05.04.2023 Views

Geografia bez tajemnic. Poradnik nauczyciela. Klasa 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


Luiza Wieczorek<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN: 978-83-02-21084-6<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Artur Patalong (redaktor koordynator)<br />

Redakcja techniczna: <br />

Marek Pukszta<br />

Projekt graficzny: Joanna Plakiewicz<br />

Fotoedycja: <br />

Verde, Kraków<br />

<br />

<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Drukarnia Interak Sp. z o.o., Czarnków<br />

-<br />

<br />

<br />

S


1. .............................................................................................. 6<br />

2. ................................................................................... 10<br />

3. ..................................................... 16<br />

4. .................................................. 18<br />

5. ............................................................................................................ 22<br />

6. ................................................... 26<br />

7. .............................................. 30<br />

................................................................................................................... 34


Atlas multimedialny<br />

Generator kartkówek<br />

i sprawdzianów<br />

Multibook<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

program nauczania<br />

<br />

plan wynikowy<br />

<br />

<br />

Diagnozy<br />

Plansze interaktywne


Przygotowanie


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 7


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 1<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

III.<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

1. <br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

8<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

-<br />

<br />

2. <br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

3. <br />

<br />

-<br />

<br />

4. -<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

5. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

-<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 9


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

10<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 2<br />

<br />

I.<br />

1. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

-<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 11


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 2<br />

<br />

-<br />

<br />

2. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

III.<br />

<br />

<br />

12<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 2<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

-<br />

<br />

5. -<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

© Copyright by WSiP 13


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Karta <br />

pracy do lekcji 2<br />

<br />

<br />

1. -<br />

<br />

Zapisz<br />

ºC<br />

powietrze wilgotne<br />

4 ºC<br />

1000 m n.p.m.<br />

powietrze wilgotne<br />

1500 m n.p.m.<br />

10 ºC<br />

10 ºC<br />

2. Dopasuj<br />

<br />

<br />

Typ klimatu<br />

Morski<br />

Kontynentalny<br />

<br />

14<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Karta pracy do lekcji 2<br />

3. <br />

1 2<br />

3<br />

<br />

<br />

4<br />

<br />

5<br />

6<br />

<br />

7<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

4. <br />

5. <br />

7. <br />

<br />

1. <br />

2. <br />

6. <br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 15


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

16<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 3<br />

II. Faza realizacji<br />

<br />

-<br />

<br />

Grupa 1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Grupa 2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Grupa 3<br />

Amplitudy temperatur powietrza i pory roku<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Grupa 4<br />

Opady atmosferyczne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Grupa 5<br />

Okres wegetacyjny<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

opady<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 17


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 3<br />

III.<br />

1. <br />

2. -<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. -<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

<br />

<br />

18<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

2. -<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 19


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 4<br />

II. Faza wykonawcza<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

III.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

20<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 4<br />

2. -<br />

<br />

3. -<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

1. -<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

2. <br />

3. <br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 21


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 5<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

22<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Scenariusz lekcji 5<br />

<br />

I.<br />

1. -<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

2. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 23


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Scenariusz lekcji 5<br />

III.<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. -<br />

-<br />

<br />

3. <br />

<br />

1. <br />

2.<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. Karkonosze<br />

4. <br />

5. <br />

6. <br />

7. <br />

8. <br />

9. <br />

10. Tatry<br />

11. <br />

12. <br />

3. <br />

4. <br />

<br />

24<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> Karta pracy do lekcji 5<br />

<br />

<br />

1. Podaj<br />

2. podaj<br />

<br />

3. <br />

A. <br />

B. <br />

<br />

D. <br />

E. <br />

<br />

6. <br />

<br />

<br />

7. Podaj<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 25


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

26<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

Regiony<br />

<br />

Pojezierze Pomorskie 3381<br />

Pojezierze Mazurskie 2061<br />

1347<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

III.<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 27


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

4. <br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

3.<br />

I. P R A D N A<br />

II. G N A<br />

III. R A<br />

IV. S A R G A C A N A<br />

V. S A N D R Y<br />

VI. N A R U W Y<br />

VII. D G A C A N A<br />

VIII. A K U U A C A<br />

IX. R N A<br />

X. R Y N N A<br />

<br />

28<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

1. Przeanalizuj-<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

sandr:<br />

pradolina:<br />

4. <br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 29


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

30<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

3. -<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. -<br />

-<br />

<br />

3. <br />

4. <br />

<br />

<br />

1. -<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 31


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. -<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

5. -<br />

<br />

-<br />

<br />

6. -<br />

-<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

5. <br />

6. <br />

<br />

32<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

Surowiec Zastosowanie <br />

rudy miedzi<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

sól kamienna<br />

surowce skalne<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 33


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

34<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

-<br />

<br />

<br />

2. <br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

II. Faza realizacji<br />

<br />

III.<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

<br />

© Copyright by WSiP 35


Biologia <strong>Geografia</strong> <strong>bez</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

4. <br />

5. <br />

<br />

1. -<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

2. <br />

3. <br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. <br />

6. <br />

<br />

7. <br />

<br />

36<br />

© Copyright by WSiP


Nowy cykl – zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ucznia <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

oplekowe rozwizania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

az pytania dotyczce oerty Napiz na nowaoertawippl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!