TUR-prostaat - Mca

mca.nl

TUR-prostaat - Mca

TUR-prostaatDe uroloog heeft bij u prostaatklachtengevonden, waardoor u in aanmerkingkomt voor een TURP (operatie aan uwprostaat). In deze folder vertellen we uhoe zo’n operatie in zijn werk gaat.Wat zijn prostaatklachten?Wanneer u een man op latere leeftijdbent, kunt u last krijgen van uw prostaat.U moet dan vaak plassen, of u kunt nietgoed beginnen met plassen, u kunt geendruk achter het plassen zetten, u druppeltna of u moet ‘s nachts vaak plassen. Dezeproblemen hangen samen met het groterworden van de prostaat (voorstanderklier).De prostaat is een betrekkelijk kleinorgaan. Het ligt in de buik rondom hetboveneinde van de plasbuis, waar dezeuit de urineblaas komt (zie tekening).De prostaat voegt vocht toe aan dezaadcellen, die in de teelballen (testes oftestikels) worden gemaakt. Bij volwassenmannen heeft de prostaat de groottevan een kastanje en kan na het veertigstelevensjaar gaan groeien. Hierdoor kan deplasbuis (urethra) geheel of gedeeltelijkworden dichtgedrukt. Dit veroorzaakt deplasklachten. Die kunnen zo ernstig zijndat het nodig is om via een operatie eendeel van de prostaat weg te nemen.Wat gebeurt er voor en tijdens deoperatie?Als u in aanmerking komt voor eenoperatie, plaatst het opnamebureau u opde opnamelijst. U hoort zo snel mogelijkwanneer u geopereerd wordt.Deze operatie vindt plaats onder algeheleanesthesie (narcose) of regionaleanesthesie (bijvoorbeeld een ruggenprik).Daarom heeft u een bezoek gebracht aanhet inloopspreekuur van de polikliniekanesthesiologie. Hier heeft u een gesprekgehad met de anesthesioloog.De volgende onderwerpen zijn toen metu besproken:• uw gezondheidstoestand;• welke anesthesie bij u wordt toegepast

More magazines by this user
Similar magazines