03.10.2022 Views

Letopis 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Page1


ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ

РАД ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Школска година почела је 1. септембра 2021. године, а завршена је

за ученике осмог разреда 7. јуна 2021. године, а за ученике од првог до

седмог разреда завршена је 21. јуна 2021. године. Током првог

полугодишта у школи су реализоване следеће активности:

1.9.2021. пријем првака

27.9. 2021. обележен је Европски дан језика

1. 10.2021. обележили смо Светски дан старих и Дан интелигенције

4.10.2021. почетак наставе за полазнике првог, другог и трећег

циклуса

4. до 8. октобра 2021. обележена је Дечија недеља

20.10.2021. Превенција вршњачког насиља

20.10.2021. Здрава храна

18.11.2021. обележавање Дана погибије Вељка Дугошевића

20.11.2021. Светски дан детета

10.12.2021. 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу

27.1. 2022. прослава школске славе Свети Сава

Током другог полугодишта у школи су реализоване следеће

активности:

25.2.2022. Дан ружичастих мајица

8.3.2022. Међународни дан жена

21.4.2022. Ускршње чаролије

24.5. 2022. Дан демократске културе

Page2


НАСТАВНИ КАДАР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ТУРИЈА У

ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД

Снежана Бојовић Васпитач Припремно-предшколска група

Турија

Љиљана Павловић разреднa наставa I и IV разред Турија

Милица Радовић разреднa наставa I и III разред Каона

Софиа Миленковић разреднa наставa II разред Турија

Јасна Вунтуришевић разреднa наставa III разред Турија

Ивана Павловић Српски језик V,VI,VII,VIII разред

Предраг Стевић Енглески језик I -VIII разред

Милан Крстић Историја V,VI и VIII разред разред

Душица Гајић

Историја

Свакодневни живот у

прошлости

VII разред

Саша Драгојевић

Слађана Шпрљан

Ликовна култура

Цртање, сликање и вајање

Музичка култура

Хор и оркестар

V,VI,VII,VIII разред

VIII разред

V,VI,VII,VIII разред

V разред

Филип Пауновић Географија V ,VI,VII и VIII разред

Милан Јовановић

Техника и

технологија

Информатика и

рачунарство

V ,VI,VII и VIII разред

Слободан Томић Физика VI,VII,VIII разред

Небојша Илић Математика V,VI,VII,VIII разред

Page3

Сандра Степановић Биологија V,VI,VII,VIII разред


Чувари природе

VI разред

Слободан Јовановић Хемија VII и VIII разред

Слободан Томић

Физичко и здравствено

васпитање

V,VI,VII и VIII разред

Филип Пауновић Грађанско васпитање V,VI,VII,VIII разред

Дејан Ромањак Верска настава I и III , V,VII и VIII разред

Санела Анкић Немачки језик V , VI ,VII,VIII разред

Санела Анкић

Влашки говор са

елементима националне

културе

I -VIII разред

Page4


ПРОЈЕКТИ

„Квалитетно образовање за

све“

Наставили смо учешће у пројекту “Квалитетно образовање за све“. Циљ

пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске културе

у систему формалног образовања, као и подизање нивоа знања и свести међу

наставницима, ненаставним кадром, ученицима и локалном заједницом о

концепту, политикама, пракси и добробити инклузивног образовања и

демократске културе.

У оквиру пројекта предвиђен је низ

пројектних активности, међу којима су

заједничке радионице школа учесника у

пројекту, стручно усавршавање наставника,

менторски састанци са школама „Трива

Виторовић Лебарник“ из Лаћарка и „Вук

Караџић“ из Неготина . Обуку за менторе

прошли су Јелена Живановић и Небојша

Илић.

Такође, реализован је низ активности у

оквиру школе: обележен је Европског дана језика и Светски дан детета, као и

низ радионица о правима детета и емпатији у оквиру Дечије недеље.

Током пројекта са ученицима је разговарано о

поштовању националног и културног идентитета, родној

равноправности, а посебна пажња је посвеђена превенцији

вршњачког и дигиталног насиља. Реализована је и

активност „Моје двориште , моје позориште“ где су ученици

снимили кратак драмски приказ о вршњачком насиљу.

Обележен је и Дан демократске културе, а том

приликом школу је посетила висока делегација Европске

уније , Савета Европе и МПНТР.

Page5

Током школске године релизовани су и праћени часови на основу чек

лист за праћење демократских компетенција на часовима, а затим је

дискутовано о посећеним часовима. Напрвљена је и апликација о

демократским компетентенцијама.


ПРОЈЕКТИ

И ове школске године настављена је реализација програма

„Обогађен једносменски рад“. Ученици похађају додатне активности

по свом избору након редовне наставе. Реализовали смо следеђе

активности : Издрада домаћих задатака и помоћ у учењу, Биљке и

животиње, Зелена планета, Вежбај и буди здрав, Дечји бонтон,

Покрени кликер, Живот са природом, Покрени се и вежбај, Свет на

длану, Није тешко бити фин, У друштву је боља игра и Читалачки

клуб. У другом полугодишту реализоване су и радионице Свет

финансија. Ученици су проширили знања из различитиџ области,

дружили су се и развијали социјалне вештине.

Page6


ПРОЈЕКТИ

Page7

ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија једна је од

две школе из Србије учеснице пројекта SALL –

ШКОЛА КАО ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЈА .

Пројекат SALL је финансиран из програма

Европске Унијеза истраживање и иновације

HORIZONT 2020 у оквиру споразума о гранту бр.

871794. У сарадњи са Центром за промоцију

наука из Београда одржано је више састанака и

међународних конференција на којима су учествовале школе из Европе и

Израела. Поред пројектног тима школе

у пројекат су укључени и партнери из

локалне заједнице : Виолата

Велимировић, саветница заобразовање

председника општине, Мирко Петровић,

председник удружења „Ентузијасти“,

Гордана Миленковић, представник

канцеларије за ЛЕР, Филип Илић, ИТ

стручњак, и др Саша Дражиловић,

испред Завода за јавно здравље

Пожаревац.

Школа је осмислила иновативан

пројекат који је представљен

међународним партнерима. Продукт прве фазе

је софтвер који је оперативан и представљен

ученицима. Наставник Небојша Илић објаснио

је ученицима како се користи апликација “Моја

башта” и приказао видео о прављењу компоста.

Израђене су кутије за компост и набављен

материјал за „паметан“ пластеник, чија се

изградња планира у наредном периоду. Помоћу

посебних апликација на мобилном телефону

пратиће се влажност земљишта и ваздуха, као и

температура.


ПРОЈЕКТИ

Page8

Одељењске старешине 7. и 8. разреда одржале су заједнички

родитељски и приказале презентацију о Професионалној оријентацији.

Исту презентацију приказали су и чланови вршњачког тима својим

друговима и другарицама.

Током септембра и октобрa су

одржане радионице „Ја о себи“ и „Мој

живот за 15 година“. Ученици сз цртали и

радили упитнике на ову тему. Одржане су и

радионице о невербалној комуникацији и

родној равноправности приликом

запошљавања. Ученици су на часу

Информатике и рачунарства упознати са техникама претраживања на

интернету. Циљ ове вежбе односио се на проналажење школа које би

могле да интересују ученике приликом уписа. Ученици су радили тестове

способности и информисали се о

жељеним занимањима путем

линкова које су добијали од

наставника. У осмом разреду

ученици су имали прилику да

дефинишу своја очекивања од

будућих занимања, као и да

представе шта то она за њих

представљају. У оквиру

активности „Пратим те на послу“ ,

одржане је по један час српског

језика у седмом и осмом разреду

где је су ученици били у улози

наставника. Такође, ученице 8.

разреда Јована Рејкић и Вања

Митровић одржале су час у комбинованом одељењеу 1. и 4. разреда.

Ученици су били и у улози васпитача и бибилиотекара.


ПРОСЛАВИЛИ СМО

И ове школске године

27.1.2022. прославили смо

Светог Саву - школску славу, али

на мало другачији начин јер због

епидемијске ситуације нисмо

били у прилици да организујемо

приредбу.

Свештеник Никола Солдатовић

је пререзао колач. Ученици

млађих разреда истраживали су о

Светом Сави, цртали и бојили, а њихови старији другари су

гледали презентацију и учествовали у квизу о Светом Сави

.

Page9


ПРОСЛАВИЛИ СМО

ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија је 24.5. 2022. године обележила Дан

демократске културе, с циљем промоције

критичког размишљања, родне

равноправности и културне

разноликости, као и истинских вредности

демократске културе у локалној

заједници. Том приликом школу су

посетили његова екселенција Емануеле

Жирофре, амбасадор ЕУ у Републици

Србији, Тобијас Флесенкемпер, шеф

Канцеларије Савета Европе у Београду,

Ивица Радовић, државни секретар у

МПНТР, као представници ШУ

Пожаревац и локалне самоуправе на челу са председником Општине Кучево

Иваном Рајчићем.

Основна школа „Вељко Дугошевић“ једна је од 59 школа у Србији које су део

заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за

све“. Већ пет година школа развија компетенције за демократску културу, прво као

пилот школа у заједничком пројекту ЕУ и Савета Европе „Подстицање демократске

културе у школама“, а сада као ментор школа са новом улогом која укључује

усмеравање других школа кроз процес развоја компетенција за демократску културу.

У фокусу Дана демократске културе чији је мото био “Свет мојих снова” биле

су четири дебате на различите теме под следећим називима : критички кутак,

дигитални кутак, равноправни кутак и културолошки кутак. Учесници дебата су

разменили мишљења о томе на који начин се формира критичко мишљење и која је

улога медија у

томе,

разговарало се и о добрим и

лошим странама интернета и

друштвених

мрежа.

Посетиоци су могли да изнесу

и своје ставове о

подели послова

на мушке и женске, али и да

укажу и на предрасуде које

имамо о другим народима и

њиховим

културама.

Page10

Гостима

апликација која

демократску

је пирказана и

промовише

културу.


ОБЕЛЕЖИЛИ СМО

Овогодишњи слоган Дечје недеље гласио је „Дете је дете да га волити и разумете“, па

у складу са тим представници Ученичког парламента и Вршњачког тима предложили

су да се бавимо емпатијом и односом деце и одраслих. Водич кроз активности био нам

је Мали Принц који нас је подсетио да деца и одрасли најчешће исте ствари

посматрају из различите перспективе.

Дечју недељу смо отворили активношћу „Били су деца као и ти“. Упознали смо се са

детињством писаца, научника и војсковађа и сазнали са којим изазовима су се

суретали током одрастања.Затим смо у уторак реализовали радионицу „Драга

Савета“. Угостили смо Савету Радозналић, школског психолога, која нам је помогла

да решимо неке од проблема са којима се свакодневно суочавају тинејџери у

комуникацији са одраслима. Наставници и ученици глумили су сцене, након којих је

следила дискусија. Пробали смо да решимо сукобе око касних излазака и журки,

куповине гардеробе, пушења, лоших оцена, али и породичних проблема након развода

родитеља. Пошто су ученици изразили жељу да сазнају нешто више о проблему дечјих

бракова, овом темом смо се бавили у среду. На радионици „Живели су (не) срећно…“

пратили смо животни пут Ларисе, девојчице из античке Грчке, средњовековне

византијске принцезе Симониде, ромског дечака Сеферџана и двојчице Миле из ових

крајева. Дискотовали смо о друштвено-политичким и породичним приликама које су

утицале на судбине обих стварних и измишљених ликова. Након презентације требало

је да се ученици поистовете са Милом и Марком, тинејџерима који се суочавају са тим

да ће постати родитељи, иако су малолетни. У четвртак у фокусу нам је била

емпатија. У оквиру радионице „Желим да ме разумеш“ ученици, подељени у

групе, дискутовали су о проблемима тинејџера да се уколопе у вршњачку групу. Све

радионице су реализовале Санела Анкић, координатор Ученичког парламента, Ивана

Павловић, координатор Вршњачког тима и Ивана Ђокић – Виденовић, педагог. Петак

је био спортски дан. У одбојкајшкој утакмици снаге одмерили су мештовити тимови

ученика и наставника. У борби Титана и Киклопа није било победника јер су, у дух

Дечје недеље и спортског фер плеја, тимови

одлучили да меч прекину при резултату 2:2.

Page11

Ученици млађих разреда у току Дечје недеље

писали су поруке ђацима првацима као савет,

како би они постигли што бољи успех у учењу.

Ученици првог разреда упознали су се са

Букваром дечјих права. Кроз ликовне

радионице урадили су своје дрво генерације и

цртали на тему другарства. Сви ученици млађих

разреда писали су поруке пријатељства, речи

извињења и честитке једни другима. За сам крај

организоване су „Игре без граница“, где су се

ученици такмичили у скакању у џаковима и

надвлачењу конопца.


Page12

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО


Page13

И


Page14


РЕАЛИЗУЈЕМО

Током

првог полугодишта реализовали смо неколико тематских

дан и недеља. И ове школске године ученици на

различите начине бавили годишњим добом „Јесен“.

Читали су адекватне текстове, радили занимљиве задатке

и правили различите креације од сувог лишћа.

Један дан смо посветили науци под слоганом „У

свету науке“. Упознаили смо се са животом познатих

научника, решавали занимљиве математичке задатке, али и спровели

неколико интересантних експеримената.

У оквиру тематског дана „Ледено доба“ сазнали смо нешто ново о

животу људи и животињским врстама које су живели на Земљи током

леденог доба.

Тематске недеље биле су посвећене „Деци жртвама рата“ и „Дану

примирја у Првом светском рату“. Говорили смо о страдањима деце и

одраслих у различитим периодима од турске најезде, преко периода борбе

за ослобођење до Првог и Другог светског рата.

Page15


РЕАЛИЗУЈЕМО

ДРУГА ШАНСА

Настава у ФООО организована је

у поподневним часовима, у договору

са полазницима. Часови трају по 30

минута.

Настава почела је 4. октобра и

трајала је у континуитету 7 месеци, а

завршила се 20. априла за полазнике

сва три циклуса. На крају првог дела

другог циклуса крајем јануара,

полазници су добили сведочанства о завршеном петом разреду, а на

крају другог циклуса полазници су добили сведочанства о завршеном

шестом разреду.

На крају првог дела део трећег циклуса полазници су добили

сведочанства о завршеном осмом разреду.

Током наставе за полазнике школа остварује сарадњу са

Националном службом за запошљавање, Центриом за социјални рад и

са месним заједницама и локалним самоуправама..

Полазници трећег циклуса полагали су завршни испити на крају

основног образовања.

Page16


Page17

РЕАЛИЗУЈЕМО


РЕАЛИЗУЈЕМО

Од ове школске године у нашој школи се

реализује Влашки говор са елементима

националне културе. Пошто школа ради у

билингвалној средини, већина ученика је влашке

националности па је од великог значаја да се и

кроз школски сисстем боље упознају са својом

традицијом. Циљ овог програма јесте да се

ученици усавршавају и негују специфичности

влашког говора, као и да упознају културне

тековине Влаха. Трудили смо се да им на

занимљив начин, а кроз различите активности то

и омогућимо. Такође смо уредили и етно кутак у

холу школе.

Page18


Page19

РЕАЛИЗУЈЕМО


ИЗДВАЈАМО

Како бисмо се адекватно припремили за почетак

школске године, крајем августа организовано је

предавање са циљем унапређивања компетенција

наставника за успешније планирање и разализацију

наставе. Саветнице–спољне сараднице Софиа

Миленковић и Ивана Павловић одржале су

предавање и радионицу на тему „Планирање

наставе на основу стандарда Настава и учење“.

У нашој школи одржан је састанак Савета родитеља и Тима за заштиту

ученика од насиља, злостављања и занемаривања са представницима

релевантних институција на тему "Превенција

вршњачког насиља". Састанак је отворила

директорка школе Јелена Живановић. Испред

локалне самоуправе говорила је Виолета

Велимировић, испред Центра за социјални рад

Славица Мишић,а присутнима се обратио и

представник МУП-а Божидар Стефановић, док

је о превенцији вршњачког насиља испред ШУ

Пожаревац говорила Ивана Павловић,

саветница- спољна сарадница.

Page20

Наша школа има веома добру сарадњу са Центрин за ориницију науке са којим

већ дуго сарађујемо. Представници Центра за

промоцију науке Добривоје Ерић, Данијела

Вучевић, Маријана Брчић и Дарије

Јаношевић посетили су нас како би

представили SCIENTIX заједницу и

различите пројекте у вези са STEM учењем.

Један од значајних пројеката је и SALL у

коме учествује наша школа. Радионици, сем

наставника наше школе, присуствовали су и

представници школа из Раброва, Волује и

Кучева.


УЧЕСТВОВАЛИ СМО

КОНКУРСИ И

ТАКМИЧЕЊА

Наши ученици су учествовали и

на многим такмичењима и

остварили запажене резултате.

Вања Митровић је освојила 1.

место на Општинској смотри

рецитатора.

На Опшринском

такмичењу из биологије

Михајло Маријановић, ученик

5. разрда, био је првопласиран,

док су Јована Рејкић и Вања

Митровић, освојиле 3.место.

Ове школске године Јована Рејкић и Вања Митровић носиоци су

дипломе „Вук Караџић“, а Вања Митровић је изабрана за Ученика

генерације. Оштина Кучево наградила је све носиоце Вукових диплома и

Ученике генерације златником .

Page21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!