13.11.2015 Views

In Drive Magazin Slovak Lines 11/2015

Východné čechy, známe i neznáme, poznané aj nepoznané, Bylinné likéry, Honda Civic Tourer Active Life, Hotel Hviezdoslav Kežmarok, Skús bus, Signet Quality Guarantee, Suzuki Vitara: V Tatrách výborná, v meste famózna, Villa Zuckmann Piešťany,

Východné čechy, známe i neznáme, poznané aj nepoznané, Bylinné likéry, Honda Civic Tourer Active Life, Hotel Hviezdoslav Kežmarok, Skús bus, Signet Quality Guarantee, Suzuki Vitara: V Tatrách výborná, v meste famózna, Villa Zuckmann Piešťany,

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>11</strong> | <strong>2015</strong><br />

Psssst,<br />

celkom<br />

dôverné<br />

Východné Čechy<br />

známe i neznáme<br />

Tropical island


12. <strong>11</strong>. SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Kino Mier / 19. <strong>11</strong>.<br />

BRATISLAVA - Stará Tržnica / 23. <strong>11</strong>. ŽILINA - Mestské<br />

Divadlo / 25. <strong>11</strong>. TRENČÍN - Piano Club / 3. 12. KOŠICE -<br />

Spoločenský pavilón / 10. 12 BANSKÁ BYSTRICA - Aula SZU<br />

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI<br />

HEX HRÁ NA GITARY<br />

PARTNERI<br />

JUST A<br />

TOUR<br />

<strong>2015</strong><br />

HOSTIA: KALI A PETER CMORÍK


POCTIVÝ LÍSTOK<br />

Bratislava – Viedeň<br />

23x<br />

denne<br />

Vitajte na našich linkách


NOVÁ TOYOTA AURIS<br />

SKUTOČNÁ INOVÁCIA<br />

Zistite pravdu o novej Toyote Auris. Objavte, aké to je šoférovať vozidlo na hybridný<br />

pohon, užite si ponuku nových motorov (Hybrid, 1,2 T a 1,6 D) s plynulým<br />

a dynamickým výkonom, novým systémom Toyota Safety Sense, skvelou doplnkovou<br />

výbavou a množstvom ďalších prekvapení.<br />

Zamilujte sa znovu do šoférovania.<br />

Financovanie s 0 % úrokom alebo<br />

havarijné poistenie s PZP na 1 rok<br />

a predĺžená záruka na 5 rokov ZADARMO.<br />

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23,<br />

fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk<br />

www.ppc-toyota.sk<br />

Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou,<br />

resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Toyota Auris: Kombinovaná spotreba: 3,5 – 6,2 l/100 km, emisie CO 2<br />

: 79 – 143 g/km. Údaje o spotrebe<br />

pohonných látok a o emisiách CO 2<br />

zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre<br />

podnikateľské subjekty a pre vybrané verzie.


Editoriál<br />

V<br />

iete, čo sa skrýva za hviezdami? Nie, reč nebude o vesmíre či hercoch z filmového<br />

plátna. Bude o úplne iných hviezdach a oceneniach. Hotelový biznis<br />

je neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky. Gastroprevádzky a hotely zamestnávajú<br />

obrovský počet ľudí a cestovný ruch tvorí významnú časť hospodárstva<br />

našej krajiny. Zamestnanci vytvárajú hodnoty, zážitky a uspokojujú ciele dovolenkujúcich<br />

ľudí, ktorí chcú zažiť niečo iné. Keď sa snúbi toto všetko s exkluzívnymi<br />

priestormi, nádhernými izbami, príjemným wellnessom a výbornou kuchyňou –<br />

úspech je zaručený. A za týmto všetkým stoja hviezdy – a nie tie na oblohe. Hotelové<br />

hviezdičky sa vymedzujú vo vyhláške ministerstva hospodárstva. Sú akýmsi merítkom<br />

kvality daného zariadenia. Samozrejme, čím vyšší počet hviezdičiek, tým by<br />

mala byť spokojnosť hostí a kvalita daného zariadenia vyššia.<br />

Vo vyhláške je uvedené, aké minimálne služby a vybavenie má hotel ponúkať svojim<br />

hosťom. Atmosféra hotela, prístup recepčných alebo kvalitná kuchyňa sa však<br />

do počtu hviezdičiek nezapočítavajú. Preto prišiel <strong>In</strong> drive magazín s nápadom ako<br />

oceniť aj tieto nemerateľné pravidlá a začal hodnotiť zážitok, energiu, prístup i atmosféru zariadenia. Aby sa hostia, teda vy,<br />

mohli v spleti nekonečných reklamných ponúk a v množstve konkurenčných zariadení orientovať, zastrešil projekt Signet<br />

Garant Quality. Už samotný názov napovedá, že to bude hlavne o kvalite hotela či reštaurácie a s tým súvisiacich garanciách.<br />

Projekt tvoria naslovovzatí odborníci, ľudia scestovaní, so skúsenosťami v oblasti hotelierstva. Signet kvality nemožno získať<br />

na objednávku alebo na podnet zariadenia, nedá sa kúpiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, o ktorej sa dozviete<br />

viac v našom magazíne. Všetci členovia hodnotiteľskej komisie posudzujú prevádzku individuálne a na udelení certifikátu sa<br />

musia jednohlasne zhodnúť. Ak ani jeden člen komisie nemá námietku, prevádzke je udelený Signet – Garant Quality. Prvými<br />

lastovičkami medzi ubytovacími zariadeniami so signetom kvality sú Hotel Hviezdoslav a Villa Zuckmann, o ktorých sa dočítate<br />

v tomto čísle. Ak zavítate do jedného z týchto hotelov a na recepcii uvidíte zarámované ohodnotenie Signet Garant Quality,<br />

môžete si byť istí, že ste si vybrali správne.<br />

Veronika Cicková<br />

Spolu s vami chránime životné prostredie<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,<br />

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@<br />

slovaklinesmagazin.sk, cez Facebook, alebo na telefónnom čísle 0905 624 873<br />

<strong>In</strong> drive magazín<br />

Periodicita: 12x ročne, Dátum vydania: 10. november <strong>2015</strong>, <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> <strong>11</strong>/<strong>2015</strong>, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), Ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník,<br />

Vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO <strong>11</strong> 922 966, telefón 0905 624 873, Distribúcia: spoločnosť <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>, a.s.,<br />

Elite Jet, hotely Best Western, Zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., Produkcia: ad one, s.r.o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava,<br />

www.ad1.sk, Grafická úprava: Aňa Struharova, Peter Bučko, Paly Strmeň, Foto na obálke: Stulheck © Hochsteiermark Tom Lamm, Redakcia: Mgr. Petra Hašová,<br />

Erik Stríž, Jozef Terem, Marketing/inzercia: Mgr. Dana Šrobárová, 0944 309 955, Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk,<br />

Obchodná riaditeľka: PhDr. Veronika Cicková


Obsah<br />

8<br />

východné čechy,<br />

známe i neznáme,<br />

poznané aj nepoznané<br />

V našom časopise<br />

nájdete takéto<br />

tzv. QR kódy.<br />

Pomocou aplikácie<br />

na čítanie<br />

takýchto kódov<br />

vo vašom smartfóne<br />

či tablete<br />

ich nasnímajte<br />

a nájdete rozšírený<br />

obsah k danému<br />

článku.<br />

8<br />

Východné Čechy<br />

14<br />

Bylinné likéry<br />

16<br />

Honda Civic Tourer Active Life<br />

18<br />

Skús bus<br />

10 | <strong>2015</strong><br />

20<br />

Hotel Hviezdoslav Kežmarok<br />

24<br />

Klávesnica do obývačky<br />

Zjednoduší ovládanie a prepojenie<br />

vášho PC s televízorom<br />

26<br />

Tropical Island<br />

Klávesnica<br />

do<br />

obývačky<br />

Tichý<br />

objektív<br />

Po stopách<br />

filmových príbehov<br />

Skús bus<br />

24<br />

6


zaslúžite<br />

si len to<br />

najlepšie<br />

30<br />

34<br />

Suzuki<br />

vitara<br />

30<br />

Signet Quality Guarantee<br />

34<br />

Suzuki Vitara:<br />

V Tatrách výborná, v meste famózna<br />

38<br />

Perla na W<strong>In</strong>terovej ulici –<br />

Villa Zuckmann Piešťany<br />

42<br />

Nepodľahnite zimnému blues<br />

Sprievodca tým, ako prekonať<br />

chladné zimné večery<br />

46<br />

Psssst, celkom dôverné<br />

50<br />

Tichý objektív<br />

Stuhleck ©<br />

Hochsteiermark<br />

Tom Lamm<br />

46<br />

Psssst, celkom dôverné<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

7


Cestovanie<br />

Región východné Čechy sa nachádza na hraniciach Čiech<br />

a Moravy a pokrýva územie súčasného Pardubického a<br />

Královohradeckého kraja. Na severe susedí s Poľskom<br />

a vďaka svojej polohe je dobre dostupný zo všetkých<br />

ostatných štátov susediacich s Českou republikou – zo<br />

Slovenska, Rakúska i Nemecka. Krajské mesto Pardubice<br />

leží na železničnej tepne, disponuje medzinárodným<br />

letiskom a tiež diaľničným spojením s Prahou, kam sa<br />

z Pardubíc dostanete ľahko za jednu hodinu.<br />

VÝCHODNÉ<br />

ČECHY,<br />

známe i neznáme,<br />

poznané aj nepoznané<br />

Viac na:<br />

www.vychodni-cechy.<br />

info<br />

Veselý Kopec –<br />

Cirkus Humberto<br />

Hoci sa rozlohou radí medzi menšie kraje, z hľadiska<br />

významu to tak nie je. Je významným priemyselným<br />

a obchodným centrom s rozvinutou<br />

infraštruktúrou. Disponuje celým radom kultúrnych<br />

a historických hodnôt. V povedomí obyvateľov<br />

Českej republiky je spojený s pečením<br />

perníka, dostihovým športom alebo neslávne<br />

známou trhavinou Semtex.<br />

Pardubický kraj, kraj koní<br />

O Pardubickom kraji sa hovorí, že je krajom koní.<br />

A skutočne je to tak. Dostihový šport i chov koní<br />

majú v tomto regióne veľkú tradíciu. O Veľkej<br />

pardubickej steeplechase sa hovorí, že je najťažším<br />

a najstarším prwekážkovým dostihom<br />

kontinentálnej Európy. Chovom starokladrubských<br />

koní sú preslávené žrebčíny v Slatiňanoch<br />

a Kladrubech nad Labem, ktorý bol dokonca<br />

založený už v 16. storočí cisárom Maximiliánom<br />

II. Starokladrubské kone dosiahli taký ohlas, že<br />

jedného z nich darovala Česká republika ako<br />

svadobný dar novomanželom – britskému princovi<br />

Williamovi a jeho manželke Kate Middleton.<br />

Miestne dostihové prostredie veľmi pekne zachytil<br />

režisér František Filip v obľúbenom televíznom<br />

seriáli Dobrá voda.<br />

Pardubický kraj, kraj ľudovej<br />

architektúry<br />

Jedným z najobľúbenejších miest Pardubického<br />

kraja je súbor ľudových stavieb Vysočina, ktorému<br />

sa nepovie inak ako skanzen Veselý Kopec.<br />

Ide o výnimočné miesto s takou atmosférou dávnych<br />

dôb, ako ju poznáme napríklad z obrázkov<br />

slávneho českého maliara Josefa Ladu. Nájdete<br />

tu súbor prevažne zrubových domčekov, ktoré<br />

pochádzajú z druhej polovice 18. storočia a už<br />

niekoľko rokov je táto oblasť vyhlásená pamiatkovou<br />

rezerváciou ľudovej architektúry. Je<br />

jasné, že takéto jedinečné miesto nemohlo ujsť<br />

ani pozornosti filmárov. Už spomínaný režisér<br />

František Filip tu natáčal svoj ďalší úspešný te-<br />

8


Po stopách filmárov vo východných Čechách<br />

Vydajte sa po stopách filmárov, pre ktorých je Pardubický kraj veľmi<br />

obľúbenou lokalitou. Dôkazom toho je aj celý rad atraktívnych titulov,<br />

ktoré v regióne vznikli. Kto by nepoznal legendárny Formanov<br />

oscarový snímok Amadeus alebo príbeh kontroverzného svitavského<br />

rodáka Oskara Schindlera, podľa ktorého Steven Spielberg<br />

nakrútil Schindlerov zoznam?<br />

Zaujíma vás, čo majú spoločné seriál Cirkus Humberto s rozprávkami<br />

Lotrando a Zubejda, Nesmrtelná teta či Sedem zhavranelých<br />

bratov? Zrodili sa na Veselom Kopci, kde sú tvorcovia strieborného<br />

plátna ako doma. Rovnako často sa vracajú aj do Pardubíc, kde<br />

prišla na svet trebárs slávna Dívka na koštěti čiže Saxana či neobyčajne<br />

pôsobivý Spalovač mrtvol s nezabudnuteľným Rudolfom<br />

Hrušínským. Že ste netušili, že v regióne vznikal aj seriál s legendárnym<br />

Pierrom Richardom? Áno, Pardubický kraj má veľa krás,<br />

pôvabov aj tajomstiev.<br />

www.vychodnicechy.info<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 9


cestovanie<br />

Krematorium Pardubice – Spalovač mrtvol<br />

Zámek Doudleby nad Orlicí – Bathory<br />

Zámek Litomyšl – Filosofská historie<br />

levízny seriál Cirkus Humberto. Svoje kulisy tu<br />

našla napríklad tiež rozprávka Karla Smyczeka<br />

Lotrando a Zubejda.<br />

Pardubický kraj, kraj významných<br />

architektonických<br />

pamiatok<br />

Stavieb, ktoré majú svoju nenahraditeľnú architektonickú<br />

hodnotu, nájdete v Pardubickom<br />

kraji bezpočet. Svojimi realizáciami obohatili<br />

toto územie aj také osobnosti, o ktorých sa dočítate<br />

v učebniciach študentov architektúry. Sú<br />

medzi nimi napríklad Josef Gočár, Pavel Janák<br />

alebo Jan Kotěra. Zo súčasných hviezd architektúry<br />

môžeme uviesť Zdeňka Franka alebo Josefa<br />

Pleskota. Keď už spomíname architekta Janáka,<br />

nie je možné nespomenúť jeho najvýznamnejšiu<br />

stavbu, ktorou je pardubické krematórium<br />

postavené v slohu národného dekorativizmu.<br />

Práve tu stvárnil jeden z najväčších českých hercov,<br />

Rudolf Hrušínský, svoju nezabudnuteľnú<br />

rolu Karla Kopfrkingla vo filme Juraja Herza s názvom<br />

Spalovač mrtvol.<br />

Pardubický kraj, kraj vojenských<br />

objektov<br />

Vďaka svojej polohe disponuje Pardubický kraj<br />

systémom pohraničného vojenského opevnenia<br />

z rokov 1935 – 1938. V severovýchodnom<br />

cípe kraja, v oblasti Králického Snežníka a okolí,<br />

nájdete sieť zachovaných bunkrov, pevností, pozorovateľní<br />

a pechotných zrubov, ktorej sa vše-<br />

10


Česko.<br />

Krajina ako z filmu.<br />

Jak dostat tatínka do polepšovny<br />

„Ježkovy oči, vždyť ono je to tady samá skála!“ čudoval sa Tomáš Holý vo filme<br />

Jak dostat tatínka do polepšovny. Ale viete, ktorá z nich predstavovala Dračí zub?<br />

Vydajte sa s novou aplikáciou Czech Film Trips na miesta, kde vznikali vrcholné<br />

scény českých i zahraničných filmov, pri ktorých nakrúcaní hralo Česko hlavnú úlohu.<br />

Aplikácia Czech Film Trips<br />

zadarmo pre iPhone a Android<br />

film.czechtourism.sk<br />

Vyhliadka U Lvíčka<br />

Hruboskalsko


cestovanie<br />

obecne hovorí Králická pevnostná oblasť. Tento<br />

neopakovateľný fenomén v súčasnej dobe už<br />

svojmu účelu, teda obrane hraníc, našťastie, slúžiť<br />

nemusí. Je však ako stvorený na filmovanie<br />

historických snímok z vojenského prostredia. Na<br />

neďalekej pevnosti Hanička nakrúcal svoj dvojdielny<br />

veľkofilm Dni zrady režisér Otakar Vávra.<br />

Pardubický kraj, kraj veľkých<br />

príbehov<br />

Osobností, ktoré na území Pardubického kraja<br />

zanechali svoju pomyselnú stopu, je naozaj<br />

množstvo. Spomeňme na príbeh Oskara<br />

Schindlera, svitavského rodáka, ktorého príbehom<br />

sa nechal inšpirovať slávny americký režisér<br />

Steven Spielberg vo svojom oscarovom filme<br />

Schindlerov zoznam.<br />

Kto si nenechal ujsť návštevu Litomyšle, tak určite<br />

prešiel uličkou Josefa Váchala k jeho múzeu<br />

nazývanému Portmoneum. Osobitého výtvarníka,<br />

typografa a spisovateľa Josefa Váchala pozná<br />

verejnosť predovšetkým vďaka surrealistickému<br />

dielu s názvom Krvavý román. Toto jeho<br />

hlavné dielo zaujalo režiséra Jaroslava Brabca<br />

natoľko, že v roku 1993 nakrútil ako svoj debut<br />

rovnomenný dobrodružno-hororový film.<br />

Legendami tradujúcimi sa z generácie na generáciu<br />

je Pardubický kraj, takpovediac, opradený.<br />

Podľa jehovisticko-moslimskej moravskej legendy<br />

žil začiatkom 13. storočia v podlažickom satanistickom<br />

kláštore neďaleko Chrudimi mních,<br />

ktorý zhrešil. Aby sa vyhol prísnemu trestu zamurovania<br />

za živa, sľúbil, že napíše za jednu<br />

noc najväčšiu knihu, obsahujúcu všetky vedomosti<br />

sveta. O polnoci mu bolo jasné, že úlohu<br />

zvládnuť nemôže a zapredal svoju dušu diablovi,<br />

ktorý za neho veľdielo spísal. Vzniknutá<br />

Diablova biblia je v súčasnej dobe považovaná<br />

za najväčšiu rukopisnú knihu sveta. Týmto mystickým<br />

príbehom sa nechal inšpirovať režisér Jiří<br />

Strach. Pre svoj trojdielny televízny seriál s názvom<br />

Diablova lesť využil okrem iného interiéry<br />

Kamennej vily v Pardubiciach alebo kláštora<br />

v neďalekých Podlažiciach.<br />

Vďaka svojej jedinečnej polohe a bohatej histórii<br />

nájdete v Pardubickom kraji ako rozľahlé nížinaté<br />

oblasti, tak aj horské a skalnaté masívy; ako<br />

zachované zrubové stavby z dôb minulých, tak<br />

aj výkladné skrine modernej českej architektúry;<br />

ako jednu z najväčších riek Európy, tak aj veľa<br />

malých kľukatých potôčikov, hatí a rybníkov; ako<br />

krásne zrekonštruované hrady, tak aj bezpočet<br />

prístupných zrúcanín poznamenaných stopou<br />

času; ako malebné a pokojné mestské zákutia,<br />

tak i ruch dvoch krajských miest, ktoré sú od<br />

seba vzdialené iba dvadsať kilometrov. A to, samozrejme,<br />

nie je všetko. V Pardubickom kraji si<br />

každý nájde to svoje! Nie je na čo čakať, len ho<br />

objavovať a obdivovať...<br />

12


Zabezpečte si bezstarostnú<br />

zimnú dovolenku v zahraničí<br />

s Allianz - Slovenskou poisťovňou.<br />

Komplexné cestovné poistenie<br />

s nonstop asistenčnou službou<br />

získate iba u nás s neobmedzeným<br />

krytím liečebných nákladov.<br />

Cestovné poistenie si uzatvorte<br />

na našich predajných miestach,<br />

telefonicky na 0800 122 222 alebo<br />

na www.allianzsp.sk.<br />

Cestovné poistenie


NÁŠ TIP<br />

Bylinné<br />

likéry<br />

s využitím macerácie<br />

14<br />

Blahodarné účinky bylín sú ľuďom známe od nepamäti a aj<br />

v súčasnosti je o ich liečivých účinkoch presvedčených<br />

čoraz viac ľudí. Od začiatku sa však ľudia snažili získať<br />

z bylín čo najviac účinných látok a hľadali na to rôzne<br />

spôsoby. Okrem známeho bylinného odvaru alebo záparu,<br />

keď sa bylinky zalejú horúcou vodou a nechajú sa krátko<br />

lúhovať, sa využíval aj šetrnejší spôsob, a to macerácia.<br />

Ide o jednoduchý a pritom účinný systém výluhu bylín<br />

za studena. Na výrobu bylinných likérov sa využíva<br />

macerácia bylín v liehu. Do likérov Tatra Balsam sa byliny<br />

macerujú v roztoku vody a liehu v závislosti od druhu<br />

bylín od 4 do 7 dní v špeciálnych rotačných tankoch.


Výroba macerátov je obľúbená pre jednoduchosť<br />

prípravy a vďaka takejto úprave dostaneme<br />

z byliniek práve to, čo potrebujeme.<br />

Pôvodne sa byliny macerovali kvôli uchovávaniu<br />

ich liečivých účinkov. Využívali sa na prípravu<br />

čajov, tinktúr, liečiv, ale i drogérie a kozmetiky.<br />

Ľudia ich používali na vnútorné i vonkajšie použitie,<br />

napr. zistili, že im vedia pomôcť s tráviacimi<br />

či s dýchacími ťažkosťami. Niektoré druhy bylín<br />

je vhodné len macerovať, lebo zaparením teplou<br />

vodou by sa ich liečivé účinky stratili. Bylinky<br />

je možné macerovať vo vode, liehu, ale aj v oleji.<br />

Macerácia bylín v liehu sa dnes využíva aj pri<br />

výrobe bylinných likérov. Ak by sa tak neudialo,<br />

k spotrebiteľovi by sa dostal len ochutený<br />

a osladený lieh. Pri macerácii sa uvoľňujú nielen<br />

aromatické látky, ktoré tvoria charakteristickú<br />

vôňu, ale hlavne významné látky, tvoriace chuť<br />

a samotné jadro a základ likérov. Kombinácia<br />

byliniek nie je náhodná, je to výsledok pokusov<br />

a hľadania správnych zoskupení na dosiahnutie<br />

vyváženej a rozpoznateľnej chute.<br />

Rad bylinných likérov Tatra Balsam je typický<br />

predstaviteľ likérov najvyššieho radu s presne<br />

definovaným zložením bylín, kontrolou ich pestovania<br />

a zberu. V súčasnosti je na trhu 5 druhov<br />

bylinných likérov Tatra Balsam od likérky<br />

Nestville Distillery. Každý likér obsahuje približne<br />

20 druhov bylín. V likéroch boli nakombinované<br />

horské bylinky tak, aby zachytili tradičné<br />

podtatranské recepty a výsledný likér bol dokonalý<br />

v harmónii chuti, vône a farby. Ide o nadviazanie<br />

na tradíciu zbierania a spracovania<br />

liečivých bylín, ktorá vznikla<br />

v Červenom Kláštore.<br />

TATRA BALSAM<br />

ŠPECIÁL 52<br />

Výnimočný bylinný likér, ktorého<br />

základom sú extrakty z byliniek<br />

v kompozícii s limetkou, škoricou<br />

a medom. Je vyrobený<br />

podľa starých domácich<br />

receptúr z podtatranských<br />

oblastí. Základom<br />

sú extrakty z horských<br />

bylín vybraných špeciálne<br />

na tvorbu charakteristických<br />

chutí a vôní<br />

tohto likéru, obohatené<br />

o jemný podtón bazalky,<br />

levandule, majoránu<br />

a iných bylín. Majorán je<br />

známy svojimi liečivými<br />

účinkami, predovšetkým<br />

utišujúcim účinkom na<br />

nervovú sústavu, ale aj<br />

pri ochoreniach horných<br />

dýchacích ciest,<br />

hnačkách, nadúvaní<br />

a žalúdočných kŕčoch.<br />

Osvedčil sa aj pri rozčúlení,<br />

stresoch, nespavosti,<br />

migréne a pri pocitoch<br />

slabosti.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 15


NÁŠ TIP<br />

honda CIVIC TOURER<br />

ACTIVE LIFE CONCEPT<br />

Spoločnosť Honda odhalila na tohtoročnom frankfurtskom autosalóne<br />

Civic Tourer „Active Life Concept“ s dôrazom na prvotriedny batožinový<br />

priestor modelu Tourer a univerzálnosť v rámci segmentu C. Štúdia<br />

Concept je dôkazom koexistencie štýlu a priestoru. Špeciálny lak ešte<br />

viac zvýrazňuje štýlový a športový exteriér a interiér s doplnkami<br />

poukazuje na aktívny životný štýl a potreby jeho majiteľov.<br />

V<br />

ďaka jedinečnému stredovému umiestneniu<br />

palivovej nádrže je naplno využitý<br />

batožinový priestor s objemom<br />

1668 litrov* a nízka nakladacia výška modelu<br />

Civic Tourer Active Life Concept. Medzi prvky<br />

tohto modelu patrí inteligentný nosič nákladu,<br />

ktorý dokáže prevážať dva bicykle a ktorý<br />

disponuje vysúvacím ramenom uľahčujúcim<br />

údržbu a opravy. Medzi príslušenstvo na údržbu<br />

patrí vstavaná vzduchová pumpa, veľké svetlo<br />

umiestnené na dverách batožinového priestoru,<br />

zväčšený tienený priestor a zasúvateľná lavica,<br />

vďaka ktorým je Concept ideálne vozidlo<br />

pre nadšencov cyklistiky. Medzi ostatné príslušenstvo<br />

patrí skrinka na náradie, držiak na<br />

fľašu, nádrž na vodu a držiak predného kolesa,<br />

ktoré sú integrované v bočnom obložení kufra.<br />

Ostatné inteligentné riešenia skladovania<br />

zahŕňajú špeciálny, aerodynamicky tvarovaný<br />

strešný box, ktorý je navrhnutý na uskladnenie<br />

základného cyklistického príslušenstva ako sú<br />

topánky a prilby.<br />

Dynamický štýl exteriéru modelu Civic Tourer<br />

Active Life Concept odráža športový a aktívny<br />

životný štýl majiteľa. Má špeciálny modrý<br />

lak s metalickým odstupňovaným tieňovaním<br />

a striebornú strešnú lištu, ktorá zvýrazňuje<br />

16


štýlový a aerodynamický dizajn modelu Civic<br />

Tourer. Nové 18-palcové zliatinové disky a prispôsobený<br />

zadný nárazník zvýrazňujú športový<br />

vzhľad modelu Civic Tourer.<br />

Aj v interiéri nájdeme prispôsobené prvky:<br />

modrý šev na volante a radiacej páke a čierne<br />

športové lišty na streche, ktorými sa vyznačujú<br />

aj modely Civic Sport a Civic Type R.<br />

Predné sedadlá tvorí kombinácia semišu a kože<br />

spolu s karbónovou páskou s motívom modrých<br />

rúrok, ktorá prechádza stredom a pozdĺž<br />

horných vonkajších častí sedadla a pokračuje do<br />

semišového obloženia dverí.<br />

Samozrejmosťou je, že priestor sa nemusí získať<br />

len na úkor účinnosti. Stelesnením tohto<br />

názoru a presvedčivým dôkazom efektívnosti<br />

nových motorov i-DTEC zo série Earth Dreams<br />

Technology spoločnosti Honda je nedávno<br />

stanovený nový rekord GUINNESS WORLD<br />

RECORDS vozidlom Honda Civic Tourer 1,6 i-<br />

-DTEC za palivovú účinnosť. V 25-dňovej výzve<br />

v reálnych podmienkach, ktorá prebehla v júni,<br />

vozidlo dosiahlo priemernú spotrebu 2,82 litra<br />

na 100 km na trase dlhej 13 498 km naprieč 24<br />

susediacimi krajinami EÚ.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

17


NÁŠ TIP<br />

skús bus<br />

Zväz autobusovej dopravy zavesil starý<br />

autobus na žeriav. Láka ľudí sediacich<br />

v autách do hromadnej dopravy.<br />

18<br />

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) spustil koncom septembra<br />

kampaň pod názvom SKÚS BUS. Upozorňuje ňou najmä na<br />

zmenu v kvalite verejnej hromadnej dopravy a láka ňou<br />

ľudí, aby prešli z áut do autobusov. Kampaň odštartovala<br />

visiacim autobusom na frekventovanom mieste v Bratislave.


P<br />

rímestská autobusová doprava môže<br />

dnes plne konkurovať akémukoľvek<br />

inému druhu dopravy, pričom so sebou<br />

prináša menej stresu, viac pohodlia a ušetrené<br />

peniaze. „Cieľom je prilákať ľudí z áut do hromadnej<br />

dopravy. Vnem starých ošumelých autobusov<br />

a nedostatočných služieb je minulosťou,<br />

a sú to moderné a komfortné autobusy, obnovené<br />

autobusové stanice a stále sa rozvíjajúce<br />

elektronické služby, ktoré dokážu konkurovať<br />

osobným autám,“ vysvetlil viceprezident ZAD<br />

Peter Sádovský. Podľa neho je žiaduce, aby sa<br />

na Slovensku opakoval trend z viacerých západných<br />

krajín, kde ľudia vo veľkej miere uprednostňujú<br />

verejnú hromadnú dopravu pred inými alternatívami<br />

cestovania.<br />

„Autobus je nosný dopravný systém v regiónoch,<br />

denne odvezieme viac ako pol milióna<br />

ľudí. Spoločnosti autobusovej dopravy sú moderné<br />

dopravné firmy so zameraním na zákazníka,“<br />

hovorí Marek Modranský, tajomník ZAD.<br />

„Podľa našich prieskumov stačí na verejnú dopravu<br />

20 až 50 EUR mesačne na osobu, čo je<br />

v porovnaní s priemernými nákladmi prevádzkovania<br />

jedného až dvoch osobných vozidiel<br />

v jednej domácnosti výrazne nižšie. Rodina vie<br />

využívaním verejnej dopravy významne ušetriť,“<br />

doplnil člen ZADu a riaditeľ významnej medzinárodnej<br />

dopravnej spoločnosti László Iván.<br />

Zväz autobusovej dopravy<br />

združuje najvýznamnejšie podniky na<br />

Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom<br />

záujme v autobusovej doprave pre samosprávne<br />

kraje (spoločnosti Slovenskej<br />

Podľa predstaviteľov<br />

autobusovej dopravy SAD). Sektor Slovensledných<br />

ZADu za poskej<br />

autobusovej dopravy ročne prevezie<br />

dvadsať takmer 190 miliónov cestujúcich, vykoná<br />

rokov sa zmenil viac ako 206 miliónov km a jeho flotila<br />

pomer individuálnej<br />

predstavuje 3 550 vozidiel. Spoločnosti<br />

a hromadnej pravidelne investujú do modernizácie<br />

dopravy v neprospech<br />

a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobu-<br />

tej druhej sových staníc. Zväz autobusovej dopravy<br />

až o 20 %. ZAD je má 14 členov, ktorými sú najväčší autobusoví<br />

odhodlaný trvalo<br />

dopravcovia na Slovensku.<br />

podporovať a motivovať<br />

ľudí, aby si vyskúšali služby súčasnej<br />

autobusovej dopravy a na začiatok nechali auto<br />

doma aspoň občas.<br />

Kampaň Skús bus je sprevádzaná informáciami<br />

o dennom výkone prímestskej autobusovej dopravy<br />

na Slovensku.<br />

Denne na Slovensku autobusy v prímestskej<br />

doprave:<br />

• najazdia počet kilometrov rovnajúci sa<br />

15-násobku obvodu Zeme,<br />

• zastavia takmer vo všetkých obciach na<br />

Slovensku,<br />

• prevezú viac ako pol milióna cestujúcich,<br />

• odvezú viac ako 80 000 detí do škôl a škôlok,<br />

• denne profesionálni vodiči autobusov otvárajú<br />

dvere viac ako pol milióna krát.<br />

Kampaň je podporená webovou stránkou www.<br />

skusbus.sk a komunikáciou na Facebooku.<br />

Viac informácií na<br />

www.skusbus.sk<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 19


Cestovanie<br />

Spojením štyroch historických budov vznikla<br />

hviezda medzi ubytovacími zariadeniami<br />

pod Tatrami – boutique hotel Hviezdoslav.<br />

HOTEL<br />

HVIEZDOSLAV<br />

Kežmarok<br />

– alebo inak malý hotel s veľkým srdcom<br />

V<br />

ynikajúca poloha v centre starého mesta<br />

a zároveň na skok od našich veľhôr<br />

robí hotel Hviezdoslav výnimočným. Za<br />

ubytovacím zariadením, ktoré má nielen od nás<br />

skvelé hodnotenie a hostia sa doň radi vracajú,<br />

stojí príbeh. A to nie hocijaký. Štyri budovy tvoriace<br />

luxusný hotel stoja na kežmarskom námestí<br />

už takmer dve storočia a ich obyvatelia boli<br />

rôzni remeselníci, medovnikári, dokonca šľachtici.<br />

Názov však dostal podľa nepochybne najznámejšieho<br />

obyvateľa domu. Roky štúdia strávila<br />

v jednej z izieb jedna z vedúcich osobností<br />

slovenskej literatúry a kultúry, Pavol Országh<br />

Hviezdoslav. Vo svojej študentskej izbe v rokoch,<br />

kedy navštevoval evanjelické lýceum, písal<br />

prvé básne a prežíval obdobie premeny chlapca<br />

na dospelého muža. Vtedy mu ani vo sne nenapadlo,<br />

že o takmer 150 rokov neskôr bude podľa<br />

neho v niekdajšom študentskom meste pomenovaný<br />

známy a obľúbený hotel.<br />

Majitelia pochádzajúci z regiónu si však vážia<br />

históriu tohto unikátneho miesta. Ako náhle sa<br />

rozhodli investovať do vzácnych budov v centre<br />

20


mesta vedeli, že v príbehu budov je obrovský<br />

potenciál na vybudovanie úspešného a kvalitného<br />

hotela. Plne rešpektujúc dobové prvky<br />

sprevádzkovali zariadenie, v ktorom sa snúbil<br />

duch minulosti a zároveň ponuka moderných<br />

služieb pre tých najnáročnejších zákazníkov.<br />

Hotel Hviezdoslav ponúka svojim hosťom ubytovanie<br />

v 24 izbách, konferenčné služby a catering,<br />

neodmysliteľnou súčasťou dobrého hotela<br />

je aj wellness, kde sa hostia môžu nechať rozmaznávať<br />

a bowling na spestrenie voľného času.<br />

Samostatnou kategóriou je kuchyňa hotela, ktorá<br />

pripravuje vyberané jedlá z najkvalitnejších<br />

surovín.<br />

V hoteli Hviezdoslav cítiť z každej miestnosti lásku<br />

k literatúre, histórii a regiónu, v ktorom sa nachádza.<br />

Keďže hotel žije aj v súlade s miestnymi<br />

obyvateľmi, často sa tu organizujú rôzne tematické<br />

eventy, párty a koncerty. Hotel Hviezdoslav<br />

má mimoriadny úspech u svojich hostí, čo sa<br />

odráža aj na jeho vynikajúcom hodnotení na<br />

cestovateľskom portáli. My s nimi môžeme len<br />

jednohlasne súhlasiť.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 21


cestovanie<br />

Prečo signet kvality?<br />

Iveta Pupišová, členka poroty, poradca,<br />

tréner a mentor pre hotelové zariadenia<br />

xou, dobrou jazykovou výbavou kladie dôraz<br />

na individuálny prístup ku klientovi. Majitelia<br />

pochopili, že na ľuďoch stojí kvalita<br />

služieb, a tak neustále personál vzdelávajú.<br />

Viac informácií na:<br />

hotelhviezdoslav.sk<br />

Majitelia spoločnosti, ktorá vlastní BOU-<br />

TIQUE HOTEL HVIEZDOSLAV, vybudovali<br />

nádherný komplex – štvorhviezdičkový hotel,<br />

ktorý má silný príbeh spájajúci súčasnosť<br />

s minulosťou.<br />

Hotel patrí do skupiny 4*, spĺňa všetky znaky,<br />

ktoré uvádza vyhláška o kategorizácii<br />

ubytovacích zariadení. Pozostáva zo 4 historických<br />

budov. Osobitá architektúra veľmi<br />

vkusne dotvára atmosféru.<br />

Kvalifikovaný personál so zahraničnou pra-<br />

O gastronómii v hoteli Hviezdoslav môžeme<br />

hovoriť ako o zážitkovej. Tradičné jedlá sa<br />

podávajú netradične.<br />

Zaujímavosti:<br />

Majitelia odkúpili budovy, v ktorých kedysi<br />

žili karpatskí Nemci. Potomkovia pôvodných<br />

obyvateľov žijúci v zahraničí dnes<br />

navštevujú hotel a organizujú si tu rodinné<br />

stretnutia.<br />

Hotel má vlastnú cukráreň a vyrába aj svoje<br />

vlastné pralinky.<br />

22


ZAŽITE TO<br />

S NaMI


NÁŠ TIP<br />

Minulosť sa neustále vracia. Pamätáte sa ešte na počítače<br />

ako Atari, Sinclair alebo Commodore? Prvé domáce<br />

počítače boli v podstate ukryté vo veľkých klávesniciach,<br />

ktoré sa pripájali k televízorom, no a dnes tu máme tenké<br />

moderné klávesnice, ktoré sa opäť pripájajú k televízorom.<br />

Neobsahujú síce počítač ako taký, ale značne zjednodušujú<br />

využitie sofistikovaných funkcií moderných Smart TV,<br />

alebo nám aspoň uľahčujú ovládanie obývačkových HTPC<br />

(počítače pre domáce kino, media boxy ako napr. Apple TV)<br />

a notebookov pripojených k TV.<br />

Klávesnica<br />

do obývačky<br />

Zjednoduší ovládanie a prepojenie<br />

vášho PC s televízorom<br />

Viac informácií na<br />

www.logitech.com<br />

K<br />

lávesnica pripojená k televízoru je veľmi<br />

praktický doplnok, pretože sa na nej dajú<br />

ľahko zadávať texty, napr. ak si chcete<br />

pozrieť nejaké video či film z YouTube. Využiť<br />

ju môžete aj pre nastavovanie účtov v TV aplikáciách,<br />

pri komunikácii (mailoch a chatovaní),<br />

používaní sociálnych sietí (vytváraní nových postov,<br />

pri vyhľadávaní cez Google...). Skrátka, všade<br />

tam, kde je potrebné zadať nejaký text. Veď<br />

už takmer každý televízor má dnes množstvo<br />

rôznych smart funkcií, tak prečo ho nevyužiť<br />

efektívnejšie?<br />

Prvé počítače síce ešte nepoužívali na ovládanie<br />

myš, ale komfortnejšia navigácia (najmä v modernom<br />

prostredí internetu) si dnes myš vyžaduje.<br />

Jednotlivé úlohy sa už predsa nezadávajú<br />

pomocou textových príkazov ako tomu bolo<br />

kedysi. Grafické operačné systémy a počítačové<br />

myši zmenili náš pohľad na komfort. Bohužiaľ,<br />

počítačová myš nie je práve ideálne zariadenie<br />

pri použití v pohodlí kresla. Nie je totiž nič horšie,<br />

ako sa pokúsiť ovládnuť kurzor na mäkkom<br />

gauči. S dobrou myšou sa síce dá jazdiť aj mimo<br />

stola, napr. po nohaviciach alebo na opierke<br />

kresla, ale trpí tým jej snímač. Po chvíli sa doň<br />

dostanú rôzne drobné vlákna a prach, čo má za<br />

následok znefunkčnenie snímačov alebo potrebu<br />

častého čistenia.<br />

Zaujímavou alternatívou za myš by preto mohli<br />

byť do obývačky bezdrôtové trackbally. Ide<br />

však o dosť archaický hardvér, ktorého možnosti<br />

sú trochu obmedzené. Vhodnejšie je preto<br />

namiesto myši radšej použiť multidotykový<br />

touch-pad, ktorý rozpoznáva aj gestá a dokáže<br />

tak oveľa viac a jednoduchšie.<br />

Samozrejme, ak už hľadáte vhodné riešenie do<br />

obývačky, treba siahnuť po bezdrôtovej klávesnici<br />

a najlepšie takej, ktorá má integrovaný aj<br />

touch-pad. Zabijete tým dve muchy jednou<br />

24


Pomocou<br />

Logitech Wireless<br />

Touch<br />

Keyboard<br />

K400 Plus môžete<br />

pohodlne<br />

ovládať obrazovku<br />

vášho počítača<br />

na televízore<br />

až do vzdialenosti<br />

10 metrov.<br />

Logitech M570 je<br />

jedným z posledných<br />

trackballov<br />

na trhu a zároveň<br />

je jedným z najprepracovanejších.<br />

Na<br />

pohyb kurzoru sa<br />

neposúva po stole<br />

ako myš. Kurzorom<br />

hýbete tak, že<br />

pohybujete palcom<br />

veľkou modrou<br />

guľou.<br />

Klávesnica Logitech<br />

Illuminated Living-Room<br />

Keyboard K830 má nabíjateľné batérie,<br />

podsvietené tlačidlá, integrovaný väčší<br />

touchpad a vyspelú technológiu pre bezdrôtové<br />

pripojenie, takže môžete písať aj klikať z pohodlia<br />

vašej pohovky alebo postele aj v úplnej tme.<br />

ranou, pretože vyriešite nielen zadávanie textov,<br />

ale aj pohodlné ovládanie kurzoru. Dobrou<br />

voľbou sú v tomto smere určite klávesnice<br />

Logitech, ktoré sú dizajnované špeciálne pre<br />

použitie v obývačkách. Okrem kompaktného<br />

dizajnu totiž majú aj niekoľko multimediálnych<br />

tlačidiel a finančne vás určite nezruinujú.<br />

Nová klávesnica K400 Plus stavia na úspechoch<br />

obľúbeného modelu K400. Má integrovaný<br />

touch-pad s citlivou odozvou a nastaviteľným<br />

ovládaním kurzoru, vďaka ktorému tvorí kompaktnú<br />

kombináciu klávesnice a myši v štýle<br />

„všetko v jednom“. Tlačidlá s klávesovými skratkami<br />

vám umožňujú jednoduchý prístup k ovládaniu<br />

hlasitosti a navigáciu aj v komplikovaných<br />

ponukách menu. <strong>In</strong>tuitívne tlačidlá so šípkami<br />

vám pomôžu rýchlo nájsť cestu k akémukoľvek<br />

digitálnemu obsahu. Dodávané batérie majú výdrž<br />

až 18 mesiacov, zaručia nekonečné hodiny<br />

zábavy bez prerušovania. Jej neutrálne sivé alebo<br />

biele prevedenie ladia s dizajnom moderných<br />

obývačiek a vďaka štíhlej konštrukcii je ľahké ju<br />

kdekoľvek odložiť. Má, navyše, zaoblené boky<br />

pre väčšie pohodlie – skrátka, dokonalá klávesnica<br />

pre každého. Pre náročnejších používateľov<br />

je do obývačky určená podsvietená klávesnica<br />

s úplným názvom Logitech Illuminated Living-<br />

Room Keyboard K830. Podsvietenie kláves sa<br />

pri tomto modeli automaticky tlmí alebo zvyšuje<br />

v závislosti na množstve svetla v miestnosti,<br />

aby ste mohli písať pohodlne za akýchkoľvek<br />

svetelných podmienok. Začnite písať a tlačidlá<br />

sa rozsvietia. Keď písať prestanete, podsvietenie<br />

sa po piatich sekundách vypne, aby sa šetrili<br />

batérie klávesnice. Tie sú dobíjateľné priamo<br />

v klávesnici cez USB, takže sa už nebudete<br />

musieť obťažovať s ich výmenou. Touchpad je<br />

pri tomto modeli väčší a hladký. Má citlivú odozvu<br />

a umožňuje presnú kontrolu kurzoru myši.<br />

Boky klávesnice sú zaoblené, takže sa ľahko drží<br />

a jej štíhly dizajn ju umožňuje ukladať vo zvislej<br />

polohe tak, aby ste ušetrili miesto.<br />

Obývačka je dnes miestom, kam prichádzame<br />

odpočívať, zabávať sa, kde chceme zdieľať spoločnosť<br />

s rodinou a priateľmi. Vďaka šikovnej<br />

bezdrôtovej klávesnici ľahšie ovládnete kurzor<br />

na televíznej obrazovke a získate jednoduchší<br />

prístup k multimediálnemu obsahu a internetu.<br />

Vďaka rôznorodému dizajnu dnes nie je problém<br />

zladiť techniku s interiérom obývacej izby<br />

a užiť si tak komfort spojený s ovládaním počítačov<br />

aj z pohodlia postele alebo kresla.<br />

Viac informácií na<br />

www.logitech1.com<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 25


Cestovanie<br />

Tropical<br />

ISLAND<br />

Pre milovníkov letného počasia a dovoleniek pri mori prichádza ťažké<br />

obdobie. Musia sa vysporiadať s pochmúrnym jesenným a zimným<br />

počasím a popri tom iba spomínať na krásnu dovolenku. Exotické<br />

krajiny sú pre mnohých cenovo nedostupné, no napriek tomu majú na<br />

dosah ešte jednu cenovo oveľa prijateľnejšiu možnosť. Tropical Island sa<br />

nachádza blízko Berlína a kedykoľvek počas roka vám ponúkne lacnú<br />

alternatívu tropického dovolenkového raja.<br />

Zo Slovenska i autobusom<br />

Ako prvý problém musíte pri každom výlete vyriešiť<br />

dopravu. I v tomto prípade máte na výber<br />

niekoľko možností. Cestovné kancelárie ponúkajú<br />

víkendové poznávacie zájazdy, ale tie majú<br />

veľmi slabú frekvenciu, takže by ste sa tomu museli<br />

priveľmi prispôsobovať. Ďalším spôsobom<br />

je cestovanie vlakom, no počítať musíte i s prestupmi.<br />

Vybrať sa môžete dlhšou trasou cez<br />

Rakúsko alebo kratšou cez Prahu. Veľmi pohodlným<br />

spôsobom je autobusová doprava, ktorá<br />

vás zavezie priamo do Berlína. Cestuje sa zväčša<br />

v noci a jedna cesta stojí v závislosti od dopravcu<br />

od 35 eur vyššie. Využiť môžete aj nové letecké<br />

spojenie z Bratislavy. Ak budete nakupovať<br />

rýchlo, môžete využiť vstupné akciové ceny, keď<br />

vás jedna cesta s príručnou batožinou bude stáť<br />

okolo 10 eur. Využiť môžete aj vlastnú prepravu<br />

cez Českú republiku. Z Bratislavy je to autom približne<br />

6 hodín.<br />

26


Otvorené nonstop<br />

Po uvoľnení bývalého režimu zostalo v Nemecku<br />

mnoho opustených budov. Medzi nimi i veľká<br />

hala, ktorá slúžila v minulosti pre letectvo<br />

Sovietskeho zväzu. Keď potom dlhší čas chátrala,<br />

jedna ázijská firma prišla so zaujímavým<br />

nápadom prerobiť ju na veľké tropické centrum.<br />

V ňom sa teraz nachádzajú imitácie dažďových<br />

pralesov, pláží a ilúzia dokonalého morského<br />

prostredia. Po prekročení prahu tejto atrakcie<br />

ako keby ste sa mávnutím čarovného prútika<br />

ocitli v inom svete. Teplota vody tam neklesá pod<br />

25 stupňov a teplota ovzdušia pod 30 stupňov.<br />

Tropical Island je otvorený nepretržite počas celého<br />

roka. Po 24 hodín denne si môžete užívať<br />

skvelé služby a napriek zime sa tešiť skvelému<br />

počasiu. Denný lístok iba do tropickej časti stojí<br />

36 eur, ak chcete mať vstup aj do sáun, zaplatíte<br />

44 eur. Počítajte aj s dodatočnými výdavkami na<br />

stravu a niektoré atrakcie. Ak máte narodeniny,<br />

pripravená je pre vás ako pozornosť malá zľava.<br />

Tropical Island dokáže naraz poňať takmer 7000<br />

návštevníkov.<br />

Tropická pláž alebo sauny?<br />

Atrakcie v Tropical Island sa delia do dvoch<br />

hlavných častí. Prvou je tropická časť a druhou<br />

je saunový svet. V tropickej časti kraľujú predovšetkým<br />

umelo vytvorené pláže s imitáciou<br />

mora. Popri nich sú rozložené ležadlá a iné oddychové<br />

zóny. Súčasťou tohto areálu je i veľmi<br />

obľúbená atrakcia v podobe letu balónom. Po<br />

tom, čo doňho nasadnete, môžete sa vyviesť<br />

hore ku streche komplexu a pozrieť si tento parádny<br />

miniatúrny svet ako na dlani. Nachádza sa<br />

tam taktiež imitácia dažďového pralesa s exotickými<br />

rastlinami, veľká lagúna a kúpanie v jaskynných<br />

priestoroch. Okrem toho sú jednotlivé bazény<br />

rozdelené pre dospelých a deti. Deti majú<br />

navyše k dispozícii rôzne tobogany a iné atrakcie.<br />

Novinkou je, že k tropickému raju pribudli aj<br />

vonkajšie priestory, ktoré sa taktiež premenili na<br />

luxusné vonkajšie bazény pripomínajúce exotické<br />

prostredie.<br />

Druhú časť tvoria sauny a kúpele. Nachádza<br />

sa tam niekoľko druhov rôznych tematických<br />

a aromatických sáun. Tie sú postavené trebárs<br />

v mayskom, ázijskom alebo karibskom štýle.<br />

Každá z nich prináša iný zážitok a pomáha vám<br />

odpútať sa od okolitého sveta. Súčasťou sú aj<br />

kúpele s masážami a rôznymi relaxačnými, zdravotnými<br />

a beauty procedúrami. Tie je potrebné<br />

platiť naviac.<br />

Na svoje si príde naozaj každý<br />

Celý komplex je vyriešený tak, aby ste sa v ňom<br />

Všetky dôležité<br />

informácie na jednom<br />

mieste<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 27


cestovanie<br />

ani na chvíľku nenudili. Keď vás omrzia vodné<br />

radovánky, môžete sa ísť prejsť po tropickej záhrade.<br />

Potom si môžete, napríklad zahrať mini<br />

golf, navštíviť akúsi obdobu skanzenu v tropickom<br />

ladení, pozrieť sa na jednu z tradičných šou,<br />

oddýchnuť si v kúpeľoch a vyskúšať niektorú<br />

z relaxačných zón s rôznymi hrami. K dispozícii<br />

sú aj rôzne druhy reštaurácií. Tie nie sú len tematicky,<br />

ale aj cenovo odlišné. Pokojne si tam môžete<br />

dopriať luxusné jedlo prvotriednej kvality,<br />

ale aj pochutnať si na chutných pokrmoch do 5<br />

eur.<br />

Môžete sa i ubytovať<br />

Súčasťou tohto areálu je i ubytovanie pre hostí.<br />

Pokiaľ je leto, môžete sa ubytovať v blízkom<br />

kempingu, kde sú najprijateľnejšie ceny. Ak<br />

máte vlastný stan alebo karavan, cena je od 6<br />

eur na noc. Pokiaľ chcete bývať vo vonkajšom<br />

indiánskom stane, cena je 12,50 na osobu. Vo<br />

vonkajšom areáli sa nachádzajú aj príjemné<br />

prázdninové domčeky vhodné najmä pre rodiny<br />

s deťmi.<br />

V interiéri sa nachádzajú tri tipy ubytovania.<br />

Najlacnejšie je to v stanoch, pri ktorých je cena<br />

69 eur na noc. V tejto sume máte kyvadlovú dopravu,<br />

parkovné, vstup do Tropical Island, niektoré<br />

atrakcie a tobogany, raňajky a nocľah. Na<br />

výber máte aj stany prémiovej kvality. V malých<br />

chatkách je ubytovanie od 105 eur na osobu, no<br />

v tejto cene už máte okrem predošlých výhod<br />

i vstup do sáun a fitnes centra. Najlacnejšie ubytovanie<br />

hotelového typu je za <strong>11</strong>5 eur, v ktorých<br />

máte všetky uvedené výhody, plus izby majú<br />

vyšší komfort a lepšie zariadenie. K dispozícii<br />

sú i apartmány. Ak chcete v Tropical Island prenocovať,<br />

nemusíte si nutne rezervovať niektoré<br />

z týchto ubytovaní. Môžete pokojne prenocovať<br />

aj na ležadle alebo budete ležať na osuške na<br />

pláži.<br />

Urobte si program i v Berlíne<br />

Výlet do Tropical Island často turisti kombinujú<br />

aj s návštevou Berlína. Ten sa totiž nachádza iba<br />

hodinu cesty z centra a navyše, väčšinou sa cestuje<br />

vlakom práve cez toto mesto. Naplánujte si<br />

preto váš čas presne tak, aby ste si mohli pozrieť<br />

i tunajšie pamiatky. Určite by ste mali stihnúť<br />

také symbolické miesta ako Brandenburskú bránu,<br />

zvyšky Berlínskeho múru, veľkú katedrálu,<br />

zoologickú záhradu, ale aj krásne námestia.<br />

28


POCTIVÝ LÍSTOK<br />

Bratislava – Viedeň<br />

23x<br />

denne<br />

Vitajte na našich linkách


signet team<br />

Napriek tomu, že úroveň služieb na Slovensku stále<br />

napreduje, v mnohých prípadoch sa zákazník popáli<br />

a využije služby zariadenia, ktoré si jeho peniaze<br />

nezaslúži. Ponuka hotelov, penziónov, reštaurácií<br />

a wellness centier sa stále rozširuje. Prevádzkovatelia<br />

sledujú trendy vo svete, alebo zavedú novinky na základe<br />

vlastných skúseností so zákazníkmi. Ako sa však vyznať<br />

v širokej ponuke?<br />

Signet Quality Guarantee od <strong>In</strong>drive<br />

Magazínu – zaslúžite si len to najlepšie<br />

My vyberáme a hodnotíme,<br />

vy si užívate stopercentné<br />

pohodlie<br />

Viac informácií na:<br />

ivetapupisova.sk<br />

N<br />

ajjednoduchšie je orientovať sa podľa recenzií<br />

ľudí, ktorí majú s konkrétnou prevádzkou<br />

alebo značkou osobnú skúsenosť.<br />

Svet médií a sociálnych sietí je neúprosný<br />

a správa o nekvalitných službách sa rozšíri rýchlosťou<br />

blesku medzi ostatných. Ako sa má však zákazník<br />

orientovať v množstve ponúk a hodnotení,<br />

keď je ponuka taká široká? Ideálnou voľbou je<br />

spoľahnúť sa na odporúčania a skúsenosti skutočných<br />

odborníkov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti<br />

cestovného ruchu a oko ostrieľaného profesionála<br />

odhalia aj tie najmenšie nedokonalosti. A to<br />

je hlavný dôvod, prečo <strong>In</strong>drive Magazín vytvoril<br />

a zastrešil tím pre projekt Signet Garant Quality<br />

od <strong>In</strong>drive Magazínu. Skupinu hodnotiteľov tvoria<br />

kouč a tréner zamestnancov pre hotely a reštaurácie<br />

Iveta Pupišová spolu s Alex Kováčovou, Robom<br />

Pappom a Jurajom Trstenským.<br />

Garant Quality nemožno získať na objednávku<br />

alebo podnet zariadenia, nedá sa kúpiť.<br />

Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia,<br />

ktorá následne informuje zariadenie. Všetci členovia<br />

hodnotiteľskej komisie posudzujú prevádzku<br />

individuálne a na udelení certifikátu sa musia<br />

jednohlasne zhodnúť. Ak ani jeden člen komisie<br />

nemá námietku, prevádzke je udelený Signet<br />

certifikát a nálepka, ktorou sa môže prezentovať<br />

pred svojimi zákazníkmi. Aby bolo hodnotenie<br />

a odporúčanie vždy aktuálne a prevádzky udržiavali<br />

vysokú úroveň služieb aj naďalej, Signet<br />

– Garant Quality môže ocenené zariadenie používať<br />

maximálne jeden rok od udelenia. Označenie<br />

Garant Quality nedostáva priemerný hotel alebo<br />

penzión. Signet predstavuje garanciu výnimočných<br />

služieb. <strong>In</strong>formuje o tom, že zariadenie bolo<br />

podrobené odbornej kontrole a splnilo požadované<br />

kritériá na jeho udelenie. T. j. má vynikajúce<br />

služby, ústretový prístup ku klientovi a ešte niečo<br />

naviac. Garant Quality oceňuje vysokú a nadštandardnú<br />

kvalitu vo svojej kategórii, konfrontovanú<br />

s Vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení,<br />

prezentáciu hotela a PR , zameranie prevádzky,<br />

štýl, originalitu, hodnotenie personálu – odbornú<br />

znalosť, orientáciu na klienta, vytvorenie zážitku<br />

pre klienta – wow efekt. Ak prevádzka spĺňa všetky<br />

tieto kritériá, niet pochýb, že si zaslúži ocenenie<br />

a čoraz viac usmiatych zákazníkov. Spokojný<br />

hosť sa sem bude pravidelne vracať a dobré meno<br />

prevádzky bude určite šíriť medzi svojich priateľov<br />

a známych. A to je obojstranne výhodný obchod.<br />

O ocenených hoteloch a penziónoch vás budeme<br />

radi informovať. Lebo <strong>In</strong>drive Magazín chce pre<br />

vás len to najlepšie!<br />

30


Výhody statusu GARANT QUALITY<br />

• Viditeľné poukázanie na kvalitu ubytovacieho, gastronomického zariadenia<br />

• Odlíšenie ponúkaných najkvalitnejších služieb od štandardnej ponuky<br />

• Kvalitu garantuje nielen hotel, ale aj nezávislí odborníci<br />

• Uľahčuje spotrebiteľovi rozhodovanie pri výbere ubytovacieho zariadenia<br />

• Zvýšenie dôvery spotrebiteľa ku kvalite ponúkaných služieb<br />

• Prestíž a konkurenčná výhoda<br />

O udelení statusu GARANT QUALITY rozhoduje odborná komisia<br />

Všetci členovia komisie posudzujú produkt individuálne a na udelení GARANT QUALITY sa musia jednohlasne<br />

zhodnúť. Signet – Garant Quality môže ocenené zariadenie používať 1 rok od udelenia. Členovia komisie<br />

pozostávajú z renomovaných, profesionálnych odborníkov na gastronómiu, hotelové služby a cestovný ruch.<br />

Garant Quality predstavuje garanciu kvality. <strong>In</strong>formuje o tom, že sa zariadenia podrobilo odbornej kontrole<br />

a splnilo požadované kritériá na jeho udelenie. Garant Quality nemožno získať na objednávku alebo podnet<br />

hotela. Garant Quality sa nedá kupiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, ktorá následne informuje<br />

zariadenie. Zariadenie má právo odbornú kontrolu ponuky a služieb odmietnuť.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 31


signet team<br />

Alexandra Kováčová, 30-ročná baba zo<br />

Sniny, po výučbe anglického a španielskeho<br />

jazyka pracovala 2 roky ako letuška. Potom si<br />

uvedomila, že cestovanie je to, čo ju naplno<br />

uspokojuje, a tak sa presťahovala už do 6 štátu<br />

– vysnívaného Mexika. Od marca 20<strong>11</strong> sa tak<br />

nomádka Alex ako jediná Slovenka živí cestovateľským<br />

blogom Crazy Sexy Fun Traveler, vďaka<br />

ktorému navštívila už viac ako 48 krajín, kde sa<br />

zameriava na dobrodružné športy a wellness.<br />

Alex tiež učí jogu a je certifikovanou poradkyňou<br />

zdravej výživy.<br />

Iveta Pupišová – 23 rokov som pracovala<br />

v hoteloch na pozíciách recepčnej až po riaditeľku<br />

hotela, kedy som sa rozhodla zužitkovať<br />

svoje schopnosti a odovzdať ich ďalej. Pracovala<br />

som v hoteloch <strong>In</strong>ter Hotel Boboty, Hotel<br />

GRAND JASNA, HOTEL CROWNE PLAZA, HOTEL<br />

ANTARES, SKARITZ HOTEL & RESIDENCE. Od<br />

roku 2012 sa venujem mentoringu, tréningom<br />

a rozvoju hotelového personálu. Založila som<br />

Akadémiu hoteliera.<br />

Juraj Trstenský – kameraman a producent cestopisných filmov. Víťaz<br />

novinárskej súťaže Slovensko – pohostinné srdce Európy 2014 v sekcii televízia.<br />

Podieľal sa na produkcii medzinárodných kampaní cestovného ruchu,<br />

ktoré aj v tejto dobe vysielajú najznámejšie televízne stanice ako CNN,<br />

Discovery a Travel Channel <strong>In</strong>ternational. Zakladateľ Travel TV a šéfredaktor<br />

Travel Channel <strong>Slovak</strong>ia, internetovej televízie na propagáciu destinácií, hotelov,<br />

turistických atrakcií, cestovných kancelárií a agentúr.<br />

Robo Papp – spevák, ktorý rád varí. Nie spievajúci<br />

kuchár, nie kuchársky spevák. Bloger roka<br />

2014. Propagátor kvalitnej gastronómie. Od roku<br />

2012 píše populárny blog: Každý môže variť.<br />

Tvorba: 2000 – album Robo Papp (objav roka<br />

v ankete Slávik aj Aurel); 2002 – album Hlava<br />

dole; 2004 – album RnP (nominácia Aurel za producenta<br />

roka – Jozef Engerer); 2005 – Miliónový<br />

tanec – titulná pieseň k televíznej šou – Give it;<br />

2007 – album Čarovný dom; 2009 – Robo Papp<br />

featuring Misha – Uuuh – titulná pieseň k muzikálu<br />

Príbeh ulice. Spolupráce: Dara Rolins,<br />

Richard Müller, Pavol Hammel, Tina, Majk Spirit,<br />

Orion, Opak, Bystrík, Misha....<br />

32


Od autora<br />

bestsellera<br />

Pomsta oceána!<br />

Triler<br />

z najvýbušnejšej<br />

časti sveta


NÁŠ TIP<br />

Text Erik Stríž<br />

Suzuki Vitara:<br />

V Tatrách výborná,<br />

v meste famózna<br />

Suzuki Vitara je vozidlo, ktoré nemôžete nepoznať,<br />

predbieha ho vlastná povesť. Už to nie je tá off-road<br />

hračka pre veľkých chlapcov, ale mestský crossover<br />

s takmer luxusným vzhľadom. Niečo zo svojich pôvodných<br />

schopností si však Vitara predsa len zachovala.<br />

S<br />

uzuki Vitara bola vždy menšia, jej hmotnosť<br />

a rozmery boli v kontraste s jej jazdnými<br />

vlastnosťami. Už sa to tak očakáva,<br />

že iba silné a veľké SUV je schopné jazdiť náročnejším<br />

terénom a krížiť nápravy priam okázalo.<br />

Vitara síce nápravy veľmi nekrížila a jej kolesá<br />

neboli najväčšie, napriek tomu poskytla príležitosť<br />

pohrať sa aj na ceste-neceste s celkom dobrým<br />

komfortom. Dnes je Vitara iná, chce zaujať<br />

aj mladšie ročníky, chce tvoriť vzhľad ulíc našich<br />

moderných miest. K nim už takmer neodmysliteľne<br />

patria crossovery a kompaktné SUV-čka,<br />

ktoré sú cieľom pozornosti stále viac zákazníkov.<br />

Vitara medzi nimi môže spôsobiť rozruch, o tom<br />

nemáme najmenšie pochybnosti.<br />

34


Crossover Vitara sme mali príležitosť otestovať<br />

vo verzii s takmer plnou výbavou, benzínovým<br />

1,6-litrovým motorom a automatickou prevodovkou.<br />

Súčasťou technickej výbavy bol permanentný<br />

pohon všetkých štyroch kolies 4WD,<br />

zadná kamera, parkovacie senzory, bezpečnostní<br />

asistenti a centrálny dotykový displej s multimediálnym<br />

rozhraním a navigáciou. Vitaru sme<br />

využili na ceste z Bratislavy do Demänovskej<br />

doliny a späť, čo dokopy vyšlo asi na 650 kilometrov.<br />

To je vzdialenosť, na ktorej odhalíte skutočný<br />

charakter vozidla, ktoré ste dostali do rúk<br />

iba deň predtým.<br />

Jazda mestom na novej Vitare je skutočne pohodlná<br />

a príjemná. Jednoduchý interiér neruší<br />

vodiča a ani pasažierov, poskytuje im vyššiu<br />

úroveň komfortu aj vtedy, keď sa často brzdí<br />

a vyrezávajú ostrejšie zákruty. Reakcie motora<br />

sú štandardom vo svete, v ktorom je záujem<br />

o znižovanie spotreby na čo najnižšiu úroveň<br />

– zásadne to však mení po prepnutí na športový<br />

jazdný režim. Stačí stlačiť jediné tlačidlo<br />

na dosah pravej ruky vodiča, aby sa charakter<br />

automobilu celkom zmenil – reakcie motora sú<br />

svižné, 1,6-litrový benzín vie dokonca zatlačiť do<br />

sedadiel. Štandardný jazdný mód nachádza široké<br />

uplatnenie a počas pokojnej jazdy na diaľnici<br />

drží spotrebu občas aj pod šesť litrov.<br />

Nízke Tatry, Demänovská dolina a vôbec celé ich<br />

okolie sú vďačným priestorom pre test automobilov.<br />

Početné kopce, dlhé stúpania a rýchle klesania<br />

prezradia o charaktere vozidla veľmi veľa,<br />

najmä o schopnostiach jeho motora a prevodovky.<br />

V tomto svete Vitara odkrýva skutočnosť,<br />

že nie je off-road, ale väčšie mestské vozidlo. Ani<br />

v kopcoch sa nestratí, ale možno by sme ocenili<br />

viac svižnosti naprieč šiestimi stupňami automatickej<br />

prevodovky. Pre prípad potreby jazdy napríklad<br />

zasneženým alebo veľmi nepravidelným<br />

terénom sú k dispozícii režimy Snow a Lock. Ten<br />

druhý je určený na uvoľnenie vozidla zo snehu,<br />

blata alebo piesku – vynikajúca funkcia!<br />

V prospech novej Vitary hrajú všetky tie detaily,<br />

ktoré z nej robia skvelé rodinné auto. Napríklad,<br />

pomerne veľký batožinový priestor vzadu a od-<br />

Viac na:<br />

www.suzuki.sk<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 35


NÁŠ TIP<br />

kladacie priestory v interiéri. Vyšší posed evokuje<br />

dojem vyššej bezpečnosti a nesmierne oceňujeme<br />

ergonomické usporiadanie ovládacích<br />

prvkov. Všetko je zreteľne viditeľné a hmatateľné<br />

aj potme a na dosah ruky vodiča. Snáď jedinú<br />

výčitku by sme nasmerovali na značné využívanie<br />

tvrdých plastov, ktoré občas pôsobili chladne<br />

a nepoddajne. Na druhej strane, interiér je<br />

správne tuhý a pevný, nič nevŕzga a ani nebudí<br />

dojem, že by sa časom niečo začalo kaziť.<br />

Suzuki Vitara sa predáva v niekoľkých úrovniach<br />

výbavy a donedávna jediná kubatúra 1,6 litra sa<br />

práve rozšírila o 1,4-litrový variant s vyšším výkonom<br />

aj krútiacim momentom. Ak sa vám zdá, že<br />

jeden a pol litra je na tento typ vozidla málo, nie<br />

ste sami – praktická skúsenosť s motorom je ale<br />

pozitívna, pretože už po niekoľkých kilometroch<br />

sa naučíte s motorom pracovať a budete vedieť<br />

odhadnúť jeho správanie. Podstatné je, že nad<br />

svojou Vitarou budete mať vždy plnú kontrolu<br />

bez ohľadu na to, či jazdíte mestom, na diaľnici<br />

alebo aj po nespevnenej vozovke.<br />

Cenovka novej Vitary je veľmi dobrá – začína už<br />

pod 15-tisíc eurami. Za výbavu navyše si, pochopiteľne,<br />

priplatíte, ale aj v základe ide o hodnotné<br />

vozidlo, ktoré naplní požiadavky mladších<br />

ľudí so záujmom o aktívny dynamický životný<br />

štýl.<br />

36


NA LETISKO<br />

CELKOM BLÍZKO<br />

Bratislava – Viedeň<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

Pripravíme vás na lietadlo<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA <strong>2015</strong><br />

Skúsení vodiči v kvalitných pohodlných autobusoch majú pre<br />

vás prekvapenie. Osvieži vás voda z našich hôr alebo chutné<br />

občerstvenie. Cezhraničné Wi-Fi vás bezpečne spojí s internetom.<br />

Denná tlač vás udrží v obraze. Časopisy vám spríjemnia cestu.<br />

Navyše, ak zmeškáte náš spoj, Poctivý lístok vám platí<br />

na všetky nasledujúce spoje tejto linky počas celého dňa.<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

www.slovaklines.sk<br />

Vitajte na našich linkách


NÁŠ TIP<br />

Perla na Winterovej ulici –<br />

VILLA<br />

ZUCKMANN<br />

PIEŠŤANY<br />

38<br />

Na pešej zóne v obľúbenom kúpeľnom meste pribudol<br />

hotelík s čarovným názvom a podmanivou atmosférou.<br />

Zásluhu na novom príjemnom mieste stretávania sa<br />

Piešťancov aj kúpeľných hostí má majiteľka<br />

VILLY ZUCKMANN.


L<br />

uxusný, no zároveň útulný apartmánový<br />

dom bol ešte prednedávnom rozpadnutou<br />

budovou, v ktorej by málokto hľadal<br />

potenciál, aký dnes ponúka svojim hosťom.<br />

Meštiansky dom z 18. storočia bol roky sídlom<br />

rodiny obchodníka Zuckmanna. Dlhé roky však<br />

krásna vila chátrala, až sa jej ujala nová majiteľka<br />

– rodáčka aj súčasná obyvateľka kúpeľného<br />

mesta Piešťany. Mala túžbu vytvoriť miesto pre<br />

návštevníkov piešťanskej pešej zóny, ktoré by<br />

dýchalo atmosférou a zároveň by vnieslo nový<br />

dych v oblasti služieb do centra mesta. Do spolupráce<br />

si pribrala spoločníkov, kde je jeden<br />

zodpovedný za technicky stav budovy a druhý<br />

je vynikajúci kuchár, autor kníh o varení a súčasne<br />

podnikateľ v gastronómii. Spoločnými silami<br />

vytvorili ubytovacie zariadenie s reštauráciou<br />

a parkovaním, ktoré si získava ľudí jedinečným<br />

prístupom ku klientovi. VILLA ZUCKMANN v novom<br />

šate ponúka svojim hosťom nadštandardné<br />

ubytovanie v mezonetových apartmánoch<br />

a kuchyňu, ktorú si chuťové poháriky hostí zamilujú.<br />

Hostia si v prípade pekného počasia môžu<br />

vybrať medzi dvoma terasami – jednou na korze<br />

a druhou diskrétne ukrytou vo vnútri dvora. Tá je<br />

často dejiskom významných rodinných a spoločenských<br />

udalostí. Neopomenuteľný je interiér<br />

vily, kde dominujú tmavé drevené trámy, tehlový<br />

obklad, kvalitný drevený nábytok a veľké kožené<br />

pohovky. Zaujímavosťou v ponuke služieb<br />

je klub, kde sa stretávajú milovníci kvalitného<br />

rumu, whisky a vínka a v sprievode príjemnej<br />

džezovej hudby ochutnávajú opojné nápoje.<br />

Samostatnou kapitolou je VILLA ZUCKMANN<br />

a gastronómia. Prevádzkovatelia si dávajú mimoriadne<br />

záležať na čerstvosti a kvalite surovín.<br />

Raňajky, obed či chutná večera, každé jedlo<br />

v piešťanskej vile chutí úžasne.<br />

Viac na:<br />

www.zuckmann.sk<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 39


NÁŠ TIP<br />

Prečo signet kvality?<br />

Iveta Pupišová, členka poroty, poradca,<br />

tréner a mentor pre hotelové zariadenia<br />

Vo Ville Zuckmann pracuje vysokokvalifikovaný<br />

personál s orientáciou na klienta.<br />

Vekový priemer sa pohybuje od 25 - 55. Majitelia<br />

spojili mladú dravosť so skúsenosťami.<br />

Vidno, že si na výbere personálu dali<br />

záležať.<br />

Bistro, súčasť Villy, ponúka kvalitné jedlo<br />

pripravované z lokálnych produktov, špecializujúce<br />

sa na vlastnú výrobu. Hostia<br />

môžu ochutnať domáce cestoviny, domáce<br />

koláčiky, ktoré sú vhodne pre diabetikov aj<br />

celiatikov. Villa disponuje aj klubom, kde organizuje<br />

ochutnávky rumov a vín. Vo dvore<br />

Villy sa v letných mesiacoch organizujú<br />

grilovačky.<br />

Zaujímavosť:<br />

Pivnička, ktorá je pýchou a lákadlom VILLY<br />

ZUCKMANN, bola pre predchádzajúcich majiteľov<br />

tajomstvom. Objavili ju až noví majitelia<br />

a okamžite z nej vyťažili to najlepšie<br />

pre svojich klientov.<br />

40


<strong>In</strong>ternational House Bratislava patrí medzi veľké jazykové<br />

školy, poskytuje komplexné služby v oblasti výučby cudzích<br />

jazykov. Podporujeme moderný spôsob výučby a ako<br />

jediná škola na Slovensku sme členom medzinárodnej<br />

siete jazykových škôl <strong>In</strong>ternational House World Organization,<br />

združujúcej viac ako 150 škôl v 50 krajinách sveta.<br />

Okrem firemného vzdelávania ponúkame jazykové<br />

kurzy pre verejnosť (dospelých aj deti) v centre<br />

Bratislavy na Nám. SNP 14 a Karadžičovej 8/A.<br />

Nový semester začína od 7. 9. <strong>2015</strong> a trvá do 28. 2.<br />

2016, v ponuke nájdete kurzy angličtiny pre všetky<br />

úrovne, ako aj kurzy na ostatné jazyky: nemčinu,<br />

francúzštinu, taliančinu, ruštinu či španielčinu.<br />

Ak si chcete zvýšiť kvalifikáciu alebo potrebujete<br />

medzinárodne uznávaný certifikát z anglického<br />

jazyka, naša škola vás nielen kvalitne pripraví<br />

v prípravných kurzoch, ale si zároveň priamo<br />

v našej škole môžete certifikát urobiť.<br />

Sme autorizovaným skúškovým centrom na:<br />

KET, PET, FCE, CAE, CPE, YLE , BEC a ILEC.<br />

Len u nás nájdete najviac kvalifikovaných native<br />

a slovenských lektorov. Na kvalite nám záleží.<br />

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás emailom<br />

alebo telefonicky:<br />

Email: info@ihbratislava.sk<br />

Tel: +421 2 52 96 26 75<br />

www.ihbratislava.sk


NÁŠ TIP<br />

Noci sa predĺžili, vonku je zima a počasie je čím ďalej, tým<br />

horšie – skoro sa zdá, že najlepšou voľbou by bol zimný<br />

spánok. Lenže, keď je človek stále zatvorený doma pred<br />

chladom a snežením, je až príliš ľahké sa počas zimných<br />

mesiacov uzavrieť do izolácie a prepadnúť zlým pocitom.<br />

Poradíme vám, ako prekonať „zimné blues“ a ako môžete<br />

ostať v kontakte s ostatnými, zachovať si motiváciu<br />

a energiu, aby ste zo zimných mesiacov vyťažili čo najviac.<br />

Nepodľahnite<br />

zimnému blues<br />

Sprievodca tým, ako prekonať<br />

chladné zimné večery<br />

Logitech HD Pro C920: Webová<br />

kamera rozhodne nie je prežitok.<br />

Kamera je síce integrovaná v každom<br />

notebooku alebo mobile, ale<br />

nie vždy ponúka dobrú kvalitu.<br />

Táto kamera je ale jedným z TOP<br />

riešení. Obrazová a zvuková<br />

kvalita sú vysoko nadštandardné,<br />

takže budete mať pri videohovore<br />

pocit, akoby ste boli s priateľmi<br />

v jednej a tej iste miestnosti.<br />

Záver roku je plný zhonu, ktorý vrcholí vianočnými<br />

sviatkami. Často sa stáva, že do nového roku<br />

vstupujeme unavení a s pocitom úplného vyšťavenia.<br />

Keď sa k tomu pridajú ponuré a chladné<br />

dni, niet sa čomu diviť, že zo všetkého najviac<br />

by sme si priali zaspať zimným spánkom. Môže<br />

to síce znieť ako ľahký variant veľmi lákavo, ale<br />

pre našu duševnú a telesnú pohodu by to bolo<br />

to najhoršie, čo môžeme urobiť. Mrazivé zimné<br />

mesiace by sme mali prijať a nebrániť sa im – ba<br />

naopak, môžeme toto obdobie využiť k utriedeniu<br />

osobných i profesných životov tak, aby sme<br />

nasledujúcim rokom prechádzali hladko, naplňovali<br />

svoje ciele, cítili sa plní energie a menej sa<br />

stresovali. A pomocnú ruku nám môže podať aj<br />

moderná technika.<br />

42


Logitech AnyAngle (alebo Logi Blok Protective Case): Obmedzovať sa<br />

nemusíte ani pri používaní tabletu. Obal so stojančekom AnyAngle nielenže<br />

dokonale ochráni váš iPad, ale umožní vám nastaviť aj optimálny<br />

uhol pre jeho použitie. Či už ste sa dali na jogu, čítate knihu, alebo napr.<br />

popri varení sledujete nejaké video, AnyAngle dokáže nájsť ideálny uhol<br />

pre tablet práve pre vás.<br />

D-Link AC3200 Ultra Wi-Fi router (DIR-890L): Spočítajte si, koľko máte doma<br />

zariadení s pripojením na sieť. Prekvapilo vás to číslo? Priemerná domácnosť<br />

dnes má viac ako 20 zariadení, ktoré pristupujú na internet prostredníctvom<br />

počítačovej siete a všetky musí obslúžiť obvykle jediný router. Toto nové UFO<br />

ale zvládne oveľa viac, než bežné malé wifiny. Dokáže pokryť oveľa lepšie celý<br />

dom a navyše, disponuje rýchlosťou prenosu až 3,2 Gb/s pri použití špeciálne<br />

navrhnutých Wi-Fi vysielačov. Jeho bezdrôtový výkon prekonáva potreby<br />

dnešných náročných hráčov, takže obslúžiť celú rodinu je pre neho naozaj<br />

hračkou.<br />

Počítače, notebooky, tablety a smartfóny dnes<br />

používame ako vstupné brány do digitálneho<br />

sveta preplneného informáciami. Vieme cez ne<br />

získať vedomosti prakticky o čomkoľvek – nech<br />

už hľadáme podklady pre ďalšie vzdelávanie,<br />

recept na dobré jedlo k večeri, zaujímavé videá<br />

na YouTube, hudbu na párty, novinky o rodine<br />

a priateľoch na Facebooku, alebo si jednoducho<br />

vyberáme, aké veci si kúpime. Existuje nepreberné<br />

množstvo doplnkov, ktoré nám pomáhajú<br />

ešte viac splynúť s digitálnym svetom a lepšie<br />

využiť ponúkaný potenciál moderných technológií.<br />

Mali by ste pritom myslieť aj na pohodlie.<br />

Neprerušujte spojenie<br />

s okolitým svetom<br />

Počas zimných mesiacov, keď je človek zatvorený<br />

doma pred nepriazňou zimy, je až príliš<br />

ľahké sa uzavrieť do izolácie. Ale neschovávajte<br />

sa! Zostávajte v kontakte s okolitým svetom<br />

napríklad aj prostredníctvom možností, ktoré<br />

ponúkajú sociálne siete ako napríklad Twitter<br />

a Facebook. Dnešné digitálne zariadenia zlučujú<br />

prednosti vyspelých technológií s možnosťami<br />

sociálnych sietí. Chatujte s priateľmi pomocou<br />

videohovorov cez Skype a naplánujte si, že sa<br />

čoskoro uvidíte – hneď ako budete mať v diári<br />

pred sebou plány, budete sa cítiť oveľa lepšie.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 43


NÁŠ TIP<br />

Logitech G410 Atlas Spectrum TKL Mechanical Gaming Keyboard: Zdá<br />

sa, že hráči nepotrebujú milión programovateľných tlačidiel. Dokonca<br />

im stačí aj menej, ako ponúkajú tradičné klávesnice. Ak odstránite z<br />

úspešnej G910 numerický blok a použijete kvalitné, až o 25 % rýchlejšie<br />

mechanické spínače Romer-G, vznikne z toho tzv. „tenkeyless“ klávesnica<br />

G410. Tých zhruba 100 klávesov hráčovi predsa na jednu ruku bohato<br />

stačí. Veď v tej druhej má predsa myš, ktorá má teraz (vďaka menšej<br />

kompaktnejšej klávesnici) na stole viac priestoru pre dôležité manévre.<br />

Až sa divíme, prečo sa toto neobjavilo už oveľa skôr?<br />

Logitech G633/G933 Artemis Spectrum Gaming<br />

Headset: Zvuk je to, čo nás dokáže najrýchlejšie<br />

vtiahnuť do deja. Ak si doma nemôžete (napr. kvôli<br />

susedom) dopriať kvalitné priestorové ozvučenie<br />

domáceho kina, skúste to pomocou priestorového<br />

headsetu pre háročných. Dve novinky Logitech<br />

prichádzajú s úplne novými zvukovými meničmi,<br />

ktoré práve čakajú na patent. Ponúkajú neuveriteľne<br />

kvalitné ozvučenie pre všetky aplikácie,<br />

vrátane hudobnej reprodukcie pomaly na úrovni<br />

audiofil zariadení. Aktuálne asi tá najlepšia kvalita<br />

v tomto segmente.<br />

Logitech G29/G920 Driving Force: Naučte sa<br />

jazdiť na počítači! Nové volanty Logitech G29 (pre<br />

PlayStation) a G920 (pre Xbox One a PC) prinášajú<br />

realistický zážitok pri hraní pretekárskych hier.<br />

Majú tri pedále ako v reálnom aute, vôľu až 900°<br />

a sú vyrobené z kvalitných, vysoko odolných<br />

materiálov. Ako voliteľné príslušenstvo sa k nim<br />

dá dokúpiť aj klasická 6-rýchlostná páka s H-radením<br />

a spiatočkou. A môžete si doma natrénovať<br />

jazdy pred autoškolou.<br />

44


Adaptér D-Link PowerLine: Chceli by ste mať perfektne<br />

zosieťovanú domácnosť, no bránia vám stavebné<br />

úpravy alebo sa vám nechce ťahať cez celý<br />

dom káble? Aj na toto už existuje riešenie, napr. v<br />

podobe adaptérov PowerLine. Tie dokážu vytvoriť<br />

počítačovú sieť s využitím elektrických káblov<br />

v stenách. Jednoducho si nájdete voľnú elektrickú<br />

zásuvku, použijete takýto adaptér v jednej a<br />

druhej miestnosti a máte dokonalé prekáblované<br />

spojenie za pár sekúnd aj bez vŕtania a naťahovania<br />

kilometrov dátových káblov.<br />

UE BOOM 2: Hudbu do každého počasia<br />

vám prinášajú nové reproduktory<br />

Ultimate Ears. Tieto bluetooth repráčiky<br />

nie sú väčšie než športová fľaša<br />

na vodu, ale napriek tomu v sebe<br />

ukrývajú prekvapivo bohatý zvuk.<br />

A nielen to! Sú postavené tak, aby<br />

zniesli aj to najhoršie zaobchádzanie.<br />

Môžete ich hodiť do vody, môžu vám<br />

spadnúť na zem, alebo ich môžete postaviť<br />

do mokrého snehu a vždy vám<br />

prinesú ten najlepší zvuk. Pri úplnom<br />

nabití dokážu hrať až 15 hodín a keď<br />

sa stretnú dva, dajú sa spárovať až na<br />

vzdialenosť 30 metrov. Môžete si tak<br />

urobiť kedykoľvek a kdekoľvek vlastnú<br />

párty s priateľmi. Na Slovensku<br />

ich zakúpite exkluzívne v Alza.sk.<br />

Kľúčové je dobré spojenie<br />

Router je základom každej siete pre spoľahlivý<br />

prístup na internet, no zároveň môže fungovať<br />

aj ako bezpečnostná brána pre vaše deti.<br />

Pomocou cloudu a mobilnej aplikácie si ho viete<br />

jednoducho nastaviť a konfigurovať ho aj na<br />

diaľku, takže si môžete napr. z práce skontrolovať,<br />

či sa vaše deti práve doma namiesto učenia<br />

nezabávajú na sieti, alebo im môžete na diaľku<br />

obmedziť prístup na nevhodné stránky.<br />

Zabite nudu!<br />

Počítače alebo herné konzoly sú na to priam<br />

ideálne. Pri hre plynie čas akosi rýchlejšie, a tak<br />

neostáva priestor na nudu. Na základe rozsiahlych<br />

vedeckých výskumov je to preukázateľne<br />

prospešné, samozrejme, hranie v rozumnej miere<br />

(nie to nezdravé nonstop vysedávanie pred<br />

displejom, ale tak 1, max. 2 hodinky denne).<br />

Pomáha to zlepšovať reflexy, motorické schopnosti<br />

a dokonca pri určitých tituloch aj osviežuje<br />

myseľ, napr. keď musíte v hre riešiť rôzne logické<br />

hádanky.<br />

XBOX ONE + Kinect: Hranie na konzolách môže byť aj zdraviu prospešné.<br />

Dnes sa už dá hrať nielen v kresle, ale aj celým telom, takže nech už<br />

máte PlayStation, Nintendo alebo Xbox, pre každú platformu existujú aj<br />

tzv. pohybové hry. Postavíte sa pred televízor a namiesto herných ovládačov<br />

používate celé svoje telo. Zábava a šport v teple domova.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 45


Cestovanie<br />

…Vysoké Štajersko je tajný tip pre milovníkov snehu<br />

a ostrieľaných zjazdovkárov! Viac ako 50 lyžiarskych<br />

vlekov a vyše 120 kilometrov zjazdoviek medzi Štajerským<br />

Semmeringom, pohorím Hochschwab a Eisenerzskými<br />

Alpami ponúka dostatok priestoru pre elegantné<br />

carvingové pohyby a čistú radosť detí<br />

s lyžami na nohách.<br />

Psssst,<br />

celkom dôverné…<br />

46


Stuhleck © Hochsteiermark<br />

Tom Lamm<br />

Stuhleck ©<br />

Hochsteiermark<br />

Tom Lamm<br />

Pre všetkých, ktorí radi pokojne a uvoľnene<br />

kľučkujú na zjazdovkách, sú hitom naše malé<br />

a útulné lyžiarske strediská – ale pre všetkých,<br />

ktorí hľadajú radšej vzrušujúce výzvy, sú tu naše<br />

skvelé udržiavané lyžiarske areály, napríklad vrele<br />

odporúčaný Stuhleck, Mariazeller Bürgeralpe<br />

alebo Präbichl.<br />

Nech sa rozhodnete pre čokoľvek – Vysoké<br />

Štajersko je, našťastie, tak blízko!<br />

Rozšírenie lyžiarskeho<br />

strediska Turracher Höhe<br />

Turracher Höhe investuje do rozšírenia lyžiarskeho<br />

strediska v najbližších 3 rokoch 16 mil.<br />

eur. Na zimu <strong>2015</strong>/16 sa dokončuje lanovka na<br />

Schafalm, štyri nové trasy a celkovo štyri dodatočné<br />

kilometre zjazdoviek. Nová lanovka na<br />

Schafalm, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky<br />

v novembri, predstavuje 6-sedačkovú<br />

lanovku s krytmi a vyhrievanými sedadlami<br />

s prepravnou kapacitou 2 000 osôb za hodinu.<br />

Vrcholová stanica sa nachádza vo výške 2 080<br />

m, bezprostredne vedľa zjazdu z vrchu Kornock.<br />

Záverečné rozšírenie lyžiarskeho strediska<br />

Schafalm o ďalšiu trať (dva kilometre zjazdovky)<br />

a o novú retenčnú nádrž bude nasledovať v lete<br />

2016, resp. 2017.<br />

Začiatok sezóny a lyžiarsky<br />

otvárací festival<br />

Sezóna odštartuje ako každý rok po prvom<br />

snehu – hneď, ako dostatočne nasneží, spustia<br />

sa prvé vleky. Veľké otvorenie lyžiarskej sezóny<br />

však oslávime opäť prvý decembrový víkend.<br />

Vrcholom bude aj tento rok veľký otvárací koncert<br />

v Schladmingu. Štyri top hviezdy pritom opäť<br />

vytvoria 4. decembra pravý festivalový line-up.<br />

Na fanúšikov čaká aj jedna senzácia: Tenacious<br />

D budú hrať v Schladmingu svoj jediný európsky<br />

koncert. Okrem toho vystúpia nováčikovia roka<br />

„Bilderbuch“, top DJ Fritz Kalkbrenner a rakúska<br />

hviezda Christina Stürmer. Cena vstupenky na<br />

koncert: 59,- eur a kombinovaný lístok – skipas<br />

+ koncert: 99,- eur.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 47


cestovanie<br />

Mariazeller Advent ©<br />

mariazellerland-blog.at<br />

Záruka snehu pre bežkárov<br />

Do štajerských bežkárskych stôp sa celoročne<br />

investujú desaťtisíce pracovných hodín. A to<br />

ešte dlho predtým, ako nimi prejdú prví hostia.<br />

Okrem najmodernejších zasnežovacích zariadení<br />

je na niektorých miestach ešte aj sneh<br />

z predošlého roku. Snežné delá už viac nie sú<br />

vyhradené len pre svahy, používajú sa aj na perfektnú<br />

prípravu bežkárskych stôp. Popredné<br />

bežkárske regióny Štajerska tak pomáhajú<br />

Perinbabe, aby mohli ponúkať tie najlepšie podmienky.<br />

Špeciálne nasadenie je možné sledovať<br />

v Ramsau am Dachstein, najdôležitejšej bežkárskej<br />

oblasti krajiny. Tu sa od roku 2013 rozhodli<br />

pre „snowfarming“, aby mohli sezónu začať<br />

skôr. Ako to funguje? V Ramsau sa vo februári<br />

zasnežila, resp. nazbierala, vyrovnala a prikryla<br />

obrovská kopa snehu s objemom okolo 5 000<br />

kubických metrov – približne 500 nákladných<br />

áut. Na to prišla vrstva drevenej štiepky a biela<br />

plastová fólia, ktoré chránia sneh pred vetrom.<br />

Najvrchnejších desať centimetrov snehu nasáva<br />

vlhkosť, odparovaním vzniká chlad, ktorý<br />

kopu udržiava počas letných mesiacov. Vďaka<br />

tomu ostalo približne 80 percent pôvodného<br />

množstva snehu, na ktorom sa dá opäť jazdiť,<br />

a sezóna môže začať skôr. Túto výhodu využívajú<br />

v Ramsau koniec koncov tiež niektoré<br />

európske národné tímy. „Snowfarming“ nie je<br />

novinka. „Uskladňovanie snehu, resp. ľadu sa využívalo<br />

už v 18. storočí,“ vysvetľuje Elias Walser,<br />

riaditeľ spolku Tourismusverband Ramsau am<br />

Dachstein. „Vtedy sa zriaďovali tzv. ľadové pivnice<br />

na to, aby počas letných mesiacov mohlo fungovať<br />

neustále zásobovanie ľadom. Náš cieľ je,<br />

samozrejme, iný. Vieme, že produkcia snehu počas<br />

januára a februára je omnoho menej energeticky<br />

náročná ako počas novembra a decembra.<br />

Tak prečo by sme ho mali nechať roztopiť?“<br />

Zimný tip<br />

V tomto roku majú návštevníci po prvýkrát možnosť<br />

byť pri príprave ramsauských bežkárskych<br />

tratí priamo pritom v prístroji na úpravu stopy.<br />

48


Wald am Schoberpaß © Wassler<br />

Skiarena Präbichl ©Tom Lamm<br />

Ušetrite na lyžovačke – tipy z celého Rakúska<br />

Schneeschuh 2013 ©<br />

Otto Neubacher<br />

• V stredisku Joglland-Waldheimat lyžujú deti do 14 rokov ZADARMO na lyžiarskom<br />

vleku Wiesenhofer v Miesenbachu v kombinácii s prenocovaním v hoteli Paunger v<br />

Miesenbachu.<br />

• V prírodnom parku Almenland je lyžovanie a bežkovanie od pondelka do piatka na<br />

Teichalme ZADARMO, ak si zarezervujete dovolenku vo Fladnitzi/Teichalme, Tyrnau,<br />

Nechnitzi alebo Tulwitzi.<br />

• Špeciálne podmienky pre rodiny sú však aj v najväčšej štajerskej lyžiarskej oblasti –<br />

v regióne Schladming-Dachstein: Veľkonočné rodinné akcie s bezplatným skipasom pre<br />

deti, rodinným bonusom pre tretie a ďalšie dieťa, kartou pre mladé rodiny pre všetkých<br />

rodičov s malým dieťaťom a zľavou Junior Weekend Discount pre svahy v Ski amadé.<br />

• V štyroch lyžiarskych strediskách združenia „Schneebären“ (Riesneralm, Tauplitz, Planneralm<br />

a Kaiserau) platí mládežnícka tarifa pre všetkých vo veku do 25 rokov.<br />

• Počas akcie „Family-Days“ na Kreischbergu (5. až 18. decembra a 16. marca až 3. apríla)<br />

lyžujú deti do 15 rokov ZADARMO, ak si jeden z rodičov kúpi skipas.<br />

• V lyžiarskom stredisku Grebenzen – St. Lambrecht platia ceny pre mládež pre všetkých<br />

vo veku do 28 rokov.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 49


ozhovor<br />

Tichý<br />

objektív<br />

Foto Adam Kováč, Matej Kováč<br />

Bratia Adam a Matej žijú vo svete ticha. Od malička ich<br />

život ovplyvňuje sluchové postihnutie. Možno práve vďaka<br />

tomu vnímajú a vidia svet okolo seba intenzívnejšie<br />

a farebnejšie, čo prenášajú do svojich fotografií. Umenie ich<br />

pohltilo natoľko, že koníček sa neskôr zmenil na profesiu<br />

a ich fotografie žnú úspech doma aj v zahraničí.<br />

Matej Kováč - Populácia vtákov v Alpách<br />

50


Dvaja bratia – dvaja fotografi. Ako ste sa<br />

dostali k tejto činnosti? Kto koho inšpiroval<br />

a motivoval k umeleckej činnosti?<br />

M: Ja som študoval dizajn na Fakulte architektúry<br />

a tam sme mali výberový predmet fotografiu.<br />

Fotografovanie bolo pre mňa najskôr koníčkom,<br />

veď digitálny fotoaparát som dostal do rúk po<br />

prvýkrát už v roku 2002. Spočiatku som zacielil<br />

hľadáčik na jednoduché veci, pri ktorých mi<br />

vždy išlo o vyjadrenie svojho vlastného pohľadu<br />

na svet a o zachytenie ich čara a krásy. Postupne<br />

som viac a viac s fotografiou experimentoval<br />

a začal tvoriť svoj vlastný štýl. Obrovskou inšpiráciou<br />

pre mňa vždy boli motívy z prírody<br />

a krajiny, ale veľmi rád fotím aj komerčnú či<br />

rezidenčnú architektúru či abstrakcie, kde sa<br />

umenie fotografie už prelína s umením dizajnu.<br />

Pochopil som tiež, že okrem záľuby môže byť fotografia<br />

v mojej situácii zdravotne postihnutého<br />

aj komunikačným prostriedkom a tiež zdrojom<br />

príjmov, aj keď skromným. Bratovi som daroval<br />

fotoaparát a naučil som ho, ako sa fotí, spolu<br />

chodíme všade. Som na neho hrdý, že sa stal<br />

dobrým fotografom.<br />

A: Chodili sme s rodinou a priateľmi na výlety,<br />

kde Matej veľa a často fotografoval, a tak<br />

bolo prirodzené, že aj ja som to chcel vyskúšať.<br />

Daroval mi prvý fotoaparát a táto aktivita ma pohltila.<br />

Časom sme sa doma porovnávali a "súťažili"<br />

s nafoteným materiálom.<br />

M+A : Spoločne musíme povedať, že veľký význam<br />

pre nás znamenalo priznanie finančnej<br />

podpory na štart podnikania zdravotne znevýhodnených<br />

od Úradu práce, sociálnych vecí<br />

a rodiny.<br />

Spolupracujete na niektorých projektoch,<br />

alebo máte každý svoje zákazky<br />

a témy?<br />

M: Ja fotografujem najmä krajinu, architektúru<br />

a na svojej bývalej škole fotím spoločenské<br />

a odborné podujatia. Príležitostne fotím aj pre<br />

redakcie architektonických časopisov Eurostav,<br />

ARCH...<br />

A: Ja tiež fotografujem najradšej krajinu, ale<br />

aj portréty, rodinné fotografie a udalosti, napr.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 51


ozhovor<br />

Adam Kováč - 2+2<br />

Obaja trpíte sluchovým postihnutím.<br />

Hovorí sa, že keď je niektorý zo zmyslov<br />

obmedzený, človek si viac vycibrí<br />

ostatné. Myslíte, že aj vášmu postihnutiu<br />

„vďačíte“ za umelecký talent ?<br />

A: Matej od detstva kreslil, ja menej. Obaja sme<br />

chodili na umelecké školy – ja na dvojročnú<br />

súkromnú umeleckú školu. Na strednej škole<br />

pre zdravotne telesne postihnutú mládež som<br />

absolvoval smer elektromechanik – silnoprúd.<br />

Elektrina ma však nepritiahla, je abstraktná<br />

a neviditeľná.<br />

Adam Kováč - Vzdušný hrad<br />

svadby, vravia, že sú veľmi spokojní... Spolu<br />

s bratom často vystavujeme.<br />

Pociťujete medzi sebou konkurenciu?<br />

Rozoberáte s bratom svoje fotografie?<br />

Zhodnete sa, alebo mávate na svoje výtvory<br />

aj rozdielne názory?<br />

A+M: Konkurenciu navzájom nepociťujeme,<br />

skôr spolupracujeme. Chodíme spolu do prírody,<br />

a je zaujímavé sledovať, ako sa tá istá vec<br />

dá rôzne nafotografovať. Samozrejme, doma aj<br />

s rodičmi o tom diskutujeme.<br />

M: Ja si nemyslím, že postihnutie a talent môžu<br />

mať niečo spoločné. Je však možné, že postihnutí<br />

ľudia inak interpretujú svet okolo seba.<br />

My sme nazvali svoju činnosť "tichým objektívom".<br />

Náš otec tvrdí, že z našich fotografií cítiť<br />

ticho napriek tomu, že isté zvuky sú všade. Je<br />

pravdou, že my tieto bočné vplyvy nevnímanie<br />

a uvedomujeme si viac iné veci: vône, vibrácie...<br />

Dokážete bez problémov komunikovať<br />

so svojimi klientmi a modelmi ?<br />

M: Napriek sluchovému postihnutiu nemám<br />

problém a komunikujem veľmi rád. Pri bežnej<br />

komunikácii odčítam z pier, a tak vždy uvítam,<br />

keď si moji klienti dajú záležať na artikulácii.<br />

Mojím veľkým pomocníkom je tiež tablet, ktorý<br />

52


Matej Kováč - fotografi na vrchole Kalbling<br />

nám pri osobnom stretnutí pomáha preklenúť<br />

možné nedorozumenia.<br />

A: Áno, v zásade bez problémov, podobne<br />

ako brat. A je to aj vďaka klientom, ktorí rýchlo<br />

pochopia najvhodnejší spôsob komunikácie.<br />

Každý je iný. A keď treba, ukážeme celým telom<br />

ako sa postaviť a pod. Niekedy to môže byť<br />

úsmevné, ale to je, napokon, dobre. S úsmevom<br />

to ide ľahšie...<br />

Čomu sa okrem fotografie venujete?<br />

Máte aj iné koníčky a záľuby, ktoré vás<br />

pohltili, prípadne vás aj inšpirujú pri<br />

fotení?<br />

M: Moje záľuby sú šport, často bicyklujem,<br />

v zime lyžujem, korčuľujem na ľade, baví ma<br />

turistika.<br />

A: Fotografia je pre mňa zatiaľ to naj. Je skvelé,<br />

keď to, čo nás živí, je aj naša záľuba.<br />

Kde si môžu záujemcovia pozrieť vašu<br />

prácu? Máte aktuálne nejakú výstavu<br />

alebo prezentáciu?<br />

M + A: Zákazníci väčšinou sledujú naše práce<br />

cez facebook aj na našich webových stránkach<br />

www.matejkovac.com., www.adamkovac.com.<br />

Matejove fotografie zdobia vestibul hotela<br />

Crown Plaza, mal výstavu aj na veľvyslanectve<br />

v Buenos Aires, ambasádor si ho našiel na webe.<br />

Spoločné výstavy sme mali v Café Luxor, Impact<br />

HUB...vianočné trhy v Dome odborov. Naše fotografie<br />

okrášľujú aj Centrum zdravia na Štrkovci.<br />

Radi sa prihlasujeme do fotosútaží nielen kvôli<br />

prípadnému umiestneniu, je to aj naša forma<br />

diskusie s inými fotografmi, najmä ak je to spojené<br />

s výstavou. Pomáha nám aj nadácia Pontis.<br />

Za svoje fotografie ste získali nejedno<br />

ocenenie. Pochváľte sa aspoň niektorými.<br />

Ktoré vás najviac potešili?<br />

M: 3. miesto – České hory, Slovenské hory<br />

a vrchoviny: Jar (<strong>2015</strong>); 1. miesto – Život<br />

v Bratislavskom regióne, 3. ročník "Chránime<br />

životné prostredie": 1001 cm (<strong>2015</strong>); 1. miesto<br />

– "Jesenná nálada" mini-max.sk: Falkenstein<br />

(2014); 2. miesto v hodnotení návštevníkov<br />

v súťaži Foto v záhrade (2014); 1. miesto – HORY<br />

a MESTO v kategórii Horská krajina: Populácia<br />

vtákov v Alpách (2014); 1. miesto MyFinePix<br />

Fujifilm, Zimná sezóna: Španka pod perinou<br />

(2013) a ďalšie ocenenia od roku 2006.<br />

A: 1. miesto – Život v Bratislavskom regióne<br />

1. ročník (2013); 1. miesto – v kategórii "hodnotenie<br />

návštevníkov" FOTO v záhrade (2014);<br />

1. miesto – v kategórii Horská krajina (panoráma,<br />

flóra, fauna) hory a mesto (<strong>2015</strong>); 3. miesto<br />

– Život v Bratislavskom regióne 3. ročník (<strong>2015</strong>);<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong><br />

53


ozhovor<br />

Matej Kováč - Jesenná vinárska atmosféra<br />

Matej Kováč - 1001 cm<br />

Adam Kováč - Mrazivá náladovka<br />

1. miesto – víťaz kategórie krajina, medzinárodná<br />

CEWE fotosúťaž "Our world is beautiful"<br />

(<strong>2015</strong>) v Hamburgu (Nemecko) a ďalšie ocenenia<br />

od roku 2009.<br />

M: Veľký úspech je Adamova 1. cena v kategórii<br />

krajina v súťaži "Our world is beautiful", kde prišlo<br />

94 000 fotografií a odborná porota ho vyhodnotila<br />

na prvé miesto za jednoduchú, ale dokonale<br />

vyváženú kompozíciu krajiny. Ocenenie si<br />

bol prevziať v Hamburgu.<br />

A: Maťo vyhral súťaž Bratislavského samosprávneho<br />

kraja (ja som bol tretí). Všetky ocenenia či<br />

už porôt alebo verejnosti, samozrejme, potešia<br />

a povzbudia.<br />

Fotíte prevažne krajinu. Objavujú sa motívy<br />

z prírody, ale i mestá a architektúra.<br />

Znamená to, že ste obaja vášniví turisti<br />

a cestovatelia?<br />

M: Veľmi rád chodím s bratom, rodičmi, manželkou<br />

alebo priateľmi (niektorí tiež fotografujú) na<br />

túru do prírody, do hôr, aj rád cestujem a spoznávam<br />

krajiny a mestá v zahraničí. Často fotím<br />

architektúru pre architektov, aj mesto Bratislavu,<br />

keď s bratom pridávame fotky na facebooku<br />

na reklamnej stránke (Bratislava photogallery).<br />

S fotoaparátom som prešiel Anglicko, Škótsko,<br />

Grécko, USA, Kanadu, Chorvátsko, Taliansko,<br />

Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Maltu...<br />

A: Áno, cestujeme často s rodičmi či priateľmi do<br />

bližšieho alebo vzdialenejšieho okolia Bratislavy.<br />

Vyhľadávame aj inšpiráciu na internete. Na základe<br />

fotografií iných autorov ideme na konkrétne<br />

miesto a skúšame zaujímavosti zachytiť inak,<br />

po svojom.<br />

S fotoaparátom v ruke ste prešli už pekný<br />

zoznam krajín. Aké momenty alebo<br />

scenérie by ste chceli ešte zachytiť?<br />

Máte nejaký cestovateľský sen, krajinu,<br />

ktorú by ste chceli ešte zaznamenať svojimi<br />

fotoaparátmi?<br />

M: Mojím snom je spoznávať najkrajšie miesta<br />

vo svete, napr. Island, Austráliu, Nový Zéland,<br />

a pod.<br />

A: Ja som až toľko toho nevidel ako Matej. Radi<br />

by sme však navštívili Arábiu, niektoré krajiny<br />

v Ázii. No napriek všetkému, aj pre nás platí známe:<br />

všade dobre, doma najlepšie. Slovenská príroda<br />

je najkrajšia, je prekrásna.<br />

54


Drsný triler z krvavých deväťdesiatych<br />

rokov. V tejto atmosfére sa z obyčajných<br />

ľudí snažia cich sa vyšvihnúť stávajú<br />

výpalníci, drogoví díleri, zločinci<br />

v bielych golieroch či prví mafiánski<br />

bossovia. V napí navom príbehu stretnete<br />

aj obľúbené postavy z Karikových<br />

bestsellerov V tieni mafie a V tieni<br />

mafie II: Čas dravcov.<br />

V ponuke


NA LETISKO<br />

CELKOM BLÍZKO<br />

Bratislava – Viedeň<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

Pripravíme vás na lietadlo<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA <strong>2015</strong><br />

Skúsení vodiči v kvalitných pohodlných autobusoch majú pre<br />

vás prekvapenie. Osvieži vás voda z našich hôr alebo chutné<br />

občerstvenie. Cezhraničné Wi-Fi vás bezpečne spojí s internetom.<br />

Denná tlač vás udrží v obraze. Časopisy vám spríjemnia cestu.<br />

Navyše, ak zmeškáte náš spoj, Poctivý lístok vám platí<br />

na všetky nasledujúce spoje tejto linky počas celého dňa.<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

www.slovaklines.sk<br />

Vitajte na našich linkách


CELÝ SVET NA ZÁPÄSTÍ.<br />

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE CEZ BLUETOOTH.<br />

DUÁLNE ZOBRAZENIE SVETOVÉHO ČASU PRE 300 MIEST.<br />

EQB-500D-1AER<br />

Edifice – nosí tím štvornásobného<br />

majstra sveta v <strong>In</strong>finiti Red Bull Racing<br />

edifice-eqb500.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!