MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS - Tartu

Eesti
tartu.ee - 44 other Mags
MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS - Tartu
|
208 Pages
|
39
|
0 Views
|
MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS - Tartu Inappropriate

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS -

STEPHEN ROLLNICK WILLIAM R. MILLER CHRISTOPHER C. BUTLER MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE TERVISHOIUS KUIDAS AIDATA PATSIENTIDEL KÄITUMIST MUUTA

 • Page 3: STEPHEN ROLLNICK
 • Page 6: © 2008 The Guilford Press
 • Page 8: Autoritest
 • Page 10: vastuoluline suhtumine muutumisse s
 • Page 12: tunda ja kuidas oma oskusi täienda
 • Page 14: Sisukord
 • Page 17: I OSA KÄITUMISE MUUTMINE
 • Page 20: tus patsiendi käitumises ei lisaks
 • Page 22: geli, et viga on patsiendis ning et
 • Page 24: oleksid patsiendid ekslikud, tõrks
 • Page 26: Jõustage patsienti
 • Page 28: „AGA MA KASUTAN SEDA
 • Page 30: Kaasaminemine
 • Page 32: me mängima.”
 • Page 34: oleks tõenäoliselt rohkem sobinud
 • Page 36: teie praegused konsultatsioonid kip
 • Page 38: Halb käskimine
 • Page 40: olla päris raske, aga kui te vapra
 • Page 42: Endast väljas patsiendiga kaasamin
 • Page 44: PAINDLIKKUS KONSULTATSIOONI KÄIGUS
 • Page 47: II OSA
 • Page 50: AMBIVALENTSUS
 • Page 52:

  Mis sõnumit need vastused edastava

 • Page 54:

  Pange tähele, et võimega seotud m

 • Page 56:

  tavad, et inimene on teinud mõned,

 • Page 58:

  KUIDAS LEIDA MUUTUSTEJUTUS ÕIGE TE

 • Page 60:

  4. PEATÜKK

 • Page 62:

  „Jutustage mulle oma tüüpilises

 • Page 64:

  Oskuslikku küsitlust iseloomustava

 • Page 66:

  nick tahtis teada, millest selline

 • Page 68:

  küsimusi, aga ma arvan, et on palj

 • Page 70:

  patsient võib ise soovikohase teem

 • Page 72:

  MI üks põhiküsimus on, kuidas va

 • Page 74:

  tekas tõmmata paberile joon, märk

 • Page 76:

  „ Hinnates kõrgelt oma

 • Page 78:

  „Mida oleks vaja, et te langetaks

 • Page 80:

  80 saadud nõuandeid kuulda.

 • Page 82:

  82 • Õde, kes lehitseb samal aja

 • Page 84:

  Teiste sõnadega: kuulamine läbi p

 • Page 86:

  ARST (Ulatab vaikides taskuräti.):

 • Page 88:

  88 kokkuvõtte järel „Midagi vee

 • Page 90:

  KUULAMINE MI-S

 • Page 92:

  „ Ambivalentsetel

 • Page 94:

  Ambivalentsuse läbitöötamine

 • Page 96:

  KOKKUVÕTE

 • Page 98:

  puhul toimida. „Kas te ei teegi m

 • Page 100:

  lik katse „ühendust saada” ja

 • Page 102:

  valt (2. peatükk) annab tervishoiu

 • Page 104:

  Rääkige, mida teised teevad

 • Page 106:

  Too esile - anna teavet - too esile

 • Page 108:

  mest käivitab teavet sisestav läh

 • Page 110:

  Kommentaar. Parandamisrefleksil on

 • Page 112:

  tud. Mitte, et ma sind näha ei tah

 • Page 114:

  ARST: Niisiis, härra Brazier, teie

 • Page 116:

  teid sellest keerulisest perioodist

 • Page 119:

  7. PEATÜKK

 • Page 121:

  maosakonnas. [teavitamine]

 • Page 123:

  toituda.

 • Page 125:

  Mida te kavatsete ette võtta?”

 • Page 127:

  KOKKUVÕTE

 • Page 129:

  ARST: Teie seisund ehmatas teid, ag

 • Page 131:

  ARST: Teil oli hetk tagasi tõsine

 • Page 133:

  JUHTUM 2: KAITSTUD VAHEKORRA

 • Page 135:

  vate, et mul on AIDS?

 • Page 137:

  malikult varakult selgub, kas inime

 • Page 139:

  PATSIENT: Kust te soovitate mul alu

 • Page 141:

  dagi saaks õigesti tehtud, siis te

 • Page 143:

  treening. Kas midagi sellest oleks

 • Page 145:

  9. PEATÜKK

 • Page 147:

  teliselt vaba hinnangust, olgu siis

 • Page 149:

  luse käigus teatud olukorras, sage

 • Page 151:

  ja selle ajal ning see võib aidata

 • Page 153:

  Mida rohkem veenate, seda rohkem pa

 • Page 155:

  Sihi seadmine

 • Page 157:

  Kui ametikoht, roll või kliiniline

 • Page 159:

  OSKUSTE HARJUTAMINE IGAPÄEVAELUS

 • Page 161:

  10. PEATÜKK

 • Page 163:

  sealsamas võõrutusteraapia. Palju

 • Page 165:

  kes pöördus nende poole järgmise

 • Page 167:

  suurlinna aguli armetus hütis koos

 • Page 169:

  kultuuriline taust oli erinev. Pär

 • Page 171:

  Algselt leiti meeskonna koosolekute

 • Page 173:

  Kommentaarid

 • Page 175:

  pea kasvada. Säilitage empaatia ja

 • Page 177:

  JÄRELSÕNA

 • Page 179:

  juhendavat stiili, kasutab igaüks

 • Page 181:

  LISA A

 • Page 183:

  PATSIENT: Viimasel ajal on tuju vil

 • Page 185:

  Reliability and a critical appraisa

 • Page 187:

  LISA B

 • Page 189:

  Copello, A., Godfrey, C., Heather,

 • Page 191:

  Longabaugh, R., Woolard, R. E., Nir

 • Page 193:

  al recovery studies. Alcoholism: Cl

 • Page 195:

  DIABEET

 • Page 197:

  with psychiatric disorders. Addicti

 • Page 199:

  Project: A randomised controlled tr

 • Page 201:

  tional interviewing on physiologica

 • Page 203:

  Cigrang, J. A., Severson, H. H., &

 • Page 205:

  ment therapy and nicotine replaceme

 • Page 207:

  Network of Trainers (MINT)) lk 11,

 • Page 4: MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE
 • Page 7: Minu kallile isale, Julianile. Tän
 • Page 9: Eessõna
 • Page 11: ja probleemseid valdkondi. Selleks
 • Page 13: Tänuavaldused
 • Page 15: III OSA
 • Page 19: 1. PEATÜKK
 • Page 21: näolisemalt järelkontrollil, soos
 • Page 23: ning muutusteks vajalikke kaalutlus
 • Page 25: Tihti, kui mitte valdaval enamikul
 • Page 27: 2. PEATÜKK
 • Page 29: Pigem püüate olla talle heaks kaa
 • Page 31: sõltub teie otsustest, tegevusest
 • Page 33: avi kui ka korralduse vallas, ilmne
 • Page 35: KOLM PÕHILIST SUHTLEMISOSKUST
 • Page 37: Joonis 2.2 kirjeldab kõikide oskus
 • Page 39: ARST: Küll läheb aja jooksul pare
 • Page 41: läheb kogu aeg hullemaks.
 • Page 43: teeb mind murelikuks. [teavitamine]
 • Page 45: kokku ja patsient nõustub järelko
 • Page 49: 3. PEATÜKK
 • Page 51: „Liikumine ja kaalukaotus vähend
 • Page 53:

  TABEL 3.1. Kuus muutustejutu tüüp

 • Page 55:

  Näiteks kujutage ette inimest, kel

 • Page 57:

  dame veelkord, et muutustejutu neli

 • Page 59:

  KOKKUVÕTE

 • Page 61:

  „Kas te olete järjepidevalt võt

 • Page 63:

  ARST: On hea, et teil on abikaasa,

 • Page 65:

  et neid kuulatakse.

 • Page 67:

  KÜSIMINE MI-S

 • Page 69:

  Me kasutame mõistet „sihi seadmi

 • Page 71:

  vesteldes tema valitud teemal (näi

 • Page 73:

  Carlosest, kes juhtis oma tütre j

 • Page 75:

  veenduda, et suunate oma energia t

 • Page 77:

  jätkamisega. Kui olete patsiendi e

 • Page 79:

  5. PEATÜKK

 • Page 81:

  Üks levinuim konsultatsioone puudu

 • Page 83:

  ahela põhjal, tuleb teil ilmselt e

 • Page 85:

  kuulata, peab tervishoiutöötaja s

 • Page 87:

  teie seda otsust minu eest nagunii

 • Page 89:

  ARST: Kõrge kontsaga, kõrgemad ku

 • Page 91:

  Minut kuulamist on andnud tulemusek

 • Page 93:

  kõrvaklappide pähe panek tülikas

 • Page 95:

  kimpe neile pidevalt tagasi. Eriti

 • Page 97:

  6. PEATÜKK

 • Page 99:

  Suhte piires töötamine

 • Page 101:

  Esitage teavet hoolikalt

 • Page 103:

  neid millegipärast hoolikamalt kuu

 • Page 105:

  kodus. Olge kuuma veega ettevaatlik

 • Page 107:

  seisneb teie enda hoiakus. Kängi-k

 • Page 109:

  PRAKTILISED NÄITED

 • Page 111:

  ARST: See kõlab nagu võimalus. Ka

 • Page 113:

  ARST: Niisiis, mida sa soovid oma a

 • Page 115:

  Lootusesõnum 60 sekundiga*

 • Page 117:

  III OSA

 • Page 120:

  LOOVAD KOMBINATSIOONID

 • Page 122:

  panna. [teavitamine] Te otsustasite

 • Page 124:

  käitumismuutus võib lõppkokkuvõ

 • Page 126:

  126 „Ei,” ütles ta.

 • Page 128:

  8. PEATÜKK

 • Page 130:

  PATSIENT: See on raske. Ilma naljat

 • Page 132:

  PATSIENT: Ma arvan, et teil on mõn

 • Page 134:

  ARST: Hästi! Nii et tavaliselt te

 • Page 136:

  136 kümneni, kus üks tähendab, e

 • Page 138:

  alkoholi tarvitamise vähendamine.

 • Page 140:

  ARST: See on praegu teie esmane huv

 • Page 142:

  PATSIENT: Ma mõtlesin sellest haig

 • Page 144:

  144 alustada. Te soovite ka rohkem

 • Page 146:

  puhul, siis pole enam vaja igale te

 • Page 148:

  lisest vestlusest olla mõlemale os

 • Page 150:

  „Ma tõesti ei saa hakkama”

 • Page 152:

  da nimetatakse vahel neutraalseks p

 • Page 154:

  JAHT PROBLEEMIDELE JA NÕRKUSTELE

 • Page 156:

  156 • Tehke kokkuvõte patsiendi

 • Page 158:

  TEIE ENDA TERVIS

 • Page 160:

  KOKKUVÕTE

 • Page 162:

  Nimetatud barjäärid tervishoiusü

 • Page 164:

  avi alustamiseks tagasi. Ainult õi

 • Page 166:

  2. Üksainus uuendus

 • Page 168:

  läbi rahvastiku etnilistele iseär

 • Page 170:

  Kõrvaltvaatajate abita, nendega n

 • Page 172:

  Rühmad andsid arstidele võimaluse

 • Page 174:

  ning tutvustas seal vee kloorimise

 • Page 176:

  KOKKUVÕTE

 • Page 178:

  on muutusteks. Kasutage rohkem avat

 • Page 180:

  Rõhutage oma konsultatsiooni suhtu

 • Page 182:

  eksperdi läbiviidud treening ongi

 • Page 184:

  mille eesmärk on MI õpetamise kva

 • Page 186:

  321-330.

 • Page 188:

  ioural interventions for regular am

 • Page 190:

  a controlled clinical trial of a st

 • Page 192:

  Noonan, W. C. (2001). Group motivat

 • Page 194:

  AJUKAHJUSTUS

 • Page 196:

  the Eat for Life trial. American Jo

 • Page 198:

  198 fectiveness trial of stepped co

 • Page 200:

  Golin, C. E., Earp, J. L., Tien, H.

 • Page 202:

  VALU Ang, D., Kesavalu, R., Lydon,

 • Page 204:

  delivered adolescent smoking cessat

 • Page 206:

  INDEKS

 • Page 208:

  Raamatus „MOTIVEERIV INTERVJUEERI

Õuesõppe integratsioon teise ainetega Tartu Annelinna ...

Õuesõppe integratsioon teise ainetega Tartu Annelinna ...

Tartumaa TOP aastal 2007

Tartumaa TOP aastal 2007

ПАМЯТКА - Tartu

ПАМЯТКА - Tartu

Vihmauss Jussi elu, Eda - Tartu

Vihmauss Jussi elu, Eda - Tartu

Tööjõud, selle vajadus ja personali koolitamine - Tartu

Tööjõud, selle vajadus ja personali koolitamine - Tartu

Teenistus - Tartu

Teenistus - Tartu

Let´s visit Otepää – Winter Capital of Estonia! Below please ... - Tartu

Let´s visit Otepää – Winter Capital of Estonia! Below please ... - Tartu

2,02 MB - Tartu

2,02 MB - Tartu

Tartu linna töötleva tööstuse hetkeolukord ja arengutrendid 2001 (pdf)

Tartu linna töötleva tööstuse hetkeolukord ja arengutrendid 2001 (pdf)

Metadoonasendusravi, TAI. pdf - Tartu

Metadoonasendusravi, TAI. pdf - Tartu

Regionaalse biogaasistrateegia ja selle rakenduskava ... - Tartu

Regionaalse biogaasistrateegia ja selle rakenduskava ... - Tartu

A Child Needs Protection. Also on the Internet - Tartu

A Child Needs Protection. Also on the Internet - Tartu

siit. - Tartu

siit. - Tartu

Promotion of biogas as vehicle fuel - Tartu

Promotion of biogas as vehicle fuel - Tartu

Maamajanduse arengud Eestis ja Tartumaal 2006

Maamajanduse arengud Eestis ja Tartumaal 2006

Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõjude hindamine - Tartu

Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõjude hindamine - Tartu

Tartu ettevõttejuhtide iseloomustus (pdf)

Tartu ettevõttejuhtide iseloomustus (pdf)

Tartu in fakten 2006

Tartu in fakten 2006

Tartu linna evakuatsiooni plaan (pdf)

Tartu linna evakuatsiooni plaan (pdf)

BIOGAS AS A TRANSPORT FUEL - Tartu

BIOGAS AS A TRANSPORT FUEL - Tartu

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Avaldus toetuse saamiseks - Tartu

Avaldus toetuse saamiseks - Tartu

IFEA Europe Seminar - Tartu

IFEA Europe Seminar - Tartu

Veeriku piirkonna laste ja noorte kaasamine uue ... - Tartu

Veeriku piirkonna laste ja noorte kaasamine uue ... - Tartu

Tartu linna eelarvestrateegia 2014-2018

Tartu linna eelarvestrateegia 2014-2018

Passiivne ehk kaudne suitsetamine

Passiivne ehk kaudne suitsetamine

2MB PDF - Tartu

2MB PDF - Tartu

Täiskasvanud õppija nädal Tartumaal 2012

Täiskasvanud õppija nädal Tartumaal 2012

Tartu linna päeva kommunikatsioonimaterjalide ekspertanalüüs

Tartu linna päeva kommunikatsioonimaterjalide ekspertanalüüs

САХАР и Ваше здоровье - Terviseinfo

САХАР и Ваше здоровье - Terviseinfo

© 2006-2014 by i-Magazine AG