Ne priznaju poduzetnike, jer sami mogu – bolje - Hrvatske šume

casopis.hrsume.hr

Ne priznaju poduzetnike, jer sami mogu – bolje - Hrvatske šume

KAZALO

1-5

U Senju postavljeni temelji

suvremenog krškog

šumarstva

6-7

Potpisan novi Kolektivni

ugovor

12-15

Ne priznaju

poduzetnike, jer

sami mogu bolje

16-17

Uspon na Kilimandžaro

18

Izišla treća knjiga

Hrvatskog šumarskog

leksikona

19-20

Sovsko jezero -

biser Dilj gore

21

Međunarodni dan

zaštite močvara

v.

22-23

I šumarija Sunja ima

svoju Amazonu

24-27

Kako spriječiti štete od divljači

8-11

Intervju:

mr. sc. Ivan

Leko: Biološka

obnova šuma naš

imperativ

28-29

Mogući utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava

na šumske eko sustave

30-32

Vijesti, informacije i događaji iz naših uprava

Mjesečnik »Hrvatskih šuma« p.o. Zagreb, Izdavač: »Hrvatske šume« p.o.

Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2, Direktor: Ivan Tarnaj, dipl. inž. šum.

Glavni i odgovorni urednik: Antun-Zlatko Lončarić, dipl. inž.

• Uredništvo: mr. Josip Dundović, dipl. inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž., Antun-Zlatko

Lončarić, dipl. inž., Josip Maradin, dipl. inž., Branko Meštrić, dipl. inž., Miroslav Mrkobrad,

dipl. pol., Zvonko Peičević, Vesna Pleše, dipl. pol. Ivan Simić, dipl. inž., Ivica Tomić, dipl. inž. Novinari: A. Z. Lončarić, M. Mrkobrad,

V. Pleše i I. Tomić Adresa redakcije: Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb E-mail: direkcija@hrsume.hr

Uredništvo se ne mora uvijek slagati s mišljenjima autora teksta, Oblikovanje, priprema i tisak: Hrvatska tiskara d.d. Zagreb

Naklada: 5000

Nehaj kula iznad grada Senja

More magazines by this user
Similar magazines