územie hlavného mesta sr bratislavy

enviroportal.sk

územie hlavného mesta sr bratislavy

Obr. 14Percentuálny podiel prekročení v jednotlivýchmesiacoch na celkovom počte prekročení LHObr. 15Závislosť priemerných hodinových koncentrácií od smeru (os X)a rýchlosti (farebná škála) vetra.Oblasť riadenia kvality ovzdušia – územie hlavného mesta SR Bratislavy 29

More magazines by this user
Similar magazines