genom Systembolaget.<br />

Monopol är annars något<br />

som EU inte vill se utan det ska vara<br />

fri marknad. Två gånger tidigare har<br />

utredningar genomförts som bägge<br />

konstaterade att så kallas ”gårdsförsäljning<br />

av alkohol” inte är möjligt<br />

att tillåta utan att Systembolagets<br />

monopol samtidigt förloras.<br />

Trots detta beslutades om en<br />

tredje utredning som nu har överlämnats<br />

till regeringen. Under ledning av<br />

särskilde utredaren Elisabeth Nilsson<br />

föreslås att tillåta gårdsförsäljning<br />

av öl, vin och sprit för att stimulera<br />

besöksnäring och landsbygdsturism.<br />

Det anses vara ett viktigt ekonomiskt<br />

tillskott för dryckestillverkare.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321<br />

Utredaren Elisabeth Nilsson skriver<br />

på DN debatt att ”Gårdsförsäljning<br />

går att kombinera med Systembolaget.”<br />

I utredningen framgår<br />

direktiv att det inte får hota Systembolaget<br />

och att detta ska ske på prov<br />

under sex år.<br />

Är det någon som på allvar tror<br />

att det är realistiskt att detta skulle<br />

avslutas efter att företag gjort investeringar?<br />

Dessutom, som vi varnat<br />

för tidigare, handlar det mer om att<br />

stärka alkoholföretagens intressen i<br />

våra städer.<br />

Alkoholföretagen har som mål att<br />

tjäna ännu mer pengar. Förlorarna är<br />

samhället med ökade kostnader och<br />

framförallt alla som direkt och indirekt<br />

drabbas av risk- och missbruk<br />

av alkohol.<br />

Vi behöver inte fler barn och unga<br />

som växer upp i familjer där alkohol<br />

bidrar till att de blir försummade av<br />

vuxna.<br />

LEDARE n:r 6-<strong>2021</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor<br />

Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> <strong>nr</strong> 2-<strong>2021</strong><br />

NBV:s E-tjänst bidrar<br />

till digital klyfta?<br />

Studieförbundet NBV har infört digital<br />

registrering av föreningarnas<br />

studiecirklar, kulturprogram och<br />

annan folkbildning. Syftet är gott<br />

med att förenkla administrationen.<br />

Dock krävs att den som ansvarar för<br />

rapporteringen behöver använda<br />

bank-ID.<br />

Många av oss har bank-ID men inte<br />

alla. Detta innebär att en del som ansvarat<br />

för rapportering inte längre<br />

kan göra det. Året ut ska det enligt<br />

uppgift vara möjligt att godkänna<br />

med sms men detta planeras att<br />

upphöra.<br />

E-tjänst är något som alla studieförbund<br />

ska införa efter direktiv från<br />

Folkbildningsrådet. Men riskerar<br />

detta att det bidrar till en digital<br />

klyfta?<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 1: 21/1 (11/2)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 6: DECEMBER <strong>2021</strong> - FEBRUARI 2022 ÅRGÅNG 139 - Första numret utkom 1883<br />

Ta hand om föreningens historia<br />

När föreningar går samman<br />

eller avslutas är det<br />

viktigt att historiskt material<br />

sparas. Tyvärr har<br />

det framkommit exempel<br />

på att till och med gamla<br />

fotografier har slängts.<br />

Nyköpings <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

har avslutats i år<br />

och medlemmarna är nu<br />

direktmedlemmar i Södermanlands<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistrikt.<br />

Här är man angelägen<br />

om att ta hand om föreningens<br />

material och samlades<br />

hemma hos Louise<br />

Kallvi.<br />

På bilden längst ned ses<br />

Louise Kallvi, Ulla Holm,<br />

Gun-Britt Karlsson, Bo<br />

Carlsson, Ulrika Hagen och<br />

Birgit Karlsson gå igenom<br />

en del av det historiska<br />

materialet.<br />

Den svartvita infällda<br />

bilden visar ett exempel på<br />

de många fotografier som<br />

finns, denna på styrelsen<br />

1935.<br />

Runt tavlan med beviset<br />

på bildandet av den<br />

ursprungliga föreningen,<br />

Nyköpings <strong>Blå</strong>bandsförenings<br />

sista styrelse. De<br />

många tidningsklippen ger<br />

också en fantastisk historisk<br />

tillbakablick.<br />

Ulrika Hagen berättade<br />

att det finns en förening<br />

”Bildgruppen Nyköping<br />

med omnejd” som kan<br />

hjälpa till med att digitalisera<br />

bildmaterial.<br />

Det är givetvis tråkigt<br />

när en förening inte har<br />

möjlighet att fortsätta men<br />

om förutsättningar saknas<br />

är det ändå bättre att<br />

man hittar alternativ. I<br />

Södermanland planerar de<br />

kvarvarande föreningarna<br />

att gå samman i distriktet.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Bilden nedan: Louise Kallvi, Ulla<br />

Holm, Gun-Britt Karlsson, Bo Carlsson,<br />

Ulrika Hagen och Birgit Karlsson<br />

tittar på delar av Nyköpings<br />

<strong>Blå</strong>bandsförenings historia.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!