19.05.2016 Views

In Drive magazin Slovak Lines 5 2016

Kaprun láka turistov aj teraz, Enduro prilba Alpina King Carapax, Označkujte si svoj bike, motorku, auto..., Kde stráviť dovolenku na Liptove?, Strach z lietania navždy minulosťou, Nepríjemný jet lag, Acer Predator 15 - Najlepšia voľba hráčov, plug-in hybrid Mercedes-Benz GLE 500e...

Kaprun láka turistov aj teraz, Enduro prilba Alpina King Carapax, Označkujte si svoj bike, motorku, auto..., Kde stráviť dovolenku na Liptove?, Strach z lietania navždy minulosťou, Nepríjemný jet lag, Acer Predator 15 - Najlepšia voľba hráčov, plug-in hybrid Mercedes-Benz GLE 500e...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5 | 2016

Praveká dedina,

kde to stále žije

5 Tipov na výlet v Bratislave

Akú dovolenku si vybrať?


Výhody statusu GARANT QUALITY

• Viditeľné poukázanie na kvalitu ubytovacieho, gastronomického zariadenia

• Odlíšenie ponúkaných najkvalitnejších služieb od štandardnej ponuky

• Kvalitu garantuje nielen hotel, ale aj nezávislí odborníci

• Uľahčuje spotrebiteľovi rozhodovanie pri výbere ubytovacieho zariadenia

• Zvýšenie dôvery spotrebiteľa ku kvalite ponúkaných služieb

• Prestíž a konkurenčná výhoda

O udelení statusu GARANT QUALITY rozhoduje odborná komisia

Všetci členovia komisie posudzujú produkt individuálne a na udelení GARANT QUALITY sa musia jednohlasne

zhodnúť. Signet – Garant Quality môže ocenené zariadenie používať 1 rok od udelenia. Členovia komisie pozostávajú

z renomovaných, profesionálnych odborníkov na gastronómiu, hotelové služby a cestovný ruch. Garant

Quality predstavuje garanciu kvality. Informuje o tom, že sa zariadenia podrobilo odbornej kontrole a splnilo

požadované kritériá na jeho udelenie. Garant Quality nemožno získať na objednávku alebo podnet hotela. Garant

Quality sa nedá kúpiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, ktorá následne vybrané zariadenie informuje.

Zariadenie má právo odbornú kontrolu ponuky a služieb odmietnuť.


BRATISLAVA

SCHWECHAT – VIEDEŇ

www.slovaklines.sk


ZNAČKA SLOVAK LINES ZÍSKALA

OCENENIE SUPERBRANDS

PRE ROK 2016

Overený autobusový dopravca uspel v uznávanom

medzinárodnom programe hodnotenia značiek. Titul

Superbrands mu udelila komisia expertov Brand Council

programu Supebrands Slovakia zložená z 15 nezávislých

odborníkov a slovenskí spotrebitelia.

J

ediným slovenským dopravcom, ktorý

získal prestížne ocenenie Superbrands

pre rok 2016, sa stal Slovak Lines, pričom

ocenenie získal hneď pre dve značky, a to Slovak

Lines aj Eurolines Slovakia pre medzinárodnú autobusovú

dopravu.

„Spokojnosť či dôvera zákazníkov pre nás rozhodne

nie sú iba frázy. Ďakujeme všetkým za preukázanú

priazeň a veríme, že s našimi autobusmi

šťastne prejazdíte veľa ďalších kilometrov,“ povedal

generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský.

Ďalej uviedol: „Dôkazom našej snahy o neustále

zvyšovanie komfortu cestujúcich a prinášanie

inovácií sú napríklad úplne nové najmodernejšie

autobusy určené pre linku Bratislava – Viedeň,

ktoré každodenne zabezpečujú najviac spojení

na tejto trase.“

Superbrands patrí k najvýznamnejším celosvetovo

fungujúcim programom hodnotenia značiek.

Pred viac ako pätnástimi rokmi bol zavedený vo

Veľkej Británii marketingovými a komunikačnými

odborníkmi.

Dnes je cena Superbrands uznávaná ako špeciálne

ocenenie v 88 krajinách na piatich kontinentoch.

Komisia Brand Council má kľúčovú rolu a zodpovednosť

v každej krajine, ktorá sa na programe

zúčastňuje. Značky sú nominované výhradne na

základe odborných kritérií, pričom spoločnosti

nemôžu žiadať o toto uznanie.


EDITORIÁL

M

áj je pre mňa jedným z najkrajších mesiacov v roku. A nielen preto, že je lásky čas. Je

piaty v poradí, čo je jedno z mojich obľúbených čísel. Slávime počas neho niekoľko

sviatkov, ktoré tvoria významnú súčasť našej histórie (hoci tento rok pripadli na

nedeľu, čo pokladám za do neba volajúcu nespravodlivosť!). V máji slávime aj Deň

matiek, kedy prejavujeme úctu a vďaku tým, vďaka ktorým môžeme byť na svete a vychutnávať

si všetky jeho poklady.

9. mája oslavuje svoj špeciálny sviatok aj naša ďalšia matka, Európa. Aspoň ja si ju tak dovoľujem

nazvať. A myslím, že veľmi nepreháňam. Poskytuje nám domov, je stará, múdra,

skúsená, láskavá, občas spravodlivo nahnevaná, no aj neuveriteľne štedrá. Pre každé svoje

dieťa má pripravenú pestrú ponuku skvostov v podobe rôznych sídel, pamiatok, pohorí,

morí, riek, jednoducho miest, ktoré inde na svete nenájdete. Minimálne nie s takým puncom

jedinečnosti, histórie a kultúrnej a spoločenskej hodnoty. Kamkoľvek sa v Európe vyberiete,

objavíte kúzlo starého sveta. Európa je pestrá, pohostinná a hojná. Práve preto

pri plánovaní ciest a dovoleniek ani necítim potrebu opúšťať jej hranice. Keď spomínam

Európu, nemyslím tým len členské štáty Európskej únie, každý kút má čo ponúknuť. Preto

som jej 9. mája v mysli pogratulovala a zaželala všetko dobré. Najmä ohľaduplných obyvateľov

( starých aj nových) a návštevníkov.

Petra Hašová

SPOLU S VAMI CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@

slovaklinesmagazin.sk, cez facebook alebo na telefónnom čísle 0905 624 873.

IN DRIVE MAGAZÍN

Periodicita: 12x ročne, dátum vydania: 9. máj 2016, Slovak Lines 5/2016, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník,

vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, distribúcia: spoločnosť Slovak Lines, a. s.,

Elite Jet, hotely Best Western, zameranie: cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., produkcia: ad one, s. r. o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava,

www.ad1.sk, grafická úprava: Aňa Struhárová, Peter Bučko, Paly Strmeň, foto na obálke: Shutterstock.com, redakcia: Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem,

marketing/inzercia: Mgr. Dana Šrobárová, 0944 309 955, riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, obchodná riaditeľka:

PhDr. Veronika Cicková


OBSAH

NA JUHU TALIANSKA SA

ZASTAVIL ČAS.

8

12

Kaprun láka

turistov aj teraz

14

Enduro prilba

Alpina King Carapax

18

Označkujte si svoj bike,

motorku, auto,...

20

Kde stráviť dovolenku na Liptove?

24

Strach z lietania navždy minulosťou

30

Nepríjemný jet lag

32

Podunajsko

V našom časopise

nájdete takéto

tzv. QR kódy.

Pomocou aplikácie

na čítanie

takýchto kódov

vo vašom smartfóne

či tablete

ich nasnímajte

a nájdete rozšírený

obsah k danému

článku.

HYUNDAI TUCSON

1.7 CRDI 2WD STYLE

NAJPRAKTICKEJŠIE

SUV SÚČASNOSTI?

22

6


26

42

Acer Predator 15

Najlepšia voľba hráčov

50

plug-in hybrid Mercedes-Benz GLE

500e

53

Podunajská vínna cestoa

AKÚ DOVOLENKU

SI VYBRAŤ?

44

Toto je jeden z najromantickejších

hotelov v Indickom oceáne!

54

Lines | 2016

7


CESTOVANIE

Praveká dedina, kde to stále žije:

NA JUHU

TALIANSKA SA

ZASTAVIL ČAS.

Je staršia ako Rím a krajšia ako Neapol,

napriek tomu ste o nej zrejme nikdy

nepočuli. Škoda, kto raz Materu navštívi,

nikdy na ňu nezabudne. Iné také miesto

nenájdete na celom svete.

8


Lines | 2016 9


CESTOVANIE

N

a úplnom juhu Talianska v provincii

Basilicata sa nachádza 70-tisícové mesto

Matera, ktorá sa pýši tým, že je tretím

najstarším na svete. Jej časť Sassi bola osídlená

už pred 9000 rokmi a ako jediná je nepretržite

obývaná dodnes. Vstúpte aj vy do sveta

Flinstonovcov, navštívte starobylé jaskyne

a vdychujte vôňu histórie.

Starobylé mesto vyrástlo nad roklinou Gravina,

ktoré vytvorila rieka rovnakého mena. Už od

úsvitu civilizácie si tu ľudia tesali svoje obydlia

do skaly, dnes nájdete v meste a okolí až 3000

prírodných a umelých jaskýň, v ktorých žili ľudia

už v období paleolitu. V niektorých z nich môžete

uvidieť zvyšky starovekých pekární alebo

vodných nádrží, ktoré boli pre prežitie v nehostinnej

oblasti mimoriadne dôležité.

Ešte začiatkom 20. storočia bola Matera považovaná

za hanbu Talianska. Mesto bolo zničené

a chudobné, kvôli zlým hygienickým podmienkam

tu prepukali choroby a nefungovalo tu

žiadne školstvo. Kurence chovali pod posteľou,

kone v kúte a deti spali, kde si našli miesto. Počas

2. svetovej vojny sem dokonca fašistický režim

posielal politických väzňov, lebo to tu vraj bolo

horšie ako akékoľvek väzenie. Po vojne sa tu

v otrasných podmienkach tiesnilo vyše 15 000

bedárov. Napokon vláda vystavala nad Sassi

nové moderné budovy a obyvateľom nariadila

vysťahovanie.

Ľudia sa však svojich domov nevzdali a dnes je

všetko úplne inak. Sassi sa v roku 1993 dostalo na

zoznam UNESCO a zaujalo aj filmárov. Kvôli podobe

so starým Betlehemom tu nakrúcali takí slávni

filmári ako Pier Paolo Pasolini ( Evanjelium podľa

Matúša, 1964) či Mel Gibson (Utrpenie Krista, 2004).

Dnes si tu kupujú jaskyne bohatí Taliani, ktorí túžia

po jedinečných letných sídlach a pomaly sa prebúdza

aj turizmus. V starých jaskyniach tak nájdete

nielen múzeá s ukážkou pôvodného zariadenia,

ale aj hotely, reštaurácie či umelecké dielničky.

Pri svojej návšteve nevynechajte ani jeden zo

skalných kostolov, je ich tu až 150. Väčšina z nich

pochádza z byzantskej doby a tak neraz ukrýva

vyblednuté fresky, staré 1200 rokov.

Pod hlavným námestím v Matere (Piazza Vittorio

Veneto) zasa nájdete jednu z najpôsobivejších

cisterien na svete. Je hlboká ako 5-poschodová

budova, rozľahlá ako futbalové ihrisko a pojme

až 5 miliónov vody. Aj vďaka nej tu dokázali tisícky

ľudí prežiť celý život.

10


TIPY & TRIKY

DOPRAVA

Matera sa nachádza úplne na juhu Talianska,

v mieste, kde začína „opätok“ čižmy.

Najjednoduchšia je samozrejme doprava autom,

od Bratislavy je však mesto vzdialené 1500

kilometrov a predpokladaná doba jazdy je 14

hodín, preto treba myslieť na oddych. Menšou

nevýhodou je aj obmedzený vjazd do centra.

Diaľnicou A14 pôjdete až ku Canose, odkiaľ je to

do Matery ďalších 100 km.

Najbližšie veľké mesto je Bari, na miestne letisko

Karola Wojtylu sa však z nášho okolia

nelieta. Škoda, z Bari sa veľmi ľahko dostanete

do Matery autobusom alebo vlakom. V lete

(okrem nedieľ) dokonca z letiska premáva

Pugliairbus, ktorý vás do Matery prepraví

zadarmo.

Pohodlnou alternatívou je vlak – cesta vám bude

trvať hodinu a pol, ale nádherné scenérie vás určite

nudiť nebudú. Pamätajte však, že v nedeľu

a cez sviatky tieto vlaky nejazdia. Cestovné lístky

nie sú drahé, nezabudnite si ich však označiť

ešte pred nástupom.

V Matere sú až tri stanice, odporúčame vystúpiť

na tej hlavnej (Matera Centrale), ktorá sa nachádza

v podzemí novšej časti mesta. Prejdite

námestím Piazza Matteotti a vydajte sa po Via

Roma, ktorá vás privedie ať na Piazza Vittorio

Veneto. Pod ním už nájdete Sassi a jeho úžasné

jaskyne.

UBYTOVANIE

Nezabudnuteľným zážitkom je ubytovanie

v pôvodnej jaskyni. Musíte si však zaňho poriadne

priplatiť – jedna noc vás bude stáť viac ako

300 eur. V klasickom hoteli sa však vyspíte aj za

tretinu.

JEDLO

Jedlo je tu fantastické, podľa mnohých tu ochutnáte

ten najlepší chlieb v celom Taliansku.

Okrem neho treba vyskúšať aj pizzu, grilované

jahňa, sušené čili papričky a orecchiette, cestoviny

v tvare malých mušličiek. Zapiť ich môžete

miestnym silným červeným vínom „aglianico“.

Ceny sú podobné ako inde v krajine. Cestoviny

stoja od 12 eur, za hlavné mäsové jedlo dáte

okolo 20. Niektoré reštaurácie ponúkajú výhodné

turistické trojchodové menu v cene cca 17

eur vrátane minerálky.

Viac informácií na

www.dromedar.sk

Lines | 2016 11


ROZKVITNUTÉ

LÚKY AJ

HLBOKÝ

SNEH:

KAPRUN LÁKA

TURISTOV AJ TERAZ

Viac informácií na:

A

j v týchto dňoch ponúka ideálne podmienky

pre začínajúcich aj pokročilých lyžiarov

pri teplote od plus 1 do mínus 7 stupňa.

Z Bratislavy je Kaprun vzdialený 500 kilometrov,

cesta autom trvá približne 5 a pol hodiny. Musíte

si zakúpiť známku na rakúske diaľnice, ktorú ponúkajú

aj čerpacie stanice v Bratislave.Vydajte sa

diaľnicou na Viedeň, potom smerom na Graz –

Linz a za Salzburgom namierte južne na Taliansko.

O chvíľu dorazíte do cieľa. V niektorých hoteloch

sa dohovoríte aj po slovensky, nemčina a angličtina

je samozrejmosťou.

Už pri prvom kontakte s Kaprunom vás uchváti

miestna príroda. Nádherná alpská scenéria je vyhľadávaná

domácimi aj našincami.

No a kým hore na Kitzsteinhorne na vás čaká sneh

a superzjazdovky pre lyžiarov, trate pre bežkárov

a aj pre freeride, dole si užijete rozkvitnuté kopce

a lúky.

Večer sa môžete vybrať do nočných podnikov

a cez deň na hrad Kaprun, ktorý je nádherným

miestom na prechádzku.

Výhodou je, že neďaleko Kaprunu sa nachádza

stredisko Zell Am See, ktoré ponúka ďalšie možnosti

na oddych. Takže ak máte ešte chuť na radosti

zimy, Kitzsteinhorn je stále výborným miestom

na skvelú lyžovačku.

12


KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VO VIEDNI

Kunsthistorisches Museum vo Viedni

patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie

múzeá sveta. Vybudoval ho cisár

František Jozef pre svoje imperiálne

zbierky a dnes obsahuje predmety až

z piatich storočí: od čias starovekého

Egypta cez grécku antiku až po koniec

18. storočia. Exponáty svedčia o zberateľskej

vášni cisára a arcivojvodu z rodu

Habsburgovcov. Zvláštna pozornosť je

venovaná umeniu renesancie a baroka.

Veľkolepý umelecký zážitok ponúka

aj skvostná architektúra múzea na

Ringstrasse a cyklus obrazov na impozantnom

schodisku. Rozsiahle zbierky

Kunsthistorisches Museum Viedeň

sú rozdelené do niekoľkých budov.

V budove v časti mesta Ring na Maria-

Theresien-Platz sa nachádza obrazáreň,

umelecká zbierka Kunstkammer,

antická zbierka, egyptsko-orientálna

zbierka a mincový kabinet. Od apríla do

októbra organizuje Kunsthistorisches

Museum výstavy súčasného umenia

aj v Théseovom chráme v parku

Volksgarten. Okrem toho sa zbierky

Kunsthistorisches Museum nachádzajú

aj v Neue Burg (Zbierka historických

hudobných nástrojov, Zbierka

zbraní a brnení, Ephesos Museum),

v Hofburgu (Cisársky kabinet pokladov)

a na zámku Schönbrunn (Múzeum cisárskych

kočiarov). Zbierky na zámku

Ambras v Innsbrucku patria taktiež pod

Kunsthistorisches Museum.

Do zväzu KHM-Museumsverband

ďalej patrí Weltmuseum Wien na

námestí Heldenplatz (zatvorené až

do znovuotvorenia na jeseň 2017)

a Divadelné múzeum na námestí

Lobkowitzplatz.

Feste Feiern

125 JAHRE – JUBILÄUMSAUSSTELLUNG

8. MÄRZ BIS 11. SEPTEMBER 2016


NÁŠ TIP

ENDURO PRILBA

ALPINA KING

CARAPAX

Viac informácií na:

R

astúcemu počtu enduro cyklistov prináša

Alpina ľahkú, napriek tomu univerzálnu

enduro prilbu. Základný tvar prilby

Alpina King Carapax vychádza z úspešného minuloročného

modelu Carapax. Vďaka predĺženej

zadnej časti poskytuje prilba mimoriadne

účinnú ochranu pri páde na zadnú časť hlavy.

Pri King Carapaxe ide Alpina ešte o krok ďalej

a doplnila svoju novú enduro prilbu nielen oveľa

väčším šiltom v motokrosovom štýle, ale aj

odnímateľným chráničom brady. Chránič brady

je priskrutkovaný k prilbe a je možné ho v prípade

potreby jednoducho zložiť uvoľnením dvoch

imbusových skrutiek.

Pochopiteľne, enduro prilba King Carapax neponúka

pevnosť skutočnej zjazdovej prilby. Jej

ochranný účinok však Alpina nechala úspešne

testovať podľa normy pre slalomové a enduro

prilby. S enduro prilbou Alpina King Carapax môžete

zabudnúť na časy, keď enduro jazdec musel

na zjazdy nosiť na batohu integrálnu prilbu.

Odnímateľný chránič brady poskytne bikerovi

dostatočnú ochranu aj pri náročných zjazdoch.

Zážitok z jazdy si tak vychutnáte smerom hore

aj dole s jednou ľahkou prilbou. Veľké vetracie

otvory sa starajú o dostatočné chladenie hlavy

aj počas výšľapu. Sieťka na predných otvoroch

ochráni jazdca pred vletením nepríjemného

hmyzu do prilby a veľký šilt pred oslepením slnkom.

Nastavovací systém “Run System Ergo Pro”

s dvoma veľkými motýľovitými opierkami vzadu

zabezpečí, že prilba sadne na hlavu veľmi presne

a cítite sa v nej pohodlne. Svojou hmotnosťou

len 460g nemá v tejto triede konkurenciu.

Odporúčaná MO cena je 159,90 EUR.

www.esloger.sk/alpina

14


Magnetka s citátom

Darček ku

každej knihe

exkluzívne iba

v Panta Rhei

Máj, čas

jedinečných

príbehov

Jory John, Mac Barnett

Miles a Niles – Kto z koho

Miles je známy ako majster žartíkov. Je najväčší šibal

a nemá konkurenciu. Keď sa musí náhle presťahovať,

jedno je jasné: aj v novej škole bude najlepším vtipkárom

všetkých čias. No má to jeden háčik. Drichmanská

akadémia už takú hviezdu má! Súťaž o najsmiešnejšie

nápady sa začína – a z dvoch konkurentov sa postupne

stanú komplici. Pre čitateľov od 9 rokov.

Dmitry Glukhovsky

Metro 2035

Svet tam vonku predsa len nezanikol! Rok 2035. Svetlá

minulosť. Temná budúcnosť. Jadrová vojna zničila civilizáciu

na Zemi v podobe, ako ju poznáme dnes. Zachránilo

sa iba niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ale sú naozaj jediní,

kto prežil apokalypsu? Voľné pokračovanie bestsellerov

Metro 2033 a Metro 2034.

Platí na knihy Ikar, YOLi, Odeon a Príroda od 1. mája do 31. mája alebo do vyčerpania zásob

16 TOP kníh Zľava v predajniach až 25%

www.pantarhei.sk

Lines | 2016 15


PARK SNOW Donovaly

Hronsek

Špania Dolina

Viac informácií na:

STREDNÉ SLOVENSKO

Destinácia stredné Slovensko, to sú kráľovské

mestá s bohatou baníckou históriou,

rozmanité prírodné krásy a chránené územia,

termálne pramene, skutočný prales, či

dokonca vyhasnutá sopka. Či uprednostňujete

oddych a relax, kultúru a tradície alebo

hľadáte adrenalín a dobrodružstvo, stredné

Slovensko si zamilujete… A to v každom

ročnom období.

CENTRAL SLOVAKIA

Central Slovakia, royal towns with rich mining

history, varied natural beauty and protected

areas, hot water springs, real primeval forest

or even an extinct volcano. Whether you prefer

rest and relaxation, culture and traditions

or looking for adrenaline and adventure, you

will fall in love with Central Slovakia... all year

round.

POBYT V MESTE

Spoznávať príbehy skryté za múrmi historických

budov, priblížiť si atmosféru z čias Slovenského

národného povstania, sledovať pulz mesta pri

vynikajúcej káve, večer navštíviť operné či divadelné

predstavenie alebo zabaviť sa v najväčšom

klube na Slovensku… Aj to je stredné

Slovensko!

STAY IN THE TOWN

Getting to know the stories hidden behind the

walls of historic buildings, living up the atmosphere

of the times of the Slovak Getting to

know the stories hidden behind the walls of historic

buildings, living up the atmosphere of the

times of the Slovak National Uprising, enjoying

the town´s spirit with excellent coffee, visiting

the opera or theatre in the evening or just having

fun in the biggest dance club in Slovakia...

This is also Central Slovakia!

www.banskabystrica.sk || www.zvolen.sk ||

www.sliac.sk || www.ministryoffun.sk ||

www.stateopera.sk || www.muzeumsnp.sk

www.ssmuzeum.sk || www.visitbanskabystrica.sk

RELAX A WELLNESS

Na chvíľu sa zastaviť, ponoriť sa do jedinečných

termálnych a liečivých vôd a nechať si rozmaznávať

všetky zmysly alebo si v prekrásnej scenérii

na brehoch rieky Hron zahrať golf… Aj to je

Stredné Slovensko!

RELAX AND WELLNESS

Stop for a while, relax in unique thermal and healing

waters, spoil all your senses or play golf in

the beautiful scenery on the banks of the river

Hron... This is also Central Slovakia!

16


Banská Bystrica

Wellness Hotel Kaskády

Zámok Vígľaš

www.spa-sliac.sk || www.kupelekovacova.sk

www.hotelkaskady.sk || www.grandviglas.com

www.holidaypark.sk || www.tridubygolf.sk

www.hoteltenis.sk

POBYT NA VIDIEKU

Stredné Slovensko je známe nielen krásnou prírodou,

ale aj svojimi ľudovými tradíciami, folklórom

a šikovnými rukami miestnych remeselníkov.

Priblížiť sa tradičným remeslám na farmách

a salašoch, navštíviť vychýrený jarmok, preniesť

sa do legendárnych slovenských rozprávok alebo

si zajazdiť v konskom sedle s vetrom opreteky

po lúkach a lesných cestách… Aj to je Stredné

Slovensko!

STAY IN THE COUNTRYSIDE

Central Slovakia is not only known because of its

beautiful scenery, but also for its folk traditions,

folklore and skilful hands of local craftsmen.

Getting closer to the traditional crafts on sheep

farms, visiting the famous fair, travelling back in

time to the legendary Slovak fairy tales or experiencing

a horse ride through the meadows and

woods... This is also Central Slovakia!

www.fuggerov-dvor.sk || www.habakuky.eu

www.haluskyfest.sk || www.sachticka.sk

www.rancpodhorou.eu || www.geoparkbb.sk

www.masarykov-dvor.sk

www.terramontanae.sk

ADRENALÍNOVÉ AKTIVITY

Vyšplhať sa na vrchol skaly, zostúpiť na dno

jaskyne plnej rozprávkových útvarov a netopierov,

užívať si jazdu na malebných cyklotrasách

či nechať sa odviezť cyklobusom, len tak

sa prechádzať s batohom na chrbte a večerať

pod hviezdami, splavovať rieku Hron, v zime si

vychutnávať dokonale upravené lyžiarske a bežkárske

trate… Aj to je Stredné Slovensko!

ADVENTURE

Climbing to the top of the rocks, descend to the

bottom of the bat´s caves, enjoying the riding

on the picturesque bike paths and using the

cyclobus, just walking with a backpack and dinning

under the stars, rafting on the river Hron,

enjoying perfect ski slopes in the winter... This is

also Central Slovakia!

www.parksnow.sk || www.cykloadventure.eu

www.kralovastudna.com || www.splavhrona.sk

www.ride.sk || www.kalamarka.sk

www.cyklobb.sk

Kontakt

OOCR Stredné Slovensko

Central Slovakia Tourist Board,

Námestie SNP 1,

Banská Bystrica, Radnica,

Tel: +421 48/4330850,

www.centralslovakia.eu,

info@centralslovakia.eu

Lines | 2016 17


Text Juraj redeky

Foto Datatag

Označkujte

si svoj bike,

motorku, auto,...

N

ie, môžete mať akékoľvek dobré zabezpečenie

a vždy ho niekto dokáže prekonať.

So zlodejmi treba bojovať, napríklad

aj tak, že si „označkujete“ svoj majetok neviditeľnými

značkami. Počkať, lenže keď budú neviditeľné,

na čo to bude dobré? Značky sú síce pre

oko normálne „neviditeľné“, avšak s použitím UV

svetla a ďalšej techniky je možné ich jednoznačne

identifikovať a s medzinárodnou databázou

na internete priradiť k registrovanému majiteľovi.

Ak polícia skontroluje napr. označený bicykel

a overí si skryté identifikátory, vie v databáze

okamžite nájsť majiteľa. Pokiaľ nenájdu zhodu,

jedná sa s najväčšou pravdepodobnosťou

o ukradnutý bicykel.

Jednoduché použitie

Mali sme možnosť vyskúšať si to. Dostali sme do

redakcie základnú sadu pre bicykel. Existujú aj

väčšie sady pre motorku alebo pre automobil,

ktoré majú viac komponentov (vrátane špeciálnych

RFID čipov s magnetmi), no sú aj niekoľkonásobne

drahšie. Náš set pozostával zo šablón

s unikátnym registračným číslom pre aplikáciu

UV náteru, fľaštičky s tisíckou mikrobodiek v ultrafialovom

laku, malej výstražnej nálepky s číslom

a QR kódom, manuálom a certifikátom.

Všetko sa veľmi jednoducho aplikuje. Na očistené

miesta (napr. na vnútornú stranu vidlice, na

kostru, sedlovku alebo na rám kolesa) nalepíte

šablónu (fóliu s číslom) a aplikujete na ňu vatovou

tyčinkou roztok s UV farbou. Po odstránení

šablóny máte pekne „vytetované“ UV číslo na

danom mieste. Vatovou tyčinkou sa aplikuje aj

UV lak s mikrobodkami z druhej fľaštičky. Ním si

označíte kostru, pedále, riadidlá, brzdy, sedadlo,

cyklopočítač,... – proste všetko. Na každej mikrobodke

je vyrazený číselný kód priradený k danej

sade. Ak by teda aj zlodeji rozobrali bike na

súčiastky, vďaka mikroznačkám, ktoré sa dajú

18


ľahko nájsť UV svetlom a prečítať mikroskopom,

je možné identifikovať registrovaného vlastníka.

Označiť si preto treba čo najviac.

Ako posledná sa aplikuje niekam na viditeľné

miesto malá samolepka, ktorá slúži ako varovanie

pre potencionálnych zlodejov. No a samozrejme

treba všetko ešte zaregistrovať na stránke

Datatag. Tu nás príjemne prekvapila SK a CZ

lokalizácia, takže aj tento krok hravo zvládnete

bez jazykovej bariéry.

Má to zmysel?

Popravde ťažko zhodnotiť skutočný praktický

prínos značenia Datatag. UV náter a mikrobodky

síce nepotrebujú vymieňať batérie a netreba

platiť žiadne mesačné, či ročné poplatky, no

zmyť sa dajú a práve preto je potrebné označiť

čo najviac častí, na rôznych aj ťažko prístupných

miestach. Na rozdiel od GPS lokátorov vám

Datatag ukradnutý bicykel fyzicky nenájde, ale

poslúži ako pomôcka pre políciu, ktorá ho môže

využiť pre rýchlejšie usvedčenie zlodejov a navrátenie

pôvodnému majiteľovi.

Otázne však je reálne využívanie systému políciou.

Databáza je medzinárodná a polícia k nej

má prístup aj u nás, ale nik vám nepovie ako ho

reálne využívajú a či o ňom vedia napr. aj policajti

niekde v Hornej-Dolnej. Je potrebné si uvedomiť,

že Datatag nenahrádza poisťovňu, GPS

lokátor a ani zámok.

Verdikt

Za pár euro by to rozhodne nebola zlá investícia,

ale pri odporúčanej cene asi 35€ za sadu pre bicykel,

110€ pre motorku a 185€ pre auto je to už

otázne. Na druhej strane, ak máte Datatag, môžete

od poisťovne získať zľavu na poistnom, takže

sa vám investícia môže už za 2-3 roky vrátiť na

prípadnej zľave z poistky. A to už zmysel dáva.

Viac informácií na:

Lines | 2016 19


20

NÁŠ TIP


Nie náhodou sa Liptov nazýva najkrajším regiónom

Slovenska. Obklopený Vysokými a Nízkymi Tatrami vám

Liptov ponúka množstvo aktivít, od turistických

a cyklistických chodníkov po termálne kúpaliská

a kultúrne pamiatky.

KDE STRÁVIŤ

DOVOLENKU

NA LIPTOVE?

Pre ideálne strávenie vašej dovolenky vám predstavujeme

jedinečné pobytové zariadenie pod

Nízkymi Tatrami. Sojka resort sa nachádza v tichej

dedinke Malatíny, kde máte na skok ku všetkým

atrakciám Liptova.

Sojka resort vám ponúka ubytovanie a pohostenie

v prostredí, ktoré je priateľské aj pre rodiny

s deťmi. Ubytujte sa v hotelovej časti alebo

komfortných dreveniciach uprostred upravenej

záhrady a využite kvalitné služby reštaurácie,

wellness centra s bazénom a napríklad minigolfu.

Taktiež sú pre vás pripravené rôzne animácie

a môžete si okrem vynikajúceho jedla pochutiť

aj na výbere skvelých belgických pív.

Vyberte si z ponuky, v ktorej si nájdete ten správny

balík pre každého, na www.sojka.eu.

Viac informácií na:

Lines | 2016 21


NÁŠ TIP

Mali sme príležitosť jazdiť ikonické mestské SUV s veľkým

potenciálom - Hyundai Tucson. Vo variante výbavy

Style, s pohonom predných kolies a naftovým motorom

o objeme 1,7 litra sa zdá byť jedným z najpraktickejších

SUV na našom trhu. Boduje predovšetkým skvelou

manévrovateľnosťou, praktickým interiérom s priestorovo

veľkorysým batožiovým priestorom a vynikajúcou

spotrebou. V meste sme namerali výborných iba 6,5 litra

na 100 kilometrov, a to sme sa ani veľmi nesnažili.

Text Erik Stríž

Foto Acer

HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDI 2WD STYLE

NAJPRAKTICKEJŠIE

SUV SÚČASNOSTI?

Hyundai Tucson má potenciál zmeniť trh s SUV.

Nie je to ten Tucson, s ktorým sme sa stretávali

kedysi, viac podobností nachádza s SUV-čkom

ix35, ktoré v portfóliu automobilky nahradil koncom

minulého roku. Model ix35 (v Spojených

štátoch sa volal Tucson) bol vynikajúci a popri

praktickosti oslovoval aj moderným dizajnom.

Nový Tucson zachádza v každom ohľade ešte

ďalej a po jeho teste a proaktívnom používaní

zastávame názor, že je jedným z najlepších SUV

vo svojej cenovej úrovni. A prekonať ho bude

mimoriadne náročná úloha.

Prvé, čo vás musí na Tucsone zaujať, je dizajn

jeho karosérie a prednej masky. Hyundai momentálne

slávi úspech so svojím dizajnovým

smerom Fluidic Sculpture 2.0. Vozidlá podriadené

tomuto smeru majú výrazné, ale stále triezve

tvary, atraktívny profil a prestížne aerodynamické

vlastnosti (Tucson má Cd 0,33). Nech sa

na Tucson pozeráme z akéhokoľvek uhla, vždy

vyzerá veľmi moderne a prémiovo - jeho cena

pritom začína na úrovni, ktorú možno považovať

len o niečo vyššiu, ako ľudovú.

Pri SUV-čkach a crossoveroch sa často stáva, že

dizajnéri celkom dobre nezvládnu vzhľad zadných

partií. Často sa stáva, že zadok automobilu

veľmi neladí s jeho celkovým charakterom alebo

silou mocou nadväzuje na predchodcov. Nie

je to však prípad Tucsonu, ktorý aj pri pohľade

odzadu pôsobí vyvážene, kompaktne a v súlade

s dizajnom prednej masky.

Interiér je priestorovo veľkorysý a hoci nie je

vybavený vysokým stredovým tunelom, ktorý

nachádzame v drahých SUV-čkach, pôsobí

takmer luxusným dojmom. Veľký podiel má na

tom atraktívne nadizajnovaná stredová konzola

s ovládačmi, dotykový displej s prehľadnou

grafikou a volant, ktorý snáď ani nemožno kritizovať.

Má kompaktné rozmery, jeho výška sa

22


dá nastaviť v rozmedzí asi 10 centimetrov a účinok

elektrického posilňovača riadenia sa dá

zmeniť stlačením jediného tlačidla vedľa páky

prevodovky.

V nami testovanom vozidle bola namontovaná

manuálna 6-stupňová prevodovka a naftový

motor so zdvihovým objemom valcov 1,7 litra.

Funkcia Auto Start-Stop nám občas prekážala,

pretože vypína motor priveľmi skoro a naštartovanie

nie je tak promptné, ako by sme očakávali.

Funkcia automatického vypínania a zapínania

motora sa dá vypnúť, ale iba pre aktuálnu jazdu.

Keď v rovnaký deň idete z práce domov, funkcia

je akoby zázrakom opäť aktivovaná. Veľmi

pozitívne musíme zhodnotiť odstupňovanie

predovky, dĺžku radiacej páky a celkový pocit zo

spolupráce prevodovky s motorom.

Pozitívnym prekvapením bola spotreba naftového

motora, ktorá sa počas nášho testu pohybovala

okolo úrovne iba 6,5 litra - a to sme

nejazdili s cieľom šetriť palivo, pri veľmi ľahkej

nohe by Tucson nepochybne spotreboval aj pod

šesť litrov. Za týmto pozitívnym výsledkom stojí

moderná technológia a snáď aj ten systém Auto

Start-Stop, ktorý sme vyššie skritizovali. Naftový

motor má maximálny výkon 115 konských síl

a krútiaci moment 280 Nm. Nie je to trhač ciest,

ale akcelerácia je dôrazná. Pohon predných kolies

je vhodný na každodenné používanie, ale

výraznejšiemu terénu by sa mal tento Tucson

radšej vyhnúť. Variant s pohonom všetkých štyroch

kolies ale dosahuje veľmi dobré výsledky.

Vo výbave Style ponúka rozumnú úroveň technickej

vyspelosti, na čele ktorej stoja aj nasledovné

technológie: systém na automatické udržanie

vozidla v jazdnom pruhu, deaktivovateľné

ESP, cúvacia kamera s dobrým obrazom aj v noci

a s virtuálnym zobrazením dráhy vozidla, denné

LED svietenie a svetlomety s prisvietením do

zákrut, palubný počítač s farebným displejom

a ďalší centrálny dotykový displej a multifunkčný

volant.

Hyundai Tucson je praktické, pekné a úsporné

vozidlo, ktoré by ste určite nemali prehliadať.

Má veľký potenciál a aj napriek tomu, že formálne

nie je prémiový, ponúka vysokú mieru komfortu,

dynamiky, športovosti, techniky a potešenia

z jazdy.

Lines | 2016 23


NÁŠ TIP

Takmer tretinu ľudí trápi fóbia z lietania. Ak

k nim patríte aj vy, prichádzate o množstvo

cestovateľských zážitkov, ktoré na vás čakajú

kdesi v diaľke. Prekonať strach pritom nemusí

byť zložité. Skúste naše triky a dajte šancu

najbezpečnejšiemu dopravnému prostriedku.

Svet vám leží pri nohách.

STRACH Z LIETANIA

NAVŽDY MINULOSŤOU:

TÝCHTO 10 RÁD ZARUČENE FUNGUJE.

Viac informácií na

www.dromedar.sk

1. CHOĎTE NA TO VEDECKY

Skúste si vopred naštudovať čo najviac o lietaní.

Strach často pramení len z nevedomosti a z pocitu,

že nemôžete veci nijako ovplyvniť. Keď

však pred cestou obetujete zopár minút teórii

o leteckej doprave, budete pripravení na každú

situáciu.

2. SÚSTREĎTE SA

NA ČÍSLA

Letieť lietadlom je asi 25-tisíckrát bezpečnejšie

ako cestovať autom. Podľa štatistík pripadá jedna

havária na 45 miliónov letov a pravdepodobnosť,

že zahyniete pri leteckom nešťastí, je 1 ku

11 miliónom. Spomeňte si na to pri nástupe do

lietadla.

3. SPOZNAJTE POSÁDKU

Pokúste sa nastúpiť do lietadla medzi prvými,

aby ste sa zoznámili s pilotom a letuškami. Keď

spoznáte ľudí, ktorí majú v rukách vašu bezpečnosť,

budete sa cítiť lepšie. Pokojne sa im

zverte aj so svojimi pocitmi, počas letu vám radi

pomôžu.

4. VYBERTE SI

SPRÁVNE MIESTO

Ak sa bojíte turbulencií, radšej si sadnite do

prednej časti lietadla, kde je ich cítiť menej.

Dobre zvážte aj to, či si sadnete k oknu alebo do

uličky. Niektorých pohľad von upokojuje, iných

oblieva studený pot už pri tej predstave.

5. ZABAVTE SA

Počas celého letu sa niečím zaoberajte – sledujte

film, čítajte časopis, riešte krížovky či hlavolamy...

Nespoliehajte sa na to, že vám v lietadle

niečo poskytnú a radšej pri balení príručnej batožiny

nezabudnite na obľúbenú knihu. Vo chvíľoch

neistoty je vždy lepšie siahnuť po niečom,

čo dobre poznáte.

24


6. ZVOĽTE SPRÁVNE

OBČERSTVENIE

Káva alebo sladené nápoje vás zbytočne povzbudia,

alkohol zas môže zvýšiť úzkosť. Zvoľte

si radšej občerstvenie, ktoré vás upokojí. Dobrou

voľbou je polievka, tmavá čokoláda, med, ovocie

či tmavá ryža. Nič nepokazíte ani kamilkovým

čajom.

7. ZHLBOKA DÝCHAJTE

Jednou z najjednoduchších techník na upokojenie

je správne dýchanie, ktoré by ste si v ideálnom

prípade mali nacvičiť už vopred. Vašu úzkosť

uvoľnia pomalé nádychy nosom do brucha

a výdychy ústami. Existujú dokonca aplikácie,

ktoré vám pri takomto cvičení pomôžu, vyskúšajte

napríklad Breathe2Relax.

8. PRIPRAVTE SA

NA TURBULENCIE

Väčšina cestujúcich v lietadle sa cíti najhoršie

počas turbulencií. Tých sa však netreba báť. Je

to podobné, ako keď autom jazdíte po hrboľatej

ceste. Turbulencie nie sú nebezpečné, aj

preto si ich letušky na palube lietadla vôbec

nevšímajú.

9. SKÚSTE SI POSPAŤ

Najpohodlnejšie je celý let prespať, preto

sa snažte podľa možnosti voliť nočné lety.

Zabezpečte si masku na oči a štuple do uší a oddajte

sa zvukom relaxačnej hudby. V krajnom

prípade môžete siahnuť po tabletke, o jej užití sa

však radšej vopred poraďte so svojim lekárom.

10. VYHĽADAJTE POMOC

Ak nič z predchádzajúcich rád nezaberá a predstava

lietania vás desí, nehanbite sa a vyhľadajte

pomoc odborníka. Spolu nájdete riešenie, ktoré

vám pomôže. Navštíviť môžete aj kurz, na ktorom

vás za pár hodín naučia, ako svoje obavy

prekonať.

Lines | 2016 25


NÁŠ TIP

Týmto

potešíte každú

cestovateľskú

dušu.

TIPOV

NA VÝLET

V BRATISLAVE

Staré mesto

Dobre. Priznávame, že sme nevymysleli nič svetaborné.

Na začiatok jednoducho treba spraviť

povinnú jazdu po historickom centre mesta. Aj

keď ste si ho prešli už tisíckrát, bude zaujímavé.

Jarná atmosféra jednoducho prenikne aj do

vás a na chvíľu sa aj vy stanete turistom, ktorý

si so záujmom odfotí nejakú tú pamiatku. Vežu

Klarisiek, výhľad z hradu, Dóm sv. Martina, SND,

Modrý kostolík, Slavín... Zabavte sa a skúste si

zapózovať so sochami, teda ak sa vám podarí

pretlačiť cez turistov. Na jeden deň sa osloboďte

a vyskúšajte si sami pohľad návštevníka, ktorí

prišiel navštíviť jednu z perál na Dunaji.

Po centre skúste zájsť aj za jeho pomyselné

hranice. Medická a Prezidentská záhrada a Sad

Janka Kráľa vám doprajú príjemný oddych medzi

stromami a kvetmi. Prípadne sa pripojíte

k skupinke hrajúcej frisbee alebo futbal. Zrazu sa

vám naše „veľkomesto“ bude zdať príjemnejšie

a milšie. Preto netreba mať predsudky. Choďte

s otvorenou mysľou a vychutnávajte si každú

chvíľku.

Na prehliadku

Jeden možno ani nechce veriť, ale v Bratislave

sa toho ukrýva viac, ako by sme očakávali.

Dokazujú to aj mnohé tematické prehliadky.

O obrátenej pyramíde ste už isto počuli veľa, ale

vedeli ste, že sa do nej pokojne môžete ísť pozrieť?

Stačí si naplánovať výlet počas dní, kedy

sa tu konajú komentované prehliadky. Dozviete

sa prečo zvolili taký netradičný tvar a aj to, že

najväčšie štúdio je akoby budovou v budove,

aby sa dosiahla čo najlepšia izolácia.

Ďalšími možnosťami sú vychádzky mestom, kde

sa dozviete o silných ženách, mýtoch a legendách,

najznámejších rodoch, budovách, o tom,

čo sa v Bratislave zvyklo piť, kde boli vykričané

štvrte a mnoho iného. Ísť môžete po vlastných,

autobusom, alebo medzi turistami obľúbeným

vláčikom.

26


Ak chceme byť úprimní, málokto z nás si vie predstaviť Bratislavu ako

ozajstné turistické mesto. Všetci sme tak trochu zaslepení tým, že ju buď

zažívame dennodenne aj s jej problémami, alebo nechceme akceptovať, že by

tu niečo zaujímavé mohlo byť. Najčastejšie sa s tým problémom stretávame,

ak k nám príde návšteva a máme jej ukázať všetky „krásy“. Čo ponúknuť, keď

my sami všetko vidíte sivo? My sme si to s našimi zahraničnými kamarátmi

vyskúšali a zostali sme podobne očarení ako oni.

Kultúra a mestský život

Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. Tým sa

musíte riadiť v prípade, že navštívite akékoľvek

mesto. Jednoducho treba vyraziť do ulíc a kultúrnych

stánkov, aby ste nasali tú správnu atmosféru.

V Bratislave sa pripojte k populárnym

podujatiam ako napríklad k cestovateľským

večerom. Spájajú tých, ktorí túžia po ďalekých

cestách a hľadajú inšpiráciu. Okrem študovania

na internete a našich stránkach môžete zájsť

do obľúbených podnikov ako je KCDunaj alebo

Satori Stage, kde určite spoznáte nový zaujímavý

kus sveta. Vrece sa roztrhlo aj s rôznymi

stand up šou, ktoré vám v podnikoch ako Nu

Spirit Club ukážu um a dôvtip slovenských zabávačov.

Pozor, niektoré sú len pre silné žalúdky.

Netreba zabudnúť, že sa nám blíži leto a to sa

pravidelne spája s obrovským množstvom podujatí.

Historické, hudobné, divadelné, športové...

Vyberať si tak bude z čoho.

No a ak chcete zažiť tú správnu Bratislavu, nemali

by ste vynechať niektorý z hipsterských

podnikov. V meste je ich ako húb po daždi, takže

si odsledujute, ako táto spoločenská vrstva preniká

do verejného života. Ten, kto až tak neocení

knihy a diskusie, ten radšej zamieri do niektorého

z pivovarov. Totiž aj tie sú stále významnejšou

súčasťou miestneho života.

Jedlo

Čo neodmysliteľne patrí k výletu? No predsa

dobré jedlo - gastronómia. Bratislava je plná

podnikov, medzi ktorými si vyberiete od tých

najbežnejších až po najvychýrenejšie. Máte chuť

na hamburger? Palacinku? Halušky? Pečené koleno?

Všetko tu objavíte. Navyše sa teraz kvalitnejšie

reštaurácie prebiehajú v príprave a podávaní

jarného menu. Napríklad v takej reštaurácii

Brasserie Anjou v hoteli Sheraton si pochutíte

ako nikde inde. Jedlá sú plné čerstvých produktov

ako medvedieho cesnaku a jahôd. Všetko

hýri farbami a je ľahké, takže to dokonale doplní

váš mestský výlet. Navyše sa nachádza

na promenáde pri Dunaji, ktorá je obľúbeným

Lines | 2016 27


NÁŠ TIP

miestom, kde sa stretávajú a zabávajú domácu

aj turisti. Za pekného počasia sa tu budete cítiť

ako na rušnom námestí.

Do prírody

Posledným tipom je príroda. Poviete si, že nič

výnimočné, ale kedy naposledy ste naozaj boli

v lese? Nie len v záhrade alebo parku, ale naozaj

v lese. Zacítili ste vôňu dreva, zakvitnutých

stromov a kvetov v kombinácii s medvedím

cesnakom? Ak si už ani nepamätáte, tak má pre

vás Bratislava niečo špeciálne. Je totiž jedným

z mála hlavných miest Európy, kde vám cesta do

lesa trvá naozaj krátko. Z centra na Studničku za

15 minút. Lesopark je priamo nad centrom. Na

Kolibu sa dostanete aj lanovkou. Za Dlhými dielmi

sa už začína Devínska Kobyla. Všetko je blízko

a čaká len na vás.

28


BRATISLAVA

SCHWECHAT – VIEDEŇ

www.slovaklines.sk

Lines | 2016 29


NÁŠ TIP

Jet lag alebo pásmová choroba je často nepríjemným

spoločníkom cestovateľov. I keď sa dá na to rokmi čiastočne

zvyknúť, stále je ťažké prekonať prvé hodiny po vystúpení

z lietadla a etablovať sa na dané podmienky. Ešte horšie

sa to zvláda v prípade, ak cestujete do nejakej exotickej

krajiny, kde vo váš neprospech hrajú aj dramaticky odlišné

klimatické podmienky. Skúsení cestovatelia sa však

rozhodli odhaliť niekoľko rád, ktoré im pomáhajú prekonať

tento problém a vychutnať si tak novú destináciu čo

najskôr po prílete do nej.

NEPRÍJEMNÝ

JET LAG –

Ako najlepšie zniesť pásmovú

chorobu a užiť si aj prvé dni?

Zdroj:

www.dromedar.sk

www.mirror.co.uk

www.yahoo.com

www.ricksteves.com

Nechoďte hneď do postele

Pokiaľ ste prileteli počas dňa, nechoďte si hneď

ľahnúť. Prípadne si iba krátko zdriemnite, no

potom fungujte radšej ďalej. Je to ako keby ste

prehýrili jednu noc a potom sa nemohli vyspať.

Keď radšej zájdete skôr do postele, ale už v normálnom

čase, dospíte tento rozdiel a budete sa

cítiť podstatne lepšie, ako keby ste sa dostali do

vášho pôvodného časového rozdelenia.

Prelaďte sa už doma

Ďalšou z alternatív je, aby ste sa pokúsili postupne

presunúť si hodinky už doma. Snažte sa čo

najviac priblížiť hodinám v dovolenkovej destinácii

a pripraviť tak telo na nový časový rozvrh.

Budete sa tak cítiť viac oddýchnutí a zbavíte sa aj

nepríjemnej pásmovej choroby.

Nepite alkohol

I keď to niektorým pomáha prekonať strach

z lietania alebo dlhé lety, v súvislosti s jet lagom

iba zhoršujete situáciu. Prekonávať časový rozdiel

a ešte k tomu sa spamätávať aj z opice istotne

nie je žiadna výhra. Vyhnite sa preto alkoholu,

doprajte si maximálne pohárik, ktorý vám

pomôže zaspať a potom už pite iba dostatok

tekutín, tie sú taktiež veľmi dôležité, pretože pomáhajú

udržať telo vo výbornej kondícii.

Obmedzte kávu

Hlavne 12 hodín pred odletom úplne obmedzte

pitie kofeínových nápojov. Tie vás síce udržia

na chvíľu sviežich, no v skutočnosti vám narušia

biorytmus. A i keď sa bude cítiť telo unavené

a bude potrebovať po náročnom lete trochu oddychu

a prispôsobenia sa novým podmienkam,

namiesto toho pôjde opäť na doraz. S časovým

posunom sa vysporiadava o to ťažšie a jet lag

vás bude sprevádzať aj dva dni.

Neseďte po celý čas

Veľkým problémom pri prekonávaní pásmovej

choroby je i fakt, že vaše svaly úplne stuhnú.

V lietadle sa nesedí veľmi pohodlne a pokiaľ zostanete

v tejto polohe po celý čas, bude to pre

vás únavnejšie. Snažte sa preto pravidelne pre-

30


chádzať v uličke, ponaťahujte

sa a trošku si pocvičte nohami,

aby ste sa dostali do lepšej

kondície. Po prílete sa nebudete

cítiť tak polámane a nové

prostredie zvládnete podstatne

jednoduchšie.

Berte to ako čas na

relax

Snažte sa počas letu nestresovať

a nájsť si podnety, ktoré vás

zaujmú. Najhoršie je niekoľko

hodín iba nehybne sedieť a odpočítavať

každú minútu. Nájdite si

takto konečne čas na to, aby ste si

pozreli nejaký film na tablete, prečítali

knihu, vypočuli hudbu, pospali si a venovali

sa tomu, na čo nemáte kvôli práci čas.

Dlhé lety berte ako odmenu, čo vás automaticky

dobre naladí a zmena časového pásma nebude

pre vás takým problémom.

Nezostávajte v hoteli

Po prílete sa snažte niekam ísť. Pokiaľ je ešte

deň, naplánujte si nejaké aktivity. Keď zostanete

zavretí v izbe a budete akože odpočívať, nedostanete

sa z toho tak ľahko. Radšej si vyjdite

von, niekde sa poprechádzajte a dostatočne si

zaujmite myseľ. Pomôže vám to správne si naladiť

myšlienky a taktiež sa do večera správne

unavíte a zaspíte skôr, ako keby ste so sebou iba

nezmyselne bojovali v posteli a počítali dookola

ovečky.

Neužívajte lieky na spanie

Musíte sa jednoducho sami unaviť. I keď je večer

a vaše telo ešte nie je nastavené na spánok,

zájdite si zabehať alebo do posilňovne. Hodinka

aktívneho pohybu vás dostatočne unaví a tak

urobíte pre svoje telo viac, ako keby ste ho iba

umelo unavili a otupili liekmi.

Ľahšia strava

Dôležitým bodom príprav je aj správne sa stravovať.

Snažte sa už 24 hodín pred odletom jesť

ľahšie stráviteľné jedlá. Organizmus sa nevyčerpá

ich spracovaním a môže sa lepšie venovať

prispôsobeniu vonkajším zmenám. S týmto pravidlom

pokračujte ďalej aj jeden deň po prílete.

Keď sa už budete cítiť dobre, môžete prejsť na

vaše tradičné stravovacie zvyky.

Šetrite sily ešte pred odletom

Dni pred dovolenkou sú často veľmi hektické.

Ak sa však chcete vyhnúť dlhému jet lagu, musíte

na to pripraviť aj svoj organizmus. A teda sa

snažte ísť oddýchnutí, aby telo dokázalo všetkému

tomu náporu dobre odolať. Čím budete totiž

vyčerpanejší, tým budete túto zmenu zvládať

horšie a prispôsobovanie vám bude trvať o to

dlhšie. Nie je pravdou, že vďaka tomu si v lietadle

aspoň lepšie pospíte. Budete skôr nervózni

a od toľkého vyčerpania si nebudete vedieť

zdriemnuť ani na chvíľku.

Lines | 2016 31


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

CESTUJEME PO SLOVENSKU

PREDSTAVUJEME REGIÓN –

PODUNAJSKO

32

Podunajský región sa nachádza v juhozápadnej časti

Slovenskej republiky. Na juhu, pozdĺž toku Dunaja, siaha až

po slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Jeho územie tvorí

zväčša Žitný ostrov, ktorý je najväčším riečnym ostrovom

v Európe, a celý región pokrýva Podunajská nížina.


U

ž od dávnej minulosti je Podunajský región

pre návštevníkov veľkým lákadlom vďaka

svojim priaznivým klimatickým podmienkam.

Nachádza sa tu mnoho prírodných a kultúrnych

pamiatok, rekreačných stredísk a niekoľko

termálnych kúpalísk, využívajúcich vodu z geotermálnych

prameňov. Sú to miesta, ktoré ponúkajú

skvelú príležitosť na trávenie voľného času a oplatí

sa ich určite navštíviť.

Lines | 2016 33


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Vodné dielo Gabčíkovo

Dunaj bol odklonený z pôvodného koryta

a v roku 1992 bolo uvedené do prevádzky Vodné

dielo Gabčíkovo. Jeho účelom je hlavne ochrana

pred povodňami, zabezpečuje plynulú celoročnú

plavbu lodí a vyrába elektrickú energiu, ktorá

pokrýva zhruba 8 % spotreby elektrickej energie

Slovenska. Taktiež ponúka vo svojom okolí a priľahlých

hrádzach možnosť korčuľovania, pešej

turistiky, bicyklovania a lákadlom je aj rybolov.

Krásu Dunaja a okolitých miest môžete spoznávať

na okružných a vyhliadkových plavbách.

prizmatic / Shutterstock.com

34


Divoká voda Čunovo

Na jednej z hrádzí Vodného diela Gabčíkovo

je vybudovaný areál vodných športov Čunovo.

Tento športový areál na svojom umelom vodnom

kanáli poskytuje možnosti tak vrcholových

športových podujatí, ako aj rekreačného

športu. Či ste vrcholový športovec, alebo len

amatér, každý z vás si môže vyskúšať silu dravej

vody. Stačí si vybrať, či vyskúšate vodný slalom,

rafting, jazdu na kajaku alebo iné adrenalínové

aktivity, ako hydrospeed, vodné skútre, wakeboarding,

vodné lyže, paintball ap. Neďaleko si môžete

vyskúšať jazdu na buginách a štvorkolkách,

zatiaľ čo si vaše deti môžu zajazdiť na poníkoch.

Lines | 2016 35


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Slovakia ring

Miesto, kde si môžete vyskúšať svoju odvahu,

extrémne vlastnosti svojho auta a byť hrdinom

v očiach svojich blízkych. To je Slovakia ring.

Prvý slovenský automotodróm, nachádzajúci

sa v katastri obce Orechová Potôň. Ak ste motocykloví

nadšenci či majitelia automobilov s vysokým

výkonom, v tomto motoristickom areáli

si máte možnosť vyskúšať na vlastnej koži náročnosť

trate, zdokonaliť svoje vodičské schopnosti

a vcítiť sa do roly profesionálov ako pri skutočnom

preteku. Pre tých, ktorí nevlastnia automobil,

je tu možnosť jeho prenájmu podľa želania.

36


X-BIONIC® SPHERE

Najväčší európsky multifunkčný komplex je

rajom pre náročných návštevníkov, profesionálnych

športovcov a ich tímy, pre športových

nadšencov a rodiny. Ponúka profesionálne

podmienky pre 27 olympijských športových

disciplín. X-bionic® equestorsphere je jedna

z najmodernejších a najväčších olympijských

jazdeckých centier. Nachádza sa tu 6 parkúrov,

dostihová dráha, 2 jazdecké haly, takmer 700

stajní a 2 divácke tribúny. Jazdecké podujatia

a preteky sú bezplatne prístupné návštevníkom.

V X-bionic® aquaticsphere nájdete vonkajší

a vnútorný plavecký bazén, 3 detské bazény,

rekreačný bazén s atrakciami, 4 tobogany a vodné

šmykľavky. Môžete si oddýchnuť a relaxovať

v luxusnom wellness centre, užiť si exkluzívny

výber reštaurácií, barov a salónikov.

Lines | 2016 37


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Golf club Welten

O pár kilometrov ďalej, v obci Báč, sa nachádza

Golfový areál Welten Golf Club. Nezabudnuteľné

zážitky získate na 18-jamkovom ihrisku, ktorého

celková dĺžka je 6100 metrov. Je bohaté na pieskové

bunkre, čo ho robí veľmi zaujímavým pre

všetky kategórie hráčov. Okrem modelovaného

terénu ponúka hráčom možnosť odpaľovať

z dvoch strán. Očarí vás nočné osvetlenie driving

range, ktoré urobí váš tréning atraktívnejším

ako kdekoľvek inde. V prípade nepriaznivého

počasia sa dá využiť krytá časť odpaľovacej

plochy. Niekoľkokrát do roka môžete navštíviť

Dni otvorených dverí, keď máte príležitosť vyskúšať

si aj vy zahrať golf, a to úplne zadarmo.

38


Komárno

Je jedno z najstarších miest na Slovensku a leží

na sútoku riek Váh a Dunaj. Medzi najväčšie turistické

atrakcie KomárnapatríNádvorie Európy,

ktoré pozostáva zo stavieb s typickými prvkami

architektúry 45 európskych krajín a regiónov.

Iným turistickým lákadlom je najväčšie bastiónové

opevnenie v strednej Európe z 18. storočia.

Pevnostný systémzložený zo Starej a Novej pevnosti

v minulosti slúžil ako obranný komplex.

Dnes ho môžete navštíviť ako turisti a spoznať

čaro tejto významnej vojenskej pamiatky.

Thermalpark Dunajská Streda

Veľký význam pre turistov v Podunajskom regióne

majú geotermálne pramene. Z nich vyviera

voda nad 50 °C, ktorá má zvýšený obsah minerálnych

látok a priaznivo vplýva na ľudský organizmus

a na choroby pohybového ústrojenstva.

Existencia takýchto prameňov v regióne tak

podmienila vznik termálnych kúpalísk, ktoré sú

ideálnym miestom na trávenie vašej dovolenky.

Jedným z nich je Thermalpark v Dunajskej

Strede, ktorý je situovaný v krásnom prostredí

lesoparku. Poskytuje celoročné služby. K dispozícii

sú štyri vnútorné bazény a šesť vonkajších.

Pre deti organizuje letný klub s pestrým programom,

mládež má možnosť vyskúšať si toboganovú

vežu so siedmimi toboganmi. Teplota sa

v bazénoch pohybuje od 28 do 38 °C. Milovníci

pohybu si môžu zahrať minigolf, stolný tenis,

vonkajší šach ap.

Lines | 2016 39


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Thermal Corvinus Veľký

Meder

Kúpalisko Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi

vás taktiež očakáva v každom ročnom období

s pestrou paletou služieb, deviatimi bazénmi

s teplotou vody od 25 do 38 °C a piatimi toboganmi.

Môžete relaxovať v saune centra či morskom

kúpeli. O utuženie vášho zdravia sa postarajú

liečebné prístroje, magnetoterapia BEMER

a termo-akupresúrne lôžko CERAGEM. Pre deti

je tu interaktívne vodné ihrisko, detské ihrisko,

lezecká dráha Tarzánia a iné zaujímavosti. V zariadení

termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

nájdete okrem príjemného oddychu telesnú

i duševnú rovnováhu.

Spa & Wellness hotel

Orchidea***

Možností ubytovať sa vo Veľkom Mederi je veľa.

Avšak len Spa & Wellness hotel Orchidea*** vám

poskytne komplexný zážitok z dovolenky. Hotel

poskytuje ubytovanie v moderne zariadených

izbách a apartmánoch vybavených vlastným sociálnym

zariadením, telefónom, satelitným TV,

trezorom a v celom hoteli je bezplatné wifi pripojenie.

Stravovacie služby poskytuje nielen hotelovým

hosťom, ale komukoľvek, kto chce ochutnať

a zažiť skutočnú gastronómiu. Hotelové wellness

centrum vám ponúka plavecký bazén s protiprúdom,

perličkový kúpeľ, pestrý saunový svet či

turecký kúpeľ hammam. Hotel poskytuje široký

výber z rôznych masáží, ktoré vám pomôžu odreagovať

sa od stresu, bolesti a každodennej únavy.

Pre skrášlenie môžete využiť služby kaderníčky či

kozmetičky. Ak sa chcete vrátiť domov zo svojej

dovolenky opálení, aj keď nesvieti slnko, môžete

využiť dve soláriá.

40


Magnetka s citátom

Darček ku

každej knihe

exkluzívne iba

v Panta Rhei

Máj, čas

jedinečných

príbehov

Ruth Wareová: Pozvanie

Od smrti ich delí len sklenená stena! Leonora je v podstate

šťastný človek. Žije obyčajným životom, až kým ju neprekvapí

pozvanie na rozlúčku so slobodou jej dávnej kamarátky

Clare. Vo veľkom presklenom dome uprostred pustatiny,

kde nie je ani mobilný signál, sa zíde pozoruhodná

spoločnosť. Neodbytná predtucha, že sa niečo stane, sa

musí naplniť…

Danielle Steel: Country

Domácnosť, manžel, deti, každodenný stereotyp. Takto

vyzerá bežný život Stephanie. V nefungujúcom zväzku

s úspešným právnikom Billom zotrváva už viac -menej

iba z povinnosti a kvôli deťom. Jej manžel však nečakane

umiera na lyžovačke a zrazu sa všetko zmení. Aj ona sama.

Platí na knihy Ikar, YOLi, Odeon a Príroda od 1. mája do 31. mája alebo do vyčerpania zásob

16 TOP kníh Zľava v predajniach až 25%

www.pantarhei.sk


NÁŠ TIP

Je nápadný, výkonný, robustný a ťažký. Acer Predator 15 je

notebook, ktorý sa však neplánuje často prenášať. Mobilita

nebola prioritou, tú získal dizajn a ohromujúci výkon so

špičkovou grafikou. Z modelu Predator 15 sa tak stáva

ideálna voľba pre hráčov.

Acer Predator 15

Najlepšia voľba hráčov

Notebooky pre vášnivých hráčov musia vyzerať

excentricky a výrazne, aby zaujali pozornosť už

na prvý pohľad. V tomto ohľade môžeme Acer

Predator považovať za lídra, pretože v sebe kombinuje

všetky tie veci, ktoré sú pri iných notebookoch

naznačené iba decentne. Kryty notebooku

sú čierne a matné a na zadnej strane veka displeja

je hmatateľné logo Predator. Po otvorení

a zapnutí počítača prichádza na rad veľkolepé

divadlo farieb a blikania, prirovnanie ku kokpitu

vesmírnej lode by bolo celkom presné.

Kombinácia čiernej, červenej a výraznej modrej

vyzerá presne tak, ako by si to predstavovali

hráči.

Nech je ale dizajn notebooku akýkoľvek,

vždy bude najpodstatnejší jeho výkon

a displej. Spojením týchto dvoch parametrov

vzniká základ pre spoľahlivý

a plynulý chod moderných hier, pri ktorých

ľudia trávia desiatky a desiatky hodín

týždenne.

42


Displej nami testovaného modelu Predator 15

G9-591-72BC mal rozlíšenie Full HD 1920×1080

pixelov, technológiu IPS Acer ComfyView a uhlopriečku

ideálnych 15,6 palcov. Tento rozmer

displeja skvele dopĺňa Full HD rozlíšenie, pretože

je jeho obraz precízny a detailný. Nesmierne oceňujeme

matnú úpravu povrchu displeja a krásne

sýte farby.

Zaujímavým doplnkom je, že herné tlačidlá na

klávesnici WASD majú červený akcent, rovnako

ako smerové tlačidlá vedľa numerickej klávesnice.

Nad alfanumerickou klávesnicou a tlačidlami

F1 až F12 sa nachádza ešte jeden rad tlačidiel

výrazne podsvietených a s nastaviteľnou funkčnosťou.

Hlavným tlačidlom tohto radu je to prvé

s logom Predator, ktorým je možné meniť módy.

V prvom móde sa zobrazujú iné funkcie tlačidiel,

ako v druhom a podobne. Jednou zo skvelých

funkcií tohto PredatorSense panelu je možnosť

manuálne regulovať otáčky chladiacich ventilátorov

(aplikácia CoolBoost), prípadne nastaviť

spätný režim DustDefender pre vysávanie prachu

z útrob notebooku. Čo viac si môže jeden

hráč želať? Azda už iba technológiu FrostCore,

ktorá zabezpečuje, že sa notebook pri extrémnej

záťaži menej zahrieva. Umožňuje hráčom ďalšie

zvýšenie výkonu notebooku podľa potreby, pričom

pozostáva z vymeniteľného modulu s ventilátorom

Cooler Master, ktorý môže byť vložený

do šachty notebooku miesto optickej mechaniky.

Po bokoch notebooku je rozmiestnený pomerne

veľký počet slotov a konektorov – popri Blu-ray

mechanike na ľavom boku nájdete aj dvojicu

3,5 mm konektorov (mikrofón a slúchadlá), dva

USB porty, slot na pamäťovú kartu SD a nabíjací

konektor. Na pravý bok výrobca umiestnil ďalšie

tri USB porty, z toho jeden je nový obojstranný

Type-C, jeden HDMI v plnej veľkosti, port pre

ethernet kábel a DisplayPort 1.2.

Vo vnútri notebooku, ktorého ventilátory počuť

občas až veľmi výrazne, je hotová plejáda výkonného

hardvéru. Základom je procesor Intel Core

i7 doplnený o grafiku GeForce GTX 980M a 32 GB

operačnú pamäť typu DDR3. V počítači sa nachádza

taktiež dostatok pamäte pre širokú paletu

herných titulov, 512 GB SSD a 1 TB na disku HDD.

V porovnaní s modernými tenkými notebookmi

je Predator 15 vybavený aj plnohodnotnou optickou

mechanikou Blu-ray RE.

To sú všetko technické parametre, ktoré sú každého

hráča splneným snom a garanciou, že každá

moderná hra bude bežať plynule a na výborných

grafických nastaveniach. Najpodstatnejšia je však

osobná skúsenosť – a tá ani nemôže byť lepšia.

Keď sa k takémuto notebooku dostane človek,

ktorý si zahrá počítačovú hru

iba raz za čas, je pre neho niečo

ako zázračný stroj schopný

zvládnuť čokoľvek od profesionálnej

grafickej práce až po

veľkolepé a náročné GTA V.

Acer Predator 15

Displej: 15,6” IPS Acer

ComfyView, Full HD 1920×1080

pixelov

Procesor: Intel Core i7-6700HQ

Pamäte: 32 GB DDR3 RAM, 512

Posledným detailom, ktorý

však nemôžeme nespomenúť,

je úžasné balenie, v ktorom

GB PCIe SSD, 1 TB HDD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX

980M

vám nový notebook Operačný systém: Windows 10

bude doručený. Všetko je zabalené

do priam luxusných

škatúľ v čiernej úprave. Máme

dojem, že už len toto samotné

balenie má hodnotu, za ktorú

sa predáva väčšina priemerných

notebookov.

Home + Office 365 Trial

Batéria: 8-článková 88 Wh 6000

mAh

Funkcie: HD webkamera,

špeciálne tlačidlá Predator,

spätný chod ventilátora,

manuálne nastavenie rýchlosti

vetrania

Lines | 2015 43


All Inclusive, polpenzia

alebo bez stravy?

AKÚ

DOVOLENKU

SI VYBRAŤ?

44


Lines | 2016 45


CESTOVANIE

Na začiatku roka prichádza aj príjemný čas plánovania dovoleniek.

Snažíme sa využiť ponúkané zľavy vo first moment ponukách a navyše

si tak môžeme vybrať ešte zo širokého spektra možností. Pri výbere

dovolenky zohráva podstatnú úlohu aj forma stravovania. I keď sa

väčšina dovolenkárov prikláňa k all inclusive ponukám, na výber

máte aj z iných zaujímavých možností. Dnes vám priblížime výhody

a nevýhody rôznych typov stravovania.

Viac informácií na

www.dromedar.sk

All Inclusive

Výhody:

Toto je nepochybne najobľúbenejšia voľba všetkých

dovolenkárov. V cene majú totiž zahrnuté

kompletné stravovanie a nemusia sa ďalej starať

o svoj rozpočet v tomto smere. Pokiaľ budete

dovolenkovať v cenovo drahších krajinách, môže

to pre vás znamenať aj nižšie náklady. Rovnako

to platí, ak si chcete dopriať viac jedla či nápojov.

Ďalšou výhodou je, že v tomto prípade sa väčšina

ponuky špecializuje na kontinentálnu stravu a vy

sa nemusíte obávať žiadnych exotických chuťoviek.

Buďte však pozorní, pretože v niektorých

hoteloch môžu ponúkať all inclusive v podobe

menu s možnosťou výberu a nie v podobe bufetových

stolov, kde si stravu zložíte úplne podľa

predstáv.

Nevýhody:

All Inclusive vás v podstate viaže na jedno miesto.

I keď sa vyberiete na výlety, obyčajne dostanete

ako náhradu jednoduchý balíček so suchou stravou.

Ak chcete viac cestovať, vlastne tak prichádzate

o časť peňazí. I preto sa hodí skôr pre ľudí,

ktorí chcú len oddychovať na pláži a urobiť si krátke

výlety na priľahlé miesta. Problém môžu mať aj

ľudia, ktorí sa nedokážu kontrolovať a po návrate

z dovolenky ich čaká zopár kíl naviac. Ponuka jedál

navyše býva obvykle rovnaká a pri dlhších pobytoch

sa vám to môže zunovať.

Pozor na rôzne druhy

Pri all inclusive pobytoch je nutné zastaviť sa

pri jednej dôležitej poznámke. Hotely už začali

ponúkať rôzne alternatívy tohto stravovania.

Všetko závisí od danej krajiny, ale aj od

konkrétneho hotela, v ktorom budete bývať.

Objavili sa rôzne verzie ako ultra all inclusive

alebo light inclusive, či iné pomenovania.

Podstatou tohto triku potom je, že all inclusive

obsahuje len stravovanie, prípadne pár

nealko nápojov. Pri ultra all inclusive obvykle

dostávate aj alkoholické nápoje a stravovanie

počas celého dňa aj v iných stravovacích

zariadeniach hotela, ako je napríklad gril bar,

bufet alebo olovrant. Cena all inclusive sa

môže líšiť aj podľa toho, či budete mať mož-

46


nosť objednávať si len z lacnejších alebo aj

drahších nápojov. Rovnako sledujte rozdiely

medzi krajinami, pretože niekde môžete mať

bufetové stoly obložené desiatkami druhov

jedál a luxusnejšími pokrmami, inde to môže

byť päť druhov, ktoré doplnia iba prílohami.

Informujte sa ohľadom týchto podstatných

detailov vždy pred zaplatením dovolenky, aby

ste si vedeli vybrať najvhodnejší variant.

Plná penzia

Výhody:

Oproti all inclusive sa líši tým, že sa obvykle ponúka

iba formou menu, z ktorého si vyberiete jedno

konkrétne jedlo, prípadne viac chodov. Nikdy

v nej nie sú započítané nápoje a ani stravovanie

mimo troch hlavných jedál denne. Výhodou je,

že takto môžete lepšie oceniť kvalitu šéfkuchára.

Priamo vám naservíruje konkrétne jedlo tak, ako

si ho predstavuje a vy si ho lepšie vychutnáte.

Táto forma je vhodnejšia aj pre osoby, ktoré dbajú

o svoje stravovacie návyky.

Nevýhody:

Opäť je to časové obmedzenie, ktoré sa navyše

komplikuje tým, že plná penzia sa obvykle ponúka

v kratšom časovom intervale ako all inclusive. Čiže

namiesto troch hodín na večeru budete mať iba

dve. Tiež sa môže stať, že si nebudete mať z čoho

vybrať a zostanete hladní. Doplatky za nápoje

môžu byť veľmi drahé.

Polpenzia

Výhody:

Dáva vám väčšiu voľnosť. Počas dňa si môžete

plánovať dlhšie výlety a o nič neprichádzate.

Navyše takto ochutnáte aj pravú domácu stravu,

ku ktorej sa inokedy pri all inclusive nemusíte dostať.

Môžete si sami vyberať, kde sa naobedujete

a vždy ochutnáte niečo nové. I v tomto prípade

môžete dostávať stravu v podobe bufetových

stolov, takže idete zlatou strednou cestou, keď

sa zblížite s domácou kultúrou, no neprídete ani

o svoj komfort.

Lines | 2016 47


CESTOVANIE

nechajte sa

pohltit' chut'ami

danej krajiny

Nevýhody:

Ak bývate na odľahlom mieste, môže byť pre vás

problém dostať sa do inej reštaurácie. Obed si aj

tak objednáte len v hoteli a v konečnom dôsledku

vás to vyjde drahšie ako all inclusive alebo plná

penzia. Pri takýchto experimentoch s domácimi

reštauráciami nemusíte vždy natrafiť na kvalitnú

a môžete byť zo stravovania nakoniec sklamaní.

Ak si budete vyberať drahšie podniky, môžu vás

náklady nakoniec vyjsť drahšie.

Raňajky alebo ubytovanie

bez stravy

Výhody:

Ideálne je objednať si v hoteli aspoň raňajky. V tom

prípade máte istú aspoň časť stravovania a potom

je už všetko len na vašej voľbe. Takto si môžete

plánovať výlety presne podľa vašich predstáv a nie

ste nijako limitovaní. I keby ste potrebovali vyraziť

skôr, zmeškané raňajky vás nebudú toľko mrzieť.

Toto je tiež skvelá možnosť pre dobrodružných

cestovateľov. Naplno sa môžu nechať pohltiť chuťami

danej krajiny a verte tomu, že tunajšia strava

vždy chutí lepšie v malých rodinných reštauráciách

ako vo veľkých hoteloch.

Nevýhody:

Nie je to ideálne v krajinách, ktoré nemajú tak

široké možnosti stravovania. Tiež si treba dávať

pozor na hygienické podmienky v dovolenkovej

destinácii, pretože pokiaľ väčšie hotely už spĺňajú

určitý štandard, v menších podnikoch môžete mať

s tým problém a následne budete mať žalúdočné

ťažkosti. V konečnom dôsledku vás môžu náklady

na stravu vyjsť podstatne drahšie.

48


ZAŽITE TO

S NaMI

Lines | 2016 49


NÁŠ TIP

GLE 500e je špeciálna verzia automobilu, ktorý už

v základe disponuje tou najvyspelejšou technikou

a mimoriadnymi jazdnými vlastnosťami.

Aké je to jazdiť s vyše dvojtonovým SUVna elektrinu?

Jazdili sme na aute budúcnosti už dnes:

PLUG-IN HYBRID

MERCEDES-BENZ

GLE 500E

Text Erik Stríž

Foto Erik Stríž, Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE je pokračovateľom populárneho

modelového radu triedy M (a ML), ktorá

má v produktovom portfóliu značky svoje nezastupiteľné

miesto. Benz súperí s BMW X5 o piedestál

vôbec prvého SUV na svete a pozíciu toho

najlepšieho. V tomto súboji sa k nim ešte pridáva

aj Audi Q7, Porsche Cayenne a Volkswagen

Touareg, ale neradi by sme tieto vozidlá porovnávali,

pretože každé z nich oslovuje inými vlastnosťami,

mierne odlišnou cenou a iným (a nezameniteľným)

charakterom.

Bez preháňania môžeme tvrdiť, že model GLE

patrí medzi najlepšie SUV na svete. Obsahuje

techniku, ktorú nachádzame aj v limuzínach

triedy S, luxusný interiér, veľkorysý priestor pre

piatich pasažierov, stovky litrov batožinového

priestoru a veľkú svetlú výšku, ktorá GLE predurčuje

aj do náročnejšieho terénu. Oceňujeme

možnosť zdvihnutia svetlej výšky o zopár centimetrov

navyše, režim aktívnej asistencie počas

jazdy z kopca a progresívny pohon všetkých

štyroch kolies 4MATIC, ktorý si iba ťažko bude

hľadať rovného konkurenta. Nedá sa tiež nespomenúť

úžasná funkcionalita kamier a senzorov,

ktoré vodičovi umožňujú vďaka adaptívnemu

tempomatu a udržiavaniu v jazdnom pruhu trochu

si oddýchnuť počas jazdy diaľnicou.

GLE má rozmery, ktoré možno dvíhajú obočie

a nabádajú pýtať sa, kde sa vôbec dá s takýmto

vozidlom zaparkovať. V skutočnosti je ale GLE

praktické aj po tejto stránke a oceňujeme výbornú

manévrovateľnosť – a nie je to iba o kamerách

a senzoroch, ktoré fungujú spoľahlivo

a s prekvapivou presnosťou.

Spojenie síl benzínového

a elektrického motora

Pod kapotou GLE 500e sa nachádza spaľovací

benzínový motor s objemom takmer tri litre,

ktorého vlastnosti sú splneným snom každé-

50


ho priaznivca poctivého motorizmu. Motor

so šiestimi valcami má dvojnásobné preplňovanie,

maximálny výkon až 325 kW a napojený

je na 7-stupňovú automatickú prevodovku

7G-Tronic s možnosťou manuálneho radenia

páčkami za volantom. Aj napriek vysokému výkonu

a silnému krútiacemu momentu prevádzka

motora vyhovuje náročným normám Euro 6.

A ten zvukový prejav v športovom režime, to je

nádhera!

To, čo robí model GLE 500e výnimočným, je prítomnosť

silnejších batérií a doplnkového elektrického

motora. Dá sa povedať, že nie je ani tak doplnkový,

ako skôr druhý a plnohodnotný. GLE 500e

je totiž plug-in hybrid, čo znamená, že je schopné

jazdiť aj výlučne na elektrinu a batérie sa okrem

vstavaného rekuperačného systému nabíjajú aj

samostatne pripojením kábla. Počas týždňového

testu sme vedeli oceniť rekuperáciu, ktorej efektivita

nás veľmi milo prekvapila – zdá sa, že ak na pol

dňa vynecháte z pohonu elektrický motor, rekuperáciou

získate energiu aj na 20 elektrokilometrov

(maximálne však 35, čo je hranica kapacity batérií).

Tie potom môžete využívať dvomi spôsobmi: ako

E-MODE alebo HYBRID.

Jazdné režimy a módy

Jazdný režim E-MODE využíva na pohon výlučne

elektrický motor, vďaka čomu sú spotreba

benzínu a tiež emisie CO 2 nulové. Výrobca uvádza,

že pri plnom nabití jeho SUV prejde aj 30

kilometrov, avšak v reálnych podmienkach sme

boli z dojazdu mierne sklamaní. Ak si nedáte pozor

na kultivovanosť jazdy, v pohode tento teoretický

dojazd klesne aj pod polovicu. Pohon

v režime E-MODE má význam v dopravných

zápchach a vtedy, keď máte možnosť svoje vozidlo

dobíjať počas noci vo vlastnej garáži. Je to

nezvyčajný pocit, keď idete v aute a nepočujete

skoro nič iné okrem valivého odporu kolies. Pri

rozbiehaní počujete zo zadných partií automo-

Lines | 2016 51


NÁŠ TIP

Viac informácií na:

bilu jemné bzučanie rotora. Je to skoro ako

zo sci-fi filmu.

Druhý režim, ktorý aktívne využíva elektrický

motor, je HYBRID. Nedá sa povedať, že by v ňom

bol jeden alebo druhý motor ten prioritný, pretože

počítač podľa aktuálnej potreby prepína

medzi elektrickým a benzínovým agregátom.

Vo výsledku sa vám na displeji pred volantom

objaví údaj o priemernej spotrebe nižší aj o 5

litrov na 100 kilometrov jazdy, čo považujeme

za famózny výsledok. Musíme sa priznať, že sme

s GLE veľmi nejazdili “na spotrebu”. Zaujímalo

nás, akú spotrebu bude mať vodič v praxi,

keď bude autom jazdiť ako na každom inom.

Priemerná spotreba na trase 223 kilometrov

(z toho 60 % diaľnica, 15 % mesto a 25 % medzimesto)

výlučne na spaľovací motor bola 14,9

l/100 km. Na takéto veľké SUV je to pomerne

dobrý výsledok. Rovnakým jazdným štýlom na

rovnakej trase späť sme namerali priemernú

spotrebu iba 10,5 l/100 km, keď sme do činnosti

zapojili aj elektrický motor v režime HYBRID.

Takáto úspora je veľmi pekná, a to sme sa ani

veľmi nesnažili. Myslíme si však, že spotreba

udávaná výrobcom je v reálnych podmienkach

nedosiahnuteľná.

Mercedes-Benz GLE 500e je mimoriadne presvedčivý

automobil a pozitívne oslovil každého,

kto si doň sadol. Spojenie benzínového motora

s tým elektrickým je pôsobivé a zastávame

presvedčenie, že práve hybridný pohon je pohon

budúcnosti. Otázna je už iba finančná návratnosť

nadobúdacej investície tohto plug-in

hybridu. Máme však podozrenie, že keď si niekto

kúpi takýto drahý Mercedes, toho úspora

na spotrebe paliva veľmi nezaujíma...

52


JARNÉ OTVORENIE PIVNÍC 2016

ORGANIZOVANÉ PODUNAJSKOU

VÍNNOU CESTOU

Účasť potvrdilo vyše 30 vinárstiev,

začiatok 4. 6. 2016 od 12:00

P

rostredníctvom podujatia Jarné otvorenie

pivníc, ktoré sa bude konať dňa

4. 6. 2016 od 12:00, Vám chceme predstaviť

podunajský región s dôrazom na vína,

ktoré sa tu dopestujú a vyrobia.

Vinohrady, vinárstva a pivnice sa nachádzajú

v Juhoslovenskej vinohradníckej oblasti,

väčšinou v Hurbanovskom, Strekovskom

a Štúrovskom rajóne.

Táto unikátna vinohradnícka oblasť je najteplejšou

slovenskou vinohradníckou oblasťou

so suchým podnebím a miernymi zimami. Jej

jedinečnosť spočíva v hojnosti tepla a s 2000 až

2200 hodinami slnečného svitu za rok. Týmto

je predurčená na pestovanie hrozna s vysokou

cukornatosťou.

Vinohrady sa zväčša rozprestierajú na miernych

svahoch, ktoré sú orientované na juh, juhovýchod

alebo juhozápad so sklonom až do 16°.

Pôdy sú väčšinou hlinité až hlinito-piesčité.

Prírodné podmienky tejto oblasti umožňujú

dopestovať úrodu viniča vhodnú na výrobu

akostných vín s prívlastkom ako je neskorý zber,

výber z hrozna, bobuľové a hrozienkové výbery.

Vína z tejto oblasti sú nádherné, plne extraktívne,

s dostatočným obsahom kyselín.

V sortimente bielych muštových odrôd prevládajú

tradičné odrody ako Rizling vlašský, Rizling

rýnsky, Irsai Oliver, Rulandské biele, Rulandské

šedé, Veltlínske zelené, ale aj Müller thurgau,

Chardonay a Sauvignon blanc.

Z modrých muštových odrôd je to Alibernet,

Rulandské modré, Cabernet sauvignon,

Svätovavrinecké, Zweigeltrebe a Frankovka

modrá.

V poslednej dobe je v regióne veľmi rozšírené

pestovanie slovenských novošľachtencov, a to

hlavne Devín a Dunaj, ale aj Breslava, Hetera,

Nitra, Váh či Hron. Tieto nové odrody sa môžu

stať atrakciou vyhľadávanou nielen slovenskými,

ale aj zahraničnými milovníkmi vína.

Veríme, že príjemnou atmosférou s lahodným vínom

v ruke a k tomu gastronomickým zážitkom

prispejeme k príjemne stráveným chvíľam v podunajskom

regióne. Miestne penzióny a reštaurácie

ponúkajú v tomto období špeciality, ktoré

sa oplatí ochutnať. Popri všetkých kulinárskych

dobrotách netreba zabudnúť aj na pitný režim,

ktorý je pri Jarnom otvorení pivníc veľmi dôležitý.

Vinárov veru nemôžeme uraziť a zdegustovať

treba naozaj všetko.


CESTOVANIE

Toto je jeden

z najromantickejších

hotelov v Indickom

oceáne!

Text Barbora Daxner

Foto shutterstock

Nekonečné kilometre snehobielych pláži lemujú husté

smaragdovozelené pralesy, ponad ktoré dramaticky vyčnievajú

čiapočky sopiek. V pestrofarebných tropických záhradách sa skrývajú

jedny z najlepších luxusných rezortov Indického oceánu, ktorých

hostia si užívajú privátne bazény, vlastné služobníctvo, špičkové

wellness a spa, gastronomické diela známych šéfkuchárov či transfer

helikoptérou. Vo vzduchu sa vznáša omamná vôňa korenín, najmä

muškátového orieška a nevyslovený prísľub zážitkov na celý život.

Nečudo, že ostrov Maurícius pravidelne a neodmysliteľne hviezdi

na popredných priečkach v top rebríčkoch najromantickejších

dovolenkových destinácii na svete. Dokážete si vari predstaviť sladší

únik pred všednou každodennosťou? A luxusný rezort Constance

Le Prince Maurice na severovýchodnom pobreží ostrova, vyčnieva

spomedzi všetkých ostatných.

54


T

oto ste určite nevedeli

Názov nesie po holandskom priekopníkovi

obchodovania s koreninami

v Indickom oceáne, princovi Mauricem Van

Nassau. Patrí mu miesto v Hall of Fame portálu

Trip Advisor a reputácia jedného z najromantickejších

a najdizajnovejších hotelov sveta.

Z jednej strany ho obmývajú tyrkysové vody

Indického oceánu a z druhej ho chráni hustá

tropická vegetácia. Za jeho dizajnom stojí zvučné

architektonické štúdio s názvom Jean Marc

Eynaud Architects, ktoré sa venuje návrhom

prepychových tropických hotelov vyše 25 rokov,

najmä na Mauríciu a Seycheloch. Cieľom jeho

tvorcov bolo vytvoriť rezort, ktorý by priestorovo,

štýlovo, funkčne a architektonicky harmonicky

ladil s okolím a zároveň podčiarkoval

jedinečnosť ostrova, akým Maurícius je. Pri návrhoch

sa pritom riadili princípmi feng-šuej, aby

docielili harmóniu s vonkajším i vnútorným prostredím

človeka. „Našou filozofiou bolo integrovať

rezort čo najprirodzenejšie do jeho okolia.

Vytvárame symbiózu s kultúrou a prírodou, do

ktorej ho zasadíme. Využívame na to predovšetkým

prírodné materiály spolu s ‘vodou’. Je to

silný element nášho dizajnu,” hovoria architekti.

Rezort sa preto nachádza roztrúsený medzi

šťavnatou tropickou vegetáciou na ploche

Lines | 2016 55


CESTOVANIE

s veľkorysou rozlohou 60 hektárov, vďaka

čomu majú hostia nerušené súkromie, pocit

intimity a symbiózy s prírodou. Privátne

bazény pripomínajú prírodné jazierka.

Vnútorné podporné betónové stĺpy reštaurácie

L’Archipel v strede haly, ktorých účelom je

zvýšiť koncentráciu energie, zasa klenbu stromov.

Všetky postele v izbách a apartmánoch

sa nachádzajú vysoko nad úrovňou podlahy,

dizajnéri tvrdia že preto, aby napomohli cirkulácii

životnej energie či.

Kde budete bývať?

Môžete si vybrať spomedzi 89 apartmánov a víl

s koloniálnou atmosférou. Niektoré majú priamy

prístup na pláž, iné sa týčia na pelotónoch nad

mangrovníkmi. K dispozícii je 64 junior suites, 12

rodinných apartmánov a prepychová vila s názvom

Princely Suite. Poskytne vám absolútne

súkromie, vlastnú privátnu pláž, dva bazény, tri

terasy a nonstop služobníctvo po ruke. Vila so

svojim vybavením a dizajnom nemá na celom

ostrove konkurenciu.

Ako rozmaznáte dušu aj telo?

Rezort sa pýši svojim exkluzívnym spa a wellness

centrom Spa de Constance by Sisley. Tvorí

ho šesť masážnych a spa miestností a dvoch

pre dvojice, ktoré obkolesujú malý vyhrievaný

termálny bazén v separovanej časti areálu, čo

vám zaručí nerušený pokoj. Ako hostia máte

neobmedzený vstup do parnej sauny, jacuzzi

a ochladzovacieho kúpeľa. V ponuke centra je

nespočetné množstvo skrášľovacích a liečivých

procedúr, vrátane rôznych druhov ajurvédskych

masáží (aj masáž hlavy horúcim olejom shirobyanga),

šiatsu, thajských masáží, luxusných

ošetrení pokožky tváre i celého tela či procedúra

Rum Spirit — dvojhodinový rituál s použitím

voňavej vanilky a škorice. Páry si môžu vychutnať

spoločnú večernú masáž pre dvoch na pláži,

súčasťou je šampanské a sladké makarony.

Hotel myslí dokonca aj na deti a tínedžerov, pre

ktorých má v ponuke zábavné ošetrenia. A ak

sa vám náhodou nebude chcieť vytiahnuť päty

z hotelového apartmánu, no radi by ste sa po-

56


starali napríklad o svoje nechty či chodidlá, manikérka

či pedikérka vám urobí ošetrenie aj na

izbe.

Aké zážitky vás tu čakajú?

Milovníci športu, rozhodne sa tu nudiť nebudete!

Máte k dispozícii plne vybavenú telocvičňu,

tenisové aj squashové kurty či hodiny jogy a tai-

-či. Vo Fitness Bare vám po športovom výkone

pripravia zdravé bomby v podobe lahodných

vitamínových koktailov. Veľký ústredný bazén,

s výhľadom na oceán, si priam pýta, aby ste

si v ňom dali rannú rozcvičku. Milovníci golfu,

na vás tu čaká osemnásť jamkové ihrisko.

Nedávnym prírastkom hotela je aj helipad, takže

sa môžete previesť v helikoptére Air Mauritius

ponad lagúnu a pripísať si na zoznam ďalší nezabudnuteľný

zážitok.

Samotný ostrov Maurícius si vás získa svojou

jedinečnou kultúrou a prírodnými krásami.

Môžete sa vydať na prieskum vnútrozemia alebo

na miestne trhy, kde sa vám zídu vyjednávacie

zručnosti. Odmenou vám budú suveníry

v podobe korenín či sarongov.

Na čom si môžete pochutiť?

Hotel sa nenechá zahanbiť ani svojou gastronómiou,

práve naopak. Šéfkuchársku čiapku

tu má od roku 2009 nasadenú Michael Scioli,

ktorý počas svojej kariéry pracoval v mnohých

vychýrených reštauráciách, aj po boku

slávneho šéfkuchára Bernarda Louiseau v La

Côte d’Or. Hoteloví hostia tak môžu potešiť

všetky zmysly Scioliho kulinárskymi výtvormi,

ktoré sú majstrovskou kombináciou ázijských

ingrediencií, lokálnej atmosféry a precíznych

francúzskych postupov a techník. Na lístku

dominujú predovšetkým čerstvé úlovky morských

plodov a rýb. Hlavnou reštauráciou je

L’Archipel, lemujúca hlavný bazén. Raňajky

vám spestrí ruch z otvorenej kuchyne, večer

zasa táborák pri bazéne dotvára intímnu

atmosféru podčiarknutú jemným vánkom.

Vínna pivnica má kapacitu 15-tisíc fliaš a pravidelne

sa tu organizujú degustácie v spojení

so syrmi. V ázijskom kútiku (Asian Corner)

Lines | 2016 57


CESTOVANIE

si môžete dopriať sushi v štýle tapas, sashimi

a dim sum čo vám hrdlo ráči. V reštaurácii

The Beach Deck si zasa môžete pochutiť na

rybom tataráku či šaláte rovno z plážového

ležadla s výhľadom na nekonečný oceán.

A absolútnou top reštauráciou je Le Barachoi.

Najromantickejšia reštaurácia na ostrove sa

vznáša na pontónoch v lagúne a je dokonalou

kulisou na romantickú večeru pri západe

slnka. Popritom ako si budete pochutnávať na

krabovi či grilovanom homárovi, po očku sledujte,

či sa neobjaví Johny, tri metre dlhý žralok,

ktorého niekedy vídať ako neďaleko krúži.

Po večeri si môžete pri neďalekom vyhrievanom

bazéne užiť koktaily či víno v sprievode živej

hudby či dídžejských setoch. Hlavný somelier,

Jerome Faure, vás rád prevedie po poriadne

studených vínnych pivniciach. Nemusíte sa však

obávať, pre zimomrivé dámy majú pripravené

pašminové šály. Na drink môžete zájsť aj do hotelového

Lotus Baru s koloniálnou a príjemne

intímnou atmosférou či do baru Laguna, ktorý

má aj sushi kútik.

Perlička na záver

Gurmánov a milovníkov zážitkov dozaista poteší,

že okrem pestrej ponuky lahôdok sa v rezorte

organizujú rôzne nevšedné degustácie. O spojení

vína a syru, či čokolády s kávou ste dozaista

počuli… Ale čokoláda s rumom? Jednoducho

božská kombinácia! A práve takýto tasting špičkovej

belgickej čokolády Valrhona so šiestimi

rôznymi druhmi rumu bol tento rok na zozname

hotelových podujatí, spolu s kulinárskymi festivalmi.

Dá sa vari odolať?

58


INOVATÍVNY CESTOVATEĽSKÝ PORTÁL

www.malyPrinc.sk

SETTOUR Slovakia s.r.o, Lazaretská 29, Bratislava 811 09,

otváracie hodiny: pondelok - piatok: 8:00 - 18:00, tel.: +421 2 52 932 868, +421 2 52 932 869


PEKNE CHYTRÉ.

EQB-500DB-2AER

CASIO WATCH+

Jednoduché pripojenie

pomocou aplikácie

pre smartphóny

Zoznam predajcov nájdete

na www.casio-watch.sk

edifice-bluetooth.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!