05.09.2023 Views

Biologia bez tajemnic zeszyt cwiczen v2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zeszyt ćwiczeń<br />

Szkoła podstawowa


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-21008-2<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: (redaktor koordynator),<br />

(redaktor merytoryczny)<br />

Konsultacja merytoryczno-dydaktyczna: <br />

<br />

Redakcja techniczna: <br />

<br />

Projekt graficzny: <br />

Opracowanie graficzne: , ,<br />

Fotoedycja: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

<br />

Druk i oprawa: <br />

-


4<br />

<br />

8<br />

10<br />

<br />

12<br />

14<br />

<br />

18<br />

20<br />

22<br />

24<br />

<br />

<br />

28<br />

30<br />

32<br />

34<br />

<br />

<br />

38<br />

40<br />

42<br />

44<br />

<br />

<br />

<br />

48<br />

50<br />

52<br />

54<br />

<br />

58<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

70<br />

72<br />

<br />

74<br />

<br />

78<br />

<br />

80<br />

82<br />

84<br />

<br />

88<br />

<br />

<br />

hormonalnego 90<br />

<br />

hormonalnego 92<br />

94<br />

<br />

<br />

98<br />

100<br />

102<br />

104<br />

<br />

108<br />

110<br />

<br />

112<br />

114<br />

<br />

118


4.<br />

<br />

1. te<br />

<br />

enzymy<br />

trawienne<br />

sok<br />

owocowy<br />

sok<br />

trzustkowy<br />

sole<br />

mineralne<br />

<br />

sok<br />

<br />

dieta<br />

<br />

emulgator<br />

<br />

<br />

enzymy<br />

niedobór<br />

witamin<br />

jelito grube<br />

pokarm<br />

pochodzenia<br />

<br />

<br />

2. F, <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

F<br />

F<br />

<br />

<br />

<br />

F<br />

3. -<br />

<br />

<br />

odcinki przewodu pokarmowego<br />

<br />

jama ustna<br />

<br />

32


4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dwunastnica i dalsze<br />

odcinki jelita cienkiego<br />

<br />

Cukry:<br />

<br />

<br />

5. czas<br />

której -<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Wykonanie:<br />

Obserwacje:<br />

Wnioski:<br />

4. <br />

33


5.<br />

<br />

<br />

1. i <br />

A. <br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

2. <br />

zdanie jest prawdziwe, albo F<br />

<br />

<br />

<br />

w osobnej kategorii na talerzu<br />

<br />

Podczas przygotowania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

F<br />

F<br />

3. <br />

a) <br />

1. 2. 3. 4.<br />

b) <br />

34


4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

a) <br />

b) , przed<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

9408 <br />

9895 <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

( 40)<br />

4779 234 <br />

80 <br />

442 31 <br />

26 030 1178 <br />

<br />

<br />

a) <br />

b) <br />

<br />

<br />

2<br />

5. <br />

35


IV. <br />

1.<br />

<br />

oddechowego<br />

1. F<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

F<br />

F<br />

2. <br />

<br />

A. <br />

1. <br />

które<br />

B. kosmki jelitowe, 2. <br />

3. <br />

<br />

A.<br />

-<br />

<br />

<br />

B.<br />

-<br />

<br />

C.<br />

<br />

<br />

38


4. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Problem badawczy:<br />

<br />

<br />

<br />

Wykonanie:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Wyniki:<br />

Wniosek:<br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

a) <br />

b) <br />

1. <br />

39


7.<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

fagocyty<br />

<br />

<br />

limfocyty B<br />

a) <br />

b) <br />

2. <br />

A. nabyta <br />

B. <br />

nabytej.<br />

C. nabyta <br />

<br />

D. nabytej.<br />

E. <br />

3. <br />

1) czynna naturalna<br />

2) bierna sztuczna<br />

3) czynna sztuczna<br />

4) bierna naturalna<br />

A. surowica<br />

B. przebycie choroby<br />

C. szczepionka<br />

D. mleko matki<br />

58


4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

A. <br />

B. <br />

<br />

5. <br />

<br />

7. <br />

59


V<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Komórki o charakterystycz-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

Na powierzchni erytrocytów<br />

<br />

<br />

Na powierzchni erytrocytów<br />

<br />

a) <br />

grupa krwi:<br />

czynnik Rh:<br />

b) -<br />

<br />

c) <br />

<br />

<br />

62


3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

prawa<br />

komora<br />

serca<br />

naczynia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

A. <br />

B. <br />

<br />

C. <br />

D. <br />

E. <br />

F. <br />

G. <br />

<br />

<br />

<br />

63


VI<br />

1. Zaznacz <br />

A. <br />

<br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

2. ––<br />

1) <br />

2) <br />

3) <br />

4) <br />

A. <br />

B. <br />

<br />

C. <br />

D. <br />

3. <br />

<br />

<br />

moczowego<br />

<br />

<br />

68 VI.


4. z nimi i <br />

Badanie: Wynik: Zakr. Referencyjne:<br />

ANALITYKA OGÓLNA<br />

<br />

Barwa<br />

<br />

<br />

<br />

Odczyn (pH) w normie 4,5–8<br />

1,015 1,015–1,030<br />

Leukocyty nieobecne nieobecne<br />

Hemoglobina nieobecna nieobecna<br />

Bilirubina nieobecna nieobecna<br />

obecne nieobecne<br />

Glukoza nieobecna nieobecna<br />

Ketony nieobecne nieobecne<br />

<br />

<br />

<br />

Leukocyty 1–3 0–5<br />

Bakterie<br />

nieliczne<br />

a) <br />

<br />

b) <br />

c) <br />

<br />

<br />

69


VII<br />

1. <br />

<br />

A. <br />

<br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

<br />

2. <br />

<br />

A. <br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

E. <br />

3. <br />

<br />

A. <br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

4. <br />

<br />

A. sytuacji stresowych<br />

1. <br />

i jest to praca<br />

B. odpoczynku 2. <br />

5. , -<br />

<br />

78


6. <br />

<br />

<br />

<br />

praca serca <br />

ruchy jelit <br />

<br />

7. <br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

a) <br />

<br />

b) <br />

8. <br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

a) <br />

b) <br />

<br />

79


4.<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

86


5. <br />

18<br />

<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

10 20 30 40 50 60<br />

<br />

<br />

a) <br />

-<br />

maleje<br />

b) i -<br />

<br />

<br />

4. <br />

87


2.<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

100


3. F<br />

<br />

F<br />

<br />

<br />

<br />

F<br />

F<br />

4. na schemacie<br />

<br />

<br />

5. <br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

komórkowe<br />

a) -<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

b) -<br />

<br />

2. <br />

101


3.<br />

<br />

1. <br />

-<br />

<br />

<br />

2. <br />

-<br />

<br />

<br />

Pn Wt Cz Pt So Nd<br />

1 2<br />

3 4 5 6 7 8 9<br />

10 11 12 13 14 15 16<br />

17 18 19 20 21 22 23<br />

24 25 26 27 28 29 30<br />

31<br />

Na podstawie kalendarza :<br />

luty<br />

Pn Wt Cz Pt So Nd<br />

1 2 3 4 5 6<br />

7 8 9 10 11 12 13<br />

14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27<br />

28<br />

<br />

Pn Wt Cz Pt So Nd<br />

1 2 3 4 5 6<br />

7 8 9 10 11 12 13<br />

14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27<br />

28 29 30 31<br />

a) <br />

b) kiedy przypada owulacja w trzech kolejnych cyklach:<br />

3. F<br />

<br />

F<br />

F<br />

F<br />

102


4. <br />

Dni 1 7 14 21 28 1<br />

a) <br />

<br />

-<br />

<br />

b) <br />

c) <br />

<br />

d) <br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

103


118<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-


ź<br />

ą<br />

ę<br />

ć<br />

u<br />

ń<br />

ż<br />

ł<br />

h<br />

ź<br />

ą<br />

a<br />

ć<br />

ę<br />

c<br />

f<br />

h<br />

b<br />

e<br />

ó<br />

ń<br />

ś<br />

ż<br />

d<br />

MATERIAŁ<br />

EKSTRA<br />

W ŚRODKU:<br />

Formy<br />

wypowiedzi<br />

MATERIAŁ<br />

EKSTRA<br />

W ŚRODKU:<br />

Strategie<br />

rozwiązywania<br />

zadań<br />

Ćwicz, powtarzaj i utrwalaj wiedzę!<br />

ATLAS<br />

BIOLOGIA<br />

klasy<br />

szkoła podstawowa<br />

7-8<br />

• Doskonałe uzupełnienie wiedzy <br />

z podręcznika<br />

• Świetny sposób na aktywizację <br />

i zaangażowanie uczniów<br />

• Szczegółowe fotografie, rysunki <br />

i schematy<br />

Zdaj się na WSiP!<br />

Repetytoria Arkusze z odpowiedziami Aplikacja<br />

=<br />

je yk polski<br />

-h<br />

-rz<br />

-ął<br />

-ąc<br />

-ń<br />

ARKUSZE i ODPOWIEDZI<br />

-h<br />

-ął<br />

-rz<br />

-ąc<br />

-ń<br />

matematyka<br />

a 2 + b 2 = c 2 0,(3)<br />

(–3) 2<br />

ARKUSZE i ODPOWIEDZI<br />

%<br />

%<br />

język polski<br />

matematyka<br />

Z naszą aplikacją – ZDASZ.TO!<br />

testy i zadania interaktywne dodatkowe zasoby multimedialne<br />

KupUj<br />

online<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!