13.10.2021 Views

Letopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Page1


Page2

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ

РАД ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Школска година почела је 1. септембра 2020. године, а завршена је за ученике

осмог разреда 8. јуна 2021. године, а за ученике од првог до седмог разреда завршена

је 22. јуна 2021. године. Ова школска године почела је у несвакидашњим околностима.

Због епидемије Ковид 19 настава се делимично одвијала у школи, а једним делом

онлајн. Часови су скраћени и трају 30 минута. У оваквим условима ваннаставне

активности није било лако организовати, али сви ми у школи смо се потрудили да

обележимо значајне догађаје. Велики број активности смо реализовали онлајн и

потрудили се да укључимо ученике и наставнике из других школа.

Током првог полугодишта у школи су реализоване следеће активности:

1.9.2020. пријем првака

26.септембра до 3. октобра 2020. обележен је Европски дан језика

1. 10.2020. обележили смо Светски дан старих и Дан интелигенције

5.10.2020. почетак наставе за полазнике првог, другог и трећег циклуса

5. до 9. октобра 2020. обележена је Дечија недеља

16.10.2020. одржана је манифестација „Здрава храна“

13.11.2020. Светски дан љубазности

18.11.2020. обележавање Дана погибије Вељка Дугошевића

20.11.2020. Светски дан детета

27.1. 2019. прослава школске славе Свети Сава

Током другог полугодишта у школи су реализоване следеће активности:

9.2.2021. Дан безбедног интернета

17.2.2021. рођендан Доситеја Обрадовића

24.2.2021. Дан ружичастих мајица

8.3.2021. Међународни дан жена

22.4.2021. Дан планете Земље

23.4.2021. Светски дан књиге

28.4.2021. Ускршње чаролије

11.5. 2021. Дан школе


Page3

НАСТАВНИ КАДАР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ТУРИЈА У ШКОЛСКОЈ

2020/2021. ГОДИНИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД

Снежана Бојовић Васпитач Припремно-предшколска

група Турија

Софиа Миленковић разреднa наставa I разред Турија

Јасна Вунтуришевић / Дијана разреднa наставa

II разред Турија

Пантић

Љиљана Павловић разреднa наставa III и IV разред Турија

Милица Радовић разреднa наставa II и IV разред Каона

Ивана Павловић Српски језик V,VI,VII,VIII разред

Предраг Стевић Енглески језик I -VIII разред

Милан Крстић Историја V,VI и VII разред разред

Душица Гајић

Историја

Свакодневни живот у

прошлости

VIII разред

VI разред

Саша Драгојевић

Ликовна култура

Цртање, сликање и

вајање

Музичка култура

Хор и оркестар

V,VI,VII,VIII разред

VII разред

Слађана Шпрљан

V,VI,VII,VIII разред

VIII разред

Филип Пауновић Географија V,VI,VII и VIII разред

Милан Јовановић

Техника и

технологија

V,VI,VII,VIII разред

Информатика и

рачунарство

Слободан Томић Физика VI,VII,VIII разред

Небојша Илић Математика V,VI,VII,VIII разред

Сандра Степановић Биологија V,VI,VII,VIII разред

Слободан Јовановић Хемија VII , VIII разред

Слободан Томић

Физичко и здравствено

васпитање

V,VI ,VII ,VIII разред

Санела Анкић Грађанско васпитање V,VI,VII,VIII разред

Дејан Ромањак Верска настава II,IV,VII и VIII разред

Санела Анкић Немачки језик V , VI ,VII,VIII разред


Page4

ПРОЈЕКТИ

И ове школске године реализовали

смо велики број занимљивих активности.

Наставили смо учешће у пројекту

“Квалитетно образовање за све“. Циљ

пројекта је подизање квалитета образовања

подстицањем демократске културе у систему

формалног образовања, као и подизање

нивоа знања и свести међу наставницима, ненаставним кадром, ученицима и

локалном заједницом о концепту, политикама, пракси и добробити

инклузивног образовања и демократске културе.

У оквиру пројекта предвиђен је низ пројектних активности, међу

којима су заједничке радионице школа учесника у пројекту, стручно

усавршавање наставника, менторски

састанци са школама „Трива Виторовић

Лебарник“ из Лаћарка и „Вук Караџић“ из

Неготина . Обуку за менторе прошли су

Јелена Живановић и Небојша Илић.

Такође, реализован је низ активности у

оквиру школе: организован је низ онлајн

активности поводом Европског дана језика и

обележени Светски дани љубазности и

Светски дан детета, као и низ радионица о

правима детета у оквиру Дечије недеље.

Током пројекта са ученицима је разговарано о поштовању националног

и културног идентитета, а посебна пажња је посвеђена

безбедности деце на интернету и превенцији вршњачког

насиља.

Током школске године релизовани су и праћени

часови на основу чек лист за праћење демократских

компетенција на часовима, а затим је дискутовано о

посећеним часовима.


Page5

ПРОЈЕКТИ

И ове школске године настављена је реализација програма

„Обогађен једносменски рад“. Ученици похађају додатне активности

по свом избору након редовне наставе. Уз помоћ ученика и

наставника раде домаће задатке, уче да праве презентације ,

упознају се са здравим стиловима живота и народном традицијом,

уче да наука није баук, већ да може бити веома забавна.

Глуме, пишу и исказују своју креативност праваћи различите

предмете. Развијају социјалне вештине и упознају се са животом

деце у различитим крајевима света. Због епидемијске ситуације за

ученике првог циклуса активности су реализоване у школи, а за

ученике другог циклуса онлајн.


Page6

ПРОЈЕКТИ

ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија једна је од две школе из Србије учеснице

пројекта SALL –ШКОЛА КАО ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЈА . Пројекат SALL је

финансиран из програма Европске Унијеза истраживање и

иновације HORIZONT 2020 у оквиру споразума о гранту

бр. 871794. У сарадњи са Центром за промоцију наука из

Београда одржано је више састанака и међународних

конференција на којима су учествовале школе из Европе и

Израела. Поред пројектног тима школе

у пројекат су укључени и партнери из локалне заједнице :

Виолата Велимировић, саветница заобразовање

председника општине, Мирко Петровић, председник

удружења „Ентузијасти“,Гордана Миленковић, представник канцеларије за ЛЕР,

Филип Илић, ИТ стручњак, и др Саша Дражиловић, испред Завода за јавно здравље

Пожаревац.

Школа је осмислила иновативан пројекат који је представљен међународним

партнерима.Пројекат се реализује у више фаза са циљем да унапреди производњу

хране на локалном нивоу, која би се затим

користила у исхрани. У првој фази пројекта ученици

прикупљају податке од мештана о начину узгоја

поврћа и анализирају их. Следећа фаза је израда

софтвера који ће бити прототип пројекта. Софтвер

ће бити постављен онлајн и моћи ће да му приступе

сви заинтересовани. Софтвер, на основу

прикупљених података и вишегодишњих података

оклиматским променама, предлаже корисницима

оптималне услове садње и узгоја одабранебиљне културе. Током пројекта

континуирано ће се вршити прикупљање органског отпада у циљу прављења

компоста. Компост ће се користити у поселедњој фази када ће се

направити„паметна“ башта, која подразумева гајење одређене врсте поврћа у

контролисаним условима уз помоћ вештачке интелигенције.

Велику подршку школи у осмишљавању пројекта прижиле су Јелена Јоксимовић,

координатор пројекта за Србију, и Данијела Вучићевић из Центра за промоцију

науке.

Ученици ће учешћем у пројекту стећи нове

вештине и знања кроз СТЕМ начин учења

повезаће знање из

више области како би се што

боље припремили за оно што их чека после

школовања. На овакав начин развијају се

радозналост,

технички и критички начин

мишљења код ученика па они стичу и негују

љубав према науци.


Page7

Наставили смо и учешће у

eTwinning пројектима. Предшколци

реализују eTwinning пројекat ,,Живи

здраво” који је везан за здрав живот.

Предшколци су чествовали у

догађајима ,,I love autumn” који говори

о чувању дрвећа и очувању животне средине и ,, Моntessori

art” догађај ,у оквиру пројекта ,, Europe in my

kindergarten”, на коме се постављају

фотографије деце која сама раде и стварају

примењујући конкретна животна умећа

неопходна за свакодневни живот.

Ученици и наставници учествују и у

eTwinning пројекту „Дан ружичастих

мајица“ који има за циљ превенцију

вршњачког насиља. Ово је међународни

пројекат у којем напа школа учествује

сваке године.

Наставница Ивана Павловић један је од аутора пројекта

„Чаробни свет бајки“ у коме су ученици читатали, писати

бајке, али и глумили своје омиљене ликове.


Page8

ПРОЈЕКТИ

Одељењске старешине 7. и 8. разреда одржале су заједнички

родитељски и приказале презентацију о Професионалној оријентацији.

Исту презентацију приказали су и чланови вршњачког тима својим

друговима и другарицама. Због епидемијеске ситуације већина

активности је организована онлајн. Отворена је посебна Гугл учионица

где су наставници постављали материјале.

Током септембра и октобрa су

одржане радионице „Ја о себи“ и „Мој

живот за 15 година“. Ученици сз цртали и

радили упитнике на ову тему. Ученици су

на часу Информатике и рачунарства

упознати са техникама претраживања на

интернету. Циљ ове вежбе односио се на

проналажење школа које би могле да интересују ученике приликом

уписа. Ученици су радили тестове способности и информисали се о

жељеним занимањима путем линкова које су добијали од наставника. У

осмом разреду ученици су имали прилику да дефинишу своја очекивања

од будућих занимања, као и да представе шта то она за њих

представљају. У оквиру активности „Пратим те на послу“ , одржане је

један час српског језика у осмом разреду где је су ученици били у улози

наставника, остали планирани часови нису реализовани због преласка

на онлајн наставу.


Page9

ПРОСЛАВИЛИ СМО

И ове школске године

27.1.2021. прославили смо

Светог Саву - школску славу,

али на мало другачији начин

јер због епидемијске ситуације

нисмо били у прилици да

организујемо приредбу.

Свештеник

Никола

Солдатовић

је пререзао

колач. Ученици млађих разреда

истраживали су о Светом Сави, цртали

и бојили, а њихови старији другари су

гледали презентацију и учествовали у

квизу о Светом Сави. Ученици су

добили пакетиће од локалане

самоуправе.


Page10

ПРОСЛАВИЛИ СМО

Дан школе

Ове школске године Дан школе смо, због епидемијске ситуације, обележили

на другачији начин. Поново смо покренули временску

машину и угостили смо нам драге личности из

поршлости. Овај пут са нама су се дружили Наталија

и Вељко Дугошевић. Они су се присетили својих

почетака и доласка у Турију, где су обоје радили као

учитељи. Причали су нам како је изгледао школски

систем за време Дугог светског рата, а Ната је

говорила о значају школовања девојчица. У тешким

ратним временима, обоје су се трудили да помогну

сељацима, а њихова борба се водила да два фронтапротив

непријатеља за ослобођење и за образовање и

едукацију становништва.


Page11

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО

Обележили смо и Дечију недељу под слоганом „Подељена срећа је

два пута већа“. Потрудили смо се да на предлог ученика осмислимо

низ занимљивих активности, а да притом поштујемо епидемијске

мере и не угрозимо безбедност

ученика. Направили смо снимке

на којима су ученици млађих

разреда одговарали на питања

својих старијих другара о томе

шта је толеранција, демократија,

другарство и слично. Давали су

занимљиве одговоре о томе како

они разумеју ове појмове. Осмишљена је и активност Слагалица.

Сваки разред је добио свој део слагалице да украси, а затим када се

делови слагалице споје добија се порука. Циљ ове активности је

био да покаже да нешто што појединачно делује бесмислено,

заједно са другима добија смисао. Одрађена је онлајн аукција

предмета које су израдили или поклонили ученици. Одлучено је да

приход иде деци из

Звечанске. Симљена је

кореографија за песму

„Happу“. Прваци су

примљени у Дечији савез.

Заједно смо цртали цртеж

пријатељства тако што су

два ученика добила два

деле слике и свако је бојио

за себе, а онда смо их

спојили. Све активности

поводом Дечје недеље биле

су осмишљене тако да

прате задати слоган, али и

да код ученика развијају

сарадњу, комуникацију, естетичку компетенцију, толераанцију и

прихватање различитости.


Page12

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО

И ове школске године обележили смо Европски дан језика у оквиру пројекта

„Квалитетно образовање за све“ који реализујемо у сарадњи са Саветом Европе.

Због епидемијске ситуације ова активност реализована је онлајн тако што је

отворена Гугл учионица, линк је подељен на друштвеним мрежама па су могли да

приступе сви заинтересовани у периоду од 26.9. до 3.10. 2020. године, а одазвао се

велики број њих. Радили су анкете, играли игрице из језика, подсетили смо их како

смо раније обележавали овај дан, а могли

су да прочитају и одгледају презентације о

занимљивостим о језику и сл.

Представници Ученичког парламента и

Вршњачког тима урадили су анимирани

видео као најаву ове активности.

Током септембра и октобра месеца

МЕНСА Србије је организовала конкурс

поводом обележавања Дана

интелигенције. У нашој школи су

реализоване две одобрене активности од

стране МЕНСЕ , у првом разреду

активност ,,Цртеж ми говори” и у шестом разреду ,, Танграм”. Обе активности су

биле организоване у оквиру предвиђених наставних јединица и усмерене на развој

интелектуалних способности ученика. Небојша Илић и Софиа Миленковић су

добили захвалнице за учешће на овом догађају и организацији активности којима је

дат велики допринос обележавању овог догађаја.

Ове школске године нисмо били у могућности да угостимо наше старије

суграђане поводом Светског дана старих 1.10.2020. године, али их нисмо

заборавили. Направили смо видео поруку за њих сачињену од фотографија са

претходних дешавања и порука које су наши ученици упутили старијима.

Поводом Међународног дана заштите животиња

4.10.2020. године, наша школа се укључила у међународну

онлајн акцију коју је спровело Удружење за заштишту

животиња луталица „Hаppy paw“ из Украјине. Ученици су

слали цртеже, презентације и снимке животиња, а остварили

смо сарадњу и са другим школама учесницима пројекта

„Квалитетно образовање за све“.

За Дан љубазности 13.11.2020. године ученици од 1.

до 4. разреда су уредили пано са порукама, док су њихови

старији другари поруке стављали у кутију. Реализована и

активност „Узми комплимент“ тако што су ученицима и

запосленима дељене цедуље са комплиментима.


Page13

.

Поводом Светског дана детета 20.11.2020.

организован је тематски дан „Дете је дете да га

волите и разумете“ за ученике 3. и 4. разреда .

Ученици су дискутовали због чега се обележава овај

дан, радили задатке са тематиком детета, његових

права и обавеза и цртали на тему „Сви једнаки, сви

различити“.

Нисмо заборавили ни годишњицу погибије

Вељка Дугошевића 18.11.2020. године. Представници

Ученичког парламента поставили су цвеће крај његове

бисте.

Поводом 10.12.2020.

Међународног дан људских

права отоврили смо Гугл учионицу где смо поставили

разне материјале, а сви који су желели да пирступе могли су

да ураде и провере колико добро познају Универзалну

декларацију о људским правима и Конвенцију о правима

детета. Такође, подсетили смо се како смо раније

обележавали овај дан.

Поводом Нове године уређене су учионице млађих

разреда и одржан маскембал. Њихови старији другари нису

могли да учествују у овим

активностима јер су наставу похађали

од својих кућа.

Обележили смо и рођендан Доситеја Обрадовића

17.2.2021.на несвакидашњи начин. Тим поводом приредили

смо му рођендански соаре. Из разговора са њим схватили смо

да никада није јео помфрит иако је донео кромпир у Србију.

Радо се присећао својих путовања, Првог српског устанка и

дружења са Карађорђем, док је нерадо говорио о свом односу

са Вуком Караџићем. Са Доситејем су се дружили ученици од

4. до 8.разреда. Доситеј је радо одговарао на маштовита

питања наших ученика.

Обележили смо

и Међународни дан

жена 8.3.2021. године

тако што су ученици

припремили пригодне

поклоне за маме и

наставнице.


Page14

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО

И ове школске године придружили смо се

обележавању

Дана

ружичастих мајица –

Међународног дана борбе

против вршњачког настиља.

Још једном смо оштро

осудили сваки вид

дискриминације и насиља

међу ученицима! Учествовали смо у истоименом еТвининг пројекту и

разменили искуства са школама из региона. У окриву овог пројекта

обележили смо и Дан безбедног интернета. Тим поводом је одржана

радионица „Трипут размисли, једном ентер“ . Посебно је говерено о

ризичном понашању на интернету и учешћу у изазовима на друштвеним

мрежама.

На сам дан ружичастих мајица Ученички парламент и Вршначки тим

учествовали су на међународној конференцији, а затим је организован и

квиз на тему вршњачког насиља. Ученици млађих разреда цртали су на

ову тему.


Page15

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Здрава храна и

Ускршње чаролије

Октобар је био посвећен здравој

исхрани. Предавање о здравој исхрани

традиционално је одржао др Саша

Дражиловић .

Ученици млађих разреда су показали своју

креативност правећи фигурице од воћа и

поврћа, али и воћну салату којом су се

послужили.

Њихови старији

другари су имали

задатак да осмисле мени за свој рестаоран здраве

хране.

Прославили смо и Ускрс традиционалном

манифестацијом „Ускршње чаролије“. Ученици су

фарбали јаја, правили корпице и венчиће.

Украшавали папирна јаја, шаргарепе и пилиће.


Page16

РЕАЛИЗУЈЕМО

Ове школске године

реализовано је неколико тематских дана. У

млађим разредима часови су били посвећени

годишњим добима.

Тематска недеља „Јесен“ реализована је

на часовима Српског језика, Математике и

Ликовне културе. Ученици су били подељени

у групе и радили су занимљиве задатке,

правили кративне ствари од лишћа .

Ученици трећег и четвртог разреда

посветили су тематски дан „Дете је дете да

га волите и разумете“ правима детета и на

тај начин обележили Светски дан детата. У

овом одељењу као тематски дан обалежен

је и Дан планете Земље под слоганом „Планета и ја дишемо у истом

ритму“. Њима су у посету дошли предшколци како би се упознали са

будућом учитељицом и заједно су учили о рециклжи и заштити

животне средине.

За ученике старијих разреда организована је тематска недеља

„Упознајемо се са филмовима и књигама за децу“. Отворене је

специјална Гугл учионица где су наставници постављали

занимљиве материјале и препоручивли

ученицима филмове рађење по књигама. У

школи је поводом Светског дана књиге

организован квиз, а ученици су посетили

предшколску групу обучени као јунаци бајке,

тако да су им млађи другари постављали

питања Снежани и вештици, Успаваној

лепотици, Пепељуги, принцу, патуљцима и сл.


Page17

РЕАЛИЗУЈЕМО

ДРУГА ШАНСА

Настава у ФООО организована је у

поподневним часовима, у договору са

полазницима. Часови трају по 30 минута.

Настава почела је 5. октобра и

трајала је у континуитету 7 месеци, а

завршила се 16. априла за полазнике

трећег циклуса, односно 28. априла 2021. за полазнике првог и другог

циклуса. На крају првог дела другог циклуса крајем јануара, полазници

су добили сведочанства о завршеном петом разреду, а на крају

другог циклуса полазници су добили сведочанства о завршеном

шестом разреду.

На крају првог дела део трећег циклуса полазници су добили

сведочанства о завршеном

осмом разреду.

Током наставе за

полазнике школа остварује

сарадњу са Националном

службом за запошљавање,

Центриом за социјални рад и

са месним заједницама и

локалним самоуправама..

Полазници трећег

циклуса полагали су завршни

испити на крају основног

образовања.


Page18

ИЗДВАЈАМО

У нашој школи је одржан први круг обука од националног значаја

"Формативно оцењивање у дигиталном окружењу". Тако да су наши

наставници међу првима у Србији прошли овај семинар и онлајн део

обуке. Водитељ обуке је била Ивана Павловић, саветник - спољни

сарадник ЗУОВ-а и МПНТР.

Саветнице-спољне сараднице ШУ Пожаревац Софиа Миленковић

и Ивана Павловић одржале су предавање о коришћењу Гугл учионице,

како би се наставници упознали са овом онлајн платформом на почетку

школске године и били припремљени и оспособљени да је користе током

школске године.


Page19

УЧЕСТВОВАЛИ СМО

КОНКУРСИ И

ТАКМИЧЕЊА

На ликовном конкурсу који је организовала Туристичка

организација Кучево, учествовали су и ученици наше школе. Жири је

одабрао најбоље радове са мотивима

који ће красити сувенире. По мишљењу

жирија, један од победничких радова

јесте и рад ученице 8. разреда наше

школе, Анице Михајловић. Јако смо

поносни на чињеницу што ће се мотив

њеног рада наћи на неком од сувенира

ТОК-а.

На Општинском такмичењу из

немачког језика ученица наше школе

Аница Михајловић освојила је 2. место.

Аница је била успешна и на Окружном

такмичењу и освојила је друго место и

пласман на Републичко такмичење из

немачког језика, али није успела да освоји

једно од прва три места.

Наши ученици су учествовали и на

Општинској смотри рецитатора. Ања

Анкић, први разред, освојила је 3. место, а

Александра Митровић, пети разред,

освојила је 2.место.

На новогодишњем ликовном

конкурсу у Кучеву награде су освојиле

Анђела Петровић из припремнопредсколске

групе и Емилија Живановић,

ученица из 4. разреда.


Page20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!