Views
3 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Ulica Univerzitetska 8 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 09 90 Studentska služba ++387/(0) 35/32 09 98 www.frmf.untz.ba Integrisani I i II ciklus Farmacija III ciklus Farmaceutske znanosti Studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je integrirani (I+II) i traje 5 godina. Po završetku studija stiče se stručni naziv magistar/magistra farmacije (mr.ph). Studenti se upisuju prema opštim i pojedinačnim kriterijima te uspjehu na prijemnom ispitu. Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Prijemni ispit obuhvata Test iz predmeta: - Biologija, - Hemija i - Matematika. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 24 boda da bi ušao u dalje rangiranje. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima: - opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 50 bodova; - pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz Biologije, Hemije i Matematike i donose najviše 10 bodova; - prijemni ispit polaže se iz Biologije, Hemije i Matematike u vidu testa što donosi najviše 40 bodova. DEKAN Dr.sc. Mensura Aščerić, red. prof. E-mail: mensura.asceric@untz.ba Tel.: 035/320-992 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr.sc. Nahida Srabović, doc. E-mail: nahida.srabovic@untz.ba Tel.: 035/320-995 - 7 - PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr.sc. Aida Smajlović, vanr. prof. E-mail: aida.krijestorac@untz.ba Telefon: 035/320-996 VODITELJICA III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Lejla Begić, red. prof. E-mail: lejla.begic@untz.ba Tel.: 035 320-639

Filozofski fakultet Ulica Tihomila Markovića 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/30 63 31 Studentska služba ++387/(0) 35/30 63 42 www.ff.untz.ba I ciklus Studijski program - Bosanski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost - Filozofija-sociologija - Historija - Njemački jezik i književnost - Pedagogija-psihologija - Predškolski odgoj i obrazovanje - Razredna nastava - Socijalni rad - Turski jezik i književnost - Žurnalistika II ciklus Studijski program - Angloamerički književni studiji - Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu - Filozofija - Historija Bosne i Hercegovine - Lingvistika bosanskog jezika - Lingvistika engleskog jezika - Lingvistika njemačkog jezika - Lingvistika turskog jezika - Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti - Metodika nastave engleskog jezika - Novi vijek i savremeno doba - Njemačka književnost - Pedagogija - Povijest bosanskog jezika - Prevođenje engleskog jezika - Psihologija - Razredna nastava - Sociologija - Socijalni rad - Stari i srednji vijek - Turska književnost u književnohistorijskom kontekstu - Žurnalistika - 8 -

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
II ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
VODIČ ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU - veleučilište u ...
Predavanje 1 - Uvod - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Opšti kurs fizičke hemije I - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
Paralelni ciklusi CO2 na Zemlji.pdf - Hemijski fakultet - Univerzitet u ...
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
UNIVERZITET U TUZLI - PMF - untz
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Akademski curriculum vitae Personalne ... - Univerzitet u Tuzli
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
Biosistematika kormofita I - PMF - Univerzitet u Tuzli
TEORIJA MJERE - PMF - Univerzitet u Tuzli
organizacioni odbor.pdf - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...
UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET - Front Slobode
Vodič za studente doktorskog studija iz psihologije - Filozofski ...
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...