Views
1 year ago

KOAH Bülteni 2012 Sayı 3

KOAH Bülteni 2012 Sayı

KOAH BÜLTENİ ISSN: 1308-6723 SAYI: 3 www.solunum.org.tr • KOAH’a Eşlik Eden Depresyon/Anksiyete • KOAH Kadınlarda Farklı mı? • KOAH Alevlenmelerinde Sorunlar • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fenotipler • KOAH ve Maliyeti • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Tedavisinde Akciğer Onarımı ve Rejenerasyonun Hedeflenmesindeki Gerekçe ve Yeni Yaklaşımlar • Literatür Özetleri Editörler: Hakan Günen | Mukadder Çalıkoğlu KOAH BÜLTENİ 2012 (3)