28.02.2022 Views

KNIHKUPEC 08

Březnový magazín Knihkupec odešel do tiskárny v den s magickým datem 22.02.2022 a stejně pozoruhodný je i jeho obsah. Titulní rozhovor s autorem Prašiny Vojtěchem Matochou střídají rozhovory s dalšími významnými osobnostmi knižního světa. Přináší ale tradičně i přehled nejdůležitějších jarních knižních novinek, recenze a další zajímavé knižní čtení.

Březnový magazín Knihkupec odešel do tiskárny v den s magickým datem 22.02.2022 a stejně pozoruhodný je i jeho obsah. Titulní rozhovor s autorem Prašiny Vojtěchem Matochou střídají rozhovory s dalšími významnými osobnostmi knižního světa. Přináší ale tradičně i přehled nejdůležitějších jarních knižních novinek, recenze a další zajímavé knižní čtení.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

BŘEZEN2022<br />

KAMILA PALIČKOVÁ:<br />

„ZÍRAL NA MĚ LEV“<br />

POCTA ČESKÉ<br />

KRÁLOVNĚ<br />

HISTORICKÉHO<br />

ROMÁNU<br />

BŘEZEN<br />

MĚSÍC KNIHY<br />

RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

9 772787 925005 ><br />

Vojtěch<br />

Matocha:<br />

Vidět Prašinu v komiksu bylo úžasné.<br />

Foto: Barbora Maršíček<br />

KNIŽNÍ TIPY


CHCETE BÝT SLAVNÍ JAKO<br />

ROWLINGOVÁ A BROWN?<br />

PIŠTE<br />

Najděte v sobě odvahu,<br />

talent ve vás najdeme my<br />

I nejslavnější spisovatelé museli jednou udělat ten první krok a poslat svůj rukopis nakladateli.<br />

Udělejte totéž a staňte se slavným spisovatelem.<br />

Naši redaktoři váš rukopis poctivě přečtou, získáte od nich první nezávislou reakci, a to za to stojí.<br />

Vám talentovaným knihu vydáme a třeba se dostanete i na titulní stranu tohoto magazínu.<br />

SVÉ RUKOPISY POSÍLEJTE NA<br />

NAKLADATELSTVI@ROSIER.CZ


Editorial<br />

Vážení čtenáři,<br />

píšu svůj pravidelný editorial v den s magickým datem 22. 02. 2022.<br />

Jára Cimrman, kdyby ještě žil, by dnes učinil něco historicky<br />

významného. S největší pravděpodobností by něco vynalezl nebo<br />

objevil. Byl přece zastáncem toho, že lidé by měli brát datum,<br />

o kterém se bude jednou učit ve školách, v potaz a své velké<br />

činy podle toho plánovat. Berte tedy na vědomí, že druhý letošní<br />

Knihkupec odchází do tisku právě v tento magický den, což<br />

ho předurčuje nejen k výjimečně poutavému obsahu, ale také<br />

k tomu, aby nebyl nikdy zapomenut.<br />

S ohledem na tuto Cimrmanovu vyhlášku jsme do vydání, které<br />

právě čtete, zařadili ty nejzajímavější rozhovory, na obálku umístili<br />

ikonického autora a mezi nejzajímavější knižní novinky zařadili<br />

nejzajímavější knižní novinky. Jak prosté. A tak mi dovolte svůj<br />

editorial zakončit citátem již zmíněného českého velikána. „Každé<br />

zbytečné slovo je zbytečné.“<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Přeji hezké čtení.<br />

Zdeněk Novák,<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli<br />

280, 250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen,<br />

červenec+srpen, září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR<br />

Časopis byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148. ISSN<br />

9-772787-925005. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


4<br />

ROZHOVOR<br />

text: Jan David<br />

foto: Barbora Maršíček<br />

Když píšu,<br />

prožívám postavu<br />

a vnímám napětí<br />

Paseka, 79 Kč, vychází 6. dubna<br />

Přichází nová Prašina, tentokrát jako barevný komiks. Ve stejnojmenné temné pražské čtvrti<br />

bez elektřiny a mobilního signálu se odehrává nový příběh, s ním přicházejí i noví hrdinové.<br />

„Ilustrátor Karel Osoha má neskutečný talent, bude to fakt bomba,“ říká autor Vojtěch<br />

Matocha. Mluví o svém stylu psaní i o tom, jaké to asi bude, až jako skaut zažije blackout.<br />

Jaká Prašina vyjde po knižní trilogii<br />

na začátku dubna?<br />

Nebude to klasická próza, ale<br />

komiksový spin-off, tedy příběh, který<br />

se bude odehrávat ve stejném světě,<br />

ale s jinými postavami a jinou zápletkou.<br />

Bude vycházet v sešitech jednou<br />

měsíčně, celkem jich bude sedm.<br />

Kulisy Prašiny zůstanou, ale co<br />

bude s dosavadními hrdiny, Jirkou<br />

a En?<br />

Komiks se bude se známým příběhem<br />

trochu proplétat, částečně na<br />

něj i navazovat. Možná se taky vrátíme<br />

k některým nedovysvětleným<br />

záhadám, na které už v knize nezbyl<br />

prostor. Víc zatím prozradit nemůžu.<br />

V první knize bylo Jirkovi kolem<br />

čtrnácti let, jak staří budou hlavní<br />

hrdinové?<br />

Děj se odehrává asi rok a půl po konci<br />

třetího dílu. Hlavním hrdinou tentokrát<br />

nebude dítě, ale sotva dospělý<br />

mladík jménem Vašek. V příběhu se<br />

možná někteří známí hrdinové objeví,<br />

samozřejmě o pár let starší – stále<br />

držím časovou osu. S tím, jak zestárli<br />

čtenáři, zestárli i hrdinové.<br />

Pro vaše knihy je typický obrazový<br />

doprovod. Spolupracujete na komiksu<br />

se stejným výtvarníkem?<br />

Ano, vytváří ho také Karel Osoha, on<br />

s myšlenkou komiksů ostatně přišel jako<br />

první. Už když ilustroval první Prašinu,<br />

říkal, že mu ten svět přijde vizuálně<br />

nesmírně zajímavý. Na deseti dvojstranách<br />

ale neměl tolik prostoru na zachycení<br />

atmosféry, na ukázání přechodů mezi<br />

Prašinou a okolním světem a dalších míst,<br />

která jsme v příběhu navštívili. Už tehdy<br />

jsme se bavili o tom, že by jednou mohl<br />

vzniknout komiks. Uplynulo pár let a první<br />

sešit je na světě. Na dalších pracujeme.<br />

Radíte se, jak má příběh vizuálně<br />

vypadat?<br />

Karel má velkou tvůrčí svobodu. Líčím děj,<br />

atmosféru, soustředím se na zápletku;<br />

je ale hlavně na něm, jakou dá příběhu<br />

vizuální podobu. Nepíšu proto ani klasický<br />

komiksový scénář, napsal jsem spíš něco<br />

jako filmovou povídku – jdou ulicí, uvidí<br />

tohle, stane se tamto... Finální rozdělení<br />

do panelů a obrazy samotné nechávám<br />

na něm, a vůbec nepochybuju o tom, že<br />

je to tak správně. Karel má neskutečný<br />

talent a byl bych blázen, kdybych se mu<br />

do toho pletl.<br />

Když jste komiks poprvé viděl, jaké<br />

to bylo?<br />

Úžasné. A zároveň trochu zvláštní, protože<br />

když příběh píšu, už si ho samozřejmě<br />

v těch panelech představuju.<br />

Bylo pro mě zajímavé sledovat, jak Karel<br />

do příběhu promítá svůj tvůrčí potenciál.<br />

Jak někdy upozadí něco, co jsem<br />

já považoval za důležité, nebo naopak<br />

nějaký jiný prvek vypíchne… a celek tím<br />

jen vylepší. Každopádně jsem spokojený,<br />

protože výsledek stojí za to. Bude<br />

to fakt bomba.<br />

Bude to barevný komiks?<br />

Ano, plnohodnotný barevný komiks.<br />

A Karel jde opravdu do velkých detailů,<br />

dává si s tím strašnou práci, vylepšuje,<br />

překresluje. Tipuju, že už tak měsíc<br />

nespal.<br />

A vy? Psaní je váš koníček. Máte po<br />

práci vyhrazená okna v noci nebo jste<br />

ranní ptáče?<br />

Moje psaní je takové hodně nárazové.<br />

Můžu mu věnovat jen velmi málo času.<br />

Když píšu hodinu, dvě týdně, tak jsem<br />

rád, protože většinou nenajdu ani ty.<br />

Výborně se mi píše ve vlaku, kde není<br />

kam odejít. Nejsou tam žádné rušivé


vlivy, mají tam kafe – paráda. Bydlím<br />

v Praze a pracuji pro olomouckou firmu,<br />

zpravidla jednou do týdne tam musím<br />

zajet na otočku, ten den pak strávím<br />

ve vlaku pět hodin. Většinou píšu tam.<br />

Teď už jsem ale nic nenapsal skoro dva<br />

měsíce, s koncem roku bylo potřeba<br />

řešit pracovní termíny. S jarem se ale<br />

chci k psaní určitě zase vrátit.<br />

5<br />

Když jako programátor mobilních aplikací<br />

vymyslíte místo, kde nefunguje<br />

elektřina ani mobilní signál, není to<br />

i spontánní forma psychohygieny?<br />

Když jsem psal, nenapadlo mě to, ale<br />

něco na tom asi bude. Prašina je místo,<br />

kam bych strašně rád vyrazil třeba na<br />

dovolenou, kterou se snažím trávit na<br />

podobných místech. Buď tedy v přírodě<br />

nebo ve starých italských městečkách,<br />

třeba někde v Toskánsku, na<br />

jihu Itálie, na Sicílii, tam mají města tu<br />

pravou prašinskou atmosféru. Je tam<br />

přítomné to estetické chátrání, máte<br />

pocit, že se můžete v uličkách ztratit,<br />

vidíte, že nebyly stavěné pro auta<br />

a dnešní moderní dobu, ale pro chodce.<br />

Když jsem psal Prašinu, snažil jsem<br />

se v ní zachytit i tahle, abych tak řekl,<br />

menší měřítka.<br />

Necháváte se při psaní pohltit fantazií<br />

natolik, že díky emocím zažíváte<br />

třeba strach?<br />

Strach ne, ale rozhodně vnímám napětí.<br />

Když píšu, prožívám děj skrze postavu.<br />

Je to podobné, jako bych knihu sám četl,<br />

a ještě neznal závěr příběhu. Poznám,<br />

že se mi povedla akční scéna, protože<br />

jsem ji sám prožíval s vnitřním napětím<br />

– pokud jsem se při psaní hnal, a chtěl<br />

jsem být co nejdřív u rozuzlení. To se<br />

samozřejmě týká prvního psaní, pak<br />

po sobě čtu text desetkrát, dvacetkrát<br />

nahlas, měním slova, hodně přepisuju.<br />

Vážně i dvacetkrát?<br />

Desetkrát určitě. Každou napsanou kapitolu<br />

si po sobě několikrát přečtu. A když<br />

je knížka hotová, nahlas si ji přečtu ještě<br />

dvakrát celou. Je to fakt potřeba, protože<br />

jinak neodhalíte, že věty zní divně. Nebo<br />

že se něco opakuje, že to nemá rytmus.<br />

Když čtete nahlas, poznáte, že některý<br />

popis je příliš dlouhý. Nebo objevíte<br />

ospalou pasáž, takže ji trochu potemníte,<br />

přidáte napětí.<br />

Kdo jsou vaši první skuteční čtenáři<br />

nebo posluchači?<br />

Manželka, a pak moji už dospělí kamarádi<br />

ze skauta. Teprve potom jde příběh<br />

>>


6<br />

ten poměr alespoň vyvážili, ale bude to<br />

téměř jistě mobil.<br />

Mají u sebe dnešní skauti na táborech<br />

mobily? Nebo tak trochu zažívají<br />

Prašinu?<br />

Zažívají Prašinu. Když se vybírá tábořiště<br />

a není tam mobilní signál, tak je<br />

to poměrně velká výhoda a táborovému<br />

dění to velmi prospěje. Dítě se<br />

najednou může soustředit na skutečné<br />

vjemy kolem sebe. Nachází se pevně ve<br />

fyzickém prostoru a nerozptyluje ho nic<br />

z virtuálna. Skautské tábory jsou v tomto<br />

ohledu skvělý digitální detox.<br />

Jste díky napsání Prašiny připravený<br />

na příchod blackoutu?<br />

Asi ne. Nikdo není. Většinu času trávím<br />

před počítačem, je to moje práce.<br />

Nevím, jestli bych dokázal sbalit batoh,<br />

vyrazit někam do lesa, a tam přežívat.<br />

Vždyť jste skaut!<br />

Chvíli bych možná přežil, to jo. Na skautských<br />

výpravách a táborech jsem strávil<br />

spoustu času. Ale až blackout přijde,<br />

a on nejspíš přijde, tak na něj nikdo<br />

z nás nebude připravený.<br />

Jaký nejdelší čas bez elektřiny jste<br />

v dospělosti zažil?<br />

Možná měsíc, právě na skautských táborech.<br />

Tam se každý civilizačně trochu<br />

posune do minulosti.<br />

Už před lety se mluvilo o natáčení<br />

filmu Prašina, jak to s ním vypadá?<br />

Stále se na něm pracuje, i když to covid<br />

samozřejmě dost zkomplikoval. Existuje<br />

scénář, ale ještě se musí spousta<br />

práce odvést. Prašina se nedá natočit<br />

levně a jednoduše. Chtěli bychom ji<br />

poskládat z různých polských, rumunských<br />

a možná i litevských městeček,<br />

aby na českého diváka nepůsobila příliš<br />

povědomě. Bude taky potřeba spousta<br />

efektů, aby ten přechod mezi dnešní<br />

Prahou a fiktivní Prašinou působil<br />

hladce a uvěřitelně.<br />

Co dál plánujete psát? Komiksy nebo<br />

něco nového?<br />

Chtěl bych napsat něco úplně jiného,<br />

mimo svět Prašiny. Nemělo by se to<br />

odehrávat ve městě, ale v úplně jiném<br />

prostředí.<br />

do redakce. Na dětském čtenáři testuji<br />

až výsledek. Dělal jsem skautského<br />

vedoucího a už při psaní jsem počítal,<br />

že budu číst příběh svým skautům na<br />

táborech na pokračování. Věděl jsem, že<br />

v každém okamžiku musím držet jejich<br />

pozornost, protože jinak mi po náročném<br />

táborovém dnu usnou.<br />

Proto stylem psaní „tady a teď“ pořád<br />

udržujete čtenáře v přítomném ději?<br />

Snažil jsem se držet jednotu místa, času<br />

a děje, aby bylo pořád jasné, o co jde,<br />

a zároveň se neustále odehrávalo dost<br />

akce, aby to mělo spád. Tím směrem<br />

jde, myslím, ostatně celá dětská literatura.<br />

Od dobrodružných knížek Julese<br />

Verna nebo Karla Maye jsme se dostali<br />

úplně jinam.<br />

Stačí jít jen k foglarovkám. Čtenáři<br />

často srovnávají kulisy a atmosféru<br />

Prašiny s vontskými Stínadly...<br />

Inspiraci určitě přiznávám. Z dnešního<br />

pohledu jsou ale ty příběhy psané už<br />

trochu starým jazykem, mám je moc<br />

rád, ale možná už působí v jistém<br />

ohledu trochu naivně. Řekl bych, že<br />

foglarovky dneska čtou mladší děti než<br />

kdysi. Už to nejsou knížky pro náctileté,<br />

spíš pro věk osm, devět let. Třeba Hoši<br />

od Bobří řeky. Úžasná knížka, ale má to<br />

strašně těžké, protože konkurencí foglarovek<br />

pro dnešní náctileté jsou Avengers<br />

a Hra o trůny...<br />

Je dnes pro skauta důležitější mobil,<br />

nebo kápézetka?<br />

Obávám se, že mobil. Děláme ve skautu<br />

všechno, co je v našich silách, abychom<br />

Přesunete se do lesa?<br />

Třeba. I pro spisovatele je větší zábava,<br />

když popisuje něco nového. Pokud už<br />

potřetí píšu, že někdo jde tmavou vlhkou<br />

chodbou, také z toho nemám ten<br />

vnitřní zážitek jako poprvé. Takže chci<br />

něco úplně jiného, jinou atmosféru, jiné<br />

vztahy mezi postavami. Znovu by to ale<br />

měla být dobrodružná knížka pro děti,<br />

to ano.<br />

VOJTĚCH MATOCHA (*1989)<br />

Programátor mobilních aplikací<br />

a spisovatel. Ve své knižní trilogii<br />

vytvořil fiktivní pražskou čtvrť<br />

Prašina, kde nefunguje elektřina<br />

ani mobilní signál. První<br />

kniha, jmenovala se Prašina,<br />

vyšla v roce 2018. V letech 2019<br />

a 2020 pak vyšly druhý a třetí díl.<br />

V dubnu 2022 se chystá první<br />

ze série komiksových sešitů.<br />

Tvůrčím psaním se zabývá od<br />

gymnázia, skautingem ještě déle.<br />

Vystudoval obor Matematické<br />

metody informační bezpečnosti<br />

na Matematicko-fyzikální fakultě<br />

Univerzity Karlovy v Praze. Žije<br />

v Praze, pochází z Olomouce, kam<br />

občas dojíždí za prací – vlakem, ve<br />

kterém rád píše.


Toy_Box<br />

Tma<br />

Příběh o tom, že nejvíce se bojíme neznámého.<br />

Autorka ho vypráví bohatými obrazovými<br />

výjevy, které doslova dýchají barvami<br />

i fantazií a navazují na naši nejlepší tradici<br />

knih pro děti. Do jejich působivého vyznění<br />

promítá i vlastní rodičovské zkušenosti.<br />

Karel Veselý<br />

Hudba ohně<br />

Radikální černá hudba od jazzu<br />

po hip hop a dále<br />

Osudy revolucionářů, pro které se hudba<br />

stala mocnou zbraní. Karel Veselý vás<br />

provede historií černé hudby a podobně jako<br />

v knize Všechny kočky jsou šedé vás vezme<br />

co nejdál za písničky a jejich emoce – do<br />

nitra společnosti, ze které se zrodily.<br />

Milena l enderoV á<br />

a K oleKTi V<br />

Velké dějiny zemí<br />

Koruny české: Dětství<br />

První velkorysé shrnutí ukazuje, že i dětství<br />

má svůj velký dějinný příběh. A že dítě je vždy<br />

také politické téma. Ať už se jedná o dětské<br />

sňatky ve středověku, oslavu dětství jako naděje<br />

lidstva v komunistickém režimu, nebo naopak<br />

obavu z podvratného mládí za normalizace.


8<br />

PROMOTION<br />

Klasická literatura je bezednou<br />

studnicí inspirace a poznání.<br />

Dozvídáme se z ní o době, ve<br />

které žili autoři, o jejich smýšlení,<br />

ale co je důležitější, často v ní<br />

nacházíme něco o sobě samých.<br />

Historie má důvody, proč některá<br />

díla nechává zářit na výsluní<br />

a jiná nechá zmizet v zapomnění.<br />

Ačkoli si tato fakta asi všichni<br />

uvědomujeme, občas je hrozně<br />

těžké sáhnout po vyhlášené<br />

klasice ze seznamů maturitní<br />

četby. Všechno má ovšem řešení!<br />

A řešením takového čtenářského<br />

problému jsou zaručeně grafická<br />

zpracování slavných románů.<br />

Klasika, jak ji máme rádi<br />

Nové<br />

Kontrast, 399 Kč,<br />

vychází 23. března<br />

Jerome K. Jerome:<br />

Tři muži ve člunu<br />

Jerome Klapka Jerome byl humorista<br />

a povídkář, který žil na přelomu<br />

19. a 20. století a jeho nejznámějším<br />

dílem jsou právě Tři muži ve člunu.<br />

Příběh románu není příliš složitý:<br />

Jednoho dne se setkají tři dobří kamarádi,<br />

kteří mají svůj věk a trápí je různé<br />

zdravotní neduhy. Společnou debatou<br />

dojdou k celkem snadnému řešení,<br />

kterým je dovolená. Všichni tři (a jeden<br />

pes) se společně vypraví na cestu po<br />

řece Temži, objevují svou domovinu<br />

a prožívají nesčetná (a pro čtenáře velmi<br />

zábavná) dobrodružství.<br />

Pro svůj typicky britský humor se stala<br />

kniha předlohou množství filmových<br />

adaptací, časopis Guardian ji umístil<br />

mezi 50 nejoblíbenějších literárních děl<br />

všech dob a v české anketě Kniha mého<br />

srdce skončila na 66. místě. Grafické<br />

zpracování humorné vyznění knihy<br />

podkresluje a dodává mu na síle. Tuhle<br />

knížku prostě chcete mít!<br />

grafické romány<br />

text: Lucie Dvořáková<br />

Karel Čapek: Bílá nemoc<br />

Kontrast, 399 Kč, vychází 23. března<br />

Tento grafický román nemá svou předlohu<br />

v jiném románu, nýbrž v jednom<br />

z nejvýraznějších českých dramat<br />

20. století. Už v roce 1937 dokázal Karel<br />

Čapek předvídat vývoj v sousedním,<br />

tehdy fašistickém, Německu a své obavy<br />

vyjádřil právě v Bílé nemoci.<br />

Hlavním hrdinou je laskavý lékař jménem<br />

Galén, kterému se podařilo objevit<br />

lék na nemoc, která ohrožuje jeho svět.<br />

Prostřednictvím svého objevu se snaží<br />

přimět všechny vlivné průmyslníky<br />

a politiky, aby zabránili blížící se válce.<br />

Zda se mu to podaří, či ne, si můžete<br />

domyslet (či přečíst) sami. Grafické<br />

přepracování knihy jí ovšem dodává na<br />

údernosti a přesvědčivosti.<br />

Vydání díla způsobilo velký rozruch<br />

a vyvolalo jak pozitivní, tak negativní<br />

ohlas. Režisér Hugo Haas ještě v témže<br />

roce natočil podle knihy film, zároveň<br />

ale byly protitotalitní myšlenky v knize<br />

obsažené jedním z důvodů Čapkova<br />

pronásledování tajnou policií. Jak je tedy<br />

patrné, jedná se o základní dílo naší<br />

moderní literatury, jako grafický román<br />

navíc zpracované pro všechny čtenáře<br />

i nečtenáře.


10<br />

PROFIL<br />

Ludmila<br />

Vaňková<br />

text: Helena Herynková<br />

foto: archiv nakladatelství Šulc-Švarc<br />

Královna českého historického románu<br />

Možná jste mnoho<br />

historických románů nečetli,<br />

ale když se řekne Ludmila<br />

Vaňková, budete určitě vědět,<br />

o koho se jedná. Spisovatelku<br />

Ludmilu Vaňkovou lze totiž<br />

bez rozmýšlení označit za<br />

královnu historické beletrie.<br />

3. února letošního roku<br />

zemřela ve věku 94 let, ale<br />

její knihy s námi zůstávají<br />

dál. Možná vás její medailon<br />

zaujme a některou z nich<br />

si přečtete.<br />

Ludmila Vaňková se narodila v Praze<br />

do rodiny vrchního ředitele České<br />

národní banky. Chtěla se věnovat<br />

matematice, ale místo ní studovala<br />

sociologii a psychologii na Filozofické<br />

fakultě Univerzity Karlovy. Studium<br />

přerušilo vyloučení z politických<br />

důvodů v roce 1948. Doktorskou práci<br />

obhájila až po více než dvaceti letech.<br />

Vždycky se zajímala o divadlo, a tak<br />

místo filozofie zkusila studium na<br />

Pražské konzervatoři i na DAMU, ale<br />

ani to jí politické poměry nedovolily,<br />

i když byla přijata. Divadlo ale nadále<br />

milovala, věnovala se mu ochotnicky,<br />

a není tedy náhoda, že její literární<br />

prvotinou byla veršovaná divadelní<br />

pohádka Princezna a šašek. Ještě<br />

předtím přeložila pro Teigeho surrealistickou<br />

skupinu Tajný život Salvadora<br />

Dalího, který po mnoha letech vyšel na<br />

sklonku 20. století dokonce dvakrát.<br />

Za svůj dlouhý život poznala mnoho<br />

profesí. Pracovala jako sekretářka<br />

Evropského literárního klubu a nakladatelství<br />

Československý spisovatel, odtud<br />

přešla do redakce časopisů Nový život<br />

a Divadlo. Později se stala redaktorkou<br />

ve Státním nakladatelství dětské knihy<br />

(Albatrosu). V roce 1972 ji z Albatrosu<br />

opět z politických důvodů vyhodili,<br />

respektive sama odešla k Českým drahám.<br />

Nastoupila symbolicky do stanice<br />

Karlštejn jako výhybkářka a pokladní<br />

a zde začala psát své první romány (i při<br />

dlouhých nočních službách). Tato zkušenost<br />

ji později inspirovala k napsání<br />

románu Domeček na Vesuvu, romantického<br />

milostného příběhu s autobiografickými<br />

prvky.<br />

Uměleckou doménou Ludmily Vaňkové<br />

je historická beletrie. Český historický<br />

román má svou dávnou tradici a odjakživa<br />

patřil k nejčtenějším, jak se národ


na exponovaném místě v srdci Evropy,<br />

čas od času pohlcován mocnými<br />

sousedy, ohlížel do slavnější minulosti<br />

a čerpal z ní útěchu i sílu přežít. Na<br />

tuto tradici Ludmila Vaňková navázala<br />

moderním pojetím svých románů.<br />

Když se řekne Ludmila Vaňková, průměrně<br />

znalému čtenáři se okamžitě<br />

vybaví některá z jejích královských ság<br />

Přemyslovců a Lucemburků. Chronologická<br />

řada třiadvaceti románů<br />

zachycuje nejslavnější historii Českého<br />

království od 12. do začátku 15. století,<br />

které se stalo pod žezlem Přemyslovců<br />

a Lucemburků jednou z nejvýznamnějších<br />

velmocí středověku. Díky nevšednímu<br />

vypravěčskému umění Ludmily<br />

Vaňkové jsme přizváni poznávat ty<br />

vzdálené postavy z učebnic dějepisu<br />

jako živé lidi. Ač se jedná o střípky<br />

zmínek z českých a evropských kronik,<br />

můžeme si díky autorce představovat,<br />

jak králové a hlavně královny ve skutečnosti<br />

žili, milovali, mysleli a cítili, jak<br />

se rozhodovali a jednali. Příznivci jejích<br />

historických románů oceňovali, že se<br />

při psaní důsledně drží historických<br />

skutečností. Ale spíše než o zachycení<br />

ducha doby jí šlo o osobní dramata historických<br />

postav. Její hrdinové jsou lidé<br />

z masa a kostí, jejich jednání určuje<br />

milostný cit a politická ctižádost.<br />

Knihy Ludmily Vaňkové jsou čtenářsky<br />

nesmírně poutavé. Spisovatelka toho<br />

dociluje třeba tak, že zachycuje rozpor<br />

mezi záměry postav a tím, co dávají<br />

najevo, a nechtěnými výsledky jejich<br />

jednání. V nepřehlednosti historických<br />

událostí dokázala objevit osudový<br />

příběh každého hrdiny, který jej charakterizuje,<br />

a tím získala široké pole k zaplňování<br />

bílých míst v historickém poznání.<br />

Rozhodně neměla ambice dějiny a jejich<br />

osobnosti nově vykládat, ale píše o nich<br />

tak přesvědčivě a poutavě, že čtenář<br />

nepochybuje, že se tak mohlo mnohé<br />

opravdu přihodit.<br />

Výlučné postavení v díle Ludmily Vaňkové<br />

zaujímá Karel IV., o jehož životě<br />

a době napsala hned šest románů. Tato<br />

kronika života našeho nejslavnějšího<br />

panovníka vyšla rovněž jako výpravná<br />

obrovská kniha Karel IV. – Otec vlasti,<br />

s exkluzivním výtvarným doprovodem<br />

historických a uměleckých památek.<br />

Vedle slavných historických románů<br />

se autorka věnovala také historické<br />

sci-fi (Mosty přes propast času, Černá<br />

sága) a mimo královskou řadu napsala<br />

i další romány z české historie (Čas růží,<br />

Stříbrný jednorožec či Čas voní dálkou).<br />

Své osobní vzpomínky shrnula v pozoruhodné<br />

autobiografii Život na rozhraní<br />

věků.<br />

Za celoživotní dílo získala v roce 2019 ocenění<br />

Kniha roku. Za zmínku rovněž stojí,<br />

že knížky Ludmily Vaňkové vycházely<br />

posledních třicet let u jednoho jediného<br />

nakladatele, tak se stala jednou z dvorních<br />

autorek nakladatelství Šulc-Švarc.<br />

Ludmila Vaňková oslovila významně tři<br />

generace čtenářů. Letos 3. února ve věku<br />

94 let své čtenáře opustila, ale zanechala<br />

jim své velké dílo. Troufáme si vyslovit<br />

přání, že její knihy budou dál přitahovat<br />

další generace čtenářů.<br />

11<br />

LUDMILA VAŇKOVÁ (1927–2022)<br />

Ludmila Vaňková (1927–2022) byla česká spisovatelka,<br />

novinářka, překladatelka a redaktorka.<br />

Věnovala se také divadlu a divadelní kritice.<br />

Její literární dílo čítá třicet sedm historických<br />

románů, které stále znovu vycházejí. Milovníky<br />

jejích knih nadchla románová šíře, bohatství<br />

historie, vzrušující příběhy, stovky zajímavých<br />

postav i porozumění dávným lidským osudům,<br />

kterými její knihy překypují. Díky tomu<br />

se staly nejčtenější současnou českou historickou<br />

beletrií.


Simona Votyová<br />

Spisovatelka<br />

12<br />

TIPY OSOBNOSTÍ<br />

Jiří Holub<br />

Spisovatel<br />

Pokud jste si Andyho Weira<br />

zamilovali už jako autora<br />

Marťana, musíte přečíst i jeho<br />

nejnovější počin – Spasitele.<br />

Země to má za pár – Slunce<br />

přestává svítit, a pokud se<br />

někomu nepodaří zjistit, odkud<br />

se berou astrofágy, kteří pohlcují<br />

sluneční svit, nikdo nepřežije.<br />

S touhle myšlenkou se po letech<br />

v kómatu budí v cizí sluneční<br />

soustavě astronaut Ryland –<br />

jediný přeživší dlouhé mise.<br />

Pokud zklame, je konec. Krásný<br />

opus samoty tak strašně daleko<br />

od něčeho, čemu říkáme domov.<br />

Působivá, krásná knížka o překvapivém<br />

blízkém setkání třetího<br />

druhu v místě, kde by jeden<br />

vůbec nic neočekával. Nechci<br />

prozrazovat víc, než je záhodno,<br />

ale za sebe říkám – tahle knížka<br />

mi bude ještě dlouho doznívat<br />

a už teď se těším, až si u ní<br />

po brečím znovu.<br />

Poslední dobou jsem četla především knihy, ve kterých<br />

nechyběl humor. Mám ráda ten černý, a tak mi<br />

padla do noty kniha Úzkosti a jejich lidé od Fredrika<br />

Backmana. Od tohoto autora jsem přečetla všechno<br />

a nesmírně mě baví. Nezklamal mě ani tentokrát.<br />

Příběh je bláznivý i filozofický, chvíli se smějete, chvíli<br />

pláčete a chvíli přemýšlíte. O čem tedy pojednává? Je<br />

to bláznivá komedie o skupince rukojmích, které zajme<br />

bankovní lupič při prohlídce bytu. Škála rukojmích je<br />

velice různorodá, od těhotné lesbičky po muže s králičí<br />

hlavou. A všichni mají svoje trápení, která právě nyní<br />

vyplouvají na povrch.<br />

Tipy<br />

osobností<br />

knižního<br />

světa<br />

Jakou knihu byste doporučili<br />

nejlepšímu příteli a proč?<br />

Jiří Březina<br />

Spisovatel<br />

Když o mě někde řeknou, že jsem „spisovatel“, trochu se<br />

zastydím. To označení přísluší skutečným umělcům. Vždy<br />

mě napadne jméno Norman Mailer. Jeho debut Nazí<br />

a mrtví je mistrovské dílo, které tento spisovatel bez uvozovek<br />

vydal v pouhých 25 letech. O té knize rád mluvil můj<br />

oblíbený učitel na gymnáziu, já sám jsem ji přečetl někdy<br />

ve věku, ve kterém ji Mailer psal. Je to strhující příběh,<br />

obsahující hluboká témata prožívaná autentickými postavami.<br />

Dokonalý román, který by si měl přečíst každý. Vedle<br />

Mailera je totiž většina z nás pouhými „autory“.<br />

Lucie Šilhová<br />

Spisovatelka a novinářka<br />

‚‚V pekle je zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám. Tenhle výrok<br />

jsem opakovala tak často, až ho Starbucks dal na svoje kelímky,’’ píše Madeleine<br />

Albrightová v knize Peklo a jiné destinace, kterou doporučuji. Příběh začíná ve chvíli,<br />

kdy ve třiašedesáti letech končí v úřadu ministryně zahraničních věcí USA a vrhá se<br />

do nové kariéry. Chápete to? Začínat znovu poté, co dosáhla absolutního vrcholu,<br />

navíc ve věku, kdy většina lidí říká „já už to nějak doklepu“? To mně přijde úžasné,<br />

stejně jako mi přijde úžasný humor, nadhled a osobitý vypravěčský styl, který díky<br />

překladu Michaela Žantovského neztratil ani kilojoul energie.


Dotisky oblíbených<br />

titulů<br />

Pavel Klusák<br />

Gott<br />

Nezávislý portrét československé<br />

popové hvězdy od hudebního<br />

publicisty Pavla Klusáka. Netradiční<br />

příběh hudebního velikána<br />

vyprávěný s důrazem na ověřená,<br />

nová a málo známá fakta.<br />

499 Kč Non-fiction<br />

James Nestor<br />

Dech<br />

Bestseller podle The New York Times.<br />

Populárně naučná kniha o nejpřirozenější<br />

věci na světě, na kterou však<br />

často zapomínáme. Více sportujeme,<br />

zajímáme se o správné stravovací návyky,<br />

otužujeme se. Je tu však jeden<br />

proces, k němuž obracíme pozornost<br />

až ve chvíli potíží: dýchání.<br />

Pavel Pospěch<br />

Neznámá společnost<br />

Sociologická expedice do<br />

nitra vlastní země. Kniha<br />

sociologa Pavla Pospěcha<br />

otevírá a ukazuje perspektivy,<br />

jak můžeme využít<br />

společenské otřesy posledních<br />

měsíců pro pochopení<br />

současné české společnosti.<br />

299 Kč Non-fiction<br />

399 Kč Non-fiction Eva Meijerová<br />

Ptačí domek<br />

Jiří Pasz, Adéla Plechatá<br />

Normální šílenství<br />

Čtvrtina lidí projde během života<br />

nějakou formou duševního onemocnění.<br />

Spousta jiných pocítí jeho<br />

náznaky. Psychické zdraví je stejně<br />

důležité jako to fyzické, přesto o něm<br />

mluvíme šeptem. Kniha přibližuje<br />

křehkost lidské mysli a tenkou hranici<br />

mezi duševním zdravím a nemocí.<br />

549 Kč Non-fiction<br />

Románová biografie, která vzdává<br />

hold osobité amatérské bioložce.<br />

Co vypovídají příběhy sýkorek<br />

o světě lidí? A je vůbec možné<br />

vymanit se z očekávání druhých?<br />

Poetický román o hudbě a ptačím<br />

zpěvu, ale i o tom, co znamená<br />

někam patřit.<br />

329 Kč Překladová beletrie


14<br />

TÉMA<br />

text: Helena Herynková<br />

Březnová<br />

oslava<br />

čtení a knihovnické práce<br />

Když se řekne „březen – měsíc knihy“, starší generace čtenářů se pravděpodobně otřese<br />

nevolí. Mladší se však zatetelí očekáváním, co zajímavého pro ně v knihovně či knihkupectví<br />

vymyslí. Právě třetí měsíc v roce je totiž již více než 60 let spojován s propagací knih a čtení.<br />

Pro jedny je to zkostnatělá povinná akce z dob hlubokého komunismu, pro druhé zajímavá<br />

možnost, jak představit lidem svou práci a přitáhnout další nadšence ke čtení.<br />

Střípky z historie<br />

Historie Měsíce knihy sahá do padesátých<br />

let minulého století, první ročník<br />

se odehrál již roku 1955. Celá akce byla<br />

samozřejmě centralizovaná, kontrolovaná<br />

vládou a primárně měla do<br />

domácností přinést „správnou“ literaturu,<br />

podpořit myšlenku marxismu-leninismu<br />

a zvýšit tak obranyschopnost<br />

země. I když byla akce pořádána centrálně,<br />

měly knihovny a knihkupectví<br />

vždy hlavní slovo a mohly pořádat<br />

nejrůznější křty, besedy, autorská čtení<br />

či večery poezie bez zásadnějšího vlivu<br />

vládních činitelů. A právě díky dobré<br />

práci knihovníků a knihkupců se<br />

podařilo šířit skutečnou knižní osvětu,<br />

nejen do domácností, ale také továren,<br />

hutí a dalších kolektivů.<br />

Konec roku 1989 s sebou přinesl<br />

sametovou revoluci a mnoho změn.<br />

Měsíc knihy již nadále nebyl řízený<br />

ministerstvem a téměř zanikl. Svaz<br />

knihovníků se snažil propagační program<br />

zachovat akcí Týden knihoven.<br />

Spatřoval v něm zábavnou podporu<br />

a propagaci tištěných knih, které<br />

sesadila z prvních příček vlna technologického<br />

rozmachu a příchod<br />

vizuálních a elektronických médií. To<br />

dalo vzniknout Měsíci knihy a internetu,<br />

jenž mimo jiné rozpoutal také<br />

debatu o postavení knihy v současné<br />

společnosti.<br />

O více než třicet let později už víme, že<br />

internetu ani jiným chytrým a rychlým<br />

médiím se naštěstí nepodařilo<br />

našeho skvělého, voňavého a šustivého<br />

společníka (rozumějte: tištěnou<br />

knihu) zahubit. Možná spíše naopak,<br />

mnoho lidí se naučilo u klasické knihy<br />

odpočívat od všech displejů, monitorů<br />

a neutuchajících informačních toků.


Ano, čteme a je nás pořád víc<br />

15<br />

Jelikož byl Měsíc knihy naší nejstarší<br />

a nejtradičnější kampaní na podporu<br />

čtení, čtenářství i vzdělanosti,<br />

Členové Svazu knihovníků a informačních<br />

pracovníků naší republiky<br />

a Sekce veřejných knihoven se<br />

tedy moudře rozhodli pokračovat<br />

v zavedené tradici a postupně přetransformovali<br />

zkostnatělou akci do<br />

moderní podoby. Jejím cílem je další<br />

prohlubování zájmu o knižní příběhy,<br />

podpora společenského významu<br />

a prestiže četby. Zároveň však své<br />

místo dostala propagace činnosti<br />

a poslání knihoven, představení<br />

nových a moderních služeb.<br />

První plnohodnotný Březen – měsíc<br />

čtenářů ve své současné podobě<br />

proběhl v roce 2009 a od té doby se<br />

koná každý rok. Tradičně se ke kampani<br />

připojuje více než 400 knihoven<br />

z celé České republiky a hlavním<br />

bodem je především prezentace<br />

nově zaváděných služeb. Během<br />

let tak české knihovny vyšperkovaly<br />

prosté půjčování knih o půjčování<br />

elektronických čteček, e-knih,<br />

tabletů a audioknih. Také mnoho<br />

knihoven zprovoznilo nějakou formu<br />

biblioboxu či schránky, do níž mohou<br />

čtenáři knihy vracet v kteroukoliv<br />

denní i noční hodinu. Novinkou mezi<br />

službami je také možnost zapůjčení<br />

brýlí, hraček, či dokonce společenských<br />

her ve vybraných pobočkách.<br />

Další důležitou součástí kampaně je<br />

také zjišťování reálné míry nečtenářství<br />

v republice, hledání důvodů<br />

toho, proč do knihoven někteří lidé<br />

nechodí. Následně se knihovny snaží<br />

o změnu prostředí, fondů a služeb,<br />

aby podobné klienty přitáhly. Samozřejmostí<br />

v rámci Března – měsíce<br />

čtenářů jsou různé literární pořady,<br />

besedy a přednášky.<br />

Celoroční podpora čtenářské vášně<br />

Březen však naštěstí již dávno přestal být<br />

jediným knižním měsícem, podpora čtení<br />

probíhá kontinuálně po celý rok. Knihovny<br />

se samozřejmě snaží o dlouhodobou<br />

kampaň a neustálé zlepšování prostředí<br />

i knihovnických služeb. Otevírají různé<br />

kavárny, tiché studovny, nabízejí dovážku<br />

knih imobilním občanům a seniorům. Pro<br />

zájemce se instalují automaty se špunty<br />

do uší či kávou. Nově jsou vybavovány<br />

dětské koutky a objevují se přebalovací<br />

pulty pro pohodlnější návštěvu knihovny<br />

s dětmi.<br />

Nakladatelství a knihkupectví přicházejí<br />

s výhodnými cenami či prodejními<br />

akcemi, knihy nabízejí a představují<br />

v rámci veletrhů, se svými oblíbenými<br />

autory se můžete setkat na besedách<br />

a autogramiádách. Městské části a místní<br />

zastupitelstva rovněž pořádají literární<br />

setkání či autorská čtení, podporují<br />

sousedské knihovny a veřejné knihobudky.<br />

Děti s podporou učitelů zažívají<br />

přenocování v knihovně v rámci akce<br />

Noc s Andersenem. Lukáš Hejlík svým<br />

autorským projektem Listování těší srdce<br />

zarytých čtenářů po celé republice. Internetová<br />

Databáze knih přišla s nápadem<br />

na celoroční knižní výzvu a na stránkách<br />

www.ctenarskavyzva.cz podává povedenou<br />

formou náměty, jaké knihy si přečíst.<br />

Mohli bychom pokračovat ještě mnoho<br />

stránek, než bychom představili všechny<br />

pořádané akce, které u nás můžete<br />

navštívit. Závěrem se tedy hodí oddechnout<br />

si, že apokalyptické scénáře o světě<br />

bez knih můžeme zatím odložit k ledu.<br />

A doufáme, že nejen díky březnové kampani<br />

nebude čtenářů ubývat, ba naopak<br />

přibude těch, kteří s láskou propadají<br />

kouzlu příběhů a přitažlivosti i vůni tištěných<br />

knih.


16<br />

INFLUENCEŘI<br />

Nechte se<br />

ovlivnit!<br />

Knižní influenceři doporučují čtenářům<br />

Vladana Skutilová pracuje jako lékařka<br />

Jak byste charakterizoval/a obsah<br />

vašeho instagramového profilu?<br />

Na profilu najdete jen knihy<br />

a audioknihy, nic jiného. Ráda je fotím<br />

v přírodě, kombinace kniha a hory je<br />

značka ideál, do batohu tak na túry<br />

obvykle přihazuji 3–5 knih. V recenzích<br />

nechci psát jen ‚kniha se mi líbila/<br />

nelíbila‘, ale také důvody, přirovnání<br />

k jiným. Kromě zpětné vazby dávám<br />

po přečtení i příspěvky, kde knihy pojí<br />

nějaké téma. Postuji i knížky mimo<br />

hlavní proud, z nichž se mnohým<br />

nedostává tolik pozornosti, kolik by<br />

si zasloužily.<br />

Jaký žánr osobně preferujete?<br />

Čtu napříč žánry. Moc ráda mám<br />

severskou literaturu, komiksy<br />

a nedám dopustit na českou beletrii<br />

(Alena Mornštajnová, Bianca Bellová,<br />

Lidmila Kábrtová, Pavla Horáková,<br />

Jana Poncarová, Karin Lednická, Dita<br />

Táborská, Viktorie Hanišová, Petra<br />

Dořáková… Jakuba Katalpa). Dříve u mě<br />

dominovaly severské thrillery, těm teď<br />

úspěšně konkurují české detektivky<br />

(Michaela Klevisová, František Šmehlík,<br />

Martin Goffa, Jiří Březina nebo<br />

Antonín Mazáč).<br />

V posledních letech jsem objevila také<br />

audioknihy a reportážní literaturu.<br />

Dobře zpracovaná reportáž je často<br />

napínavější než spousta thrillerů nebo<br />

detektivek. Sázka na jistotu jsou třeba<br />

Elisabeth Åsbrink nebo Åsne Seierstad<br />

(její Jeden z nás: Příběh o Norsku je<br />

pro mě asi nejlepší reportáž vůbec),<br />

z českých autorů třeba Jiří Padevět,<br />

Miloš Doležal nebo Ondřej Kundra.<br />

Protože mám malou dceru, čtu i dětské<br />

knížky. Největší úspěch u nás má Petr<br />

Horáček, Daniela Krolupperová, Jiří<br />

Holub, Monika Valentová nebo Markéta<br />

Pilátová (poslední tři píšou nejen<br />

pro děti).<br />

Tápu ve fantasy, sci-fi, tam čtu jen<br />

několik málo autorů (Petra Stehlíková,<br />

Sabaa Tahirová, Becky Chambersová).<br />

A nepronikla jsem ani do poezie.<br />

Nejoblíbenější kniha?<br />

Otázka, na kterou nemám<br />

jednoznačnou odpověď. V dětství to<br />

byla Luisa a Lotka Ericha Kästnera<br />

(nedávno jsem ji poslouchala jako<br />

audioknihu, kterou výborně načetla<br />

Zuzana Kajnarová). Později vedla<br />

Pýcha a předsudek Jane Austenové.<br />

Moji slabost pro severskou literaturu<br />

odstartoval Stieg Larsson a jeho trilogie<br />

Milénium. Lisbeth Salanderová a Mikael<br />

Blomkvist jsou pro mě nedostižná<br />

thrillerová dvojice.<br />

Největší knižní překvapení této doby?<br />

Bylo by jich asi víc, třeba Slyšet jeleny<br />

zpívat Františka Šmehlíka, Svědectví<br />

o životě v KLDR Niny Špitálníkové<br />

@jeduvknize<br />

nebo komiks Naprostá šílenost Terezy<br />

a Tomáše Kopeckých. Teď čtu Malou<br />

Edwarda Careyho, kterou budu hodnotit<br />

také vysoko.<br />

Kolik přečtete ročně knih?<br />

Ročně přečtu okolo 110 knih, mezi nimi<br />

jsou ale i knihy dětské, které nejsou tolik<br />

časově náročné.


PROTIVNÝ NÁFUKA A UPŘÍMNÁ NAIVKA<br />

ve svěží romantické komedii<br />

na prknech, která znamenají svět<br />

Lechtivá romance od autorek<br />

bestsellerových sérií<br />

BOŽSKÝ a VÁŠNIVÝ<br />

Ve Státech pobývá nelegálně.<br />

Se stejnou drzostí se zabydlí<br />

V JEJÍM BYTĚ... I SRDCI<br />

Nadčasový román o výjimečných<br />

MODRÝCH LIDECH A O NADĚJI,<br />

kterou přinášejí knihy<br />

Úchvatný román o záhadném dítěti,<br />

které naučí dva dospělé, co znamená<br />

VĚŘIT A MILOVAT<br />

CO KDYŽ V LOUVRU VISÍ JEN KOPIE?<br />

Příběh o krádežích uměleckých děl,<br />

padělatelství a vraždě.<br />

MAGICKÉ<br />

DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ!<br />

Seznamte se s Amari, hrdinkou<br />

s nelegální magickou schopností!<br />

NA NĚKTERÉ VĚCI V ŽIVOTĚ<br />

NEJDE HODIT FILTR<br />

Kniha pro dívky od 12 let<br />

Nahlédněte do kouzelného světa<br />

NEJOBLÍBENĚJŠÍHO<br />

VETERINÁŘE NA SVĚTĚ


18<br />

ROZHOVOR<br />

Nic není<br />

jen černé<br />

nebo bílé<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv nakladatelství Šulc-Švarc<br />

Kdysi se věnoval právu, dnes patří mezi známé spisovatele, na jejichž nové příběhy se čeká<br />

netrpělivě a s napětím. Má to svůj důvod – knížky Petra Prouzy jsou autentickým obrazem<br />

života a doby. A rozhodně se v nich nic nelakuje narůžovo. Ta poslední vyšla jen před pár dny,<br />

vydalo ji nakladatelství Šulc-Švarc a jmenuje se Na hraně dnů.<br />

Na pultech knihkupectví se právě<br />

objevila vaše nová knížka. Jaká<br />

z vašeho pohledu je? Jak byste ji<br />

charakterizoval?<br />

Musím poznamenat, že Na hraně dnů<br />

je kniha dost odlišná vlastně od celé<br />

mé předchozí tvorby. Není to román<br />

či novela, nejsou to ani povídky, natož<br />

sbírka básní. Je to osobní literární<br />

dokument o době a lidech. Navíc<br />

doplněný pestrým, dobrodružným<br />

příběhem jedné mé nepoznané, však<br />

vpravdě fatální čtenářky, jejíž naléhavý<br />

dopis uspíšil mé vzpomínání. A kdybych<br />

měl knihu stručně charakterizovat,<br />

je to rozmanité vyprávění o různých<br />

podobách smíchu osudu. Ten<br />

může být ironický, smířlivý, přející, ale<br />

i nemilosrdný.<br />

Prozradíte něco o jejím vzniku? Jak<br />

dlouho jste na ní pracoval?<br />

Kniha Na hraně dnů vznikala ne obyčejně<br />

pracně a zdlouhavě, jedním<br />

z důvodů bylo i dohledávání faktů<br />

v minulosti. Ostatně píšu o tom<br />

i v textu, že celé to vyprávění je mé<br />

osobní svědectví, za které ručím, byť<br />

někdo může mít odlišné vzpomínky.<br />

S různými nenadálými přestávkami<br />

mi to trvalo přes tři roky a pak se ještě<br />

čekalo v nakladatelství.<br />

Ve vaší novince se to hemží známými<br />

osobnostmi. Podle jakého klíče jste<br />

je vybíral?<br />

Vskutku připomínám mnohé české<br />

osobnosti. Rozsáhlejší portréty se<br />

týkají mých blízkých přátel většinou ze<br />

světa literatury, ale i politiky. A menší<br />

kapitoly jsou věnovány jiným známým<br />

osobnostem většinou v neznámých<br />

zajímavých událostech, jichž jsem byl<br />

svědkem. To je třeba jednání prezidenta<br />

Miloše Zemana se spisovatelem<br />

Milanem Kunderou. A jenom uvedu<br />

další jména zachycených osob – spisovatelé<br />

Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks,<br />

Jan Skácel, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková,<br />

Josef Škvorecký, ale také třeba<br />

malíři Jan Zrzavý a Karel Laštovka či<br />

politici Jan Kavan a Petr Pithart.<br />

Co pro vás vlastně znamená přátelství?<br />

Myslím, že dobré a platné přátelství<br />

nikdy v plynoucím čase nemívá černobílé<br />

podoby. Nikdo nikdy a nic není jen<br />

černé nebo bílé. Což se právě osvědčuje<br />

v nelehkých situacích.<br />

Které osobnosti, o nichž v knížce<br />

píšete, vás zásadně ovlivnily?<br />

Je nejspíše určující, že mě v rozličných<br />

směrech nejvíce ovlivnili mí dlouholetí<br />

vzácní přátelé mimo literaturu. A byli<br />

to především politik Jaroslav Šabata<br />

a filozof Karel Kosík, na oba stále vděčně<br />

vzpomínám.<br />

Přesto se ještě zeptám na vaše literární<br />

přátele – jak to vypadá, když se potkají<br />

dva spisovatelé? Povídají si i o něčem<br />

jiném než o svých příbězích a jejich<br />

hrdinech?<br />

Když se potkají dva spisovatelé, tak se<br />

málokdy spolu vybavují o literatuře, natož<br />

o svých knihách. Rozebírají často politické<br />

poměry a zvláště nyní, i při událostech<br />

v mezinárodním měřítku, si souhlasně


19<br />

PETR PROUZA (*1944)<br />

říkají, že vehementní hlasatelé prý jedině<br />

správného názoru na společnost a lidské<br />

vztahy by potřebovali nakopat někam. Názorovou<br />

diktaturu jsme my starší zažili a rozhodně<br />

už o opakování zásadně nestojíme.<br />

Vaše manželka působila jako velvyslankyně,<br />

takže je vám blízká i diplomacie.<br />

Jak na vás tenhle svět zapůsobil? Co si<br />

o něm myslíte?<br />

Čtyři roky pobytu ve Finsku, kde jsem byl<br />

jako manžel české velvyslankyně, byly pro<br />

mne hodně zajímavé, plné zážitků a v dobrém<br />

nezapomenutelné. V knize Na hraně<br />

dnů je o tom hned několik kapitolek, třeba<br />

o zákulisí diplomatického života v Helsinkách<br />

a snad i zábavné líčení, jak ve značné<br />

přesile manželek ambasadorů nevšedně<br />

společensky obstáli tři manželé velvyslankyň.<br />

A jak se vám ve Finsku líbilo? Jak na vás<br />

zapůsobila příroda nebo mentalita místních<br />

lidí?<br />

Severská krajina je mi mnohem sympatičtější<br />

než jižní pláže a vůbec vedro, takže mě<br />

samozřejmě finská hustě lesnatá a chladných<br />

jezer plná malebná krajina oslovila.<br />

Co se zimy týká, popisuji v knize jednu<br />

výmluvnou situaci o počasí. Milan Kundera<br />

mi do Helsinek často volal a první<br />

rok pobytu někdy už v říjnu se mě právě<br />

ptal, jak se připravuji na severskou zimu.<br />

Vyhrkl jsem, že mám dobrý odol díky<br />

očkování! Posléze se vysvětlilo, že jsem<br />

nemyslel zubní pastu Odol, ale že mám<br />

dobrou odolnost díky očkování kvůli<br />

chřipce, ale často jsme se později zdravili:<br />

Dobrý odol!<br />

Původní profesí jste právník. Jak vzpomínáte<br />

na svá studentská léta?<br />

Na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy<br />

rád vzpomínám i ve své nové knize,<br />

byli jsme velice soudržný ročník. Mými<br />

kolegy byli například známý advokát<br />

Josef Lžičař či ústavní soudce Pavel<br />

Rychetský. Scházíme se, pokud to jde,<br />

skoro všichni desítky let každý druhý rok.<br />

Jinak jsem právnickou profesi opustil<br />

spíše kvůli volnému času, ne že by mne<br />

nebavila.<br />

>><br />

Prozaik, básník a novinář.<br />

Vystudoval Právnickou fakultu<br />

UK, v 70. letech byl redaktorem<br />

týdeníku Mladý svět, kde umožnil<br />

už zakázanému spisovateli Milanu<br />

Kunderovi publikovat pod pseudonymem<br />

Emil Werner seriál astrologických<br />

statí. Za to byl v roce<br />

1974 vyhozen a další tři roky zůstal<br />

bez stálého zaměstnání. Později<br />

působil v časopise Naše rodina.<br />

V letech 1991–2002 byl jednatelem<br />

kulturně-politické Nadace<br />

Bernarda Bolzana. Další čtyři roky<br />

žil ve Finsku se svou manželkou<br />

Alenou, která tam působila jako<br />

velvyslankyně. Na kontě má<br />

několik úspěšných románů (např.<br />

Ctitelé katastrof, Muž noci, Život<br />

střídá smrt, Krámek s kráskami<br />

či Psychiatr), básnickou sbírku<br />

Ubližování a povídkovou knihu<br />

Holky a hřbitov. V únoru mu<br />

v nakladatelství Šulc-Švarc vyšla<br />

kniha Na hraně dnů.<br />

Šulc-Švarc, 399 Kč, již vyšlo


20<br />

Pulty knihkupectví jsou plné knížek<br />

a každý den přibývají další. Co vás<br />

v poslední době zaujalo?<br />

V knihkupectvích na mne často padá<br />

deprese právě z napěchovaných regálů<br />

a polic plných stále nových knih. Moc se<br />

tam nezdržuji, to raději navštěvuji antikvariáty,<br />

kde bývají neznámé poklady.<br />

Nedávno jsem tam pro své vnučky<br />

fandící fantasy příběhům objevil Conana<br />

Doyla, autora Sherlocka Holmese, a jeho<br />

skvělou knihu o pravěku již z roku 1912,<br />

u n á s vyš l a v m a l é m n á k l a d u v ro ce 1 97 1 .<br />

Co byste vzkázal začínajícím spisovatelům?<br />

Máte pro ně nějakou radu?<br />

Možná by se hodilo upřímně doporučit<br />

začínajícím spisovatelům – nechoďte<br />

příliš do knihkupectví, zůstávejte doma,<br />

pište a pište!<br />

Jaké máte pro letošní rok plány? Na<br />

co se třeba vyloženě těšíte?<br />

Těším se, že se snad rozevírají lepší<br />

časy bez dotírajícího covidu a čeká nás<br />

voňavé jaro i vlídné léto. A kdo se zajímá<br />

o rozličné spletité osudy zejména ve<br />

sféře literatury, ale také české zahraniční<br />

politiky, ten si předpokládám, pořídí<br />

mou knihu Na hraně dnů.<br />

Co se vám honí hlavou, když začínáte<br />

psát nový příběh? Jaký je to pocit?<br />

Na počátku nového rukopisu mám<br />

pocity, jako bych se vydával do nepříliš<br />

známé tajemné krajiny a silně doufám<br />

v mnohá nečekaná a vzrušující dobrodružství.<br />

V té souvislosti mi vyskytující<br />

se systém psaní každý den jistý počet<br />

stránek připadá moc jako řemeslo. Já<br />

mám dny, kdy děj samospádem frčí<br />

a jindy naopak, kdo ví proč, se to úplně<br />

zadrhne a já jen koukám do prázdna.<br />

Je pro vás důležité prostředí, ve kterém<br />

píšete?<br />

Přiznám se, že nechápu některé své<br />

kolegy a ještě častěji kolegyně, které<br />

sepisují nejraději svá díla v kavárně<br />

plné lidí. Já naopak jsem nejspokojenější<br />

a nejsoustředěnější v tiché noci<br />

už v poklidné Praze a ještě lépe na<br />

vesnické chalupě, kde maximálně za<br />

hodinu dvakrát štěkne pes.<br />

A jak řešíte případné krize, kdy se<br />

člověk při psaní zasekne a neví,<br />

jak dál?<br />

Takzvané tvůrčí krize zažívám, vím,<br />

jak dál, ale nějak se mi do toho prostě<br />

nechce. A mám vyzkoušeno, že<br />

nemá smysl se do něčeho nutit, lámat<br />

cokoliv jaksi přes koleno, nechám toho<br />

a plodná inspirace přilétne sama zpátky.<br />

Ovšem někdy to pěkně dlouho trvá!


Průvodce neklidným územím III<br />

Příběhy česko-slovenské fotografie<br />

texty Ondřej Horák, komiksy & koláže Lucie Šťastná<br />

Jak srozumitelně přiblížit historii české a slovenské fotografie<br />

i její současné podoby? Průvodce neklidným územím III navazuje<br />

na úspěšné předchozí díly, věnované modernímu českému<br />

výtvarnému umění a architektuře. Tentokrát se tvůrci zaměřují<br />

na oblast fotografie, na osudy jejích autorů a příběhy, které<br />

je doprovázejí. Záměrem bylo vytvořit publikaci mapující<br />

srozumitelnou a atraktivní formou vývoj fotografie na našem<br />

území od první poloviny 19. století do dneška.<br />

Jádro knihy tvoří výběr více než šesti desítek nejvýznamnějších<br />

autorů, představuje jejich dílo a životy — František Drtikol,<br />

Jaromír Funke, Josef Sudek, Jan Lukas, Dagmar Hochová,<br />

Josef Koudelka, Jan Saudek, Jindřich Štreit, Libuše Jarcovjáková,<br />

Karel Cudlín, Antonín Kratochvíl, Tono Stano, Ivan Pinkava,<br />

Miroslav Tichý a další. Text je doplněn o komiksově zpracované<br />

příběhy zachycující zásadní okamžiky vývoje naší fotografie.<br />

Průvodce<br />

neklidným územím<br />

Příběhy českého<br />

výtvarného umění<br />

texty Ondřej Horák<br />

ilustrace & komiksy<br />

David Böhm & Jiří Franta<br />

Průvodce<br />

neklidným územím II<br />

Příběhy moderní<br />

české architektury<br />

texty Ondřej Horák<br />

komiksy Vojtěch Šeda<br />

vydává nakladatelství<br />

LABYRINT v edici MAGNUS ART<br />

www.labyrint.net


22<br />

text: Tereza Becková<br />

PROMOTION<br />

Dovolená s cholerickým<br />

dědou (!) komunistou (!!)<br />

na Kubě (!!!)<br />

Štvou vás příbuzní u nedělního oběda? Nemůžete pochopit,<br />

koho to zas volili, proč si vzájemně přeposílají konspirační<br />

e-maily, nadávají na novináře a skuhrají, že za jejich mládí<br />

bylo líp? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne vždy je<br />

hloubení příkopů mezi generacemi ten nejlepší nápad.<br />

Třicetiletá Michaela, profesí redaktorka Máte před sebou svérázné zápisky<br />

veřejnoprávní televize, proto potlačila z cest, jež ve výsledku nejsou cestopisem,<br />

ale spíš deníkem bizarních situací<br />

svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se<br />

svým (o čtyři dekády starším dědou) v kubánských kulisách. Pokud čtenáře<br />

bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když kdy zajímalo, co se stane, když sejme<br />

oběma balila kufry, ještě netušila, že za rudé třešničky z loga KSČM a naloží je do<br />

pár dní stráví večer na policejní stanici řízného kubánského rumu, v této knize<br />

na okraji Havany, pak se děda ztratí najde odpověď.<br />

v pralese, že rum je oficiální snídaní<br />

šampionů a patery trenky na měsíc Více informací na<br />

v pohodě stačí.<br />

www.tresnevrumu.cz<br />

Ukázka z knihy:<br />

MICHAELA JANEČKOVÁ<br />

Autorkou knihy je česká novinářka.<br />

Vystudovala Žurnalistiku na<br />

Fakultě sociálních věd Univerzity<br />

Karlovy. S psaním začínala jako<br />

redaktorka Lidových novin. Tam<br />

rozkrývala třeba podhoubí tuzemské<br />

extrémní pravice; informace<br />

z jejích článků přispěly k odsouzení<br />

takzvaných žhářů z Vítkova.<br />

Poté vyměnila tužku za mikrofon<br />

a přešla do České televize, kde<br />

za ekonomickou redakci už více<br />

než deset let točí reportáže pro<br />

Události a edituje pořad Byznys<br />

ČT24. Příležitostně spolupracuje<br />

s Deníkem N a magazínem<br />

Forbes. Ale kdyby to šlo, nejradši<br />

by se jenom na koni proháněla po<br />

lesích a střílela lukem.<br />

Dneska ráno jsem měla něco zacucháno ve vlasech a zjistila jsem při zběžném<br />

ohledání, že to bude asi svatozář. V zárodku. Zajímavé, jak takhle člověk na cestách<br />

vyzjistí o svých bližních takové otravné vlastnosti. Tak třeba se ukázalo, že děda stále<br />

mluví. Zejména teda na lidi, což je obzvlášť znepokojující. Nezabrání mu v tom ani<br />

sluchátka vražená až do nitra lebky, ani otevřená kniha, ani klapky na oči, nebo to, že<br />

je potenciální posluchač pod vodou, nebo v koupelně, nebo ve vedlejší ulici. Taky při<br />

každém oslovení do přítomných bodře dloubne loktem, což mají teda lidi obecně<br />

hodně rádi. Na druhou stranu se ale taky ukázalo, že množství vypitého alkoholu se<br />

přímo úměrně rovná náladě posádky, takže řešením všech nepříjemných sociálních<br />

i tělesných situací je prostě PŘIDAT RUM. Díky tomuto prvnímu a jedinému kubánskému<br />

přikázání jsme včera strávili fajn den na pláži, kde bylo jen trošičku písečných<br />

blech. Děda v dobrém rozmaru si po večeři v pokoji dokonce trochu zacvičil, což<br />

spočívalo v tom, že si na postel umístil židli, opřel si o ni nohy a usnul.<br />

Not bad. #<br />

#tresnevrumu<br />

Cosmopolis, 279 Kč, již vyšlo


KNIHY NAKLADATELSTVÍ<br />

ŠULC – ŠVARC<br />

NOVINKA<br />

Petr Prouza<br />

NA HRANĚ DNŮ<br />

Kniha kunderovského smíchu a zákulisí známých událostí<br />

Vázáno, 384 stran, 399 Kč<br />

V nové knize Petra Prouzy Na hraně dnů se spojil literární dokument o době a lidech<br />

s poutavým vyprávěním, jak se události na předělech času v posledních šedesáti letech<br />

třeba skrytě, ale pravdivě odehrály a jaké stopy zanechaly. Téměř polovina knihy přináší<br />

svědectví autora o vztahu se spisovatelem Milanem Kunderou včetně řady dosud neznámých<br />

podrobností, týkajících se jeho utajených časopiseckých horoskopů, udavačské aféry v roce 20<strong>08</strong><br />

či skutečné pravdy o jeho českém občanství. V přátelském a originálním vztahu byli od 60. let,<br />

kdy se i Prouza objevuje výrazně na hraně dnů jako reportér, básník a spisovatel, a znovu v něm<br />

pokračovali hlavně telefonicky od 90. let až do současných dnů a několikrát se setkali osobně<br />

v Praze i ve Francii. Vedle Kundery v knize vystupují v nevšedních situacích autorovi blízcí přátelé,<br />

kteří se též s Kunderou znali nebo se s ním potkali. Byli mezi nimi politik Jaroslav Šabata, básník<br />

Jan Skácel, filozof Karel Kosík a malíř Karel Laštovka. V rozličných osobních setkáních se pak objevují<br />

spisovatelé Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková či politici Václav Havel,<br />

Václav Klaus, Petr Pithart, Jan Kavan a mnoho jiných. Unikátní je i autorovo vyprávění o Finsku,<br />

kde žil několik let jako manžel české velvyslankyně.<br />

Julius Lukeš<br />

EXOTOULKY SVĚTEM<br />

30 let zážitků ze 100 zemí<br />

Magda Váňová<br />

AŤ MYŠI NEPLÁČOU<br />

Román osudové chyby<br />

Vázáno, 264 stran, 349 Kč<br />

Vtipná a zajímavá kniha zkušeností<br />

a cestovatelských příběhů z nejrůznějších<br />

koutů světa. Autor nás<br />

s nadhledem a humornou lehkostí<br />

provede napříč kontinenty a také<br />

místy, kam by se čtenář ani podívat<br />

nechtěl, a přesto v něm kniha jako<br />

celek vzbudí chuť vyrazit na cestu<br />

někam za dobrodružstvím a exotikou.<br />

NOVINKA<br />

NOVINKA<br />

Vázáno, 336 stran, 399 Kč<br />

Aby myši neplakaly, je zapotřebí mít<br />

stále plnou spíž. V přeneseném slova<br />

smyslu mít stále víc peněz. Tento<br />

fenomén není příznačný jen pro naši<br />

dobu. V lidské přirozenosti je zakódováno<br />

mít stále víc, proto hledáme<br />

štěstí v hromadění majetku, protože<br />

podle jeho množství nás společnost<br />

klasifikuje. Bohužel je cena za takový<br />

přístup leckdy až nepřiměřeně<br />

vysoká a někdy lidem od základů<br />

změní život.<br />

Jiří Žáček – Adolf Born<br />

Z POHÁDKOVÉ POSTÝLKY<br />

Nejznámější lidové pohádky<br />

Vázáno, 192 stran, 399 Kč<br />

Povídání pro snílky z pohádkové<br />

postýlky s barevnými obrázky<br />

ke všem pohádkám. Jiří Žáček<br />

nově napsal dvacet šest lidových<br />

pohádek a Adolf Born k nim<br />

namaloval ty nejkrásnější ilustrace.<br />

Jiří Žáček<br />

UFO, UFO, UFONI<br />

Ilustrovala Veronika Balcarová<br />

Neuvěřitelné veršované historky<br />

Vázáno, 80 stran, 270 Kč<br />

Veselá knížka překvapí děti zvláštním<br />

humorem a neobvyklými příhodami.<br />

Mnoho zvířat, mnoho řečí ale dětem<br />

nevadí. Knížka je bude určitě bavit,<br />

její obsah se nedá vymyslet, přichází<br />

ze světa fantazie, a nikdy nevíš, co tě<br />

čeká za rohem. Veršované historky mají<br />

vtip a prožije se v nich dost legrace,<br />

někdy postavené i na hlavu. A na každé<br />

stránce je humorná a hodně pestrá<br />

ilustrace Veroniky Balcarové.<br />

https://www.facebook.com/sulcsvarc/<br />

https://www.instagram.com/sulcsvarc/<br />

ŠULC-ŠVARC


24<br />

ROZHOVOR<br />

text: Jan David<br />

foto: archiv Kamily Paličkové<br />

Zíral<br />

na mě<br />

lev,<br />

obranou byla propiska a smích<br />

„Byla jsem jak sopka před výbuchem,“ říká Kamila Paličková o pocitu před napsáním knihy s názvem<br />

Putování za zvířaty – Jak jsem objevila duši zvířat i tu svou. Při jejím vzniku i brečela. „Kvůli tomu, čeho<br />

jsou lidé schopni vůči zvířatům,“ říká žena stojící za projektem Redline Expedition, díky kterému posílá na<br />

pomoc ohroženým druhům v rezervacích dobrovolníky i peníze.<br />

Čím jste chtěla být jako holka?<br />

Každou chvíli se to měnilo. Chtěla jsem<br />

být třeba porodní lékařkou. Líbil se mi<br />

vznik nového života. Docela dlouho mě<br />

držel zájem stát se veterinářkou, ale také<br />

jsem chtěla být krizovou manažerkou.<br />

Počkejte, to vám ale asi nebylo<br />

osm let?<br />

Bylo mi asi třináct let. Líbila se mi představa,<br />

jak zachraňuju firmy. Pak jsem to<br />

posunula ještě o level výš, a chtěla jsem<br />

řídit OSN. (smích)<br />

Jak se tohle stane?<br />

Líbila se mi činnost organizace UNICEF<br />

v České republice. Nicméně vtipné je, že<br />

v určitých rovinách se mi všechno splnilo.<br />

Spojka se zvířaty je jasná skrze můj<br />

projekt Redline Expedition. Dnes také<br />

provozuji firmu na dovoz ekologických<br />

plenek, takže kolem miminek trochu<br />

dělám. Předtím jsem měla velkou firmu,<br />

kde člověk musel být čas od času i krizovým<br />

manažerem. A v OSN zastupuji českou<br />

pobočku mezinárodní sítě Business<br />

and Professional Women.<br />

Jak představíte projekt Redline<br />

Expedition?<br />

Je to skvělý koncept, kdy místo klasické<br />

dovolené jedete pomáhat do neziskové<br />

organizace, která se zabývá ochranou<br />

kriticky ohrožených druhů zvířat.<br />

Dostanete nezapomenutelné zážitky,<br />

vzdělání v tématu, zažijete zvířata<br />

v rovině, do které byste se jinak nikdy<br />

nedostal. Zároveň je to geniální forma<br />

fundraisingu. Přijde mi neuvěřitelné, že<br />

za čtvrt roku teď vypravím několik lidí,<br />

a díky nim mohu poslat na pomoc čtvrt<br />

milionu korun. To jsou peníze, které by<br />

dané organizace získávaly velmi těžce.<br />

Důležitým posláním také je, aby živé<br />

zvíře mělo pro místní komunitu větší<br />

hodnotu než mrtvé.<br />

Kolik z peněz zaplacených zájemcem<br />

míří na pomoc?<br />

Z celkové částky mám provizi dvacet<br />

procent, která stále rozhodně nepokrývá<br />

investice do projektu, natož<br />

abych z toho měla něco navíc mimo<br />

dobrého pocitu. Zbytek posílám konkrétní<br />

organizaci.<br />

Proč jste se do projektu pustila?<br />

Pro mě je velmi důležitý vztah mezi<br />

člověkem a zvířetem, o kterém píšu<br />

v knize. Vytvořili jsme z přírody disciplínu<br />

a tváříme se, že zvířata patří<br />

jenom do rukou odborníků a veterinářů.<br />

Tím ale posilujeme svoji oddělenost.<br />

Pro mě je Redline Expedition o návratu<br />

zpět, k sobě. Máte šanci si zvířata tak<br />

říkajíc osahat a očuchat, zažít je v reálném<br />

prostředí a koexistovat s nimi jako<br />

nikde jinde.<br />

Jednu takovou cestu jste darovala<br />

i svému dospívajícímu synovi, co na<br />

to říkal?<br />

Byl to dárek k jeho osmnáctým narozeninám.<br />

Pavel vyrazil do Namibie i se<br />

svou přítelkyní, a shodli se, že to byl<br />

největší zážitek jejich života. Nicméně<br />

on má podobně blízký vztah ke zvířatům<br />

jako já. Oba jsme s nimi vyrůstali<br />

od malička, já docela intenzivně. Taťka<br />

měl obchod s akvarijními a terarijními<br />

zvířaty, a když u mě spaly kamarádky,<br />

tak nám nad hlavou pobíhali<br />

uprchlí gekoni.


Co syna zaujalo konkrétně?<br />

Vidět třeba koloběh života a smrti, že<br />

na světě funguje potravní řetězec, od<br />

kterého jsme v naší společnosti často<br />

zcela odtržení. Účastnil se krmení, kdy<br />

musel vzít kus koňské nohy, takže bylo<br />

jednoznačně rozpoznatelné, že je to<br />

kus mrtvého zvířete, aby posloužila jako<br />

potrava pro šelmy.<br />

Kniha rozhodně není jen klasickým<br />

cestopisem, možná jde i o osobní<br />

zpověď?<br />

V nakladatelství říkali, že sami nevědí,<br />

kam ji mají žánrově zařadit. Je na pomezí<br />

cestopisu, osobního rozvoje a faktografické<br />

knihy o zvířatech. Cestuji v knize<br />

od jedné organizace k druhé, ale jde<br />

pouze o kulisy. Kapitoly jsem schválně<br />

poskládala tak, aby se každá věnovala<br />

jinému druhu zvířat, ukázala jsem tak<br />

různé informace třeba o jejich praktické<br />

ochraně. Jedna kapitola jsou lvi, pak<br />

sloni, nosorožci, šimpanzi...<br />

Posíláte lidi i do Kostariky nebo<br />

Mexika. Proč jste se v knize zaměřila<br />

jen na Afriku?<br />

Postavila jsem obsah na pozadí organizací,<br />

které působí jen v Jihoafrické<br />

republice, kde jsem kdysi začínala<br />

u gepardů. Zároveň mám v knize dva<br />

momenty, kdy chci ukázat kontrasty<br />

určité problematiky mezi jednotlivými<br />

zeměmi na příkladu Zimbabwe a Keni.<br />

Řešila jsem zároveň, jak zařadit edukaci<br />

a fakta formou, která by čtenáře bavila,<br />

protože sama nemám ráda čistě faktografické<br />

knihy. Proto jsem je zasadila<br />

do příběhů, které jsem sama zažila. Lidé<br />

se tak dozví obrovskou spoustu faktických<br />

informací, ale vlastně si ani nemusí<br />

všimnout, že se to děje. Zároveň jsou<br />

v knize informace, z nichž některé se<br />

u nás v literatuře objeví zřejmě poprvé<br />

– třeba snaha o boj za legalizaci prodeje<br />

nosorožčích rohů.<br />

že jsme to dopracovali až sem. Jsem přesvědčená<br />

o tom, že to, co si neumíme dát<br />

sami jako lidé, to nemůžeme dát ani zvířatům.<br />

Jsou to hodnoty jako respekt, svoboda,<br />

autentické žití... Většina z nás podle<br />

mě obsahu těchto pojmů nerozumí.<br />

Jak se vám knížka psala?<br />

Když tvořím něco nového, tak ve mně<br />

několik měsíců vzrůstá zvláštní netrpělivost<br />

a chaos. Přeskakuji z jednoho<br />

na druhé, a nevím kudy do toho. Pak<br />

už nevím kudy kam, jsem jako sopka<br />

před výbuchem, a najednou si řeknu<br />

dost. Domluvila jsem se s kamarádkou,<br />

která žije ve Španělsku, přijela jsem k ní<br />

napsat knihu. Měla jsem horní patro pro<br />

sebe, kde jsem od rána do večera seděla<br />

a psala. Vždycky mi jen napsala sms, jestli<br />

chci oběd nebo večeři. V okamžiku, kdy<br />

se odpoutám od vnějších vlivů, což potřebuji,<br />

tak se mohu ponořit do sebe, což mi<br />

vždy trvá klidně hodinu i hodinu a půl.<br />

A potom jedu.<br />

Znala jste od začátku strukturu<br />

knihy?<br />

Úplně ne, napsala jsem během dne půl<br />

jedné kapitoly, půl další kapitoly. A první<br />

den, když se skládaly tyto střípky, celá<br />

struktura se najednou vyjevila. Za dva<br />

týdny ve Španělsku jsem napsala asi<br />

šedesát procent knihy. Zbylých čtyřicet<br />

procent jsem psala a pilovala doma<br />

další čtyři týdny.<br />

Vzhledem k obsahu mě zajímá, jestli<br />

vám někdy při psaní tekly slzy? Prožívala<br />

jste vzpomínky?<br />

Obrovsky, i při čtení. Psala jsem zrovna<br />

kamarádce, co to má být – že si napíšu<br />

knihu, u které brečím. (smích) Za<br />

poslední čtvrt rok jsem ji během čekání<br />

na tisk otevřela dvakrát a silné kapitoly<br />

mě pokaždé rozbrečely. A není to<br />

o tom, že bych se vyžívala v dramatičnostech.<br />

Zase si ale při čtení uvědomím,<br />

že zvířata jsou plnohodnotné bytosti,<br />

osobnosti, s emočním a společenským<br />

>><br />

25<br />

Podtitul knihy zní, že jste našla duši<br />

zvířat i tu svou. Co to znamená?<br />

Prošla jsem sama vnitřní krizí a proměnou,<br />

kdy jsem cítila bytostné volání<br />

uvnitř sebe. Věděla jsem, že už nemohu<br />

žít a fungovat jako dosud. Jednou jsem<br />

sbalila kufr a vyrazila do Afriky, kde jsem<br />

u zvířat zjistila, že to je ono. Rozléval se ve<br />

mně klid, cítila jsem, že jsem tam dobře.<br />

Mluvím proto v knize i o odvaze udělat<br />

změnu. A byla bych moc ráda, kdyby si<br />

lidé začali pokládat otázku, jak je možné,


26<br />

Universum, 359 Kč, již vyšlo<br />

životem, mají rodiny i kamarádské vazby.<br />

Prožívají radost i bolest.<br />

Máte příklad?<br />

Demonstruju to u konkrétních nosorožců.<br />

Lidé, kteří s nimi pracují, vám<br />

popíšou jejich charakterové rysy. Samec<br />

se jménem Sweet Chilli přežil útok<br />

pytláků na jejich skupinu jako jediný.<br />

Do té doby byl klidný, a pasivní, po této<br />

zkušenosti začal být ostražitý, a postavil<br />

se do role ochránce. Zvířata si uvědomují,<br />

co se děje, a plně vše prožívají. Toto<br />

uvědomění mě vždy dostane. A pak také<br />

smutek z toho, že to lidé nevnímají.<br />

Dostala jste se do nebezpečné situace<br />

se zvířetem?<br />

Do nebezpečí ne, ale do nejistoty ano.<br />

Popisuji příběh svého setkání se lvem<br />

v rezervaci, kde jsme jeli v otevřeném<br />

autě a zastavili od něj metr a půl. Kdykoliv<br />

by mohl skočit. Předvedl nám svůj<br />

fascinující zvukový projev, kdy cítíte vibrace<br />

v celém těle. V autě nás sedělo víc,<br />

ale zíral jenom na mě. Tehdy jsem ještě<br />

měla průvodkyni, která vytáhla z kabelky<br />

propisku a řekla – „Jestli na tebe skočí,<br />

tak to do něj bodnu.“ V tu chvíli jsme<br />

všichni vyprskli a byli jsme mrtví smíchy.<br />

Myslím, že v nebezpečí jsme nebyli, protože<br />

pracovníci rezervace znají osobnosti<br />

zvířat a umí je odhadnout podobně jako<br />

třeba my naše psy. Samozřejmě jsou to<br />

Se členy protipytlácké jednotky strážící nosorožce v JAR.<br />

pořád zvířata a i pes může kousnout. velikou radost s dobrovolníky. Vůbec<br />

Připomíná mi to informaci, že při focení mě nenapadlo, že se mnou budou chtít<br />

zvířat zemře víc fotografů než ve válečných<br />

konfliktech.<br />

i texty. Chtějí si povídat i po návratu.<br />

svoje zážitky sdílet. Posílají fotky, videa<br />

Druhou věcí je, že se z těchto lidí začala<br />

Co vás zatím na práci kolem Redline vytvářet komunita, vyhledávají se i mezi<br />

Expedition nejvíc překvapilo?<br />

sebou, aniž bych je propojovala. Už<br />

Projekt jsem začínala s motivací<br />

jsme dokonce měli první společný sraz<br />

pomoci zvířatům. Staly se ale dvě věci, a atmosféra byla skvělá.<br />

které jsem nečekala. Zaprvé, prožívám<br />

KAMILA PALIČKOVÁ (*1981)<br />

Založila projekt Redline Expedition, který<br />

v sobě propojuje cestování a ochranu kriticky<br />

ohrožených druhů zvířat. Umožňuje<br />

každému přispět finančně i vlastní energií<br />

k ochraně zvířat jako jsou nosorožci, sloni,<br />

gepardi nebo například podmořské želvy.<br />

Dříve pracovala v oblasti finančního poradenství,<br />

je výhradním dovozcem dětských<br />

eko-plen z Finska. Práci v neziskové organizaci<br />

Business and Professional Women ČR, kde působí jako ambasadorka<br />

v OSN, jí v posledních letech pozastavila koronavirová opatření. Má 1 syna,<br />

2 afghánské chrty a 3 kocoury.


Klikař Beny // Simona Bohatá<br />

28<br />

RECENZE<br />

Odvrácená<br />

strana Rudého<br />

práva<br />

Když se Benyho táta vrací ze šichty,<br />

bere to přes hospodu a podle míry<br />

opilosti pak doma nešetří ranami.<br />

Beny i s mladším bráškou Víťanem se<br />

mu snaží jít z cesty. Útočiště nacházejí<br />

u staršího kámoše, který pracuje ve<br />

sběrných surovinách. Říkají mu Fabrikant.<br />

V momentě, kdy jeho přítelkyni<br />

Julču odvedou policajti do kriminálu,<br />

protože je fluktuantka a zrovna nemá<br />

zaměstnání, nastěhuje se Beny k Fabrikantovi<br />

a udělá si u něj i improvizovanou<br />

temnou komoru, aby si mohl<br />

vyvolávat své fotky. Fotografování je<br />

jeho vášeň. Po vyučení nastoupí do<br />

továrny, kde má za úkol vozit kotouče<br />

drátů a jiný tovar do skladu a zase<br />

zpět. Poslíček. Holka pro všechno.<br />

Propašuje přes vrátnici foťák, najde<br />

si místa k zašívání a fotí. Holuby,<br />

světlo ve starých oknech, všechno,<br />

co jej zaujme. V areálu fabriky najde<br />

v opuštěném vagóně invalidního tuláka<br />

Hanyho, s nímž vede filozofické řeči<br />

a který později doplní partičku svérázných<br />

týpků ve sběrných surovinách. Šéf<br />

v práci nad ním drží ruku, protože mu<br />

slíbil, že mu přijde fotit na svatbu příbuzného.<br />

Tam pozná řadu dalších lidí, kteří<br />

jej posunou dál. Fotí dělnické domky<br />

v pražských Vysočanech určených<br />

k demolici, zahrádkářskou kolonii, kde<br />

zůstávají jen starci, již nechtějí opustit<br />

své chatičky, které čeká podobný osud,<br />

aby se zde mohly postavit paneláky.<br />

Benymu vyprávějí své vzpomínky. Skupinka<br />

filmařů, kteří mají zdokumentovat<br />

proměnu Vysočan, jej přizve ke spolupráci.<br />

Slibují další akce, ale ne každý,<br />

s kým se Beny setká, patří mezi férové<br />

lidi. Beny si hledá podnájem a kouká po<br />

příležitostech, jak se realizovat, jak si plnit<br />

sny, aniž by musel leštit kliky a poníženě<br />

žmoulat čepici v ruce. Mladý, bezstarostný<br />

chlapec, jehož si osud najde sám.<br />

Prostě má kliku.<br />

Autorka Simona Bohatá, narozená<br />

na Žižkově, důvěrně na vlastní kůži<br />

poznala život v osmdesátých letech<br />

minulého století, sama prošla mnoha<br />

Host, 389 Kč, již vyšlo<br />

zaměstnáními, kde čerpala inspiraci.<br />

Kolem ní se pohybovalo nemálo lidiček<br />

hrabalovského typu, kteří přímo sváděli<br />

k popsání. Suverénním a originálním<br />

způsobem napsaná kniha, jež upozorňuje<br />

na pakárny pozdního socialismu, ale<br />

nepostrádá humor a naději. Text plyne<br />

svižně, děj odsýpá, a na konci se čtenář<br />

diví, že už je dočteno, a brzy se ke knize<br />

nutně musí vrátit.<br />

Zuzana Dorogiová<br />

Slon v Polívce // Jiří Holub<br />

JaS, 240 Kč, vychází 29. března<br />

Pět dětí, hromada zvířat a legrace,<br />

jedna Polívka a k tomu nezapomenutelné<br />

léto. To a mnohem víc<br />

skrývá Slon v Polívce, nová knížka<br />

nejen pro děti, od skvělého spisovatele<br />

a kastelána Jiřího Holuba.<br />

Vypadá to na další obyčejné, nudné<br />

prázdniny ve vesnici, kde se nikdy nic<br />

neděje. Všechno změní jedno zakázané<br />

zakokrhání kohouta a následně chvíle,<br />

kdy do Polívky zahučí Jolanda Vomáčková<br />

i se svou maringotkou. Čtyřem hlavním<br />

hrdinům (skoro nejlepším kamarádům)<br />

je okamžitě jasné, že tyhle prázdniny<br />

budou jiné. Kde berou tu jistotu? Abyste<br />

rozuměli, Polívka je rybník, Jolanda slon<br />

indický a táta Vomáčka se sympatickou<br />

dcerou Šehrezádou dříve vlastnili cirkus.<br />

Jolanda a její majitelé způsobí ve vesnici<br />

pořádný poprask a dá rozum, že o neobyčejné<br />

zážitky nebude nouze. Naši malí<br />

dobrodruzi budou muset vypátrat pachatele<br />

únosu, zloděje z Jednoty a vyřešit<br />

spoustu dalších záhad. A na své si přijdou<br />

nejen oni, ale všichni obyvatelé jejich<br />

díry od granátu (jak něžně říká vesnici<br />

vypravěč).<br />

Nový příběh spisovatele a kastelána Jiřího<br />

Holuba je sice primárně určený dětem,<br />

ale legraci si jako vždy užijí i dospělí. Jiří<br />

Holub totiž umí skvěle skloubit dětský<br />

styl vyprávění s dokonalou měrou napětí<br />

a vtipu. A nebyl by to snad ani on, kdyby<br />

také nepřimíchal řádnou dávku humoru<br />

pro dospělé čtenáře. No, netoužili byste<br />

pracovat jako návrhářka písmenek do<br />

polévky, nebo starostovat ve vesnici, kde<br />

je jedinou dramatickou událostí krádež<br />

uheráku u Nguyenů v Jednotě?<br />

Bláznivé vyprávění knihy Slon v Polívce<br />

začíná prvním Maradonovým „kykyryký“<br />

a jako bytelná kola maringotky se točí<br />

k poslednímu písmenku. Potěší všechny<br />

malé hravé čtenáře a ukrátí jim to dlouhatánské<br />

čekání na léto a prázdninová<br />

dobrodružství.<br />

Slon v Polívce je podle autora prvním<br />

příběhem, který kompletně dopsal na<br />

území naší krásné republiky. A pokud jste<br />

se ještě s knihami Jiřího Holuba nesetkali,<br />

směle začněte právě s touto. Možná pak<br />

seženete i všechny ostatní, samozřejmě<br />

pro děti, a potají je zhltnete se slzou smíchu<br />

v oku.<br />

Helena Herynková


29<br />

Modrá<br />

je dobrá!<br />

Knihovnice z Troublesome Creeku<br />

// Kim Michele Richardsonová<br />

Jota, 398 Kč, již vyšlo<br />

Že má modrá barva něco do sebe, nám<br />

říkají mnohá, léty prověřená rčení, například<br />

„modrá je dobrá“, „snést modré<br />

z nebe“, či modernější „modří už vědí“.<br />

Obyvatelé městečka Troublesome Creek<br />

ležícího v drsných kentuckých horách by<br />

vám to ale nikdy nepotvrdili.<br />

Cussy Mary Carterová je jednou z mála<br />

lidí, kteří mají modrou kůži. Odlišné<br />

zbarvení je způsobeno recesivním<br />

genem, jehož nositelem dívka zvaná<br />

Modřenka je, stejně jako pár jejích<br />

příbuzných. Přestože je chytrá, krásná<br />

a pracuje jako knihovnice pojízdné<br />

knihovny, pro svou barvu je v místní<br />

komunitě vyvrhel a tolerují ji jen drsní<br />

horalové, jimž vozí knížky a časopisy.<br />

Píše se rok 1936 a Amerika se potýká<br />

s hospodářskou krizí, která na chudou<br />

horskou oblast Kentucky dolehla mnohem<br />

víc než na zbytek země.<br />

Román Knihovnice z Troublesome<br />

Creeku z pera Kim Michele Richardsonové<br />

je literární poctou Pojízdným<br />

knihovnám, které ve třicátých letech<br />

vznikaly na základě podpůrného<br />

programu americké vlády. Po drsném,<br />

členitém terénu hor se na koních nebo<br />

mulách pohybovaly knihovnice a rozvážely<br />

čtení do převážně chudých rodin,<br />

které by se ke knížkám jinak nedostaly.<br />

Spisovatelka ve svém počinu rozjíždí<br />

několik témat, které hýbaly tehdejší společností.<br />

Stěžejní linii tvoří Cussy Mary<br />

a její modrá barva kůže budící pohoršení,<br />

vzrušení i zděšení.<br />

Tvrdá a nekompromisní komunita<br />

třicátých let minulého století viděla ženy<br />

nejraději u plotny a u dětí, o tom, že by<br />

si četly oddechovou literaturu, si mnohé<br />

z nich mohly nechat jen zdát. Knihovnice<br />

tak jen velmi těžko pronikaly do<br />

srdcí okoralých chudobou a těžkým životem<br />

a pokud se jim to podařilo, vznikla<br />

z toho láska ke knížkám na celý život.<br />

Troublesome Creek je hornické městečko.<br />

Na chodu místního dolu autorka<br />

poukázala na těžké pracovní podmínky<br />

horníků, jimž nebezpečí hrozilo na<br />

každém kroku a nikdy nevěděli, zda<br />

se z práce vrátí domů, o poškozeném<br />

zdraví nemluvě.<br />

Propadnout působivému příběhu statečné<br />

Cussy Mary, která musí překonat<br />

mnoho příkoří i předsudků dobové<br />

společnosti, je velmi snadné. Kim<br />

Michele Richardsonová napsala čtivý<br />

román, v němž klade důraz na sociální<br />

problémy a chudobu – vězte, že<br />

v knize najdete scény, které mohou<br />

působit až krutě a syrově, autenticky<br />

však odrážejí tehdejší realitu.<br />

Autorka svůj literární počin vybavila<br />

doslovem, v němž vysvětluje<br />

pohnutky, jež ji vedly k napsání<br />

neobyčejného příběhu, v němž<br />

dává prostor pojízdným knihovnám<br />

a knihovnicím, které byly mnohdy<br />

jediným spojovacím prvkem mezi literaturou<br />

a lidmi. Čtenářům nabízí také<br />

obrazovou přílohu v podobě dobových<br />

fotografií zachycující stěžejní<br />

okamžiky práce knihovnic.<br />

V příběhu životem otloukané, leč<br />

nezdolné Cussy Mary, poslední z modrých<br />

lidí, vzdává Richardsonová hold<br />

nejen literatuře a jejímu základnímu<br />

poslání, ale také odvaze a hrdosti lidí,<br />

jimž osud příliš dobré karty nerozdal.<br />

Barbora Javorková


30<br />

Čokoládový klub // Carole Matthewsová<br />

RECENZE<br />

CAROLE MATTHEWSOVÁ (*1960)<br />

je úspěšná britská autorka, známá romantickými komediálními<br />

romány. Kromě Čokoládového klubu vydává nakladatelství<br />

Cosmopolis i její novou knihu s názvem Slunečné dny<br />

a mořský vánek.<br />

„Užijte si dovolenou.“ Řidič naskočí<br />

zpátky do svého vyhřátého auta a zmizí.<br />

Zůstanu stát v přístavu opuštěná.<br />

Dovolenou bych to zrovna nenazývala.<br />

Pořádně se na Billovu lo zadívám. Tak<br />

tohle te bude na nějakou dobu můj domov.<br />

Pojmenoval ji Slunečné dny a zvolil<br />

pro ni krémovou a šedou barvu. Je<br />

vidět, že zdlouhavou a poměrně nákladnou<br />

renovaci dokončili teprve nedávno.<br />

Navzdory tomu, že se dnešní den své<br />

pochmurné nálady jen tak nevzdává,<br />

tady se všechno blýská novotou. Bratr<br />

na svém posledním projektu očividně<br />

nešetřil, přesně, jak je jeho zvykem. Te<br />

je ale pochopitelně příliš zaneprázdněný<br />

na to, aby se přijel na konečný výsledek<br />

podívat sám, a tak budu prvním<br />

návštěvníkem já.<br />

Vydali jsme:<br />

Když hledáte útočiště<br />

před světem, můžete najít<br />

i opravdový domov.<br />

Na trajektu směřujícím na ostrov Wight opouští Jodie<br />

svůj londýnský život, kariéru i manžela. Má v plánu<br />

uchýlit se načas na bratrův útulný hausbót Slunečné<br />

dny, kde doufá, že nalezne ticho a klid. Jenže od chvíle,<br />

kdy vstoupí na palubu, je jasné, že to nebude ani<br />

trochu jednoduché. Pokud tam zrovna není výstřední<br />

Marilyn, která se velmi zodpovědně ujala úkolu se<br />

o Jodie starat, pak je tu Ned, hlučný sochař z vedlejšího<br />

hausbótu. A jak má Jodie přemýšlet, když z něj<br />

nemůže spustit oči?<br />

GRADA Publishing, a. s.<br />

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7<br />

Tel.: +420 234 264 401<br />

E-mail: obchod@grada.cz<br />

www.grada.cz; www. cosmopolis.cz<br />

CZ: 399 Kč / SK: 16,63 €<br />

Slunecné dny a morský vánek Carole Matthewsová<br />

Slunecné dny<br />

a morský vánek<br />

Carole Matthewsová<br />

© Charlie Hopkinson<br />

Carole Matthewsová<br />

je autorkou třiceti čtyř románů, které<br />

se staly bestsellery Amazonu i deníku<br />

Sunday Times. Kromě toho je také držitelkou<br />

ocenění RNA udělovaného romancím.<br />

Její mimořádný smysl pro humor<br />

jí získal fanoušky i ohlas po celém světě.<br />

Carole se pravidelně objevuje jako host<br />

v televizních i rozhlasových pořadech.<br />

Když zrovna nepíše další knihu, televizní<br />

nebo filmové scénáře, najde si čas třeba<br />

na trek v Himálaji, jízdu na kolečkových<br />

bruslích po Central Parku, čaj v Číně<br />

nebo šlofíka v altánku na zahradě svého<br />

domu v Milton Keynes nedaleko Londýna.<br />

„Perfektní úniková četba!“<br />

Bella<br />

„Druhá nejlepší věc hned po dovolené<br />

u moře.“<br />

Sunday Mirror<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

Jak říká hlavní hrdinka Lucy Lombardová:<br />

„Když mám krizi, je pro mě<br />

nejlepším lékem madagaskarská<br />

plantážní čokoláda. Vyléčí všechno,<br />

naprosto všechno, nikdy nezklame. Je<br />

to lék na jakékoliv neduhy od zlomeného<br />

srdce po bolest hlavy, a obou<br />

jsem si ve svém životě užila dost, to<br />

vám řeknu.“<br />

Každý je tak trochu závislák. V doupěti<br />

čokoholiček s názvem Čokoládové<br />

nebe, v postranní uličce dlážděné<br />

kočičími hlavami v elegantní čtvrti<br />

Londýna najdou své útočiště čtyři<br />

ženy, které by se za normálních okolností<br />

asi nikdy nesetkaly. Scházejí se<br />

minimálně jednou týdně a spojuje<br />

je jejich až sžíravá vášeň k čokoládě<br />

a inkognito prostředí útulné kavárničky,<br />

kde je v nabídce čokoláda snad<br />

ve všech možných variantách a chutích.<br />

Každá čokoládu miluje po svém.<br />

Pokud je to nutné, svolají tzv. čokoládovou<br />

pohotovost, což znamená sraz<br />

v čokoládové kavárně, kde se mohou<br />

svěřit se svými problémy, protože jsou<br />

chvíle, kdy je čokoláda odpovědí na<br />

všechny modlitby.<br />

Lucy Lombardová je zakladatelka klubu,<br />

bez čokolády nedá ani ránu a pak<br />

se trápí na józe, aby neměla výčitky<br />

svědomí. Už se přehoupla na tu horší<br />

stranu třicítky, pracuje jako asistentka ve<br />

firmě, kde si ji dobírá šéf, ale ona přece<br />

randí s Marcusem. Byl jí sice nevěrný,<br />

ale Lucy doufá, že se kvůli ní změní.<br />

Skorotřicítka Autumn čokoládu mlsá,<br />

šetří si ji, vychutnává ji, každý ždibec si<br />

rozdělí na tisíc kousnutí, je zásadová,<br />

ekologická a recykluje, jezdí radši na<br />

kole než autem a má silné sociální cítění,<br />

ale také nezbedného bratra, se kterým<br />

má jen samé trápení a kterého pořád<br />

tahá z bryndy. Čokoládu má místo sexu,<br />

který nikdy neměla. Asiatka Nadia má<br />

tříletého syna Lewise a v čokoládě se<br />

nevyzná. Tvrdí, že čokoláda je její jediné<br />

potěšení a zhltne ji, aniž si ji vychutná.<br />

Nadiin manžel však propadl on-line<br />

sázkám a zabředá se do stále větších<br />

dluhů. Manžel je gambler, ona na<br />

antidepresivech. Poslední čokoholičkou<br />

je Američanka Chantal, krásná, vysoká,<br />

štíhlá, elegantní a bohatá, táhne jí na<br />

40 a ve svém životě má všechno, až na<br />

manžela, který by se s ní chtěl milovat.<br />

Ted je sice nechutně bohatý, krásný,<br />

elegantní a dravý finančník, ale sex se<br />

Chantal odmítá, a ta je tak zoufalá, že<br />

si to vynahrazuje nevěrou. Na čokoládě<br />

je závislá.<br />

Prostě všechny mají svoje problémy,<br />

tak to je… A řešením na ně je právě<br />

Čokoládový klub, spousta čokolády,<br />

čokoláda totiž není jídlo, je to lék,<br />

a přátelství, které jim v životních<br />

kotrmelcích pomůžou. Čtivý román<br />

pro ženy se spoustou legračních<br />

situací vystihuje asi nejlépe slogan:<br />

Zapomeňte na diamanty – jak zjistíte,<br />

nejlepším přítelem ženy je čokoláda.<br />

V závěru knihy najdete i recepty<br />

na lahodné karamelové „blondies“<br />

a dokonalé brownies. Každá si přeci<br />

můžeme sem tam dovolit slabou<br />

chvilku… Horká čokoláda prohřeje<br />

promrzlé prsty na nohou a pohladí<br />

zlomené srdce.<br />

P.S.: Pokud jste, milé čtenářky, v dietě,<br />

rozhodně tuhle knihu nečtěte, bylo by<br />

to pro vás jen mučení.<br />

Lucie Bednářová


Muž, který spadl na Zemi // Walter Tevis<br />

Argo, 298 Kč, již vyšlo<br />

Mimozemšťan z fiktivní planety Anthea<br />

přistane se svou kosmickou lodí v Kentucky.<br />

Stroj zničí, namaskuje se, aby<br />

vypadal co nejvíce jako člověk a vydá se<br />

cestou podnikání. Dá si jméno Thomas<br />

Jerome Newton. Jeho cílem je zjistit, zda<br />

by se dala Země kolonizovat a zachránit<br />

tím zbytek obyvatel jeho umírající rodné<br />

planety, která se díky stále vyspělejším<br />

technologiím a nukleárním válkám sama<br />

zničila. Zároveň, poté co vybuduje průmyslové<br />

impérium založené na technických<br />

inovacích, jež vylepšují už na Zemi<br />

objevené vynálezy, všímá si lidí kolem<br />

sebe, ať už maloměstských či z velkoměst,<br />

propadá skepsi, a čím více na vlastní kůži<br />

poznává lidskou povahu, dostává se do<br />

rozporu sám se sebou. Na jedné straně<br />

v něm lidé probouzejí dosud nepoznané<br />

city a emoce, chtěl by je varovat před<br />

podobnou zkázou jako na Anthee, ale<br />

setkává se s nepochopením, cynismem<br />

a podezíráním. Na straně druhé se mu<br />

lidské vlastnosti, lpění na pravidlech<br />

byrokracie, zloba a nenávist ke všemu<br />

novému, lidská malověrnost a xenofobie,<br />

příčí. Přemýšlí o tom, zda to všechno mělo<br />

a má smysl. Patnáct let věnoval na své<br />

planetě studiu ruských, britských a amerických<br />

televizí, učil se jazyky a zvyky,<br />

opustil svou rodinu i planetu a tihle ignoranti<br />

odmítají jeho pomoc. Všichni vidí,<br />

kam lidstvo spěje, ale k záchraně Země<br />

se nikdo nechce rozhoupat. A Newton si<br />

je jist tím, že zachrání-li Zemi, zachrání<br />

i Antheu. Smějí se mu do očí. Přirovnávají<br />

jej k bájnému Ikarovi, jenž vyletěl ke<br />

slunci a pak následoval krutý pád. A pád<br />

čeká i Newtona v podobě závislosti na<br />

alkoholu, který přináší chvilkové odreagování<br />

od tvrdé reality, ale prozření je<br />

ještě krutější.<br />

Přesto autor Walter Tevis v prozření vidí<br />

naději. Nutí čtenáře přemýšlet nejen<br />

o sobě, ale v širších rozměrech i o světě<br />

kolem nás. Příběh patří do žánru science<br />

fiction, ale prolíná se se stylem psychologického<br />

románu. Waltera Tevise známe<br />

především z jeho populárního díla Dámský<br />

gambit. Stejně jako tato kniha byl<br />

Muž, který spadl na Zemi zfilmován režisérem<br />

Nicolasem Roegem s Davidem<br />

Bowiem v hlavní roli, a teprve film přitáhl<br />

diváky ke knize a značně ji zpopularizoval.<br />

Spisovatel Tewis stihl před svou předčasnou<br />

smrtí svými romány zasáhnout<br />

širokou oblast žánrů a jeho literární dílo<br />

je dnes zaslouženě oceňováno.<br />

Zuzana Dorogiová<br />

31


32<br />

RECENZE<br />

Panenka // Yrsa Siggurðardóttir<br />

Zlověstné<br />

pokračování<br />

oblíbené série<br />

Yrsa Sigurðardóttir, kterou už dávno nejen čeští čtenáři<br />

dávno překřtili na islandskou královnu krimi, se vrací s již<br />

pátým případem oblíbené vyšetřovací dvojice. Svoje jediné<br />

oko otevírá Panenka, aby vás vyděsila.<br />

Metafora, 449 Kč, vychází 7. března<br />

Za záhadných okolností byla ve vlastním<br />

domě zavražděna mladá žena poté,<br />

co s dcerou z mořského dna vylovily<br />

ohavnou a děsivou panenku. Po pěti<br />

letech se Rósa, dcera zavražděné, potýká<br />

s psychickými problémy, utíká od všech<br />

pěstounů a pak se opět bez vysvětlení<br />

vrací. Trauma ze ztráty obou rodičů<br />

zřejmě však není jejím jediným problémem.<br />

Navíc se stává jednou z hlavních<br />

a důležitých svědkyň možného týrání<br />

dětí v domově dočasné péče.<br />

Freyja je k tomuto případu sexuálního<br />

zneužívání nezletilých povolána jako<br />

odborný psychologický dohled při vyšetřování.<br />

A aby toho nebylo málo, vzala si<br />

do dočasného opatrování svou malou<br />

neteř Sagu, která jí také pěkně zamotá<br />

hlavu a stěžuje život.<br />

Huldar mezitím řeší identifikaci podivných<br />

lidských ostatků nalezených<br />

v moři. A jelikož je případ složitější, než<br />

se zdálo, a vyšetřování se táhne, vrhá<br />

se při čekání na výsledky na pomoc<br />

kolegům z Freyjina možného zločinu.<br />

Policie řeší několik otevřených případů<br />

najednou, a jak se postupně ukazuje,<br />

společným jmenovatelem se stává<br />

právě Rósa, nešťastná dívka z pět let<br />

staré vraždy. Jak rádi by ji vyšetřovatelé<br />

vyslechli a rozlouskli všechny čekající<br />

nejasnosti. Rósa je však opět nezvěstná<br />

a s ní i panenka, zlověstně zírajícím svým<br />

jediný okem.<br />

Je omšelá panenka příčinou, nebo snad<br />

dokonce strůjcem hrůzných zločinů?<br />

A proč Rósa utíká, od čeho, nebo snad<br />

k čemu? To již prozradí páté pokračo-<br />

vání série s oblíbeným, sympatickým, leč<br />

trochu ošuntělým policejním vyšetřovatelem<br />

Huldarem a precizní dětskou<br />

psycholožkou Freyjou.<br />

Islandská spisovatelka a stavební inženýrka<br />

Yrsa Sigurðardóttir uchvátila české<br />

čtenáře už před bezmála dvaceti lety<br />

svým prvním krimi thrillerem Poslední<br />

rituál a na výsluní se drží stále. Možná<br />

jsou to právě její původní povolání<br />

a samota velkých staveb, jakými jistě<br />

přehrady a mosty jsou, díky nimž objevila<br />

svoje neuvěřitelné umění čtenáře<br />

držet ve skoro hororovém šachu, aby<br />

jej pak ohromila nečekaným rozuzlením.<br />

Ráda využívá islandské reálie<br />

a pověsti, uvěřitelné hrdiny a syrovou<br />

ostrovní atmosféru, z nichž míchá lákavý<br />

koktejl vražd, duchařiny a napínavého<br />

vyšetřování.<br />

YRSA SIGURÐARDÓTTIR (*1963)<br />

je celosvětově uznávaná islandská autorka detektivní a thrillerové literatury.<br />

V roce 2005 vydala svůj první detektivní román Poslední rituál (Metafora, 2007),<br />

který jí okamžitě vysloužil přídomek „královna severské krimi“ a který znamenal<br />

začátek oceňované série s právničkou Tórou Gudmunsdóttir.<br />

Své postavení jedné z nejlepších detektivních autorek současnosti upevnila<br />

řadou samostatných thrillerů, jež byly dosud přeloženy do více než 30 jazyků,<br />

a především pak v roce 2014 románem DNA (Metafora, 2017), prvním dílem<br />

volné série s dětskou psycholožkou Freyjou a detektivem Huldarem. Na<br />

ten hned o rok později navázala druhým dílem Černá díra (Metafora, 2018)<br />

a posléze třetím dílem Katarze (Metafora, 2019). Čtvrtý román v sérii má název<br />

Poprava (Metafora, 2021) a pátým je aktuální novinka Panenka (Metafora,<br />

2022). Zmíněná série je dostupná i v audioverzi od vydavatelství OneHotBook.<br />

Stejně skvělým koktejlem je také nový<br />

thriller Panenka. Kniha se jistě brzy<br />

zařadí mezi bestsellery a stálice severského<br />

thrilleru. Potěší samozřejmě<br />

všechny fanoušky Yrsy a milovníky právě<br />

tohoto výjimečného žánru. A pokud jste<br />

se s výjimečnou islandskou vypravěčkou<br />

(s takřka nevyslovitelným příjmením)<br />

ještě nesetkali, můžete právě u Panenky<br />

začít. I když se totiž jedná o pokračování<br />

série, určitě vám všechny souvislosti<br />

a soukromé životy hlavních hrdinů neuniknou<br />

(nebo jsou dovysvětleny).<br />

Helena Herynková


text: Tomáš Lesk<br />

Ztracena<br />

v bílém šumu<br />

33<br />

PROMOTION<br />

To nejhorší přichází vždy bez varování<br />

Novinářka a vyšetřovatelka Miren Triggsová se představuje<br />

v u nás očekávané novince, jež je začátkem populární<br />

knižní krimi série, která učarovala španělským čtenářům,<br />

a následně i zbytku světa. Novince, podle níž produkuje<br />

Netflix seriálovou adaptaci, a svému autorovi Javieru<br />

Castillovi vynesla přezdívku „španělský Stephen King“.<br />

Na co se v tomto mrazivém krimi thrilleru můžeme těšit?<br />

Pohnutý příběh, ze kterého pocítí nejen<br />

milující rodiče silné mrazení v zádech,<br />

začíná (jako ostatně asi všechny takovéto<br />

příběhy) vcelku nevinně. Jsme<br />

v New Yorku v roce 1998 uprostřed<br />

obrovského průvodu, který se zde každoročně<br />

koná u příležitosti svátku Dne<br />

díkůvzdání. Jedná se o největší procesí<br />

tohoto typu na celém světě. Takováto<br />

masová událost je bohužel ideálním<br />

dějištěm pro zločin. A nejen kapsáři či<br />

všelijací jiní pouliční živlové z takového<br />

množství rozjařených lidí těží. Pokud<br />

máte s sebou dítě, stačí jen drobná<br />

chvilka nepozornosti, aby se stalo něco,<br />

co si budete po zbytek života vyčítat.<br />

Protože právě tehdy a tam, v jednom<br />

z největších a nejslavnějších měst světa,<br />

ikonickém Velkém jablku, symbolizujícím<br />

nové začátky, naději, bohatství a rozmanitost,<br />

se to stane.<br />

Manželé Aaron a Grace Templetonovi<br />

v průvodu zjistí, že ztratili svou dceru<br />

Kieru. Po tříletém děvčátku jako by se<br />

slehla zem. Během zběsilého hledání<br />

se jim podaří nalézt pouze jedinou<br />

stopu – kdesi v koutě se objeví pramínky<br />

Kieřiných vlasů a oblečení. Aaron<br />

s Grace se však nevzdávají a veškeré<br />

své naděje upírají ke snižující se naději,<br />

že jejich dcerka se najde. Pátrání trvá<br />

několik dalších let. Vyšetřovatelé jsou<br />

bezradní a nenajdou vůbec nic. Smířit<br />

se s takovou otevřenou ránou v podobě<br />

ztráty milovaného potomka prakticky<br />

nelze. Tím spíš, když nevíte, jestli je dítě<br />

naživu, nebo ne a celou věc nemůžete<br />

ani úplně uzavřít.<br />

Když už se rozvášněná média rozhodla<br />

věnovat svůj otravný zájem jiným<br />

tématům, situace se celkově trochu<br />

uklidnila a rodiče pomalu přestali<br />

doufat, přichází další příslovečná rána<br />

osudu. Tentokrát v podobě balíčku,<br />

v němž se nachází videokazeta<br />

s nahrávkou, která docela zastavený<br />

kolotoč znovu rozjede v plné rychlosti.<br />

Ona nahrávka totiž na své pásce odhalí<br />

záběry s Kierou. Ta je nejen naživu, ale<br />

v plném zdraví. Stane se tak přesně<br />

v den jejích osmých narozenin. Pět let<br />

po onom osudovém zmizení.<br />

Senzacechtivá média se vrací na<br />

scénu. Spolu s nimi chytá druhý dech<br />

i policejní vyšetřování a pomalu se<br />

hojící rána je znovu otevřena. Manželé<br />

Templetonovi se opět chtě nechtě stávají<br />

středem pozornosti v případu své<br />

ztracené dcery. Na scénu přichází pravá<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

hrdinka a protagonistka počínající<br />

knižní série; později úspěšná novinářka<br />

Miren Triggsová, jež v pátrání po Kieře<br />

nachází i částečnou terapii a lék na<br />

vlastní problémy a traumata. V postavě<br />

Miren objevujeme zajímavou hrdinku<br />

už jen proto, že stojí příslovečně rozkročena<br />

mezi dvěma světy. Jednak se snaží<br />

dělat dobře svou práci a přijít s onou<br />

senzací, jednak také pomoci ztracenou<br />

Kieru najít a přijít celému podivnému<br />

případu na kloub.<br />

Kniha Ztracena v bílém šumu se v roce<br />

2020, kdy vyšla, stala bestsellerem, a šlo<br />

o tak velký úspěch, že Javier Castillo<br />

napsal pokračování, přičemž u dvou<br />

knih rozhodně nekončí. Tomu by<br />

měla pomoci již zmiňovaná chystaná<br />

adaptace od Netflixu. Jednoznačně se<br />

jedná o jeden z nejlepších kriminálních<br />

thrillerů, jaké si letos ve velmi široké<br />

nabídce titulů můžete přečíst.


34<br />

TIP REDAKCE<br />

autor: Jiří Popiolek<br />

foto: stock.adobe.com, Caroline Andersson<br />

Karen<br />

Eikenová<br />

Samozřejmě, je to pořád severská<br />

detektivka jako vyšitá. Ale zároveň<br />

páchne rybinou, chaluhami, slaným<br />

mořem a drsnými, nevrlými rybáři<br />

obývajícími malé, takřka opuštěné<br />

vesničky v bohem zapomenutém kraji<br />

svíraném ze všech stran ledovou,<br />

zuřivou masou vody.<br />

Hornbyová<br />

Panteon literárních detektivů současnosti – 6<br />

Nehostinné prostředí větrem a deštěm bičovaných ostrovů na severu Evropy<br />

se v poslední době stalo pro autory detektivek oblíbeným místem, kde si<br />

dávají dostaveníčko různí vrahové a desperáti. Hříchy minulosti, svérázní<br />

domorodci, lezavá zima, křižující trajekty a nekonečné skály sem tam<br />

prostřídané pastvinami, prostě ideální reálie pro temnou atmosféru a trochu<br />

toho brutálního násilí…<br />

Případ mytického<br />

Doggerlandu<br />

Jako první asi každého napadne Peter<br />

May, autor trilogie Ostrov Lewis ze skotského<br />

pobřeží. A pak možná Chris Ould<br />

a faerská série. Z hlediska lokace, do níž<br />

své detektivky umístila, je však nejzajímavější<br />

švédská spisovatelka Maria<br />

Adolfssonová se svým Doggerlandem.<br />

Souostroví Doggerland totiž neexistuje,<br />

lépe řečeno existuje, ale leží pod hladinou<br />

Severního moře. Dle Adolfssonové<br />

se tato velká, kdysi úrodná pevnina, do<br />

které ještě v době ledové skutečně stále<br />

narážely mořské vlny, nepotopila celá.<br />

A někde v prostoru mezi Nizozemím,<br />

Velkou Británií, Norskem a Dánskem<br />

zůstaly tři ostrovy – největší Heimö, na<br />

sever od něj pak Noorö a na jihu Frísel.<br />

Švédka Adolfssonová zaznamenala se<br />

svou vymyšlenou zemí inspirovanou<br />

zejména Stockholmským souostrovím,<br />

na němž mnoho let žila, až nebývalý<br />

úspěch, a to nejen v domovské zemi<br />

– práva na vydání jejích knih byla<br />

prodána do osmnácti jazyků. A tak se<br />

od roku 2018, kdy vyšel první díl, objevuje<br />

na trhu pravidelně jeden román<br />

ročně, a nic nenasvědčuje tomu, že by<br />

se cyklus měl v nejbližší době uzavřít.<br />

Případ umírněně<br />

depresivní<br />

inspektorky<br />

Nezpochybnitelnou zásluhu na<br />

úspěchu série má dozajista i hlavní<br />

hrdinka, inspektorka Karen Eikenová<br />

Hornbyová, osamělá žena středního<br />

věku, která se v práci cítí poněkud<br />

nedoceněná, prožila obrovskou rodinnou<br />

tragédii, jež ji nadosmrti ovlivnila,<br />

občas trochu moc kouří a pije – ale<br />

na rozdíl od mnoha svých literárních<br />

kolegů má všechny démony pořád<br />

zcela pod kontrolou.<br />

Základní karty Karenina osudu jsou<br />

rozdány velice podobně jako u jiných<br />

„severských“ a „drsnoškolních“ detektivů,<br />

ale v protikladu k valné většině<br />

těchto pozoruhodných pokřivených<br />

osobností neschopných vyrovnat<br />

se se svým zničeným životem je<br />

Karen… reálná, skoro by se dalo říct až<br />

nezvykle normální.<br />

Ano, žije sama (zpočátku), nemá<br />

blízké přátele, matka bydlí daleko od<br />

ní (zpočátku). Každý případný exces<br />

ale okamžitě vybalancuje, nelibuje si<br />

ve svém neštěstí – a neustále pracuje<br />

na tom, aby její život nebyl tak depresivní,<br />

jak vypadá. A s postupujícími<br />

díly se jí navíc vše opravdu daří řešit,<br />

i když musí čelit případům a zločincům,<br />

jejichž snahou je tento křehce<br />

budovaný smír a klid zase rychle<br />

zlikvidovat.<br />

Čtenáři tak v tomto bezpečném<br />

přístavu normálnosti připadá, že<br />

podobně jako Karen by se se zármutkem<br />

spojeným se smrtí milova-


35<br />

ného manžela a syna při autonehodě<br />

vyrovnala i valná většina lidí. Není<br />

v tom žádný extrém, přehnané emoce<br />

ani zoufalá gesta. Nic není zapomenuto,<br />

ta bolest a hluboký smutek jsou<br />

tam pořád a nikdy nezmizí – a vždy se<br />

odněkud vynoří, ale nedoprovázejí je ani<br />

mimořádné sebedestrukční sklony, ani<br />

neustálá potřeba ubližovat všem, kteří<br />

chtějí pomáhat.<br />

Případ poněkud<br />

nedoceněné<br />

policistky<br />

A reálně, nepřepáleně, i když drobně<br />

pesimisticky působí i Karenino policejní<br />

okolí. Kriminálně vyšetřovací oddělení<br />

doggerlandské státní policie, jehož je<br />

Karen součástí, mužský svět, kde více<br />

než na vzdělání a schopnostech záleží<br />

na tom, kolik toho má kdo „odchozeno“<br />

na ulici, kde sexistické vtípky jsou na<br />

denním pořádku – a ti, kteří s nimi<br />

nesouhlasí, si raději rozmyslí proti<br />

nim něco namítat, aby se náhodou<br />

taky nestali jejich terčem.<br />

Ne, není v tom nic démonického,<br />

zlého ani osudového, všem jde<br />

bez ironie o to samé – o poctivou<br />

policejní práci (většinou), je to jen<br />

spousta nepříjemných, otravných<br />

drobností, které ztrpčují život –<br />

včetně toho, že když má být někdo<br />

povýšen, vždycky se raději najde<br />

muž, než aby to byla žena.<br />

Proto má v sobě také okamžik, kdy<br />

je na začátku prvního dílu série,<br />

Velká chyba, zavražděna bývalá<br />

manželka šéfa oddělení Jounase<br />

Smeeda a vyšetřováním zločinu<br />

je pověřena právě Karen, značně<br />

výbušný potenciál – nepřátelsky<br />

naladění kolegové musejí s inspektorkou<br />

najednou spolupracovat,<br />

protože vědí, že jenom tak se jim<br />

jejich respektovaný šéf vrátí co<br />

nejdřív…<br />

>><br />

MARIA ADOLFSSONOVÁ<br />

(*1958)<br />

Švédská spisovatelka narozená<br />

ve Stockholmu, kde žije dodnes,<br />

nicméně dlouhá léta strávila i na<br />

Stockholmském souostroví. Také díky<br />

tomu dokonale vystihla nehostinnou<br />

podobu svého smyšleného „místa<br />

děje“ – skupiny ostrovů Doggerland<br />

ležících v Severním moři mezi<br />

Norskem, Dánskem, Nizozemím<br />

a Velkou Británií. Adolfssonová<br />

patří k autorům, kteří začali psát<br />

až v pozdějším věku, léta se živila<br />

jako ředitelka odboru komunikace,<br />

nyní už je spisovatelkou na plný<br />

úvazek. Ze série Doggerland zatím<br />

vyšly čtyři romány (z toho tři česky<br />

v nakladatelství Argo), pátý se<br />

připravuje na podzim letošního roku.


36<br />

Ale zároveň je to první krok k tomu,<br />

aby se zmrtvělé a značně zkostnatělé<br />

prostředí začalo drobně proměňovat.<br />

Ne zásadně, ne hned, ale opět reálně –<br />

tedy pomalu a bolestně.<br />

Případ<br />

promyšlených<br />

detektivních<br />

zápletek<br />

Všechny tři česky vydané případy<br />

Karen Eikenové Hornbyové spojuje<br />

promyšlená, pečlivě vybudovaná<br />

zápletka, kde odhalování vraha i pozadí<br />

jeho činu je pozvolné a provázené<br />

dobře odpozorovanými policejními<br />

postupy i mravenčí prací, která je při<br />

takovém vyšetřování nutná.<br />

O to víc potěšení to ale přináší zejména<br />

milovníkům pravověrných detektivek,<br />

jimž zběsilé tempo vyprávění a záplava<br />

dějových zvratů nevyhovují. Ne že by<br />

tady dějové zvraty nebyly, je jich také<br />

dost – ale vede k nim dlouhá, trnitá<br />

cesta plná porůznu rozházených stop,<br />

které můžou vést ke správnému cíli, ale<br />

stejně tak ke slepé uličce.<br />

Maria Adolfssonová se přitom nebojí<br />

pracovat ani s mnohokrát použitými<br />

motivy (flashbacky do dávné minulosti,<br />

které jsou klíčem k řešení; pachatel<br />

ohrožující inspektorčino soukromí<br />

i blízké; závěrečný zoufalý boj o život při<br />

přímé konfrontaci s pachatelem). Ale<br />

každý z těchto motivů je použit zajímavě<br />

a funkčně, aniž by vzbuzoval pocit, že je<br />

tam jenom jako nutný přívažek zvyšující<br />

atraktivitu knihy.<br />

Případ geniálního<br />

paradoxu<br />

Doggerland proto působí v současné<br />

záplavě kriminálních cyklů, jejichž<br />

cílem je především šokovat a ohromit,<br />

mnohem civilněji, a zároveň uvěřitelněji.<br />

A to paradoxně i přes to, že se odehrává<br />

v neexistující zemi.<br />

Jenže právě tento geniální fígl přinesl<br />

autorce nebývalou svobodu v tom, že se<br />

nemusí držet ani geografie, ani specifičnosti<br />

reálných míst. Vyzobala to nejlepší<br />

ze všech severských ostrovů – a vytvořila<br />

nový, podmanivou atmosférou oplývající,<br />

a přitom dostatečně pestrý živoucí<br />

organismus, kde si toho mohla dovolit<br />

mnohem víc. Aniž by si musela složitě<br />

lámat hlavu s tím, jak na její drsný, někdy<br />

nelichotivý obrázek reality budou reagovat<br />

skuteční „domorodci“, případně jestli<br />

by něco podobného jako v jejím románu<br />

bylo v pevně daném prostředí možné.<br />

A když se k tomu připočte i cit pro detektivní<br />

zápletku, vypravěčský talent – a charismatická,<br />

přesto však svým způsobem<br />

obyčejná, lidsky sympatická hrdinka,<br />

zmiňovaný úspěch celé série dostává<br />

najednou smysl.<br />

SÉRIE DOGGERLAND<br />

OD MARII ADOLFSSONOVÉ<br />

Argo, 398 Kč, již vyšlo<br />

Argo, 398 Kč, již vyšlo<br />

Argo, 448 Kč, již vyšlo


JARNÍ BESTSELLERY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO<br />

JAN NOVÁK<br />

Miliónový jeep<br />

„VELKÝ AMERICKÝ ROMÁN“<br />

— Josef Škvorecký<br />

Vychází 24. března 2022<br />

Neil Gaiman<br />

Pirátský guláš<br />

Ta nejzábavnější kniha pro děti!<br />

Jednomu chlapci a jeho sestře se<br />

obyčejný večer změní ve změť neobyčejných<br />

příhod, když jim rodiče<br />

místo slečny na hlídání přivedou<br />

piráta s hákem místo ruky a s ním<br />

i celou drsnou lodní posádku! Piráti<br />

samozřejmě mají sourozence nejen<br />

pohlídat, ale taky jim něco uvařit…<br />

Mimochodem, o buřtguláši jste už<br />

asi slyšeli, ale co takový PIRÁTGU-<br />

LÁŠ?!<br />

David Attenborough<br />

Výpravy do divočiny<br />

Dobrodružství mladého přírodovědce<br />

Žijící legenda a průvodce sérií Zázračná<br />

planeta z produkce BBC, sir<br />

David Attenborough, vypráví příběh<br />

začátku své kariéry přírodovědce,<br />

dokumentaristy a popularizátora.<br />

Výpravy do divočiny nejsou jen příběhem<br />

fascinujícího dobrodružství,<br />

jsou také příběhem muže, který nás<br />

přiměl zamilovat si divokou přírodu<br />

a který nás dodnes učí, jak důležité<br />

je ji chránit.<br />

Dalibor Vácha<br />

Smrt na kůru<br />

Román Smrt na kůru ukazuje<br />

přípravu k likvidaci nacistického<br />

smrtihlava, peklo, které se rozpoutalo<br />

po jejím provedení nebo<br />

apokalyptickou závěrečnou bitvu<br />

v kostele v pražské Resslově ulici.<br />

Ústřední postavou je Adolf Opálka,<br />

který dosud stál ve stínu hrdinů<br />

Kubiše s Gabčíkem či zrádce<br />

Karla Čurdy. Historický román<br />

o přípravě atentátu na Heydricha<br />

od autora bestselleru M+B+M.<br />

Jean-Michel Guenassia<br />

Zaslíbené země<br />

Volné, dlouho očekávané pokračování<br />

světového bestselleru Klub<br />

nenapravitelných optimistů.<br />

Čtyři desetiletí mezi roky 1964<br />

a 2007, mezi rozkladem koloniálních<br />

říší a pádem železné opony,<br />

desetiletí plná příslibů a nadějí, to je<br />

rámec, do nějž Jean-Michel Guenassia<br />

zasadil intimní epopej o jedné<br />

generaci, vzrušující a barvitý obraz<br />

doby i velkolepé vyprávění o našich<br />

iluzích.<br />

#mojeargo


38<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

„Užijte si dovolenou.“ Řidič naskočí<br />

Slunečné zpátky do svého dny vyhřátého auta a zmizí. mořský vánek<br />

Zůstanu stát v přístavu opuštěná.<br />

Carole Dovolenou Matthewsová<br />

bych to zrovna nenazývala.<br />

Pořádně se na Billovu lo zadívám. Tak<br />

tohle te bude na nějakou dobu můj domov.<br />

Pojmenoval ji Slunečné dny a zvolil<br />

pro ni krémovou a šedou barvu. Je<br />

Když hledáte útočiště<br />

vidět, že zdlouhavou a poměrně nákladnou<br />

renovaci dokončili<br />

před světem, můžete najít<br />

Jodie opouští svůj<br />

teprve nedávno.<br />

londýnský život, kariéru i manžela,<br />

a rozhodne se ukrýt před světem na<br />

Navzdory tomu, že se dnešní den své<br />

i opravdový domov.<br />

pochmurné nálady jen tak nevzdává,<br />

malebném<br />

tady se všechno blýská novotou. Bratr<br />

na svém posledním projektu očividně<br />

nešetřil, přesně, jak je jeho zvykem. Te svůj londýnský život, kariéru i manžela. Má v plánu<br />

ostrově a bratrově hausbótu. Netuší však, že místo<br />

je ale pochopitelně příliš zaneprázdněný<br />

na to, aby se přijel na konečný vý-<br />

dny, kde doufá, že nalezne ticho a klid. Jenže od chvíle,<br />

kdy vstoupí nalézt palubu, opravdový je jasné, že to nebude domov<br />

sledek podívat sám, a tak budu prvním<br />

krátkodobého útočiště může ani<br />

návštěvníkem já.<br />

trochu jednoduché. Pokud tam zrovna není výstřed-<br />

(a možná také novou lásku). ní Marilyn, Nejnovější která se velmi zodpovědně román ujala úkolu Carole se<br />

Vydali jsme:<br />

šího hausbótu. A jak má Jodie přemýšlet, když z něj<br />

Matthewsové, nekorunované královny britských literárních<br />

romantických komedií.<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

Na trajektu směřujícím na ostrov Wight opouští Jodie<br />

uchýlit se načas na bratrův útulný hausbót Slunečné<br />

o Jodie starat, pak je tu Ned, hlučný sochař z vedlej-<br />

nemůže spustit oči?<br />

CZ: 399 Kč / SK: 16,63 €<br />

GRADA Publishing, a. s.<br />

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7<br />

Tel.: +420 234 264 401<br />

E-mail: obchod@grada.cz<br />

www.grada.cz; www. cosmopolis.cz<br />

Slunecné dny a morský vánek Carole Matthewsová<br />

Slunecné dny<br />

a morský vánek<br />

Carole Matthewsová<br />

Carole Mat<br />

je autorkou třiceti č<br />

se staly bestsellery A<br />

Sunday Times. Kromě<br />

telkou ocenění RNA u<br />

cím. Její mimořádný<br />

jí získal fanoušky i oh<br />

Carole se pravidelně<br />

v televizních i rozhl<br />

Když zrovna nepíše da<br />

nebo filmové scénáře<br />

na trek v Himálaji, jíz<br />

bruslích po Central<br />

nebo šlofíka v altánku<br />

domu v Milton Keynes<br />

„Perfektní úniková če<br />

„Druhá nejlepší věc<br />

u moře.“<br />

Osudová žena<br />

Renáta Názlerová<br />

Anna je přitažlivá a úspěšná žena,<br />

která využívá muže, podceňuje<br />

ženy a úspěch staví nade vše. Když<br />

její psychoterapeut prohlásí, že<br />

pro šťastný život se musí vrátit do<br />

minulých životů, začíná největší<br />

dobrodružství. Každá regrese přinese<br />

poznání o lidech, jimž ublížila<br />

nebo oni jí, o lásce, z níž si udělala<br />

byznys, a o zrazené rodině.<br />

Fortuna Libri, 369 Kč,<br />

vychází 15. března<br />

Knižní<br />

tipy<br />

V hlavní roli bude tentokrát napětí, nebezpečí na každém<br />

rohu, dávné křivdy, temná místa, a pro uklidnění přihodíme<br />

trochu romantiky či sci-fi.<br />

Lenost<br />

Jiří Maršálek<br />

Autor napsal pro českou prózu netypický filozofický<br />

román, který se prostřednictvím milostného příběhu<br />

propadá k otázkám sebeuvědomění, k úvahám<br />

o podobě světa nebo k principům fungování mysli.<br />

Čtenáře zavede na řecký ostrov, kam přijíždí hlavní<br />

hrdina románu poté, co přišel o svou manželku. A ve<br />

vyprahlém prostředí se jeho život začíná měnit…<br />

Úřednice z vigvamu<br />

Barbora Walterová Benešová<br />

Host, 299 Kč, již vyšlo<br />

Jaká místa radnice v sobě skrývají<br />

děsivá tajemství, co se musí naučit<br />

náčelník Poslední mohykán nebo<br />

kolik zaklepání na okno vydrží<br />

Odbojná liška, aneb veselý román,<br />

jehož jedinou úlohou je vytrhnout<br />

čtenáře ze všedních dní a vykouzlit<br />

jim úsměv na tváři. S humorem jde<br />

totiž všechno lépe a smích nám<br />

všem prodlužuje život.<br />

Fortuna Libri, 349 Kč,<br />

vychází 8. března<br />

V Krvavém pásu<br />

Jakub Mařík<br />

Válka s Korzáry nekončí ani ve chvíli, kdy se v lidmi<br />

kolonizované části vesmíru objeví potenciální mocný<br />

spojenec – mimozemská rasa, která má s tajemnými<br />

agresory vlastní drsné zkušenosti. Mohou však lidé<br />

cizincům věřit, když první mimozemský kontakt skončil<br />

nevyhlášenou válkou? V Krvavém pásu tak musí lidstvo<br />

vybojovat další klíčovou bitvu.<br />

Mystery Press, vychází 7. března


Kníže Smrt<br />

Dominik Dán<br />

Oddělení vražd a smrt jsou jako zamilovaný pár<br />

v parku – jdou ruku v ruce vedle sebe a tvoří téměř<br />

dokonalou jednotu. Naučili se vzájemně respektovat<br />

a bát se jeden druhého. V nové knize Dominika<br />

Dána našla manželka stavebního podnikatele svého<br />

muže s useknutou hlavou a probodnutým hrudníkem<br />

a Krauz a Chosé mají opět plné ruce práce.<br />

39<br />

Slovart, 349 Kč, již vyšlo<br />

Terapie<br />

B. A. Paris<br />

Květ smrti<br />

Anne Mette Hancock<br />

Annu Kielovou nikdo nespatřil od chvíle, co ubodala<br />

mladého právníka. O tři roky později od ní novinářka<br />

Heloise Kaldanová dostane dopis, který spustí řadu<br />

znepokojivých událostí. Detektiv Schäfer by novinářce<br />

rád věřil, ale je tu otázka: Proč všechny nové důkazy<br />

ukazují na ni? Heloise se tak bude muset vrátit na<br />

temná místa své minulosti.<br />

Domino, 449 Kč, vychází 24. března<br />

Když se Alice a Leo přestěhují<br />

do exkluzivního obytného komplexu,<br />

splní se jim celoživotní<br />

sen. Existuje však jeden temný<br />

důvod, proč luxusní rodinnou vilu<br />

v uzavřené komunitě mohli koupit<br />

tak výhodně – a tím je bývalá<br />

majitelka, psychoterapeutka Nina.<br />

Co se s ní přede dvěma lety stalo?<br />

A proč o tom nikdo ze sousedů<br />

nechce mluvit?<br />

Motto, 449 Kč, vychází 17. března<br />

Než udeří stín<br />

J.D. Robb<br />

Eva Dallasová je pod tlakem. Musí vyřešit šokující<br />

vraždu bohaté ženy, zároveň jí dělá starosti manžel<br />

Roarke, který v davu okolo mrtvoly zahlédne ke<br />

svému velkému znepokojení stín z minulosti. Eva si<br />

rychle uvědomí, že tento případ bude úplně jiný než<br />

ostatní a že její role lovce se může v mžiku obrátit<br />

a zvrhnout v nebezpečnou hru.<br />

Alpress, 329 Kč, již vyšlo<br />

Oheň na pláži<br />

Chris Ould<br />

Lov<br />

Bernard Minier<br />

Jasná záře úplňku osvětluje hranici lesa, ze kterého se<br />

vynoří vyděšený jelen. Není to ale zvíře… jeho oči jsou<br />

lidské. Kriminalistu Servaze přivolají na místo nehody,<br />

kde auto srazilo nahého muže s jelení hlavou, a ten<br />

má na hrudi vypálené slovo „spravedlnost“. Je jasné,<br />

že v lesích francouzského Ariege se stal lovnou zvěří<br />

člověk.<br />

XYZ, 549 Kč, vychází 3. března<br />

Faerský policista Hjalti Hentze se<br />

domnívá, že má poprvé po dlouhé<br />

době na stole jasný případ: požár<br />

opuštěné farmy, nejspíš omylem<br />

založený jejím majitelem, místním<br />

opilcem, který se v domě těsně<br />

předtím oběsil. Jenže pak jsou na<br />

pozemcích objeveny čtyřicet let<br />

staré ostatky mladé ženy a zdánlivě<br />

jednoduchý případ se začíná<br />

komplikovat.<br />

Mystery Press, 399 Kč, již vyšlo


40<br />

AUDIOKNIHY<br />

V té knize je vlastně<br />

úžasná<br />

naděje<br />

text: Petr Nagy<br />

foto: OneHotBook<br />

03:21 / 369 Kč<br />

Hrdina novely Stephena Kinga Povznesení sice pořád vypadá jako obtloustlý chlápek ve<br />

středním věku, ale ze záhadných příčin den po dni ztrácí na váze. Ale i když mu vrtá hlavou,<br />

co se stane v den, kdy si naváží nulu, víc ho trápí nesnášenlivost, kterou místní komunita<br />

projevuje vůči lesbickému páru v jeho sousedství. Prózu přeloženou Lindou Bartoškovou<br />

načetl pro vydavatelství OneHotBook herec Jiří Lábus.<br />

Posluchači audioknih si vás spojují<br />

spíše s tituly pro děti nebo díly<br />

humoristickými. Co vás přimělo načíst<br />

prózu Stephena Kinga? A proč jste si<br />

vybral zrovna Povznesení?<br />

Knížky pro děti mě velice baví, natočil<br />

jsem jich spoustu. Ale titulům pro<br />

dospělé se rozhodně nevyhýbám,<br />

načetl jsem například knihu vzpomínek<br />

architekta Rajniše a řadu dalších. A co se<br />

týče Kinga, mám přečtenou celou řadu<br />

jeho knih, které se mi moc líbily, třeba<br />

nádherný román Zelená míle, podle<br />

něhož byl taky natočený slavný film.<br />

Přestože je King autor hororů, jeho knihy<br />

mají obrovský přesah a obsahují takový<br />

humánní apel. Když jsem si někdy před<br />

lety přečetl novelu Povznesení, příběh<br />

mě okamžitě zaujal. Ukazuje totiž lidi,<br />

kteří dokážou i v dnešní hrozné době<br />

napravit své chyby a vést docela šťastný<br />

život. A i když má smutný konec, je<br />

v té knize vlastně úžasná naděje. A to<br />

považuju za velmi důležité. Proto jsem<br />

zatoužil natočit ji jako audioknihu, když<br />

přišla možnost.<br />

Jak se vám zamlouval protagonista<br />

knihy Scott Carey?<br />

Zamlouval se mi moc, je to v podstatě<br />

dobrý člověk, který se snaží vidět věci<br />

pozitivně, a tím se právě vymyká lidem.<br />

Prožívá vcelku šťastný život, i když<br />

ho práce dvakrát nebere, nemá děti<br />

a s manželkou se rozešel. Samozřejmě<br />

ho hodně ovlivní vše „neobvyklé“, co se<br />

mu přihodí.<br />

Stephen King se tu opět projevil jako<br />

zdatný psycholog i sociolog, nemyslíte?<br />

Myslím si, že v jeho knihách vždycky<br />

zaznívá silná sociální nota, ať se jedná<br />

o horory nebo thrillery. Zejména v těch<br />

velkých románech dokonale reflektuje<br />

americký svět, jde o jakýsi obraz Ameriky,<br />

nejen o napínavé čtení.<br />

Najdeme tu i velmi zajímavou ženskou<br />

postavu, hrdinovu sousedku Deirdru,<br />

která spolu s manželkou Missy leží<br />

v žaludku většině obyvatel fiktivního<br />

městečka Castle Rock (známého i z dalších<br />

Kingových příběhů). Přišlo mi, že<br />

tuhle sarkastickou, a hlavně zpočátku<br />

i nepřátelsky naladěnou a povýšenou<br />

mladou ženu jste namluvil s obzvláštním<br />

gustem...<br />

Jo? (smích) Tak to mám radost. Když si<br />

totiž nějakou knihu připravuji, rovnou přemýšlím,<br />

jakým stylem by ti hrdinové mluvili,<br />

jak by se chovali, a vždycky si vybírám<br />

takovou hlasovou polohu, aby představě<br />

odpovídala.<br />

Klíčovou roli sehrává v příběhu běžecká<br />

epizoda, líčící dramatický průběh<br />

místního tradičního Krocaního běhu,<br />

jehož se zúčastní i hlavní hrdina. Jedna<br />

z postav jej opisuje slovy „nejdřív<br />

sranda, potom dřina, nakonec peklo“.<br />

Kingovo mistrovství je právě v tom, že<br />

ono to sice vypadá, že všechno bude<br />

v pořádku, ale najednou už to tak úplně<br />

není. Hrdina se taky najednou dostane do<br />

stavu, kdy v sobě musí něco překonat...<br />

…a přitom to vypadalo, že to<br />

dostane zadarmo.<br />

No právě, a ono najednou ne, což je<br />

to velké překvapení, které mám coby<br />

čtenář nesmírně rád. Když vás najednou<br />

něco vykolejí.<br />

Audioknihu režíroval Michal<br />

Bureš, s nímž pro OneHotBook<br />

nahráváte sérii příběhů pro děti<br />

z pera Petra Stančíka (H2O). Byla<br />

v tomto případě vaše spolupráce<br />

v něčem jiná?<br />

V podstatě byla velmi podobná,<br />

protože to je režisér podle mého<br />

gusta. Přesně hlídá kontext vyprávění,<br />

má úžasné ucho na přeřeky,<br />

a já jsem strašně rád, že s ním můžu<br />

spolupracovat. Některých věcí bych<br />

si ani nevšiml, a on si je uvědomí<br />

a najednou to zastaví, což je hrozně<br />

dobře. Většinou se také shodneme<br />

na tom, abych nejen kladným, ale<br />

i těm záporným postavám, dával jistý<br />

lidský rozměr. Což mě na tom hrozně<br />

baví – že to není jen zlo, jen dobro,<br />

vždycky je to něco mezi tím. A to<br />

se právě snažím do hlasové polohy<br />

nějakým způsobem dostat.<br />

Do jaké míry tedy Povznesení<br />

uspokojilo vaše čtenářská<br />

očekávání?<br />

Jak jsem už říkal, nadchlo mě hned<br />

při prvním čtení, a finále knihy je<br />

podle mě úplně strhující a děsně<br />

jímavé.


41<br />

Matt Haig:<br />

Půlnoční knihovna<br />

Čte: Petra Špalková<br />

Vychází v březnu<br />

Robert Jordan: Kolo času I.<br />

– Oko světa<br />

Čte: Pavel Soukup<br />

Vychází v březnu<br />

Život Nory Seedové byl jen přehlídkou zoufalství a výčitek.<br />

Po smrti se však ocitne v Půlnoční knihovně, kde může<br />

prožít libovolný osud, odčinit všechno, čeho lituje, a přitom<br />

zjistit, který život by pro ni byl ten pravý…<br />

Obyvatelé Dvouříčí mají do hrdinů věru daleko. Přesto se<br />

několik z nich ocitne ve víru dobrodružství, na jehož rozuzlení<br />

závisí osud celého světa. Dokážou zabránit útěku sílícího pána<br />

zla Temného z jeho magického žaláře?<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

James Patterson<br />

& Chris Grabenstein:<br />

Kočka vs. Pes<br />

Čte: Robert Mikluš<br />

04:36 / 339 Kč<br />

Grant Naylor:<br />

ČERVENÝ TRPASLÍK 2<br />

– Lepší než život<br />

Čte: Kamil Halbich<br />

8:21 / 389 Kč<br />

Oskar je šťastné štěně a zapálený psí skaut, Molly je chytré<br />

kotě, které čeká sláva a štěstí filmové hvězdy. Oba celý život<br />

poslouchají, jak se psi a kočky vzájemně nenávidí. Jednoho<br />

dne se však ztratí v lesích. Co teď? Snad ne spolupracovat!<br />

Sotva pětice vesmírných trosečníků vedená lenochem<br />

Listerem vybředla z časoprostorových nástrah, vybafnou na ni<br />

další astrofyzikální mrzutosti. O černé díře, ještě záludnějším<br />

polymorfovi a nejobrzáludnějším toustovači nemluvě.<br />

Håkan Nesser: Muž bez psa<br />

Čte: Martin Zahálka<br />

18:07 / 419 Kč<br />

Hermanssonovi se na Vánoce sjeli do rodného švédského<br />

maloměsta. Nejenže to mezi nimi parádně skřípe, ale brzy<br />

neznámo kam zmizí nezdárný Robert a pak i vzorňák Henrik.<br />

První případ inspektora Barbarottiho se mění v záhadu<br />

s mrazivým přídechem.


Agnes a ostrov Stínů // Veronika Hurdová<br />

42<br />

RECENZE<br />

V nové audioknize Veroniky Hurdové<br />

Agnes a ostrov Stínů, která vyšla ani<br />

ne půl roku po zvukové verzi prvního<br />

dílu, se opět vydáváme do mírumilovného<br />

světa Magrejů, ale i mnohem dále<br />

a hlouběji do nitra naší duše. Veronika<br />

Hurdová totiž do zdánlivě přímočarého<br />

dobrodružství vložila i mnoho dalších<br />

hlubších rovin plných popostrčení k úvahám<br />

o tom, co je v životě skutečně důležité.<br />

Spolu s Agnes tak během poslechu<br />

můžeme projít zákoutí vlastní duše,<br />

naučit se pochopit své strachy i obavy ze<br />

samoty, převzít zodpovědnost a v neposlední<br />

řadě začít důvěřovat životu jako<br />

takovému a cestě, po které nás vede.<br />

Tak jako v prvním dílu i zde připadla<br />

(téměř) veškerá vypravěčská práce<br />

Veronice Khek Kubařové, která se<br />

jí zhostila více než skvěle. Různými<br />

polohami a změnami hlasu přesně<br />

vystihuje charaktery a emoce jednotlivých<br />

postav, které se počítají na desítky,<br />

změnami tempa a důrazu zase náladu<br />

a atmosféru každé ze situací, od těch<br />

hrozivých až po ty, které vás při poslechu<br />

doslova pohladí po duši. Projev Veroniky<br />

Kubařové audioknize dodává zvláštní<br />

poetiku, energii a spád, které se dokonale<br />

snoubí s poselstvím knihy.<br />

Druhým z vypravěčů je Hynek Čermák<br />

alias strážce Zakázané hory Gorm, který<br />

se však v příběhu tentokrát mihne jen<br />

na okamžik na samém konci audioknihy,<br />

což je velká škoda – jeho osobitý<br />

a nadmíru charismatický hlas dodávající<br />

poslechu nádech tajemna by si více<br />

prostoru rozhodně zasloužil.<br />

Pozoruhodná a v současné audioknižní<br />

produkci naprosto výjimečná je<br />

i samotná hudba, a to jak rozsahem,<br />

tak i autentičností a citem, se kterým<br />

dokáže přesně vyjádřit atmosféru dané<br />

situace. Často se tak do ní stačí zaposlouchat<br />

a ihned přesně víte, jak se která<br />

z postav cítí nebo kam se bude ubírat<br />

další děj. Hudba zde nejen odděluje<br />

kapitoly, ale vstupuje i přímo do textu,<br />

aby ho buď pouze jemně podpořila<br />

a zvýraznila jeho důležitou část, či přímo<br />

na chvíli převzala hlavní vypravěčskou<br />

linku. Rozumět jí v každém případě<br />

budete i beze slov.<br />

Andrea Morkusová<br />

12 hodin 56 minut / 429 Kč<br />

Celou recenzi si můžete přečíst na<br />

přehrát<br />

ukázku<br />

Hora Duchů // Kyle Perry<br />

14 hodin 23 minut, 399 Kč<br />

Prvotina tasmánského autora Kyla<br />

Perryho Hora duchů je osvěžujícím<br />

detektivním thrillerem z atraktivního<br />

a nezvyklého prostředí Tasmánie,<br />

kde jsou prales a buš v očích tamních<br />

obyvatel stále temnými místy plnými<br />

záhad a prastarých tajemství. Duchovní<br />

svět se tu mísí s novodobým folklorem,<br />

který ovšem přiživují reálné události.<br />

Když na školním výletě dojde ke zmizení<br />

čtyř dívek, vyvolá to v místních strach<br />

a obavy. Nápadně se to totiž podobá<br />

příhodě z roku 1985, která se několika<br />

školačkám stala osudnou.<br />

Atmosféru plnou neřestí možná Perry<br />

přifukuje víc, než by bylo v podobně<br />

velké komunitě reálné, popisované<br />

prostředí drobných pěstitelů marihuany<br />

a jejího následného šíření má ale díky<br />

své profesi výchovného poradce v protidrogových<br />

centrech zřejmě nastudováno<br />

pečlivě. O něco méně věrohodné<br />

jsou však některé policejní postupy<br />

a mírná natvrdlost postav, které se<br />

v zájmu zápletky chovají občas nelogicky<br />

a iracionálně. V čem Perry přehání<br />

jen maličko, je vliv sociálních sítí, které<br />

hýbají světem dnešní mládeže více, než<br />

dokáže generace jejich rodičů pochopit.<br />

Audioknihou provází hlas herce Aleše<br />

Procházky. Ten, veden režisérem<br />

Michalem Burešem, vsadil na svižné<br />

tempo, které nenudí. Interpretačně před<br />

ním tentokrát ležel nejen úkol provést<br />

posluchače málo dotčenou tasmánskou<br />

krajinou, ale i nemalým množstvím<br />

postav, které zpočátku není jednoduché<br />

roztřídit. Samy ale postupem času<br />

zapadnou do příslušné škatulky spolu<br />

s tím, jak příběh postupuje. Procházka<br />

tomu svým projevem napomáhá. Jeho<br />

energie z nahrávky doslova sálá, čímž<br />

dodává už tak napínavému textu ještě<br />

větší spád a dramatičnost.<br />

Hudební doprovod je, jak už bývá u vydavatelství<br />

OneHotBook zvykem, tematicky<br />

laděný. Tóny typického místního nástroje<br />

didgeridoo však znějí trochu hlasitěji, než<br />

by odpovídalo hlasitosti projevu interpreta.<br />

Příkladné ale je, že v kratších kapitolách se<br />

hudba na konci nevyskytuje a neruší tak<br />

poslech, naopak v delších pasážích odděluje<br />

logické celky.<br />

přehrát<br />

ukázku<br />

Tomáš Macháček<br />

Celou recenzi si můžete přečíst na


NOVINKY<br />

Chytré knížky<br />

pro děti od 7 do 11 let<br />

229<br />

Kč<br />

Buď sám sebou<br />

<br />

229<br />

Kč<br />

Jsi jednička<br />

<br />

229<br />

Kč<br />

Knížka pro radost<br />

229<br />

Kč<br />

Knížka proti starostem<br />

Poppy O´Neill<br />

Poppy O´Neill<br />

Imogen Harrison<br />

Imogen Harrison<br />

Knihy nabízí návod, jak dětem pomoci objevit svoje<br />

silné stránky a cítit se sebejistě. S jejich pomocí<br />

mohou rodiče podpořit své děti, aby lépe chápaly<br />

samy sebe a aby dokázaly sebevědomě a se<br />

sebeúctou překonávat těžkosti a učit se z nich –<br />

tak, aby mohlo jejich pravé já skutečně zazářit!<br />

Tyto Knížky jsou plné nejrůznějších aktivit<br />

a cvičení. Děti naučí, jak otevřeně vyjadřovat své<br />

pocity, jak se zaměřit na to dobré ve svém životě<br />

a jak najít trochu radosti v každém dni. Jsou<br />

doplněny pohledy odborníků na duševní zdraví<br />

a poznámkami pro rodiče.<br />

Konspirace<br />

a podivné události<br />

299<br />

Kč<br />

Konspirační teorie<br />

Jamie King<br />

V knize naleznete<br />

spoustu zajímavých<br />

informací a spekulací<br />

v podobě přehledu<br />

těch nejděsivějších<br />

i nejpodivnějších<br />

konspiračních teorií. Kniha<br />

tak předkládá překvapivá<br />

vysvětlení mnoha<br />

kontroverzních témat a<br />

historických událostí.<br />

299<br />

Kč<br />

Městské legendy<br />

James Proud<br />

Podivné zkazky, neobjasněné<br />

záhady a zdánlivě<br />

nadpřirozené události nás<br />

uchvacují i šokují už po<br />

staletí. V knize Městské<br />

legendy si můžete přečíst<br />

ty nejprapodivnější příběhy,<br />

které vás zavedou do<br />

fascinujícího a místy až<br />

bizarního světa za hranicí<br />

pravděpodobného.<br />

/lingea.cz


44<br />

AUDIOKNIHYAudioknihy<br />

lidem<br />

pomáhají<br />

pracovat se stresem<br />

text: Petra Schultze<br />

Češi čtou díky audioknihám více,<br />

knihy do uší si pouštějí v situacích,<br />

kdy tištěnou knihu ani čtečku v ruce<br />

držet nejde, a zároveň čím dál častěji<br />

využívají mluvené slovo jako formu<br />

odpočinku. Navíc jim pomáhají<br />

odbourávat stres. To a mnoho<br />

dalšího vyplývá z výsledků Velkého<br />

audioknižního průzkumu 2021.<br />

Audioknihy mají v našich končinách<br />

dlouhou historii – spousta z nás pamatuje<br />

na mluvené slovo na gramofonových<br />

deskách a kazetách. První české,<br />

ryze audioknižní vydavatelství Audiostory<br />

vzniklo až v roce 1991 a postupně se<br />

začala přidávat další.<br />

Svět zvukových adaptací knih se změnil<br />

s odchodem kazet a příchodem CD<br />

nosičů, které oproti nim dovolovaly mnohem<br />

delší záznam. O největší vzestup<br />

audioknih se ale v roce 2005 postaral<br />

boom chytrých telefonů a 3G internetu.<br />

V té době nastoupil na trh digitální<br />

download a ten audioknihám pomohl<br />

se stát mainstreamovou záležitostí.<br />

Zatímco v prvních letech české<br />

audioknižní tvorby vznikaly především<br />

dramatizace a zkrácené verze knih,<br />

s příchodem CD a později hlavně<br />

digitálních formátů došlo ke změně<br />

– najednou se mohly reprodukovat<br />

knihy celé, v nezkrácené podobě. První<br />

audiokniha dnes největšího vydavatelství<br />

OneHotBook byla přelomová.<br />

Když v roce 2012 vydali slavnou trilogii<br />

Milénium, byla se svou délkou 46 hodin<br />

na českém trhu jedinou svého druhu.<br />

V současnosti se běžný audioknižní<br />

bestseller většinou pohybuje v délce<br />

10–15 hodin, ale posluchači jsou zvyklí<br />

i na mnohem delší formáty. Například<br />

jedna z největších klasik mistra hororu<br />

Stephena Kinga To má celých 51 hodin<br />

a 40 minut.<br />

České audioknihy sází při své produkci<br />

na slavná jména. A tak vám vaši oblíbenou<br />

knihu může předčítat Martin<br />

Stránský, Vasil Fridrich, Jitka Ježková<br />

nebo Vilma Cibulková.<br />

Roste povědomí o audioknihách i čas,<br />

který s nimi lidé tráví<br />

Zatímco v zahraničí už dlouhé roky<br />

fungovaly audioknihy vedle knih tištěných<br />

a elektronických, u nás se na<br />

výsluní začaly dostávat až na začátku<br />

druhého desetiletí 21. století. Pomohla<br />

tomu i již zmíněná zpracování světově<br />

proslulých bestsellerů, která si rychle<br />

našla své fanoušky.<br />

Audioknižní trh se každoročně rozrůstá<br />

a audioknihy jsou pro velkou<br />

část produktivní populace stále<br />

populárnějším způsobem čtení. Celý<br />

audioknižní trh a preference posluchačů<br />

každoročně mapuje Velký<br />

audioknižní průzkum, který již 8 let<br />

pořádá společnost Audiolibrix, jeden<br />

z největších distributorů audioknih<br />

ke stažení.<br />

Posledního, již 8. ročníku průzkumu,<br />

který běžel do konce roku 2021, se<br />

zúčastnilo celkem 4910 respondentů,<br />

čímž si drží pozici největšího audioknižního<br />

průzkumu u nás i v Evropě.<br />

Audioknihy pomáhají lidem vracet se<br />

ke čtení, i pokud na něj v jejich životech<br />

už nezbývá čas a energie. Dle výsledků<br />

průzkumu celá polovina respondentů<br />

díky audioknihám čte více než dříve.<br />

Dalších 36 % fanoušků audioknih má za<br />

to, že čtou stejně jako před seznámením<br />

se s tímto médiem.<br />

Každoročně stoupá také počet přečtených<br />

knih. Až 21 % účastníků v loňském<br />

roce i díky poslechu audioknih přečetlo<br />

úctyhodných 21 a více knih.<br />

Přestože se audioknihy už před několika<br />

lety staly součástí mainstreamu,<br />

stále si k nim hledají cestu noví čtenáři.<br />

Z loňského průzkumu vyplynulo,<br />

že 13 % audioknižních fanoušků se<br />

s poslechem seznámilo teprve v uplynulém<br />

roce. Více než polovina respondentů<br />

pak uvedla, že se o audioknihách<br />

dozvěděli díky internetu.


Poslouchání v pohybu i pohodlí<br />

45<br />

Vliv pohodlnosti a dostupnosti mobilních<br />

zařízení na popularitu audioknižního<br />

formátu nelze odepřít. Z výsledků<br />

Velkého audioknižního průzkumu je<br />

jasně vidět stoupající tendence poslouchání<br />

na mobilech a tabletech, které<br />

postupně válcuje cédéčka a jiné druhy<br />

poslechu. Zatímco v roce 2014 používalo<br />

k poslechu audioknih mobilní zařízení<br />

jen 46 % respondentů, v roce 2021 už to<br />

bylo celkem 77 %.<br />

A není se čemu divit. „Z mobilu se<br />

za poslední roky stal švýcarský nožík<br />

moderních lidí. Bez mobilu v kapse<br />

už pomalu nedojdeme ani vysypat<br />

smetí. Tak jako zvládl McGyver cokoli<br />

vyřešit se svým červeným kamarádem,<br />

my to zvládáme s mobilem. Hledáme<br />

na něm informace, sledujeme zprávy,<br />

komunikujeme s rodinou, posloucháme<br />

hudbu… Audioknihy vytvářejí inteligentnější<br />

alternativu a zprostředkují čtení<br />

lidem, kteří tráví většinu času na mobilu<br />

a upřednostňují všechno, co je na něm<br />

dostupné,“ říká Ivan Sabo ze společnosti<br />

Audiolibrix.<br />

Pandemie měla kromě vzestupu audioknih<br />

jednoznačně vliv i na to, jak a kde<br />

lidé poslouchají. Zatímco v minulosti<br />

bývaly přední příčky zabrané cestováním<br />

(ať už řízením nebo v MHD) a pobytem<br />

venku, tyto položky pomalu ustupují<br />

poslechu doma, který teď preferuje<br />

téměř 48 % respondentů.<br />

Nejčastěji se poslouchá při uklízení,<br />

vaření a dalších činnostech, které jsou<br />

s domovem spojené. Audioknihami si<br />

tyto často nudné manuální činnosti<br />

zpříjemňuje 21 % respondentů. Mluvené<br />

slovo už ale dávno není jen doplňkem<br />

„nepřemýšlecích“ aktivit. V posledních<br />

letech se z audioknih staly společníci pro<br />

relax a řada respondentů se v dotazníku<br />

Velkého audioknižního průzkumu slovně<br />

zmínila, že jim pomáhají v nejisté době<br />

bojovat se všudypřítomným stresem.<br />

Poslechu jen tak k odpočinku využívá<br />

14 % respondentů, dalších 12 %<br />

při poslechu audioknih usíná. Což<br />

také není v našich životech žádná<br />

novinka – většina z nás ráda v dětství<br />

usínala, zatímco jim rodiče nahlas<br />

četli. Audioknihy tak přebírají pomyslné<br />

žezlo z dětství a umožňují usínání<br />

u čteného příběhu i dospělým. A nejen<br />

jim – jsou skvělou zábavou pro celou<br />

rodinu, a tak mohou před spaním<br />

poslouchat rodiče s dětmi, společně se<br />

bavit a budovat dál své pouto.<br />

A nejen před spaním. „Především<br />

v době, kdy je většina z nás více doma,<br />

jsou audioknihy neocenitelným parťákem.<br />

Na jedné straně můžete vyšetřovat<br />

zločiny při obyčejných činnostech<br />

jako je vaření oběda, na té druhé jsou<br />

skvělým pomocníkem i pro rodiče.<br />

Zabaví celou rodinu, pomohou se vzděláváním<br />

a jsou skvělou alternativou<br />

místo celodenního sezení u televize,“<br />

doplňuje Michal Kočí ze společnosti<br />

Audiolibrix.<br />

Co a jak se poslouchá<br />

Nejvíce posluchačů nevnímá audioknihu<br />

jako samostatné umělecké<br />

médium, ale bere ji jako jednu<br />

z forem knihy, kterou se chystá přečíst.<br />

Dokazuje to i fakt, že na otázku,<br />

jestli posluchači preferují zkrácené či<br />

nezkrácené verze audioknih, se 78 %<br />

fanoušků vyjádřilo ve prospěch nezkrácených.<br />

Z toho 37 % respondentů<br />

odpovědělo, že poslouchají pouze<br />

nezkrácené audioknihy a dalších 41 %<br />

nezkrácené audioknihy preferuje před<br />

zkrácenými.<br />

Dlouhé roky byly v průzkumu nejoblíbenějším<br />

a zároveň i na audioknižním<br />

trhu nejprodávanějším žánrem<br />

detektivky a thrillery. Není se čemu divit,<br />

nárůst popularity severské detektivky<br />

nastal v podobné době, kdy stoupalo<br />

i povědomí o audioknihách. Svou audioknižní<br />

podobu tehdy získávaly hlavně<br />

mainstreamové bestsellery. Během let<br />

se ale výběr v oblasti audioknih pomalu<br />

rozšiřoval a na výsluní začaly stoupat<br />

tituly z jiných vod.<br />

V loňském průzkumu si mezi fanoušky<br />

audioknih detektivky stále udržely své<br />

první místo, ale s mnohem menším<br />

náskokem před ostatními. Zatímco ještě<br />

v roce 2019 uvedlo jako svůj nejoblíbenější<br />

žánr detektivky a thrillery 41 % lidí,<br />

loni už to bylo jen 23 %.<br />

Hned za detektivkami sbírají medaile<br />

popularity s 11 % fantasy a s 9 %<br />

humorné audioknihy. Stoupající<br />

popularita takového druhu audioknih<br />

také svědčí o tom, jakým způsobem<br />

lidé audioknihy používají k odpočinku<br />

a úniku z reality. Prostřednictvím těchto<br />

titulů mohou odcestovat do cizích<br />

světů, nebo se od srdce zasmát.


46<br />

ROZHOVOR<br />

Nikdy<br />

nad ničím<br />

nelámejte hůl!<br />

Velký knižní čtvrtek je svátek všech 24. března najdeme na pultech českých<br />

knihkupectví 12 novinek. Máte<br />

milovníků knih. Jaká je vlastně jeho<br />

historie?<br />

mezi nimi svého favorita?<br />

Na úplném začátku probíhal jen jednou<br />

v roce a to v říjnu. Zvládli jsme dva těžké. Určitě si přečtu román Smrt<br />

Jmenovat jednu knížku je dost<br />

ročníky, ale pak jsme se po rozhovorech<br />

s knihkupci rozhodli, že bychom autor loňského bestselleru M+B+M:<br />

na kůru, který napsal Dalibor Vácha,<br />

k podzimnímu termínu přidali ještě Mašín, Balabán, Morávek. Tentokrát<br />

jeden. Shodli jsme se na březnu, který mapuje přípravu likvidace Reinharda<br />

je z našeho pohledu trochu mrtvá<br />

Heydricha, peklo, které se rozpoutalo<br />

sezóna – knižní trh každoročně ožívá až po úspěšném útoku na něj i apokalyptickou<br />

závěrečnou bitvu v kostele<br />

na konci dubna před veletrhem, pokud<br />

se tedy držíme standardního kalendáře,<br />

a ne toho covidového. Našli jsme vou je velitel československých parašu-<br />

v pražské Resslově ulici. Hlavní posta-<br />

tedy dostatečný prostor a od roku 2013 tistů Adolf Opálka, který dosud stál trochu<br />

ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem<br />

máme Velké knižní čtvrtky dva – jarní<br />

a podzimní.<br />

či zrádce Karla Čurdy. Jsem na tu<br />

knížku zvědavý a věřím, že z ní budu<br />

Jak moc těžké je dát takovou akci stejně nadšený jako z té předchozí.<br />

dohromady?<br />

Krátce po tom, co skončí jeden Čtvrtek, Přiznám se, že mě zase zaujala<br />

začínáme přemýšlet nad tím druhým.<br />

Organizovat dvě takové akce za ňované trilogie Šikmý kostel…<br />

novinka Karin Lednické, autorky oce-<br />

rok samozřejmě stojí spoustu času<br />

Mám velkou radost, že se nám podařilo<br />

domluvit zařazení právě téhle<br />

a energie – musíme oslovit nakladatele,<br />

vybrat konkrétní tituly, domluvit autorky do Velkého knižního čtvrtku.<br />

se s knihkupci i médii, zorganizovat A můžu prozradit, že i při psaní příběhu<br />

doprovodné akce. To je dost náročný s názvem Životice: obraz (po)zapomenuté<br />

tragédie čerpala z vyprávění<br />

proces, ale vzhledem k velkému ohlasu<br />

čtenářů rozhodně stojí za to a hodně pamětníků a z pečlivých rešerší. Navíc<br />

z vybraných knih následně získává<br />

nechybí ani bohatá obrazová příloha.<br />

různá literární ocenění, ať už je to<br />

Jak název napovídá, v hlavní roli jsou<br />

Magnesia Litera, Kniha roku Lidových Životice, malá vesnice uprostřed těšínského<br />

Slezska, ve které během novin, nebo Cena Ferdinanda Peroutky.<br />

jeditext:<br />

Martina Vlčková<br />

foto: archiv Ctirada Fuchse<br />

Velký knižní čtvrtek se po dvou letech v online prostoru<br />

vrací v plné parádě. Ctirad Fuchs, obchodní ředitel<br />

pořádající společnosti Kosmas, se těší nejenom na<br />

dvanáct zajímavých novinek, ale i na živá setkání s autory,<br />

která proběhnou hned ve třech českých městech.<br />

CTIRAD FUCHS<br />

Obchodní ředitel knihkupectví<br />

Kosmas, které dvakrát ročně organizuje<br />

Velký knižní čtvrtek. Původní<br />

profesí je knihkupec, ale pracoval<br />

i v hudebním průmyslu (např.<br />

ve vydavatelství EMI). Když začal<br />

prodej hudebních nosičů upadat,<br />

vrátil se ke knihám a nastoupil do<br />

Kosmasu, což po více než deseti<br />

letech hodnotí jako velmi šťastné<br />

rozhodnutí.<br />

ného rána gestapo zavraždilo 36 mužů<br />

a desítky dalších odvleklo do koncentračních<br />

táborů a to jako odvetu za partyzánský<br />

útok. Je to drsné, ale neskutečně<br />

silné vyprávění. Historie, která by neměla<br />

být zapomenuta.<br />

A jak Velký knižní čtvrtek myslí<br />

na děti?<br />

Pro děti jsme vybrali kouzelnou knížku<br />

Luna z lůna Barbory Englischové, kterou<br />

určitě znáte jako terapeutku, koučku<br />

osobního růstu a autorku úspěšného<br />

projektu Detoxikuj život. Hrdinkou je<br />

zvláštní holčička, která mluví s hvězdami,<br />

duhu má jako klouzačku a mraky bere<br />

jako přátele. Jenže poslední dobou často<br />

pozoruje pozemský život a i když vnímá,<br />

že se tam dějí i složité věci, jedno jí nedá<br />

spát – chtěla by poznat dotek. Je to nádherný<br />

a inspirující příběh, který doplňují<br />

úžasné ilustrace výtvarnice Veroniky<br />

Víchové.<br />

Na jakého zahraničního autora byste<br />

upozornil?<br />

Určitě na známého přírodovědce a dokumentaristu<br />

Davida Attenborougha, který<br />

svými pořady o přírodě ovlivnil už něko-


lik generací. Jeho novinka se jmenuje<br />

Výpravy do divočiny – Dobrodružství<br />

mladého přírodovědce a vzpomíná v ní<br />

na začátek své kariéry. Na dobu, kdy<br />

se mu naskytla příležitost cestovat po<br />

světě, hledat vzácná a jen těžko polapitelná<br />

zvířata pro londýnskou zoologickou<br />

zahradu a zároveň celou expedici<br />

zachytit pro pořad BBC. Ta knížka se<br />

čte sama, protože je napsaná s jeho<br />

typickým humorem a šarmem. Prostě<br />

příběh muže, který nás přiměl zamilovat<br />

si přírodu a který nás dodnes učí, jak<br />

důležité je ji chránit.<br />

Jaký jste letos připravili doprovodný<br />

program? Proběhnou tradiční besedy<br />

a autogramiády?<br />

Ano, v plánu máme hned tři setkání<br />

s autory – první se bude konat 24.<br />

března v pražské Knihovně Václava<br />

Havla, druhá 31. března v brněnské<br />

knihovně Jiřího Mahena a třetí 7. dubna<br />

ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci<br />

Králové. Těšit se můžete nejenom na už<br />

zmiňované dámy, ale i na další spisovatele,<br />

třeba na Ondřeje Hübla, Petra<br />

Michálka či Biancu Bellovou. Zahraniční<br />

autoři jako David Attenborough, Michio<br />

Kaku, Naomi Woodová či Neil Gaiman<br />

pak budou představeni svými překladateli<br />

nebo redaktory. Doufejme, že<br />

vše proběhne podle plánu a naživo. Ty<br />

poslední dva roky byly díky covidu velmi<br />

dramatické a kvůli všem opatřením<br />

a zákazům jsme se museli přesunout<br />

do online prostředí. To je sice lepší než<br />

nic, ale živý kontakt autorů se čtenáři je<br />

nenahraditelný.<br />

Jak se vůbec covid podepsal na knižním<br />

trhu? Přinesl z vašeho pohledu<br />

třeba i něco pozitivního?<br />

Hlavní pozitivní zprávou určitě je, že lidé<br />

nepřestali číst, ke knihám si našli cestou,<br />

i když byla knihkupectví zavřená. Na úplném<br />

začátku, před dvěma lety, nefungovala<br />

ani výdejní okénka, všichni se báli<br />

a nevěděli, co bude. Co je a není v dané<br />

situaci možné. Loni už to vypadalo trochu<br />

jinak, už jsme se všichni přizpůsobili<br />

a i když došlo k poklesu obratu na<br />

trhu, nebylo to tak dramatické.<br />

Co v dnešní době vlastně chtějí lidé<br />

číst? Třeba v televizi bodují detektivky<br />

a seriály z lékařského prostředí,<br />

jak to je ve vaší branži?<br />

Nedá se to specifikovat. Když vezmu<br />

TOP 20 našeho velkoobchodu, tak<br />

v něm kromě detektivky a dětské<br />

knížky najdeme i třeba motivační<br />

a naučnou literaturu. Obrovským<br />

hitem jsou například knihy pedagoga<br />

a lektora osobního rozvoje Marka<br />

Hermana. Aktuálně je na čelném místě<br />

Winterbergova poslední cesta od<br />

Jaroslava Rudiše, která mimochodem<br />

vyšla v rámci loňského podzimního<br />

Velkého knižního čtvrtku a bodovala<br />

v anketě Kniha roku Lidových novin,<br />

nebo Kosatíkovo Slovenské století.<br />

Tedy žádný typický mainstream. Ale<br />

je pravda, že se už několik let výborně<br />

prodávají i humorné příběhy o poslední<br />

aristokratce z pera kastelána milotického<br />

zámku Evžena Bočka. Podtrženo-<br />

-sečteno,, čte se ledacos.<br />

47<br />

A jak vidíte budoucnost papírových<br />

knih? Udrží se, nebo zmizí jako třeba<br />

cédéčka?<br />

Když přišly e-knihy, tak jsem z toho<br />

měl trochu obavu, ale dnes už je jasné,<br />

že papírové knihy s námi ještě dlouho<br />

pobudou. Navíc se s těmi papírovými<br />

v mnoha případech doplňují: klasickou<br />

knížku si čtenáři dávají doma do<br />

knihovny a elektronickou si stáhnou do<br />

čtečky, třeba když jedou na dovolenou.<br />

V řeči čísel dělá prodej e-knih nějakých<br />

5 procent a to i v ostatních zemích,<br />

například v Německu.<br />

Jakou cestou jste se vlastně dostal ke<br />

knížkám?<br />

Rodiče měli velkou knihovnu a hodně<br />

jsem četl už od malička. I když jsem<br />

nečekal, že by mě knihy provázely<br />

po celý život, nakonec se to stalo –<br />

kdysi jsem pracoval v několika knihkupectvích.<br />

Potom jsem ale přešel<br />

do hudebního vydavatelství a když<br />

se cédéčka přestávala prodávat, ke<br />

knihám jsem se vrátil. Hudební branži<br />

ale sleduju pořád a jsem nadšený,<br />

jak se momentálně daří vinylovým<br />

deskám. Největší továrna na gramofonové<br />

desky, kterou najdete kousek<br />

za Prahou – v Loděnicích, jede na tři<br />

>>


48<br />

směny a lisuje pro celý svět. Z toho<br />

mám velkou radost. A vnímám to i jako<br />

určité poučení – nikdy nad ničím nelámejte<br />

hůl!<br />

Říká se, že každá profese má svoji<br />

deformaci. Co ta vaše? Dokážete si po<br />

těch letech užít knížku jako obyčejný<br />

čtenář?<br />

Určitě, nemám s tím žádný problém.<br />

Myslím, že v rámci svých možností<br />

čtu poměrně dost. Stejně jako hodně<br />

zaneprázdněných lidí mám ale i já<br />

seznam titulů, které čekají ve frontě,<br />

až (nebo jestli) na ně dojde. A teď mě<br />

napadá, když jste mluvila o těch deformacích,<br />

že bych něco měl – možná si<br />

víc než ostatní všímám pravopisných<br />

chyb a podivných obratů v překladech,<br />

které se poměrně často v knihách<br />

objevují. Vždycky mě překvapí, když<br />

v textu narazím na ty, které se v češtině<br />

normálně nepoužívají. A pak ještě<br />

jedna věc – pokud se mi kniha nelíbí,<br />

pokud ve mně nevzbudí žádné emoce,<br />

tak ji nečtu až do konce jako dřív, ale<br />

po zhruba 50 stránkách ji odkládám.<br />

Říkám si, že už nemám čas na to, abych<br />

četl špatné knížky.<br />

A když se podíváme na letošní rok,<br />

jaké máte plány? Co čeká Kosmas<br />

kromě dvou ročníků Velkého knižního<br />

čtvrtku?<br />

Pořád jsme teprve na začátku roku,<br />

takže všechny plány ještě nejsou definitivně<br />

připravené. Určitě se chystáme<br />

otevřít další kamenná knihkupectví,<br />

hodláme stále více rozšiřovat naši<br />

hudební nabídku a to především<br />

o nejslavnější interprety rockové a jazzové<br />

hudby, samozřejmě hlavně na již<br />

zmiňovaných elpíčkách. Dále pro naše<br />

zákazníky připravujeme nové funkce<br />

v našem B2CeShopu i B2Bportálu<br />

a pochopitelně jednáme s mnoha<br />

nakladateli o zajímavých knihách, které<br />

chceme letos společně uvést na trh.


HITY JARNÍ SEZÓNY<br />

od 24/ 3 / 2022 ve vašem knihkupectví<br />

Výpravy do divočiny<br />

Dobrodružství mladého přírodovědce<br />

David Attenborough<br />

Žijící legenda a průvodce sérií Zázračná planeta z produkce BBC<br />

vypráví příběh začátku své kariéry přírodovědce, dokumentaristy<br />

a popularizátora. V roce 1954 se mu naskytla příležitost cestovat<br />

po světě, hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro Londýnskou<br />

ZOO a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Výpravy do<br />

divočiny jsou příběhem těchto cest.<br />

498 Kč<br />

Životice<br />

Obraz (po)zapomenuté tragédie<br />

Karin Lednická<br />

Malá obec Životice byla za druhé světové války přičleněna k Říši.<br />

V srpnu 1944 se stala dějištěm vyhlazovací akce, která byla odvetou<br />

za partyzánský útok. Během jediného rána zavraždilo gestapo<br />

šestatřicet mužů; desítky dalších odvleklo do koncentračních<br />

táborů. Karin Lednická formou literárního dokudramatu ten příběh<br />

znovu přivádí k životu.<br />

349 Kč<br />

Zaslíbené země<br />

Jean -Michel Guenassia<br />

Čtyři desetiletí mezi roky 1964 a 2007, mezi rozkladem koloniálních<br />

říší a pádem železné opony, desetiletí plná příslibů a nadějí, to<br />

je rámec, do nějž Jean -Michel Guenassia zasadil intimní epopej<br />

o jedné generaci, vzrušující a barvitý obraz doby, velkolepé<br />

vyprávění o našich iluzích. Volné, dlouho očekávané pokračování<br />

mezinárodního bestselleru Klub nenapravitelných optimistů.<br />

598 Kč<br />

Opona<br />

Ondřej Hübl<br />

Román je existenciální dystopií s prvky mysteriózního thrilleru. Hlavní<br />

hrdina, úspěšný majitel fi rmy zabývající se umělou inteligencí, si<br />

objedná rodinný zájezd do doby nejtužšího stalinismu, aby svou<br />

dceru vyléčil z jejího levičáctví. Hra na minulost se však postupně<br />

vyostřuje. Vyprávění plné absurdity, sarkasmu a zvratů v sobě<br />

spojuje silný příběh se závažným tématem.<br />

379 Kč<br />

Ostrov<br />

Bianca Bellová<br />

Román od oceňované autorky Jezera skrývající tajemství i zámlky,<br />

věrnost a zradu, touhu i laudanum. Kupec Izar a kněžna Núrit<br />

se předhánějí v rozličných škodolibostech – on jí vypráví<br />

příběhy staré jako svět, ona je hltá jako dítě. A pokud jde o děti,<br />

tak tu máme i hovnařova kluka, chudého a osamělého, tichého<br />

a pokorného, a přesto bojujícího s osudem i s předsudky ostatních.<br />

329 Kč<br />

Vytržení<br />

Petr Michálek<br />

Ve Zlíně vrcholí oslavy 700 let od „první zmínky“. Čtyřicátník<br />

Jan při této příležitosti natáčí podcast s místní herečkou Olgou<br />

a na záznamu následně najde záhadný vzkaz; týká se jeho otce,<br />

dodnes uznávané kapacity na „změněné stavy vědomí“. Otevírá se<br />

nejdříve detektivní, a čím dál tím více i děsivá cesta, která spíše než<br />

pátrání připomíná past v podobě starých šamanských rituálů. 349 Kč<br />

Kniha pocitů<br />

Jak se vyznat v sobě i v ostatních<br />

Ester Stará / Ilustroval Milan Starý<br />

Pocity jsou naší součástí. Víme o nich, více či méně jim podléháme.<br />

Pomáhají nám zorientovat se ve světě, ovlivňují naše chování. Ne<br />

vždy ale přesně rozumíme tomu, co nám sdělují. První krok na cestě<br />

k jejich poznání je dovolit si je mít, přijmout je. Kniha je určena<br />

dětem od osmi let.<br />

550 Kč<br />

Luna z lůna<br />

Barbora Englischová / Ilustrovala Veronika Víchová<br />

Luna je zvláštní holčička. Mluví s hvězdami, duhu má jako klouzačku<br />

a mraky bere jako přátele. Jenže poslední dobou často pozoruje<br />

pozemský život a vnímá, že se tam dějí složité věci. A na hřiště,<br />

kam dobře vidí, chodí jeden kluk a touží po sestře. Kouzelný<br />

příběh pro děti i jejich rodiče, který otevírá jiné možnosti vnímání<br />

běžných starostí.<br />

279 Kč<br />

Smrt na kůru<br />

Dalibor Vácha<br />

Historický román mapující přípravu atentátu na Heydricha ukazuje<br />

kroky k likvidaci nacistického smrtihlava, peklo, které se rozpoutalo<br />

po jejím provedení i apokalyptickou závěrečnou bitvu v kostele<br />

v pražské Resslově ulici. Ústřední postavou je Adolf Opálka,<br />

odvážný chlap, velitel československých parašutistů, který dosud<br />

stál ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce Karla Čurdy.<br />

398 Kč<br />

Hra s tajemstvím<br />

Naomi Woodová<br />

Píše se rok 1922, osmnáctiletý Paul Beckermann začíná studium<br />

na Bauhausu a okamžitě ho okouzlí jak atmosféra školy, tak noví<br />

spolužáci. Zejména Charlotte, svérázná a tajemná dívka z Prahy.<br />

Avšak politická situace ve Výmarské republice se vyostřuje, kosmopolitní<br />

Bauhaus čelí stále větším potížím a také skupinka přátel kolem<br />

Paula a Charlotte se postupně rozpadá.<br />

359 Kč<br />

Božská rovnice<br />

Hledání teorie všeho<br />

Michio Kaku<br />

Světoznámý astrofyzik nás zve na pátrání po dokonalé rovnici, která<br />

by pomohla odhalit nejhlubší tajemství světa a vesmíru. Ta by mohla<br />

vrhnout světlo na největší záhady vědy: Co se stalo před velkým<br />

třeskem? A proč k němu došlo? Co se nachází na druhé straně černé<br />

díry? Je možné cestovat časem? Kolem této rovnice se vedou ostré<br />

spory: mohla by změnit naše představy o vesmíru. 297 Kč<br />

Pirátský guláš<br />

Neil Gaiman / Ilustroval Chris Riddell<br />

Pan John McRumm je kuchař, pirát… a ta nejzvláštnější slečna na<br />

hlídání. Jednomu chlapci a jeho sestře se obyčejný večer změní<br />

ve změť neobyčejných příhod, když jim rodiče místo slečny na<br />

hlídání přivedou piráta s hákem místo ruky a s ním i celou drsnou<br />

lodní posádku! Pozoruhodně praštěný a roztomile rýmovaný příběh,<br />

ve kterém se guláš vaří z nečekaných ingrediencí. 348 Kč


50<br />

FILM<br />

Hanč a Vrbata, dva skvělí průkopníci<br />

lyžování a velcí sportovci. Muži, jenž<br />

kvůli náhlé změně počasí tragicky<br />

zemřeli během závodu v Krkonoších.<br />

Synové hor, o nichž napsal krásný<br />

román František Kožík. Filmoví tvůrci na<br />

109. výročí tragédie předkládají příběh<br />

Hanče a Vrbaty tak, jak se opravdu stal<br />

ve filmu Poslední závod.<br />

Příběh<br />

posledního závodu<br />

Hanče<br />

a Vrbaty,<br />

jak jej nejspíš neznáte<br />

text: Helena Herynková<br />

foto: Nikolas Tušl, Marek Adamczyk, Marek Novotný<br />

O Velikonocích 1913 se v Krkonoších odehrál<br />

závod nejlepších českých a německých<br />

běžců na lyžích. Na startu stál také<br />

Bohumil Hanč, nejlepší lyžař své doby,<br />

i když ho manželka ve vysokém stupni<br />

těhotenství prosila, aby se už znovu<br />

neúčastnil. Hanč jí slíbil, že to bude<br />

jeho poslední závod. Závodníci vyrazili<br />

z Labské boudy na trasu dlouhou 50<br />

kilometrů, počasí jim přálo, mezi mraky<br />

prosvítalo slunce. Během závodu se<br />

však prudce ochladilo, přišla mlha, začal<br />

vát studený vítr, jenž nakonec přinesl<br />

sněhovou bouři. Všichni účastníci závod<br />

vzdali, jen Bohumil Hanč zůstal bůhvíproč<br />

na trati. Na pomoc mu vyrazil Václav<br />

Vrbata, který věnoval Hančovi svůj<br />

teplý kabát a vydal se pro pomoc. Jak<br />

jistě víte, oba toho dne zahynuli a jejich<br />

tragédii dodnes připomíná mohyla.<br />

Vrbata však nebyl jediný, kdo obětavě<br />

nasadil svůj život při záchraně<br />

přítele. Na záchrannou misi se vydal<br />

i pražský Němec, běžec Emerich Rath,<br />

jenž polomrtvého Hanče našel právě<br />

poblíž dnešní památné mohyly na<br />

Zlatém návrší. Vrbatovi se za obětavý<br />

čin dostalo velkých poct. Jeho smrt<br />

se dokonce stala impulzem ke vzniku<br />

záchranné služby a 12. května 1935<br />

i jednotné organizace Horské služby<br />

v Krkonoších. Emerich Rath se různým<br />

režimům do příběhu nehodil. Po mnichovských<br />

událostech, druhé světové<br />

válce a událostech roku 1948 byla účast<br />

Němce, který riskoval život na pomoc<br />

českému kamarádovi, ve všeobecně<br />

známém příběhu takřka vymazána.<br />

Hanč zemřel a stal se legendou. Rath<br />

přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.


Cimrmanovský sportovec<br />

Osobnost Emericha Ratha je přitom<br />

poměrně zajímavá. Tento pražský<br />

prodejce a výrobce sportovních potřeb<br />

byl všestranným, takřka cimrmanovským<br />

sportovcem. Za svůj život získal<br />

více než pět set ocenění v nejrůznějších<br />

sportech. Zajímal se o všechno od atletiky,<br />

přes lyžování, plavání, kanoistiku,<br />

hokej až po krasobruslení. Byl známým<br />

představitelem chůze se zátěží, stal se<br />

mistrem Německa v boxu, jako maratonec<br />

se účastnil hned dvou olympiád.<br />

V Československu vyhrával mistrovství<br />

kajakářů. V roce 1924 se na kajaku vydal<br />

i na olympiádu do Paříže. V roce 1960<br />

chtěl na kole dojet na olympiádu do<br />

Říma, to už mu ale režim nepovolil.<br />

Krkonošská tragédie ožívá ve filmu<br />

Dobrodružnou filmovou rekonstrukci<br />

slavného závodu natočil režisér Tomáš<br />

Hodan, který se jako scenárista podílel<br />

například na pohádce Čertí brko či<br />

úspěšném seriálu Kancelář Blaník. Režisér<br />

se tímto snímkem také rozhodl rehabilitovat<br />

odkaz Emericha Ratha a vrátit<br />

mu jeho zásluhu při pokusu o záchranu<br />

Hanče. Bohumila Hanče si v napínavém<br />

dramatu Poslední závod zahrál Kryštof<br />

Hádek, ve Vrbatu se proměnil Vladimír<br />

Pokorný a Emericha Ratha ztvárnil<br />

Marek Adamczyk. V dalších rolích se<br />

představí Judit Bárdos, Oldřich Kaiser,<br />

Vladimír Javorský, Jaroslav Plesl, Jan<br />

Hofman, Pavla Beretová, Jan Nedbal,<br />

Cyril Dobrý či Jan Hájek.<br />

Filmaři natáčeli v místech, kde se<br />

legendární lyžařský závod odehrál, tedy<br />

v okolí Labské boudy, Medvědí boudy,<br />

na Brádlerových boudách, v Hostinném,<br />

na Jizerce, v Lázních Toušeň, Škvorci,<br />

Lukově u Loun a také v Praze. Herci kvůli<br />

náročným horským podmínkám a sportovnímu<br />

výkonu prošli kvalitním fyzickým<br />

tréninkem, absolvovali běžeckou<br />

průpravu, pravidelně se otužovali. Aby si<br />

zlepšili objem plic a dýchání, prošli také<br />

kurzem freedivingu, konkrétně lekcemi<br />

ponoru na jeden nádech.<br />

Zajímavostí je, že finanční prostředky<br />

na realizaci tohoto výjimečného filmu,<br />

si tvůrci zajistili také s pomocí veřejnosti<br />

– prostřednictvím crowdfundingové<br />

kampaně na Donio.cz.<br />

Premiéra filmu Poslední závod proběhne<br />

24. března, přesně na den 109.<br />

výročí tragického posledního Hančova<br />

závodu.<br />

Snad tedy filmový snímek Poslední<br />

závod pomůže napravit povědomí o historických<br />

skutečnostech této obecně<br />

známé události. Odkaz činů Hanče,<br />

Vrbaty a Ratha však zůstane pořád<br />

stejnou směsicí sportovního nadšení,<br />

obyčejného přátelství a neochvějné<br />

ochoty pomoci v nesnázích. Den smrti<br />

Hanče a Vrbaty je dnem Horské služby<br />

v ČR. Emerichu Rathovi byla v roce 2004<br />

udělena In memoriam zvláštní cena<br />

Klubu pro fair play při Českém olympijském<br />

výboru.


52<br />

PROMOTION<br />

Jarní<br />

knižní<br />

pohlazení<br />

text: Anastasja Vištalová<br />

Pokračování oblíbených sérií<br />

Profesor Sympaťák<br />

V případě, že holdujete poměrně<br />

strmě se rozvíjejícím knižním<br />

romantickým komediím, vás<br />

jistě potěší, že se v brzké době<br />

dočkáme volného pokračování<br />

„Pana Romantika“. Profesor<br />

Sympaťák je totiž další perlou ze<br />

série Mistrů lásky, kdy se dějových<br />

otěží chopí ambiciózní knižní<br />

redaktorka Ash Tateová a vycházející<br />

hvězda instagramových feedů.<br />

Jeho poezie o ztrátě pravé lásky<br />

ji doslova semele, jenže jak najít<br />

někoho, o kom nevíte zhola nic?<br />

Láska přes internet je přeci blbost,<br />

či snad nikoliv?<br />

Red, 399 Kč, již vydáno<br />

Jaro je tradičně obdobím zrození, časem nových nadějí<br />

i časem lásky. Není proto divu, že tento trend v sobě odráží<br />

i česká knižní scéna. Pulty tuzemských knihkupectví<br />

praskají ve švech nabídkou romantických titulů, které<br />

uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Letos tomu nebude<br />

jinak, a tak se jistojistě můžete těšit na nálož knižních<br />

novinek. Interesantních titulů je hned několik a jsem si jistá,<br />

že nebudete vědět, po čem dříve skočit.<br />

Pojďme si alespoň v krátkosti nastínit, na které perly z řad romantických knížek<br />

se můžete tuto jarní sezónu těšit. Na výběr je jak z řady ostřílených autorů<br />

a jejich děl, tak i z pár nováčků, kteří však v duchu matadorů slibují skvostnou<br />

počtenou. Čtenářské srdéčko bude jistě spokojené, neboť nabídka je již tradičně<br />

pestrá a na své si spolehlivě přijdou všichni. I když dnešní téma bude patřit<br />

zejména čtenářkám!<br />

Zachraň nás<br />

Konečně jsme se dočkali a všemi oblíbená série Maxton Hall nabídne velkolepý závěr série.<br />

Z předchozích dílů je více než zřejmé, že o překvapení, nová odhalení i šťastné konce nebude<br />

nouze. Druhý díl skončil dosti šokujícím zvratem, troufnu si říct, že takovéto ukončení nikdo<br />

z nás nečekal. Vzhledem k překvapení, které Mona svým příznivcům naservírovala přímo<br />

pod nos, není divu, že si můžeme nehty ukousat při čekání na další díl. Brzičko však konečně<br />

přijdeme celé této záhadě na kloub a zjistíme, zda byl našim oblíbencům osud alespoň trochu<br />

nakloněn.<br />

Red, 399 Kč, vychází 9. března<br />

Někdo jiný<br />

Na scénu se vrací i Laura Kneidl se svou sérií Někdo. Po úspěšném prvním díle<br />

s názvem Někdo nový se dočkáme volného pokračování s názvem Někdo jiný, které si<br />

vezme na paškál dva nejlepší přátele, Cassie a Auriho, jež jsme mohli okrajově potkat<br />

již v první knížce. Tentokrát dostanou větší prostor a budou se tak muset poprat jak se<br />

svými vlastními démony, tak i se vzájemnou přitažlivostí, která je den ode dne silnější.<br />

Red, 399 Kč, vychází 16. března


53Novinky, jež rozhodně stojí za to!<br />

Moje (tak trochu) utajené dítě<br />

Moje (tak trochu) utajené dítě nabídne<br />

zcela jiný pohled na rychlý nerozvážný<br />

románek mládí. Dílo ve stylu Bridget<br />

Jonesové nebude mít na svědomí<br />

nikdo jiný, nežli autorka ztřeštěných<br />

romantických knih. Penelope Bloom,<br />

spisovatelku píšící pod pseudonymem<br />

není třeba dlouze představovat, jelikož<br />

si popularitu vydobyla již svým debutem<br />

v podobě Objektů touhy, relaxační série,<br />

která se stala velmi oblíbenou díky<br />

neotřelému humoru. Moje (tak trochu)<br />

utajené dítě se ponese v obdobném<br />

duchu a nabídne vhled do jedné<br />

mládenecké nerozvážnosti.<br />

Neplánované těhotenství se sexy chlapem je vážná věc, ale neříct o něm<br />

otci dítěte a o pár let v jeho firmě žádat o práci, to už je jiný level. O komické<br />

situace, i pár životních mouder v této knize rozhodně nebude nouze.<br />

Spolehlivě zažene chmury a vykouzlí vám úsměv na tváři. Tohle je recept na<br />

lepší den!<br />

Red, 299 Kč, vychází 23. března<br />

Tajemství v nás<br />

Tajemství v nás je dobře uchopený příběh<br />

o nových začátcích i nevyřešených problémech.<br />

Krásně ukazuje, že ať už před nesnázemi<br />

prchnete kamkoliv, stejně vás nakonec<br />

nekompromisně doženou. Mladá herečka<br />

Thesa Thorn se díky natáčení nového filmu<br />

bude muset vrátit do své alma mater, ale<br />

univerzita, kde před léty studovala, v sobě<br />

skrývá jedno nepěkné tajemství, které za<br />

žádnou cenu nesmí vyplavat na povrch.<br />

Jenže kostlivci ve skříni mají jiné plány a čím<br />

usilovněji se snažíte něco ututlat, tím spíše to<br />

nekompromisně vyplave na povrch. Nadějné<br />

hvězdičce tak nezbude nic jiného, než být statečná<br />

a postavit se svým problémům čelem.<br />

Kdo ví, třeba se nakonec všechno v dobré obrátí, vždyť pravda, spravedlnost<br />

a láska nakonec vždycky zvítězí!<br />

Red, 399 Kč, vychází 30. března<br />

Knihkupectví<br />

na Riverside Drive<br />

Naproti tomu Knihkupectví<br />

na Riverside Drive je jiný šálek<br />

čtenářské kávy, který vás uhrane<br />

již svou obálkou. Příběh ve stylu<br />

britské autorky Jojo Moyesové<br />

potěší hlavně ty, kdo rádi v knihách<br />

hledají něco víc. Je to příběh<br />

o překonávání ztrát, vyrovnávání<br />

se s minulostí i sebou sama. Těžká<br />

osudová zkouška, která donutí<br />

Charlotte nechat za sebou svůj<br />

dosavadní život, je něčím, co<br />

potěší hlavně citlivé duše. Dějová<br />

linie slibuje nejrůznější emoční<br />

koktejl, při němž žádné oko nezůstane<br />

suché. Spolu s hlavní hrdinkou<br />

budete prožívat strasti a slasti<br />

života, doufajíc, že konečně naleznete<br />

své šťastně až na věky věků.<br />

Tohle je neskutečně silný lidský<br />

příběh, který si zamilujete od první<br />

do poslední stránky! O mnoho<br />

životních pouček a mouder jistojistě<br />

nebude nouze!<br />

Red, 399 Kč, vychází 9. března<br />

Dohoda<br />

Paulinu Świst, spoluautorku Dohody pravděpodobně znáte. Její romány z právnického<br />

prostředí si získaly nejednu čtenářskou duši. Tato novinka nabídne obdobný<br />

čtenářský styl se spoustou humoru i lechtivých scén. Tohle je čtení pro dospělé slečny,<br />

které se nebojí trochu odvázat. Modrooký gentleman v sobě totiž skrývá hodně tajemství,<br />

jež budete muset po boku hlavní protagonistky odhalit. Tohle sexy vtipné čtení<br />

nebudete chtít dát z ruky.<br />

Red, 349 Kč, vychází 30. března


JOTA<br />

54<br />

UKÁZKA<br />

Nahoře<br />

bez<br />

Jutta Nymphiusová<br />

Máme biologii s paní učitelkou Beckerovou. Téma:<br />

evoluce. Nevím, jestli by Beckerová ve volné přírodě<br />

přežila, nebo by padla za oběť přirozenému výběru. Ona<br />

na to prostě nemá, nedokáže dostat třídu pod kontrolu.<br />

Hlavně Lennart, Paul, David a Tim se v hodinách biologie<br />

promění v povykující smečku, hlavně u tématu muž<br />

a žena. Při všech slovech, která souvisejí s pohlavím,<br />

propuknou v trapný smích. Navíc si libují v sestavování<br />

různých pořadníků. Minulý týden zase jeden koloval,<br />

přidělovala se v něm místa podle toho, jak hezká jim<br />

která holka připadá. Když se ten seznam předával mezi<br />

lavicemi, radši jsem se na něho ani nepodívala a poslala<br />

jsem ho rychle dál. Ale Emma najednou vstala, zamumlala<br />

něco o záchodu a vyklopýtala celá rudá ze třídy.<br />

Stejně jako ostatní, i já se vždycky snažím co nejrychleji<br />

vecpat do učebny biologie. Nemáme tady totiž stálý<br />

zasedací pořádek a můžeme si vybrat místo podle<br />

libosti. Ovšem protože generace žáků před námi „sexuální<br />

výchovu“ probíraly taky, je většina židlí nechutně<br />

počmáraná, takže na nich nikdo moc nechce sedět.<br />

Na některé<br />

věci v životě<br />

nejde hodit<br />

filtr.<br />

román<br />

pro<br />

dívky<br />

Nahoře<br />

bez<br />

Jutta Nymphiusová<br />

Jota, 298 Kč, již vyšlo<br />

Podle něj mají druhy více přizpůsobené prostředí větší<br />

šanci na rozmnožování.“<br />

Při posledním slově propuknou kluci v jásot. Lennart<br />

předvádí trhavé pohyby pánví.<br />

Beckerová zavře oči a zrychlí výklad. „Kdo je lépe<br />

přizpůsobený, ten zplodí více potomků. Tím převáží<br />

vlastnosti výhodné pro daný druh.“ Vyčerpaně zavře<br />

obrázek a začne rozdávat pracovní listy.<br />

Jenže na tohle nemají kluci nejmenší pomyšlení.<br />

„Já vím, co jsou výhodné vlastnosti,“ vykřikne Paul<br />

a naznačí rukama pořádné poprsí.<br />

JOTA<br />

Rychle se rozhlédnu. A sakra. Celine a Lina se vítězně<br />

posadily na poslední dvě nepočmárané židle. Mám na<br />

výběr: buď se posadím na hnusnou židli, nebo na volné<br />

místo vedle Kiry.<br />

Kira je ve třídě nová. Musí tenhle ročník opakovat. Nikdo<br />

neví proč, straní se nás. Usadit se vedle ní je ale rozhodně<br />

lepší než sednout si za jásotu kluků na židli plnou<br />

sprostých nápisů a obrázků.<br />

Učitelka se pustí do výkladu a ukazuje přitom na<br />

interaktivní tabuli, na níž je obrázek muže. Už teď je tak<br />

nervózní, že má na tváři červené skvrny. „Charles Darwin<br />

pozoroval různé druhy zvířat v různých prostředích.<br />

Studoval jejich zvyklosti a vzhled. Záhy si všiml, že zvířata<br />

jsou dobře přizpůsobena svému okolí.“<br />

Lennart začne mlaskat a povykovat jako opice a bouchat<br />

si pěstmi do hrudníku. Vzdychnu.<br />

Beckerová mluví rychle dál. „Darwin odhalil, jak funguje<br />

adaptace živých tvorů. Popisuje ji jako přirozený výběr.<br />

Ha, ha, fakt vtipné! Skloním se nad pracovním listem.<br />

Je jasné, že tímhle to nekončí.<br />

Ani zoufalé „klid, prosím“ učitelky Beckerové nedokáže<br />

rozjetou tlupu zastavit. Kluci probírají holky ze třídy<br />

a jejich „výhodné vlastnosti“. Emma se nahrbí snad<br />

ještě víc než já. Jen Celine a Lisa sedí lhostejně. Není<br />

divu, ty dvě se přece nemusí ničeho bát.<br />

Předstírám, že se soustředím na úkoly, ale ve skutečnosti<br />

pozorně poslouchám. „Co si myslíš o Johanně?“<br />

„Jo, to není vůbec špatný.“<br />

„A Carolin?“<br />

„Já ti nevím…“<br />

Koutkem oka sleduju, jak se Tim požitkářsky opře<br />

a bloudí pohledem po třídě. A pak to přijde, jak jinak.<br />

„A co Amelie?“


Rebelky z Oxfordu – Jak svrhnout vévodu<br />

// Evie Dunmore<br />

55<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

O slovo<br />

se hlásí ženy!<br />

Mladá Annabelle stojí na rozcestí. Jako<br />

jedna z mála má to štěstí, že ve zcela<br />

mužské společnosti může nastoupit<br />

na Oxfordskou univerzitu. Má to však<br />

háček. Bude prosazovat svá práva<br />

nebo zvolí cestu zakázané lásky, která<br />

ji může uvrhnout do vyhnanství?<br />

Vítejte v roce 1879.<br />

Annabelle Archerová je dcera pastora.<br />

Její životní role je celkem jasná. Bez<br />

postavení a vlivného pána nemá příliš<br />

šancí na jiný život. Ale dopis s přijetím<br />

na Oxfordskou univerzitu říká něco<br />

jiného. Ač je její bratranec proti, dostává<br />

se do prostředí dámského spolku, díky<br />

němuž získává stipendium. Má však<br />

podmínku. Annabelle se musí zapojit do<br />

boje za volební právo pro ženy a dostat<br />

na svou stranu některého z vlivných<br />

mužů. A tak čirou náhodou potkává<br />

vévodu z Montgomery. Sebejistého,<br />

arogantního a vypočítavého muže, který<br />

ovlivňuje politiku v celém království.<br />

Podaří se jí ho dostat na svou stranu?<br />

Rebelka z Oxfordu se možná pokusí<br />

svrhnout vévodu. Nebo je to trochu<br />

jinak?<br />

Historie už je napsaná. A možná by se<br />

zdálo, že už není moc co vyprávět. Mají<br />

tedy Rebelky co nabídnout? Je mnoho<br />

důvodů, proč po knize sáhnout. Příběh<br />

je zasazen do reálného historického prostředí,<br />

kdy došlo k zásadním změnám.<br />

Nejde však o převyprávění již napsaného.<br />

Svěží příběh dívky, která chce<br />

od života víc než jen vlastnit nálepku<br />

„vhodné“ a poslušné ženy, je strhující,<br />

vtipný a celkem omamný.<br />

Autorce se podařilo skloubit zkostnatělé<br />

názory tehdejšího světa s moderním<br />

náhledem na život a svobodu.<br />

Ač se ocitáte v 19. století, její mluva je<br />

srozumitelná a lehká. Nečekejte žádné<br />

pokusy o škrobené a vznosné popisy<br />

anglické historie. Ať se zaměřuje na<br />

politickou část či tu niterní osobní,<br />

dokáže vše podat tak, že se nenudíte.<br />

Dobovost je samozřejmě zachována,<br />

jen podána skvělým způsobem.<br />

Její postavy jsou překrásné a hluboké.<br />

Dokázala jim vnuknout přesvědčivé<br />

a silné osudy, které čtenáře zaujmou.<br />

A nezáleží na tom, zda jde o Annabelle<br />

a její přítelkyně nebo třeba o vévodu<br />

z Montgomery. Fandíte zkrátka oběma<br />

táborům. Rebelky z Oxfordu jsou osvěžujícím<br />

větrem, který rozdmýchává<br />

nejen důležité téma ženských práv, ale<br />

i práva na lásku, která je společensky<br />

nepřípustná a svobodu ve všech jejích<br />

podobách.<br />

Možná vám připomene Pýchu a předsudek<br />

nebo velmi populární seriál Bridgertonovi.<br />

Věřte, že o Evie Dunmore<br />

ještě uslyšíme, protože se trefila do<br />

černého. Ač jde o červenou knihovnu,<br />

napsala velmi příjemný a hluboký<br />

příběh s přesahem. Rok 1879 byl jen<br />

začátkem. A už teď se těším, co přinese<br />

další díl z této minisérie.<br />

Tereza Bártová<br />

RECENZE


56<br />

PROMOTION<br />

King Cool, 399 Kč,<br />

vychází 9. března<br />

Prokletá<br />

Young adult<br />

fantasy,<br />

text: Jana Bebčáková<br />

která vám v knihovně nemůže chybět!<br />

Jaro nám pomalu klepe na dveře a jedno je jisté. Ponese<br />

se v duchu young adult fantastiky. Tento žánr má poslední<br />

dobou čím dál více fanoušků a není se čemu divit. Nabízí<br />

totiž originální příběhy plné napětí, magie i romantiky, které<br />

uspokojí nároky mnoha čtenářů. Nabídka novinek je opravdu<br />

pestrá. Pojďme si nyní některé z nich představit.<br />

Patříte mezi fanoušky legendy<br />

o bájném králi Artušovi? Pak si<br />

rozhodně nenechte ujít novinku<br />

z pera amerického spisovatele<br />

Thomase Wheelera.<br />

Nimuu její lid odmalička odmítal.<br />

Zakusila dotek temnoty a od té<br />

doby je nucena své kouzelné<br />

schopnosti dusit a skrývat ve<br />

svém nitru. Stále však u své<br />

rodiny i okolí budí strach. Jejím<br />

jediným přáním je od všech<br />

těchto strastí odejít. Než to<br />

ale stihne udělat, do vesnice<br />

vtrhne vojsko Rudých paladinů<br />

a Nimuin domov je srovnán se<br />

zemí. Všichni, které znala, jsou<br />

krutě zavražděni a temnota, jíž se<br />

tak dlouho snažila potlačovat, se<br />

znovu probouzí k životu.<br />

Red, 399 Kč,<br />

vychází 23. března<br />

Pýthie<br />

Ačkoliv název této knihy může znít exoticky,<br />

zabrouzdáme tentokrát do vod české fantasy.<br />

Lis má jasný plán a jeho cíl má téměř na dosah<br />

ruky. Přání rodičů ale splnila a teď je řada na nich,<br />

aby dodrželi svou část dohody. Z jakého důvodu<br />

se ale objevil ten muž? Tvrdí, že jí chce pomoci,<br />

a přitom má v úmyslu zničit veškeré její sny.<br />

Romain ze svého úkolu také není nadšený. Proč<br />

by měl ztrácet čas s nevděčnou princeznou, když<br />

ta od svých povinností jen utíká. Přitom má vše,<br />

po čem on vždy toužil! Oběma je jasné, že kompromis<br />

nenajdou. Musí tedy zvolit: válka, nebo<br />

sázka? Čeká vás příběh plný vzteku, ale i touhy<br />

a odhodlání, kde nic jako osud neexistuje. Aktéři<br />

totiž umí předvídat budoucnost…<br />

Nimuina matka jí těsně před<br />

smrtí stihla svěřit prastarý meč<br />

a úkol donést jej legendárnímu<br />

čaroději. Z opovrhované dívky se<br />

tak rázem stává poslední naděje<br />

svého lidu a čeká ji poslání, při<br />

němž si sáhne na samé dno<br />

svých sil. V hloubi duše však touží<br />

jen po pomstě. Rozhodne se<br />

spojit s neodolatelným žoldnéřem<br />

Artušem a zachránit Starší<br />

lid. Začíná boj proti paladinům<br />

i vojsku padlého krále, proti<br />

nimž Nimue pozvedá legendární<br />

ostří. Podaří se jí sjednotit klany<br />

Staršího lidu a pomstít svou<br />

rodinu? A pomůže jí mocná<br />

čepel odhalit pravdu o sobě<br />

samé?<br />

Krevní pouto<br />

Je tady pokračování bestselleru Vládci popela z dílny<br />

Scotta Reintgena, který si u nás během krátké doby<br />

stihl vybudovat širokou fanouškovskou základnu.<br />

A věřte, že Krevní pouto vás dostane nejen skvostnou<br />

obálkou, ale i napínavým obsahem.<br />

Dostih je u konce, ale válka teprve začíná. Líté boje<br />

Popeliánů a Táhlorukých o nadvládu nad Impériem<br />

jsou v plné síle a dividiánští povstalci se snaží přežít,<br />

jak se dá. Adriana, Pippu a Imeldu ale od konce<br />

Dostihu trápí spousta otázek. Jaká je jejich role<br />

v tomto nekonečném nepřátelství? V průběhu pátrání<br />

je čím dál jasnější, že jejich nenávist má jasné vychází 23. března<br />

King Cool, 399 Kč,<br />

původce. Za všechno mohou bohové. Odpověď je<br />

ukryta pod nánosy tajemství a jen jedno nespokojené božstvo je ochotno poodhalit<br />

roušku pravdy. Jejich cesta vede do podsvětí. Co asi bohové tak žárlivě střeží? A stihnou<br />

naši hrdinové obrátit svůj lid proti skutečnému nepříteli?


28.12.21 16:59<br />

nom kuse.<br />

kticky.<br />

enu.<br />

áta?<br />

říběh,<br />

sebe.<br />

ia,<br />

rádi,<br />

o okolí<br />

ství –<br />

vždycky<br />

ww.slovart.cz<br />

N 978-80-276-0392-3<br />

ORUČENÁ CENA 299 Kč<br />

Poslední dny Archieho Maxwella<br />

Láska není nikdy přímočará<br />

Poslední dny<br />

Archieho<br />

Maxwella<br />

Od autorky knihy Kečupová mračna<br />

Poslední dny Archieho Maxwella<br />

// Annabel Pitcherová<br />

Tátové odcházejí z domova v jednom kuse. Není na tom<br />

nic zvláštního, fakticky. Jackův táta si našel jinou ženu.<br />

Moův taky. Ale Archieho táta? Ten pečlivě střeží tajemství,<br />

jejichž odhalení navždycky promění Archieho dny<br />

k nepoznání. Novinka od autorky young adult románů<br />

Kečupová mračna, Moje sestra žije na krbové římse<br />

a Mlčeti zlatá rybka.<br />

Slovart, 299 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

57<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Knižní tipy pro děti a mládež v pestré nabídce, kde nechybí<br />

mytologie a nadpřirozeno, trampoty s rodiči ani časopis pro<br />

děti chytrých rodičů.<br />

Apollónův pád – Temné proroctví<br />

// Rick Riordan<br />

Apollónovo utrpení nekončí! 2. díl bestsellerové série<br />

ze světa Percyho Jacksona.<br />

Apollón dál trčí v kůži Lestera Papadopoulose. Z jeho<br />

nadpřirozených schopností nezbylo nic a on vězí v těle<br />

nemotorného teenagera. Diovo odpuštění a místo na<br />

Olympu získá zpět, jen pokud najde starověké zdroje<br />

proroctví a osvobodí je. Naštěstí je tu Leo Valdez,<br />

drak ohniváč a bývalá nymfa Kalypsó. Cesta za dalším<br />

Orákulem vede na Středozápad!<br />

Časopis<br />

RAKETA č. 30<br />

téma: MĚSTO<br />

Jubilejní 30. vydání čtvrtletníku<br />

Raketa na téma Město. Kde<br />

leží nejvýše položené a které je<br />

nejmenší. Zahrajte si na malé<br />

urbanisty, naučte se pravidla<br />

silničního provozu, staňte se<br />

mafiány v městečku Palermo.<br />

Postavíte si papírový model<br />

Žižkovského vysílače, pobavíte<br />

se u komiksu a mnoho dalšího.<br />

Obálku nakreslil Stanislav<br />

Setinský.<br />

Labyrint, 125 Kč, vychází<br />

v březnu<br />

Fragment, 449 Kč, již vyšlo<br />

Nejlepší kamarádky Sofie a Agáta mají o své budoucnosti jasno.<br />

Sofie v růžových šatičkách si myslí, že ve Škole dobra získá nejlepší<br />

známky. Zato do černé oděná Agáta se zlým kocourem po boku se<br />

zdá být pro Školu zla jako stvořená. Jejich osudy se však zamění…<br />

a vede to k řadě dobrodružství, které si nedokázaly ani představit.<br />

Šestidílnou sérii nabitou magií, humorem a napětím doplňuje právě<br />

vycházející Příručka pro všechny současné<br />

i budoucí studenty Školy dobra a zla!<br />

www.albatrosmedia.cz


58<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDNU<br />

Z 3 KNIH SVĚT PODLE<br />

AGNES 2 – ŽIVOT<br />

S MNICHEM<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu<br />

napište Křížovka<br />

a nezapomeňte připsat<br />

adresu, na kterou<br />

zašleme případnou<br />

výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec zveřejníme 31. března<br />

jména tří výherců, které budeme následně sami<br />

kontaktovat.<br />

Tajenka ukrývá citát Ernesta Hemingwaye.


Deníkové záznamy, které si od ledna 1944 do května<br />

1945 vede samotářský včelař a bývalý gymnaziální<br />

učitel Egidius Arimond, obsahují vícero nebezpečných<br />

tajemství. Konfrontací mírumilovnosti včel s lidským<br />

destruktivním chováním se Norbertu Scheuerovi<br />

podařilo vytvořit výjimečný a oceňovaný<br />

protiválečný román.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Příběh lásky dvou lidí, jejichž vztah se proměnil v milostný<br />

zápas. Tomáš, šarmantní a uznávaný pražský<br />

intelektuál, se seznámí s režisérkou Martinou, která žije<br />

a pracuje zároveň v Paříži i Praze a píše scénář dokumentárního<br />

filmu o Milanu Kunderovi. Vášnivá láska<br />

netrvá příliš dlouho, Martina postupně objevuje, že<br />

s partnerem není ve vztahu sama.<br />

Intenzivní čtení o lásce,<br />

veliké síle a vytrvalosti<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

O „nejlepším tenistovi všech dob“ vyšla již řada likací a článků, převážně od sportovních novinářů, ale<br />

pubpohled<br />

Milana Hanuše je v tomto kontextu ojedinělý<br />

stylem i pojetím. Vedle sportovní stránky totiž přibližuje<br />

také psychologické pozadí tenisové hry i výjimečný<br />

způsob, jakým Roger Federer dokázal fenomenálně<br />

rozvinout svůj talent.<br />

Zmrzlým lesem putuje tichá trojice – Prst, Malá a ra. Svět kolem nich je nepřátelský a plný nastražených<br />

pastí. Kam lidé tak najednou beze stopy mizí? Poutníci<br />

se snaží vyhnout všem predátorům a nástrahám a jejich<br />

Dcecesta<br />

připomíná tanec v minovém poli. Románový<br />

debut Marka Baroše, psaný originálním a bohatým<br />

jazykem, je plný napětí a nečekaných zvratů.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!