územie hlavného mesta sr bratislavy

enviroportal.sk

územie hlavného mesta sr bratislavy

2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIEa) Typ zónyV Bratislavskom kraji bola vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie hlavnéhomesta SR Bratislavy – aglomeráciu Bratislava a znečisťujúcu látku PM 10.Pre prízemný ozón zatiaľ neboli vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia, pretožeprízemný ozón má regionálny charakter a jeho úroveň je v značnej miere ovplyvňovanáceloeurópskymi emisiami prekurzorov (oxidy dusíka a prchavé organické zlúčeniny).b) Odhad znečistenej oblasti a obyvateľstva vystaveného znečisteniuPlocha znečistenej oblasti je 368 km 2 . V Bratislave žije k 31. 12. 2008 spolu 428 791 trvalebývajúceho obyvateľstva, z toho v okrese Bratislava I žije 41 032 obyvateľov, v okreseBratislava II 111 837 obyvateľov, v okrese Bratislava III 62 673 obyvateľov, v okreseBratislava IV 95 491obyvateľov a v okrese Bratislava V 117 758 obyvateľov.Zdroj: Štatistický úrad SRc) Užitočné klimatické údajePre oblasť mesta Bratislava boli použité meteorologické údaje z meteorologickej staniceBratislava - letisko, ktorá sa nachádza vo východnej časti mesta a leží v nadmorskej výške133 m. Presná poloha stanice je určená zemepisnými súradnicami 48°10´18´´ s.š., 17°12´00´´v.d.Z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší sú najrelevantnejšími meteorologickýmiparametrami smer a rýchlosť vetra a stabilita zvrstvenia atmosféry. Z dlhodobého hľadiska satieto parametre odzrkadľujú v klimatických veterných ružiciach, priemernej ročnej rýchlostivetra, podiele bezvetria, a počte výskytu teplotných inverzií.Priemerná ročná rýchlosť za posledných 10 rokov na stanici Bratislava-letisko je 3,7 m.s -1 ,bezvetrie sa vyskytuje v 5% roka, pričom rýchlosti vetra nižšie ako 2 m.s -1 sa vyskytujútretinu roka. S týmito parametrami sa Bratislava radí medzi najventilovanejšie miesta naSlovensku.Na obr. 1 je veterná ružica pre stanicu Bratislava-letisko, spolu s priemernýmirýchlosťami vetra z jednotlivých smerov.Početnosť výskytu smerov vetra v [promile]v intervale >= 0 m/sPriemerná rýchlosť vetra v [m/s]v intervale >= 0 m/sWNWN300250200150100500NEEWNWN6543210NEESWSESWSESSObr. 2:Početnosť výskytu jednotlivých smerov vetra a ich priemerná rýchlosť na stanici Bratislava-letiskoOblasť riadenia kvality ovzdušia – územie hlavného mesta SR Bratislavy 9

More magazines by this user
Similar magazines