Views
8 months ago

MAHB-20180120

44 • VECKA 3 • 2018

44 • VECKA 3 • 2018 våra kyrkor MARIEFREDS FÖRSAMLING • SVENSKA KYRKAN.SE/ MARIEFRED Lör 20 jan kl 18.30 Ekumenisk bön i Munkhagskyrkan Sön 21 jan kl 11.00 Ekumenisk mässa i Kyrkan, T Burvall & U Doyle Ons 24 jan kl 18.30 Vardagsmässa i församlingshemmet E Bertilsson. MUNKHAGSKYRKAN • MUNKHAGSKYRKAN.SE Sönd. 11.00 Ekumnisk gudstjänst i Mariefreds kyrka. Ulrika Fridborg Doyle. ÅKER-LÄNNA FÖRSAMLING • SVENSKAKYRKAN. SE/ALF Åkers kyrka Lörd 17.00 Konsert i Åker kyrka lördag. Klassisk musik med gästande musiker från Mongoliet. Musik av Bach, Schumann, Elgar, Tjajkovskij, Granados, Chuluun, Gonchigsumlaa. Fri entré. Sönd 18.00 Söndagsmässa. H Sandvik – V Rosenqvist Lidström Länna kyrka 11.00 Högmässa. H Sandvik – V Rosenqvist Lidström Åkers församlingshem Torsd 12.00 Lunch – terminstart. STALLARHOLMENS FÖRSAMLING • SVENSKAKYRKAN.SE/ STALLARHOLMEN Söndag 21/1 Högmässa kl. 11 i Ytterselö kyrka Tisdag 23/1 Förbön för jordens barn kl. 8.30 i Franciskuskapellet Torsdag 25/1 Sopplunch kl. 12 i Församlingshemmet STRÄNGNÄS DOMKYRKO- FÖRSAMLING MED ASPÖ • SVENSKA KYRKAN.SE/ STRANGNAS DOMKYRKAN Söndag 11 Prästvigningsmässa, biskop Dalman, Turinge-Taxingekyrkokör. 16.00 Olaus – Krönikerspelet. 18.00 Sinnesromässa, Lundgren, Klingowström. insändarE Frågan om mobiltelefoner skall vara tilllåtna i skolan under pågående lektion är en viktig och aktuell fråga. Detta mot bakgrund att en skola beslutat, i samråd med eleverna, att telefoner inte får användas under lektionstid. Försöket har fallit väl ut, kommenterades av såväl sittande utbildningsminister Gustav Fridolin ( MP ) som förre utbildningsministern Jan Björklund (L). Jan Björklund hänvisade till Alliansregeringens tidigare lagda lagförslag som innebär att mobiltelefoner skall förbjudas under lektionstid, ett förslag som sittande regering valt att lägga i skrivbordslådan. Fridolin tycker att det räcker med nuvarande regelverk. Skolplikten, som utgår från ett vuxenansvar, har som målsättning att ge elever den utbildning som läroplanerna innehåller. Förutsättningarna för att skapa en effektiv läromiljö i skolan försämras Många av de över 1,5 miljoner besök som varje år genomförs i den sörmländska sjukvården föregås av en kallelse som skickas med post. Landstinget Sörmland betalar årligen mer än 10 miljoner kr i porto, varav en stor del avser brev till patienter. Det är vackrast när det skymmer All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus Allt är ömhet, allt är smekt av händer Herren själv utplånar fjärran stränder Allt är nära, allt är långt ifrån Allt är givet människan som lån Pär Lagerkvist Med en dödsannons i lokaltidningen kan ni tillkännage dödsfallet och tala om var och när begravningen skall äga rum eller om den ska ske i enskildhet. Kontakta oss för mer information. 020-10 00 81, annons@masenredaktionen.se SKICKA DINA DEBATTINLÄGG TILL: redaktion@masenredaktionen.se Ett debattinlägg får vara högst 1500. Nedsättande och kränkande omdömen av namgivna personer undanbedes. Inga mobiltelefoner under pågående lektion i skolan kraftigt i dag med tanke på alla distraktioner som mobiltelefoner för med sig. Det är därför alldeles självklart att mobiltelefoner inte hör hemma i klassrummen på lektionstid. Alliansen tog under sin tid vid regeringsmakten fram ett utmärkt lagförslag som det bara är att klubba igenom i riksdagen. Intresset för detta och för elevernas lärande är dock svagt hos den sittande regeringen. Utbildningsminister Gustav Fridolin bör ta sitt förnuft till fånga och lära sig av Kalmarssundsskolans fina erfarenheter efter att de förbjöd mobilerna. Eller kanske han har fullt upp med att kolla sitt Instagram eller Twitterflöde ? Ursula Falkringe (M) Dags att modernisera sjukvården Ett litet, men viktigt steg för att modernisera sjukvården är att ansluta till Mina meddelanden, en digital tjänst för myndigheter och andra att skicka säkra meddelanden, en form av krypterad e-post. Det är inte bara billigare, utan också säkrare, bekvämare och mer miljövänligt. Det händer tyvärr att fysisk post försvinner längs med vägen, och avsändaren kan aldrig vara säker på att den i slutänden når rätt person. För mottagaren blir det också enklare och smidigare genom att ha all viktig korrespondens från sjukvården samlat på ett enda ställe, åtkomligt via mobilen när som helst, var som helst. Det är viktigt att den offentliga sektorn, inte minst sjukvården, hänger med i utvecklingen av digitala tjänster. Jag är övertygad om att många skulle bli förvånade om de fick veta hur mycket av alla kommunikation som sker via pappersbrev, som är krångligt, dyrt och osäkert. Vi i moderaterna har därför föreslagit i en motion att landstinget ska ansluta sig till Mina meddelanden, så att de sörmlänningar som önskar i framtiden kan välja om de föredrar att få kallelser och annan information digitalt. Magnus Leivik (M) Landstingsråd i opposition

VECKA 3 • 2018 • 45 SKICKA DINA DEBATTINLÄGG TILL: REDAKTION@MASENREDAKTIONEN.SE Ett debattinlägg får vara högst 1500. Nedsättande och kränkande omdömen av namgivna personer undanbedes. Vi förbehåller oss rätten att stryka i texten samt avstå från publicering. INSÄNDARE Sluta se friskolorna som kompisar – de är konkurrenter EN KOMMUN HAR två olika roller. En roll är att ge likvärdigt stöd till alla medborgare i kommunen. En annan roll är att vara huvudman för sina egna skolor. I en av Sveriges friskoletätaste kommuner så kräver det lite mer från den polit-iska majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) och barn- och utbildningsnämnden. ALLA SKOLOR SKA ta hänsyn till elevers olika behov så att alla utvecklas så långt som möjligt, så säger skollagen. I Strängnäs tillåter majoriteten att skolornas resultat spretar. Det genomförs inga kraftiga åtgärder för att rätta till det. Det ekonomiska systemet som gynnar friskolorna förändras inte. Tillräckligt med medel till skolan tillförs inte. ATT EFFEKTIVISERA kostnader med fem miljoner genom skolnedläggningar äts med marginal upp av att budgeten inte kompenserar för personal-ens löneökningar. Det som påstods ge förbättringar blir som vi nu ser i tidningen bara möjligtvis en minskad nedskärning. SAMTIDIGT BEGÄR Europaskolan att de ska få samma lokalbidrag som det havererade moderata Campusprojektet medförde i kostnader per elev för Thomasgymnasiet. Även det skulle bli en mångmiljonkostnad om det går igenom i domstol. DET ÄR DAGS ATT tillföra ordentligt med medel till skolan så att alla elever får utvecklas så långt de kan. Det är dags att styra om det ekonomiska systemet för skolpeng-en så att friskolorna inte längre gynnas av segregationen på den kommunala skolans bekostnad. Det är dags att ta sitt ansvar som huvudman för den kommunala skolan och profilera den som ett starkt alternativ. Det är dags att sluta se friskolorna som våra kompisar, utan som de konkurrenter de är. Annars kommer vi fortsätta ha en situation där alla elever inte får utvecklas så långt de kan. David Aronsson, Catarina Hellmark,Peter Hjukström Vänsterpartiet Strängnäs TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM