WIR 02/2015 [SK]

doppelmayr

Zákaznícky magazín skupiny Doppelmayr/Garaventa vydanie 2/2015 40 ročník/č. 196

Hlavnou sezónou

je zima

80 % obratu podnikateľov pochádza

zo zimnej sezóny

Easy Boarding

Prepravovať sa lanovkami bez stresu:

nový systém regulácie pristupovania

automaticky riadi prúdy návštevníkov

Novinka na Titlise

Teraz sa otáča celá kabínka Rotair

Doppelmayr/Garaventa

stavia šesť ďalších mestských

lanoviek v Bolívii strana 14

75-ATW Stand-Titlis, Engelberg, CHE


2 Obsah

6

Hlavnou sezónou je zima

Lanovky, určené na zimnú sezónu, zostávajú najdôležitejším

trhovým segmentom skupiny Doppelmayr/Garaventa.

Z toho profitujú všetci zákazníci: prevádzkovatelia lanoviek v

meste, prevádzkovatelia letných zariadení, a taktiež tí, ktorí

využívajú lanovky na transport materiálov.

16

12

Easy Boarding

Nastupovať do kabínkovej lanovky bez stresu – inovatívny systém

od firmy Doppelmayr a Skidata koordinuje prúdy návštevníkov.

Všetko dobré sa opakuje trikrát

Okruh lyžiarskych stredísk Saalbach Hinterglemm Leogang

má hneď tri nové lanovky – hostia aj prevádzkovateľ sa tešia.


Predslov

3

22

Užívať si kvalitu lanových dráh

Najmodernejšie lanovkové technológie a nekompromisné

zmýšľanie v prospech kvality – to sú

silné stránky skupiny Doppelmayr/Garaventa, na

ktoré sa spoliehajú všetci naši zákazníci. Svojím

svetovým rozhľadom a tým, že nám vždy znova

a znova pripravujú nové výzvy, prispievajú rok po

roku k vzniku výnimočných lanovkových zariadení

na celom svete. Tak sa vytvárajú novinky a dosahujú najvyššie výkony. Za

to Vám – našim zákazníkom a partnerom – srdečne ďakujeme.

Každá nová lanovka prejavuje nároky, ktoré aj my sami kladieme na naše

produkty. Naším cieľom je najlepšia možná starostlivosť od začiatku daného

projektu počas celej životnosti lanovky. Aby to bolo možné, prevádzkuje

skupina Doppelmayr/Garaventa výrobné závody, ako aj distribučné a servisné

pobočky, vo viac ako 35-tich krajinách sveta.

Výstavba lanových dráh – aj vo výške 4.800 m

Svojím nasadením a flexibilitou realizujú montéri firmy

Garaventa prepravné riešenia osôb a materiálu počas

180.000 montážnych hodín ročne.

Každé dva roky sa stretnú medzinárodní zástupcovia lanovkových odvetví v

Inssbrucku, na líderskej svetovej výstave, venovanej alpínskym technológiám.

Interalpin je ideálnou platformou stretnúť sa osobne s dodávateľmi a partnermi

z celého sveta a porozprávať sa s nimi, rovnako ako aj udržiavať obchodné

vzťahy. Je to najdôležitejší lanovkársky veľtrh vôbec. Keďže sme lídrom na

svetovom trhu v konštrukciách lanových dráh, naznačuje to samozrejme aj

našu účasť. Náš výstavný stánok s necelými 1.600m 2 opäť poskytne možnosť

zoznámiť sa s niekoľkými nápaditými riešeniami. Urobte si sami obraz o našich

produktoch a novinkách, a presvedčte sa o našej výkonnosti. Ukážeme Vám

svet lanových dráh a potešíme sa z Vašej návštevy na výstave Interalpin.

Michael Doppelmayr

predseda predstavenstva

24

Servis prostredníctvom kliknutia myšou

Novospustený servisný portál skupiny Doppelmayr/Garaventa

teraz ponúka nielen rozšírené servisné možnosti, ale aj praktické

funkcie a jeho súčasťou sa stali aj atraktívne obsahy.


4

Čísla Údaje Fakty

Nová budova správy vo Wolfurte

plocha cca 21.000 m 2

(6 poschodí)

550 pracovných miest

plocha pozemku

cca 8.000 m 2

investičný objem

cca 50.mil. eur

Firma Doppelmayr investuje okolo 50 miliónov eur do novej

firemnej budovy vo svojom domácom sídle; ide o Wolfurt vo

Vorarlbergu. Nová administratívna budova v areáli Hohe Brücke

zabezpečí okolo 550 moderných pracovných miest. Oddelenia,

ktoré sú toho času rozdelené vo viacerých budovách, sa takto

dostanú spolu na jedno miesto. Tým je možné naďalej optimalizovať

interné procesy a komunikáciu. Základný kameň projektu

bol položený 15.decembra 2014, dokončenie je naplánované

na štvrtý kvartál 2016. |

EYOF 2015: rýchlejšie,

vyššie, silnejšie

Veľké športové podujatia, ako napr. 12. Európske

olympijské hry mládeže (European Youth Olympic

Festivals – EYOF) približujú mladým ľuďom zimné

športy. Je to cieľ, ktorý sleduje aj ÖOC-Partner

Doppelmayr. EYOF 2015 boli prvou olympijskou

udalosťou, ktorú spoločne zorganizovali dve krajiny.

Približne 900 atlétov zo 45 krajín nastúpilo v ôsmich

rozličných športových disciplínach – a samozrejme

všetci si mohli užiť aj komfort lanových dráh od firmy

Doppelmayr. V regióne Vorarlberg v Rakúsku a

v Lichtenštajskom kniežatstve bolo spolu deväť

stanovíšť športového zápolenia. |

8 športových disciplín

súťažiacich krajín

900

9

45

atlétov

športovísk

Prehľad medailových umiestnení:

Rusko

4

6

6

Nemecko

1 2 3

5

Rakúsko

6 5

5

10

3

spolu: 16 spolu: 21 spolu: 13

Prameň: EYOF/www.eyof2015.org/Portals/0/PDFs/Media/1_Monat.pdf


Čísla Údaje Fakty 5

Európske turistické rekordy

a zimná dovolenka v Alpách

588

mil.

návštevníkov medzinárodne

V roku 2014 zaznamenala Európa podľa European Travel

Commission rekordné čísla v oblasti turizmu. Ako vidno

zo štvrťročnej správy „European Tourism 2014 – Trends &

Prospects“, stúpla medzinárodná návštevnosť o 4 percentá

– zvýšenie o 22 miliónov na 588 miliónov. Aj Rakúsko

sa môže tešiť z prírastku. Rakúska Statistik Austria vypočítala

1,9 percentné zvýšenie návštevnosti turistov v

porovnaní s predchádzajúcim rokom medzinárodne.

87 %

podiel v lyžiarskych strediskách,

známych svojou spoľahlivosťou, čo sa

týka snehovej pokrývky v Rakúsku

72 %

najväčšia skupina zimných dovolenkárov sú lyžiari

lyžiarskych stredísk

Nemecka sa nachádza

v Alpách

Dovolenkový región Alpy

Magnetom pre návštevníkov boli samozrejme aj lyžiarske

strediská v alpských krajinách. Tento medzinárodný región

je známy zjazdovkami snov, ktorými sa pýšia lyžiarske

strediská, ďalej modernými lanovkovými zariadeniami a

pestrou gastronómiou. Približne dve tretiny všetkých

stredísk Nemecka sa nachádza v Alpách. 87 percent

rakúskych lyžiarskych stredísk presviedča zjazdovkami s

istotou snehovej nádielky. 72 percent zimných športovcov

lyžuje a podľa ich vlastných výpovedí skoro všetci zároveň

používajú ochrannú prilbu. Avšak okrem lyžiarov a snowboardistov

navštívi Alpy mimo zjazdoviek nespočetné

množstvo hostí, bažiacich po krásach prírody. |

Zdroje: WKO – Hospodárska komora Rakúska (magazín zahraničného

obchodu) | September 2014), VDS – Zväz nemeckých lanových dráh

(www.seilbahnen.de), ako aj www.etc-corporate.org/uploads/pressreleases/

pressrelease_pdf/78/2014-Q4-PR.pdf in newsroom.austriatourism.com/files/

2015/02/2015e_factsheet-tourismus-in-oe-2014-extern_stand-23-02-2015.pdf

Päť najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní

o voľbe alpského lyžiarskeho strediska

1.

2.

3.

4.

5.

Veľkosť lyžiarskeho

strediska/ponuka zjazdoviek

Pravdepodobnosť

snehovej pokrývky

Úprava zjazdoviek

Ubytovanie

Komfort pri preprave

Čo je dôležité pre zimných športovcov pri výbere lyžiarskeho

strediska? Túto otázku si položil „Best Ski Resort Report

2014“. V 55-tich najlepších lyžiarskych strediskách piatich

alpských krajín Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Talianska

a Nemecka bol uskutočnený prieskum medzi zimnými

športovcami priamo na zjazdovkách. |

Prameň: pri ankete zo strany Best Ski Resort boli kladené otázky spolu

47.925 zimným športovcom priamo v lyžiarskych strediskách. V Rakúsku

17.125, vo Švajčiarsku: 13.456, vo Francúzsku: 8.378, v Taliansku: 6.912,

v Nemecku: 2.054. Viacnásobné oslovenie nie je vylúčené.


Zimný turizmus je a

zostáva najdôležitejším

trhovým segmentom

pre lanové dráhy

Skupina Doppelmayr/Garaventa stavia lanové dráhy pre lyžiarske strediská na celom svete –

je to ťažisko jej obchodu. Z takto získaných skúseností profitujú všetky odvetvia.


5

T

am, kde stoja moderné lanové dráhy, zaznamenáva

mimoriadne prudký vzostup zimná turistika a obchod

rozkvitá. To platí predovšetkým pre pôvodne geograficky

ťažko dostupné regióny. Zimný šport nevytvára iba prínosné

pracovné miesta, napomáha aj rastu infraštruktúry –

stáva sa dôležitým motorom pre dlhodobo udržateľnú tvorbu

pridanej hodnoty.

Turisticky atraktívne zimné regióny pôsobia aj proti odlivu

obyvateľstva. Čím by boli mnohé alpské doliny a slávne lyžiarske

centrá bez tohto turizmu? Možno ničím iným ako odľahlým cieľom

jednotlivých turistov. Úspešné zimné regióny sú predovšetkým

tie, ktoré sa dostali do popredia svojou odvahou a priekopníckou

dušou. A ich lanové dráhy a ponuky odzrkadľujú ich nadčasovosť

– od malých lyžiarskych stredísk až po medzinárodné špičkové

destinácie. Skupina Doppelmayr/Garaventa mala česť spolupracovať

s týmito novátormi od samého začiatku a postupne stavať

nespočetné míľniky.

5 % letné lanové dráhy

5 % nákladné lanové dráhy

10 % mestské lanové dráhy

80 % zimné lanové dráhy

Význam z pohľadu obratu: prerozdelenie

do rozličných obchodných oblastí skupiny

Doppelmayr/Garaventa


8 Hlavný trhový segment: zimné lanové dráhy

Špeciálne lanové dráhy presviedčajú

v prípade zvláštnych požiadaviek:

vo vetre mimoriadne stabilný Funifor

sa osvedčil v zime.

Skúsenosti a know-how zo zimného

segmentu

Lanové dráhy na zimnú prevádzku boli, sú a

zostanú najväčším trhovým segmentom skupiny

Doppelmayr/Garaventa. Mnohými úspešne zrealizovanými

zimnými zariadeniami v prospech

zákazníkov na celom svete si podnik vytvoril

enormný poklad vo forme skúseností. Skupina sa

týmto stala vedúcim výrobcom lanových dráh na

svetovom trhu. Podobne ako automobilový priemysel

formule 1, profitujú zo získaných skúseností

a poznatkov zo zimných zariadení rovnako aj iné

komerčné oblasti: mestské lokálne lanové dráhy,

lanové dráhy na letnú prevádzku, ako aj nákladné

lanové dráhy. Toto know-how sa využíva v prospech

všetkých zákazníkov vo forme inovácií

ďalšieho vývoja a profesionálneho poradenstva.

Alebo vyjadrené ešte drastickejšie: bez zimy by

dnes vôbec neexistovali technológie v urbanistickej

oblasti.

Od prvého lyžiarskeho vleku v roku

1937 až k 3S lanovkám

Vývoj najpremyslenejších systémov lanových

dráh má dlhú tradíciu. Základný kameň položil

Doppelmayr v roku 1937 spolu s pionierom v

oblasti lyžiarskych vlekov Seppom Bildsteinom,

prvým lyžiarskym vlekom v Rakúsku. Zoznam

vynálezov je dlhý a priebežne sa stále dopĺňa,

od vykurovaných sedačiek cez moderný koncept

zachraňovania, až po 3S lanovky. Pretože ak sa

niečo osvedčí v zimných podmienkach, môže

sa na to spoľahnúť aj návštevník v meste. „Zima

platí naše faktúry. Pre nás téma ‚mestské proti

zimným‘ nie je žiadnym buď-alebo, ale“ nielenale

aj“, zhrnul predseda predstavenstva Michael

Doppelmayr. Know-how od skupiny Doppelmayr/

Garaventa v kombinácií so svetovou rozhľadenosťou

zákazníkov umožňujú praktické inovácie,

smerujúce do budúcnosti. Do dnešného dňa

nemá firma vlastné oddelenie pre výskum a vývoj.

Konštruktéri namiesto toho uplatňujú poznatky

Míľniky a novinky z oblasti

zimných technológií

Prvý lyžiarsky vlek

roztočil zimný turizmus v

Zürs am Arlberg (Rakúsko)

Vykurovanie sedadiel pre

sedačkové lanovky

medzičasom k dispozícií aj pre

kabínkové kyvadlové lanovky a

systémy 3S lanoviek

Model sedačky CS10,

bezpečný pre deti

až 7 detí na jednu sprevádzajúcu

dospelú osobu na jednej sedačke

20 08

20 06

20 04

20 02

19 37

Obrovské koleso v Galzig (Rakúsko)

špeciálna konštrukcia, ktorá prepravuje

kabínky systému Funitel na akceleračnú

úroveň do 1. poschodia stanice

Prvé 3S lanovky

už na Olympijských hrách vo

Val d’Isère (Francúzsko) fungovali

nad svahmi na zjazdové lyžovanie


Hlavný trhový segment: zimné lanové dráhy 9

Lanovka Grasjochbahn (Rakúsko) je prvou odpojiteľnou kabínkovou lanovkou, ktorú firma Doppelmayr

vybavila inovatívnym konceptom zachraňovania.

v praxi a pracujú priamo so zákazníkmi na ich

reálnych požiadavkách a želaniach.

Zákazník je kráľ

Trend v zimnej turistike smeruje stále viac ku

komfortu – to sa týka všetkých generácií. Aby

sme dokázali s týmito nárokmi udržať krok, alebo

byť dokonca o krok vpred, bola potrebná odvaha

a predvídavosť. Na tom stavia skupina Doppelmayr/Garaventa.

Približne 80 percent každoročne postavených lanových

dráh sú nové lanovky, ktoré nahrádzajú

staršie. Prinášajú neobvyklé výkony – viac komfortu,

viac funkčnosti, viac prepravnej kapacity –

v prospech lyžiarskeho strediska. Dosluhujúca

lanovka sa demontuje a nahradí sa novou,

modernejšou, čo najviac v zmysle stále sa meniacich

potrieb. Ako ukázali prieskumy, dôležitými

kritériami rozhodovania sú pre lyžiarov istota snehovej

pokrývky, množstvo kilometrov zjazdoviek a

kvalita zariadení.

Preto vždy znova a znova vyrastajú nové zariadenia,

ktoré už navzájom spájajú celé lyžiarske strediská.

Návštevníkom sa otvára omnoho viac nových

možností. Situácia, ktorá prináša prospech

pre všetkých: pre hostí, obce, prevádzkovateľov

lanoviek a zamestnancov.

Lanové dráhy G-Link Wagrain (Grafenberg a

Grießenkareck, Salzburg, Rakúsko), Auenfeldjet

(Lech Zürs a Warth-Schröcken, Rakúsko) alebo

Peak 2 Peak (Whistler Mountain a Blackcomb

Mountain, Kanada) predstavujú iba zopár z

nespočetných príkladov, kedy zariadenia od skupiny

Doppelmayr/Garaventa navzájom prepájajú

celé lyžiarske strediská.

Odborníci zo skupiny Doppelmayr/Garaventa

svojou činnosťou a kreatívnymi nápadmi podporujú

zákazníkov pri presadzovaní ich prianí –

akurát vtedy, keď ide o rozvíjanie atraktivity

regiónu. |

Svetová novinka kombinovaná

lanová dráha 8/10-CGD s

dvomi slučkami nastupovania

spĺňa požiadavky všetkých hostí

Klenuté fotovoltaické články

prvá sedačková lanovka na

svete s integrovanými klenutými

fotovoltaickými článkami v streche

stanice: Hüttenkopfbahn am Golm

v Montafone (Rakúsko)

Ďalšie novinky lanovkovej techniky

a referencie nájdete online

na www.doppelmayr.com, alebo

na YouTube-Channel skupiny

Doppelmayr/Garaventa.

20 14

20 12

20 10

20 10

Svetová novinka koncept zachraňovania

dostane kabínky v prípade potrebnej evakuácie

bezpečne do stanice, medzičasom

je k dispozícií aj pre odpojiteľné kabínkové

lanovky

Generátor v pojazdových klapkách

jedinečný systém zásobovania

energiou pre 3S lanovky, napr. na

prevádzku vykurovania sedadiel


10

Hlavný trhový segment: zimné lanové dráhy

WIR. Bergbahnen Sölden ako stredisko na

seba vždy znova a znova upozorňovalo novými

nápadmi a atrakciami. Ako to, že ste neustále

vynaliezaví?

Falkner: Z môjho pohľadu to nie je tak, že

by sme neustále niečo objavovali, ale rozvíjame

sa nepretržite smerom dopredu. Možno aj trhovo

orientované podvedomie je u nás silnejšie vyvinuté,

Partnerstvo, na ktorom

staviame aj do budúcnosti

Rozhovor časopisu WIR s Jakobom Falknerom, konateľom

strediska Bergbahnen Sölden

ako v niektorých iných strediskách. Osobne som

toho názoru, že keď sa zamyslíme, koľké milióny

sa u nás investujú do hardvéru, tak aj do marketingu

je potrebné investovať adekvátne. Okrem

toho nás veľmi baví uskutočňovať nové nápady.

WIR. Zimný šport sa stále mení. Akým spôsobom

dokážete nadchnúť Vašich zákazníkov?

Aké trendy v zimných športoch očakávate v

ďalších rokoch?

Falkner: Z môjho pohľadu nedôjde v oblasti

zimných športov k žiadnym dramatickým

zmenám. Trh a hospodárska súťaž určite nebudú

v budúcnosti ľahšie zvládnuteľné, aj

naďalej sa budú ustavične objavovať technické

vylepšenia – tak v konštrukciách zariadení, ako

aj v oblasti športu. Navyše sa prirodzene budú

vyvíjať aj nové možnosti športovania na snehu;

napriek všetkému však bude aj v budúcnosti

zaostrený zreteľ na športové disciplíny,

lyžovanie a snowboardovanie. Našich zákazníkov

dokážeme nadchnúť špičkovým produktom:

vsadíme na najmodernejšie zariadenia a

spoľahneme sa na faktory, ako sú výška a naša

istota snehovej pokrývky. Sölden je nasmerovaný

na šport a zábavu a my dopĺňame našu

ponuku najrozličnejšími podujatiami a akciami.

WIR. Doppelmayr a Sölden udržiavajú už

niekoľko desaťročí veľmi blízky vzťah. Čo je pre

Vás piliermi tohto partnerstva?

Falkner: Piliermi nášho dlhoročného partnerstva

sú dôvera, pripravenosť podávať výkony

a poskytovať inovácie. A na tomto budeme

stavať aj v budúcnosti. |

Foto: Bernd Ritschel


Hlavný trhový segment: zimné lanové dráhy

11

Sölden naďalej rozvíja komfort

v lyžiarskom stredisku

Vďaka lanovkovej technike od firmy Doppelmayr sa skracuje

doba jazdy napriek dlhšej trase lanovky

Od zimnej sezóny 2014/2015 sa komfortným

spôsobom dostanú zimní športovci odpojiteľnou

6-miestnou sedačkovou lanovkou na zjazdovku

lyžiarskeho svahu Gaislachkogl. Nová lanová

dráha s nápadnými modrými bublinami nahradila

doterajšiu Wasserkarbahn, pevnú 3-miestnu

sedačkovú lanovku, takisto pochádzajúcu

z dielne Doppelmayr. Po manuálnom zatvorení

zo strany návštevníka sa sklopné rameno na

sedačke automaticky zablokuje a zabraňuje

tak otvoreniu počas jazdy, čo prispieva k

bezpečnosti. Príťažlivým detailom sa stal fakt, že

v priebehu modernizácie sa terajšia dolná stanica

posunula o pol kilometra ďalej do doliny na

nové stanovište, čím došlo k predĺženiu čiernej

zjazdovky. Napriek tomu sú lyžiari vďaka modernej

lanovkovej technike od firmy Doppelmayr o

dve minúty rýchlejšie na hornej stanici. Vznikla

tak nová modrá zjazdovka z medzistanice Gaislachkogl

v novej dolnej stanici Wasserkar.

Doppelmayr a horské lanové dráhy Sölden

nažívajú už desaťročia v dobrom partnerstve a

zrealizovali už množstvo spoločných projektov.

Okrem iného 8-miestnu kabínkovú lanovú dráhu v

roku 2010 Gaislachkogl 1 a 3 S lanovku Gaislachkogl

2. Novo postavenou lanovkou Wasserkarbahn

rozvíja lyžiarske stredisko komfort horských

lanových dráh. |

Objednávateľ

Poloha

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

6-CLD-B Wasserkar

Ötztaler Gletscherbahn

GmbH & Co KG

Gaislachkogl, Sölden

(Rakúsko)

1.472 m

576 m

Dopravná rýchlosť 5 m/s

Prepravná kapacita 2.400 os/hod

Počet vozňov

Dĺžka výstavby

70 sedačiek s opierkou na

nohu v strede, sklopné rameno

zostáva po ma nuálnom

zatvorení zablokované

4 mesiace


Easy Boarding

Nový druh systému pristupovania zaručuje bezstresový

nástup do lanovkovej kabínky


Technika a inovácie 13

Doppelmayr a Skidata sa zviditeľňujú

atraktívnou novinkou: v roku 2014

vybavili Stubnerkogelbahn v Salzburgu

systémom EasyBoarding.Gate – otváranie

bránok, ktorý garantuje návštevníkom

prirodzené a organizované pristupovanie do

lanovky.

Hostia lanovky Stubnerkogelbahn v Bad Gastein,

postavenej v roku 2009, si užívajú od

konca novembra 2014 nový druh komfortu:

Salzburgská lanová dráha teraz prvýkrát vsadila

na inovatívny systém „EasyBoarding.Gate“,

ktorý zabezpečuje bezstresové pristupovanie

do kabínok. Firmy Doppelmayr a Skidata AG

vyvinuli tento nový princíp v priamej kooperácií

a prvýkrát ho zrealizovali v stredisku Gastein.

Znie to veľmi lákavo, ale ako to presne funguje?

Viac miesta a času pri nastupovaní

Trik spočíva v tom, že prideľovanie kabínky sa

uskutočňuje už v mieste čakania. Zatiaľ čo zimní

športovci čakajú na svoju kabínku, vysvetľujú

im informačné monitory systém EasyBoarding.

Gate. Toto nové riešenie pristupovania reguluje

prúd návštevníkov plnoautomatizovaným

spôsobom v priamej súčinnosti s prevádzkou

lanovej dráhy. Komunikuje s návštevníkmi prostredníctvom

semaforov, svetelných signálov a

ľahko zrozumiteľných hlásení a optimálne ich

pripravuje na nastúp do kabínky. Presne toľko

návštevníkov, koľko sa ich zmestí do kabínky,

sa najskôr zoskupí v prístupovom portáli, kde

môžu sledovať odpočítavanie času do nastupovania.

Keď sa svetelný signál prepne na

zelenú, uvoľní sa cesta ku kabínke. Easy Boarding

je veľmi významný pre skupiny a rodiny

– predovšetkým rodiny s deťmi. Miesto čakania

pritom napomáha včasnému zorganizovaniu

spoločnej jazdy. Vďaka inteligentnej technike

majú zimní športovci viac miesta a času, a

tým aj podstatne uvoľnenejšie pristupovanie

do kabínky. Súčasne sa tým zvyšuje efektivita

prevádzky lanovej dráhy. |

„Naši lyžiarski hostia od začiatku

prijali nový systém a užívali si

podstatne jednoduchší a komfortnejší

spôsob nastupovania.

S novým riešením pristupovania

sme veľmi spokojní. Regulovaným

nastupovaním dokážeme kabínkovú

lanovku optimálne vyťažiť.“

Franz Schafflinger, člen predstavenstva

Gasteiner Bergbahnen AG

Výhody systému EasyBoarding.Gate

v prospech návštevníkov:

• Rastie faktor oddychu v prospech hostí,

pretože odpadá stres v priestore

nastupovania

• Všetko prebieha kontrolovanejšie,

uvoľnenejšie a pokojnejšie

• Hostia sa rýchlejšie dostanú na zjazdovku

• Kto bude s kým cestovať? Rozhodnutie o

pridelení do kabínok sa uskutočňuje už

pred vstupom na miesto čakania

• Vylepšený servis: obsluha sa môže lepšie

postarať o hostí

Výhody systému EasyBoarding.Gate

pre prevádzkovateľa:

Inteligentná technika – tak jednoducho to ide so systémom

1

EasyBoarding.Gate, ktorý umožňuje

komunikáciu s návštevníkmi pomocou

semaforov a ľahko zrozumiteľných hlásení

o momentálnom stave.

Prúd návštevníkov sa plnoautomatizovane

postará o reguláciu v súčinnosti s prevádzkou

lanovej dráhy. Prevádzkovatelia lanovky

môžu individuálne nastaviť veľkosť skupín

podľa kapacity kabínok a potreby.

Systém EasyBoarding.Gate umožní vstúpiť

do nastupovacieho portálu takému

množstvu návštevníkov, aby sa dosiahol

správny počet v skupine, a priradí ich ku

kabínkam.

Pred vstupom môžu skupiny jasne

rozpoznať, do ktorého prístupového

portálu majú ísť, aby mohli cestovať spolu.

• Systém EasyBoarding funguje takmer

spôsobom samovysvetľujúcim a bez inštrukcií

• Obsluhujúci personál lanovej dráhy má viac

času pomáhať deťom a starším cestujúcim

• Odbremenenie personálu: nižšia úroveň

hlučnosti

• Možnosť manuálneho aktívneho riadenia

počtu osôb na kabínku pri dolnej stanici

• Pristupovanie v medzistanici je možné

týmto spôsobom trvalo garantovať

• Viac bezpečnosti a uľahčená možnosť

rýchleho zásahu

• Vyšší stupeň zapĺňania kabínok vďaka

bezstresovému pristupovaniu

• Usporiadaná a prirodzená organizácia

veľkého počtu hostí

• Odbremenenie v priestore nastupovania je

prevenciou rôznych udalostí, ktoré by

spôsobili núdzové zastavenie

• Nebral sa ohľad iba na nové inštalácie,

ale vďaka flexibilite je bez veľkých nákladov

možná aj integrácia do existujúcich

kabínkových dráh


Fáza II

Línea Azul: 16 de Julio – Río Seco

Línea Blanca: Del Libertador – Plaza Villarroel

Línea Naranja: Estación Central – Plaza Villarroel

Línea Celeste: Irpavi – Cota Cota

Línea Morada: Terminal de Transporte – San José

Línea Café: Monumento Busch – Villa Copacabana/San Antonio

Fáza I

10-MGD Línea Roja: 16 de Julio – Central

10-MGD Línea Amarilla: Parque Mirador – Libertador

10-MGD Línea Verde: Libertador – Irpavi

Ďalších 20 kilometrov

lanových dráh pre Bolíviu

Spoločnosť Mi Teleférico rozširuje najväčšiu mestskú sieť

lanových dráh sveta o šesť nových línií.

úžasné

novinky

Už viac ako 16 miliónov domácich obyvateľov,

pravidelne cestujúcich a turistov využilo od

30.mája 2014 v La Paz, resp. El Alto mestské

lanové dráhy. Keďže odozva z dopravnej siete

v Bolívii, zrealizovanej skupinou Doppelmayr/

Garaventa, je taká pozitívna, rozhodla sa štátna

firma Mi Teleférico pokračovať aj naďalej v

úspešnej ceste mobility, priaznivej pre životné

prostredie. Dňa 5. marca 2015 získala firma

Doppelmayr/Garaventa objednávku na zriadenie

šiestich ďalších mestských lanových dráh.

Postarajú sa o nový rozbeh v oblasti mobility,

vylepšia infraštruktúru a odbremenia cestnú

premávku.

Celoplošná sieť lanových dráh pre všetkých

V priebehu tohto veľkého projektu vznikne do

roku 2019 celkovo 20 kilometrov nových prepojení

lanovými dráhami. S prepojeniami línií

červená, žltá a zelená Líneas Roja, Amarilla a

Verde sa vo fáze I vytvorila 10 kilometrová sieť

lanových dráh s 11 stanicami. Nové liínie vo

fáze II – takisto odpojiteľné 10-miestne kabínkové

lanovky – budú mať farby modrá, biela,

oranžová, bledomodrá, fialová a hnedá a budú

mať celkom 23 staníc. Časový harmonogram

pre projekt, rozložený na 4 roky, predpokladá

nasledovný priebeh: uvedenie do prevádzky

Línea Azul (modrá), Línea Blanco (biela) sú naplánované

na rok 2017, Naranja (oranžová) a

Celeste (bledomodrá) nasledujú v roku 2018 a

v roku 2019 sa tento veľký projekt ukončí

líniami Morada (fialová) a Café (hnedá).

Aj zariadenia druhej fázy odovzdá Doppelmayr/

Garaventa vyhotovené na kľúč. Odborníci tak

preberajú zodpovednosť za celú konštrukciu,

výrobu, lanovkovú techniku, montáž, logistiku,

atď., ako aj za školenie zamestnancov priamo

na mieste. |


Medzinárodné projekty 15

Mi Teleférico – najväčšia mestská sieť lanových dráh sveta (fáza II)

Objednávateľ

Dodávateľ

Trasa

Čas realizácie projektu 2015–2019

Empresa Estatal de Transporte

por Cable „Mi Teleférico“

Doppelmayr/Garaventa

La Paz–El Alto (Bolívia)

Dĺžka trasy celkom

Počet staníc 23

Sieť lanových dráh

približne 20 km

6 odpojiteľných

10-miestnych kabínkových

lanoviekb

Línea Azul Línea Blanca Línea Naranja Línea Celeste Línea Morada Línea Café

Stanica odjazdu 16 de Julio Del Libertador Est. Central Irpavi Terminal de

Transporte

Monumento Busch

Stanica príjazdu Río Seco Plaza Villarroel Plaza Villarroel Cota Cota San José Villa Copacabana/

San Antonio

Dĺžka trasy 4.934 m 3.926 m 2.648 m 3.253 m 4.585 m 955 m

Počet staníc 5 5 4 3 4 2

Doba jazdy 17,95 min 14,59 min 9,83 min 11,34 min 16,28 min 3,18 min

Prepravná kapacita 3.000 os/hod 3.000 os/hod 3.000 os/hod 3.000 os/hod 3.000 os/hod 2.000 os/hod (možnosť

rozšíriť na 3.000 os/hod)

Počet kabínok 223 177 cca 122 147 cca 207 29 (na základe kapacity

2.000 os/hod)

Mayrhofner Bergbahnen

úžasné

novinky

Nová 3S lanovka na

Actionberg Penken

Mayrhofen vsadil na trojlanový systém

od skupiny Doppelmayr/Garaventa

História úspechu 3S lanoviek od skupiny

Doppelmayr/Garaventa pokračuje: spoločnosť

Mayrhofner Bergbahnen AG sa rozhodla na

konci tejto zimnej sezóny ďalej zhodnocovať

lyžiarske a rekreačné centrum Zillertal a nahradiť

existujúcu dvojlanovú dráhu modernou trojlanovou.

Stavebné práce sa odštartujú 13.apríla.

Návštevníci novej lanovky Penkenbahn sa budú

môcť potešiť z jedinečného tichého chodu 3S

lanovky a ako v lete, tak aj v zime, užívať si

nádhernú panorámu alpského vysokohorského

prostredia Zillertaler. Aj počet miest v kabínkach

je veľkorysý: 33 komfortných kabínok poskytne

24 miest na sedenie a vyvezie na vrch Penkenbahn

2.880 osôb za hodinu – v prípade potreby

je možné prepravnú kapacitu ešte zvýšiť ďalšími

8 miestami na státie. Tým sa čas, potrebný

na čakanie, stane minulosťou. Nová lanovka

Penkenbahn bude vybavená zvláštnym bezpečnostným

systémom: vďaka novému systému

zachraňovania, ktorý vyvinula skupina Doppelmayr/Garaventa,

už nebude potrebná záchranná

kabínka. V prípade potreby prevezmú prevádzku

dva nezávislé núdzové pohony a privedú

– v prípade evakuácie – všetky kabínky opäť

do staníc. |

Objednávateľ

Umiestnenie

Prepravná

kapacita

Doba jazdy

30-TGD Penkenbahn

Mayrhofner Bergbahnen AG

Mayrhofen/Zillertaler

Hochalpen (Rakúsko)

2.880 os/hod (voliteľne

možné rozšíriť)

8,2 min

Realizácia leto/jeseň 2015


16 Medzinárodné projekty

Všetko dobré sa opakuje trikrát v stredisku

Saalbach Hinterglemm Leogang

Lyžiarsky okruh Saalbach Hinterglemm

Leogang vsadil na zvýšenie bezpečnosti detí

a komfort pri jazde.

„Lyžiarsky okruh“ spojených lyžiarskych stredísk

salzburgskej lyžiarskej oblasti Saalbach

Hinterglemm a Leogang ponúka svojim hosťom

od lyžiarskej sezóny 2014/2015 tri nové zariadenia

lanoviek a vlekov: v stredisku Leogang

je v prevádzke nová 10-miestna kabínková

lanovka a nový lyžiarsky vlek a aj horské

dráhy Saalbach modernizovali jednu zo svojich

sedačkových lanoviek. Tri nové zariadenia od

firmy Doppelmayr opätovne zvýšili atraktivitu

tejto lyžiarskej oblasti. Od začiatku rokovaní

o výstavbe až po uvedenie do prevádzky fungovala

spolupráca perfektne.

8-CLD-B Polten 8er

Objednávateľ

Typ zariadenia

Vozne

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

BBSH Bergbahnen Saalbach

Hinterglemm GmbH (Rakúsko)

8-miestna sedačková

lanovka s modrými bublinami

a vykurovaním sedadiel

42 sedačiek

model sedačky CS10

710 m

232 m

Dopravná rýchlosť 5 m/s

Prepravná kapacita 3.600 os/hod

Polten 8-miestna sedačka: dokonalá

bezpečnosť detí a komfort

Aby sa zvýšil komfort pri jazde a predovšetkým

bezpečnosť detí, nahradila spoločnosť BBSH

Bergbahnen Saalbach Hinterglemm GmbH existujúcu

4-miestnu sedačku novou 8-miestnou

sedačkovou lanovkou s vykurovanými sedadlami

a modrými bublinami. Napriek tomu, že

prepravná kapacita je veľmi vysoká, môžu hostia

nastupovať neobmedzene vďaka zredukovanej

rýchlosti v stanici na 0,6 m/s. Poltenbahn

– lanovka určená na opakované používanie a

na prepojenie smerom na Leogang – je vybavená

bezpečným CS10 modelom detských

sedačiek od firmy Doppelmayr. Plnoautomatizovaná

sklopná opierka so stúpadlami, umiestnenými

v strede, zabraňuje vyšmyknutiu

sa zo sedačky počas jazdy. Týmto modelom

sedačky je možné prepravovať až sedem detí

v sprievode jednej osoby – výhoda, ktorú veľmi

oceňujú predovšetkým lyžiarske školy.

Cvičný vlek Kraller: malý vlek

s veľkým efektom

Medzi wellness hotelom Krallerhof a novou

Steinbergbahn sa nachádza cvičný svah pre

deti a lyžiarskych začiatočníkov. Od zimnej

sezóny 2014/2015 je tam aj nový cvičný

vlek Kraller, prevádzkovaný ako jednomiestny

vlek, ktorý sa má čím prezentovať. Zariadenie

vybavené video kontrolou s vonkajším monitorom

na dolnej stanici v kombinácií so

špeciálnym vonkajším panelom umožňuje obsluhe

riadiť vlek nielen z velínu, ale aj zvonka.

Zatiaľ čo pomáhajú lyžiarom a snowboardistom

pri nastupovaní, priebežne sledujú, čo sa

deje na vleku a v prípade potreby môžu hneď

zasiahnuť. Spolu so spoločnosťou Leoganger

Bergbahnen GmbH vytvorila firma Doppelmayr

na cvičnom vleku Kraller optimálnu organizáciu

nastupovania ako pre hostí, tak aj pre obsluhu.

Objednávateľ

Typ zariadenia

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

Dopravná rýchlosť

Prepravná kapacita

1-SL cvičný vlek Kraller

Leoganger Bergbahnen

GmbH (Rakúsko)

lyžiarsky vlek

356 m

​36 m

2,5 m/s

650 os/hod


Medzinárodné projekty

17

Nový spôsob zavesenia

sedačiek poskytuje maximálny

komfort pri jazde

Prvýkrát na celom svete bol pri Poltene

použitý nový spôsob zavesenia sedačiek

od firmy Doppelmayr. Postaral sa o ešte

väčšie spríjemnenie jazdy. Dve pružiny vľavo

a vpravo fungujú namiesto gumových

tlmičov za účelom dosiahnutia obzvlášť

vysokého jazdného komfortu. Redukujú

nárazy pri prejazde podperou, ktoré pôsobia

na sedačku, až do minima. Okrem

toho poslúži úplne nový systém tlmenia

priečneho výkyvu jemnému vjazdu do

staníc: takmer úplne odchytáva priečne

nárazy. Cestujúci si tak užívajú najvyšší

komfort.

Steinbergbahn: priehľadná architektúra a

tichá prevádzka

Nové zariadenie Steinbergbahn je druhou

približovacou lanovkou od Leogang až do

lyžiarskeho cirkusu. Prekonáva prevýšenie

942 metrov s dĺžkou celkom 3.778 metrov.

Pozoruhodne krátkej dobe výstavby, iba sedem

mesiacov, predchádzali viaceré rokovania

a niekoľko rokov trvajúce projektovanie –

a želanie postaviť novú lanovku sa konečne

splnilo. Okolie dolnej stanice vrátane príjazdu

k lanovke a blízkemu renomovanému wellness

hotelu Krallerhof sa kompletne preorganizovalo

– pekná architektúra bola pritom rovnako

dôležitá ako jej funkčnosť. Nastupovanie do

celoročne využívanej lanovky sa nachádza na

prvom poschodí dvojposchodovej budovy dolnej

stanice – takisto ako garáž pre 105 kusov

10-miestnych kabínok. V tej istej budove si

našli miesto aj požičovňa lyží, lyžiarska škola

a rôzne obchody.

V prípade lanovky Steinbergbahn bol použitý

špeciálny koncept pohonu. Firma Doppelmayr

nainštalovala pre obidve sekcie spoločný

pohon v medzistanici – najväčší tohto druhu,

ktorí špecialisti na lanové dráhy kedy postavili.

Tým bolo možné použiť menšie priemery lán a

umiestniť technológiu do kratšej medzistanice,

čo má ekonomické výhody pre zákazníka ako

pri obstaraní, tak aj pri prevádzke. V zmysle

dlhodobej udržateľnosti sa zvyškové teplo z

motora a prevodovky používa na kúrenie. |

Objednávateľ

Typ zariadenia

Vozne

Šikmá dĺžka

Prevýšenie

Dopravná rýchlosť

Prepravná kapacita

10-MGD Steinbergbahn

Leoganger Bergbahnen

GmbH (Rakúsko)

Odpojiteľná kabínková

lanovka s pohonom v

medzistanici

105 kabínok

3.778 m

942 m

6 m/s

2.500 os/hod

Ešte viac zábavy na

austrálskych zjazdovkách

Objednávateľ

Umiestnenie

Vozne

Šikmá dĺžka

Vertikálna výška

Prepravná

kapacita

4-CLF Freedom Quad Chair

Perisher Blue Pty. Ltd.

Perisher, Snowy Mountains,

New South Wales (Austrália)

107 pevne uchytených

sedačiek

825 m

​200 m

2.400 os/hod

Otvorenie jún 2014

Najväčšie austrálske lyžiarske stredisko

Perisher podrástlo vďaka novej 4-miestnej

sedačke Freedom Quad Chair.

Najväčšie a najobľúbenejšie austrálske lyžiarske

stredisko Perisher začalo nedávno lákať novým

hitom: športovci sa tešia novej 4-miesnej

sedačkovej lanovke Freedom Quad Chair v

Guthega, v jednej zo štyroch oblastí lyžiarskeho

centra, ktoré sa rozprestiera na celkovej ploche

1.245 ha. Hostia sa nielen rýchlejšie a komfortnejšie

vyvezú nahor, nová lanová dráha

dokonca zvyšuje kapacitu v stredisku Guthega

o necelých 50 percent. Horná stanica je umiestnená

tak, aby bol možný zjazd na preparovaných

zjazdovkách, ako aj vo voľnom teréne, zatiaľ čo

si hostia užívajú nádherný výhľad na najvyšší

vrch Austrálie, Mount Kosciuszko. Moderná

4-miestna sedačková lanovka Freedom Quad

Chair je medzníkom pre toto lyžiarske stredisko,

v ktorom donedávna prevažovali lyžiarske

vleky. |

„Sezóna 2014 bola obdarená výdatnými snehovými

zrážkami a lyžiarske podmienky boli

fantastické v celej lyžiarskej oblasti. Nová

sedačka Freedom Quad Chair má úžasný terén

v sprístupnenej lyžiarskej oblasti Guthega

a tým umožňuje hosťom optimálne využívať

snehové podmienky“. | Peter Brulisauer, CEO

lyžiarskej oblasti Perisher


18 Medzinárodné projekty

Titlis: úchvatný

panoramatický výhľad

Lanovka k vrcholu hory Titlis prekvapuje

novými kabínkami, ktoré sa kompletne

otáčajú okolo vlastnej osi.

aj viac komfortu. Aj v týchto nových kabínkach

sú ich pevnou účasťou nádrže na prepravu

vody pre reštauráciu na vrchole hory. |

Prvá otočná vysutá lanovka zaznamenala históriu

lanových dráh typu Rotair. Akurát nedávno

boli nahradené kabínky, ktoré boli uvedené do

prevádzky v roku 1992. Aj nové kabínky od

výrobcu CWA Constructions S.A. sú niečím

výnimočným: počas jazdy od dolnej stanice

na vrchol hory Titlis sa už neotočí iba podlaha,

ale celá kabínka jedenkrát okolo vlastnej osi.

Počas päťminútovej jazdy sa otvorí jedinečný

panoramatický výhľad na ľadovcovú krajinu.

Otočný mechanizmus sa nachádza v streche.

Vďaka tomuto novému systému bolo možné

vypustiť dominantnú stredovú konzolu v kabínke.

Pre cestujúcich to znamená viac miesta, a tým

Objednávateľ

Poloha

Typ zariadenia

75-ATW oblasť Titlis

Bergbahnen Engelberg-

Trübsee-Titlis AG (BET)

Engelberg, Obwalden

(Švajčiarsko)

kyvadlová lanovka, dve

nové kabínky typu Rotair

(CWA Constructions S.A.)

Osôb/kabínka 74 osôb +

jeden člen obsluhy kabínky

Uvedenie do

prevádzky 15.11.2014

Rosim-Bahn spája lyžiarské

strediská v južnom Tirolsku

Nová 10-miestna kabínková lanovka prepojila

lyžiarske oblasti Madritsch a Kanzel.

Iba za štyri minúty prevezie nová Rosim-Bahn

zimných športovcov na panoramatickú zjazdovku,

ktorá sa nachádza v oblasti Kanzel vo

výške 2.450m. Je prvou 10-miestnou kabínkovou

lanovkou v skiarene Ortler, ktorá používa

spoločné lístky v 16-tich prepojených lyžiarskych

oblastiach západnej časti južného Tirolska.

Rosim-Bahn sprístupňuje nielen ďalšie

pekné zjazdovky, ale slúži aj ako prepojovacia

lanovka dvoch suldnerských lyžiarskych oblastí

Madritsch a Kanzel – čo má pozitívny efekt nielen

na cestnú premávku v obci. Pri obstarávaní firma

Doppelmayr výrazne presvedčila Taliansko a

dokázala sa presadiť. Profesionáli z lanových

dráh boli zodpovední za kompletné projektovanie

lanovkárskej techniky, realizáciu a koordináciu

celého projektu. Rosim-Bahn bola zákazníkovi

odovzdaná spôsobom vyhotovenia

na kľúč. |

Objednávateľ

Poloha

Typ zariadenia

Vozne

Použitie

10-MGD Rosim

Seilbahnen Sulden GmbH

Sulden, Južna Tirolska

(Taliansko)

Odpojiteľná 10-miestna

kabínková lanovka

34 kabínok

zimná prevádzka

Otvorenie 28.11.2014


Medzinárodné projekty

19

Stúpajúca frekvencia hostí

v snežnej ríši Damüls Mellau

Vysoko moderná, nová 6-miestna sedačková

lanová dráha Sunnegg spája Damüls ponad

strmý terén s oblasťou Oberdamüls.

Tam, kde sa predtým hostia prepravovali

2-miestnou sedačkovou lanovkou Sunnegg z

roku 1982 a hrebeňovým vlekom do vysoko

položenej oblasti Horný Damüls, si dnes môžu

užiť komfort odpojiteľnej 6-miestnej sedačkovej

lanovky s vykurovanými sedadlami – dizajn

sedačiek a modrých bublín je prispôsobený

vlastnému charakteru lyžiarskej oblasti, ktorý

reprezentuje jeho značku. Nové sedačky majú

sklopnú opierku so stúpadlom v strede, ktorá

Za účelom optimálneho prispôsobenia sa sčasti

strmému spádu terénu bol pre jednu podperu

pripravený špeciálny základ, poistený zemným

ukotvením. Aj pre garáž bolo vypracované

špeciálne riešenie, pretože bolo k dispozícií iba

málo miesta: nosná konštrukcia garážuje časť

sedačiek dolnej stanice. Ako osvedčený partner

pre oblasť lanových dráh zrealizovala firma

Doppelmayr za posledných 25 rokov v stredisku

Damüls celkovo desať nových zariadení. |

Objednávateľ

6-CLD-B Sunnegg

Damülser Seilbahnen

GmbH & Co KG

„Pri výbere optimálnej dráhy a jej trasy sme mali

vysoké nároky: rozhodne sme chceli v prvom

rade zlepšiť komfort a bezpečnosť za pomoci

novej lanovky Sunnegg – bolo potrebné „pobiť

sa“ s výzvami v podobe vetra a geologických

pomerov strmého svahu, na ktorom sa musela

zachovať zjazdovku bez podpier, pričom celkový

projekt sťažoval aj fakt, že na dolnej stanici

bolo veľmi málo miesta. Firma Doppelmayr

všetko vyriešila profesionálnym spôsobom a

spolupráca bola perfektná: od plánovania projektu,

cez montáž, až po preberanie – sme po

všetkých stránkach spokojní. Lepšie sme si to

ani nemohli želať. A to najdôležitejšie: hostia sú

nadšení.“ | Markus Simma, konateľ strediska

Damülser Seilbahnen

Poloha

Šikmá dĺžka

Damüls, Vorarlberg

(Rakúsko)

1.119 m

Sklon terénu max. 73 %

Dopravná rýchlosť

5 m/s

(skrátila sa bývalá doba

jazdy na polovicu)

Prepravná kapacita 2.400 os/hod

zostane po manuálnom zatvorení zablokovaná.

Ekonomické a z pohľadu dizajnu dokonalé

riešenie je výsledkom viacerých štúdií Damülser

Seilbahnen v úzkej spolupráci s firmou Doppelmayr.

Od roku 2007 sa odborníci obidvoch firiem

zaoberali priebehom trasy a umiestnením novej

hornej stanice.

Vozne

Doba výstavby

Otvorenie

55 sedačiek so stúpadlom

v strede a sklopnou

opierkou, ktorá sa po

manuálnom zatvorení

automaticky zablokuje

4 mesiace

​06.02.2015


20 Medzinárodné projekty

Viac komfortu v lyžiarskej

oblasti Steinplatte

Najmä efektívny a tichý

pohon – čo sa týka spotreby

energie – poskytuje

výhody tak pre hostí, ako

aj prevádzkovateľa.

Aby sa aj naďalej čo najefektívnejšie

napĺňali nároky

na kvalitu a komfort zo strany

návštevníkov, spoločnosť

Steinplatte Aufschließungs

GmbH & Co KG nahradila existujúcu 3-miestnu

sedačkovú lanovku v tirolskom Kammerkör

zariadením od firmy Doppelmayr. Odpojiteľná

6-miestna sedačková lanovka s bublinami

a vykurovaním sedadiel je vybavená ručne

uzatvárateľnými a automaticky blokovateľnými

sklopnými opierkami so stúpadlami v strede –

dôležité pre bezpečnosť nízkych hostí – a tiež

nastupovacím dopravným pásom. Zákazník

prejavil firme Doppelmayr najvyššiu dôveru:

postavil posledné štyri zariadenia spolu s firmou

Doppelmayr. Profesionáli v oblasti lanových

dráh dodali kompletné mechanické a elektrické

vybavenie. Pohon tejto lanovej dráhy je zvlášť

energeticky efektívny a tichý, čo veľmi oceňujú

aj zimní športovci. Výstavbou tohto atraktívneho

zariadenia sa zlepšuje prístup k zjazdovke a k

reštaurácii, ale aj prerozdelenie hostí v rámci

strediska. |

Objednávateľ

Poloha

Typ zariadenia

Vozne

Prevýšenie

Pohon

Prepravná

kapacita

Dopravná rýchlosť

6-CLD-B Kammerkör

Steinplatte Aufschließungs

GmbH & Co KG

Waidring,

Reit im Winkl (Rakúsko)

Odpojiteľná 6-miestna

sedačka s bublinami

77 sedačiek

401 m

DSD

(Doppelmayr Sector Drive)

2.400 os/hod smerom

nahor

5 m/s

Uvedenie do

prevádzky sezóna 2014/2015

„Nová 6-miestna sedačka s vykurovaním sedadiel

a kapotou, chrániacou pred poveternostnými

vplyvmi, zlepšuje komfort cestujúcich - a zároveň

novou voľbou trasy sme mohli sprístupniť dlhšie

zjazdy a dosiahnuť lepšie prerozdelenie cestujúcich

v lyžiarskej oblasti. Reakcie, špeciálne

našich stálych zákazníkov, sú iba pozitívne;

všetci sa tešia lepšej a komfortnejšej ponuke.

Stavenisko tohto projektu bolo veľkou výzvou

pre všetkých. Spolupráca s firmou Doppelmayr

však fungovala vynikajúco, tak ako aj v prípade

predchádzajúcich projektov. Boli sme veľmi spokojní

s celým montážnym tímom. Čo ma vždy a

znova pozitívne prekvapuje, je perfektná logistika

dodávok a prísne dodržiavaný časový harmonogram

zo strany firmy Doppelmayr. Nové zariadenie

bude aj v budúcnosti veľkým obohatením pre

naše lyžiarske centrum Steinplatte.“

Andreas Brandtner,

konateľ horskej

lanovej dráhy

Steinplatte Waidring

Špeciálne dvojité

nastupovanie

Firma Doppelmayr nahrádza zariadenie v

najvyššie položenom lyžiarskom stredisku

Európy.

Medzi júnom a novembrom 2014 postavili

odborníci z firmy Doppelmayr novú modernú

6-miestnu sedačkovú lanovku vo francúzskom

lyžiarskom stredisku Val Thorens, najvyššie

položenom lyžiarskom stredisku Európy: La

Portette nahrádza už dosluhujúcu odpojiteľnú

4-miestnu sedačkovú lanovku od firmy Doppelmayr.

Dvojité nastupovanie v dolnej stanici,

špeciálne vyvinuté pre túto

lanovku v úzkej spolupráci

s lyžiarskym strediskom Val

Thorens, uľahčuje nastupovanie:

cestujúcim sú k dispozícií

za účelom nastupovania vždy

po dve sedačky. Zvyšuje sa

tým nielen možná prepravná

kapacita, ale aj komfort pre

zimných športovcov – na nastupovanie

zostáva viac času.

Personál obsluhy a údržby bol

na mieste zaškolený na odborné zaobchádzanie

s týmto špeciálnym „Double Loading“. |

Objednávateľ

Poloha

Typ zariadenia

Dĺžka trasy

Prepravná

kapacita

6-CLD La Portette

Société d‘Exploitation

des Téléphériques

Tarentaise Maurienne

(SETAM)

Val Thorens, Rhône-Alpes

(Francúzsko)

Odpojiteľná 6-miestna

sedačka

1.796 m

3.600 os/hod


Mednarodni projekti

21

Weissenstein má

opäť lanovku

Nová lanová dráha na Solothurner Hausberg

si našla u rodín a športovcov veľkú odozvu.

Doba čakania počas piatich rokov sa oplatila:

od Vianoc 2014 sa hostia z turistických a

voľnočasových stredísk dostanú opäť lanovkou

na vrch Weissenstein – a síce komfortne

v 6-miestnych kabínkach. Z dvoch sekcií

pozostávajúca lanová dráha zarezonovala

veľkolepým spôsobom už pri otvorení: viac ako

30.000 návštevníkov využilo novú lanovku

už počas prvých dvoch týždňov prevádzky.

Weissenstein-Bahn má v prípade potreby

dvakrát takú prepravnú kapacitu ako jej

predchodkyňa. Je možné ju prispôsobiť aj

podľa množstva hostí: rýchlosť a počet kabínok

sa dá redukovať, v okrajových fázach

sezóny je tu možnosť úspornej konvojovej

kyvadlovej prevádzky. Každého značne osloví

architektúra staníc; nastupovanie do kabínok v

jednej rovine ich robí atraktívnymi aj pre osoby

na vozíčkoch alebo s detskými kočíkmi. Aj

horské bicykle je možné transportovať tak nahor,

ako aj nadol špeciálnymi nosičmi, určenými

na tento účel. |

Objednávateľ

Poloha

Typ zariadenia

Prepravná

kapacita

Vozne

Šikmá dĺžka

6-MGD Oberdorf-

Nesselboden-Weissenstein

Počet staníc 3

Seilbahn Weissenstein AG

Solothurn SO

(Švajčiarsko)

Odpojiteľná 6-miestna

sedačková lanovka

(letná/zimná prevádzka)

až 900 os/hod (konečná

fáza výstavby 1.200 os/hod

49 kabínok; koniec výstav

by 65 kusov (vhodné aj pre

vozíčkarov a kočíky, každá

druhá má špeciálne nosiče

pre transport horských

bicyklov)

2.377 m

Digitálny náskok

na zjazdovke

Komunikácia v reálnom čase medzi hosťom

a prevádzkovateľom: Input ® a Loop21 predstavujú

nástroj, určený na zábavu a prínos

informácií.

Softvérová firma Loop21 a vývojár projektov

dcérskej firmy Doppelmayr Input ® Projektentwicklungs

GmbH spoločne vyvinuli produkt,

ktorý zabezpečí lyžiarskym centrám digitálny

náskok. „WLAN, ktorý dokáže viac“, tak sa volá

Mountainment ® a umožňuje hosťom lyžiarskej

oblasti dozvedieť sa zaujímavosti o aktuálnej lokalite,

počasí alebo miestach, kam sa

oplatí zájsť. Aj aktuálne informácie o

zjazdovkách sú dostupné stlačením

gombíka. Či už na zjazdovke, alebo

počas jazdy lanovou dráhou – digitálny

servis umožňuje komunikáciu

medzi hosťom a prevádzkovateľom

v reálnom čase: systém si hosťa digitálne

„preberie“ už pri vstupe do

lyžiarskeho strediska. To, že inovácia

bola dobre prijatá, dokazujú aktuálne

počty prístupov: iba počas týždňa

viedenských semestrálnych prázdnin

2015 zaznamenala Mountainment ® v tirolskom

lyžiarskom stredisku Sölden 90.000 prístupov –

dvojnásobný počet v porovnaní s predchádzajúcim

rokom. Prevádzkovatelia profitujú aj formou

rozsiahlych štatistík a analýz pohybu. Dopyt je

potešujúci: lyžiarske oblasti Silvretta Montafon,

Sölden, Kaprun, Ellmau a ešte niekoľko ďalších

už prejavilo dôveru systému WLAN. Lanové

dráhy Kings Cab v lyžiarskom stredisku Hochkönig

v Salzburgu a panoramatická lanovka v

Silvretta Montafon okrem toho disponujú prvým

WLAN riešením v kabínkach na svete. |

Projektový

partner

Mountainment ®

Input ® Projektentwicklungs

GmbH – vývojár zážitkových

riešení pre turistické regióny

(Salzburg, Rakúsko), Loop21

Mobile Net GmbH (Viedeň,

Rakúsko)

Lyžiarske oblasti s WLAN riešením

Sölden (2011)

Warth (2012)

Silvretta Montafon (2012)

Lech-Zürs (2014)

Kitzsteinhorn – Kaprun (2014)

Mayrhofen (2014)

Fieberbrunn (2014)

Gargellen (2014)

Ellmau (2014)

WLAN v kabínke

Kings Cab v lyžiarskom centre

Hochkönig (2013)

Panorama Bahn Silvretta

Montafon (2014)


O 100-tonových

nosných lanách a obede

vo výške 4.800 m

Pohľad do všedných dní montážneho tímu firmy Garaventa

Montéri z firmy Garaventa realizujú

prepravné riešenia osôb a materiálu

v rozličných kombináciách a v najrozličnejších

krajinách a kultúrach – čiastočne

za najťažších podmienok.

Kto sa pýta, ako asi tak vyzerá všedný deň

montéra lanových dráh ďaleko od kancelárskeho

sveta, najlepšie sa môže inšpirovať popisom

pracovného dňa montérov firmy Garaventa pri

výstavbe kyvadlovej lanovky na Pico Espejo vo

Venezuele. Vonkajší montážny tím firmy Garaventa

pozostáva z dvoch skupín, jedna má sídlo

v Goldau a druhá v meste Gwatt; každá má

približne 30 montérov. Títo montéri pochádzajú

z rôznych oblastí a často sú vyučení v úplne

rozličných povolaniach: od mechanika nákladných

automobilov, cez mechatronika lanových

dráh, až po stolára, tesára alebo lesníka. Čo ich

všetkých spája, je samostatnosť, zodpovednosť

a schopnosť tímovej práce. Dokážu odhadnúť

nebezpečenstvá a majú okrem technického

nadania aj radosť z každodenných výziev – a

samozrejme sú ochotní aj cestovať.

Hodina cesty v horách na stavenisko

Typický pracovný deň, v tomto prípade pri

výstavbe kyvadlovej lanovky vo Venezuele, sa

začína o 5.00 hod. ráno, keď sa montéri stretnú

pri spoločných raňajkách v „kantíne“ skladovej

haly pri dolnej stanici. Raňajšie stretnutia prebiehajú

veľmi familiárne: popritom sa všeličo

porozpráva a požartuje, vymieňajú sa zážitky a

novinky zo staveniska. O 5.30 hod. – to značí

„prezliecť sa a vystrojiť“: chlapi si pobalia potrebné

náradia, stravu a osobné veci na celý

deň. Na nič sa nesmie zabudnúť, pretože cesta

späť do skladu náradia predstavuje dve hodiny

(jedna smerom nahor a druhá naspäť do

doliny), ktoré sú týmto stratené. Potom, ako sa

šéfmontér a vedúci skupín poradili spolu s tímami

o aktuálnych úlohách, vydá sa mužstvo

Úlohy

• výstavba/montáž nových zariadení až do

uvedenia do prevádzky

• montáž prestavieb a renovácie zariadení

• servisné a údržbové práce

• podpora predaja montážnymi konceptmi

a predchádzajúcimi kalkuláciami

• podpora v rámci skupiny Doppelmayr pri

komplexných montážach lán


Skupina Doppelmayr/Garaventa

23

Montéri lanových dráh sú vyučení

v najrozličnejších povolaniach.

Čo majú spoločné, je samostatnosť,

zodpovednosť a schopnosť

tímovej práce.

„S našimi skúsenosťami, našim know-how

a našou radosťou z nasadenia dokážeme

zvládnuť každú výzvu“.

Andreas Wyttenbach, vedúci vonkajšieho montážneho

tímu firmy Garaventa v Gwatte

okolo 6.00 hod. na horskú túru smerom k stavenisku:

„demontujeme starú lanovú dráhu a

pre novú namontujeme podpery, nosné laná s

hmotnosťou až do 100 ton, pohon a stanice.

„Zmeny plánu a improvizácia sú pri tomto

povolaní na dennom poriadku. Preto

vlastnosti ako flexibilita, nasadenie a výdrž

sú nevyhnutné“.

Alois Riedener, vedúci vonkajšieho montážneho tímu firmy

Garaventa v Goldau

Potom zavesíme na lano vozne, následne prejdeme

do testovacej prevádzky a odladíme jemné

detaily. Práca je veľmi rôznorodá“, vysvetľuje

Alois Riedener.

Jedlo príde nákladnou lanovkou

Približne o 12.00 hod. sa montéri stretnú pri obede.

Kto môže, zájde do doliny alebo do kempu La

Aguada o výške cca 3.400 m. Ak montéri obedujú

na hornej stanici Pico Espejo (cca 4.800 m),

alebo na inom mieste na trase, prepravuje sa

jedlo v špeciálnych nádobách nákladnou lanovkou.

Od 13.00 hod.

sa pokračuje v práci, je

potrebné využiť denné

svetlo. Okolo 18.00 hod.

sa všetci vracajú späť k

montážnemu skladu a

odložia náradie a materiál.

Potom nasleduje

hlásenie šéfmontérovi o

celodennej práci. Okolo 19.00 hod., predtým ako

montéri odídu na ubytovňu, sa montéri stretnú

pri spoločnej večeri v blízkej reštaurácií. „ Po

takom namáhavom dni v týchto výškach sa

večernému programu hovorí ´relaxovať a spať´ “,

zhrnul na záver rozhovoru Andreas Wyttenbach,

vedúci vonkajšieho montážneho tímu

firmy Garaventa v meste Gwatt. |

… montážne tímy firmy Garaventa odpracujú

180.000

montážnych hodín

za rok?

Vedeli ste, že…

… v zimnej sezóne pracuje až

130 montérov

na rôznych staveniskách?


Servisný portál podporuje

zákazníkov na celom svete

Nápomocné funkcie, nový dizajn vo viacerých jazykoch –

to je servisný portál firmy Doppelmayr.

Servisný portál, platforma služieb pre

zákazníkov firmy Doppelmayr, má za

sebou úspešný reštart: od septembra

2014 v novom dizajne, k dispozícií online vo

viacerých jazykoch.

Zákazníci firmy Doppelmayr používajú priamy

prístup na dôležité servisné služby už dlhšiu

dobu. Teraz k tomu pribudlo veľa praktických

funkcií a atraktívnych obsahov, a k dispozícií

je ešte viac servisných možností. Servisný

portál uľahčuje objednávanie náhradných dielov,

ako aj vyhľadanie kontaktu na žiadaného

komunikačného partnera – je „zmysluplnou

pracovnou platformou“ pre zákazníkov. Je

možné si navoliť aktuálnu ponuku praktických

školení, takisto aj formuláre na objednávanie

vhodných školiacich cyklov, a sú tu prezentované

aj služby pre každú krajinu.

Zásobáreň vedomostí a výmena skúseností

Pre zákazníkov je obzvlášť neoceniteľná výmena

skúseností a know-how. „Trend ide smerom

´permanentných a všade použiteľných informácií´.

Pre nás je to jasná úloha – neustále rozvíjať

ponuku na našej servisnej webovej stránke.

Súčasťou našej agendy sú pútavé funkcie a aj

obsiahnutie ďalších krajín. S našimi zákazníkmi

spolupracujeme neustále, aby sme im zmysluplným

obsahom a nástrojmi uľahčili prácu“,

vysvetľuje Peter Thurner, vedúci zákazníckeho

servisu vo firme Doppelmayr. |

Servisný portál firmy Doppelmayr

Jazyky

Funkcie

nemecký, anglický,

francúzsky, ruský, španielsky

Objednávanie náhradných

dielov, nadviazanie kontaktu,

výmena know-how a

skúseností, prehľad o objednávaní

zákazníckych služieb,

ponuky tréningov a školení

(stav január 2015)

service.doppelmayr.com


Zákaznícky servis 25

Nový servisný vozeň

optimalizuje údržbu

Skupina Jungfraubahnen využíva na svojich troch lanovkách

za účelom jednoduchšej, bezpečnej a nízko nákladovej revízie kladkových

batérií nový vozeň, určený na vykonávanie údržby.

Systémy lanových dráh sú stále väčšie a

výkonnejšie – tým sa zvyšuje aj veľkosť

konštrukčných celkov a hmotnosť použitých

dielov na konkrétnych trasách. Preto firma

Garaventa vyvinula servisný vozeň, ktorým je

možné vykonávať údržbové práce rýchlym a

bezpečným spôsobom aj v ťažko dostupnom

teréne.

Vďaka pokrokovému vývoju v posledných

rokoch priebežne rástla výkonnosť lanových

dráh. Zodpovedajúcim spôsobom sa zvyšovali

aj rozmery a hmotnosti použitých lanovkových

komponentov: kladkové batérie s celkovou

hmotnosťou 2,5 až 3 tony už dnes nie sú

žiadnou zriedkavosťou. Aby mohli odborníci –

lanovkári švajčiarskej skupiny Jungfraubahnen

vykonávať revízne práce priamo na trase, a

tým ušetriť náklady za používanie vrtuľníka,

vyvinula firma Garaventa servisný vozeň nového

typu. Aj v nedostupnom teréne je ním možné

vykonávať údržbové práce priamo na mieste.

Možnosť presunu medzi rozličnými

lanovými dráhami

Nový údržbový vozeň disponuje veľkorysou

pracovnou plošinou – dimenzovanou pre tri

osoby – je možné ním prechádzať po lane k

podperám. Navyše je možné pohybovať sa s

týmto vozňom bez problémov aj medzi jednotlivými

systémami lanových dráh športových a

rekreačných stredísk. Do poskytnutého balíka

patria aj závesné zariadenie, ako aj os s kolesami.

Keďže je možné meniť výšku a sklon,

plošina umožňuje výkon ergonomickej práce.

Samozrejme na prvom mieste je bezpečnosť

práce: zábradlia, oporné lišty na nohy a viaceré

body s možnosťou istenia chránia odborníkov

– lanovkárov v každej pozícií. |

Servisný vozeň firmy Garaventa

Použitie

Realizácia

Objednávateľ

Servisné a údržbové práce

priamo na trase

Vývoj, konštrukcia a dodávka

v roku 2013

Jungfraubahnen, Interlaken

(Švajčiarsko)

Prevádzkovateľ Wengernalpbahnen

(skupina Jungfraubahnen)

Zhotoviteľ

Garaventa AG

„Teraz už nie sme závislí od ťažkotonážneho

vrtuľníka – tak odpadajú vysoké letové

náklady a aj personál údržby oceňuje

možnosť bezpečnej a efektívnej práce

pomocou nového vozňa“.

Andreas Zenger, technický vedúci lanovej dráhy

Wengernalpbahn AG (Jungfraubahn Holding)

Použitie

Určený na revízne práce na

troch nových 6-miestnych

sedačkových lanovkách

Arvengarten-Honegg,

Arvengarten-Eigergletscher

a Wixi-Lauberhornschulter

Za účelom otázok a vysvetlenia bližších

detailov sa môžete obrátiť na Raphael Reinle:

raphael.reinle@garaventa.com

Výhody

• práca na novom servisnom vozni je

bezpečná, ergonomická a rýchla

• výkon údržby a opravy kladkovej batérie

priamo z plošiny servisného vozňa

(bez demontáže)

• prevádzkovatelia zariadení bez náhradných

kladkových batérií ušetria dva drahé

montážne lety vrtuľníka (montáž/demontáž)

• sústavná disponibilita údržbového vozňa

• náhradné diely a dobre premyslená prídavná

výbava, ako napr. držiaky náradia, kladkostroj

na dvíhanie lana alebo umývací stôl je možné

prepraviť na miesto použitia jednoduchým

spôsobom


26 Čriepky

Lanovkový konfigurátor firmy Doppelmayr

Lanovkový konfigurátor

firmy Doppelmayr

Lanovkový konfigurátor nájdete na webovej

stránke skupiny Doppelmayr/Garaventa v

oblasti Doppelmayr Interaktiv

Lanová dráha na mieru: sedačky, kabínky a stanice je možné tvarovať podľa individuálnych želaní.

www.doppelmayr.com/en/doppelmayrinteraktiv/ropeway-configurator/

Dizajn lanovej dráhy – v zmysle funkčnosti

a optiky – a architektúra staníc hrajú v oblasti

polohovania čoraz dôležitejšiu úlohu; preto bol

vyvinutý lanovkový konfigurátor firmy Doppelmayr.

Týmto 3D nástrojom je možné celkom

jednoducho a podľa individuálnych želaní, aj v

dizajne konkrétnej firmy, tvarovať a vizualizovať

sedačky, kabínky a stanice. Za účelom podpory

predstavivosti vygeneruje táto aplikácia neobvykle

realistický obraz. Načítanie vlastného obrazu

pozadia – v ideálnom prípade pre konkrétnu

sezónu typický pohľad na budúce umiestnenie

lanovky: týmto získa účastník živú predstavu,

ako budú pôsobiť v osobitnom prostredí jednotlivé

komponenty lanovej dráhy v jeho vlastnom

dizajne a s jeho logom. Trojrozmerný náhľad zo

všetkých strán, animácia

pohybov a mnohé disponibilné

farebné variácie

robia z tvorby zážitok. Lanovkový

konfigurátor firmy

Doppelmayr je cenná pomôcka

s pridanou hodnotou:

možnosť hravého rozpoloženia

sa s projektom

podporuje príležitosť tešiť

sa už vopred. Vygenerovaný

dátový list so všetkými

potrebnými detailnými informáciami k zvoleným

farbám je možné integrovať priamo do projektu. |

Monument postavený

na počesť zváračom

Umiestnenie

Obdobie vzniku

Výška

Hmotnosť

Rozsah prác

Socha „Zvárač“

firma Doppelmayr

Hohe Brücke, Wolfurt

(Rakúsko)

na prelome rokov

2012/2013

2,75 m

cca 1,5 t

cca 150 hod.

Manfred Hechenberger, zvárač vo firme

Doppelmayr vo Wolfurte, zvečnil náročné

povolanie zvárača v sochárskom diele. Zo

všetkých možných obhorkov, ktoré zvárači

firmy Doppelmayr museli vyrobiť v priebehu

svojich zváračských skúšok, a ktoré

zbieral počas piatich rokov, vytvoril sochu.

„Zvárač“, inšpirovaný telesne zdatným kolegom

spomedzi kmeňových zamestnancov

firmy, predstavuje posledných desať

vzrušujúcich sekúnd skúšky: deštrukcia

obhorku totiž preukáže, či je zvar bezchybný

aj zvnútra. Manfred Hechenberger

odovzdal sochu firme Doppelmayr pri príležitosti

svojej 45 ročnej pracov-nej lojálnosti

voči zamestnávateľovi. |


Čriepky

27

Živá mapa sveta lanových dráh

Všetky projekty na celom svete, ktoré boli zrealizované

skupinou Doppelmayr/Garaventa v období rokov 2009–2013,

sú už online – a priebežne sa databáza ďalej rozširuje.

Kto sa chce individuálne zaoberať lanovkovými projektmi podrobne

alebo sa chce dozvedieť, ako boli riešené porovnateľné výzvy na rôznych

miestach na svete, má sa na čo tešiť. Už v tomto čase existuje

veľmi prehľadná a pôsobivá možnosť, ako si pozrieť na celom svete

sa vyskytujúce referenčné zariadenia skupiny Doppelmayr/Garaventa:

v budúcnosti bude možné nájsť všetky zariadenia digitálne zobrazené

na „živej mape sveta“– buď naraz alebo aj v detaile. Ku každému

projektu sa nachádzajú obrázky a technické údaje, ako aj typ lanovej

dráhy, kapacita vozňa, dĺžka trasy, prevýšenie, ktoré lanovka prekonáva,

jej dopravná rýchlosť a prepravná kapacita. Je tam uvedený aj druh

aplikácie, miesto/krajina, objednávateľ, rok výstavby a webová stránka

prevádzkovateľa. Tento nástroj je k dispozícií online v deviatich jazykoch,

názorné ikony umožňujú intuitívnu navigáciu. Funkcia filtrov s rozličnými

možnosťami kombinácií umožňuje cielené vyhľadávanie.

TERAZ ONLINE

www.doppelmayr.com/en/doppelmayrinteraktiv/references/

Už po prvom realizačnom kroku prezentuje online mapa sveta projekty z

posledných piatich rokov (2009–2013). Všetky ďalšie projekty sa budú

dopĺňať krok za krokom so spätnou platnosťou – tak vznikne rozsiahly

prehľad. |

ÖOC/GEPA

Anton Schwendinger, konateľ spoločnosti Doppelmayr Seilbahnen GmbH, na EYOF odovzdal rakúskemu

mužstvu severských kombinácií zlatú medailu. Z ľavej strany smerom vpravo: Samuel Mraz, Daniel Rieder,

Philipp Kuttin a Mika Vermeulen.

EYOF: zimný šport žije tak,

ako nikdy predtým

Lyžiarske športy nadchýnajú milióny ľudí –

nedokazujú to iba počty hostí, ale aj športovcov:

v januári pritiahlo na 12. Európske zimné olympijské

hry mládeže (EYOF) do Vorarlbergu v

Rakúsku a do Lichtenštajnska mnoho mladých

športovcov – atlétov z desiatok európskych

krajín. Firma Doppelmayr je špičkovým partnerom

Rakúskeho olympijského výboru a má

za sebou dlhoročnú blízku spoluprácu s

lyžiarskymi oblasťami hosťujúcich regiónov.

Aj konateľ Anton Schwendinger podčiarkuje

význam hier EYOF: „Podujatie, ktoré

navzájom spája mládež a zimné športy,

je z pochopiteľných dôvodov mimoriadne

významné pre našich zákazníkov, a tým aj

pre našu firmu“. |

Tiráž

Vlastník média, vydavateľ a nakladateľ: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH, P.O. Box 20, Rickenbacherstrasse 8-10, 6922 Wolfurt,

Rakúsko, dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com; text

a redakcia: Doppelmayr Seilbahnen GmbH v spolupráci s ikp

Vorarlberg GmbH, www.ikp.at; grafika a stvárnenie: Doppelmayr

Seilbahnen GmbH v spolupráci s KONZETT BRENNDÖRFER,

www.agenturkb.com; fotografie: Doppelmayr; Fotolla, Shutterstock;

tlač: Thurnher, Rankwell; zameranie tlačoviny podľa

§ 25 Mediálneho zákona: aktuálna informácia pre zákazníkov,

partnerov a spolupracovníkov skupiny Doppelmayr/Garaventa;

spôsob vydávania: médium sa vydáva trikrát ročne a bezplatne

sa distribuuje zákazníkom a partnerom skupiny Doppelmayr.

Dotlač je možná iba s údajom zdroja a výslovným písomným povolením;

stav: marec 2014, chyby pri písaní a tlači sú vyhradené,

platia všeobecné obchodné podmienky (VOP).

www.doppelmayr.com


Mnohokrát vďaka!

Vízie. Sú tým, čo nám umožňuje dosahovať vždy nové vrcholy. Nápady, ktorých sa držíme, a ktoré nám napomáhajú

vyrásť nad seba samých. Sú to Vaše vízie a Vaše nápady, ktoré ste nám umožnili realizovať v roku 2014 na celom

svete. Táto dôvera nás poháňa vpred aj do budúcna. A za to Vám vyjadrujeme poďakovanie.

www.doppelmayr.com

BERG

BAHNEN

SEE

seilbahn

weissenstein

GODERDZI

R E S O R T

… k ideálnemu riešeniu.

Od nápadu …

More magazines by this user
Similar magazines