Свет око нас 2, уџбеник I део, Klett

cepesh76
  • No tags were found...

Уџбеник

Зоран Б. Гаврић

Драгица Миловановић

СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник за 2. разред

основне школе

1.

део

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Зоран Б. Гаврић • Драгица Миловановић

СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник за други разред основне школе

1. део

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник за други разред основне школе – 1. део

Прво издање

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Илустрације: Владимир Винкић, Михаило Гачић, Алекса Јовановић, архива издавачке

куће „Klett”, Shutterstock

Фотографије: Shutterstock, Горан Сивачки

Рецензенти: Татјана Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Јосиф Панчић”,

Београд

Данијела Павловић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило

Живојиновић”, Младеновац

Данијела Пуђа, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић”,

Вршац

Сандра Мирчић, професор разредне наставе, ОШ „Јосиф Панчић”, Београд

Коректура: Драгана Радосављевић

Графичко обликовање: „Total Idea”, Нови Сад

Обликовање корица: „Total Idea”, Нови Сад

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Руководилац пројекта: Јелена Павловић

Штампа:

Тираж:

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског

дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском

облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу

индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено

коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

©Klett, 2019.

ISBN

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Драги ученици,

Пред вама се налази први део уџбеника предмета Свет око нас.

О свету сте сазнали понешто пре поласка у школу и током првог разреда,

а ова књига ће вам помоћи да своја знања проширите.

Упознаћете боље своје окружење и научићете да се у њему сналазите.

Проширићете своја знања о кретању у простору и времену.

Пажљиво посматрајте слике, читајте текстове, истражујте, изводите

огледе, бележите, одговарајте на питања и размишљајте.

Желимо вам много среће у раду!

Аутори

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Садржај

ДРУГИ И ЈА

Групе људи ..............................................................8

Права и обавезе .........................................................10

Сарађујемо у школи .....................................................12

Договарамо се ..........................................................14

Рођаци ..................................................................16

Породични празници ...................................................18

Научили смо – Други и ја ................................................20

Сад знам ................................................................22

Тест Други и ја ...........................................................23

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Симболи Републике Србије .............................................26

Насеља ..................................................................28

Важни објекти у насељу .................................................32

Заједнички живот у насељу .............................................34

Празници насеља .......................................................36

Насеља су повезана .....................................................38

Сналажење у насељу ....................................................40

Научили смо о насељима ...............................................44

Саобраћај ...............................................................46

Саобраћајна средства и објекти ......................................48

Безбедност у саобраћају ................................................52

Саобраћајна култура ....................................................54

Здрав начин живота .....................................................59

Временске непогоде ....................................................63

Научили смо о здравом начину живота и временским непогодама .....65

Сад знам ................................................................66

Тест Култура живљења ..................................................67

4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Кретање у простору .....................................................70

Средина и подлога утичу на брзину кретања .........................72

Облик тела утиче на кретање ........................................74

Научили смо о кретању у простору .....................................77

Доба дана и мерење времена ...........................................79

Година и месеци .........................................................83

Календар и датум .......................................................85

Временска лента ........................................................87

Научили смо о кретању у времену ......................................89

Сад знам ................................................................91

Тест Кретање у простору и времену .....................................92

Прилози .................................................................95

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Како ћеш користити овај уџбеник

Пажљиво прочитај текст. Труди се да што више запамтиш!

Испричај или одговори на питања и тако покажи шта знаш!

Напиши, нацртај, обој као што

се тражи у задатку.

Пронађи налепнице на крају

уџбеника и залепи их на

одговарајуће место.

Уради задатак у пару са својим

другом или другарицом, или са

свим другарима из одељења.

Сазнај више – прочитај

занимљивости.

Кључне речи су посебно важне у лекцији. Труди се да их запамтиш.

Изведи оглед и посматрај – научићеш више и запамтићеш боље!

6

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Други и ја

Научићеш:

зашто се људи удружују у групе;

која права и обавезе имају

чланови групе;

зашто се чланови групе

договарају и сарађују.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ГРУПЕ ЉУДИ

Човек је друштвено биће и не може да живи сам. Људи се удружују у

различите групе. Групе могу бити:

ПОРОДИЦА ОДЕЉЕЊЕ СТАНОВНИЦИ НАСЕЉА

ПРЕДУЗЕЋЕ ОРКЕСТАР ТИМ

ДРУГАРИ ИЗ КРАЈА

Људи се удружују да би:

задовољили различите потребе;

лакше решавали проблеме;

лакше стварали све што им је потребно;

осећали сигурност, пажњу и љубав;

делили са другима осећања;

дружили се и међусобно помагали.

1. Које групе су приказане на сликама?

2. Због чега се људи удружују у групе?

3. Којим групама ти припадаш?

4. Како се у њима осећаш?

5. Како можеш постати члан неке групе?

6. Којим групама припадају твоји родитељи?

8

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Чланови групе треба да се међусобно договарају, да сарађују, поштују

правила понашања и помажу једни другима.

ДРУГИ И ЈА

Извиђачи често заједно бораве у природи. Опиши како сарађују.

Која правила понашања морају да поштују?

Шта би се догодило када не би поштовали правила?

Чланови групе се договарају о:

oбавезама које има сваки члан;

правилима понашања у групи;

правима које има сваки члан

групе;

последицама ако се не поштују

правила.

Чак и када се играш са другарима

из краја, мора бити договора и

поштовања правила.

Шта се дешава ако неко прекрши

правила?

1. Да ли група може да опстане (да траје)

ако нема договора? Објасни.

2. Шта би било када би сваки члан групе имао

своја правила?

3. Испричај ситуацију у којој неко није

поштовао правила игре.

4. Испричај правила игре „између две ватре”.

група

правила

договор

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Чланови сваке групе имају своја права, али и обавезе.

Правило је нешто

што свако у

групи мора да

поштује.

Обавеза је оно што

треба да урадимо, што

се од нас очекује.

Право је нешто

што заслужујете и

што вам припада у

заједници.

Група је

заједница људи

која живи и ради

на истом месту.

Иако си тек други разред, припадаш многим групама: породици, одељењу,

школи, пријатељима, становницима насеља... Да би заједнички живот у

групи био лепши важно је да поштујемо једни друге, да се придржавамо

одређених правила и извршавамо своје обавезе.

Ненад је члан фудбалског клуба. Ево шта каже о себи.

ГРУПА

(ЗАЈЕДНИЦА)

ПРАВО

ПРАВИЛО

ОБАВЕЗА

Члан сам фудбалског клуба.

Тренирам са свима и

учествујем у игри.

Поштујем захтеве тренера.

Редовно долазим на тренинг.

10

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Школа је велика група ученика и радника школе. У школи постоје

правила која поштују сви њени чланови.

ДРУГИ И ЈА

ГРУПА

ПРАВО

ОБАВЕЗА

Одељење

Ученик има право да:

1) стиче знање;

2) буде заштићен;

3) тражи помоћ у учењу;

4) каже шта мисли;

5) бира активност (секцију).

Ученик има обавезу да:

1) редовно иде на часове;

2) поштује правила у школи;

3) пажљиво прати наставу;

4) поштује друге ученике и све

раднике у школи;

5) чува имовину школе;

6) води рачуна о школским стварима,

чистоћи и лепом изгледу школе.

Нацртај једну групу којој припадаш и попуни табелу.

ГРУПА

ПРАВО

ПРАВИЛО

ОБАВЕЗА

1. Која су наша права, а које обавезе у неком

објекту (позоришту, музеју, продавници...)?

2. Која су наша права, а које обавезе у парку?

3. Која су наша права, а које обавезе када смо

болесни?

4. Напишите права и обавезе свог одељења и

окачите на пано.

право

правило

обавеза

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


САРАЂУЈЕМО У ШКОЛИ

Одељење је важна група

којој припадаш. Ученици

заједно уче, друже се и

сарађују у активностима.

Сви ученици другог разреда

су већа група вршњака којој

припадаш. Заједно идете

на излете, организујете

такмичења или заједничке

часове.

Сви ученици и радници

школе су велика група.

Разликују се по радним

обавезама, полу, узрасту,

изгледу, интересовањима...

Ако се међусобно поштују,

договарају и придржавају

правила, живот у школи је

свима пријатан и леп.

Сви ђаци и радници школе учествују у заједничким акцијама као што

су уређење школског дворишта, прикупљање старог папира и изложбе

ученичких радова.

1. Које акције постоје у твојој школи?

2. Ко у њима учествује?

3. Зашто је важно да сви чланови школе

учествују у акцији?

Направите пројекат за уређење вашег кутка

у школском дворишту.

сарадња

акција

школа

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Прославе у школи су активности у којима учествују многи чланови школе.

ДРУГИ И ЈА

Свака школа има свој празник –

Дан школе. Праве се приредбе,

изложбе, школски часопис.

У тим активностима неопходни су

договор и сарадња.

Када се прославља Нова година,

ученици и радници школе

украшавају новогодишњу

јелку, организују приредбу,

новогодишњи вашар и забаву.

1. Погледај велику слику. Које обавезе

и задатке имају ђаци у припреми

прославе? Како међусобно сарађују?

2. Који празници се прослављају у

твојој школи?

3. Које обавезе има твоје одељење када

су прославе?

4. Која улога у прослави теби одговара?

Свети Сава је школска

слава. Слави се у

свим школама у нашој

земљи 27. јануара.

Тада се уређују панои

и припрема свечана

приредба.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


ДОГОВАРАМО СЕ

Објасни изреку: Договор кућу гради.

ДОГОВОР

Идемо у

куповину.

ПОТРЕБА

Купићемо

намирнице.

ЖЕЉА

Ја бих нову

лопту!

ПОТРЕБА

Мени су

потребне бојице

за школу!

Породица je група коју чине родитељи и деца. Живе у заједничком

домаћинству. Брину једни о другима, договарају се и заједно доносе важне

одлуке.

О чему се договара породица на слици?

Упореди мамине речи и речи дечака. Шта је за породицу важније?

Потреба је нешто што нам недостаје, а важно је и треба нам.

Жеље је нешто што бисмо волели да имамо, а није нам увек неопходно.

Бринем о млађем

брату. Искрена

сам. Kажем

родитељима када

имам проблем.

Све делим са

секом. Испуњавам

обећања.

Помажем мами у

сређивању собе.

14

Према члановима породице понашај се онако како желиш да се они

понашају према теби.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Шта кад погрешиш?

Какву грешку је направио

дечак?

Шта је одлучио?

Шта ти радиш кад направиш

грешку?

Зашто је важно бити искрен?

Шта може да се деси ако своју

грешку припишеш другоме?

Шта ћемо

сада?

Признаћу

грешку!

ДРУГИ И ЈА

Ненад и његова сестра желе кућног љубимца. Разговарали су са

родитељима. Тражили су најбоље решење. Допиши на линијама речи

приказаних чланова породице.

Желимо кућног љубимца јер

.

Ако купимо пса, имаћете обавезу да

.

Пса не можемо држати у кући јер

.

Решење које свим члановима одговара:

.

1. Како чланови твоје породице брину једни о другима?

2. О чему се договарају чланови твоје породице?

3. Које су твоје обавезе у породици?

4. Напиши у свесци списак шта желиш да ти родитељи

купе. Потом напиши списак ствари које су ти

потребне. Упореди их. Шта је важније?

договор

жеља

потреба

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


РОЂАЦИ

Рођаци су људи који имају заједничко порекло.

И наши родитељи

имају сестре и браћу.

То су наши рођаци.

ТАТА

Отац и мајка су

наши родитељи.

Ми смо њихови

потомци.

Имамо рођаке са

мајчине и рођаке

са очеве стране.

МАМА

ТАТИНИ РОДИТЕЉИ

БАБА И ДЕДА

Бабе и деде су

родитељи наших

родитеља. Они су

наши преци.

МАМИНИ РОДИТЕЉИ

БАБА И ДЕДА

ТАТИН БРАТ

СТРИЦ

Деца наших рођака

нама су браћа и

сестре.

МАМИН БРАТ

УЈАК

ТАТИНА СЕСТРА

ТЕТКА

Рођаци се

међусобно

воле, поштују и

уважавају.

МАМИНА СЕСТРА

ТЕТКА

Наши преци су наша прошлост, а потомци наша будућност.

ПРЕЦИ

ЈА

ПОТОМЦИ

ПРОШЛОСТ САДАШЊОСТ БУДУЋНОСТ

16

Када порастеш, и ти ћеш имати потомке – своју децу. Бринућеш о њима, али

имаћеш обавезу да бринеш и о својим прецима (родитељима, баби, деди...).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДРУГИ И ЈА

На неким старим фотографијама можемо да

видимо своје претке. То су особе од којих

потичемо. Да њих није било, не би било ни нас.

Мајка – баба – прабаба – чукунбаба

Отац – деда – прадеда – чукундеда

Упиши број својих браће и сестара у табелу.

Број рођених од стрица

браће

сестара

од тетке

по мајци

од тетке

по оцу

од ујака

Попуни укрштеницу.

1. Деда, баба, прадеда су наши...

2. Унуци су бабини и дедини...

3. Татин отац је теби...

4. Мамина мајка је теби...

5. Татин брат је теби...

6. Жена маминог брата је теби...

7. Син твоје тетке теби је...

Решење усправно је .

5.

3.

4.

6.

7.

1.

2.

1. Испричај нешто о својим прецима – баби и деди.

2. Опиши једног рођака који ти је посебно драг.

3. Које предмете твојих предака чувате код куће?

4. Пронађи у прилогу на страни 95 шему

породичног стабла, исеци га, залепи у свеску

и попуни. Доцртај чланове породице, ако је

потребно. Разговарај са родитељима о прецима.

рођаци

преци

потомци

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


ПОРОДИЧНИ ПРАЗНИЦИ

Породични празници су дани у години када се прослављају догађаји

који су важни свим члановима породице. Прослављају их најчешће са

рођацима и пријатељима. Чланови породице би требало да се договарају

о начину прославе и поделе задужења.

Рођење новог члана у породици

је велики догађај. Прослављају

га сви чланови породице.

Рођендан сваког члана породице

може да буде разлог за прославу

(посебно дечји рођендани).

Многе породице славе славу.

Тај дан посвећен је свецу

заштитнику породице.

Нова година је празник када се

окупљају чланови породице,

рођаци, пријатељи.

У многим породицама прослављају се верски празници: Божић, Ускрс,

Бајрам, Ханука...

18

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДРУГИ И ЈА

Одрасли чланови породице

обележавају годишњице брака –

датуме када су се венчали.

Веридбе и венчања чланова

породице свечано се

обележавају.

1. Напиши називе празника који се прослављају у твојој породици.

2. Који породични празник ти се највише допада?

3. Које су твоје обавезе у породици када су празници?

4. Распитај се и запиши када је годишњица брака твојих родитеља или

бабе и деде.

Направи у свесци мали породични албум слика са прослава. Напиши

називе прослава.

Напишите на папиру неколико

важних правила лепог понашања

за столом за време прослава.

Поставите на одељењски пано.

породични празници

прослава

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


НАУЧИЛИ СМО – ДРУГИ И ЈА

1. Заокружи назив групе којој припадаш. Можеш заокружити више речи.

ОДЕЉЕЊЕ

ХОР ПОРОДИЦА ШКОЛА ТИМ СЕКЦИЈА

2. Поред реченице која се односи на право упиши слово П, а поред

реченице која се односи на обавезу слово О.

Водим рачуна о школској имовини.

Сређујем своју собу.

На време враћам књигу у библиотеку.

Играм се у парку.

Кажем шта мислим.

Слушам савете родитеља.

Носим прибор за час ликовне културе.

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Кад погрешим:

а) ћутим и никоме о томе не причам; б) кажем да је то неко други урадио;

в) плачем и не признајем кривицу; г) признам грешку и кажем истину.

4. Пронађи на 13. страни називе школских празника и запиши их.

5. Наведи три акције које се могу организовати у школи.

6. Замисли да идеш на једну од понуђених секција у школи. Заокружи која ти

се највише допада и попуни табелу за ту групу по узору на табелу на стр. 11.

ХОР

ЛИКОВНА

СЕКЦИЈА

ДРАМСКА

СЕКЦИЈА

ЕКОЛОШКА

СЕКЦИЈА

ГРУПА

ПРАВО

ПРАВИЛО

20

ОБАВЕЗА

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7. Допуни текст. Користи понуђене речи.

тетке стриц баба деда стрина ујна брат ћерка ујаци

Здраво! Ја се зовем Катарина. Упознаћу те са својим рођацима.

Мој

је беба. Он се зове Станко. Родитељи моје маме

су моји и . Они се зову Бранка и

Петар. Њихова

је моја мама. Она се зове Јована.

Мој отац се зове Јанко. Браћа моје маме су моји

. Они се зову Теодор и Марко. Марко је ожењен Кристином. Она

је моја . Татин брат Лука је мој .

Његова супруга Милена је моја

. Татина сестра се

зове Мирјана. Мамина сестра се зове Тијана. Мирјана и Тијана су

моје .

8. Бројевима од 1 до 5 одреди редослед предака.

1 ЈА ЧУКУНДЕДА ТАТА ПРАДЕДА ДЕДА

Направите план уређења своје учионице. Поделите се у групе и одредите

шта ће ко да ради.

УРЕЂУЈЕМО НАШУ УЧИОНИЦУ

Активност

Имена задужених ученика

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


САД ЗНАМ

ПОРОДИЦА РОДБИНА ОДЕЉЕЊЕ ТИМ ШКОЛА СТАНОВНИЦИ

НАСЕЉА

ГРУПЕ

ПОРОДИЧНИ

ПОТРЕБЕ

ПРАЗНИЦИ

ДРУГИ И ЈА

ДОГОВОР

ШКОЛСКИ

ЖЕЉЕ

САРАДЊА

ПРАВО

ПРАВИЛО

ОБАВЕЗА

22

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ТЕСТ ДРУГИ И ЈА

1. Повежи члана са групом којој припада.

ЂАК

ПОРОДИЦА

ВИОЛИНИСТА ТИМ

ГОЛМАН

ШКОЛА

ТАТА

ПРЕДУЗЕЋЕ

РАДНИК ОРКЕСТАР 5

2. Напиши називе три празника који се прослављају у школи.

3. Напиши називе три породична празника.

4. Поред реченице која се односи на право упиши слово П, а поред

реченице која се односи на обавезу слово О.

Живим са својом породицом.

Лечим се када се разболим.

Поштујем правила понашања у школи.

Редовно идем у школу.

Идем у биоскоп и позориште.

3

3

Водим рачуна о школској имовини. 6

5. Заокружи слова испред тачних одговора:

Твоји преци су:

а) отац;

б) унук;

в) сестра;

г) баба.

Ти си потомак:

а) дедин;

б) сестрин;

в) мамин;

г) стринин.

Твоји потомци ће

живети у:

а) садашњости;

б) прошлости;

в) будућности.

3

6. Допуни реченице одговарајућим називима рођака.

Мамин брат ми је . Мамина сестра ми је .

Татин отац ми је . Татин брат ми је .

Ја сам својој баби . Ја сам својој тетки .

6

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


7. Упиши назив празника поред датог описа.

Прослава почетка календарске године

Колач, жито и свећа на столу

Школска слава 3

8. Разврстај понуђене описе у табелу:

бирам књигу, члан сам библиотеке, враћам књигу на време,

у читаоници нема галаме

ГРУПА

ПРАВО

ПРАВИЛО

ОБАВЕЗА

4

9. Прецртај једну од две понуђене могућности како би тврдње биле тачне.

Чланови групе морају – не морају међусобно да се поштују.

Сваки члан групе има – нема своја права.

Ако жели, члан групе мора – не мора да оствари своја права.

Члан групе мора – не мора да поштује правила групе.

4

10. Заокружи слова испред тачних одговора.

Учитељ је ученике поделиo у групе и даo им задатке.

Да би група успешно радила, ученици треба да се:

а) договарају; б) свађају; в) поделе задатке; г) поштују; д) издвоје у раду.

3

Скала за оцењивање:

34–40 – одличан (5); 27–33 – врло добар (4); 20–26 – добар (3);

13–19 – довољан (2); 0–12 – недовољан (1)

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Култура живљења

Научићеш:

који су симболи Републике Србије;

који типови насеља постоје;

како људи сарађују у насељу;

како се сналазимо у насељу;

које врсте саобраћаја постоје;

како да се безбедно понашамо у саобраћају;

које су здраве животне навике;

како се штитимо од временских непогода.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


СИМБОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Свака држава има своје име. Наша држава се зове Република Србија.

Држава има и своје симболе: грб, заставу и химну.

Њима се представља и препознаје у свету.

Грб Републике Србије садржи симболе (обележја) који нам преносе приче

о нашој прошлости.

круна

двоглави орао

оцило – камен за

паљење ватре

штит

крин – врста цвета

Мали грб

Велики грб

Грб се налази на нашој застави, новчаницама и важним печатима.

Застава је симбол слободе. Наша

застава је тробојка и на њој је мали грб.

јарбол

Застава се истиче када је:

државни празник;

важан догађај (културни или спортски догађај, посета страних државника);

На неким важним објектима застава је стално истакнута.

26

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Химна је свечана песма. Наша химна се зове „Боже правде”. Када се

изводи химна, треба стајати мирно (на тај начин се исказује поштовање

према домовини).

Застава, грб и химна су важни државни симболи. Према њима се треба

понашати с поштовањем.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Боже правде

Боже правде, ти што спасе

од пропасти досад нас,

чуј и одсад наше гласе

и одсад нам буди спас.

Моћном руком води, брани

будућности српске брод,

Боже, спаси, Боже, храни,

српске земље, српски род!

Обој грб Републике Србије.

На великим међународним

такмичењима подижу се

заставе за освојена прва

три места и слуша се химна

државе из које је победник.

1. Који су делови нашег грба?

2. Опиши нашу заставу.

3. Испричај када се истиче

застава и пева химна.

Направите српске заставице на

часу ликовне културе.

Потребан материјал:

модели заставе и грба (на страни

97), лепак, бојице.

Република Србија

грб

застава

химна

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


НАСЕЉА

Насеље је изграђени простор који је намењен за живот и рад људи.

Свако насеље има:

територију (простор који

заузима);

становнике (људе који у

њему живе);

име (назив насеља);

куће (зграде), улице,

установе, паркове...

Насеља се разликују према величини и врсти територије на којој се налазе.

Разликују се и према броју становника и њиховом начину живота.

Два основна типа насеља јесу село и град.

НАСЕЉА

СЕЛО

ГРАД

28

Село је насеље у ком се

становништво углавном бави

пољопривредом. Већина људи

живи у породичним кућама.

Обрађују своја имања и гаје

биљке и животиње.

Градови су већа насеља. У њима

живи и ради много људи који се

баве различитим занимањима. У

градовима има много улица, тргова,

паркова и стамбених зграда.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПРОШЛОСТ НАСЕЉА

Прва насеља била су села.

Грађена су у близини река. Људи

су се бавили ловом, риболовом,

обрађивали земљу и гајили

животиње. Све што им је било

потребно правили су сами (одећу,

обућу, посуђе, оружје, намештај...).

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Први градови су били утврђења

оивичена великим зидинама

и кулама. Људи су се углавном

бавили занатством и трговином.

Често су се одржавали сајмови и

вашари. Прве школе су основане у

градовима.

Стари град Голубац на Дунаву

Старо село у Сирогојну на

Златибору сведочи о начину

живота људи на селу у 19. веку.

Београд у 19. веку

1. По чему се неко насеље препознаје

као град или село?

2. Упореди и опиши како су изгледала

стара села, а како градови.

3. Шта мислиш, зашто су стари градови

имали велике зидине и куле?

Пронађите старе

фотографије наших насеља

и уредите пано. Направите

етно-кутак у учионици.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


СЕЛА

Планинско село чине међусобно

удаљене куће на падинама брда

и планина. Путеви су стрми, ужи

и вијугави. Саобраћај је отежан

зими. Становници планинских села

највише гаје стоку: краве и овце

од чијег млека праве сир и кајмак,

користе месо у исхрани, а од вуне

плету џемпере.

Равничарско село има широке и

дуге улице. Куће са двориштима

су збијене једна уз другу. У

равничарским селима су плодне

оранице, па људи највише гаје

поврће, а на њивама сеју пшеницу,

кукуруз, сунцокрет и друго.

Повољни су услови за гајење стоке

и живине.

Најчешћа занимања људи на селу су:

СТОЧАР РАТАР ВОЋАР

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ГРАДОВИ

Градови су насеља у којима живи и ради много људи. Становници углавном

живе у стамбеним зградама. Баве се разним занимањима. Многи раде у

фабрикама, предузећима, установама које су потребне свим становницима

(школа, болница, пошта...). У градовима има много улица, раскрсница и

превозних средстава.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Нови Сад

Ниш

Највећи град у Србији је Београд,

наш главни град. У њему има много

стамбених зграда са више спратова,

улица, раскрсница. Препознајемо га

по важним установама, споменицима

културе, фабрикама, школама,

факултетима...

1. Упореди села и градове на сликама. По чему су

слични, а по чему се разликују?

2. Којим пословима се углавном баве становници на

селу?

3. Да ли је твоје насеље село или град? Опиши га.

4. Које је село најближе твом насељу?

Нацртајте, обојте и исеците сличице кућа и зграда,

а потом по групама направите планинско село,

равничарско село и град. Доцртајте потребне објекте.

насеље

село

град

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


ВАЖНИ ОБЈЕКТИ У НАСЕЉУ

Да би задовољили различите потребе, људи су у насељима изградили важне

објекте, многобројне зграде и уређена места.

Стамбене зграде и породичне куће су изграђене да би људи у њима

становали.

Домови здравља, болнице и апотеке потребни су људима да би се лечили.

32

У вртићима, школама и факултетима стичу се многа корисна знања и

вештине.

Спортски терени, паркови, игралишта, базени потребни су људима да би се

бавили спортом и проводили време у природи.

Продавнице, тржни центри и пијаце су објекти у којима се људи снабдевају

потребним стварима и намирницама.

Важни објекти у насељу су и водовод, топлана, електране, градска чистоћа.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У фабрикама, занатским радњама и предузећима прави се све што је људима

потребно.

Аутобуске и железничке станице, пошта и телевизија потребни су људима да

би путовали и преносили робу и поруке.

Полицијске станице, судови, ватрогасни домови важни су људима када су им

потребни помоћ и заштита.

Музеји, позоришта, биоскопи, библиотеке су објекти културе.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Oд картонских кутија и пластелина направите важне објекте

свог насеља. Распоредите их и залепите на већем картону.

1. Који се важни објекти виде на слици насеља?

2. Који важни објекти постоје у твом насељу?

3. Зашто је пијаца важан објeкат у насељу?

4. Који објекат желиш да буде изграђен у твом

насељу?

5. Који од приказаних објеката постоје и у селу

и у граду?

важни објекти

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ У НАСЕЉУ

Становници истог насеља су суграђани. Свако има своје послове и

обавезе. Производи њиховог рада потребни су свим становницима. Да

би се лакше и боље живело, они помажу једни другима, договарају се и

поштују.

Право сваког становника је да:

слободно живи;

користи важне објекте намењене

свима;

школује се;

лечи се;

слободно време користи у чистој

животној средини;

користи производе свог и туђег рада.

Обавезе становника су да:

поштују суграђане;

не угрожавају друге;

не дирају туђу имовину;

чувају животну средину;

учествују у заједничким

активностима;

поштују правила.

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Становници се међусобно разликују, имају различите потребе.

Сваки човек има право на своју вероисповест. У насељима се зато граде

објекти као што су:

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

православна

црква

катедрала џамија синагога

И деца имају своја права и обавезе у

насељу. Треба да:

поштују људе из окружења;

чувају своје окружење (парк,

игралиште, улицу, школу);

поштују кућни ред у згради у којој живе.

Направите план акције помоћи

људима у окружењу (старијима,

деци), или акцију уређења

околине. Договорите се и поделите

задужења шта ће ко да уради.

НЕ

ГА ЗИ

ТРАВУ!

1. Зашто је важно да се људи међусобно

договарају и сарађују?

2. Наведи примере како можеш да

помогнеш некоме у окружењу.

3. Опиши како показујеш лепо понашање

на улици.

4. Шта све могу да ураде деца да

окружење у насељу буде чисто?

становници

права

обaвезе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


ПРАЗНИЦИ НАСЕЉА

Многа насеља прослављају празнике.

Датум значајан за становнике насеља прославља се као Дан насеља.

Често је то одређени дан из прошлости места. Тога дана насеље је

украшено заставама, организују се свечаности, приредбе, изложбе,

културни догађаји.

У прославама учествују и ученици школа тог насеља. Похваљују се и

награђују заслужни и успешни становници насеља.

Многа насеља имају и славу посвећену свецу који се сматра заштитником

насеља. И то је значајан датум насеља који се прославља кроз разне

свечаности и активности.

У насељима се организују фестивали, сајмови, такмичења, вашари.

На њима се становници насеља друже, забављају, продају и купују

производе...

Спасовдан – велики црквени празник

и слава нашег главног града Београда

Дани бербе грожђа у Вршцу

прослава у насељу

Вуков сабор у Тршићу

36

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


НЕКАДА...

Некада су се одржавали вашари и сабори по селима и у мањим

градовима. Тако су људи прослављали значајне православне празнике.

Одржавали су се најчешће у порти (црквеном дворишту), на раскршћима

путева или у близини манастира. На вашарима се виђала родбина, људи су

се упознавали, а момци и девојке играли и певали. Занатлије и трговци су

доносили разну робу за продају.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

вашар

лицидерско срце – популарни

слаткиш на вашарима

У градовима су се одржавали

балови. Биле су то велике

забаве на дворовима, у

дворанама или домовима

угледних и богатих грађана.

Припреме за њих трајале

су и по неколико месеци.

Мушкарци су носили свечана

одела, а жене раскошне

балске хаљине. На баловима

су се играли валцери и кола.

1. Распитај се о дану твог насеља и опиши га.

2. Које активности се организују приликом

прославе насеља?

Направите план активности за учешће

одељења у некој прослави насеља.

празник

слава

вашар

сабор

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


НАСЕЉА СУ ПОВЕЗАНА

Насеља се не разликују само по

величини, броју становника и

територији, већ и по пословима којима

се њихови становници баве.

У селима становници углавном обрађују своја имања, гаје биљке и

животиње. Један део производа задржавају за себе, а други део продају

другим људима или фабрикама на даљу прераду.

Воћар гаји воће,

продаје га људима...

...или фабрикама...

и тако

настаје

производ.

Сточар гаји

животиње...

...и продаје месо,

млеко, кожу...

...млекари,

месари, кожари.

Производи

су потребни

свима.

Повртар гаји

поврће...

…продаје га...

Ратари гаје пшеницу, кукуруз, који се прерађују.

…одвози у фабрику.

Готов производ

се одвози у

продавницу.

град

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У већим насељима изграђене су

фабрике. У њима се производе

храна, намештај, обућа, одећа, разни

апарати. Све су то животне потребе

људи. Производи се продају у свим

насељима – и у селу и у граду.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

1. Које производе из града

користе људи са села?

2. Које важне установе у граду

посећују људи са села?

Занимања људи у градовима разликују се од занимања људи на селу.

Мајстори у фабрикама најчешће праве разне апарате за домаћинство,

машине, намештај, обућу, одећу. Новинари, глумци, програмери, инжењери,

архитекте и други раде у већим насељима, али њихове услуге користе и

становници мањих насеља.

Човек не може да направи сам све што му је потребно за живот. Људи

се баве различитим пословима. Послови су међусобно повезани. Сваки

посао је важан.

Постоје занимања која се могу срести и у граду и у селу, јер су

потребни свим људима без обзира на то у ком насељу живе.

поштар

учитељица

продавац

фризер

занимања

производи

село

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


СНАЛАЖЕЊЕ У НАСЕЉУ

Сналажење у насељу је одређивање свог положаја у односу на важне

објекте. У већим насељима има много објеката – зграда, улица, тргова,

паркова...Често зграде личе једна на другу, па је сналажење у таквим

насељима теже.

Адреса нам може помоћи да стигнемо на жељено место. Она садржи: назив

улице, број зграде/куће, број спрата и стана, поштански број и назив места.

ОБУЋА

ЦВЕЋАРА

ПЕКАРА

УЛИЦА

СРЕМСКА

Свака улица има назив. Табла се

поставља на почетку улице. Почетак

улице одређује се од центра града,

трга или неке важне улице.

40

Свака зграда у улици означена

је кућним бројем. Са леве

стране улице су непарни, а са

десне стране парни бројеви.

Кућни бројеви иду редом, од

почетка улице.

Многе зграде имају

више спратова. Важно

је да знамо број спрата

и број траженог стана.

Списак станара се

налази у улазу зграде.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Да бисмо се лакше снашли

у насељу, од велике помоћи

су нам важни објекти:

споменици, школа, пошта.

Неке необичне грађевине,

које се лако уочавају, па

чак и трафика или реклама,

могу да буду одлична помоћ

при сналажењу.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Зграда „Папагајка”

у Врању

Када желиш неком да

објасниш где се налази

твоја зграда, труди се да

кажеш тачну адресу и јасне

податке.

Зграда „Тоблероне” у

Београду

У селима и мањим насељима,

људи се лакше сналазе. Обично

постоји једна главна и неколико

споредних улица. Становници

се углавном познају, па је

довољно рећи име и презиме

особе коју тражимо и објекат: у

близини школе, млекаре, десно

од млина, продавнице...

Ако је у близини полицајац, замоли га да ти

помогне да пронађеш жељену адресу.

Распитај се како је твоја

улица добила име.

1. Шта мора да садржи свака адреса?

2. Која је твоја адреса?

3. Која је адреса твоје школе?

4. Са које стране улице је твоја школа?

5. Објасни пут од куће до школе помоћу

важних објеката.

6. Погледај слику на страни 40. Замисли да

станујеш у згради број 3. Наведи адресу и

објекте да упутиш особу да лакше дође до тебе.

сналажење

насеље

адреса

важни објекти

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


1. Заокружи тачне одговоре.

Адреса мора да садржи:

број телефона, број зграде/куће, објекте у насељу,

име првог комшије, назив улице, број стана

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Непарни бројеви зграда

постављају се на:

а) десној страни улице;

б) левој страни улице;

в) по договору грађана.

3. Почетак улице одређује се према:

а) најближој школи;

б) централном тргу у насељу;

в) најближој пијаци.

4. Табла са именом улице

поставља се на:

а) почетку улице;

б) крају улице;

в) на свакој раскрсници.

5. Лакше се сналазимо у селу него у граду

зато што:

а) има мање зграда; б) има мање улица;

в) има више дрвећа; г) има више важних

објеката;

д) становници се међусобно познају.

6. Допуни следеће реченице.

Твоја кућа/стан налази се на

Важни објекти у твојој улици су:

Опиши једну необичну зграду из свог насеља.

страни улице.

7. Напиши своју адресу.

Назив улице

Број зграде/куће

Број стана

Поштански број и место

42

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


8.

ПОШТА БАНКА ШКОЛА

МУЗЕЈ

Мира, Јован и Стева станују у истој улици. Јован станује на почетку улице.

Мира живи у стамбеној згради, а Стева на крају улице.

Мирина зграда има број . Стевина кућа има број .

Јованова кућа има број .

Важни објекти у улици су .

Куће се налазе на

страни улице.

Ком детету је школа најближа? .

9.

Анина

кућа

7

3

ПЕКАРА

СУПЕРМАРКЕТ

Погледај слику па доврши објашњење како се стиже до Анине куће.

„Кад изађеш из аутобуса,

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


НАУЧИЛИ СМО О НАСЕЉИМА

1. Повежи речи са одговарајућим описима.

СТАНОВНИЦИ

место у коме живе и раде људи

ВАЖНИ ОБЈЕКТИ

простор које заузима насеље

ТЕРИТОРИЈА

људи који живе у истом насељу

НАСЕЉЕ

поште, школе, болнице

2. Заокружи занимања људи на селу.

орач учитељ трговац банкар глумац фризер ковач

3. Реши укрштеницу:

1) Објекти у којима људи живе

2) Симбол државе

3) Уређена зелена површина у граду

4) Велики спортски објекат

4.

1.

2.

3.

3

4. Напиши називе празника у твом насељу.

5. Војкан живи у насељу у коме су куће једна до друге. Поред његове куће

протиче велика, мирна и широка река. У том насељу је много плодних

њива и правих путева.

Где живи Војкан? Заокружи слово испред тачног одговора.

Војкан живи у:

а) граду; б) равничарском селу; в) планинском селу.

6. Прецртај једну од две истакнуте речи како би тврдње биле тачне.

У селу има много повртњака – паркова.

У градовима има много фабрика – фарми.

Велики тржни центри су у граду – селу.

Оранице се налазе у селу – граду.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


7. Одреди шта је право, а шта обавеза становника насеља уписивањем

одговарајућег броја.

1 – право 2 – обавеза

Лечење када су болесни

Чување природе и објеката

Поштовање других суграђана

Школовање

Коришћење важних објеката

Слобода мишљења

8. Прочитај текст, па допуни реченице именима деце.

Милан каже: „У мојој улици се налазе позориште и музеј.”

Ана каже: „Близу моје куће је велика ливада и брза, хладна река.”

Милош каже: „Куће у мојој улици су збијене, а штале су иза кућа.”

У равничарском селу живи

. У планинском селу

живи , а у граду живи .

9. Поред назива објекта у селу напиши слово С, а поред објекта у граду

слово Г.

болница сајам спортски центар

факултет музеј сточна пијаца

аеродром њива позориште

повртњак воћњак штала

10. Упиши бројеве којима су означени делови грба.

1 – штит

2 – двоглави орао

3 – крин

4 – круна

5 – оцило

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


САОБРАЋАЈ

Људи стално путују, превозе робу из једног места у друго и преносе поруке

једни другима.

Саобраћај је превоз путника, терета (робе) и пренос информација (порука).

Према томе шта се превози и преноси, саобраћај делимо на: путнички,

теретни и информациони.

Путнички саобраћај служи за превоз путника.

Теретни саобраћај служи за превоз робе и терета.

Информациони саобраћај служи за пренос информација.

Према средини где се одвија, саобраћај се дели на:

КОПНЕНИ ВОДНИ ВАЗДУШНИ

друмски

железнички

46

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Копнени саобраћај се одвија на копну.

Може бити друмски и железнички.

Друмски саобраћај је саобраћај

који се одвија на путевима. Он је

регулисан саобраћајним прописима

које морају поштовати сви учесници

у саобраћају.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Железнички саобраћај се одвија по шинама. Воз превози робу и путнике

у вагонима које вуче локомотива. У великим градовима се често користе

трамваји. Појава метроа (подземних железница) увелико је олакшала

саобраћај у великим градовима.

метро

Водни саобраћај се одвија по

пловним рекама (равничарским

рекама), језерима, морима и

океанима. То је најјефтинији вид

саобраћаја, који омогућава пренос

велике количине робе.

Ваздушни саобраћај се одвија у

ваздуху. Авионима и хеликоптерима

се превозе путници и роба.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА И ОБЈЕКТИ

Због човекове потребе да преноси робу и да се премешта из места у место,

почео је да се развија саобраћај.

Обој одговарајућом бојом поље поред сваког приказаног саобраћајног

средства и одреди по каквој средини се креће. Испод слике саобраћајног

средства напиши његов назив.

КОПНО ВОДА ВАЗДУХ

једрилица

комби

Сазнај више о саобраћајним средствима које су људи некада користили на

страни 58.

48

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Саобраћај чине и саобраћајни објекти. То су аутобуска и железничка

станица, лука и аеродром.

Aутобуска станица је објекат у ком

аутобуси отпочињу или завршавају

вожњу путника. На станици се могу

купити карте за вожњу и добити

обавештења о превозу. Видно је

истакнут ред вожње на ком су написана

места и време полазака аутобуса.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Железничка станица је место одакле

воз отпочиње или завршава вожњу.

У станици се може обављати улазак

и излазак путника, као и утовар и

истовар робе.

Лука или пристаниште је објекат за

пристајање бродова. У луци се врши

укрцавање и искрцавање путника као

и утовар и истовар робе са бродова.

Аеродром је простор за полетање и

слетање авиона. На њему се налазе

објекти и писте – стазе за слетање и

полетање авиона.

1. Зашто је човек почео да прави саобраћајна средства?

2. Именуј приказана саобраћајна средства на страни 48 која не загађују

ваздух.

3. Којим од приказаних саобраћајних средстава могу да управљају деца?

4. Опиши једно своје путовање аутобусом.

5. Који се саобраћајни објекти налазе у твом месту?

6. Прикупите слике саобраћајних средстава. Групишите их према средини

по којој се крећу и уредите одељењски пано.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


1. Шта превози свака врста саобраћаја? У празна поља упиши речи: људи,

роба, вести.

ТЕРЕТНИ

САОБРАЋАЈ

ИНФОРМАЦИОНИ

САОБРАЋАЈ

ПУТНИЧКИ

САОБРАЋАЈ

2. Спој превозно средство са подлогом или средином по којој се креће.

ваздух

вода

копно

копно

3. Прецртај назив саобраћајног средства које не припада назначеној врсти

саобраћаја.

ВАЗДУШНИ: хеликоптер, авион, тролејбус, свемирски брод

ВОДНИ: аутобус, чамац, брод, сплав

КОПНЕНИ: трамвај, камион, трајект, аутобус

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Упиши број којим је означен саобраћајни објекат испред одговарајућег

саобраћајног средства.

1 – аеродром; 2 – железничка станица; 3 – лука

ВОЗ БРОД АВИОН

5. Напиши називе приказаних средстава за пренос информација.

6. Повежи одлику саобраћаја са одговарајућом врстом саобраћаја.

најбржи саобраћај • • железнички саобраћај

одвија се на води • • друмски саобраћај

одвија се по шинама • • ваздушни саобраћај

одвија се по путу • • водни саобраћај

7. Погледај на страни 48 саобраћајна средства, па напиши називе оних који

се крећу по води.

8. Реши укрштеницу.

1) Стаза за слетање авиона

2) Теретно возило

3) Композиција вагона са локомотивом

4) Средство за превоз путника по друму

5) Саобраћајно средство водног саобраћаја

6) Пристаниште за бродове

7) 23. слово азбуке

8) Средство железничког саобраћаја

9) Превозно средство које вуку коњи

4.

9.

6.

1.

8.

2.

3.

5.

Т

Ч

К

7.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Учесници у саобраћају су пешаци, возачи и путници.

Ти си млади учесник у саобраћају и:

ВОЗАЧ си ако возиш бицикл,

ПУТНИК си ако си у превозном средству,

ПЕШАК си ако се крећеш по улици.

Да бисмо били безбедни у саобраћају, требало би да сви учесници познају

и поштују саобраћајна правила за пешаке.

Улица има тротоар и коловоз.

Пешаци се крећу по тротоару. Не

ходај близу коловоза! По њему се

крећу возила. На тротоару не трчи

и не гурај се! То није место за игру.

Ко се непрописно креће на слици?

Ако путеви немају тротоар, крећи се левом страном коловоза уз његову

ивицу. Тако ћеш увек да видиш возило које ти долази у сусрет.

Улицу треба прећи на пешачком прелазу

где постоји семафор. Увек чекај да се упали

зелено светло. Сачекај да се возила зауставе

и пажљиво пређи улицу.

Ако на пешачком прелазу нема

семафора, не жури. Пажљиво

погледај лево и десно. Када

процениш да је безбедно, пређи

улицу.

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Опрезно прелази улицу без пешачког

прелаза! Ивица коловоза је граница

твоје безбедности. Пажљиво гледај

прво лево – па десно – па опет лево.

Пошто се увериш да је безбедно,

пређи улицу правим, најкраћим путем.

Не жури!

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Да би пешаци били безбеднији,

у неким насељима изграђени су

подземни пролаз и надземни прелаз.

Увек их користи, јер су најбезбеднији

за прелазак улице.

Улица није место за игру. Возач не може одмах да укочи ако истрчиш на

коловоз. Док прелазиш улицу, не причај и не користи мобилни телефон.

Склони слушалице са ушију.

Неправилно понашање на улици

1. Ко су учесници у саобраћају?

2. Зашто сви учесници у саобраћају треба да

поштују саобраћајна правила?

3. Опиши како прелазиш улицу на путу до школе.

4. Зашто је опасно играти се на улици?

безбедност

возач

путник

пешак

пешачки прелаз

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА

Учесници у саобраћају треба да воде рачуна о понашању. Култура лепог

понашања стиче се код куће и у школи. Показује се у свакој прилици, па и у

саобраћају.

На тротоару не треба да буде

игре и галаме. То може да смета

пролазницима и станарима

околних зграда. По улици се

ништа не баца. Улична светла

и саобраћајне знаке не треба

дирати нити уништавати.

Правила лепог понашања

су важна када сте путници.

Старијим особама, инвалидима

и трудницама тешко је да стоје у

возилу. Уступи им место! У превозу

се не једе и не говори се гласно.

Са возачима се не разговара, јер

их то омета док возе.

Ако си у аутомобилу, током

вожње треба да седиш на задњем

седишту. Вежи сигурносни појас

ради безбедности. Опомени и

остале у возилу да то учине.

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


STOP

Неким особама је потребна помоћ

на улици. И ти им можеш помоћи.

Уколико су ти на улици потребни

савет или помоћ, можеш се

обратити полицајцу.

Он брине о безбедности свих

учесника у саобраћају.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Ако возиш бицикл, ролере или

тротинет, обавезно користи

заштитну опрему: кацигу, прслук

и штитнике. Вози само по

бициклистичкој стази. Испред

пешачког прелаза сиђи са

бицикла и гурај га док прелазиш

улицу.

Да би саобраћај био безбеднији, на путевима се постављају саобраћајни

знаци.

деца путу

забрана саобраћаја за пешаке забрана саобраћаја за бицикле

бициклистичка стаза

Они пружају важна обавештења, упозорења или забране.

означени пешачки прелаз

Деца на

путу

Забрана

саобраћаја

за пешаке

Забрана

саобраћаја

за бицикле

Бициклистичка

стаза

Означени

пешачки

прелаз

1. Зашто се не треба играти на тротоару?

2. Шта чини опрему за бициклисте?

3. Зашто је кацига потребна бициклисти?

4. Опиши правилно понашање путника у аутобусу.

5. Које место у твојој околини је безбедно за вожњу

бициклом и игру?

6. Који саобраћајни знаци постоје на твом путу до

школе?

култура

лепо понашање

саобраћајни знаци

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Погледај сликe па допуни реченице.

1.

2.

Дечак се креће

страном

пута. Аутомобили се крећу по

Овај пут нема .

Светлеће ознаке дечак има на

.

Светлеће ознаке су важне да би

возачи могли да

дечака.

.

Пешаци прелазе пут на

Да би њихов прелазак био сигурнији,

постоји и .

Пут се прелази када је на семафору

упаљено .

Пешак на прелазу чека ако је на

семафору

светло.

.

3.

Саобраћај на путу регулише

слици возе

. Деца возачи на

. Деца

пут прелазе на .

Бициклиста на слици не

поштује правило, јер не треба

.

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


4. Погледај налепнице које се налазе у аутобусу, па их повежи са

објашњењима.

Резервисано за труднице и особе са децом.

Не узнемиравај возача!

Резервисано за инвалиде и стара лица.

Држи се за рукодржаче.

5. На сва три саобраћајна знака приказан је бицикл, али поруке су

бициклисти на путу

забрана саобраћаја за бицикле

бициклистичка стаза

различите. Испод слике знака доврши објашњење.

саобраћаја за

бицикле за бициклисте на путу

6. Упиши слово Т поред тачне тврдње, а слово Н поред нетачне.

Бициклиста мора да носи кацигу док вози.

Дете у аутомобилу сме да седи на предњем седишту.

На пешачком прелазу сме да се користи мобилни телефон.

Пешак се креће левом страном улице без тротоара.

7. Повежи саобраћајни знак са његовим објашњењем.

прелаз пута преко железничке пруге

са браницима или полубраницима

подземни или надземни пешачки пролаз

Подземни пролаз

Школа у близини

означени пешачки прелаз

зона школе

Пешачки прелаз у близини

Пруга у близини

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


8. Бројевима од 1 до 4 обележи начин преласка улице – од најбезбеднијег

до најмање безбедног.

прелазак где постоји семафор

прелазак где је само пешачки прелаз

подземни пролаз

улица без знакова

На слици су приказана саобраћајна средства која су људи некада користили

и она која се користе данас.

ДАЛЕКА ПРОШЛОСТ

Кочијама су се превозили

путници и роба.

Човек је одувек имао потребу да

преноси робу из места у место.

Саобраћајна средства која су људи

некада користили, вукле су домаће

животиње. Како се развијала наука,

тако су се мењала и развијала

саобраћајна средства.

САДАШЊОСТ

Упореди саобраћајна средства у прошлости и садашњости. По чему се

разликују?

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТА

Да бисмо били здрави, неопходно је да имамо здраве навике.

Здраве навике су:

правилна исхрана;

хигијена тела (лична хигијена);

бављење спортом и боравак у природи;

редован сан и одмор;

чиста одећа, обућа и боравак у чистој просторији.

Најбоља заштита од заразних болести јесте одржавање личне хигијене.

Она почиње јутарњом хигијеном.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Умивање

Прање зуба

Правилно умивање подразумева

детаљно прање лица, очију,

ушију, носа и уста.

Редовним и правилним прањем

чувамо зубе и тако остају здрави

и бели.

Чешљање

Облачење

Коса треба да буде чиста и

уредна.

Облачење чисте одеће и обуће

важно је за здравље.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


У току дана руке треба прати често и

правилно, сапуном и водом.

Уколико нема сапуна и воде, користи

влажне марамице и средства за

чишћење руку.

Пошто смо активни током дана,

неопходно је да пијемо довољно

воде.

Дан завршавамо вечерњом хигијеном.

Хигијена простора је важна.

Треба чистити и проветравати

просторије.

Купање или туширање пријаће твом

телу пре спавања. Не заборави да

опереш зубе, очешљаш се и спремиш

чисту одећу и обућу за нови дан.

Спавање је важно за одмор, раст

и развој твог тела. Ко не спава

довољно, наредног дана је уморан,

нервозан и има потешкоћа да прати

наставу.

60

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Правилна исхрана помаже твом телу да расте и развија се, даје му снагу и

штити га од болести.

У току дана треба да имаш пет оброка.

Главни оброци су доручак, ручак и

вечера, а између њих су ужине.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Сваки оброк је важан!

Доручак је први и најважнији

оброк. Ако не доручкујеш,

брзо се замараш, немаш

снаге и не можеш у школи да

пратиш наставу. Хлеб, мед,

млеко, воћни сок, млечни

производи, даће ти снагу да

лепо и активно започнеш дан.

За ужину бирај јабуку, банану,

суво воће, бадеме, орахе,

кифлу...

Разговарајте које намирнице треба највише јести, а које најмање у току дана.

Здрава храна треба да буде разноврсна. Једи воће и поврће сваки дан.

Направи план доручка и ужине за школу.

Бирај здраве намирнице и напитке, па их упиши у распоред.

ДОРУЧАК

УЖИНА

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Бављење спортом и боравак у

природи су здраве навике.

Спорт је важан за правилан

и здрав раст, добро држање,

развијање снаге и јачање целог

тела. Бављење спортом може вам

помоћи да стекнете пријатеље,

да лакше и брже испуњавате

обавезе, будете задовољни и

срећни.

Боравак у природи благотворно

утиче на твој развој.

Свака игра у природи вреди

много више од играња видеоигрица

и гледања телевизије.

Кроз игру деца истражују,

развијају машту, јачају тело и

боре се против болести.

Време проведено у природи

чини детињство срећнијим!

1. Које су здраве навике?

2. Испричај редослед своје јутарње хигијене.

3. Када треба обавезно прати руке?

4. У које време одлазиш на спавање?

5. Како користиш слободно време?

6. Која је твоја омиљена игра у природи?

7. Зашто је важно да пресвучеш одећу када

дођеш из школе или после игре у природи?

здраве навике

хигијена тела

здрава исхрана

боравак у природи

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ

Временске прилике се стално мењају. Понекад је сунчано и топло, а

понекад падају киша или снег, дува ветар.

Временске прилике које наносе велику штету у природи зову се

временске непогоде.

Обично се јављају изненада и не може се у потпуности предвидети њихова

разорна моћ. Због њих се може прекидати нормалан начин живота у

насељу.

У временске непогоде убрајамо олују, град и мећаву.

Олуја и град се јављају највише током лета, а мећава током зиме.

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Олуја је најчешће праћена снажним ветром, јаком кишом и грмљавином.

Ветар ломи гране дрвећа, скида црепове са кровова. Удари громова могу да

оштете зграде, изазову пожар или угрозе живот.

За време олује треба затворити прозоре и искључити електричне апарате.

Ако си напољу, што пре потражи склониште – неки објекат.

Никада склониште не тражи испод усамљеног дрвета.

Град је падавина ситних и крупних ледених

куглица. Оне при паду оштећују биљке,

уништавају плодове. Град може бити

опасан за човека и животиње, нарочито

ако је крупан. Често је праћен јаким ветром

и грмљавином. Најбоље је наћи склониште

и не излазити док град не престане.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Мећава је снежна олуја праћена јаким снегом уз ветар. Јак ветар носи

велике количине снега и прави наносе (сметове). За време мећаве смањена

је видљивост. Кретање је отежано и хладно је. Најбоља заштита од мећаве је

боравак у затвореном простору.

Када су мећаве, људи

могу остати завејани у

снегу. У потрази за њима

често помажу пси.

Да би заштитили воће и поврће од

града, људи користе велике мреже.

1. Зашто за неке временске прилике кажемо да су

непогоде?

2. Шта убрајамо у временске непогоде?

3. Шта је град?

4. Да ли се сећаш неке временске непогоде?

Опиши је.

5. Шта може да оштети олуја?

непогода

олуја

мећава

град

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


НАУЧИЛИ СМО О

ЗДРАВОМ НАЧИНУ ЖИВОТА И

ВРЕМЕНСКИМ НЕПОГОДАМА

1. У сваком низу прецртај намирницу која не спада у здраву храну.

млеко – воће – бомбоне – месо

поврће – чипс – воћни сок – житарице

газирано пиће – супа – чоколада – јаја

2. Заокружи слова испред тачних одговора.

Руке треба прати:

а) после употребе тоалета;

г) никада;

б) пре јела;

д) кад их испрљамо;

в) било кад;

ђ) пре спавања.

3. Заокружи слова испред тачних одговора.

Немања има здраве зубе зато што:

а) често једе чоколаду;

б) стално жваће жваку;

в) иде редовно зубару;

г) користи конац за зубе;

д) једе само меку храну.

4. Напиши називе временских непогода.

Снажан ветар, киша, грмљавина

Зимска олуја праћена јаким снегом и ветром

Падавина ледених куглица

5. Заокружи ДА или НЕ како би тврдње биле тачне.

За време олује прозоре треба широм отворити. ДА НЕ

Гром може да изазове пожар. ДА НЕ

Мећава може да отежа саобраћај. ДА НЕ

Град може да уништи или оштети башту. ДА НЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


САД ЗНАМ

СЕЛО

СНАЛАЖЕЊЕ

ОБЈЕКТИ

ПРАЗНИЦИ

ГРАД

НАСЕЉА

ХИГИЈЕНА

ИСХРАНА

СИМБОЛИ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КУЛТУРА

ЖИВЉЕЊА

ЗДРАВ НАЧИН

ЖИВОТА

ГРБ

ЗАСТАВА

ХИМНА

БОРАВАК У ПРИРОДИ

ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ

ОЛУЈА ГРАД МЕЋАВА

САОБРАЋАЈ

ВОДНИ

ДРУМСКИ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ

ВАЗДУШНИ

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ТЕСТ КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

1. Допуни реченице следећим речима: учесници у саобраћају, саобраћајна

средства, саобраћај.

Превоз путника, робе и информација је .

Аутобус, авион, ауто, брод су .

Пешаци, возачи и путници су . 3

2. Испред саобраћајног средства упиши одговарајући број којим је

означена врста саобраћаја.

1 – ваздушни 2 – водни 3 – копнени

трактор хеликоптер воз брод

чамац авион бицикл подморница 8

3. Заокружи слово испред тачног одговора.

Свако насеље има:

а) територију; б) пошту;

в) становнике; г) назив;

д) аеродром; ђ) паркове. 3

4. Испред описаних права становника неког насеља напиши слово П, а ако

је обавеза слово О.

помоћ суграђанину у опасности

посећивање културних објеката

поштовање туђе личности

бацање смећа у канту

избор занимања слобода кретања 3

5. Шта мора да садржи адреса?

4

6. Иза реченице напиши Т ако је тврдња тачна или Н ако је нетачна.

Бициклиста треба да носи кацигу и штитнике.

У аутобусу се може јести сладолед.

Деца могу седети у ауту на предњем седишту.

Шетање по прузи је безопасно.

Путници могу да разговарају са возачем аутобуса. 5

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


7. Допуни реченице потребним речима како би правила била тачна.

Ако нема тротоара, пешаци се крећу

страном пута.

Црвено светло на семафору значи .

Заштитна опрема бициклисте је .

Када се улица прелази, обавезно се гледа прво ,

па . 4

8. Заокружи ДА или НЕ и одреди тачност тврдње.

Зубе треба прати само ујутру. ДА НЕ

Проветравање је хигијена простора. ДА НЕ

Руке треба прати водом и сапуном. ДА НЕ

Газирани сокови су здраво пиће. ДА НЕ

Главни оброци су ужина, ручак и вечера. ДА НЕ 5

9. Бројевима од 1 до 4 одреди редослед најбезбеднијег преласка улице.

подземни пролаз

пешачки прелаз са семафором

пут без пешачког прелаза пешачки прелаз 4

10. Прочитај текст па напиши име девојчице испред реченице коју

изговара. Маја је Београђанка, а Весна живи у селу Губеревцу у околини

Београда. Разговарале су о предностима живота у свом насељу и

изговориле следеће реченице:

Често идем у тржни центар преко пута моје улице.

У мом дворишту има много домаћих животиња.

Са баком и деком берем јабуке у воћњаку.

У близини моје школе је позориште. 4

11. Наведи два примера здравог начина живота у природи.

2

Скала за оцењивање:

39–45 – одличан (5); 32–38 – врло добар (4); 23–31 – добар (3);

13–22 – довољан (2); 0–12 – недовољан (1)

68

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Кретање у

простору и

времену

Научићеш:

примере различитих облика кретања у

окружењу;

како се тело креће у зависности од свог облика,

врсте подлоге и средине у којој се креће;

да измериш растојање које тело пређе током

кретања;

да одредиш време помоћу часовника и

календара користећи временске одреднице: сат,

дан, седмицу, месец, годину;

да забележиш и прочиташ податке из личног

живота помоћу временске ленте.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ

1 ходање 2 трчање 3 скакање 4 летење

5 клизање 6 котрљање 7 пузање 8 љуљање

70

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Када погледамо око себе, уочавамо различите врсте кретања. Крећу се

људи, животиње, возила, неки предмети, вода, ваздух... Постоје различити

начини кретања: ходање, трчање, скакање, пливање, летење, котрљање,

клизање...

Нека тела не могу сама да се крећу – њих неко или нешто мора да покрене.

Кретање је промена положаја једног тела у односу на друго тело.

Беба на слици жели да приђе мами. Она пузи и приближава јој се.

Човек који седи на клупи мирује – не мења положај у односу на друга тела.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Погледај слику на претходној страни и у кружиће упиши бројеве којима су

означене врсте кретања.

Нацртај по једну животињу која лети, скаче и плива.

ЛЕТИ СКАЧЕ ПЛИВА

1. Именуј кретања која уочаваш на слици.

2. Именуј предмете на слици које неко покреће.

3. Како све можеш покренути лопту?

4. Ко мирује на слици?

5. Зашто је кретање важно живим бићима?

кретање

ходање

трчање

скакање

пливање

летење

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


СРЕДИНА И ПОДЛОГА УТИЧУ НА БРЗИНУ КРЕТАЊА

Кретање тела је некада брже, а некада спорије. Једно исто тело може да

се креће различитом брзином. Брзина кретања тела зависи од облика и

величине тела, врсте подлоге по којој се креће, као и средине кроз коју

се креће.

Средине кроз које се тела

крећу су различите. Птице

лете кроз ваздух. Рибе се

крећу кроз воду. Човек хода

по земљи, али се креће кроз

ваздух. Док плива, човек се

креће кроз воду. Дечак на

слици хода кроз воду теже

него девојчица кроз ваздух на

земљи.

На брзину кретања тела

утиче средина кроз коју се

тело креће.

Подлоге за кретање могу

бити храпаве или глатке.

Тела се брже крећу по глаткој

него по храпавој подлози.

72

Који дечак се спорије

креће? Зашто?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Провери како средина утиче на брзину кретања. Припреми посуде са

песком, шљунком, земљом и једну празну.

Покрећи грабуљице по посуди. У кружиће упиши бројеве од 1 до 4 и

одреди кретање грабуљица од најбржег до најспоријег.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Провери како подлога утиче на брзину кретања. Закотрљај кликер истом

јачином по парчету глатког папира. Исто то учини по ребрастом картону, а

затим и мањем пешкиру.

По којој подлози се најбрже, а по којој најспорије кретао кликер? Напиши

одговор.

1. Именуј средине по којима се крећу дечак, девојчица и галеб.

2. Зашто се девојчица брже креће од дечака?

3. Који аутић има подлогу за брже кретање?

4. Зашто се кликер креће спорије по ребрастом картону него по глатком

папиру?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


ОБЛИК ТЕЛА УТИЧЕ НА КРЕТАЊЕ

Предмети могу бити различитих облика. Неки су обли (округли), а неки

имају равне површине.

Од облика предмета зависи начин њиховог кретања. Окретање тела

око себе по подлози зове се котрљање. Кретање при ком је предмет

приљубљен својом доњом страном за тло зове се клизање.

КЛИЗАЊЕ

КОТРЉАЊЕ

Неки предмети имају и обле и равне површине,

па се могу и клизати и котрљати у зависности од

површине којом се ослањају о подлогу.

Обој тело које ће се

приликом котрљања

вртети укруг.

По чему се разликују

ролер и клизаљка?

Један од највећих

изума човечанства је

точак. За шта је све

човек употребио точак?

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дечак је покренуо у исто време оловку, кликер и гумицу. Упоредио је

путеве које су тела прешла.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Најдужи пут је прешао

. Најкраћи пут је прешла

. Изведи оглед на исти начин и измери растојања лењиром.

Кретање тела почиње покретањем, а завршава се заустављањем. Током

кретања, тело пређе одређени пут за одређено време.

покретање

пређени пут

заустављање

1. Ако су сва три предмета од дрвета, најбрже се

креће

, јер кретање зависи од

.

2. Дечак је котрљао кликере по бетону, тепиху и песку. Најбрже се котрљао

кликер по , јер кретање зависи од .

3. Риба плива у , кртица прави тунеле кроз , а птица

лети кроз .

Најспорије се креће

, јер кретање зависи од средине.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Животиње живе у различитим срединама. Њихов облик тела је прилагођен

средини по којој се крећу.

Птице лете кроз

ваздух. Облик тела им

помаже да се лакше и

брже крећу. Човек је

направио авион чији

облик подсећа на птицу.

Тело рибе је издужено

да би лакше пливала.

Човек је направио

подморницу чији облик

подсећа на рибу.

Глиста, мрав, кртица,

змија граде склониште у

земљи. Облик и делови

тела им олакшавају да

се лакше крећу кроз

канале у земљи.

1. Које се животиње крећу

кроз ваздух?

2. Како облик тела помаже

глисти да се креће кроз

земљу?

3. Кад би подморница имала

облик коцке, да ли би се

брже кретала?

На стр. 99 погледајте упутство

за прављење авиона од папира.

Направите их од различитих боја и

организујте мало такмичење.

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


НАУЧИЛИ СМО О КРЕТАЊУ

У ПРОСТОРУ

1. Испод слика животиња напиши назив њиховог кретања.

2. Прецртај кретања која не користе наведене животиње.

ВРАБАЦ: лети – гмиже – скаче – плива

ЗМИЈА: плива – скаче – гмиже – лети

РИБА: скаче – трчи – плива – лети

ГУСКА: хода – гмиже – плива – трчи

3. Заокружи речи које именују оно што мора бити покренуто.

трамвај гуштер пас риба авион птица воденички точак

човек тротинет лабуд чамац змај-играчка љуљашка

4. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна.

Предмети се крећу само ако их покренемо. ДА НЕ

На брзину кретања утиче облик тела. ДА НЕ

Људи могу да ходају, трче и лете. ДА НЕ

Играчке се померају ако се гурају, вуку, подижу или бацају. ДА НЕ

Лопта мора покренути да би се котрљала. ДА НЕ

Клизају тела која имају бар једну равну површину. ДА НЕ

Кретање је промена положаја тела у односу на неко друго тело. ДА НЕ

5. Различити облици кретања користе се у спорту. Повежи начине кретања

са називом спорта.

ХОКЕЈ

ВАТЕРПОЛО

ПЛИВАЊЕ

ТРЧАЊЕ

КЛИЗАЊЕ

ВОЖЕЊЕ

БИЦИКЛИЗАМ

ФУДБАЛ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


6. Јован је на клупи у исто време покренуо три дрвена предмета: коцку,

ваљак и кликер. Допуни реченице.

Предмети који су се котрљали су

који је клизао је

. Предмет

. Предмет који се највише удаљио је

. Предмет који се најкраће кретао је .

7. На линије иза реченица упиши знак aко је тачна или знак ако је

нетачна.

На брзину кретања утиче боја тела.

На брзину кретања утиче колико је тело тешко.

На брзину утиче величина тела.

На брзину тела не утиче облик тела.

8. Попуни укрштеницу.

1) Кретање скакавца је...

2) Кретање облих тела је...

3) Кртица се креће кроз...

4) Кретање птица кроз ваздух је...

5) Кретање санки по снегу је...

6) Кретање зеца док бежи је...

7) Кретање рибе кроз воду је...

7.

5.

6.

2.

4.

1.

3.

9. Реши ребусе.

П

„ ”

В=Х

ТР

,,,

(трчи) (хода) (плива)

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДОБА ДАНА И МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА

Дан је време од 24 сата. Траје од поноћи до поноћи. Светли део дана је

обданица, а тамни део дана – ноћ. Делови обданице су: јутро, преподне,

подне, поподне и вече.

ПОНОЋ

ЈУТРО ПОДНЕ ВЕЧЕ

ПОНОЋ

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

НОЋ

ПРЕ ПОДНЕ

ПО ПОДНЕ

НОЋ

Ради прецизнијег сналажења у времену, људи су поделили дан на сате.

Часовник је справа за мерење времена. Он има бројчаник и казаљке. На

бројчанику су бројеви поређани од 1 до 12.

Велика казаљка

показује минуте.

Мала казаљка

показује сате.

Минути су на

часовнику приказани

између два суседна

броја.

Неки часовници имају

и трећу казаљку

(секундару) која

показује секунде.

Када велика казаљка обиђе цео круг, прошао је један сат. Један сат има

60 минута.

Када мала казаљка обиђе цео круг – прошло је пола дана – 12 сати. Када

обиђе два круга, прошао је цео дан (24 сата).

сати

минути

На дигиталном часовнику сати и

минути су приказани бројевима.

Када је поноћ, на дигиталном

часовнику пише 00:00 часова.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


Померање велике казаљке од једног до другог броја означава 5 минута.

12.05 12.15

12.30

Ако велика казаљка показује

број 12, онда је тачно онолико

часова колико показује мала

казаљка. Када је пун сат, на

дигиталном часовнику пише

број часова и нула минута.

Ако је велика казаљка на

броју 6 мала казаљка се

налази између два броја. Тада

има онолико часова колико

показује мањи од та два броја

и 30 минута.

Ако на сату са бројчаником одређујеш време у поподневним сатима,

потребно је да на број приказаних сати додаш још 12 сати.

То би на примеру изнад било 7.30 + 12 = 19.30 часова.

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КОЛИКО ЈЕ САТИ?

Испод плавих сатова напиши које време показују. На белим сатовима

доцртај казаљке тако да показују време назначено испод слике.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

11.00

17.30 15.30 19.00

9.45

Направи сат!

У прилогу на страни 101 пронађи слику сата.

Исеци је и залепи на дебљи картон. Направи

већу и мању казаљку. Пробуши сат у центру,

закачи казаљке ексером. На полеђини сата,

ексер причврсти чепом од плуте.

1. Шта је часовник?

2. Која казаљка је најспорија, а која најбржа?

3. Зашто је важно да прецизно меримо време?

4. Да ли је школски час једнак по дужини

једном сату на часовнику?

5. Ако увече легнеш у 21 сат и спаваш до 7

ујутру, колико сати је трајало спавање?

делови дана

време

часовник

сат

минут

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


КАКО СУ ЉУДИ НЕКАДА МЕРИЛИ ВРЕМЕ

Људи су од давнина покушавали да мере време. Пре него што су

направљени први механички часовници, људи су мерили време помоћу

пешчаног, сунчаног и воденог сата.

Сунчани сат показује време тако

што се прати кретање сенке на

бројчанику (на тлу).

Пешчани сат мери време проласка

песка кроз узани пролаз који спаја

две стаклене посуде. Постоје већи

и мањи пешчани сатови који мере

дуже и краће време.

Водени сат је посуда напуњена

водом која при дну има отвор.

Време се мерило на основу тога

колико воде истекне кроз отвор

посуде.

Пешчани сат ти може помоћи да

измериш време које ти је потребно

да темељно опереш зубе.

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ГОДИНА И МЕСЕЦИ

Година траје 12 месеци. Сваки месец има своје

име да би се људи лакше сналазили у времену.

Упиши редне бројеве месеца у години како је започето.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

1.

ЈАНУАР

2.

ФЕБРУАР

3.

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

Посматрај слике и допуни реченице.

Први месец у години је

. Последњи месец у години

је . Осми месец у години је .

Прве трешње стижу у месецу

је месец

. Ђаци крећу у школу у

. Пре маја је месец . После октобра

. Обој редни број месеца у ком ти је рођендан.

Зима стиже у . Летњи распуст је у ,

и .

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


Током године, смењују се четири годишња доба: пролеће, лето, јесен, зима.

Годишња доба почињу одређеног датума и трају по три месеца. Трајање

обданице и ноћи мења се током године.

Првог дана пролећа обданица и ноћ трају по 12 сати. Најдужа обданица

и најкраћа ноћ најављују почетак лета. Првог дана јесени обданица и ноћ

трају по 12 сати. Током јесени обданица се из дана у дан скраћује, а ноћ је

све дужа. Најкраћа обданица и најдужа ноћ најављују почетак зиме.

21.

март

22.

јун

април

јул

мај

август

јун

пролеће

лето

септембар

23.

септембар

22.

децембар

октобар

јануар

новембар

фебруар

децембар

јесен

зима

март

Допуни реченице.

Пролеће почиње

, а завршава

се

. Најдуже обданице су

током

, а најдуже ноћи током

. Првог дана пролећа и јесени

обданица и ноћ трају по

сати.

У ком годишњем добу почиње школска година?

година

месеци

пролеће

лето

јесен

зима

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КАЛЕНДАР И ДАТУМ

2019.

Година траје 12 месеци, то јест 52 седмице. Седмица траје седам дана.

Неки месеци трају 30, а неки 31 дан. Фебруар је најкраћи месец у години и

има 28 или 29 дана. Календар је табеларни приказ дана, седмица и месеци

у току једне године.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Погледај календар. Именуј месеце који имају по 31 дан. Који суседни

месеци имају по 31 дан?

Март

П У С Ч П С Н

1 2 3

Јануар

4 5 6П У7С Ч 8П С Н9 10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

11 12 13 14 15 16 17

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

18 19 2028 29 2130 3122 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Фебруар

П У С Ч П С Н

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

2019.

Април

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7

Март

8 9 П10 У С11 Ч П 12 С Н 13 14

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

15 16 17 18 19 20 21

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

22 232524 26 2725 28 29 30 26 31 27 28

29 30

Април

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Мај

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5

Мај

Јун

6П У 7С Ч П8 С Н 9 10 П У С11 Ч П12

С Н

1 2 3 4 5

1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

2027 28 21 29 3022 31 23 24 24 25 2625 27 28 29 2630

27 28 29 30 31

Ј

П У С

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

Јул

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Август

П У С Ч П С Н

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Септембар

П У С Ч П С Н

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Октобар

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Новембар

П У С Ч П С Н

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Децембар

П У С Ч П С Н

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Како читамо календар?

Септембар

Месец

П У С Ч П С Н

1

2 3 4 5 6 7 8

Година

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Октобар 2019.

П У С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Новембар

Дан у седмици

П У С Ч П С Н

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Редни број дана

11 12 13 14 15 16 17

у месецу

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

Дец

П У С

2 3 4

9 10 11

16 17 18

23 24 25

30 31

85


Датум је одређени дан у месецу и години. При писању користимо

три броја: први је редни број тог дана у месецу, други је редни број месеца,

а трећи редни број године.

12. 9. 2019.

Упиши датум свог рођења.

дан месец година

Напиши одговоре.

1. Погледај календар на претходној страни. Који дан у седмици је 20. август?

2. Ког дана је био почетак ове школске године?

3. Колико је субота било у јануару 2019. године?

4. Ког дана ове године ти је рођендан?

5. Ког дана се завршава октобар?

На лак начин можеш да научиш колико дана има који месец у години.

Погледај слику, уочи правило, а затим покушај да именујеш месеце и

њихов број дана без посматрања.

март

31

фебруар

28 или 29

јануар

31

април

30 мај

31 јун

30

јул

31

август

31

септембар

30

октобар

31 новембар

30

децембар

31

календар

датум

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА

Временска лента је трака на којој су приказани временски периоди

(седмица, месец, година…). Она нам помаже да се лакше снађемо у

времену.

Временском лентом може се представити једна седмица.

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

На временској ленти могу се приказати редом догађаји који су се десили.

Миша и Ана су направили временску ленту на којој су представили

догађаје у току једне седмице.

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

Посматрај временску ленту и допуни реченице.

Миша и Ана су посетили баку у .

Ана је добила нову виолину у .

Мишин рођендан је био у .

Временском лентом може се представити једна година.

јануар

фебруар

март

април

мај

јун

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

На временској ленти у празне кружиће упиши бројеве којима су означени

догађаји.

1 – школска слава Свети Сава, 2 – почетак пролећа, 3 – почетак школске

године, 4 – почетак лета, 5 – Дечја недеља, 6 – почетак зиме.

Обој на временској ленти месец у ком ти је рођендан.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


Направи и ти своју временску ленту!

Разговарај са родитељима (старатељима) о својим важним догађајима од

рођења до садашњих дана.

У празна поља нацртај или залепи фотографију, напиши који је догађај и

повежи са годином на временској ленти.

десета година

девета година

осма година

седма година

шеста година

пета година

четврта година

трећа година

друга година

прва година

88

1. Шта је временска лента?

2. Чему служи временска лента?

3. Направите временску ленту за ову школску годину.

Обележите када је коме рођендан и ставите на

одељењски пано.

временска лента

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


НАУЧИЛИ СМО О

КРЕТАЊУ У ВРЕМЕНУ

1. Допуни једнакости.

1 дан = часа

1 година = месеци

1 сат = минута

март =

дана

1 недеља = дана

април + мај =

дана

2. Повежи описе са називима.

Одређени дан у месецу и години

Линија на којој је означен низ година

Приказ свих месеци и дана по недељама у години

календар

датум

временска лента

3. Одреди редослед временских одредница од најмање до највеће

уписујући бројеве од 1 до 6.

дан година минут месец сат седмица

4. Јован средом има тренинг. Два дана пре тога иде у музичку школу, а дан

после тренинга иде баки у посету.

а) Којим даном Јован иде у музичку школу?

б) Којим даном Јован иде баки у посету?

5. Повежи сваку реч са одговарајућим описом.

ЈУТРО

ОБДАНИЦА

ПОНОЋ

ПОДНЕ

светли део дана

тамни део дана

део дана кад Сунце излази

средишњи део дана

део дана кад Сунце залази

део дана између поднева и вечери

завршетак дана и почетак новог

део дана између јутра и поднева

ВЕЧЕ

ПРЕПОДНЕ

НОЋ

ПОПОДНЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


6. Напиши шта означавају бројеви у датуму.

5. 2. 2019.

7. Запиши само редним бројевима следеће датуме.

Осми август 2015. године

Двадесети октобар 2018. године

Шеснаести јул 2016. године

Данашњи датум

8. Нацртај казаљке тако да показују:

5 сати

9 сати

5 минута

10 сати

45 мин.

19 сати

30 мин.

9. На временској ленти повежи догађаје са месецом у години.

Божић

Свети Сава

почетак

школске године

Дечја

недеља

почетак 2.

полугодишта

Празник

рада

почетак

лета

почетак

зиме

90

10. Заокружи називе месеци који имају по 30 дана.

јануар март април децембар фебруар

мај септембар јун октобар новембар

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


САД ЗНАМ

САТ, МИНУТ,

ДАН, СЕДМИЦА,

МЕСЕЦ, ГОДИНА

ОБЛИЦИ

КРЕТАЊА

ХОДАЊЕ

ТРЧАЊЕ

СКАКАЊЕ

ЛЕТЕЊЕ

КЛИЗАЊЕ

КОТРЉАЊЕ

ПУЗАЊЕ

ЉУЉАЊЕ

ВРЕМЕНСКЕ

ОДРЕДНИЦЕ

КРЕТАЊЕ У

ПРОСТОРУ

КРЕТАЊЕ

КРЕТАЊЕ У

ВРЕМЕНУ

КРЕТАЊЕ

ЗАВИСИ ОД:

ПОДЛОГЕ

ОБЛИКА ТЕЛА

ВЕЛИЧИНЕ ТЕЛА

СРЕДИНЕ КРОЗ КОЈУ СЕ

ТЕЛО КРЕЋЕ

ОДРЕЂИВАЊЕ

ВРЕМЕНА

ЧАСОВНИК

КАЛЕНДАР

ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


ТЕСТ КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

1. На линијама испод слика напиши називe кретања: скакање, летење,

клизање, трчање.

2. Повежи линијама описе из леве и десне колоне са начином кретања.

кликер по паркету

пада

сапун по кади

киша из облака

клизи

мачка по тлу

човек по стази

котрља се

кап кише на стаклу

јабука са гране

хода

точак по путу 4

3. Шта утиче на брзину кретања неког тела? Заокружи слова испред свих

тачних одговора.

а) његов облик

б) његова величина

в) његова боја

г) материјал од кога је направљено

д) подлога по којој се креће

ђ) јачина којом је покренуто 5

4. Прецртај једну од две наглашене речи како би тврдње биле тачне.

Лопта се брже котрља по трави – по бетону.

Брже се меша кашиком кроз млеко – мед.

Тело које може и да се клиза и да се котрља јесте ваљак – лопта.

Ако бациш коцкицу и кликер краћи – дужи пут пређе кликер. 4

5. Шта дуже траје? У сваком пару заокружи одговарајућу реч.

дан – месец сат – минут година – месец седмица – сат

4


4

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


6. Допуни реченице одговарајућим речима: обданица, ноћ, часовник,

календар, датум.

Одређени дан у месецу и години је .

Светли део дана је .

Тамни део дана је .

Справа за мерење времена је .

Запис свих месеци, дана и седмица у години је 5

7. Напиши имена месеци који се налазе између октобра и фебруара.

3

8. Доцртај казаљке на сату тако да показују време назначено испод слике.

9.00 14.30 12.00

3

9. Допуни реченице одговарајућим бројем.

Дан има часа. Година има месеци. Недеља има дана.

Пола сата има минута. Октобар има дан. 5

10. Допиши на крају сваке реченице назив одговарајућег годишњег доба.

Обданица је најдужа, а ноћ најкраћа када почиње .

Обданица и ноћ подједнако трају када почињу и .

Обданица је најкраћа, а ноћ најдужа када почиње . 4

Скала за оцењивање:

35–41 – одличан (5); 27–33 – врло добар (4); 20–26 – добар (3);

13–19 – довољан (2); 0–12 – недовољан (1)

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


94

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПРИЛОЗИ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

95


96

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

97


98

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


100

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

101


102

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

More magazines by this user