04.07.2023 Views

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023 8. tbl. 21. árg. Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023
8. tbl. 21. árg.
Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

www.fjardarfrettir.is 7

Allir geta tekið þátt!

Markmiðið með leikn um er að hvetja til

útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu

landi upplands Hafnarfjarðar og um leið að

vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem

leynast í okkar næsta nágrenni.

Stendur til 25. september

Ratleikur

HEILSUBÆRINN

Hafnarfjörður

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, á bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum og víðar.

Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

HLUTDEILDARLÁN Í BOÐI

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

NÓNHAMAR 2-6

HLYNUR

698-2603

ÁRSÆLL

896-6076

TRAUSTIR BYGGINGARAÐILAR BYGG

BÓKIÐ EINKASKOÐUN - HRAUNHAMAR@HRAUNHAMAR.IS

lgf.

lgf.

GLÓDÍS

659-0510

lgf.

HELGI

893 - 2233

Sölustjóri

57,3 - 109,1m 2

51,5 - 73,5 MILLJÓNIR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!