10.07.2015 Views

Slovak Lines 7 2015

Chorvátsko na bicykli, Folklór a skutočné slovenské tradície, Nedajte na dovolenke šancu zlodejom, Krásne treky severnej Európy...

Chorvátsko na bicykli, Folklór a skutočné slovenské tradície, Nedajte na dovolenke šancu zlodejom, Krásne treky severnej Európy...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7 | <strong>2015</strong><br />

Kapadócia<br />

jedinečné dielo<br />

prírody a človeka<br />

pôžitky pre gurmánov i turistov<br />

krásne treky severnej európy<br />

Spolu s vami chránime životné prostredie<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.


NOVÁ TOYOTA AURIS<br />

SKUTOČNÁ INOVÁCIA<br />

Zistite pravdu o novej Toyote Auris. Objavte, aké to je šoférovať vozidlo na hybridný<br />

pohon, užite si ponuku nových motorov (Hybrid, 1,2 T a 1,6 D) s plynulým<br />

a dynamickým výkonom, novým systémom Toyota Safety Sense, skvelou doplnkovou<br />

výbavou a množstvom ďalších prekvapení.<br />

Zamilujte sa znovu do šoférovania.<br />

Financovanie s 0 % úrokom alebo<br />

havarijné poistenie s PZP na 1 rok<br />

a predĺžená záruka na 5 rokov ZADARMO.<br />

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23,<br />

fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk<br />

www.ppc-toyota.sk<br />

Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou,<br />

resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Toyota Auris: Kombinovaná spotreba: 3,5 – 6,2 l/100 km, emisie CO 2<br />

: 79 – 143 g/km. Údaje o spotrebe<br />

pohonných látok a o emisiách CO 2<br />

zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre<br />

podnikateľské subjekty a pre vybrané verzie.


6.9.<strong>2015</strong> PKO NITRA


Emily, hlboko zranená na duši a nešťastná sama zo seba, je<br />

tentoraz ochotná riskovať všetko, len aby mohla byť s mužom,<br />

ktorý od ich osudového stretnutia ovládol všetky jej myšlienky<br />

a sny. Ich vzťah sa stále komplikuje a zostáva jej už len dúfať,<br />

že Gavin Blake ju stále miluje a odpustí jej.<br />

Gavin sa však odrezal od spoločnosti, a aby si vyliečil zranené<br />

srdce, utiahol sa do nezmyselného, otupujúceho sveta, ktorý<br />

ho ničí. Emily nie je zvyknutá byť vo vzťahu tou silnou, no musí<br />

v sebe nájsť odvahu, aby mohla bojovať o ich lás ku a odlákať<br />

Gavina od okraja priepasti – aj keby to znamenalo podľahnúť<br />

spaľujúcej vášni. Lenže ani bývalý priateľ Dillon ešte nepovedal<br />

posledné slovo...


Editoriál<br />

N<br />

eviem, či je to vekom, dobou, alebo je niečo vo vzduchu, ale čoraz viac<br />

ma zaujíma, čo má v živote naozaj zmysel. Čomu a komu sa oplatí naozaj<br />

venovať pozornosť,a čo je len diktát spoločnosti a prostredia, v ktorom žijeme.<br />

Veľa cestujeme, spoznávame svet, ľudí, ich kultúru, sme nadšení alebo zhrození<br />

ako žijú iní, ale pomerne málo pozornosti venujeme tomu, ako žijeme my.<br />

Nemám na mysli, nejaké hlboké filozofické úvahy o zmysle života. Skôr ide o to,<br />

akej spoločnosti sme súčasťou, ako nás ovplyvnila naša história, predkovia. S údivom<br />

napríklad otvárame ústa nad zvykmi a tradíciami "primitívnych kmeňov" ako<br />

ich zvykneme nazývať. Alebo sa dostaneme niekam ďaleko na východ (nemyslím<br />

Košice :), ešte ďalej ) a ťukáme si na čelo, aké majú zvyky pri zoznamovaní, či stolovaní.Pritom<br />

si neuvedomuje, že to, čo považujme za normálne, je normálne len<br />

pre nás a v našich zemepisných šírkach. Nikto asi nemá patent na to, čo je dobré<br />

a zlé, správne alebo postavené na hlavu. Podstatný je asi úmysel, s ktorým veci robíme.<br />

A inštinkt. Keď si ľudia kedysi viac všímali prírodu, viac s ňou spolupracovali<br />

a vnímali ju okolo seba, vytvorili si tradície a zvyky, na ktoré si dnes sotva spomenieme.<br />

Ako Slovania máme napríklad toľko zvykov, ktoré sa nesú v duchu oslavy prírody, no málokto<br />

ich dnes ešte dodržiava. Napríklad taký letný slnovrat, či svätojánska noc. Postrehli ste ich vôbec? Nie<br />

je to tak dávno, čo si ľudia uvedomovali silu slnka, prírody a byliniek. V symbióze s kolobehom prírody<br />

žili ľudia stovky rokov, no niekde sme potom zle odbočili a začali si myslieť, že sme múdrejší. A tak<br />

nám neostalo skoro nič, len začať cestovať okolo sveta a otvárať ústa, ako v Tibete všetci pokojne<br />

meditujú, ako šamani liečia choroby bylinkami. Pritom sa netreba nikam trepať. Stačí si spomenúť, čo<br />

naše babky používali na rôzne choroby, neduhy, alebo aj obyčajnú sobotňajšiu opicu. Lebo tým, že<br />

v minulosti žili prírodnejšie, neznamená, že boli nudní. Len múdri. Doba je uponáhľaná a ľudia strácajú<br />

predstavu, kde je ich miesto. Miešajú sa ženské a mužské roly, nevšímame si signály, nepočúvame<br />

intuíciu, len rozum, ktorý je ovplyvnený egom (s malým E :) ). Nejde o to, aby ľudia prestali používať<br />

deodoranty a nosili batikové košieľky, stačí odhodiť masky a očakávania a začať žiť tak, ako to cítime.<br />

Aj keď to sa zdá byť na tom všetkom asi najťažšie...<br />

Petra Hašová<br />

šéfredaktorka<br />

Spolu s vami chránime životné prostredie<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,<br />

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@<br />

slovaklinesmagazin.sk, cez Facebook, alebo na telefónnom čísle 0905 624 873<br />

In drive magazín<br />

Periodicita: 12x ročne, Dátum vydania: 9. júl <strong>2015</strong>, <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> 6/<strong>2015</strong>, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), Ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník, Vydavateľ:<br />

Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, Distribúcia: spoločnosť <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>, a.s., Elite Jet, hotely<br />

Best Western, Zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., Produkcia: ad one, s.r.o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava, www.ad1.sk,<br />

Grafická úprava: Aňa Struharova, Peter Bučko, Paly Strmeň, Redakcia: Mgr. Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem, Marketing/inzercia: Mgr. Dana Šrobárová,<br />

0944 309 955, Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, Obchodná riaditeľka: PhDr. Veronika Cicková


Spolu S vami chránime životné proStredie<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.<br />

Obsah<br />

8<br />

kapadócia<br />

jedinečné dielo<br />

prírody a človeka<br />

8<br />

Kapadócia<br />

12<br />

BMW Concept Path 22<br />

16<br />

Ostrov Burano<br />

20<br />

Varenie v prírode<br />

22<br />

Acer Aspire V17 Nitro<br />

24<br />

Pôžitky pre gurmánov i turistov<br />

28<br />

Zabezpečenie domácnosti<br />

31<br />

5 tipov ako nedať zlodejom šancu<br />

V našom časopise<br />

nájdete takéto<br />

tzv. QR kódy.<br />

Pomocou aplikácie<br />

na čítanie<br />

takýchto kódov<br />

vo vašom smartfóne<br />

či tablete<br />

ich nasnímajte<br />

a nájdete rozšírený<br />

obsah k danému<br />

článku.<br />

5 | <strong>2015</strong><br />

BMW concept<br />

path 22<br />

ostrov plný farieb<br />

o malom dunaji<br />

Kutná hora<br />

Strieborný klenot medzi českými mestami<br />

10<br />

6


zabezpečenie<br />

domácnosti<br />

28<br />

16<br />

ostrov<br />

burano<br />

34<br />

Stratený svet gaučov<br />

40<br />

David Koller, Štefan Skrúcaný<br />

a Majk Spirit pri poháriku...<br />

42<br />

Krásne treky severnej Európy<br />

46<br />

Nedajte na dovolenke šancu zlodejom<br />

48<br />

Chorvátsko na bicykli<br />

50<br />

Preukážte trávniku trochu letnej<br />

lásky<br />

52<br />

Folklór a skutočné slovenské tradície<br />

52<br />

Zážitky a okružné jazdy<br />

42<br />

krásne treky<br />

severnej Európy<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

7


Cestovanie<br />

Kapadócia:<br />

jedinečné dielo<br />

prírody a človeka<br />

Text Petra Hašová<br />

8


Turecko nie je len o luxusných rezortoch, nekonečných<br />

pieskových plážach a farebných trhoch. Ďaleko vo<br />

vnútrozemí, vo východnej Anatólii, sa nachádza<br />

krajina ako vystrihnutá z rozprávkovej knihy.<br />

Kapadócia, ako sa zaujímavé historické územie<br />

volá, má v talóne množstvo prekvapení a nádherných<br />

scenérií. No napriek tomu máloktorý<br />

turista, ktorý zavíta do obľúbenej dovolenkovej<br />

destinácie, o tomto čarovnom kúsku zeme tuší.<br />

Pritom unikáty, ktoré tu máte možnosť vidieť,<br />

nenájdete nikde inde na svete. Kapadócia je<br />

dielom dvoch mimoriadne nadaných autorov.<br />

Ich mená sú Hasan Daği a Ercias Daği. Ide o sochárov<br />

a architektov, ktorí budovali svoje dielo<br />

stovky rokov. Ak vás zaujíma, čo to je za čudesných<br />

nesmrteľných umelcov, prezradíme, že ide<br />

o dve obrovské sopky, ktoré sa týčia až do výšky<br />

4000 metrov nad morom. Napriek podnebiu<br />

a zemepisnej šírke sú celoročne pokryté bielou<br />

perinou. Majú však nárok oddychovať. Svojou<br />

činnosťou s pomocou rôznych živlov vytvorili<br />

desiatky komínov či vežičiek, ktoré stoja ako<br />

vojaci na svojom mieste a nechajú sa obdivovať<br />

zvedavcami z rôznych kútov sveta. Netypické<br />

prírodné útvary boli svedkami rôznych udalostí,<br />

ktoré sa na území východnej Anatólie stali.<br />

Nakoľko sa Kapadócia nachádzala na bývalej<br />

významnej Hodvábnej ceste, o toto územie bol<br />

veľký záujem. Prechádzali tadeto obchodníci,<br />

perzské, grécke a rímske armády. Niektorých<br />

prostredie dýchajúce zaujímavou atmosférou<br />

oslovilo natoľko, že sa rozhodli ostať. V kužeľoch,<br />

vytvorených tvrdým čadičom a mäkkým<br />

tufom – bielym kameňom zo stuhnutého vulkanického<br />

popola, si vytvorili príbytky, ktoré<br />

v nehostinnej krajine ponúkli v zime teplo<br />

a v horúcom lete príjemný chládok. Ako sa rodiny<br />

obyvateľov rozrastali, zväčšovali sa aj ich<br />

obydlia, až časom vznikli zo sopečných stĺpov<br />

rozsiahle "bytovky", nezriedka vysoké aj osem<br />

poschodí. Tie však nesiahajú len do výšky.<br />

Postupným osídľovaním vznikli aj zložité a rozsiahle<br />

podzemné sústavy, ba až mestá. Tie boli<br />

pospájané podzemnými cestami a chodbami,<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 9


cestovanie<br />

ktoré ani dnes nie sú zďaleka všetky preskúmané.<br />

Rôzni prisťahovalci so sebou prinášali aj<br />

svoje zvyky a presvedčenie, a tak bolo toto územie<br />

poznačené odlišnými náboženskými a kultúrnymi<br />

vplyvmi. Najviac svoje učenie v tomto<br />

území presadilo kresťanstvo, a tak okrem príbytkov<br />

začali vo vežiach vznikať aj originálne<br />

kostoly. Tých je dnes údajne až 365 a UNESCO<br />

sa všemožne snaží o ich zachovanie.<br />

A ako vyzerá Kapadócia dnes? Veľa sa nezmenilo.<br />

Jej obyvatelia nedajú na svoje špeciálne<br />

domčeky dopustiť. Vyzerajú pri nich ako škriatkovia,<br />

ktorí vychádzajú z podzemia pozdraviť<br />

náš svet, a potom zase miznú v útrobách skál.<br />

Ak si však myslíte, že tam žijú primitívne, bez<br />

akýchkoľvek výdobytkov modernej doby, budete<br />

prekvapení. Je takmer samozrejmosťou,<br />

že byty v skalách sú vybavené nábytkom, napojené<br />

na elektrinu a vodovod, nechýbajú farebný<br />

televízor ani slnečné kolektory. Niektoré<br />

"bytovky" sa premenili na originálne a pochopiteľne,<br />

predražené hotely. Kamenné sídliská pôsobia<br />

možno na prvý pohľad fádne, no zdanie<br />

klame. Vďaka kombinácii hornín a slnečného<br />

svetla menia svoju farbu niekoľkokrát denne.<br />

Na úsvite sú bledoružové, počas obeda dostanú<br />

slonovinový nádych a zapadajúce slnko ich<br />

sfarbí dozlatista. Kapadóciu môžete objavovať<br />

aj niekoľko dní, stále natrafíte na miesta, ktoré<br />

vás znova a znova dostanú. Turisti majú možnosť<br />

preskúmať podzemné mestá, nahliadnuť<br />

do starých príbytkov, kostolov, vinární, majú<br />

tu dokonca aj nákupné stredisko zabudované<br />

v skalách. Ak máte možnosť a nebojíte sa výšok,<br />

určite stojí za to prehliadnuť si túto rozprávkovú<br />

krajinu aj z vtáčej perspektívy. V Kapadócii<br />

sú obľúbené výlety balónom, odkiaľ máte čudesné<br />

veže a komíny v suchej hornatej krajine<br />

ako na dlani.<br />

10


NA LETISKO<br />

CELKOM BLÍZKO<br />

Bratislava – Viedeň<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA <strong>2015</strong><br />

Pripravíme vás na lietadlo<br />

Skúsení vodiči v kvalitných pohodlných autobusoch majú<br />

pre vás prekvapenie. Osvieži vás voda z našich hôr alebo<br />

chutné občerstvenie. Cezhraničné Wi-Fi vás bezpečne spojí<br />

s internetom. Denná tlač vás udrží v obraze. Časopisy vám<br />

spríjemnia cestu. Navyše, ak zmeškáte náš spoj, Poctivý<br />

lístok vám platí na všetky nasledujúce spoje tejto<br />

linky počas celého dňa.<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

Vitajte na našich linkách


NÁŠ TIP<br />

BMW Concept Path 22<br />

vyjadrenie<br />

slobody<br />

Vo francúzskom meste Biarritz sa už štvrtýkrát konala jedinečná<br />

oslava motocyklov vyrobených na individualizovanú objednávku,<br />

surfovania a umenia pod názvom Wheels & Waves Festival. Toto skvelé<br />

podujatie návštevníkom ponúka bezprostrednú príležitosť stretnúť sa vo<br />

výnimočnej atmosfére a prejaviť svoj životný štýl založený na slobode<br />

a osobitosti. BMW Motorrad na tomto výnimočnom podujatí prvýkrát<br />

predstavil vlastnú interpretáciu scrambleru značky BMW pod názvom<br />

BMW Concept Path 22.<br />

Vyjadrenie životného štýlu<br />

Prvé motocykle typu scrambler v 50. rokoch<br />

boli cestné stroje s pneumatikami s hlbokým<br />

dezénom, mierne zvýšeným zdvihom pruženia<br />

a vyšším výfukom na umožnenie jazdy v teréne.<br />

To im dodávalo charakteristický vzhľad,<br />

ktorý sa postupom času stal symbolom vlastného<br />

svetonázoru. „Scrambler sa dokonale hodí<br />

k festivalu Wheels & Waves. Je totiž stelesnením<br />

motocykla, ktorý porušuje zaužívané štandardy<br />

a konvencie. Nejde pri ňom tak veľmi o technické<br />

špecifikácie a výkon – oveľa podstatnejší je<br />

štýl a originalita stroja. Scramblery vyjadrujú<br />

vášeň, pričom môžu byť rovnako rôznorodé ako<br />

ich majitelia. Concept Path 22 je našou vlastnou<br />

interpretáciou vychádzajúcou z modelu R nineT.<br />

Ten je priam ideálnym základom na pretvorenie<br />

na scrambler,“ vysvetľuje Edgar Heinrich, vedúci<br />

dizajnu BMW Motorrad.<br />

Spolupráca so Southsiders MC,<br />

Ornamental Conifer a Dyer<br />

Brand<br />

Model BMW Concept Path 22 je výsledkom<br />

spolupráce, ktorá siaha oveľa ďalej, než len po<br />

samotný motocykel. Na podnet organizátora<br />

festivalu Wheels & Waves, motocyklového klubu<br />

Southsiders MC (predovšetkým jeho člena<br />

Vincenta Prata), prizvala značka BMW Motorrad<br />

umelca známeho ako Ornamental Conifer a výrobcu<br />

surfov Masona Dyera zo značky Dyer<br />

Brand, aby model BMW Concept Path 22 navrhli<br />

spoločne. „Svojou interpretáciou scrambleru<br />

sme chceli vytvoriť obraz presne tej zmesi ľudí<br />

a kultúr, ktoré sa na Wheels & Waves stretávajú.<br />

Na to sme si našli ideálnych partnerov. Model<br />

BMW Concept Path 22 odráža všetko, čím sú<br />

ľudia, festival a životný štýl na Wheels & Waves<br />

tak výnimoční,“ hovorí Edgar Heinrich. Preto sa<br />

12


návštevníkom festivalu Wheels & Waves okrem<br />

scrambleru BMW v osobitom prevedení predstavia<br />

aj špeciálne kožené bundy BMW, ktoré<br />

vytvoril Ornamental Conifer, a dva exkluzívne<br />

surfy z dielne značky Dyer Brand. Tieto predmety<br />

spoločne dokonale odrážajú tvorivú scénu,<br />

ktorá sa rok čo rok stretá na podujatí Wheels &<br />

Waves a vytvára neustále rastúcu komunitu.<br />

Názov „Path 22“ je odkazom na jednu z európskych<br />

surferských lokalít, ktorú dobre poznajú<br />

iba zasvätení. Na tento úsek pláže na pobreží<br />

Atlantiku v južnom Francúzsku sa nie je možné<br />

dostať autom, ale iba peši naprieč jedným<br />

z najväčších európskych borovicových lesov.<br />

Cestička vedúca k tomuto miestu je označená<br />

číslom 22.<br />

Motocykel – vyjadrenie<br />

slobody<br />

„BMW Concept Path 22 je zosobnením slobody<br />

– slobody mysle a jej vyjadrenia. Neexistujú<br />

žiadne hranice. Dovolené je všetko, čo sa vám<br />

páči – tak ako na festivale Wheels & Waves.<br />

Concept Path 22 vychádza z modelu BMW R<br />

nineT, ktorý sami považujeme za typický motocykel<br />

na mieru. Je dokonca priamo navrhnutý<br />

tak, aby sa dal upravovať a prispôsobiť individuálnym<br />

preferenciám zákazníka. Nápad vytvoriť<br />

scrambler značky BMW pre nás nie je novinkou.<br />

Zdalo sa nám však, že práve nastal ten správny<br />

čas predstaviť našu interpretáciu tohto legendárneho<br />

motocyklového konceptu,“ hovorí Ola<br />

Stenegard, vedúci konštrukčného oddelenia<br />

BMW Motorrad. Srdcom modelu BMW Concept<br />

Path 22 je výkonný dvojvalcový motor s protiľahlými<br />

valcami a kardanovým pohonom, typický<br />

pre značku BMW. Jednostranné výkyvné rameno<br />

viditeľne odkrýva zadné päťlúčové koleso,<br />

ktoré je tiež známym prvkom motocyklov BMW.<br />

Rovnako aj zvyšok motocykla má podobne autentický<br />

a praktický charakter. Klasický kruhový<br />

svetlomet, palivová nádrž a krátke sedadlo motocykla<br />

dodávajú jasný a svižný tvar. Karoséria<br />

je vizuálne ukončená nad zadným nábojom<br />

kolesa, čo umožňuje všestranné manévrovanie.<br />

Prvky typické pre scramblery ako sú napríklad<br />

pneumatiky s hrotmi, veľké predné koleso, mierne<br />

posunutý zdvih pruženia a zvýšený výfuk<br />

motocykla umožňujú pohodlnú jazdu po štrku<br />

aj piesku. Tieto charakteristiky motocykla mu<br />

zároveň dodávajú pôsobivý vzhľad, ktorý jasne<br />

naznačuje, aký zážitok je vám BMW Concept<br />

Path 22 pripravený ponúknuť.<br />

Grafika: Ornamental Conifer<br />

Kryt svetlometu, palivovú nádrž a blatníky modelu<br />

BMW Concept Path 22 zdobí grafika, ktorú<br />

Tu nájdete viac<br />

informácií o produkte<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

13


NÁŠ TIP<br />

vytvoril Ornamental Conifer alias Nico Sclater.<br />

Sám je dlhoročnou súčasťou hnutia Wheels &<br />

Waves, pričom je zároveň spolutvorcom grafickej<br />

identity tejto scény. Základ jeho práce tvoria<br />

štylizované nápisy a grafické ornamenty. Svoju<br />

typicky drzú typografiu pritom dopĺňa strohými,<br />

no premyslenými slovnými hračkami. Okrem<br />

prác na rôznych vozidlách, nápisoch a oknách<br />

je Nico Sclater známy predovšetkým grafickým<br />

dotváraním kožených búnd. Preto nielen vytvoril<br />

špeciálnu grafiku nášho koncepčného motocykla,<br />

ale zároveň pomaľoval aj niekoľko exkluzívnych<br />

kožených búnd BMW pre tím stojaci za<br />

modelom Concept Path 22 – každú z nich jedinú<br />

svojho druhu.<br />

Jazda na vlnách –<br />

surfy od Dyer Brand<br />

Pozoruhodným highlightom modelu BMW<br />

Concept Path 22 je držiak na surf na jeho pravej<br />

strane. V BMW Motorrad sme ho špeciálne<br />

navrhli tak, aby svojou strohosťou, funkčnosťou<br />

a špičkou kvalitou ladil so samotným motocyklom.<br />

Držiak pozostávajúci len z opracovaného<br />

hliníka a kože je mimoriadne flexibilný a dokáže<br />

sa prispôsobiť surfom rôznych veľkostí. Keď ho<br />

nepotrebujete, môžete ho jednoducho sklopiť<br />

do tela motocykla, či veľmi ľahko odmontovať.<br />

Surfy do tohto držiaka nevyrobil nik iný, než<br />

hlavný tvorca dosiek značky Dyer Brand zo San<br />

Diega, sám Mason Dyer. Preslávil sa predovšetkým<br />

mimoriadne kvalitnými surfmi na mieru,<br />

ktoré čerpajú inšpiráciu z 50. a 60. rokov. Mason<br />

Dyer pre model BMW Concept Path 22 vytvoril<br />

dva exkluzívne surfy na mieru: dlhší (9'4) evokuje<br />

časy prvých scramblerov a kratší (6'8) svojimi<br />

vlastnosťami poteší moderných surfistov.<br />

Grafické spracovanie motocykla, búnd aj surfov<br />

vyjadruje svojrázny štýl a kreativitu. Všetky sú<br />

unikátmi, no zjednocuje ich spoločná farebná<br />

kombinácia. Tým každý z prvkov získava svoj<br />

osobitý charakter a zároveň znovu zdôrazňuje<br />

základnú filozofiu Wheels & Waves: spojiť sa,<br />

osláviť surfovanie, umenie a motocykle a hlavne<br />

slobodu robiť si to po svojom.<br />

14


VIEDEŇ CHUTÍ<br />

NONSTOP<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA <strong>2015</strong><br />

Pripravíme vás na Viedeň<br />

Skúsení vodiči v moderných pohodlných autobusoch<br />

majú pre vás prekvapenie. Voda z našich hôr alebo chutné<br />

občerstvenie vás osviežia. Ak zmeškáte náš spoj, Poctivý<br />

lístok môžete použiť na všetky nasledujúce spoje<br />

tejto linky počas celého dňa. Navyše, Poctivý lístok<br />

vám platí celý deň aj na cestovanie viedenskou MHD.*<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

*platí pri kúpe kombinovaného<br />

lístka WIEN TICKET<br />

Vitajte na našich linkách


Cestovanie<br />

Autor Mgr. Petra Hašová<br />

Naberte<br />

inšpiráciu<br />

na ostrove<br />

farieb, čipky<br />

a nekonečného<br />

pokoja<br />

Túžba spoznávať nové, nepoznané veci a miesta je<br />

zakorenená asi v každom z nás. Ak sú vašim poznávacím<br />

znamením túlavé topánky, vitajte v klube. Asi ani<br />

vy doma dlho neobsedíte bez toho, aby vás známe<br />

nutkanie nehnalo opäť za hranice všedných dní. Kam<br />

sa vybrať v letných mesiacoch? Asi vás neohúrime<br />

ultraoriginálnym tipom, no aj tak sľubujeme, že neoľutujte.<br />

16


<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 17


cestovanie<br />

Leto je totiž ako stvorené na návštevu benátskej<br />

lagúny. Romantické kanály, ktoré pretkávajú<br />

uličky domov, gondolieri, ktorí majú dennodenne<br />

pred očami desiatky zamilovaných<br />

párov, to je klasická predstava Benátok z filmov,<br />

obrázkov či vlastných spomienok. Skupinka<br />

približne stovky ostrovčekov však ukrýva aj<br />

iný klenot, ktorý často dostáva prívlastky ako<br />

oáza pokoja či najfarebnejší ostrov sveta. Reč<br />

je o ostrove Burano. Neveľmi pôvabný názov,<br />

no o to širšia ponuka zážitkov. Ostrov sa nachádza<br />

asi sedem kilometrov od Benátok a dostanete<br />

sa sem len z "Buranovho brata", ostrova<br />

Murano, ktorý ešte spomenieme. Doprava medzi<br />

ostrovmi funguje prostredníctvom vaporetta,<br />

vodného taxíku. Ostrov Burano v podstate<br />

tvorí sústava menších ostrovčekov oddelených<br />

niekoľko metrov širokými kanálmi, ktoré sú nahusto<br />

zastavané malými domčekmi. A už sa blížime<br />

k podstate, prečo je ostrov medzi svojimi<br />

druhmi taký výnimočný. Všetky domy sú totiž<br />

natreté inou farbou a rozhodne nejde o nenápadné<br />

a tlmené farby. V štýle talianskej extravagancie<br />

svieti každý dom iným odtieňom,<br />

a tak ulice pôsobia ako peračník plný rôznofarebných<br />

farbičiek. Táto neobyčajná pestrosť<br />

vznikla vraj preto, aby rybári trafili po návrate<br />

z lovu pohodlne domov. Ktovie, koľko pančovaného<br />

rumu zvykli vypiť na lodiach, lebo u nás<br />

trafí chlap domov, aj keď sú vchody v panelákoch<br />

jeden ako druhý. Ďalším vysvetlením je,<br />

že výraznou farbou si majitelia domov oddeľovali<br />

svoj majetok. Domy sú totiž také uzučké,<br />

že človek niekedy pochybuje, či sa dnu zmestí<br />

širší gauč. Nech je teda dôvod pestrých fasád<br />

akýkoľvek, vďaka nim má teraz ostrov výnimočnú<br />

atmosféru a je veľkým lákadlom pre<br />

turistov. Apropo, tých je tu omnoho menej<br />

ako v neďalekých Benátkach, čo si pochvaľujú<br />

najmä cestovatelia, ktorí netúžia na dovolenke<br />

vystávať v dlhých radoch a vyhýbať sa bleskom<br />

fotoaparátov.<br />

Farebný ostrov však nie je vo svete známy len<br />

pestrými ulicami. V tejto oblasti boli okrem<br />

rybolovu v minulosti veľmi rozšírené aj rôzne<br />

18


emeslá. A jednotlivé špecializácie si jednotlivé<br />

ostrovčeky spravodlivo podelili. Kým Murano je<br />

známy nádhernými sklenárskymi výrobkami,<br />

Burano sa hrdí najkrajšími a najjemnejšími čipkami.<br />

Ako všade vo svete, aj tu už remeslo pomaly<br />

vymiera a kým v minulosti bolo čipkárstvo<br />

výsadou mladých chudobných krásavíc, dnes<br />

čipky vznikajú v rukách babičiek, ktoré si svoje<br />

schopnosti cenia a nepripúšťajú, že by ich tradícia<br />

mala upadnúť do zabudnutia. A to až tak,<br />

že keď zbadáte cenovku na dečke, ktorá vznikla<br />

rukami starej ostrovanky, pretočia sa vám<br />

panenky. Šikovné babičky však vedia, za čo si<br />

pýtajú horibilné sumy. Ich výrobky označujú aj<br />

ako punto in aria, čiže očká vo vetre.<br />

A keďže vás lákame na naozaj výnimočné miesta,<br />

prezradíme vám ešte jeden unikát, ktorý<br />

ostrov ponúka. Hoci... nie je unikát ako unikát.<br />

Stavarina ide Talianom asi horšie ako iné<br />

remeslá, lebo okrem Pisy má aj Burano vežu,<br />

ktorá nezviera so zemou deväťdesiatstupňový<br />

uhol. Ide o zvonicu kostola San Marino, ktorý sa<br />

nachádza v centre ostrova na námestí Grande<br />

di Burano. Kostol bol postavený na základoch<br />

z ôsmeho storočia a je obklopený kaviarňami,<br />

obchodíkmi so suvenírmi a fontánami.<br />

Čo sa týka obyvateľstva, ostrov má takmer<br />

tritisíc obyvateľov a niekedy sa zdá, že aj rovnaký<br />

počet mačiek, pretože miestni si tieto<br />

štvornohé krásavice chovajú ako v bavlnke.<br />

Mickám určite robia radosť aj rybie trhy, ktoré<br />

sa pravidelne konajú na centrálnom námestí<br />

pri kostole San Marino. Mimochodom, Burano<br />

nemá takmer žiadne zelené plochy, celý ostrov<br />

je pokrytý spomínanými domčekmi a domácim<br />

vôbec nevadí, že si každé dva roky musia svoj<br />

domček pretrieť, aby pekne svietil a odtieň im<br />

musí schváliť vláda. Okrem domácich stretnete<br />

na ostrove určite aj romantické duše a zamilované<br />

páriky. Atmosféru si však pochvaľujú aj<br />

intelektuáli, umelci, básnici a filozofi. Takže sa<br />

nečudujte, ak vás pri pobyte na tomto neobyčajnom<br />

mieste kopne múza a pohne sa básnické<br />

črevo. Je to úplne normálne.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

19


NÁŠ TIP<br />

Varenie v prírode<br />

je čoraz ľahšie<br />

V blížiacej sa turistickej sezóne poteší značka Primus všetkých<br />

nadšencov trekingu a kempovania. V náruči prírody – bez pohodlia<br />

a vybavenia, ktoré ponúka domáca kuchyňa, si s pomocou praktických<br />

pomocníkov dokáže každý človek pripraviť chutné pokrmy či už je<br />

v horách, v stane alebo pri vode.<br />

Turistický take-away<br />

Ak sa práve nechystáte podniknúť<br />

niekoľkodňovú túru, na kratšie výlety<br />

vám postačí aj menšie množstvo<br />

jedla, ktoré si pripravíte doma. Keďže<br />

Primus okrem varičov a príslušenstva<br />

ponúka aj kompletný sortiment outdoorového<br />

riadu, predstavil nové nádoby<br />

TrailBreak Lunch a fľaše TrailBreak<br />

EX. Ide o antikorové kanistre s dvojitým<br />

vákuovým dnom, ktoré uchovajú<br />

teplé jedlo či osviežujúci nápoj. Telo<br />

obidvoch doplnkov je vyrobené z kvalitnej<br />

nehrdzavejúcej ocele, TrailBreak<br />

EX má silikónový návlek. Produkty sú<br />

dokonale prispôsobené na uchopenie,<br />

vďaka čomu sa len tak ľahko nevyšmyknú,<br />

dokonca ani z rukavíc. Ich<br />

využitie sa však „neobmedzuje“ iba na<br />

turistiku. Rovnako dobre poslúžia deťom<br />

v škole, rybárom či ľuďom, ktorí<br />

si chcú dať rýchly obed v kancelárii.<br />

TrailBreak Lunch ľahko uchová akékoľvek<br />

jedlo počnúc teplou polievkou či<br />

omáčkou, končiac ryžou alebo mäsom,<br />

jednoducho sa plní aj čistí. TrailBreak<br />

EX je zasa vybavený dvoma brzdiacimi<br />

zátkami – jedna uchováva teplotu,<br />

druhá (ClickClose) slúži na ľahšie pitie<br />

priamo z fľaše, a to aj pri veľmi nízkych<br />

teplotách či silnom vetre. Jej súčasťou<br />

je, samozrejme, aj šikovný pohárik.<br />

Nádoby aj fľaše sú dostupné v štyroch<br />

príjemných farebných vyhotoveniach.<br />

Na plný plyn za každých<br />

okolností<br />

Vedeli ste, že spotreba plynu v kartuši,<br />

ktorá je neodmysliteľnou súčasťou<br />

outdoorových varičov, môže pri rozličných<br />

teplotách kolísať? V dôsledku<br />

toho zariadenie nefunguje v rozdielnych<br />

podmienkach rovnako efektívne.<br />

Spoločnosť Primus preto vyvinula tri<br />

rozličné druhy plynu, ktoré nachádzajú<br />

využitie v jednotlivých sezónach.<br />

Zmesi sa navzájom odlišujú farbami<br />

bombičky – zelená označuje takzvaný<br />

letný plyn (Summer Gas), čierna<br />

zasa zimný plyn (Winter Gas), zatiaľ čo<br />

červená ukrýva špeciálnu zmes plynu<br />

(Power Gas) s celoročným využitím.<br />

Summer Gas je nastavený na teploty<br />

15 °C až 40 °C a stará sa o to, aby pri<br />

daných podmienkach nedochádzalo<br />

k nadmernej spotrebe paliva, ako sa<br />

deje pri bežných plynových zmesiach.<br />

Naproti tomu Winter Gas slúži ideálne<br />

pri naozaj chladných teplotách, pohy-<br />

20


NÁŠ TIP<br />

V prírode najčastejšie natrafíte na nerovné povrchy ako sú sneh,<br />

piesok alebo štrk, kvôli bezpečnosti je však potrebné zabezpečiť variču<br />

dostatočnú stabilitu predtým, než začnete variť. Paw Ti je skvelým<br />

doplnkom, ktorý má vďaka kompaktnému titánovému telu iba 55<br />

gramov a pritom si udržuje želanú rovnováhu, ale aj vysokú trvácnosť.<br />

bujúcich sa medzi -22 °C až 10 °C, kedy<br />

väčšina konvenčných zmesí nedosahuje<br />

potrebný výkon. Winter Gas za svoju<br />

efektívnosť vďačí inovácii s názvom<br />

VapourMeshTM. Ukrýva sa vo vnútri<br />

kanistra a obsahuje absorpčný papier,<br />

rozširujúci celkovú plochu, na ktorej<br />

pod vysokým tlakom dochádza k premene<br />

kvapalného paliva na plyn. Už po<br />

60 minútach varenia dosiahne zariadenie<br />

približne o 9 % vyšší výkon než<br />

v prípade použitia bežných plynových<br />

zmesí, po dvoch hodinách dokonca<br />

stúpa až na 18 %. Power Gas je jednou<br />

z mála plynových zmesí, ktoré zabezpečia<br />

spoľahlivú prevádzku variča<br />

takmer v ktoromkoľvek období, a to pri<br />

teplotách od -15 °C do 25 °C. Je preto<br />

vítaným pomocníkom najmä v situáciách,<br />

keď vládne veľmi nevyspytateľné<br />

počasie.<br />

RECEPT Z KUCHYNE PRIMUS<br />

Nepálsky Dal Bhat<br />

Tento recept, určený pre štyri osoby, je trošku zložitejší (jeho príprava trvá približne 30 minút), ale<br />

výsledok stojí za to. Červenej šošovice sa nemusíte báť, na rozdiel od hnedej sa uvarí v priebehu 15<br />

– 20 minút. Potraviny sa udávajú v decilitroch, ktoré si v exteriéri bez problémov odmeriate starou<br />

dobrou „hrnčekovou“ mierou.<br />

INGREDIENCIE:<br />

3 dcl predvarenej dlhozrnnej ryže<br />

1 žltá cibuľa<br />

2 strúčiky cesnaku<br />

2,5 dcl červenej šošovice<br />

1 polievková lyžička mletého čili korenia<br />

1/2 polievkovej lyžice mletého zázvoru<br />

1 polievková lyžica mletého koriandru<br />

1 polievková lyžica mletej rasce<br />

400 gramov zeleniny/zemiakov<br />

olej, soľ a korenie<br />

POSTUP:<br />

Ryžu uvarte podľa návodu (okolo 20 minút).<br />

Nakrájajte cibuľu a nasekajte cesnak, potom<br />

ich na stredne silnom ohni pár minút opekajte<br />

na oleji, až kým cibuľa trochu nezmäkne.<br />

Primiešajte šošovicu a zalejte ju vodou do výšky<br />

1 cm. Približne 10 minút povarte do mäkka,<br />

osoľte a okoreňte. Keď je ryža hotová, opečte na<br />

troške oleja zmes čili korenia, zázvoru, koriandru<br />

a rasce. Pridajte zeleninu a/alebo zemiaky a pravidelne<br />

miešajte, kým jedlo nenadobudne zlatú<br />

farbu. Nakoniec dosoľte a okoreňte. Dobrú chuť.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 21


NÁŠ TIP<br />

Acer Aspire V17 Nitro je notebook, o ktorom sníva nejeden<br />

priaznivec modernej techniky. S týmto nápadným<br />

a výkonným nástrojom sa splnia nielen jeho sny o hraní<br />

supermoderných hier, ale aj o profesionálnej grafickej práci.<br />

Text Erik Stríž<br />

Foto Acer<br />

Acer Aspire V17 Nitro<br />

Úvod do sveta,<br />

v ktorom je<br />

kompromis<br />

neakceptovateľný<br />

K<br />

eď si kupujeme nový notebook, zvyčajne<br />

nás zaujíma pomer jeho výkonu a ceny,<br />

pričom práve cena je pri našom výbere<br />

určujúca. Skrátka, sme ochotní znížiť svoje očakávania<br />

týkajúce sa výkonu v záujme dosiahnutia<br />

čo možno najlepšej<br />

ceny. Sú<br />

ale zákazníci (a nie je ich málo),<br />

ktorí pred finančnou dostupnosťou preferujú<br />

vysoký výkon, vyspelé technické parametre<br />

a oceňujú aj celkový dizajn zariadenia. Aj ich sa<br />

snaží osloviť Acer so svojím notebookom Aspire<br />

V17 Nitro.<br />

Aspire V17 je v prvom rade notebook pre hráčov.<br />

Už na prvý pohľad dáva o sebe vedieť, že nepatrí<br />

k neprebernej väčšine kancelárskych notebookov.<br />

Pozornosť púta čiernym prevedením krytov,<br />

striebornými pántmi, klávesnicou<br />

podsvietenou červeným svetlom<br />

a prekvapivo tenkým profilom.<br />

Displej alebo monitor? Už aj zobrazovače<br />

v notebookoch sa začali<br />

označovať za displeje, hoci ešte pred<br />

niekoľkými rokmi sme o nich hovorili<br />

výlučne ako o monitoroch. V prípade<br />

tohto notebooku však môžeme aj naďalej<br />

používať honosnejšie označenie monitor.<br />

Ten v Aspire V17 Nitro má rozlíšenie Full HD<br />

a uhlopriečku 17,3 palcov, aby si hráči mohli<br />

virtuálne prostredie vychutnať do najmenších<br />

vizuálnych detailov. Užitočnou zaujímavosťou<br />

je využitie technológie ComfyView, ktorá zabra-<br />

22


ňuje odleskom ochranného skla displeja.<br />

Sledovať hry a filmy v rozlíšení Full HD nie<br />

je iba o displeji, ale predovšetkým o schopnosti<br />

notebooku takýto obsah zobraziť. Je na<br />

to potrebný výkonný čipset s vyspelým procesorom,<br />

grafikou a veľkou pamäťou. Všetky tieto<br />

parametre Aspire V17 spĺňa na čele s procesorom<br />

Intel Core i7, grafikou GeForce GTX 960M<br />

a operačnou pamäťou RAM až 16 GB. V tenkom<br />

tele notebooku sa okrem 256 GB disku SSD nachádza<br />

aj HDD pevný disk s kapacitou až 2 TB.<br />

Starosti o dostatok priestoru pre ukladanie dát<br />

teda môžeme pokojne zahodiť ďaleko za hlavu.<br />

S takýmto základom bude možné hrať hry akéhokoľvek<br />

druhu, majitelia notebooku by nemali<br />

mať problém ani s populárnym a supernáročným<br />

titulom GTA V. Hry však nie sú všetko a herné<br />

notebooky si zákazníci vyberajú aj preto, aby<br />

na nich mohli pracovať. Pod prácou v tomto<br />

prípade rozumieme také činnosti, ktoré si priam<br />

vyžadujú veľké pamäte a vysoké výkony – teda<br />

tvorbu grafiky, dizajnu a prácu s fotografiami<br />

a videom. Najmä pri strihaní videa oceníte veľkú<br />

operačnú pamäť 16 GB a všetky tie drobné technológie,<br />

ktoré sa podieľajú na zvyšovaní výkonu<br />

a optimalizácii jeho využitia.<br />

Acer Aspire V17 Nitro<br />

Významnou súčasťou<br />

Displej: 17,3” Full HD, matný<br />

technickej výbavy je<br />

vstavaný audiosystém s certifikáciou<br />

Dolby Digital Plus<br />

Home Theater. Ten je tvorený<br />

štyrmi reproduktormi, ktoré<br />

sú schopné spoločne vytvárať<br />

dojem 3D zvuku a dokonca<br />

verne imitujú nielen<br />

funkciu subwoofera, ale aj<br />

menších satelitných reproduktorov.<br />

povrch<br />

Procesor: Intel Core i7-4720HQ<br />

Grafika: NVIDIA GeForce GTX<br />

960M<br />

Pamäte: 16 GB RAM DDR3, 256<br />

GB SSD + 2 TB HDD<br />

Systém: Windows 8.1, Office<br />

trial<br />

Ostatné: Blu-Ray/CD/DVD<br />

mechanika, 3D webkamera<br />

Vo výsledku máte<br />

pocit, akoby ste mali po miestnosti rozmiestnených<br />

niekoľko reproduktorov a dojmy z vytvorenej<br />

zvukovej kulisy nemôžu byť iné, než<br />

pozitívne.<br />

Acer Aspire V17 Nitro je notebook, ktorý by<br />

si nepochybne zaslúžil oveľa viac pozornosti.<br />

Súhrn jeho kladov je taký rozsiahly, že sa stáva<br />

atraktívnym produktom aj pre tých najnáročnejších<br />

zákazníkov a aj napriek vyššej cene je potrebné<br />

poukázať na výborný pomer ceny a ponúkaných<br />

parametrov.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

23


Cestovanie<br />

Letná ponuka Štajerska:<br />

pôžitky pre<br />

gurmánov<br />

i turistov<br />

Aj po skončení zimnej sezóny má rakúske Štajersko<br />

pre svojich návštevníkov množstvo lákavých ponúk.<br />

Čas, keď bielu perinu na prekrásnych kopcoch vymení<br />

zelený jasnofarebný koberec, so sebou prináša množstvo<br />

atraktívnych voľnočasových aktivít. Zoznámte sa<br />

s najväčšími lákadlami, ktoré táto krajina hôr, lesov, viníc,<br />

nádherných zátiší a očarujúcich dediniek ponúka.<br />

Všetky dôležité<br />

informácie na jednom<br />

mieste<br />

Bájny Dachstein: Turistika po<br />

stopách svetového kultúrneho<br />

dedičstva UNESCO<br />

Tento veľkolepý 2 996 metrov vysoký vrch so<br />

svojimi rozmanitými prírodnými úkazmi nadchýnal<br />

ľudí už od nepamäti. Okolie Dachsteinu<br />

krášlia skalnaté útesy, zelené pasienky, bizarné<br />

končiare, vežičky a mohutné previsy, ľadovce,<br />

osamelé náhorné plošiny a vyhliadkové vrcholce<br />

a zrkadliace sa plesá. V okolí Dachsteinu<br />

zanechalo svoje stopy veľa významných ľudí.<br />

Maliari a spisovatelia, bádatelia, horolezci, skalolezci<br />

a jaskyniari, vysokohorskí nosiči a remeselníci.<br />

V rámci 3-dňového turistického výletu<br />

začínajúceho od Ramsau am Dachstein možno<br />

objavovať tie najlepšie miesta tejto očarujúcej<br />

krajiny.<br />

Jazero Grüner See: najkrajšie<br />

miesto Rakúska<br />

Meno Zelené jazero mu dala jeho krištáľovo-<br />

-čistá voda pochádzajúca z topiaceho sa snehu,<br />

ktorá sa lomom svetla javí ako smaragdová zelená.<br />

Najlepšie možno jazero preskúmavať na<br />

začiatku roka, pretože sa plní vodou ihneď, ako<br />

sa roztopí sneh v horách. Potom sa jeho lavičky,<br />

značky a cestičky ponoria do vody a zostanú<br />

v nej až do leta.<br />

Herec Ashton Kutcher označil obrázky<br />

Zeleného jazera ako „Atlantídu reálneho sveta“.<br />

Na sociálnych sieťach to spôsobilo značný rozruch,<br />

na to smaragdovozelené jazero v televíznej<br />

relácii v októbri dokonca zvolili za najkrajšie<br />

miesto Rakúska. A tak sa z kedysi tajného typu<br />

24


Horného Štajerska stal vyhľadávaný výletný<br />

cieľ fotografov.<br />

Turistický chodník<br />

„Od ľadovca k vínu“<br />

Hovorí sa, že krajinu najlepšie spoznáte kráčaním<br />

po turistických chodníčkoch. Tu môžete<br />

objaviť najlepšie prírodné, kultúrne a kulinárske<br />

osobitosti Štajerska: od najznámejších pohorí<br />

Dachstein, Gesäuse alebo Hochschwab<br />

cez kultúrne poklady ako je opátstvo Admont<br />

alebo Semmeringbahn, železnicu svetového<br />

kultúrneho dedičstva UNESCO, termálne pramene<br />

a pôžitkárske mestečká. Táto cesta spája<br />

ľadovec pohoria Dachstein s vínnou krajinou<br />

juhu a východu Štajerska prostredníctvom severnej<br />

a južnej trasy. Prvý, čiastkový úsek, ktorý<br />

sa skladá z troch etáp, bol otvorený v júni <strong>2015</strong>.<br />

V priebehu roka bude otvorených aj ďalších 5<br />

až 6 čiastkových úsekov. Celá trasa bude hotová<br />

do jesene 2016. Turistická trasa sa tiahne<br />

výlučne po už existujúcich a označených turistických<br />

chodníkoch.<br />

Cyklotrasa „Štajersko: vínna<br />

krajina“<br />

Prejdite na bicykli tie najkrajšie miesta<br />

Štajerska! Takmer 400 kilometrov a 8 etáp pozýva<br />

spoznať juh a východ Štajerska spolu<br />

s jeho obyvateľmi, kulinárskymi zvláštnosťami,<br />

vinohradmi a jablkovými sadmi, poľami a riečnymi<br />

krajinami, prírodným parkom Pöllauer<br />

Tal, termálnymi prameňmi a wellness hotelmi<br />

medzi historickými mestami Hartberg, Bad<br />

Radkersburg, Deutschlandsberg a Graz.<br />

Piknik v zakvitnutom<br />

zelenom srdci<br />

V prírode lahodné a zdravé jedlo chutí najlepšie.<br />

Tento rok sa vo všetkých regiónoch kraji-<br />

Dachstein<br />

Steiermark Tourismus /<br />

Popp-Hackner<br />

Zelené jazero<br />

Steiermark Tourismus /<br />

ikarus.cc<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

25


cestovanie<br />

Skywalk Dachstein<br />

Steiermark Tourismus /<br />

www.bigshot.at<br />

Vínna cesta<br />

Thermenland<br />

Steiermark / Hans<br />

Wiesenhofer<br />

Zelené jazero<br />

Steiermark Tourismus /<br />

ikarus.cc<br />

ny nachádza dokopy 91 možností, kde si môžete<br />

vychutnať jedlo vo voľnej prírode. Či už<br />

uprostred vinice alebo na lúke, na mopede,<br />

v koči ťahanom koňmi, na plti alebo vo veteránovi,<br />

počas turistiky alebo cyklistiky, mestskej<br />

dovolenky alebo ako doplnok k wellness dovolenke:<br />

pikniky v Štajersku sú jednoducho srdcovou<br />

záležitosťou.<br />

60 rokov Juhoštajerskej<br />

vínnej cesty<br />

"Matka všetkých vínnych ciest". Tak volajú<br />

Štajerčania Juhoštajerskú vínnu cestu, ktorá<br />

ako prvá tematická cesta uzrela svetlo sveta už<br />

v roku 1955. Pozdĺž tejto 21 kilometrov dlhej<br />

vínnej cesty sa nachádza okolo 100 vinárskych<br />

prevádzok. Je to skvelý raj pre dovolenkárov,<br />

ktorí hľadajú pôžitok a oddych, v ktorom sa<br />

toto leto bude riadne oslavovať. Od marca do<br />

konca roka <strong>2015</strong> bude celý región na nohách<br />

v znamení svojho jubilea, pričom najrozličnejšie<br />

aktivity a podujatia zatraktívnia najstaršiu<br />

vínnu cestu Rakúska ešte viac.<br />

26


POCTIVÝ LÍSTOK<br />

Bratislava – Viedeň<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA <strong>2015</strong><br />

Pripravíme vás na Viedeň<br />

Skúsení vodiči v moderných pohodlných autobusoch<br />

majú pre vás prekvapenie. Voda z našich hôr alebo chutné<br />

občerstvenie vás osviežia. Ak zmeškáte náš spoj, Poctivý<br />

lístok môžete použiť na všetky nasledujúce spoje<br />

tejto linky počas celého dňa. Navyše, Poctivý lístok<br />

vám platí celý deň aj na cestovanie viedenskou MHD.*<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

*platí pri kúpe kombinovaného<br />

lístka WIEN TICKET<br />

Vitajte na našich linkách


NÁŠ TIP<br />

Leto je ideálnym časom pre zlodejov, ktorí sa zameriavajú<br />

na vykrádanie bytov a rodinných domov. Policajné<br />

štatistiky jasne dokazujú, že počet vlámaní stúpa najmä<br />

v tomto období, pretože sa vo svojich domácnostiach<br />

zdržiavame oveľa menej. Lákajú nás kúpaliská, dlhé výlety<br />

do prírody a dovolenkové destinácie. Skrátka, ideálny čas<br />

pre zlodejov. A ako sa brániť?<br />

Zabezpečenie<br />

domácnosti<br />

Profesionálne sieťové kamery<br />

majú úplne iné schopnosti<br />

a možnosti než tie „domáce“.<br />

Do IP kamery AXIS môžete<br />

napr. nahrávať video analytické<br />

aplikácie, ktoré dokážu<br />

bežať priamo v kamere. Tiež<br />

kvalita obrazu v detailoch<br />

je za kritických svetelných<br />

podmienok u drahej kamery<br />

citeľne lepšia<br />

Úplnou samozrejmosťou by mali byť bezpečnostné<br />

dvere (v určitých prípadoch aj<br />

okná), zabezpečenie domácnosti technickými<br />

prostriedkami (alarm, kamerový systém)<br />

a poistenie bytu.<br />

Spoľahlivé vchodové dvere sú pri riešení bezpečnosti<br />

tým prvým, pretože je to to prvé, čo<br />

obvykle musí zlodej prekonať a nevypláca sa<br />

na nich šetriť. Ponuka trhu je naozaj bohatá.<br />

Dostupné sú v rôznych cenových hladinách<br />

a v rôznych tvaroch, takže si môže skutočne<br />

vybrať každý. Veľmi dôležité je pritom zabezpečiť<br />

aj pevnú zárubňu. Rám zárubne je obvykle<br />

vhodné nechať zaliať betónom, čím sa zvýši<br />

pevnosť a tuhosť dverí.<br />

Pri rodinnom dome alebo pri<br />

nižších poschodiach treba<br />

počítať aj s možnosťou vniknutia<br />

cez balkón a okná (nezriedka<br />

okienka na pivnici),<br />

no v panelákovom byte sú<br />

kvalitné bezpečnostné dvere<br />

zárukou, že váš príbytok odolá<br />

vlamačom. Ani najlepšie<br />

bezpečnostné dvere vás ale<br />

neochránia pred vlámaním,<br />

ak použijete nekvalitné zámky. Pri až troch<br />

zo štyroch vlámaní sa totiž zlodeji dostávajú<br />

do domov a bytov po vypáčení dverí v oblasti<br />

zámky, takže je na mieste venovať aj zámke<br />

zvýšenú pozornosť. Zlodeja môže odradiť hneď<br />

v úvode aj kvalitná bezpečnostná zámka odolná<br />

proti vylomeniu. Bezpečnostná vložka musí<br />

byť vyzbrojená najnovšími technológiami, aby<br />

ju nebolo možné odomknúť bez použitia originálneho<br />

kľúča.<br />

Elektronická ochrana<br />

Alarm je dobrou investíciou, ak je napojený na<br />

nejaký systém centralizovanej ochrany, alebo<br />

vám aspoň dokáže poslať správu o narušení na<br />

váš mobil. Dobrou investíciou je najmä vtedy,<br />

keď žijete v izolovanej oblasti. Húkajúca siréna<br />

síce môže na zlodejov pôsobiť odstrašujúco,<br />

no nemusí mať dostatočný efekt, a preto sú<br />

včasná detekcia narušenia a vhodne odoslané<br />

varovanie veľmi dôležité. Ako alarm sa typicky<br />

používa detektor pohybu, no medzi spúšťače<br />

poplachu patria aj senzory na oknách, dverách,<br />

detektory dymu (požiarne hlásiče), detektory<br />

nadmernej vlhkosti (vytopenia) a pod.<br />

Žiadny detektor však nepracuje so 100 % istotou,<br />

takže je vysoká pravdepodobnosť neja-<br />

28


kých neželaných falošných poplachov (najmä<br />

pri pohybových senzoroch). Overiť, či ide o falošný<br />

alebo o reálny poplach, vám môže pomôcť<br />

kamerový systém pripojený na internet.<br />

Dohľadové kamery vám tak umožnia na diaľku<br />

vidieť presne to, čo sa práve v danom momente<br />

deje vo vašom príbytku.<br />

Digitálna kamera (IP kamera) je v podstate kamera<br />

s vlastným serverom (počítačom), takže<br />

ju môžete pripojiť priamo na router do počítačovej<br />

siete (na internet). Nepotrebuje žiadne<br />

doplnkové vybavenie, len všetko softvérovo<br />

nastaviť. Netreba sa toho báť, pretože sú aj<br />

riešenia...<br />

Profi alebo D.I.Y. riešenie?<br />

Keď sa bavíme o elektronickej ochrane, existujú<br />

rôzne riešenia s rôznou zložitosťou inštalácie,<br />

kvalitou a úrovňou zabezpečenia. Tie najlacnejšie<br />

by ste si mali vedieť nainštalovať sami,<br />

no nie vždy je to to ideálne riešenie pre vás.<br />

Pokiaľ potrebujete profesionálne zabezpečenie,<br />

nepokúšajte sa o svojpomocnú inštaláciu<br />

a nechajte to na profesionálov. Špecializované<br />

firmy majú svoje skúsenosti s rôznymi zariadeniami,<br />

takže vám vedia odporučiť to najvhodnejšie<br />

riešenie pre konkrétnu situáciu s vhodným<br />

rozmiestnením jednotlivých zariadení<br />

a prípravou scenárov (postupov a reakcií na<br />

jednotlivé spúšťače).<br />

Profesionálne kamerové systémy majú obvykle<br />

ešte aj záznamové zariadenia a záložné napájanie,<br />

ktoré zaistí prevádzku aj v prípade prerušenia<br />

dodávky energie. Ide o nákladné systémy,<br />

ktoré presahujú potreby priemernej domácnosti<br />

(nezriedka ide o sumy rádovo v tisíckach<br />

eur). Pre zabezpečenie bežného bytu napr. niekde<br />

v paneláku je to trochu luxusné (a aj drahé)<br />

riešenie. Ak máte dobré bezpečnostné dvere<br />

a lepšiu zámku, môžete siahnuť po cenovo<br />

dostupnejších zariadeniach, ktorých inštaláciu<br />

zvládnete sami.<br />

My sme mali napr. možnosť otestovať riešenie<br />

od spoločnosti D-Link z ich modelového<br />

radu mydlink Home. Sú to jednoduché prístroje<br />

do elektrickej zásuvky, ktoré sa na in-<br />

Jedno z najjednoduchších riešení, ktoré si dokážete<br />

nainštalovať aj sami iba pomocou mobilného telefónu<br />

ponúka modelový rad mydlink Home spoločnosti D-Link<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 29


NÁŠ TIP<br />

ternet pripájajú bezdrôtovo<br />

prostredníctvom<br />

Wi-Fi a ide o zariadenia<br />

Pohybový senzor vám oznámi, typu D.I.Y. (z anglického<br />

že vaše dieťa prišlo domov zo Do It Yourself = Urob si<br />

školy a následne si to môžete sám). Na ich inštaláciu nie<br />

cez kameru overiť, prípadne<br />

je potrebné žiadne náradie,<br />

umiestniť ich môže-<br />

skontrolovať, či sa naozaj doma<br />

učí, alebo či namiesto toho hrá te kdekoľvek v priestore<br />

hry na hernej konzole<br />

v dosahu vašej Wi-Fi (bežný<br />

router pokryje priestor<br />

minimálne 30-300 m, čiže celý dom aj so záhradou)<br />

a nemusíte platiť žiadne ďalšie skryté<br />

poplatky za služby a podobne. Skrátka, naozaj<br />

riešenie pre „bežného človeka“, ktoré môžete<br />

obsluhovať aj bez počítača len pomocou mobilnej<br />

aplikácie.<br />

Dokonca ani nastavovanie nie je zložité. V balení<br />

sa nachádza kartička s QR kódmi, ktoré zoskenujete<br />

mobilným telefónom alebo tabletom.<br />

Prvým kódom si stiahnete bezplatnú aplikáciu<br />

a pomocou druhého pripojíte vaše zariadenie<br />

(kód obsahuje heslá od výrobcu, ktorým prepojíte<br />

hardvér s mobilnou aplikáciou). Všetky<br />

služby sú postavené na cloudovom riešení, čo<br />

znamená jednoduchú dostupnosť cez internet<br />

vždy a všade.<br />

Pri lacnejších systémoch je vhodné orientovať<br />

sa na jediného výrobcu, pretože môžete zariadenia<br />

a následné akcie vzájomne kombinovať.<br />

Ak napr. použijete pohybový senzor s Wi-Fi<br />

pripojením, môže vám pri detekcii pohybu poslať<br />

automatickú správu na telefón a zároveň<br />

spustiť kameru, aby ste mohli okamžite skontrolovať<br />

situáciu, prípadne zapnúť inteligentnú<br />

elektrickú zásuvku s osvetlením (ak je to potrebné),<br />

alebo prehrať nejaký varovný signál<br />

(zvuk) cez audio systém.<br />

Kamery môžu mať okrem mikrofónu integrované<br />

aj reproduktory, cez ktoré môžete na diaľku<br />

varovať prípadných narušiteľov, čím sa dá<br />

zabrániť väčším škodám. Skúste sa na chvíľu<br />

vžiť do úlohy zlodeja, ktorý práve vstúpil do<br />

cudzieho bytu a tam sa z kamery ozve varovanie,<br />

že polícia je už na ceste a vy máte obrazový<br />

záznam. Pravdepodobne rýchlo vezme nohy<br />

na plecia.<br />

Krása týchto „gadgetov“ je v ich univerzálnosti.<br />

Sú to skladačky, pomocou ktorých si môžete<br />

sami vyskladať aj väčšie riešenie. Začať môžete<br />

jedným zariadením a postupne celý systém<br />

jednoducho rozširovať podľa potreby a pridávať<br />

ďalšie a ďalšie súčasti. Nie je to riešenie na<br />

profesionálne zabezpečenie, ale pre potreby<br />

bežných používateľov je to plne vyhovujúce<br />

a postačujúce. Dokonca ich môžete využívať<br />

aj na trochu iný účel, než na aký ste pôvodne<br />

mysleli.<br />

Spínaná zásuvka nemusí ovládať len svetlo,<br />

pretože ňou môžete zapínať mobilom na diaľku<br />

práčku, elektrické kúrenie, klimatizáciu alebo<br />

rúru, v ktorej máte už pripravené niečo na<br />

pečenie. Alebo ju môžete využiť v zime ako spínač<br />

pre vykurovanie na chalupe. Pri vhodnom<br />

načasovaní môžete ušetriť veľa času.<br />

Diaľkovo ovládaným svetlom tiež môžete<br />

v dome počas vašej neprítomnosti simulovať<br />

nejakú aktivitu, takže prípadný zlodej, ktorý<br />

sleduje váš dom, vďaka tomu získa pocit, že<br />

ste doma, hoci vy sa v skutočnosti hráte s mobilom<br />

tisíc kilometrov od domova niekde pri<br />

mori. Zásuvka vám tiež dokáže merať spotrebu<br />

a upozorní vás na prípadné preťaženie siete.<br />

Tých možností využitia je rozhodne oveľa viac,<br />

než sa na prvý pohľad zdá.<br />

30


5 tipov<br />

ako nedať<br />

zlodejom<br />

šancu<br />

Na záver máme pre vás ešte zopár tipov,<br />

pomocou ktorých sa môžete ľahšie brániť<br />

pred zlodejmi. Vo všetkých prípadoch<br />

ide o riešenia, ktoré poskytnú ochranu<br />

najmä pred tuctovými vlamačmi bez<br />

špecializácie. Pokiaľ potrebujete chrániť<br />

naozaj hodnotný majetok, využite určite<br />

profesionálnejšie, sofistikovanejšie<br />

riešenie bezpečnosti.<br />

1Neukazujte svoju<br />

neprítomnosť<br />

Ak budete vysielať signály, že ste odcestovaní,<br />

bude to zároveň aj signál pre prípadných zlodejov.<br />

Príkladom zlého signálu môže byť napr.<br />

preplnená poštová schránka. Za drobný poplatok<br />

síce pošta pozdrží doručovanie zásielok počas<br />

vašej neprítomnosti, no rôzne akciové letáky<br />

zo supermarketov by vašu schránku plnili ďalej,<br />

a preto je lepšie požiadať susedov alebo známych,<br />

aby vám denne vyberali poštu a vy ste nepriťahovali<br />

zbytočnú pozornosť. Vyhnite sa tiež<br />

správam, že odchádzate na dovolenku na vašom<br />

blogu alebo sociálnych sieťach. Virtuálny svet<br />

nechajte chvíľu žiť vlastným životom a o všetkom<br />

sa podeľte s priateľmi až po návrate.<br />

2Oklamte<br />

zlodeja<br />

Časový spínač s pevným alebo náhodným<br />

programom môže nasimulovať nejakú aktivitu<br />

vo vašej domácnosti, aj keď tam nikto nebude.<br />

Vhodným maskovacím manévrom je napríklad<br />

rozsvecovanie svetiel alebo spúšťanie rádia,<br />

na ktoré môžete využiť programovateľnú spínanú<br />

alebo inteligentnú, cez aplikáciu ovládanú,<br />

elektrickú zásuvku. Alternatívou, prípadne<br />

doplnkom pre takýto systém, môže byť farebné<br />

LED svetlo, ktoré v byte simuluje televízor.<br />

Presne tak bude náhodný pozorovateľ cez vaše<br />

okno vnímať farebné blikotavé svetlo.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 31


NÁŠ TIP<br />

3Nenechávajte<br />

doma cennosti<br />

Dôležité doklady a cennosti<br />

nenechávajte doma voľne<br />

pohodené bez dozoru.<br />

Môžete ich uložiť do domáceho<br />

sejfu, no bezpečnejšie<br />

je uložiť ich do prenajatého<br />

bankového trezoru, alebo môžete požiadať<br />

o ich dočasné uskladnenie dobrého známeho,<br />

príp. svojho zamestnávateľa.<br />

4Nenechávajte dom<br />

bez dozoru<br />

Nie je potrebné najímať si hneď ochranku. Aj<br />

jednoduchší elektronický zabezpečovací systém<br />

s GSM komunikátorom alebo internetovým<br />

pripojením splnia rozhodne svoju úlohu.<br />

Kvalita úrovne zabezpečenia, pochopiteľne,<br />

závisí aj od výšky vašej investície, no rozhodne<br />

to netreba hnať až do extrémov. Aj kamera za<br />

stovku splní dobre svoj účel. Požiadajte zopár<br />

známych, aby občas pozreli na váš dom a prípadne<br />

vám môžu vyberať aj poštu.<br />

5<br />

Nezabudnite<br />

na poistenie<br />

Pred odchodom na dovolenku je vhodné mať<br />

domácnosť poistenú. Výšku poistnej sumy si<br />

klient vo väčšine poisťovní môže určiť sám<br />

a v poistnej zmluve sú zahrnuté aj iné riziká<br />

než len krádež (napr. živelné udalosti, atmosférické<br />

zrážky či iné škody). Poisťovne od svojich<br />

klientov vyžadujú zabezpečiť aspoň minimálnu<br />

ochranu, pričom výška možnej poistnej<br />

suma závisí aj od požiadavky na bezpečnosť.<br />

Limitovaná tiež môže byť pri niektorých položkách,<br />

napríklad cennostiach a starožitnostiach<br />

maximálna výška úhrady poisťovňou. Takéto<br />

predmety je potrebné pripoistiť extra, alebo<br />

ich min. počas dovolenky uložiť v prenajatom<br />

trezore v banke.<br />

32


OBLEČENIE A OBUV<br />

PRE OUTDOOR<br />

A VOĽNÝ ČAS<br />

www.alpinepro.sk


Cestovanie<br />

Stratený<br />

svet<br />

gaučov<br />

34


Určite aj vy poznáte ten pocit, že potrebujete vypadnúť<br />

z mesta, na chvíľu zabudnúť na hluk áut, preplnené ulice,<br />

ešte plnšie obchodné centrá, vravu ľudí, stres a večné<br />

naháňanie sa za niečím. Vtedy sa človeku zdá, že musí ísť<br />

nutne preč, do hôr, na vidiek, proste smer pokoj a pohoda.<br />

Niekoľko rokov som žila v Buenos Aires a aj toto<br />

mesto je po prvotnom nadšení veľmi podobné<br />

každému niekoľkomiliónovému mestu: veľa<br />

ľudí, veľa smogu, veľa hluku..., veľa všetkého.<br />

Raz za čas si potrebujete ísť vyvetrať hlavu a keď<br />

príde náhodou predĺžený víkend, niet lepšej<br />

príležitosti. Ak sa rozhodnete ísť autom, treba<br />

podstúpiť tortúru šialených argentínskych ciest<br />

so šialenými argentínskymi vodičmi. Ak sa však<br />

rozhodnete ísť autobusom, prežijete si len krátkodobejšie<br />

útrapy hlavnej autobusovej stanice<br />

Retiro, kde s vami bude čakať ďalších snáď desaťtisíc<br />

ľudí a potiť sa. Ale ak to prežijete, čaká<br />

vás sladká odmena. Autobusy sú veľmi príjemné,<br />

so širokými sklápacími sedadlami, kde sa dá<br />

pohodlne zdriemnuť a ešte k tomu dostanete<br />

niečo sladké pod zub pribalené v malom papierovom<br />

vrecúšku. Asi po hodinke sa dostanete<br />

z mesta a potom už začína to, po čom ste túžili.<br />

Pokoj vidieka.<br />

Za provinciami mesta Buenos Aires už začína<br />

iná krajina, zvaná la Pampa. Široko-ďaleko nebudete<br />

vidieť nič iné, len trávnaté pláne, na nich<br />

sa pasúce kravy alebo kone. Sem-tam nejaký<br />

strom, možno dva. A ešte to neskonale modré<br />

nebo. Pôjdete hodinku, dve... a stále to isté.<br />

Pastviny, kravy, kone a modré nebo. Zdriemnete<br />

si. Zobudíte sa po ďalšej hodinke a znova kravy,<br />

pastviny a modré nebo. Prečítate si knižku,<br />

zjete obsah papierového vrecúška a scenár pri<br />

pohľade von z okna sa nemení. To je argentínsky<br />

vidiek na najbližších 6 hodín cesty hociktorým<br />

smerom z Buenos Aires.<br />

Tento vidiek však v sebe skrýva určitý, pre nás<br />

Európanov neznámy svet. Nenájdete tam nijaké<br />

malebné dedinky v údolí s kostolíkom a dreveničkami,<br />

ako to býva zvykom u nás. Žiadne lesy,<br />

lúky, hornaté plochy. Skôr vás zarazí nevzhľadnosť<br />

dediniek, túlavé psy a ošarpané budovy<br />

postavené z kadejakých tehál. Nedajte sa však<br />

odradiť. Pravý vidiek sa nachádza na mieste zvanom<br />

„estancia“, po našom ranč alebo farma. Tie<br />

sa nachádzajú niekoľko desiatok kilometrov za<br />

ošarpanými dedinami a tam nájdete to, čo pri<br />

hektickom živote v meste raz za čas potrebujete.<br />

Pokoj, láskavosť, prírodu a more priestoru.<br />

Na estanciách nikdy nevidíte, kde je ich koniec<br />

a kde začiatok. Niekedy sú to stovky a tisícky<br />

hektárov pastvín, na ktorých sa preháňajú<br />

gaučovia.<br />

Keď sa v Južnej Amerike povie slovo „gaučo“,<br />

hneď každý vie, o koho ide. Keď som ho počula<br />

prvýkrát ja, predstavila som si bruchatého<br />

chlapa v trenkách a v tielku, vyvaľujúceho sa<br />

na gauči a prepínajúceho kanály na diaľkovom<br />

ovládači. Chvíľu som preto nechápala, prečo<br />

o gaučovi Juhoameričania hovoria s nežnou<br />

dávkou nostalgie, ba niekedy až hrdosti.<br />

Gaučovia sú pre nich spojením s históriou, s ich<br />

identitou, s prírodou a akousi čistou morálkou.<br />

V starých časoch žili gaučovia spolovice nomádskym<br />

životom, naháňajúc a pasúc stáda dobytka<br />

po nekonečných stepiach la Pampy, Patagónie<br />

a v oblastiach Gran Chaca. Pojem gaučo, po špa-<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 35


cestovanie<br />

nielsky el gaucho, poznajú nielen v Argentíne,<br />

ale aj na juhu Čile, v Paraguaji, Uruguaji a dokonca<br />

aj v južnej časti Brazílie. Boli to jednoduchí<br />

pastieri, preháňajúci sa na svojich koňoch<br />

na pastvinách, žijúci jednoduchým životom<br />

v úzkom spojení s prírodou a svojimi zvieratami.<br />

Pásli dobytok pre mäso a kožu, oblečení do širokých<br />

nohavíc, s koženými vybíjanými opaskami,<br />

cez plecia mali prehodené pončo a na hlave nosili<br />

klobúk alebo baretku.<br />

Dnes je tento sladký slobodný život už len mýtom,<br />

akousi legendou, o ktorej sa píšu básne.<br />

Jednu z najznámejších gaučovských balád napísal<br />

José Hernandéz, slávny argentínsky básnik<br />

a vedia ju recitovať od detí po dospelých všetci<br />

Argentínčania. Ako bolo pre nás povinné naučiť<br />

sa „Mor ho“, pre Argentínčanov je „Martín Fierro“<br />

základom všeobecného literárneho vzdelania.<br />

Opisuje krásu trávnatých stepí, krehkosť jednoduchého<br />

a nezávislého života obyčajného<br />

gauča, ktorému boli jeho práva odobraté po vyhlásení<br />

argentínskej nezávislosti. Pôda sa začala<br />

skupovať, rozdeľovať a gaučovia boli nútení ísť<br />

bojovať do légií proti indiánom, alebo pracovať<br />

pre statkárov. V našom storočí už títo semi-nomádski<br />

pastieri neexistujú, zostala po nich len tá<br />

nostalgia za dávnymi časmi.<br />

Terajší gaučovia sú iní. Slobodu cítia asi akurát<br />

tak pri cvale na koni. Pracujú pre majiteľov<br />

pozemkov, starajú sa o ich domy, dobytok,<br />

kone, pastviny a na statkoch robia ich celé rodiny.<br />

Veľakrát som zažila, že v kuchyni pracovali<br />

dcéry, pri dobytku synovia, učiac sa od svojich<br />

otcov tajomstvá gaučovského remesla, pri tom<br />

niektorí mali ledva 13 rokov. Na koni jazdia od 2<br />

36


okov a ide im to snáď lepšie ako chodienie po<br />

svojich. Svojich pánov volajú „patrón“ a keď som<br />

sa im do cesty priplietla ja, bola som „seňorita“.<br />

Sú pokojní, mĺkvi, vážni a na prvý pohľad pozerajú<br />

skôr do zeme ako vám do očí. Na otázky odpovedajú<br />

len áno, alebo nie. Ale neskôr, keď sa<br />

s vami podelia o mate, silný zelený čaj a ponúknu<br />

vám kusisko hovädzieho mäsa pečeného na<br />

ohni, vedia sa aj usmiať. Sú to skôr tí chudobní<br />

gaučovia, bez vlastného majetku, s trošku tmavšou<br />

pleťou a hustými tmavými vlasmi.<br />

Na druhej strane, biely gaučo, teda patrón alebo<br />

majiteľ pôdy, býva veľmi výrečný, stále sa smeje<br />

a všetko vie. Zažila som tárajov a nafúkancov,<br />

ale aj veľmi milých a serióznych statkárov, ktorí<br />

vedia meno každého kusu dobytka a poznajú<br />

každé steblo trávy na svojich pozemkoch.<br />

Na estancii sa vždy dobre najete, do sýta najazdíte<br />

na koňoch, oddýchnete si, nadýchate čerstvého<br />

vzduchu. Niekedy vám vedia zorganizovať<br />

aj show gaučerských zručností či spievanie<br />

s gitarou. Ja som však vždy radšej šla, ak sa vyskytla<br />

možnosť, pozrieť si pravý jarmok so všetkými<br />

súťažami, predajom popruhov, klobúkov,<br />

šatiek, baretiek zvaných boina, nožíkov a iných<br />

potrebností. Tam vidno, ako sa móda gaučov<br />

zmenila. Pončo nahradila košeľa, za pásom sa<br />

nosia krásne vybíjané nože a obyčajné handrové<br />

kapce nahradili kožené čižmy. Je to ako ísť na<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

37


cestovanie<br />

folklórne slávnosti do Východnej, len tu sa jazdí<br />

na koňoch, popíja mate a namiesto fujary počuť<br />

krásne balady rozprávané v rytme gitary. Je to<br />

starý gaučerský popevný štýl zvaný „payada“,<br />

niečo ako recitovanie v rytme gitary.<br />

Víkend preletí rýchlo ako vietor vo vašich vlasoch,<br />

keď cválate na koni po nekonečných pastvinách<br />

popri dobytku do západu slnka. Mladý<br />

gaučo vám prichytí koňa, kým z neho zosadáte<br />

a vy viete, že sa tá rozprávka o krásnom argentínskom<br />

vidieku pomaly končí. Vtedy sa máte chuť<br />

vykašľať na celý svet a ísť okúsiť život spätý s prírodou<br />

tak, ako ho žil hrdina Hernandézových<br />

básní Martín Fierro. Dať si na hlavu boinu, za pás<br />

blýskavý nožík a pustiť sa s vetrom znova o preteky<br />

pri načúvaní trávnatých stepí argentínskej<br />

la Pampy.<br />

Zostali mi na to všetko krásne spomienky.<br />

Spomínam si na Edivalda, čílskeho gauča žijúceho<br />

na estancii Farallón Negro v Patagónii, ktorý<br />

ma ako prvý učil jazdiť na koni a brodiť sa riekou.<br />

Spomínam si na Gabriela, ktorý zanechal život<br />

v Buenos Aires, teraz šľachtí kone v okolí Tandilu<br />

a naučil ma jazdiť na koni bez sedla. Spomínam<br />

si na neuveriteľný príbeh lásky mladého gauča<br />

Fernanda, ktorý náhodou posielal smsku kamarátovi<br />

a dostala ju omylom Laura, žijúca asi 1500<br />

km ďaleko. Z jednej smsky sa vyvinulo manželstvo<br />

a teraz obaja pomáhajú na estancii pri San<br />

Antoniu de Areco, dve hodiny od Buenos Aires.<br />

S nimi som prvýkrát pohnala koňa do trysku<br />

a tam sa mi zdalo, že zastaneme až na konci<br />

sveta.<br />

Nikdy nezabudnem na ten pocit úžasnej nekonečnosti<br />

priestoru, na krásu a jednoduchosť tamojšej<br />

prírody a láskavosť ľudí žijúcich v spojení<br />

s ňou. Práve v nich žijú tie gaučovské balady,<br />

s nimi som objavila nádheru ich vidieka a porozumela<br />

jej. Dúfam, že ju objavíte aj vy, keď sa raz<br />

zatúlate za Buenos Aires, hľadajúc stratený svet<br />

starých gaučov.<br />

38


PRINTOVÉ A ELEKTRONICKÉ VYDANIE<br />

IN DRIVE MAGAZÍN<br />

AUTOBUSY<br />

DIAĽKOVÉ AUTOBUSY<br />

/800 kusov/ Premium Format<br />

AUTOBUSOVÁ STANICA BA<br />

/4 000 kusov/ Standard Format<br />

HOTELY<br />

HOTELOVÉ IZBY<br />

/600 kusov/ Premium Format<br />

HOTELOVÉ RECEPCIE<br />

/2 000 kusov/ Standard Format<br />

LIETADLÁ<br />

PALUBY LIETADIEL<br />

/600 kusov/ Premium Format<br />

LETISKOVÁ HALA<br />

/2 000 kusov/ Standard Format<br />

PRINTOVÉ VYDANIE MAGAZÍNU<br />

NO.<br />

1<br />

NO.<br />

2<br />

NO.<br />

3<br />

NO.<br />

4<br />

www.slovaklinesmagazin.sk<br />

www.slovaklines.sk<br />

www.facebook.com<br />

www.publero.com<br />

ELEKTRONICKÉ VYDANIE MAGAZÍNU


NÁŠ TIP<br />

Posledný júnový víkend sa v Nestville Parku v obci<br />

Hniezdne na východnom Slovensku konal Nestville Open<br />

Day. Udalosť prilákala do areálu expozície tradičných ľudových<br />

remesiel a liehovarníctva tisícky návštevníkov.<br />

David Koller,<br />

Štefan Skrúcaný,<br />

Majk Spirit<br />

pri poháriku a najsilnejší<br />

muži bojovali o Pohár Európy<br />

O<br />

krem pretekov silných mužov sa návštevníci<br />

počas dvoch dní zabávali na vystúpení<br />

viacerých hudobných hviezd ako<br />

David Koller, Majk Spirit, Korben Dallas, Horkýže<br />

Slíže či Adam Ďurica a Kristína. Na hlavnom<br />

pódiu sa predstavili aj La Gioia či kapely Smola<br />

a Hrušky, Zoči Voči i Helenine oči.<br />

V rámci festivalu sa konalo aj druhé kolo Pohára<br />

Európy strongmanov. Päť silových disciplín preverilo<br />

formu dvanástich najsilnejších mužov<br />

z 11 krajín. Už podľa účasti špičiek bolo jasné, že<br />

pôjde o tuhý boj. Žiaľ, neobišiel sa bez zranení.<br />

Českému pretekárovi Žaloudekovi (ochrankár<br />

Karla Gotta) sa ozvalo nedoliečené zranenie<br />

z predchádzajúceho obdobia, a tak druhú časť<br />

pretekov neabsolvoval v plnom nasadení. Pár<br />

škrabancov si však odniesol každý pretekár.<br />

Slovenským divákom sa v skvelej forme predstavil<br />

Poliak Mateusz Baron, ktorý v roku 2011<br />

vyhral známe preteky Arnold Classic Strongman<br />

Amateur a z Hniezdneho si odniesol najvyššiu<br />

trofej Nestville Strong Man <strong>2015</strong>. Náš najsilnejší<br />

muž Igor Petrík sa umiestnil na štvrtom mieste.<br />

Obec Hniezdne na severnom Spiši zažila dvojdňový<br />

hudobný festival s množstvom atrakcií<br />

a sprievodných podujatí. Nestville Park oslavoval<br />

štvrté narodeniny naozaj vo veľkom štýle<br />

s viac ako 11 tisíc návštevníkmi. Rovnako ako<br />

návštevníci, aj účinkujúci si vychutnali prvú slovenskú<br />

whisky, ktorá sa v Hniezdnom vyrába.<br />

Nestville Open Day sa konal v expozícii Nestville<br />

Park. Expozícia predstavuje život ľudí v regióne<br />

od 13. storočia po súčasnosť na Slovensku veľmi<br />

netradičnou formou, ale so svetovými parametrami.<br />

V parku je najväčší vyrezávaný obraz<br />

v Európe, na stavbu a výzdobu expozície bol<br />

použitý tatranský pieskovec či drevo typické<br />

pre túto lokalitu – smrek a jedľa. Neďaleko bol<br />

nájdený najstarší zachovaný liehovar zo 17. storočia,<br />

na ktorého históriu nadviazal aj súčasný<br />

miestny moderný liehovar. Na záver exkurzie po<br />

Nestville parku môžu dospelí návštevníci ochutnať<br />

prvú slovenskú whisky, vyrobenú priamo<br />

v Hniezdnom.<br />

Za Nestville Park sa vyjadril František Strela, manager<br />

of Nestville Park<br />

40


Víťaz slovenského kola Pohára Európy strongmanov<br />

– Mateusz Baron (Poľsko)<br />

David Koller počas vystúpenia<br />

Po vystúpení Majk Spirit, moderátor podujatia<br />

Štefan Skrúcaný a zástupca organizátora František<br />

Strela pri poháriku slovenskej whisky<br />

Smola a Hrušky roztancovali dav<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 41


Cestovanie<br />

Zdroj Dromedar.sk<br />

Letná dovolenka je tu a spolu s ňou prichádza i najlepší<br />

čas na návštevu severnejšie ležiacich krajín. Stále viac<br />

ľudí chce pritom odpočívať aktívne, fotiť si osamotené<br />

malé domčeky, pozorovať veľryby, zdolávať strmé vrchy<br />

či obdivovať nádhernú horskú panorámu. A práve preto<br />

som vybrala päť krajín: Nórsko, Island, Škótsko, Írsko<br />

a Švajčiarsko. Zdanlivo nesúrodá kombinácia, ktorá má<br />

však spoločné to hlavné – krásnu prírodu a možnosť<br />

zaujímavých trekov. Úvod bude patriť pravým severským<br />

krajom, koniec Švajčiarsku. To síce na severe už neleží,<br />

vďaka ľadovcom a horám však za chladom svojich susedov<br />

mnohokrát nezaostáva.<br />

Nórsko, Island,<br />

Škótsko, Írsko,<br />

Švajčiarsko:<br />

krásne treky severnej Európy<br />

Nórsko<br />

– krajina fjordov<br />

Keď cestujeme na sever, nemôžeme<br />

v prvom rade opomenúť Nórsko. Asi tak pred<br />

7500 až 5000 rokmi, keď bola klíma oveľa teplejšia, tu<br />

rástli borovice a lemovali fjordy a údolia v hustých lesoch.<br />

Keď sa ochladilo, lesy zredli a stromy zostali iba v krytých<br />

údoliach ako je Stabbursdalen. Arktická príroda, možnosť<br />

vidieť soba alebo losa vo voľnej prírode, návšteva najsevernejšie<br />

položeného pralesa sveta so storočnými borovicami, to sú niektoré<br />

z dôvodov, prečo je dovolenka v Nórsku mnohými tak obľúbená.<br />

Trek v arktickom národnom parku Stabbursdalen vás zavedie<br />

nielen do zalesneného údolia. Prevažná väčšina národného<br />

parku totiž leží vo vegetačnom pásme tundry či mrazových<br />

púští. Borovice staré až 500 rokov vás tak spolu s holými<br />

horami a otvorenými náhornými plošinami ohromia<br />

svojou drsnou krásou. K tomu prirátajte kúzelné<br />

vodopády, fjordy, rozkvitnuté lúky ďaleko<br />

od civilizácie, a vyjde vám krajina, do<br />

ktorej sa budete radi vracať.<br />

42


Island –<br />

krajina ľadu a ohňa<br />

Zem, kde je pôda ešte horúca od<br />

pretekajúcej lávy, kde ľadový vietor preháňa vlny<br />

na jazerách a kde sa ľadové kry tyrkysovo trblietajú.<br />

Zem, kde nájdete dúhové hory a kde dážď dokáže pršať<br />

vodorovne. Zem škriatkov a rozprávok. To je Island. Nadchne<br />

vás už svojou kultúrou (kde inde nechávajú miestni oriešky pre<br />

škriatkov), ale predovšetkým zvláštnou prírodou. Pustá a nehostinná,<br />

niekedy až mesačná krajina, ktorú inde neuzriete. Odporúčam vám<br />

vydať sa na trek do priesmyku Fimmvörðuháls, ktorý by žiadny zájazd na<br />

Island nemal vynechať. Vyrážať budete od vodopádu Skógafoss a cesta<br />

povedie popri rieke, kde uvidíte celý zástup menších vodopádov. Cestou<br />

cez sedlo potom budete míňať notoricky známu sopku Eyjafjallajökull,<br />

uvidíte starú lávu a nezabudnete si siahnuť na horúcu zem. Ešte<br />

pred zostupom do osady Thorsmörk vás budú čakať celkom asi<br />

tri reťaze, ktoré by ste ale mali bez problémov zvládnuť. Dajte<br />

si však pozor. Znalosť správnej predpovede počasia je na<br />

Islande niekedy až životne dôležitá, rovnako overenie<br />

brodov a snehu na trati. Nezabudnite si teplé<br />

a nepremokavé oblečenie – bude<br />

sa vám hodiť.<br />

Všetky dôležité<br />

informácie na jednom<br />

mieste<br />

Nespútaná<br />

Škótska vysočina<br />

Pokiaľ sa bojíte zimy a pritom vás<br />

lákajú divoké a nespútané hory, môže byť<br />

dovolenka v Škótsku pre vás tá pravá. Hory<br />

a skvelé treky sú tu samozrejmosťou. Predovšetkým<br />

The Cobbler (884 m), presnejšie povedané Ben<br />

Arthur, má povesť jednej z najpozoruhodnejších hôr,<br />

asi vďaka svojmu tvaru a neobyčajným výhľadom. I tu je<br />

však potrebné dobre sa vybaviť a zistiť si počasie – v hmle<br />

alebo zimnom období by krok mimo chodníka mohol byť<br />

tým posledným. Pokiaľ však vystúpite až na vrchol, hora vás<br />

náležite odmení. Vrchol The Cobbler leží v oblasti jazera Loch<br />

Lomond a pohľad z neho vám ukáže južnú časť Škótskej<br />

vysočiny (Highlands), ktorá je známa ako oblasť hôr, jazier<br />

a horských údolí. I jej najvyšší vrchol asi dobre poznáte<br />

– volá sa Ben Nevis (1 343 m) a je najvyšším vrcholom<br />

ako Škótska, tak celej Veľkej Británie. No a ak je<br />

pre vás výstup na The Cobbler príliš náročný,<br />

vydajte sa na miernejšiu trasu do údolia Glen<br />

Loin – táto alternatíva vám ponúkne<br />

krásne výhľady na okolitú horskú<br />

scenériu a jazero Loch<br />

Long.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 43


cestovanie<br />

Írsko a jeho čaro<br />

V Írsku existuje jedno miesto, ktoré<br />

pri svojej návšteve nikdy nevynechám.<br />

Polostrov Dingle. Mys omývaný<br />

Atlantikom, s domčekmi obohnanými<br />

plotmi z kameňov, megalitickými pamiatkami<br />

a všadeprítomným bečaním<br />

ovečiek. A práve v tejto oblasti leží jedna<br />

z najvyšších hôr Írska: Mt. Brandon<br />

(952 m). Hora je často zahalená mrakmi,<br />

vydať sa však po starej pútnickej ceste<br />

stojí za to. Mt. Brandon je súčasťou<br />

horského hrebeňa, ktorý je asi 10 km<br />

dlhý a vznikol pôsobením ľadovca. To<br />

nakoniec uvidíte sami, až sa dostanete<br />

do ľadovcového karu. Na túru si so sebou<br />

nezabudnite zobrať plavky – pred<br />

vrcholom je malé jazierko, kde sa môžete<br />

osviežiť, poprípade sa cestou dole<br />

dá vrátiť okolo jazier. Osobne však skôr<br />

odporúčam z vrcholu pokračovať po<br />

hrebeni, naskytnú sa vám dych vyrážajúce<br />

výhľady. Výstup je pomerne náročný<br />

a tak pokiaľ chcete niečo ľahšie, iste<br />

si vyberiete – celé okolie je mimoriadne<br />

vhodné na pešiu turistiku i na bicykel.<br />

Dovolenka v Írsku má ale i iné pozitíva:<br />

hostince, írske pivo a tunajšiu kuchyňu.<br />

Určite si prejdite celý polostrov po hlavnej<br />

ceste okolo pobrežia, skúste jednu<br />

z trás Dingleway s výhľadmi na oceán<br />

a zastavte sa na skvelú rybaciu polievku<br />

v meste Dingle.<br />

Alpské končiare<br />

vo Švajčiarsku<br />

Ako posledné na rad prichádza<br />

Švajčiarsko. Pozoruhodná alpská krajina,<br />

ktorá je svojou nádhernou prírodou<br />

priamo preslávená. A jeden<br />

bonus navyše: zájazd do Švajčiarska<br />

je vďaka tunajším upraveným cestám<br />

vhodný i pre rodiny s deťmi. Z mnohých<br />

trás by som vám navrhla túru na<br />

Männlichen (2 230 m), odkiaľ môžete<br />

krásnou hrebeňovkou pokračovať na<br />

Kleine Scheidegg a naplno si vychutnať<br />

výhľady na vrcholy svetoznámych<br />

hôr Eiger (3 970 m), Mönch (4 107 m)<br />

a Jungfrau (4 158 m). Výhodou je tiež<br />

to, že na Männlichen sa môžete prípadne<br />

vyviezť i lanovkou. Pokiaľ ste ale<br />

dosť fyzicky zdatní, výstup rozhodne<br />

podniknite – kopíruje lanovku a vedie<br />

zelenými alpskými lúkami a lesmi,<br />

okolo tradičných drevených chát. Z vrcholu<br />

je potom perfektný výhľad na<br />

hory i údolie Lauterbrunnen. Nech už<br />

sem dorazíte lanovkou alebo prídete<br />

po svojich, pokračovať potom budete<br />

ďalej na Kleine Scheidegg. Cesta je<br />

perfektne upravená a ponúka výhľady<br />

na „vrchol Európy“, ako Švajčiari nazývajú<br />

horu Jungfrau. Koniec koncov, až<br />

do sedla Jungfraujoch (3 454 m) sa dá<br />

dostať i miestnym vlakom a nájdete<br />

tu najvyššie položenú železničnú stanicu<br />

v Európe. Na Kleine Scheidegg si<br />

nechajte dosť času, je tu rad reštaurácií<br />

a príjemných posedení. Až budete mať<br />

výhľadov dosť, vydajte sa okolo horskej<br />

chaty Alpiglen späť do Grindelwaldu,<br />

kde ste nasadali na lanovku alebo začínali<br />

túru na Männlichen.<br />

44


INOVATÍVNY CESTOVATEĽSKÝ PORTÁL<br />

www.malyPrinc.sk<br />

SETTOUR <strong>Slovak</strong>ia s.r.o, Lazaretská 29, Bratislava 811 09,<br />

otváracie hodiny: pondelok - piatok: 8:00 - 18:00, tel.: +421 2 52 932 868, +421 2 52 932 869


Cestovanie<br />

Dovolenku vám nepokazia iba úpal, hnačka či zapatrošená<br />

plážová osuška. Ale aj krádež peňazí či platobnej karty. Nie<br />

nadarmo sa hovorí: Šťastie praje pripraveným.<br />

Text Barbora Daxner<br />

Nedajte<br />

na dovolenke<br />

šancu zlodejom!<br />

Ďalšie informácie<br />

o tom, ako si užiť<br />

dovolenku bez nepríjemných<br />

zážitkov, ale<br />

aj letenky, ubytovanie<br />

či overené tipy od<br />

skúsených cestovateľov<br />

nájdete na webke<br />

www.malyprinc.sk.<br />

Neskúsení turisti sú často vďačnými obeťami<br />

nielen pouličných vreckárov, ale aj prešibaných<br />

zlodejov, ktorí dokážu šikovne a najmä nepozorovane<br />

zneužiť vašu platobnú kartu a vyplieniť<br />

vám účet skôr, než vám vybledne dovolenkové<br />

opálenie. Platobné karty sa pritom dajú zneužiť<br />

oveľa ľahšie, než si možno myslíte. A nemusia<br />

vám ju pritom ani fyzicky odcudziť. Stačí, ak si ju<br />

nejaký „dobrák” naskenuje alebo odfotí, dostane<br />

sa k bezpečnostnému kódu na jej zadnej strane,<br />

aj s vaším podpisom a už je tragédia na svete.<br />

Našťastie, banky dokážu v priebehu dňa zareagovať<br />

na nezvyčajné a časté nákupy v exotickej<br />

destinácii a kartu zablokujú. To vám ale nepomôže,<br />

ak nemáte pri sebe ďalšiu kartu alebo dostatok<br />

hotovosti. A neraz je už aj na to neskoro<br />

a váš účet je pekne-krásne vybielený.<br />

Toto radšej nie<br />

Ak chcete mať istotu, že vaša platobná karta<br />

a peniaze budú v bezpečí, používajte kartu iba<br />

pri platbách v medzinárodných hotelových reťazcoch<br />

alebo v pobočkách nadnárodných firiem<br />

na prenájom áut či vo veľkých obchodoch<br />

svetových značiek. „Určite sa ňou „neoháňajte”<br />

v lacných hoteloch (ktoré sú často romantickejšie<br />

než tie medzinárodné), reštauráciách (ak<br />

práve nepatria do najvyššej kategórie), v baroch,<br />

v obchodoch so suvenírmi, na výletných<br />

lodiach, transferoch a výletoch. Preventívne tam<br />

plaťte v hotovosti, ideálne v miestnej mene, aby<br />

nevznikla zbytočná diskusia o kurze,” radí skúsený<br />

cestovateľ Andrej Maťko, riaditeľ cestovateľského<br />

portálu www.malyprinc.sk a cestovnej<br />

kancelárie Settour.<br />

Pozor aj na výber z bankomatu. Nie všade je to<br />

bezpečné. Nevyberajte peniaze z bankomatu na<br />

rušnej ulici, ani neplaťte kartou v pofidérnych<br />

obchodoch so suvenírmi, šperkami alebo oblečením.<br />

Ak cestujete viacerí a musíte si vybrať<br />

peniaze z bankomatu na rušnom mieste, požiadajte<br />

vašich spolucestujúcich, aby vás obklopili<br />

a nebolo tak miesto pre zrak ani ruky iných neželaných<br />

zvedavcov.<br />

Takto si ju ochránite<br />

Kartu noste vždy pri sebe, umiestnenú „na<br />

tele”, aby ste si všimli jej prípadné odcudzenie.<br />

Kabelky a peňaženky sú najľahšou korisťou pre<br />

vreckárov. Tzv. ľadvinka nie je na zahodenie, ale<br />

ak je napchatá „na prasknutie”, môže zbytočne<br />

dráždiť potenciálnych zlodejov. Lepšou alternatívou<br />

sú šortky tzv. kapsáče, no treba dbať na to,<br />

aby mali aspoň niektoré z kapsičiek zips alebo<br />

boli ťažšie otvárateľné. Ak ju ešte nemáte, akti-<br />

46


vujte si vo svojej banke službu zasielania SMS pri<br />

každom pohybe na účte, vďaka ktorej ľahko zistíte,<br />

že prišlo k nezvyčajným transakciám a môžete<br />

ju sami zablokovať skôr, než bude neskoro.<br />

Koľko potrebujete?<br />

Určite si vezmite dostatočný obnos peňazí aj<br />

v hotovosti, najlepšie v amerických dolároch.<br />

„Dbajte však na to, aby ste mali najnovšie bankovky,<br />

ktoré sú už dobre zabezpečené proti falšovaniu<br />

a v čo najrôznorodejších hodnotách.<br />

V niektorých krajinách nechcú akceptovať hodnoty<br />

vyššie ako 20 amerických dolárov, lebo tie<br />

sa najčastejšie falšujú. Inde môžu byť zasa podozrivé<br />

20-dolárovky. Vezmite si aj jednodolárovky,<br />

tie sú vhodné ako sprepitné, keďže v eurách<br />

neexistuje bankovka v hodnote nižšej ako 5 EUR<br />

a mince sa v exotickom zahraničí nedajú meniť<br />

na miestnu menu,” hovorí Andrej Maťko. Čo sa<br />

týka množstva hotovosti, majte pri sebe toľko,<br />

aby ste sa v prípade najhoršieho scenáru (krádeži<br />

alebo zablokovaní platobnej karty, krádeže<br />

pasu a pod.) mohli vrátiť do hlavného mesta, prípadne<br />

nerušene pokračovať v ceste.<br />

Kam ich skryť?<br />

Peniaze v rôznych menách si rozložte aspoň na<br />

3 rozličné miesta (ak patríte medzi notorických<br />

zábudlivcov, tak si ich niekam napíšte). Jednu<br />

tretinu vreckového si nechajte v peňaženke.<br />

Druhú vložte napríklad do špeciálneho opasku<br />

na peniaze. A tretiu, tzv. „železnú rezervu" ukryte<br />

na miesto, kde by ju zlodeji pravdepodobne<br />

nehľadali. Odložte si tam aj kópiu vášho pasu,<br />

ktorú budete potrebovať v prípade, že o pas<br />

nejakým spôsobom prídete a budete si v zahraničí<br />

potrebovať vybaviť dočasný cestovný dokument.<br />

Prihoďte k nim aj kópiu letenky. Menšiu<br />

hotovosť majte v jednom vrecku a zvyšné peniaze<br />

v peňaženke v druhom. Ak platíte niekde na<br />

ulici, vyťahujte menšie peniaze rovno z vrecka,<br />

aby predávajúci nemal pohľad do vašej plnej<br />

peňaženky.<br />

Rada nad zlato:<br />

Absolútne najúčinnejším pravidlom je podľa<br />

Andreja Maťka splynúť s davom. „Zbytočne na<br />

seba neupozorňujte extravagantným oblečením<br />

a drahocennosťami. Šperky nechajte doma,<br />

správajte sa skromne a okato okolo seba nerozhadzujte<br />

peniaze. Skrátka, nevzbudzujte dojem,<br />

že ste ideálna obeť krádeže alebo lúpeže,” odporúča.<br />

Medzi ostrieľanými cestovateľmi je dokonca<br />

trendom mať výbavu a oblečenie, ktoré svedčia<br />

o tom, že sú už dlho na ceste.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

47


Cestovanie<br />

Pokiaľ hľadáte možnosti aktívnej dovolenky, Chorvátsko<br />

je pre túto alternatívu ako stvorené. Napríklad, ak<br />

ste fanúšikmi cyklistiky, kombinácia mora, dobrých<br />

cestných podmienok a nádhernej prírody bude pre vás tou<br />

ideálnou voľbou. Navyše, v tejto krajine nájdete množstvo<br />

zaujímavých nápadov na rôzne trasy, ktorými môžete prejsť<br />

naprieč krajinou, ale aj navštíviť jednotlivé ostrovy. Stačí<br />

sa na ne odviezť trajektom a potom sa už len pustiť do<br />

dobrodružstva.<br />

Zdroj Dromedar.sk<br />

Chorvátsko<br />

na bicykli –<br />

praktické rady o trasách<br />

a vypožičaní bicykla<br />

Všetky dôležité<br />

informácie na jednom<br />

mieste<br />

Vlastný, alebo požičaný?<br />

Ešte pred cestou do Chorvátska musíte vyriešiť<br />

jednu dôležitú otázku. Mali by ste sa rozhodnúť,<br />

či si bicykel prenajmete priamo na mieste, alebo<br />

si ho vezmete so sebou. Pohodlnejšia je prvá<br />

možnosť, no mali by ste mať na mysli, že najmä<br />

aktívni cyklisti nezískajú taký komfort, na aký sú<br />

naučení. Sieť požičovní je najmä v prímorských<br />

oblastiach hustá. Kvalitných bicyklov za vyššie<br />

ceny je však málo, pretože klienti majú väčšinou<br />

záujem o priemerné verzie na kratšie trasy. Pri<br />

nich je cena približne 10 eur za jeden deň požičania<br />

a so stúpajúcou kvalitou sa pomaly zvyšuje.<br />

Ideálnou možnosťou je teda vziať si so sebou<br />

vlastný bicykel. V tom prípade je však najvhodnejšia<br />

vlastná doprava. Pretože i keď máte k dispozícii<br />

vlaky, medzi Bratislavou a Chorvátskom,<br />

budete musieť viackrát prestupovať a cenovo to,<br />

navyše, nie je veľmi výhodné. V niektorých prípadoch<br />

ponúkajú cestovné kancelárie zájazdy<br />

pre fanúšikov cyklistiky, kde ponúkajú aj odvoz<br />

bicyklov, no tieto ponuky sú skôr ojedinelé.<br />

Štandardy na cestách<br />

Každá krajina si, navyše, svojím spôsobom upravuje<br />

aj povinnú výbavu, ktorú potrebujete na<br />

pohybovanie sa po ich cestách. V Chorvátsku<br />

musí mať bicykel v prednej časti svetlé, žlté, alebo<br />

biele svetlo. Zadné svetlo má červenú farbu.<br />

Ak budete cestovať s deťmi do 16 rokov, tie do<br />

povinnej výbavy potrebujú aj prilbu. Pre ostatných<br />

to nie je zákonná povinnosť, no z hľadiska<br />

chránenia vášho zdravia určite nevyhnutnosť.<br />

Keď jazdíte v noci alebo za šera, musíte mať oblečenú<br />

reflexnú vestu. Deti do 14 rokov nemôžu<br />

jazdiť po hlavných cestách samé. Alkohol nie je<br />

povolený.<br />

Istria<br />

Začneme tým najzaujímavejším, čo pre cyklistiku<br />

Chorvátsko ponúka. Na Istrii sa nachádza<br />

množstvo trás, ktoré sa delia na južnú, západnú,<br />

východnú a centrálnu časť. Sami si tak môžete<br />

vybrať, ktorá z nich je pre vás najzaujímavejšia<br />

a čo konkrétne by ste chceli preskúmať. Ďalšou<br />

48


výhodou cyklodovolenky je, že ich<br />

cesty sú pre ňu vynikajúco vybudované.<br />

Navyše sú jednotlivé úseky skvele<br />

prepojené, takže po dokončení jednej<br />

trasy môžete na druhý deň pokračovať<br />

na iné zaujímavé miesto. Počas týchto<br />

trás budete prechádzať väčšinou cez<br />

menšie dedinky. Skúste sa zamerať aj<br />

na menej propagované miesta a pamiatky<br />

v nich. Často ukrývajú krásne<br />

staré kostolíky alebo zrúcaniny hradov,<br />

ktoré sú naozaj malebné a zároveň si<br />

tam môžete urobiť skvelú zastávku na<br />

oddych. Jednotlivé cyklotrasy sa delia<br />

aj podľa náročnosti, najdlhšia z nich<br />

má 60 kilometrov, tie kratšie sú vhodné<br />

aj na cestovanie s deťmi.<br />

Pag<br />

V tomto prípade budeme hovoriť<br />

o ostrovných cyklotrasách. Môžete<br />

sa tam dostať buď trajektom, alebo<br />

po jednom z mostov, ktorý Pag spája<br />

s pevninou. Na ostrove vedú dve<br />

hlavné cyklotrasy. Prvá ide okolo neho<br />

a možné je rozdeliť ju do troch základných<br />

častí, druhá vedie cez jeho<br />

centrum a uvidíte na nej rôzne zaujímavé<br />

pamiatky. Medzi nimi sa nachádzajú<br />

napríklad bývalé rímske studne,<br />

tradičná výrobňa syrov a nádherné<br />

vyhliadky. Trasa sa začína v mestečku<br />

Mandre a končí v Kolane. Druhá okružná<br />

trasa sa začína taktiež v rovnakom<br />

meste a vedie až do mesta Pag a odtiaľ<br />

sa môžete vracať postupne späť.<br />

Pozrieť si môžete napríklad Múzeum<br />

výroby soli, ktorá tu má značnú tradíciu,<br />

bývalé základy mesta Pag, kláštory<br />

a zabudnúť nemôžeme ani na skvelý<br />

oddych na niektorej z pláží.<br />

Kvarnerské ostrovy<br />

Tu sú trasy rozdelené po jednotlivých<br />

ostrovoch. Často sa na každom z nich<br />

nachádzajú aspoň dve alternatívy, takže<br />

máte hneď niekoľko možností na<br />

výber. Kvôli náročnejším presunom<br />

by bolo vhodnejšie prenajať si radšej<br />

bicykel na každom ostrove zvlášť.<br />

Keďže Kvarnerské ostrovy sú značne<br />

prispôsobené tomuto novému trendu<br />

dovolenky, nebudete mať s tým problém.<br />

Mnoho z týchto cyklotrás má<br />

jednoduchý terén a je určených aj pre<br />

víkendových cyklistov. Nájdete ich napríklad<br />

na Kvarnerskej riviére, ale aj na<br />

ostrove Rab. Tie najnáročnejšie sú tri<br />

a tie sa nachádzajú konkrétne taktiež<br />

na Kvarnerskej riviére, v chorvátskom<br />

prímorí a vnútrozemí.<br />

Krk<br />

Spomedzi týchto ostrovov vyberieme<br />

ešte ostrov Krk, ktorý má dve cyklotrasy.<br />

Prvá je určená pre sviatočných cyklistov.<br />

Vedie sčasti cez vnútrozemie,<br />

ukazuje nádhernú prírodu, postupne<br />

vedie popri poliach a pastvinách.<br />

Práve kvôli tomu dostala prezývku aj<br />

„pastierska cesta“. Je zameraná skôr na<br />

vyhliadku na okolie ako na spoznávanie<br />

pamiatok. Druhá trasa prechádza<br />

cez vnútornú časť ostrova a je náročnejšia,<br />

pretože jej značná časť vedie aj<br />

cez kopcovitý terén.<br />

Dalmácia<br />

Je tiež veľmi bohatý región pre cyklistických<br />

fanúšikov. Len v Dubrovníku<br />

a okolí vedie 22 cyklotrás, v Zadare je<br />

ich ďalších 19 a k tomu môžete pridať aj<br />

niekoľko ďalších ciest na tomto území.<br />

Ich výhodou je, že často spájajú medzi<br />

sebou historicky zaujímavé lokality<br />

a tie prepájajú zároveň aj s oddychovými<br />

zónami na plážach. Dokonale si<br />

tak môžete skĺbiť dovolenku, na ktorej<br />

si zašportujete, spoznáte niečo nové,<br />

ale zároveň si aj oddýchnete a môžete<br />

sa tak vrátiť domov plní energie z nových<br />

zážitkov.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 49


NÁŠ TIP<br />

Túžite po dokonalom trávniku, ktorý vám budú susedia<br />

závidieť a rodina na ňom bude rada tráviť čas? Cesta<br />

k dokonalosti nie je rýchla, ani bezprácna, ale s dobrými<br />

pomocníkmi to pôjde ľahko. Doprajte svojmu trávniku<br />

dokonalú starostlivosť Fiskars.<br />

Preukážte trávniku<br />

trochu letnej lásky<br />

Čo potrebuje sýtozelený trávnik?<br />

Tu nájdete viac<br />

informácií o produkte<br />

1Dosiatie presvitajúcich<br />

miest<br />

Na to, aby bol trávnik krásne zelený, je potrebné<br />

zvoliť vhodnú trávnu zmes, ktorá najlepšie<br />

zodpovedá klimatickým podmienkam, prostrediu<br />

a využitiu trávnika. Niektorým trávam sa<br />

lepšie darí v tieni, iné preferujú slnko.<br />

2Polievanie<br />

Kľúčové je správne polievanie. Tráva potrebuje<br />

zálievku v objeme 2,5 cm za týždeň.<br />

Ak používate sprinklery, umiestnite na trávnik<br />

prázdnu plechovku a sledujte, aké množstvo<br />

vody sa v nej nahromadí za hodinu polievania.<br />

Trávnik polievajte vždy skoro ráno, aby ste eliminovali<br />

odparovanie. Počas leta je vhodné trávnik<br />

mulčovať. Trávnik si tak lepšie uchová vlhkosť<br />

v pôde a bude ho treba menej zavlažovať.<br />

3Kosenie<br />

Trávnik je ideálne pokosiť raz týždenne,<br />

a to v deň, ktorý nasleduje po polievaní.<br />

Umožníte trávniku spamätať sa po predchádzajúcom<br />

kosení a zabránite tak jeho hnednutiu.<br />

Trávu je vhodné kosiť skôr navysoko, aby sa lepšie<br />

udržala vlhkosť a zabránilo sa presychaniu<br />

koreňového systému. Vytrhávajte burinu a zastrihávajte<br />

okraje, kedykoľvek ho kosíte. Trávnik<br />

tvarujte a zastrihávajte vhodnými nožnicami na<br />

trávu. Nožnice na trávu Fiskars vykúzlia trávnik<br />

krásny ako obrázok, a to bez zbytočnej námahy<br />

vašich rúk.<br />

4Živiny<br />

Uistite sa, že pôda obsahuje dostatočné<br />

množstvo živín a dodajte jej prírodné<br />

hnojivo, ktoré potrebuje na to, aby tráva mohla<br />

krásne rásť.<br />

5Prevzdušnenie<br />

Prevzdušňujte trávnik aspoň raz na jar<br />

a opätovne na jeseň. Získate tým zelenšiu<br />

trávu a obmedzíte rast machu.<br />

6Čistenie<br />

Iba čistý trávnik je krásny. Pravidelne<br />

z neho zhrabujte pokosenú trávu a opadané<br />

listy či kvety.<br />

Starostlivosť o trávnik je, jednoducho, umenie.<br />

Ale trpezlivosť a pravidelná starostlivosť sa vám<br />

mnohonásobne vrátia v podobe zeleného koberca,<br />

ktorý bude priam vyzývať na posedenie<br />

či leňošenie na čerstvom vzduchu.<br />

50


Aké náradie Fiskars pomôže vykúzliť dokonalý trávnik?<br />

Vytrhávač buriny, teleskopický W82<br />

Vytrhávač buriny je dômyselný vynález. Je ľahký a ľahko sa<br />

s ním pracuje. Je určený na ničenie bodliakov i púpav bez<br />

použitia chémie.<br />

Jeho čeľuste z nerezovej ocele uchopia korene vo väčšej<br />

hĺbke. Burinu nemusíme vykopávať, ani sa k nej zohýbať.<br />

Je dĺžkovo nastaviteľný podľa výšky užívateľa, takže jeden<br />

nástroj môžu používať všetci členovia rodiny bez rozdielu<br />

výšky.<br />

• Čeľuste z nerezovej ocele s hlbokým dosahom uchopia<br />

koreň z viacerých smerov<br />

• Páka sa opiera o zem<br />

• Uvoľňovací mechanizmus pomáha vyhodiť vytrhnutú<br />

burinu<br />

• Odstraňuje burinu bez použitia toxických postrekov<br />

• Pohodlný postoj pri práci, nie je potrebné žiadne<br />

vyrývanie<br />

• Nastaviteľná dĺžka v rozmedzí 1000 - 1190 mm<br />

• Cena: 56,10 EUR<br />

Vretenová kosačka StaySharp Max<br />

Nová kosačka Fiskars StaySharp Max je v súčasnosti najpokrokovejšou<br />

vretenovou kosačkou na svete. Prináša riešenie<br />

problémov, ktoré sú vlastné tradičným vretenovým<br />

kosačkám. Kosačka Fiskars StaySharp Max kombinuje<br />

patentovanú technológiu s perfektnou ergonómiou. V porovnaní<br />

s tradičnými vretenovými kosačkami je ľahšie ju<br />

tlačiť, má väčší žací výkon, nože zostávajú dlho ostré a má<br />

väčší rozsah nastavenia výšky trávnika. Je skutočnosťou, že<br />

StaySharp Max vyhráva v každej z týchto oblastí.<br />

• Vynikajúci systém StaySharp strihá trávu bez toho,<br />

aby sa nože dotýkali. Tým sa redukuje tlačná sila až<br />

o 30 % a nože zostávajú dlho ostré<br />

• Patentovaná technológia Inertia Drive dodáva dvojitý<br />

žací výkon k preseknutiu vetvičiek, buriny a miest, kde<br />

by iné kosačky trávu iba "žuvali"<br />

• Patentovaný dizajn VersaCut je najlepší vo svojej<br />

triede s možnosťou nastavenia výšky kosenia medzi 2,5<br />

cm – 10 cm a umožňujúci kosiť najbližšie k obrubníku<br />

• Jednoducho nastaviteľná výška držadla s mäkkým<br />

povrchom pre pohodlné držanie<br />

• Možnosť sklopiť držadlo pre ľahké skladovanie<br />

• Možno doplniť košom na zber trávy StaySharp<br />

• Cena: 290 EUR<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 51


Cestovanie<br />

A máme tu opäť čas letných prázdnin, dovoleniek<br />

a festivalov. Na Slovensku patria medzi obľúbené nielen tie<br />

s populárnou hudbou, ale i ľudovou.<br />

Zdroj Dromedar.sk<br />

Folklór a skutočné<br />

slovenské tradície:<br />

Navštívte slovenské festivaly<br />

ľudového umenia<br />

Všetky dôležité<br />

informácie na jednom<br />

mieste<br />

Terchová<br />

Jedným z najznámejších medzinárodných folklórnych<br />

festivalov, ktorý sa u nás pravidelne<br />

koná, sú Jánošíkove dni v Terchovej. Tento rok<br />

oslávia už svoje 53. narodeniny. Jeho počiatky<br />

siahajú do roku 1959, kedy sa vo Vrátnej doline<br />

uskutočnili Krajské slávnosti piesní a tancov.<br />

Ich názov bol neskôr pozmenený na súčasný.<br />

Neskôr sa trvalou súčasťou kultúrneho programu<br />

stal i konský vozový sprievod, ten čaká na<br />

zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.<br />

Terchovčanom sa už ale obdobný zápis<br />

podaril, v závere roka 2013 sa do neho zapísala<br />

Terchovská muzika. Snáď sa obyvateľom tejto rázovitej<br />

obce podarí podobný „husársky kúsok“ aj<br />

teraz. Súčasťou tohto ročníka bude bohatý kultúrny<br />

a umelecký program a nebude chýbať ani<br />

"čerešnička na torte", vystúpenie Terchovského<br />

symfonického orchestra, ktorý vystupuje len raz<br />

ročne, a teda len na festivale. Ak sa chcete tohto<br />

podujatia zúčastniť, zaznačte si do kalendára<br />

termín 30. júl až 2. august <strong>2015</strong>.<br />

Východná<br />

Celkovo najstarším „ľudovým“ festivalom je ten<br />

vo Východnej. Tento rok sa uskutoční jeho 61.<br />

ročník a pre návštevníkov má prichystaných<br />

viacero podujatí. Jedným z nich je predstavenie<br />

muzikálu Tisícročná včela, ale aj Etnodom. Práve<br />

v ňom sa bude realizovať projekcia krátkych<br />

dokumentárnych filmov s etnologickou tematikou,<br />

prednáškami a moderovanými diskusiami.<br />

Počas festivalu sa môžete stretnúť aj s autorom<br />

knižnej predlohy Tisícročnej včely, Petrom<br />

Jarošom. Celoslovenský festival s medzinárodnou<br />

účasťou sa uskutoční 2. až 5. júla <strong>2015</strong>.<br />

Detva<br />

Tretím najstarším podujatím tohto rázu na<br />

Slovensku sú Folklórne slávnosti pod Poľanou.<br />

Tento rok jubilujú a oslavujú svoje 50. výročie<br />

a k sviatku im prídu zablahoželať „celebrity slovenského<br />

folklórneho neba“ ako napríklad prof.<br />

Štefan Nosáľ, rodák z Podpoľania, spolu s umeleckým<br />

telesom Lúčnica. K oslave okrúhleho výročia<br />

sa môžete pripojiť v termíne od 10. do 12.<br />

júla <strong>2015</strong>.<br />

Menšie festivaly<br />

Medzi menšie regionálne prehliadky ľudovej<br />

hudby patrí na západnom Slovensku<br />

i Medzinárodný folklórny festival Myjava. Širšie<br />

okolie tohto mesta je známe "svojským humorom<br />

a ľudovými tradíciami." V amfiteátri Trnovce<br />

v meste Myjava nájdete okrem skvelých tanečných<br />

vystúpení aj ochutnávku regionálnych<br />

špecialít.<br />

Ak sa počas letných dní ocitne vo východnej časti<br />

našej krajiny, určite si nenechajte ujsť Gemerský<br />

52


folklórny festival Rejdová. Je najväčším ľudovým<br />

podujatím na hornom Gemeri a návštevníkom<br />

ponúka okrem kvalitného folklóru i pestré sprievodné<br />

podujatia. Jedným z nich je aj jarmok, kde<br />

nájdete nielen krásne remeselné výrobky, ale aj<br />

"starosvetské" gemerské špeciality, približujúce<br />

život minulých generácií. Našťastie, recepty na<br />

tieto „netypické jedlá“ nezomierajú, ale prenášajú<br />

sa ďalej z predkov na potomkov. Podujatie sa<br />

koná od 21. do 22. augusta tohto roku.<br />

V regióne Horného Zemplína sa koná podujatie<br />

Hornozemplínske folklórne slávnosti. Je to<br />

nesúťažná prehliadka našich i zahraničných<br />

skupín a súborov a koná sa priamo v centre<br />

mesta. Prvý programový deň je výlučne vyhradený<br />

domácim skupinám a druhý slovenským<br />

a zahraničným telesám. Prehliadka ľudového<br />

umenia sa koná v termíne od 29. do 30. augusta<br />

tohto roku.<br />

Tradície a zvyky našich rodičov a predkov nás<br />

sprevádzajú počas celého nášho života. A ak<br />

ich chceme i my "odovzdať našim deťom",<br />

máme na to vhodnú príležitosť práve prostredníctvom<br />

folklórnych festivalov. Vy a vaše deti tu<br />

zažijete neopakovateľnú atmosféru, ktorú nenájdete<br />

nikde inde.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 53


NÁŠ TIP<br />

Zážitky<br />

a okružné jazdy<br />

B<br />

urgenland poskytuje prvotriedny zážitok<br />

z cyklistiky na približne 2 500 km<br />

vynikajúco vybudovaných a značených<br />

cyklociest. Vybraných sedem špičkových<br />

cyklistických trás vám umožní spoznať krajinu<br />

Burgenland a zažiť aj výnimočné zážitky.<br />

Množstvo prevádzok a gastronomických podnikov<br />

priateľských k cyklistom pretvoria vašu<br />

cyklistickú dovolenku v Burgenlande na nezabudnuteľný<br />

zážitok. Vyskočte na bicykel a zamierte<br />

do Burgenlandu – na bicykli v ústrety<br />

slnku!<br />

NOVÁ KARTA<br />

BURGENLAND CARD<br />

naplnená výhodami, ozdobená zážitkami.<br />

Teraz bude váš výlet v krajine slnka ešte výhodnejší<br />

a ešte pohodlnejší: s kartou Burgenland<br />

Card za 59 € máte všetky výhody v rukách a môžete<br />

si bezstarostne užívať celý Burgenland:<br />

takmer 100 výletných cieľov,<br />

5 termálnych kúpeľov.<br />

Platnosť do 31. 3. 2016<br />

Detaily nájdete na: www.burgenland.info/card<br />

Burgenland Tourismus<br />

+43 2682 63384-0, info@burgenland.info


CELÝ SVET NA ZÁPÄSTÍ.<br />

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE CEZ BLUETOOTH.<br />

DUÁLNE ZOBRAZENIE SVETOVÉHO ČASU PRE 300 MIEST.<br />

EQB-500D-1AER<br />

Edifice – nosí tím štvornásobného<br />

majstra sveta v Infiniti Red Bull Racing<br />

edifice-eqb500.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!