Views
3 years ago

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB) - Mobil.hr

MOBIL_51_58.qxd

MOBIL_51_58.qxd 20.9.2005 22:52 Page 58 M O B I T E L I SIEMENS SK65 SIEMENS SL65 SIEMENS SX1 SIEMENS XELIBRI 6 SIEMENS XELIBRI 8 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 120 X 47 X 22 144 LI-ION 750 MAH 250/5 132 X 176 / 65.635 2000/64 - -/- +/+/+ 4+1/- +/+ - -/-/- +/+ -/-/- +/+/+ PUSH TO TALK,HANDSFREE, USB - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 90 X 48 X 21 99 LI-ION 700 290 / 5.5 130 X 130 / 65.536 1000 / 10.32 0.58 - / + +/+/+ 4+2 - / - 640 X 480 -/-/+ + / 40 TONSKA -/-/+ +/+/+ SLIDE 55 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 2.941 kn 900/1800/1900 109 X 56 X 19 116 LI-ION 1000 200 / 6 176 X 220 / 65.536 / MEM / 4 0.52 - / - +/+/+ 4+2 +/+ 640 X 480 +/+/+ + / + +/+/+ +/+/+ SYMBIAN 47 SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 2.570 kn 900/1800 84 X 75 X 25 89 LI-ION 510 290 / 6 101 X 80 / 4.096 - / - 0.628 - / - -/-/- - -/- - -/-/- - / + +/-/- +/+/- - 49 TECHNO MEDIA 01 / 4819-354 - 900/1800 91 X 56 X 23 67 LI-ION 610 200 / 4 101 X 80 / 4.096 - / - 0.58 - / - -/-/- - -/- - -/+/- - / + +/-/+ +/-/- FM RADIO PRIJAMNIK 48 TECHNO MEDIA 01 / 4819-354 - SIEMENS CX70 SONY ERICSSON F500i SONY ERICSSON J200i SONY ERICSSON K500i SONY ERICSSON K700i FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 108 X 46 X 18 90 LI-ION 750 MAH 250/5 132 X 176/65.635 14*250/9 - -/- +/+/+ +/- -/+ 640X480 -/-/- +/+ +/+/- +/+/+ PUSH TO TALK, USB - SIEMENS MOBILE 01 / 6105-381 - 900/1800/1900 102 X 46 X 14 80 LI-ION 670 300 / 7 128 X 160 / 65.536 510 / 12 MB 0.82 + / + +/+/+ 4+2 -/+ 640 X 480 +/-/+ + / 40 TONSKA -/-/+ +/+/+ - 55 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 1.591 kn 900/1800/1900 101 X 43 X 19 74 LIION, 670 200/4.5 128 X 128 / 4096 200 / 0.6 ? ? / ? + / - / + 4+2 / - - / + - - / - / - - /+ (40 TONSKA) - / - / + + / + / + - - ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800/1900 102 X 46 X 14 80 LI-ION 670 300 / 7 128 X 160 / 65.536 510 / 12 MB 0.82 + / + +/+/+ 4+2 -/+ 640 X 480 +/-/+ + / 40 TONSKA -/-/+ +/+/+ - - ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800/1900 99 X 46.5X 19.5 93 LI-ION 700 300 / 7 176 X 220 / 65.536 510 / 41 MB 0.37 + / + +/+/+ 4+2 + / + 640 X 480 + / +/+ + / 40 TONSKA + / +/+ +/+/+ SPEAKERPHONE 52-53 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 2.799 kn 58 KATALOG 2005. WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR

MOBIL_59_66.qxd 20.9.2005 23:18 Page 59 M O B I T E L I SONY ERICSSON P800 SONY ERICSSON P900 SONY ERICSSON P910i SONY ERICSSON S700 SONY ERICSSON T230 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800/1900 117 X 59 X 27 158 LI-POLY 1000 400 / 13 208 X 320 / 4.096 MEM / 12 0.64 - / - + / + / + 4+1 / - + / + 640 X 480 + / - / + + / + +/+/+ +/+/+ HSCSD 35 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800/1900 115 X 57 X 24 150 LI POLY 1000 400 / 13 208 X 320 / 65.536 MEM / 16 0.91 - / - +/+/+ 4+2 / + + / + 640 X 480 +/-/+ + / + +/+/+ +/+/+ - 44 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 5.799 kn 900/1800/1900 115X58X26 155 LI-POLIMER 1260 MAH 400/13 208 X 320 / 262 144 MEM / 64 + 32 - - / - + / + / + 4+2 / + + / + 640X480 + / - / + +/+ + / + / + + / + / + 32 MB STICK U PAKETU 57 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 NIJE FORMIRANA 900/1800/1900 107 X 49 X 24 137 LIION, 780 300/7 240 X 320 / 262000 510 / MEMORY STICK DUO (32) - + / + + / + / + 4+2 / + + / + 1280 X 960 + / + / + +/+ (40 TONSKA) + / + / + + / + / + - - ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800 101.5 X 43.5 X 18 79.2 LI-ION 670 300 / 13 101 X 80 / 4.096 250 / - 0.74 + / + +/+/+ 3+1 / - OPCIJA - - / - / - + / 32 TONSKA - / - /+ +/+/+ - 45 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 788 kn SONY ERICSSON T290 SONY ERICSSON T310 SONY ERICSSON T610 SONY ERICSSON T630 SONY ERICSSON V800 FREKVENCIJE (MHz) DIMENZIJE (mm) MASA (g) VRSTA I KAPACITET BATERIJE (mAh) BATERIJA: ČEKANJE / RAZGOVOR (h) ZASLON: REZOLUCIJA (px) / BROJ BOJA KAPACITET IMENIKA / MEMORIJA (MB) KOLIČINA ZRAČENJA - SAR (W/kg) HR T9 / HR IZBORNIK WAP / MMS / E-MAIL GPRS PRIJEM + SLANJE / EDGE BLUETOOTH / INFRACRVENI PORT KAMERA (MAKSIMALNA REZOLUCIJA) MP3 / FM PRIJAMNIK / VIDEO JAVA / POLIFONE MELODIJE GLAS. BIRANJE / UPRAVLJANJE / DIKTAFON ALARM / KALKULATOR / ORGANIZER DODATNO TESTIRANO U MOBILU BROJ INFORMACIJE TELEFON CIJENA 900/1800 101 X 44 X 19 73 LIION, 670 300/13 101 X 80 / 4096 200 / 0.4 - + / + + / + / - 4+1 / - - / - - - / - / - - /+ (32 TONSKA) - / - / + + / + / + - - ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800/1900 104 X 49 X 19 97 LI-POLY 700 300 / 10 101 X 80 / 256 250 / 1 MB 0.61 + / + +/+/+ 3+1 -/+ OPCIJA - / - / - 32 TONSKA - / - / + + / + / + - 40-41 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 1.291 kn 900/1800/1900 102 X 44 X 19 95 LI-POLY 770 400 / 14 128 X 160 / 65.536 510 / 2 MB - + / + +/+/+ 4+1 +/+ 288 X 352 -/-/- + / 32 TONSKA +/+/+ +/+/+ MUSIC DJ 38 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - 900/1800/1900 102 X 43 X 17 92.5 LI-POLY 770 315 / 14 128 X 160 / 65.536 510 / 2 MB 0.88 + / + +/+/+ + +/+ 288 X 352 -/-/- + / 32 TONSKA +/+/+ +/+/+ MUSIC DJ 48 ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 1.555 kn 900/1800/1900 102 X 49 X 24 128 LIION, 670 200/4.5 176 X 220 / 262000 510 / MEMORY STICK DUO (32) ? ? / ? + / + / + 4+2 / - + / + 1280 X 960 + / - / + +/+ (74 TONSKA) - / - / + + / + / + UMTS - ELEKTROMAGIC 021 / 558-000 - WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR KATALOG 2005. 59

Download cijelog kataloga u pdf formatu (11 MB - Mobil.hr
Download Test Kataloga 2006 - Mobil.hr
Download u PDF formatu - Moja Sana
Download (pdf 11 MB) - Böhm–extruplast sro
PDF formatu (2.3 Mb) - Kapucini
Download magazina u PDF formatu - Nolimit.ba
Preuzmite kompletan časopis broj 3 u PDF formatu - Portal kulture ...
preuzmite glasnik u pdf formatu - Vijeće crnogorske nacionalne ...
Preuzmi katalog u PDF formatu (40 MB) - Hrvatski hidrografski institut
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Preuzmite kompletan časopis broj 2 u PDF formatu - Portal kulture ...
Časopis u pdf formatu (6 MB) - Medicinski fakultet - Sveučilište u ...
Pogledajte/preuzmite dokument u pdf formatu - Milan Blagojević
Download (PDF - 3.9 MB) - Hotel am Zoo
Download (PDF, 0.1 MB) - Volta Edelstahl Gmbh
media-schränke katalog pdf download (0,9 mb - Schnepel
Download (pdf 2 MB) - Böhm–extruplast sro
Download 16.2 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 10.5 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 12 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download kataloga u PDF formatu (9365.73 Kb) - Kanjer klima
Download pdf kataloga - Atlas
Preuzmite bilten u .pdf formatu (1,7 Mb) - Gradska knjižnica Marka ...
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Katalog opreme u PDF formatu možete skinuti ovdje ! - 4,5 MB
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite brošuru u PDF formatu
Preuzmite zahtev u PDF formatu - Banca Intesa