Views
9 months ago

kimya proje

9.dakikada operatörler

9.dakikada operatörler reaktör soğutma pompalarında titreşim tespit ettiler. Bu, hattın içindeki suda buhar olduğunu gösteriyordu, ama bunu daha önce fark edememişlerdi. 1 saat 14. dakikada B devresindeki 2 pompayı ve 1 saat 40. dakikada da A devresindeki 2 pompayı bir miktar su kaybı pahasına pompalara ve boru hattına zarar vermemek için durdurdular. 2 saat 18. dakikada tahliye vanası nihayet kapandı ve soğutma sistemindeki su kaybı durdu. Böylece soğutma sistemi basıncı yeniden yükselmeye başladı. İlk alarmdan yaklaşık 2 saat sonra reaktör binasında düşük seviyede radyasyon belirlendiğinden alarm verildi. Radyasyonun gittikçe artmakta olduğu tespit edildi. 2 saat 48. dakikada reaktörün birçok noktasında artık yüksek düzeyde radyasyon tespit edilmeye başlandı. Sonunda 2 saat 55. dakikada “sitede acil durum” ilan edildi. Soğutma sisteminin duran pompaları yeniden devreye alınmaya çalışıldı. B devresindeki pompalardan biri sonra yeniden çalıştırıldı, fakat 19 dakika kadar çalıştıktan sonra aşırı titreşim nedeniyle yeniden durdu. Bu sırada radyasyon seviyesi giderek artıyordu. Kazadan 3 saat 30 dakika sonra “genel acil durum” ilan edildi. Artık reaktörün kalbinin hasar gördüğü anlaşılmıştı. 3–4 saat kadar daha soğutma devresindeki buhar kabarcıkları giderilmeye çalışıldı, ancak başarılı olunamadı. Operatörler düşük basınçlı soğutma sistemini devreye almak için vanayı açtılar. Basınç, ancak 1 saat sonra çalışma basıncı olan 4,1 MPa değerine düşebildi.

Reaktörün kalbinin buhar ile teması sonunda buhar-zirkonyum arasındaki tepkime ile hidrojen gazı meydana gelir. Reaktörün kalbine buhar sızmıştı. Meydana gelen hidrojen, basıncın düşmesi sonucunda soğutma sisteminden binaya sızdı ve 9 saat 50. dakikada büyük bir gürültü ile hidrojen gazı patlaması meydan geldi. Ancak, bu patlamanın nedeni hemen anlaşılmadı. Bu sırada reaktör yeniden kararlı hale gelmişti. Reaktör binasındaki olay anlaşılınca yeni ve büyük bir patlamanın olmaması için dikkatler ana binaya yoğunlaştı. İnsan hatası mı, Sistem hatası mı? Kaza sonrası yayınlanan raporlara göre, TMI–2 kontrol odasındaki operatörler birçok hata yaptılar. Bunlardan bir kısmı durum tespiti ile ilgili yapılan hatalar, bir kısmı da yanlış müdahale kararlarıydı. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, boşaltma (tahliye) vanasının açık kalmasını anlayamamalarıydı. Operatör, ışık yanmakta iken vanayı tekrar kapattığını sanmaktaydı. Oysa bu lamba vananın gerçek pozisyonunu değil, vanaya “kapat” komutunun gönderildiğini gösteriyordu. Ayrıca, yüksek basınç tankındaki su seviyesi göstergesi de yanlış gösteriyordu. Bundan başka, otomatik kumandalı tahliye vanasının açık olduğunu gösteren birçok belirti mevcuttu. Her şeyden önce, bu vananın çıkışındaki borunun sıcaklığı normalde 90 °C olması gerekirken 140 °C idi. Yüksek basınç tankındaki basınç ve sıcaklık normalden daha düşüktü. Üçüncüsü ise koruma havuzunda daha fazla kaçak vardı. Birincil soğutma devresi pompalarındaki titreşim ise başka bir belirtiydi. Bu yanlışlar, operatörlerin kontrol odasındaki çok karmaşık gösterge ve alarmları tam bilmediklerini göstermektedir. Çünkü çok sayıda alarm ve gösterge vardı. Bu hataların kök nedenleri kaza sonrası birçok araştırma ve

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
AĞUSTOS
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
www.tureb.com.tr
ve
ORGE 2016 - 12
RİSK ALGISI