Views
10 months ago

gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017

gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017

 • Page 3 and 4: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 5 and 6: Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in pot
 • Page 7 and 8: Ad 3 Predlog Celostne prometne stra
 • Page 9 and 10: SKLEP: Občinski svet je sprejel sk
 • Page 11 and 12: Župan: Odpre razpravo. Ni razprave
 • Page 13 and 14: Povzetek razprave: V razpravi je bi
 • Page 15 and 16: Ad 15 Predlog sklepa o imenovanju d
 • Page 17 and 18: SKLEP: Občinski svet je sprejel sk
 • Page 19 and 20: Tomaž Lisec: Vpraša, ali bosta Ob
 • Page 21 and 22: 4. Predlog Odredbe o določitvi obm
 • Page 23 and 24: 12. Predlog Sprememb in dopolnitev
 • Page 25: Tanja Novšak: Državna cesta v sta
 • Page 28 and 29: ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI O
 • Page 30: Priloge: - Poročilo o delu RRA Pos
 • Page 135:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 4. t

 • Page 142 and 143:

  Javno podjetje Pltuovod Sevnica Let

 • Page 144 and 145:

  . U(' novircv p0djeij,, I'sioiho it

 • Page 146 and 147:

  Klr ucni fimncni I mlnil i Fdjetji:

 • Page 148 and 149:

  Ilrblenica plinovodnega otreZja v m

 • Page 150 and 151:

  cilj in glavna prioritetna naloea p

 • Page 152 and 153:

  I. POJASNILA K BILANCI STANJA Bihnc

 • Page 154 and 155:

  ?RECLED\TC 4 CTB ANJ 4 \ I O PR[,DM

 • Page 156 and 157:

  V DENARAA SREDSIVA v eotovinski bta

 • Page 158 and 159:

  2. Drupe tualloraine obvarosti: V p

 • Page 160 and 161:

  v letu 20i6 je Jauo lodjetje Plinov

 • Page 162 and 163:

  Odpisi vr€rhosii: - amortizaciir:

 • Page 164 and 165:

  IN. POJASMLA K PODATKOM IZ IZKAZA G

 • Page 166 and 167:

  JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVI{ICA NA

 • Page 168 and 169:

  JA\T{O PODJETJX PLINOVOD SE}'NICA P

 • Page 170 and 171:

  I lMt ffi E@ 6G EI E iE6laE& BI I I

 • Page 172 and 173:

  Ostali sFoiki dejavnosri ODS so r@i

 • Page 174 and 175:

  JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEV}IICA NA

 • Page 176 and 177:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob

 • Page 178 and 179:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 180 and 181:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 182 and 183:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 184 and 185:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 186 and 187:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 188 and 189:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 190 and 191:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 192 and 193:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 194 and 195:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 196 and 197:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 198 and 199:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 200 and 201:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 202 and 203:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 204 and 205:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 206 and 207:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 208 and 209:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 210 and 211:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 212 and 213:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 214 and 215:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 216 and 217:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 218 and 219:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 220 and 221:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 222 and 223:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 224 and 225:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 226 and 227:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 228 and 229:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 230 and 231:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 232 and 233:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 234 and 235:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 236 and 237:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 238 and 239:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 240 and 241:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 242 and 243:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 244 and 245:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 246 and 247:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 248 and 249:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 250 and 251:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 252 and 253:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 254 and 255:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 256 and 257:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 258 and 259:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 260 and 261:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 262 and 263:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 264 and 265:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 266 and 267:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 268 and 269:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 270 and 271:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 272 and 273:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 274 and 275:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 276 and 277:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 278 and 279:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 280 and 281:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 282 and 283:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 284 and 285:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 286 and 287:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 288 and 289:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 290 and 291:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 292 and 293:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 294 and 295:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 296 and 297:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 298 and 299:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 300 and 301:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 302 and 303:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 304 and 305:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 306 and 307:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 308 and 309:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 310 and 311:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 312 and 313:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 314 and 315:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 316 and 317:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 318 and 319:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 320 and 321:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 322 and 323:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 324 and 325:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 326 and 327:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 328 and 329:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 330 and 331:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 332 and 333:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 334 and 335:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 336 and 337:

  Šola in izobraževanje Zdravje Pro

 • Page 338 and 339:

  sep.13 nov.13 jan.14 izposoja oprem

 • Page 340 and 341:

  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Obči

 • Page 343 and 344:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 8. t

 • Page 345:

  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Štev

 • Page 358 and 359:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 360 and 361:

  Številka: 410-0030/2017 Datum: 12.

 • Page 363 and 364:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 10.

 • Page 367 and 368:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 11.

 • Page 369 and 370:

  imenovan, kdor ima najmanj visokoš

 • Page 371:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 374 and 375:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 376 and 377:

  PREDLOG Občinski svet Občine Sevn

 • Page 379 and 380:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 13.

 • Page 381 and 382:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 383:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 386 and 387:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 388 and 389:

  PREDLOG Občinski svet Občine Sevn

 • Page 391 and 392:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 15.

 • Page 393 and 394:

  Na poziv Komisije za mandatna vpra

 • Page 395:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 16.

 • Page 401 and 402:

  2. Podatki o nepremičnini Parc. š

 • Page 403:

  PREDLOG Na podlagi 23. člena Zakon

Program dela in finančni načrt 2013 - Bolnišnica Golnik
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Program dela in finančni načrt 2010 - Bolnišnica Golnik
Letno poročilo 2008 (.pdf, 2 MB) - Slovenske železnice
2006 Letno poročilo - Eles
Program dela in finančni načrt 2011 (.pdf) - Bolnišnica Golnik
računovodsko poročilo za leto 2010 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Trimo letno poročilo 2002
LETNO POROČILO2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Letno poročilo 2012 (.pdf) - Bolnišnica Golnik
70?9: ;:=:Į47: # - Dars
letno poročilo 2009 letno poročilo 2009 - Dars
SavatechLetno poročilo2009
Letno poročilo 2003 - Petrol
Letno poročilo UKC Ljubljana za leto 2010 - Univerzitetni Klinični ...
Letno poročilo 2010 - Savatech
Letno poročilo - HSE
Letno poročilo 2009 - Banka Sparkasse
Povezava LDN - Osnovna šola Majšperk
letno poročilo 2010 letno poročilo 2010 - Dars
Kontni načrt za gospodarske družbe
banke sparkasse d.d. - Banka Sparkasse
LETNO POROČILO 2012 - Banka Sparkasse
Finančni načrt 2013 - Splošna bolnišnica Novo mesto
LETNO POROČILO 2012 - Banka Sparkasse
Letno poročilo 2012 - Mariborska knjižnica
Letno poročilo HSE 2009
LETNO POROČILO 2005 - Elektro-Slovenija, doo