Novinka ze Škody už brzy zamíří na Ukrajinu

skoda.cz

Novinka ze Škody už brzy zamíří na Ukrajinu

Zprávy ze společnostíSpoluprácese světovým gigantem?Otevírá dveře k dalším zakázkám,tvrdí šéf ŠKODA ELECTRICNesmírně důležitý pro budoucnost firmy. Právě takový je aktuálníkontrakt ŠKODA ELECTRIC, která pro jihokorejský koncern HyundaiRotem dodá kompletní pohony a řídicí elektroniku pro celkem 80elektrických lokomotiv objednaných Tureckými státními drahami(TCDD). A právě na začátku roku 2012, přesněji v únoru, začalaplzeňská firma se samotnou výrobou první série zařízení.„Ve výběrovém řízení jsme dokázali porazitfirmy jako byl kanadský Bombardier, neboitalský Ansaldo Breda. A teď je třeba zvítězitpodruhé, tedy v samotné realizaci zakázky,v požadované kvalitě a stanovenýchtermínech. To se zatím daří, v létě bychomměli předat první elektrovýzbroje k montážilokomotiv do Koreje,“ uvedl generální ředitelŠKODA ELECTRIC Jaromír Šilhánek. Tenhned připomněl, proč je právě tahle zakázkapro Škodovku tak velmi významná.pokračování na str. 16SoutěžVážení čtenáři,ti z vás, kdo zašlou správnou tajenkuz křížovky v tomto čísle na straně 20budou zařazeni do slosování o ceny.Odpovědi zasílejte na adresu redakce,případně e-mailem. Nově je pro čtenářek dispozici schránka pro odpovědive vstupním vestibulu budovy PC ŠKODATRANSPORTATION nedaleko V. brányhlavního škodováckého areálu v Plzni.Pro účast v soutěži uveďte vaše jméno,adresu a tel., případě e-mailový kontakt.Sídlo redakce Borská 2922/32, 301 00Plzeň, e-mail: skodovak@skoda.cz.Výhercem minulého kolaje Radek Švanda.Počet klimatizovaných vlaků ČD roste,i díky vozidlům ze ŠkodyVýrazně zvýšit komfort cestování na české železnici pomáhají vozy skupiny ŠKODATRANSPORTATION. Důkaz? Počet klimatizovaných vozů Českých drah v regionální dopravě sev současnosti blíží 250 kusům – a neustálý nárůst flotily klimatizovaných vozů Českých drah mánapříklad „na svědomí“ nasazování moderních souprav CityElefant. Ty jezdí především v příměstskédopravě v Praze a Středočeském kraji, obsluhují ale také spoje mezi Prahou a Ústím nad Labema linky mezi Opavou, Ostravou a Českým Těšínem v Moravskoslezském kraji.V nejbližší době však stoupne početregionálních klimatizovaných spojů takév dalších krajích České republiky. SoupravyCityElefant v letošním roce rozšíříprovoz klimatizovaných osobních vlakůve Středočeském a Moravskoslezskémkraji na linkách Benešov u Prahy – Prahaa Ostrava – Čadca. Ve druhém pololetíletošního roku by měl začít také provozmoderních klimatizovaných soupravz rodiny škodováckých jednopodlažníchjednotek RegioPanter.V regionální dopravě tak bude do roku2014 sloit celkem více než 420 klimatizovanýchvozů a ve všech segmentechdopravy pak budou České dráhy disponovatv této době přibližně tisícovkou klimatizovanýchvozů. České dráhy zavedlydo provozu první klimatizované vozy v roce1994.pokračování na str. 114Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíJaké bude technické řešenínových vozidel pro Miskolc?Kdo všechno se budena přípravě podílet?Jak se bude odvíjet celý projekt?To vše v přístím číslefiremního magazínu!Zcela jistě ano, půjde v podstatě o nesrovnatelnávozidla. A vedle zcela jiného komfortua vybavení tím myslím také napříkladbezpečnostní parametry. Právě bezpečnostcestujících je v takovém novém voze zcelaněkde jinde, naše tramvaj splňuje novéevropské crashové normy, plní napříkladi přísné bezpečnostní požadavky chránícířidiče při případných kolizích. Konstrukcetramvaje je navržena tak, aby se minimalizovalyškody při nehodách, vysoký stupeňbezpečnosti plní nejen skříň samotnéhovozidla, ale samozřejmě i prvky interiéru. Bylby to dlouhý výčet...Hodně důležitým parametrem byla prodopravní podnik spotřeba energie, právědíky tomu také Škoda uspěla?Ano, toto hledisko bylo jedním z klíčovýchrozhodovacích kritérií. Dopravní podnikpožadoval přesné údaje o spotřebě energiepřepočtené na pasažéra. A závazek Škodovky,že toto kritérium splníme, je pod vysokousankcí v řádu desítek miliónů korun. Právětoto kritérium jsme nabídli jako jedno z vůbecnejlepších, máme škodovácké technickéknow-how v řádově již 300 dodanýchtramvajích, což nás v této oblasti dělá vysocekonkurenceschopnými.Jak jsme dosáhli nízkých nákladůna údržbu?Díky tomu, že máme již dlouholeté zkušenostis výrobou tramvají, ze kterých je maďarskýtyp odvozen, můžeme samozřejmě tyhlenáklady velmi dobře optimalizovat. Samozřejmějsme požadavky na minimalizaci nákladůLCC promítli nejen do konstrukčního řešenínašeho návrhu samotné tramvaje, ale i dáledo parametrů u subdodávek, které jsmevyžadovali od našich dodavatelů.Vnější design. To je první, co upoutá cestujícína první pohled. Jak se řešila právěvnější podoba tramvaje?Design budoucího vozidla sleduje modernítrendy, stejně tak ale i respektuje nejnovějšíevropské bezpečnostní předpisy, napříkladprávě nároky na crashovou odolnost. Designbyl vybrán již dlouho před tím, než Škoda získalakontrakt. Autorem je mladoboleslavskéstudio Aufer Design.Z čeho vychází barevné provedení tramvaje?Konkrétně v případu Miskolce jsme vyilistandardní městské barvy, tedy zelenoua žlutou. Nicméně toto byl náš návrh, primátorMiskolce řekl již při podpisu smlouvy, žechtějí nechat o barevném provedení hlasovatobyvatele města.Jak bude vypadat servis vozidel?Nad rámec standardního záručního servisupožadoval zákazník navíc takzvaný full servispo dobu záruční lhůty, tedy po tři roky od dodáníprvních dvou vozidel. Dopravní podniknám poskytne veškeré zázemí.Samotný servis se bude odehrávat v režiiškodováckých techniků?Ano, bude se tomu věnovat tým lidí zeŠKODA TRANSPORTATION včetně maďarskýchkolegů z Ganz-Škoda Electric, kterýbude po celou dobu přímo na místě. Nyníje smlouva uzavřena na tři roky, opce hovořío možnosti dalších deseti let.Soutěž na dodávku tramvají pro Miskolcneměl právě jednoduchý průběh, že?Ano, původně byla vypsána v roce 2007.Tendru se účastnilo celkem pět dalších firem.Kromě Škodovky výběrová komise hodnotilanabídky italského výrobce AnsaldoBreda,španělského CAF, rumunského AstraVagoane Aradu a polského Solarisu. Kroměcelkové ceny se hodnotila i nabídka full servisuvztaženého na vozidlo a měsíc po dobuzáruční lhůty, spotřeba energie v kWh na pasažéraa nabídka opce na desetiletý full servisopět vztažená na vozidlo a měsíc. Tendr bylpak třikrát zrušen, až teď naposled úspěchŠkody potvrdil po námitkách italského a španělskéhokonkurenta i antimonopolní úřad,takže mohla být uzavřena smlouva. Případnédalší námitky neměly odkladný účinek,na startu celého projektu nemohou niczměnit.Má po sérii úspěchů v Maďarsku Škodav hledáčku další příležitosti na tomtotrhu? Které tendry se chystají?Velkou pozornost upíráme na hlavní městoBudapešť. Tam se má vypisovat velký tendr,který nás mimořádně zajímá – jde o dodávkuvíce než stovky tramvají.Jaké tramvaje bude hlavní město Maďarskažádat?Mluví se o velkokapacitních tramvajích s délkoupřes padesát metrů. Není to nic, s čímbychom si na základě zkušeností s vývojema výrobou našich tramvají neuměli poradit. Tomá být jedna část flotily. Druhý typ tramvajíbudou zřejmě „běžné“ tramvaje, s délkoukolem 30 až 32 metrů, jednosměrnéhoprovedení.A ten druhý velký tendr pro Budapešť?Očekává se vypsání soutěže na zhruba padesátaž šedesát trolejbusů. Pokud se skutečnětaková zakázka přichystá, věřím, že rozhodněbudeme mezi favority.pokračování na str. 8Škodovák 2/20127


Zprávy ze společnostíNové tramvaje „rozsvítí“ našeulice, říká šéf dopravního podnikuMiskolc se na nové tramvaje opravdu těší a my věříme, žeŠkodovka dodá opravdu kvalitní vozy. I tak se v den podpisusmlouvy o dodávce 31 tramvají pro Miskolc vyjádřil Ernö Kókai,ředitel tamního dopravního podniku.Primátor Miskolce Ákos Kriza ukazuje na tiskové konferencispolu se Zdeňkem Majerem ze ŠKODA TRANSPORTATION podobu nové tramvajeVýběrové řízena dodávku tramvajítrvalo poměrně dlouho. Jste rádi, že jstenašli vítěze, jenž splnil všechny technicképožadavky a nabídl výhodnou cenu?Ano, těší mě, že po dlouhé době plánování,specifikací a příprav se nyní můžeme soustředitna dolaďování podrobností při výrobě.Jak se vám líbily návrhy vzhledu tramvají?Vizualizace tramvaje pro Miskolc na násudělala velmi dobrý dojem. Barvy města,v nichž jsou vyvedené, navíc „rozsvítí“ našeulice, takže se opravdu těším, až tu budoujezdit. Praktické věci budeme moci posouditaž v běžném provozu. Ale mám zkušenosti sestaršími modely tramvají z České republiky,které byly kvalitní, takže nepochybuji o tom,že ŠKODA TRANSPORTATION dodá tramvajena výborné úrovni.Jak se stavěla veřejnost k výběrovémuřízení, které konkurenti Škody napadali?Lidé v Miskolci tuto veřejnou zakázku hodněpozorně sledovali a my jsme se snažili publikovatkrok za krokem veškeré potřebné materiálytýkající se výběru dodavatele. Kdokolivdo nich mohl nahlédnout a my jsme byli velmiotevření. Samozřejmě se tu objevily i názory,které hovořily proti nákupu nových tramvají,ale většinově panovala shoda na tom, že je topotřeba a naše město si obměnu vozovéhoparku zasloí. Myslím, že můžu říci, že sevětšina obyvatel Miskolce na nové tramvajeod plzeňské Škody těší.Škoda dobýváMaďarsko…pokračování ze str. 7Velkou roli v boji o zakázky určitě hrajefakt, že Škoda má v Maďarsku dceřinouspolečnost Ganz Škoda Electric?Stoprocentně ano, její lidé mají velkou roli přizískávání zakázek a samozřejmě vliv na dalšíprůběh, je tam tým technických specialistůa obchodníků, který přináší Škodě velké lokálníknow-how, znají místní prostředí. Jenpřipomenu, že teď konkrétně v Miskolci jedůležitá role Ganz Škoda v procesu získávánítypové licence nové tramvaje, v oblastikomunikace se zákazníkem v rámci projektu,v přípravě dokumentace při spouštěnído provozu v Maďarsku, stejně jako v oblastipodpory servisních sleb. Je třeba vzít v potaz,že oficiálním jazykem kontraktu je maďarština,a že tedy i všechny dokumenty musíbýt předloženy v maďarštině.Maďarsko se v minulých měsících častoobjevovalo v médiích v souvislosti s finančnímiproblémy, země se potýkalas potížemi – jak se z veřejných zdrojůfinancovala právě zakázka pro Miskolc?Více než 75 procent prostředků na nákuptramvají získá dopravce z fondů Evropskéunie, Maďarsko patří k těm zemím, které mohoučerpat peníze na rozvoj infrastruktury.Většina tendrů v oblasti dopravních prostředkůvyívá právě evropské peníze.Škoda se v oblasti tramvají určitě dívái jinde po Evropě, co je teď aktuální nejvíc?Máme stále širší možnosti, díky tomu, jakroste portfolio našich vozidel. Příklad?Máme tramvaj konceptu ForCity, která jese svými otočnými podvozky a řadou dalšíchřešení určená pro náročnější zákazníkya specifické limity infrastruktury historickýchcenter měst. A vedle toho můžeme teď nazet- díky zajímavému nováčkovi, miskolcké25T - řekněme konvenční řešení, které máve svém portfoliu většina konkurentů. To jevelmi moderní, velkokapacitní, nízkopodlažnítramvaj, která ale zároveň určitě může uspokojitnaprostou většinu zákazníků se standardníminároky, kteří kladou důraz na minimalizacinákladů na provoz a servis.A země, kde chce Škoda s tramvajemiuspět?Je řada soutěží, kde - jak pevně věřím -máme dobrou šanci uspět. Namátkou seteď soustředíme na některé obchodní případyv Německu, Švýcarsku, Turecku, Itálii, Nizozemskua také Skandinávii, především pakve Švédsku. A nezapomeňme na Maďarsko(úsměv)!8Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíŠkodováci budou „operovat“zraněné tramvajeZajímavou operaci chystají ti nejlepší specialisté z Plzně. Ne, tahlevěta není úvodem textu o medicínském zákroku na některém zešpičkových lékařských pracovišť v západočeské metropoli, jakby se mohlo zdát. S trochou nadsázky totiž stejně dobře sedína akci, při které zanedlouho prokáže svoji vysokou odbornostplzeňská ŠKODA TRANSPORTATION. Její technici totiž ze dvouškodováckých tramvají 19T, které poničily vážné havárie v polskéVratislavi, sestaví ojedinělým postupem „nová“ vozidla. Jak?Při střetech se obě obousměrné tramvajeponičily v čelní části, naštěstí každá z nichna opačném konci vozidla. Díky tomu takmohli technici ze Škodovky z nepoškozenýchčlánků dvou havarovaných vozů sestavitv tamním dopravním podniku jednu funkčnítramvaj. Ale právě teď se chystají na tenmnohem náročnější úkol: přivést do Plznězbylé, havarované „poloviny“, zcela je opravita opět znovu originálně složit. „To prohlášení,že z havarovaných vozidel uděláme„nové“ tramvaje v podstatě plně platí, protožepo rekonstrukci budou mít shodné parametrys vozy právě vyrobenými. A dopravnímupodniku a všem zainteresovaným institucímv Polsku musíme bez pochybností prokázat,že tramvaje nemají žádnou skrytou vadu,že všechny klíčové části jsou v pořádku, žeprostě nehrozí nejmenší riziko pro jejich dalšíprovoz,“ vysvětluje servisní manažer ŠKODATRANSPORTATION Martin Hladík, který mácelý projekt na starosti.Čelo škodovácké tramvaje po vážné nehodě ve Vratislavi,tramvaj velmi dobře odolala nárazuŠkoda uzavřelasmlouvu na opravuhavarovaných tramvajíKompletní rekonstrukci dvou tramvají 19Tpoškozených při dopravních nehodách zajistípro dopravní podnik v polské Vratislavispolečnost ŠKODA TRANSPORTATION.„Ze dvou poničených vozidel jsme v minulých měsících sestavili jednu funkčnítramvaj. A v lednu letošního roku jsmes tamním dopravním podnikem MSKWroclaw uzavřeli smlouvu na rekonstrukcizbylých částí, ze kterých sestavímefunkční vozidla,“ vysvětluje ředitel ServisuŠKODA TRANSPORTATION Martin Hrubý.„Veškeré práce se tak odehrají v naší režiiv Plzni,“ říká Martin Hrubý. Náročná přepravaponičených částí tramvají si vyžádádůkladné logistické přípravy. „Počítámes tím, že by se mohly díly objevit v Plznizhruba na začátku března, několik měsícůpak potrvá samotná oprava a sestavenínové tramvaje,“ vysvětluje Martin Hrubý.Škodovácké tramvaje při kolizích, které seodehrály ve Vratislavi v loňském roce, jednoznačněprokázaly, že jejich konstrukcezajišťuje vysokou bezpečnost cestujících.„V obou případech se naše tramvaje střetlyse staršími polskými tramvajemi Konstal105. Míra poškození škodováckých vozůbyla nepoměrně menší, než u polskýchtypů. Například první z havárií se stala přirychlosti 55 kilometrů v hodině a ve velmisilně obsazené škodovácké tramvaji odneslasrážku zraněním jen jedna z cestujícícha řidič šrámem na hlavě,“ říká MartinHrubý. „Poškozenou tramvaj měli našispecialisté šanci si detailně prohlédnouta bylo okamžitě jasné, že většinu nárazuúspěšně pohltila k tomu účelu uzpůsobenáčelní část tramvaje s posuvnými nárazníkya tlumiči. Prostorná kabina s posuvnýmmasivním sedadlem pomohla zaseochránit řidiče. A díky pohlcení energienárazu speciálními bezpečnostními prvkyse výrazně snížil i dopad nehody na prostorpro cestující,“ popisuje ředitel Servisu.„V starších typech tramvají také bývápři vážných nehodách mnoho zraněníod deformovaných model, sedaček a podobě.V případě tramvaje ŠKODA 19T přivratislavské nehodě interiér vydržel. Systémmadel totiž vyrábíme ze speciálníchmateriálů, které například brání prasknutí,spojení všech částí se samotnou karosériívozidla je také velmi odolné, snažíme setaké z interiéru odbourat všechny doplňkya zařízení, které by jakkoliv mohly ohrozitcestující,“ říká Martin Hrubý.Škodovák 2/20129


Starší polská tramvaj po nehodě ve Vratislavi, následky jsou velmi vážnéCo bude největší problém při sestavenídruhé tramvaje z poškozených částí?Je to oprava takového rozsahu, která se v posledníchletech v plzeňské Škodovce nedělala.Ale máme štěstí, že se právě u obousměrnýchvratislavských tramvají ukázalo, jak kvalitnířešení tahle pětičlánková tramvaj má. Jednotlivéčlánky jsou totiž snadno vyměnitelné, cožnebývá vždy u tramvají jiných výrobců zvykem.Můžete tedy jednotlivé části tramvaje snadnooddělovat a spojovat. I proto mohli zdárněve Vratislavi jen za několik dní čtyři škodovácize dvou poškozených vozidel sestavit jedno„zdravé“. To je myslím výkon, který by u spoustykonkurenčních vozidel možný nebyl. A tahletramvaj se ukázala jako plně provozuschopná.Jaký bude postup při „výrobě“ druhétramvaje?Tak především musíme zkontrolovat a případněi speciálními diagnostickými postupy „prosvítit“všechny přivezené části. A vyloučíme ty,které jsou poškozené, neopravitelné. Právětohle bude vyžadovat nejvyšší důkladnost.Škodováčtí specialisté prověří zejména klíčovámísta, která mohla nárazy utrpět nejvíc, třebaspojení mezi články tramvaje, čepy, ložiska,samotnou konstrukci vozu, podvozky. Paktechnologové navrhnou řešení oprav a budememoci nakoupit potřebné díly a zahájitsamotnou rekonstrukci. Takhle v pár větách tozní jednoduše, ale bude to vyžadovat velkouodbornost řady lidí z mnoha oddělení Škody.Ideální asi je, že dodávky pro Vratislavskončily jen před pár týdny a tak spoustaškodováků má tenhle typ tramvaje a jejítechnická specifika ještě čerstvě v paměti?To bezpochyby udělá hodně moc pro zdar celéhoprojektu opravy. Určitě budeme napříkladchtít vyít při opravách zkušeností lidí, kteří sepodíleli na výrobě devatenáctek, část tohototýmu by se měla rekonstrukci věnovat. Tosamé platí třeba pro technologii, nebo servis.Hektická práce? Ten správný adrenalin, říká manažer servisuUmět předcházet problémům. Přesně tohleby měl podle Martina Hladíka zvládatkaždý, kdo se jako on zabývá servisem.Není to ale paradoxní věta, když vlastněservis často řeší nastalé komplikace?Škodovácký manažer tvrdí, že nikoliv.„Víte, nějaký problém samozřejměvždycky nastat může, ale pokud tu potíždokážete zvládnout v zárodku, tedy předejíttomu, aby problém narůstal, pak tozákazník vždy ocení,“ říká Martin Hladík.Právě jeho teď zaměstnávají dvě zakázkyŠKODA TRANSPORTATION. Tramvaje proitalské Cagliari a především flotila tramvajídodaná polskému městu Vratislav.„Tahle práce mě baví proto, že je předevšímo jednání s lidmi. A je různorodá,žádný den není úplně stejný. Servis jepoměrně hektický obor, nepředvídatelný,nikdy nevíte, co vás čeká „za rohem“. Alepro mě je to ten dobrý adrenalin, cestování,komunikace,“ usmívá se MartinHladík, který ve skupině Škoda dřívepůsobil v plzeňské firmě MOVO, kdese věnoval oblasti pravidelných oprava servisu železničních vozů zejménapro českou železnici. „Byla to velmi zajímavápráce, ale vždycky mě lákalo vícevyít znalosti jazyků a i proto jsem nakonecv rámci skupiny změnil působištěa nakonec se dostal k italské a polskézakázce,“ říká Martin Hladík, který přesnedlouhé působení ve Škodovce zažilopravdu perné chvíle – třeba právě kdyžse v Polsku nedlouho po sobě staly nechtěnýmiúčastníky vážných nehod dvětramvaje 19T. „I když oficiální vyšetřováníběželo po linii polských orgánů a brzy senaštěstí ukázalo, že Škoda nenese žádnouvinu, snažili jsme se být tamnímu dopravnímupodniku co nejvíce po ruce přiřešení důsledků havárie, při objasňovánímožných příčin a anaze dat z našich vozidel.A myslím, že to ocenili,“ říká MartinHladík a jeho tvrzení dává punc pravdyfakt, že Škoda nakonec od polské stranyzískala zakázku pro opravu poničenýchvozů. „Ale takové mimořádné případyjsou opravdu výjimečné, hlavní účel našehoservisu je někde jinde, ale pořádplatí jedno. Cílem je spokojený zákazník,kterému bez problémů jezdí všechnanámi dodaná vozidla,“ říká Martin Hladík.10Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíJaký je časový plán prací na druhé tramvaji?Po převozu článků tramvají z depa tamníhodopravního podniku, kde byly uschovanéa zaplombované, přijde v Plzni nejdřívena řadu kontrola, pak návrh oprav a samotnépráce. Výsledek prohlídky ukáže, které částijednotlivých článků bude třeba zcela vyměnita jaké poít náhradní díly. Máme smlouvyse subdodavateli o nákupu náhradních dílůpo celou dobu servisu našich tramvají, takžes tím problém nebude. Následovat budou samotnépráce ve ŠKODA TRANSPORTATION.A pak?Tramvaj samozřejmě bude muset podstoupitcelou řadu revizí a zkoušek. Jako kdyby šloo nové vozidlo. Zpět do Vratislavi by mělatramvaj zamířit někdy koncem září 2012,do provozu s cestujícími pak v následujícímměsíci.Na opravy tramvají po haváriích senevztahuje garanční servis od výrobce,přesto ale tuhle práci od dopravníhopodniku získala Škoda?Dopravce vyhodnotil naši nabídku jako výhodnou,my to navíc bereme jednoznačně jakovýraz důvěry v naše know-how. Škoda chceobecně nazet provozovatelům dlouhodobéa široké slby v oblasti servisu, i v takovýchkrizových případech, jak byl ten s havarovanýmivozidly. Dopravce si tak uvolní ruce pro tusvoji klíčovou roli, tedy organizování a zajišťovánídopravy samotné, může se soustředitna především na slby spojené s cestujícími.Myslím, že takové dělení práce má logiku.Jak nakonec zhodnotil dopravní podnikdopad havárií na škodovácké vozy, určitě proběhlo vyšetřování nehod?To je také velmi důležité: Díky monitoringu,který zajišťoval záznamový kamerový systémna vozidlech 19T, se nejen velmi rychlevyloučila jakákoliv technická závada na našichtramvajích, ale Poláci velmi ocenili to, jakvozidla při střetech obstála. Na to, jak velkéhavárie to byly, dopadla totiž vozidla velmidobře, přesně se ukázalo, že konstrukceumí pohltit náraz a minimalizovat škody. A cohlavně – tramvaje do velké míry ochránily jakřidiče, tak cestující. Tahle událost jednoznačněpotvrdila, jak mohou moderní dopravníprostředky uchránit pasažéry i samotnéřidiče od následků, které přináší právě kolizea havárie. Kdyby na místě naší tramvaje bylstarý typ vratislavských tramvají, byly by následkys velkou pravděpodobností mnohemhorší. Naše řešení vozidel chrání lidské zdravíi životy. Ze strany dopravního podniku jasnězazněla chvála. I proto jsme také mohli dostatzakázku na rekonstrukci poškozených tramvají– Poláci prostě získali důvěru v naši práci.Pars nova získala zakázkuna modernizaci železničních vozůVýznamný kontrakt podepsali na začátku února zástupcišumperské společnosti Pars nova a Českých drah: totiž smlouvuna modernizaci 40 kusů osobních vozů řady Bmee určených prodálkovou mezinárodní dopravu. Pars nova, která je členem skupinyŠKODA TRANSPORTATION, tím získala významnou zakázkuza bezmála 700 milionů korun. Dodávka bude realizována do 32měsíců od podpisu smlouvy.Zakázku na rekonstrukci a modernizaci vozůBmee z přelomu 80. a 90. let vypsaly Českédráhy na začátku loňského roku. „Jsme velmirádi, že jsme tento tendr vyhráli a uspěli nejenv těžké konkurenci, ale především v době,kdy se očekává ochlazení ekonomiky. Taktozajistíme práci lidem v regionu, jenž je dlouhodoběsován vysokou nezaměstnaností,“říká k podepsané zakázce Tomáš Ignačák,generální ředitel Pars nova.Modernizací projde především interiéra technické vybavení vozů. „Cestující určitěocení novinky, které vozy úpravami získají, ať se jedná o klimatizaci, moderní přehlednýinformační a rezervační systém, zásuvkypro notebooky, vakuové WC nebo držákyna kola. Zakázku modernizace osobních vozův takovém rozsahu budeme realizovat poprvé,navážeme však na naše čerstvé zkušenostipři rekonstrukci osobních vozů na řídící řady961, které od nás nyní České dráhy přebírajík provozu,“ uvádí mluvčí společnosti Parsnova Michaela Linhartová.Počet klimatizovaných vlaků…pokračování ze str. 4Jednalo se o tři rekonstruované restauračnívozy, které byly nasazeny předevšímna trasu Praha – Interlaken. Pozdějizačaly dodávky dalších již zcela novýchvozů vybavených klimatizací. V příměstskédopravě začaly od roku 2000 sloit moderníklimatizované soupravy CityElefant.Původní uspořádání s oddělenými kupé sezmění na otevřený velkoprostorový oddíl s minimálně80 místy k sezení. „Zásadní změnouprojdou i podvozky a brzdový systém. Vozyjsou určeny pro náročný mezinárodní provoza především traťové úseky Deutsche Bahnvyžadují nainstalování další bezpečnostnímagnetické kolejnicové brzdy,“ dodáváMichaela Linhartová.Nově bude také dosazena veškerá elektrickávýzbroj včetně osvětlení. Vozy budouzměněny i barevně, původní tmavě zelenounahradí modrá. První vozy s maximální rychlostí160 km/h, které Českým drahám dodášumperská Pars nova, by se na tratích mělyobjevit v roce 2014.Kde budou po modernizaci vozy sloit?Především v soupravách EuroCitya Expres na tratích spojujících Prahus moravskými městy, např. s Ostravou,Olomoucí nebo Brnem a dále na trasáchna Slovensko a do Maďarska.Historicky první klimatizovanou soupravouv Česku byl ale spoj InterExpress ProgressBerlín – Praha na konci 80. let, na kterýnasazovala tehdejší východoněmecká železniceDR svou zkušební soupravu komfortníchvozů.Škodovák 2/201211


Zprávy ze společnostíNová jednotka pro Ukrajinu na zkušebním okruhu ve VelimiMezistanice Velima pak čeká jednotku cíl. Ukrajina!Už za pár týdnů si tenhle nový vlak ze Škodovky bude psát jako svoji novou adresu Charkov, Ukrajina.V životě nové dvoupodlažní elektrické jednotky pro ukrajinskou železnici se totiž blíží klíčový okamžik,přesun do jejího příštího domova - na tratě Ukrajiny, přičemž domovskou stanicí bude v první fáziprávě zmíněné město na severovýchodě země.„Jednotka je velmi očekávána, představitelézákazníka si v únoru vyzkoušeli jízduv jednotce na naší škodovácké zkušebníkoleji, takže mají absolutní přehled o pokročilémstavu projektu. Na posledním setkánínám zástupci Ukrajinské železnice slíbiliopravdu nadstandardní technickou a logistickoupomoc při transportu vozidla na Ukrajinu,aby byl vlak co nejrychleji v domovskémdepu. To ukazuje, jak velký zájem o tenhleprojekt mají,“ popisuje škodovácký manažerprojektu Petr Soubusta. Ten připomíná,Pohled do interiéru dvoupodlažní jednotky12Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíže práce na dodávce nové jednotky jdouvelmi rychle – první pasažéři by totiž mohlina Ukrajině okusit jízdu novým vlakem na konci května letošního roku, kdy byza sebou vozidlo mělo mít všechny náležitostinutné k zahájení zkušebního provozus cestujícími. A naplní se tak slib, že vozidlobude sloit v době fotbalového evropskéhoturnaje EURO 2012, které Ukrajinav létě hostí.Ale zpět do současnosti: konec měsíceúnora a začátek března zastihl novou ukrajinskoudvoupodlažní jednotku při poslednífázi zkoušek v tuzemsku – po krátké etapětestů v Plzni totiž zamířila souprava na zkušebníokruh ve středočeské Velimi. Tamsouprava odjela po výrobním dokončenía spojení motorových vozů vyrobenýchve ŠKODA TRANSPORTATION s vloženýmivozy z ostravské ŠKODA VAGONKA. „Prvnísoupravu jsme sestavili přímo ve Škodovcev Plzni, druhou čeká totéž až na zkušebnímokruhu – díky zkušenostem, kteréjsme získali při spojování prvního z vozidel,ušetříme spojením vozů přímo ve Velimi časi náklady,“ vysvětluje výrobní ředitel ŠKODATRANSPORTATION Petr Novák. „Klíčovábyla v tak náročném projektu společnévýroby dvou druhů vozů pro jednu soupravukvalitní spolupráce zúčastněných lidíz ostravské ŠKODA VAGONKA a ze ŠKODATRANSPORTATION,“ říká Petr Novák.Po dílčím oživování a zkouškách jednotlivýchvozů v Ostravě a v Plzni bylo právě spojenícelé jednotky dohromady velmi důležitýmmomentem. „Je třeba vzájemně propojitcelou řadu systémů, kterým se ovládá celásouprava. A v praxi pak musíte vyzkoušetjejich vzájemnou součinnost. Je to složitýproces nezbytný k tomu, abychom mohlijednotku odvézt na zkušební jízdy na okruh.Podařilo se nám ale vše potřebné předpřevozem do Velimi zvládnout,“ říká PetrSoubusta. Prvních zkoušek celé sestavenéjednotky ve Škodovce se v únoru účastnilii zástupci subdodavatelských firem, kterédodávaly některé důležité součásti vybaveníjednotky, třeba informační či kamerovýsystém.Ještě před odjezdem na Ukrajinu musejíspecialisté Škodovky zvládnout vyzkoušetfunkčnost a provozuschopnost celéhovozidla. „Čekají nás jízdy v maximálníchrychlostech okolo 160 kilometrů v hodině,bude se ladit trakční pohon, nastavía vyzkouší se ochrany proti nepředvídanýmjevům při napájení oběma systémy a mnohédalší. Včetně toho, že nás čeká školenípro pracovníky Ukrajinských železnic, kteřís novou jednotkou budou později pracovat,“přibližuje jen některé testy a plánované úkolyprojektový manažer Petr Soubusta s tím, žeta hlavní porce jízdních zkoušek a samotnéschvalování vozidla se bude odehrávat ažpřímo na Ukrajině, kam by se jednotka měladostat na konci března 2012. Domovskoustanicí škodovácké novinky bude Charkov,přičemž jezdit by měla na tratích mezi tímtoměstem a metropolí Kyjev. „Ne všechnytratě v okolí Charkova jsou uzpůsobeny proprovoz na 160 kilometrů v hodině, proto jepravděpodobné, že v rámci testů bude jezditvozidlo i jinde,“ vysvětluje Petr Soubusta.A první velký provozní úkol nové jednotkyve své nové domovině? Ano, EURO! Sloitby měla v červnu tohoto roku, kdy mávozit cestující při evropském šampionátuve fotbale, který Ukrajina společně s Polskemhostí. „Chceme jednotky předatdo zkušebního provozu s cestujícími tak,aby byly dopravci k dispozici co nejdřívepřed zahájením téhle akce, při které sepředpokládá rapidní nárůst počtu cestujícíchna železnici. Pro nás to znamená v rekordněkrátkém čase připravit jednotku tak, aby splnilavšechny náležitosti pro zkušební provozs cestujícími,“ říká Petr Soubusta.Nástupní plošina nabídne snadné vystupování a nastupování hendikepovanýmModerní bezbariérové sociální zařízeníPohled do bistrooddíluStanoviště strojvůdceŠkodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíVlak pro Ukrajinu sklidil v Plzni chválu zákazníkaOsobní pocit z nového vlaku? Velmi dobrý! Přesně takhle reagoval pár desítek vteřin po zkušební jízděv nové dvoupodlažní jednotce určené pro ukrajinské tratě významný zástupce zákazníka, 1. náměstekgenerálního ředitele Ukrajinské železnice Mikola Sergienko. Právě on se svými kolegy přijel na konciúnora do plzeňské Škody, aby si mohl osobně prohlédnout vlak v době dokončovacích prací a těsněpřed odesláním na zkušební okruh ve Velimi.„Máme vytvořený harmonogram pravidelnýchnávštěv a kontrolních dní. Naši zástupcipřijíždějí do České republiky na mítinky v důležitýchmomentech, které předchází dodánívlaku k nám na Ukrajinu. A právě etapa, kteráteď přichází před zahájením zkušebních jízdu vás v Česku, je jednou z nich,“ řekl MikolaSergijenko.Zástupci Škodovky a Ukrajinských drah, druhý zleva1. náměstek generálního ředitele Ukrajinské železnice Mikola SergienkoPodoba vlaku? Vysoký komfort!Ten zdůraznil, že klíčový bude další průběhzkoušek, které se po krátké etapě v Českérepublice budou odehrávat již přímo na železnicina Ukrajině. „Vybírali jsme ale vlak, kterýpatří ve svém segmentu k nejlepším v Evropě.Věříme, že svoji kvalitu prokáže i v testovacímprovozu a splní všechny náležitosti, takžejej budeme moci co nejdříve nasadit přímodo provozu s cestujícími. Samozřejmě chceme,aby svoji roli v dopravě plnil běhemvelkého sportovního a také společenskéhosvátku, kterým je fotbalové Euro 2012, kterémá Ukrajina tu čest spolu s Polskem hostit,“připomněl blížící se termín evropského šampionátuv kopané.A kde přesně se obyvatelé a návštěvníciUkrajiny s novinkou setkají? „O konkrétnímnasazení vozidla se ještě bude s konečnouplatností rozhodovat, předpokládáme ale, žeby jednotky ze Škodovky spojovaly metropoleCharkov, Kyjev, Doněck, případně Dněpropetrovsk.Půjde tedy o velmi důležité tratě v rámcicelé země,“ uvedl náměstek generálníhoředitele Ukrajinské železnice.Jedna z vlajkových lodí železniční flotily.I v takovém duchu někdy hovoří zástupciukrajinské železnice o své novince, škodováckédvoupodlažní jednotce. A cestujícíse mají nač těšit. „Finální podoba vybavenívozu zahrnuje například instalaci wi-fizařízení, které umožní cestujícím připojeník internetu. Samozřejmostí je klimatizacecelého prostoru, nízkopodlažní nástup,pasažéři budou moci vyít hned dva typymoderních velkoprostorových interiérů,v provedení 1. a 2. třídy,“ říká hlavní inženýrnové jednotky Radim Sýkora ze ŠKODAVAGONKA.Pasažérům posloí i další nadstandardnívýbava. „V každém z vozů bude čtveřiceJe-libo sledovat fotbal?V nové jednotce to možné je!obrazovek, které umožní vysílat libovolnýobrazový záznam. Ptali jsme se, a protoževlaky začnou sloit na tratích mezi hostitelskýmiměsty EURO 2012, možná běhemkonání šampionátu opravdu dojde i na vysílánífotbalových utkání,“ s úsměvem říkámanažer projektu Petr Soubusta. Ten doplnil,že k bezpečnosti provozu přispějei instalovaný kamerový systém, stejně jakokomunikační zařízení, které umožní cestujícímkontaktovat v případě nutnosti členyposádky vlakové soupravy. Na vysokétechnické úrovni je i systém ochrany protipřivření dveří, stejně jako ukrajinský automatickýsystém požární signalizace s nainstalovanýmhašením strojoven.Že komfort v nových jednotkách bude skutečněvysoký, to dokládá i požadavek Ukrajinskýchdrah na zřízení bistro oddílů, kterése budou skládat z odděleného prostorus barem, stolky, sezením a také připojenýmzázemím pro obsluhu, personál. Bistronabídne nápoje, další občerstvení a jednoduchýsortiment jídel. „Úpravou prostor sejen o několik míst snížila kapacita vozidla,na druhou stranu značně vzrostly možnostisleb pro pasažéry,“ říká Radim Sýkoraze ŠKODA VAGONKA. Výrobce připravili řadu řešení, které z jednotky dělají vozidlopřátelské k handicapovaným osobám: nástupnírampy, sklopné stupačky a bezbariérovéprostory včetně WC.I po ryze technické stránce samotnéhovlaku získají Ukrajinské dráhy zajímavýprodukt. Skříň celé jednotky je postavenaz osvědčené koncepce z velkoplošnýchhliníkových profilů. Sestava elektrickéjednotky je šestivozová, složená ze dvoumotorových vozů a čtyř vložených vozů.Jednotka je určena pro samostatný provoznebo pro provoz v soupravě s další jednoušestivozovou soupravou stejné řady. Řídicímikroprocesorový systém umožňuje ovládatvlakovou soupravu jen jedním strojvedoucím.Nová elektrická dvoupodlažní jednotkaje určena pro meziregionální dopravuna tratích Ukrajiny s rozchodem 1520 mmelektrifikovaných stejnosměrným napětím3 kV DC a střídavým napětím 25 kV, 50 HzAC v troleji při náročných klimatických podmínkáchs velkým rozsahem teplot.14Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíLokomotiva Škody a Hyundai Rotem?V Plzni odstartovala výroba!Úspěšně připravit prototyp. A najet na sériovou výrobu. Právě tohle jsou nejbližší úkoly pro ŠKODAELECTRIC ohledně dodávky pohonů pro 80 lokomotiv, které budou sloit na turecké železnici.Projekt, na kterém Škodovka spolupracuje se světovým gigantem Hyundai Rotem, má před sebouklíčovou fázi. „Je to opravdu jeden ze zlomových momentů, důležitých pro zdar celého projektu,“ říkáPetr Salák, projektový manažer ŠKODA ELECTRIC.Smlouvu na dodávku kompletního elektrickéhoa mechanického pohonu pro 80 čtyřnápravovýchelektrických lokomotiv podepsalaŠKODA ELECTRIC s finálním dodavatelem -jihokorejskou firmou Hyundai Rotem - teprvepřed rokem. A hodnota zakázky za dvěmiliardy korun pro Škodovku jen ilustruje,jaký význam pro plzeňskou firmu kontraktmá. „Možná ještě důležitější než tohle jeale reference, kterou spoluprací na tak významnédodávce získáme. Lokomotiva budeprestižní výrobek pro velmi zajímavý a rozvíjejícíse trh. A jde o spolupráci jihokorejskýmHyundai Rotem, který je jedním z klíčovýchhráčů na světovém poli dopravního strojírenství.To všechno představuje tahle zakázka,“přibližuje Petr Salák.Co má Škoda v téhle důležité zakázce za sebou?Projekt má několik fází. Ta první zahrnovalavypracování technického řešení a rovněžkoordinování a sladění všech postupůs partnerem Hyundai Rotem. Pro představu– začíná se od obecnější verze technickédokumentace, vše se postupně zpřesňuje,upravuje tak, aby všechny části zařízeníbyly v souladu, zapracovávají se změny,připomínky včetně požadavků koncovéhozákazníka.A výsledkem je?Schválení takzvané Final Design Review,tedy konečné podoby námi dodávanéelektrovýzbroje. Tenhle důležitý moment seodehrál na začátku února na společném jednánív Jižní Koreji, kde se odladila definitivníverze. Od té chvíle je jasné, kdo bude přesněco vyrábět, jaká bude podoba zařízení,jak bude celý systém spolupracovat, dálese stanovil i technologický a časový průběhvýroby, sestavování lokomotivy. Máme rovněžpřipravené manuály, jak postupovat přizkoušení a oživování.Takže jste získali klíč k zahájení výroby?Naplno se rozeběhl nákup materiálu,práce na subdodávkách, které budemepotřebovat, odstartovaly, a samozřejmějsme zahájili výrobu prototypu tady u násv Plzni. Zároveň musíme připravovatzahájení sériové výroby, aby po získání typovýchzkoušek a testech prototypu nenastalamezera v dodávkách letošní porce pohonů,kterou si zákazník objednal.Pokud řekneme, že Škoda dodá srdcecelé lokomotivy, bude to pravda?A přihodíme ještě mozek a ovládání svalů(úsměv), to znamená, že vedle mechanickéhopohonu dodáme také výkonovou a řídicíelektroniku. Projektu se účastní obě divizeŠKODA ELECTRIC, tedy Pohony i Trakčnímotory. Druhá jmenovaná dodá oproti obvyklémurozsahu ještě převodovku a dvoukolí,takže v podstatě celý mechanický pohon.Jaký je teď právě aktuální stav pracína turecké zakázce ve Škodě?Při únorovém zahájení produkce přišla jakoprvní na řadu výroba prototypu, po kterébude následovat výroba první sériovélokomotivy, která musí být dodána do Korejenejpozději do konce srpna 2012.To je hodně rychlé…Je to tak, vezměte si, že ve finální fázi projektubudeme dodávat pět kompletních elektrovýzbrojíměsíčně. Musíme vše stihnoutv krátké době, ale je to nezbytný předpokladk tomu, abychom mohli na podobnýchdalších významných zakázkách pracovati v budoucnu. Zprávy o kvalitní či nekvalitnípráci se v oboru šíří velmi rychle – a ty druhérychlostí blesku - takže máme o motivaciopravdu postaráno.Manažer projektu Petr Salák ve výrobě ŠKODA ELECTRICu škodováckého zařízení pro lokomotivy Hyundai Rotem.Pokud ale vím, tak zakázka na celýchosmdesát lokomotiv nebude mít stálestejný scénář?Ano, je to dáno tím, že turecký zákazníksi vymínil lokalizaci, část výroby se budeodehrávat přímo v Turecku. Turecký výrobcese tak bude moci podílet na realizaci částizakázky, vzniknou nová pracovní místa, firmyzískají nové know-how.Pro Škodu to tedy konkrétně znamenáco?Spolu s firmou Rotem dodáme prvníčást flotily v podobě plně smontovaných,dokončených a funkčních, tedy odzkoušenýchlokomotiv. Několik desítek strojů siale budou montovat – za naší a korejskéasistence – Turci sami. My tedy budemev druhé části projektu dodávat naše zařízenípo dílech, kompletaci zajistí turecká strana,která také například bude vyrábět i hruboustavbu, tedy karosérii samotné lokomotivy.Rozsah lokalizace byl pečlivě projednávána výsledek je pro nás uspokojivý v tom smyslu,že klíčové komponenty, jako napříkladtrakční měnič, lokalizaci nepodléhají vůbeca u ostatních komponent se jedná jen o částečnoumontáž a výrobu skříní. Spoluprácev této fázi bude pro nás i pro Hyundai Rotempřesto opravdu velkou výzvou.Škodovák 2/201215


Zprávy ze společnostíBude tedy v Turecku působit tým škodováků?To bude nezbytné. Odborný dohled nadsamotnou montáží a výrobou a pak takéúčast na testování a finálních zkouškách sebez nás a jihokorejských partnerů určitěneobejde.Jak se vlastně kočíruje takový obří projekt,ve kterém část složitého technickéhozařízení dodává Škoda, část jihokorejskáfirma a konečným zákazníkem jsouturecké dráhy? To musí být dost složiténa předávání informací?Ten tok informací je skutečně obří. Klíčovoučást takového projektového týmu tvoří stabilněasi dvacítka lidí na každé straně, někteříse účastní celého projektu, jiní jen určitéčásti. Každý by měl ale znát své partnery„na druhé straně“, vědět, co je jeho polepůsobnosti, za co zodpovídá.Co třeba bývá problémové místo?Velmi důležité je oboustranně zapracovávatvšechny odsouhlasené změny, které běhtakového projektu přináší. Spousta věcí jedaných od začátku, ale právě úpravy, novářešení, nové nároky, to jsou momenty, kteréje třeba pečlivě sdílet a uhlídat jejich zapracování.V každém momentu musí zainteresovanílidé vědět, jaký je aktuální stav, aktuálnívývoj.Komunikace probíhá na dálku, elektronicky,nebo jsou na programu i mítinky,nebo kontrolní dny přímo v Plzni?Hlavní porce se odehrává prostřednictvím e--mailové korespondence. Ale osobní setkáníčlenů jednotlivých týmů se samozřejměkonají, máme za sebou zhruba šest velkýchmítinků. Například zrovna teď v únoru seodehrálo jednání v Koreji na uzavření FinalDesign Review. A naši partneři z Hyundai sebudou účastnit převzetí prvního kusu elektrovýzbroje,pak i testů zařízení, jak tady u násv Plzni, tak i u vybraných subdodavatelů.Na vybrané typové zkoušky přijdou s největšípravděpodobností i zástupci Tureckýchstátních drah. Naše práce tak bude poddrobnohledem finálního výrobce i zákazníka.Česká republika, Turecko, Jižní Korea.Účastníci, co nejsou zrovna „sousedé“.Jak tohle ovlivňuje komunikaci, vnímátenějaké bariéry, zásadní rozdíly mezipartnery projektu?Máme společný cíl, to si uvědomuje každý.Případné rozdíly se smazávají tím víc, čím jerozpracovanost větší a čím se jednotliví členovéprojekčních týmů lépe znají. Nic nenícennějšího, než když se můžete spolehnoutna kolegy z jiných firem v osobní rovině,pak se spousta věcí dá vyřešit i jinak, nežryze formálními postupy, mnohdy zbytečněčasově náročnými (úsměv).Naopak – co konkrétně oceňují Korejcina Škodovce? Máte povědomost? Přecejen je to třetí společný projekt za posledníroky a to určitě není málo.Když pominu to nejdůležitější, totiž důvěruv naše technické řešení, pak je to určitě nášpřístup k Hyundai Rotem jako k zákazníkovi.My se snažíme být nanejvýš vstřícní. Je námjasné, že jako finální dodavatel – sami to samozřejměznáme – jsou Korejci pod velkýmtlakem zákazníka, musí řešit spoustu novýchvěcí, které vždy tak velký projekt přináší běhemsvého vývoje. U řady problémů se protoneřídíme jen striktním výkladem uzavřenésmlouvy o našich dodávkách pro HyundaiSnažíme být nanejvýš vstřícní, chceme být pro Hyundai Rotempartnerem, na kterého je spolehnutí i v čase změn, ne jen pasivnímsubdodavatelem.Rotem, ale aktivně pomáháme i tam, kdebychom třeba nemuseli. Jde nám prostěo zdar celé zakázky. Chceme být partnerem,na kterého je spolehnutí i v čase změn, nejen pouhým pasivním subdodavatelem v úzkémslova smyslu.Ještě se vraťme k jednomu zajímavémumomentu v aktuálním projektu proTurecké státní železnice. Tím je určitě fenoménlokalizace, tedy fakt, že zákazníkchce část zakázky realizovat doma. Jeto ve světě běžný postup?Spousta zemí si tak chrání vlastní trh. Je tocesta, jak vyít státní zakázky ve prospěchsvé ekonomiky. Jde o práci. A část peněz,které zaplatíte za dodávky, je vyita na domácímhřišti, na místním trhu práce. Díkypostupu tureckých drah si tak tamní podnikTulomsas - což je obdoba našich železničníchopraven a strojíren - zajistí výrobua přístup k novým technologiím.Jaká bude přesně role Škody?V období, kdy se bude kompletovat posledníčást dodávky v Turecku, budeme spolus Hyundai Rotem garantem celé výrobya následného oživování a testování. Úspěšnédokončení je i naší zodpovědností, bude tov podmínkách tamní výroby velký úkol. Právěproto počítáme s tím, že na místě v tureckétovárně budeme mít stálý tým lidí, kteříbudou nápomocni úspěšného dovršení celézakázky.Jak se v tak náročném projektu dodávekelektrických lokomotiv odrazilyzkušenosti, které má ŠKODA ELECTRICSpoluprácese světovýmgigantem…pokračování ze str. 7„Kontrakt na dodávku kompletního pohonuvčetně výkonové a řídící elektronikypro 80 čtyřnápravových elektrickýchlokomotiv jsme podepsali s korejskoufirmou Hyundai Rotem, což je určitěšpička v oboru. Globální výrobce, kterýmá zakázky po celém světě a kterýjde do těch opravdu velkých soutěžína špičkové výrobky. Pokud prokážemenaši schopnost úspěšně spolupracovatpři aktuálním prestižním kontraktupro Turecko, můžeme si otevřít dveřek dalším velkým projektům. To přinášízakázky na světové technické úrovni,růst firmy, nová pracovní místa, perspektivupro zaměstnance,“ říká Šilhánek.Lokomotivy, pro které ŠKODA ELECTRICdodá kompletní pohony a další zařízení,budou provozovat Turecké státní dráhy(TCDD). Celkový objem zakázky představujetéměř dvě miliardy korun, přičemžprvní dodávky poběží až do červenceroku 2014. Nové lokomotivy o jmenovitémvýkonu 5 MW, které bude jako finálnívýrobce dodávat Hyundai Rotem, nejsouprvním společným projektem Škody a jihokorejskéhokoncernu. Počátek kooperacese datuje z roku 2006, tehdejšíprojekt zahrnoval dodávku kompletníelektrické výzbroje včetně nadřazenéhořízení pro lehká kolejová vozidla pro Istanbul.ŠKODA ELECTRIC dodává elektrickévýzbroje pro bezpilotní městské vlaky,které budou sloit na domácím “hřišti“Hyundai Rotem, v třetím největším jihokorejskémměstě Incheon. „Opakovanéspolečné dodávky s jihokorejským partneremstaví Škodovku do velmi dobréhosvětla, určitě máme šanci ve spoluprácipokračovat, třeba právě na tureckémtrhu, kde je obrovská potřeba investic,a kde státní železnice určitě nezůstaneu jediného kontraktu na dodávku lokomotiv,“dodává Jaromír Šilhánek.s výrobou zařízení pro škodovácké lokomotivy109E?V mnohém můžeme navazovat, po technickéstránce určitě. Reference dokončenélokomotivy určitě prospěla k získání zakázky.A je to také o osobních zkušenostech lidí,kteří se účastnili projektu stodevítky, mnozíse podílejí na aktuálním kontraktu a znalostiurčitě vyijí ku prospěchu věci.16Škodovák 2/2012


Zprávy ze společnostíŠkoda podepsala smlouvuna dodávku pro čínské metroKontrakt na dodávku kompletní trakční výzbroje pro 23 pětivozových jednotek metra pro čínskéměsto Su-čou oficiálně podepsal na konci února předseda představenstva společnosti ŠKODATRANSPORTATION Tomáš Krsek. Celková hodnota zakázky je více než půl miliardy korun. Realizacedodávky proběhne od října 2012 do března 2014.Konsorcium dceřiné škodovácké firmy ŠKODA ELECTRIC a KingwayTransportation získalo zakázku na 23 kompletních výzbrojí metravčetně motorů s převodovkami a nadřazeného řízení vlaku. Nabídkatohoto konsorcia zvítězila nad nabídkami firem jako je Siemens, Bombardiernebo ABB. Soupravy budou jezdit v šestimiliónovém čínskémměstě Su-čou. Součástí smlouvy je i opce na dalších 15 souprav.Jednotka se bude skládat ze tří motorových a dvou vlečných vozůs maximální rychlostí 90 km/h. Na jednu soupravu metra připadnecelkem dvanáct motorů, které též dodá ŠKODA ELECTRIC. „TentoČeský velvyslanec a český konzul v Číně si se zájmem prohlédliukázku budoucích produktů, které Škodovka v Suzhou bude vyrábětUzavření kontraktu se účastnili zástupci společného podniku Skoda Kingway Electric, ŠKODATRANSPORTATION, ŠKODA ELECTRIC, stejně jako nejvyšší představitelé Suzhou Rail Transit,Suzhou Metro Company a dále nejvyšší představitelé CSR Nanjing Puzhen, dodavatele vozidel metrapro tento projekt a v neposlední řadě velvyslanec České republiky v Číně Libor Sečka, generálníkonzul České republiky v Číně Bohumil Mazánek, stejně jako zástupci města Suzhou.úspěch je pro nás velmi důležitý, protože Čína je prudce se rozvíjejícítrh s velkým potenciálem a představuje pro nás další obchodní příležitost,“řekl předseda představenstva ŠKODA TRANSPORTATIONTomáš Krsek.V Číně také pokročily práce na budování společného česko-čínskéhopodniku Škoda Kingway Electric, který se vedle plzeňské ŠKODAELECTRIC bude podílet na realizaci nově získané zakázky. „Ve společnémpodniku se začínají instalovat první stroje, nainstalovány jsounapříklad portálové jeřáby, právě se dokončuje montáž technologieimpregnace. Finálně budou haly připraveny pro testovací výrobu v polovinětohoto roku, sériová výroba se pak rozběhne počátkem příštíhoroku,“ uvedl ředitel ŠKODA ELECTRIC Jaromír Šilhánek.Důležitost celého kontraktu pro Su-čou podtrhl i fakt, že podpisusmlouvy se účastnil velvyslanec České republiky v Číně Libor Sečkaa generální konzul České republiky v Číně Bohumil Mazánek. „Nejvyššízástupci naší republiky v Číně také navštívili nově se rodící společnýpodnik Škody v Su-čou. Po prohlídce zázemí, které bude sloit provýrobu našich produktů, pak ocenili investice do moderních technologiía profesionální práci při plánování systému produkce,“ uvedl ředitelJaromír Šilhánek.Kontraktem pro čínské Su-čou ŠKODA ELECTRIC rozšiřuje své úspěchyna zahraničních trzích. Nedávno například podepsala kontraktv hodnotě dvou miliard korun na dodávku kompletního elektrickéhoa mechanického pohonu pro 80 čtyřnápravových elektrických lokomotivpro turecké dráhy.Škodovák 2/201217


Zprávy ze společnostíŠkodovácký hybridbus poprvé svezl cestujícíPrvní cestující se v únoru svezli v novém hybridním autobusu ŠKODA H12, který vyrábí ŠKODAELECTRIC. Firma také na slavnostní akci v Plzni vůz představila odborné veřejnosti a zástupcůmdopravních podniků. „Prezentovali jsme nové vozidlo se všemi výhodami, které přináší dopravěve velkých městech. A jsme rádi, že můžeme říci, že hybridbus sklidil velmi pozitivní ohlas,“ zhodnotilakci obchodník ŠKODA ELECTRIC Radek Kapr.Prototypové vozidlo pro hromadnou dopravu,které vyívá ekologický bateriový pohon,který nezatěžuje životní prostředí zplodinami,bylo vyvíjeno na základě dotačního projektuPotenciál z Ministerstva průmyslu a obchodu.Projekt „Nová generace kolových vozidelMHD s vysokou energetickou účinnostía minimalizovanými environmentálními vlivy“odstartoval během roku 2009, koncemroku 2010 započala finální montáž vozidlaa v současnosti probíhá schválení pro provozna veřejných komunikacích.Prvotním impulsem pro vývoj nového autobusus alternativním pohonem byla skutečnost,že v současné době jsou globálně řešenyotázky náhrady a úspory klasických pohonnýchhmot pro dopravní prostředky, nebominimalizace emisí v rámci boje s globálnímoteplováním a skleníkovým efektem. „Trendvyívání alternativních pohonů je v současnédobě rozšířený ve většině velkých západoevropskýchměst a je jasné, že se postupemHybridbus před bránou Prazdroječasu přesune i na trhy střední a východníEvropy. Díky zkušenostem z vývoje a výrobytrolejbusů, které společnost dodává do mnohaevropských zemí chce ŠKODA ELECTRICuspět i s hybridními vozidly,“ říká JaromírŠilhánek, ředitel ŠKODA ELECTRIC.Hlavní předností hybridního autobusu jeúspora paliva až v řádech desítek procentna základě zpětného vyití energie vznikajícípři brzdění vozu. Energie je uschovávánav zásobnících energie (baterie a superkapacitory)a poté zpětně vyita při jízdě.ŠKODA H12 je vozidlo městské hromadnédopravy, které splňuje požadavky na podstatnézvýšení energetické účinnosti a minimalizujedopady na životní prostředí nejen v oblastiemisí, ale například i hlučnosti. Jedná seo dvanáctimetrový kompletně nízkopodlažníměstský autobus s plnohodnotnou klimatizacíjak prostoru pro řidiče, tak i salónu cestujících.Vozidlo je vybaveno sadou modulárněuspořádaných měničů, které komunikujís trakčním motorem, dieselgenerátorem,trakčními bateriemi a superkapacitory.Koncepce sériového hybridu znamená, žena trakční motor je možné přenášet plnývýkon a díky tomu může jet ŠKODA H12i na čistě bateriový a bezemisní pohon aždo vzdálenosti 10 kilometrů bez nutnosti dobíjeníbaterií či poití diesel generátoru. Tatokoncepce je vhodná především pro intenzivníměstský provoz s velkou četností rozjezdůa brzdění při relativně malých rychlostech.Například pro historická centra měst je výhodnýbezhlučný a bezemisní provoz na baterie.Práce na renovaci unikátního vozu hodně pokročilyDveře historickéhotrolejbusu skrývalazahrádkářská kolonieNeuvěřitelná náhoda pomohla v nedávné době restaurátorůmunikátního historického trolejbusu Škoda3Rr3 z roku 1947, který se brzo stane ozdobousbírek science centra Techmania v hlavnímplzeňském škodováckém areálu. Jednou z velkýchpřekážek, na které odborníci narazili, byl totiž fakt,že u rekonstruovaného trolejbusu se nedochovalypůvodní oplechované dveře s dřevěným jádrem.„Musely být tedy vyrobeny jejich repliky, ale dlouhojsme nevěděli, jak přesně ty dveře vlastně vypadaly.18Škodovák 2/2012


Volný časIndiáni jdou do boje!Skvělé druhé místo, 99 nasbíraných bodů, velké úspěchy jednotlivcův individuálních statistikách celé extraligy. To byla letos Plzeň v základní částihokejové nejvyšší soutěže. Ale v těchto dnech je tenhle imponující výčet pouhouminulostí. Pro hokejové plzeňské Indiány se začíná na začátku března psát zcelanová soutěž. Play off.„Splnili jsme úvodní cíl, co se týče umístněnív základní části. Ale to byl jen první krok,“řekl jen pár dní před startem vyřazovacíchbojů hokejové extraligy Marian Jelínek,kouč HC Plzeň 1929, týmu, jehož hrdýmgenerálním partnerem je plzeňská ŠKODATRANSPORTATION. „Musíme jít dál. A tímnejdůležitějším cílem, který musíme zdolat,je vždy nejbližší zápas,“ soustředí se nakaždý postupný krok Marian Jelínek. PrávěZdroj: HC Plzeň 1929letošní příprava ukazuje na změny, kterépřed vyřazovací částí trenér plzeňskýmIndiánům naordinoval. „V posledních dvousezónách nám nám play off nevyšlo, i protojsme sáhli k nové podobě přípravy. Součástítoho byl například kemp v Tachově, tedypříprava mimo naše obvyklé zázemí, kdy semohli hokejisté soustředit jen sami na sebe.Hráči trénovali víc na objem, zaměřili jsmese na kondici, ale nechyběly ani herní prvky.Toho, co jsme letos udělali jinak, je samozřejměvíc, ale všechno zatím prozrazovatnebudeme,“ s úsměvem říká plzeňský kouč.Jestli něčím mohou v letošní sezóně Indiánistrašit soupeře, pak je to určitě ofenzivnísíla - Plzeň letos nastřílela v základní částiohromujících 181 branek. „Ale pro play offje nesmírně důležitá obranná činnost, odté se bude všechno odvíjet,“ krotí představyo bezhlavém útočení kouč plzeňskéhomstva.Zatímco Indiáni ladili firmu na soustředěnímimo Plzeň a pak i v domácí ČEZ aréně,osud rozdával karty v boji o to, kdo modrobíloudrinu vyzve ve čtvrtfinále. „Kohosi přeji? Určitě sleduji průběh předkolaa výkony mstev, samozřejmě budemepřipravovat konkrétní taktiku podle typudrstva, které na nás vyjde. Ale my musímebýt připraveni přejít přes každý tým. Beznějakých sáhodlouhých spekulací o tom,kdo by byl lepší, kdo horší. Tohle zdůrazňujii hráčům a věřím, že to vnímají stejně,“ říkáuznávaný stratég, který rozhodně nikdy nepodceňujepři přípravě svého mstva psychologickoustránku věci. A jak Indiáni letosv bitvě nejdůležitější uspějí, to bude jasné brzy. Nejpozději 21. dubna všichni budouvědět, pro koho byla letos liga zlatá!ZÍSKEJTEDRES INDIÁNŮS PODPISY HVĚZD!Unikátně „vyzdobený“ dres získá výhercesoutěže, kterou přináší v době startu playoff letošního ročníku hokejové extraligy firemnímagazín Škodovák. Cennou trofejí,kterou obdrží vylosovaný účastník soutěžese správou odpovědí, je totiž hokejovýdres plzeňského klubu. Ale ne tak ledajaký.Svůj podpis na něj totiž přidají všichnihráči týmu, samozřejmě v čele s kapitánemMartinem Strakou! A soutěžní otázkazní: Kteří tři hráči klubu HC Plzeň 1929 bylinejlepší v kanadském bodování základníčásti letošní sezóny?Odpovědi s heslem HOKEJ zasílejte do 22.března na e-mailovou adresu skodovak@skoda.cz, nebo písemně na adresu: redakce Škodovák,Borská 2922/32, 301 00 Plzeň.A pak zasáhla šťastná náhodě - pracovníkNárodního památkového ústavuv Plzni Pavel Domanický objevilv jedné zahrádkářské kolonii v Plznizahradní domek, který byl praktickypostaven ze dveří patřících vyřazenýmtrolejbusům 3Tr. Domek zřejmě dřívevlastnil nějaký zaměstnanec plzeňskýchdopravních podniků,“ vyprávítechnický manažer Techmanie LiborKočí a připojuje: „Majitelka zahradníchatky se sice dveří odmítla vzdát,nicméně umožnila restaurátorům, abyvytvořili jejich přesné kopie – a ty pakmohly být instalovány na rekonstruovanýtrolejbus, s nímž kdysi začínalatrolejbusová doprava v Plzni.“Historické vozidlo s evidenčním číslem119, které se po desetiletích nevyívání nacházelo ve zcela havarijnímstavu, již od prosince roku 2010renovují odborníci v žamberskýchdílnách společnosti Former. „Do expozicTechmanie bude trolejbus převezenna přelomu května a června2012, kdy bude uveden do vystavovatelnéhostavu, tedy prozatím nebudeprovozuschopný. Všechny současnézásahy se však dělají tak, aby někdyv budoucnu bylo možné s trolejbusemznovu vyjet do plzeňských ulic,“ říkámluvčí Techmanie Tomáš Moravec.Škodovák 2/201219


SoutěžSoutěž: tajenka 1 – tajenka 2. Thomas Carlyle. Podrobnosti o soutěži na straně 4.20Škodovák 2/2012

More magazines by this user
Similar magazines