23.03.2023 Views

KNIHKUPEC 19

Dubnový magazín Knihkupec otevírá čtenářům dveře do zahájené knižní sezony. Celou řadou rozhovorů nejen s autory, ale také s dalšími osobnostmi knižního trhu přináší možnost nahlédnout do atraktivního světa knižní kultury. Recenze, knižní tipy, přehledy novinek včetně audioknih, to vše se dá nazvat jako tradičně skvělé čtení o knihách. A to přesně je magazín Knihkupec. Hezké čtení

Dubnový magazín Knihkupec otevírá čtenářům dveře do zahájené knižní sezony. Celou řadou rozhovorů nejen s autory, ale také s dalšími osobnostmi knižního trhu přináší možnost nahlédnout do atraktivního světa knižní kultury. Recenze, knižní tipy, přehledy novinek včetně audioknih, to vše se dá nazvat jako tradičně skvělé čtení o knihách. A to přesně je magazín Knihkupec. Hezké čtení

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

knihkupec<br />

DUBEN2023<br />

ALENA<br />

MORNŠTAJNOVÁ:<br />

ROZPOZNAT PRAVDU<br />

OD LŽI JE NĚKDY TĚŽKÉ<br />

JOACHIM DVOŘÁK:<br />

KNIHY VYDÁVÁM<br />

Z JINÝCH POHNUTEK,<br />

NEŽ JE ZISK<br />

MIROSLAV ADAMEC:<br />

PŘÍBĚH MUSÍ<br />

ČTENÁŘ DOČÍTAT NA<br />

KYSLÍKOVÝ DLUH<br />

RECENZE<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Eda<br />

Kriseová:<br />

9 772787 925005 ><br />

Volyň měla být rájem, byla<br />

však peklem<br />

NOVINKY<br />

AUDIOKNIHY<br />

Foto: Roman Souček


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři,<br />

je tu jaro. Právě dnes, kdy píšu svůj oblíbený editorial,<br />

běží v knihkupectvích Velký knižní čtvrtek, a co nevidět<br />

se otevřou brány největšího českého knižního veletrhu<br />

Světa knihy, na nějž vás zveme i v tomto čísle. To všechno<br />

znamená, že začíná ta pravá knižní sezona a ediční plány<br />

tuzemských nakladatelů nadbíhají pozornosti čtenářů.<br />

Sami se na stránkách našeho magazínu přesvědčíte, že<br />

to nejsou prázdná slova, protože nabídka dubnových<br />

titulů je opravdu pozoruhodná.<br />

Od ledna tohoto roku náš magazín Knihkupec produkuje<br />

knižní pořad Otoč list. Rozhodli jsme se, že využijeme<br />

všech prostředků k tomu, abychom čtenáře seznamovali<br />

s knižními novinkami a jejich autory. Pořad je publikován<br />

na portálu Stream.cz. Zde si vyhledáte „Otoč list“ a otevře<br />

se vám nabídka natočených dílů. Moderátorkou pořadu<br />

je Kateřina Pantovič, sama také úspěšná knižní autorka,<br />

takže našemu světu velmi rozumí, což je vedle bystrosti<br />

a vtipu její další přidaná hodnota. Doufám, že se vám<br />

pořad bude líbit. Budu rád, pokud nám na něj do<br />

redakce napíšete svoji reakci.<br />

Krásné knižní jaro<br />

Podívat se na<br />

Otoč list<br />

Za celou redakci<br />

Zdeněk Novák<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


4<br />

TIP REDAKCE<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: Roman Souček<br />

Volyňské<br />

peklo ve<br />

slibovaném ráji<br />

Slibovali jim ráj a čekalo je jen peklo. Měli mít úrodnou půdu levně k zakoupení,<br />

přívětivé podnebí a spoustu příležitostí, jak se uživit. Ve druhé polovině<br />

devatenáctého století hromadně odjížděli z Čech na východ, k polsko-ukrajinské<br />

hranici, aby hospodařili ve Volyni, na místě, jemuž dějiny v příštích více než sto<br />

padesáti letech přichystaly mnoho morových ran.<br />

Téma volyňských Čechů dlouhá léta<br />

jako by neexistovalo. Česká komunita<br />

žijící od nás nedaleko, ale ve skutečnosti<br />

odtržená, likvidovaná bolševiky<br />

i nacisty, zadupávaná do země kvůli<br />

národnosti, ale také náboženství nebo<br />

světonázoru. Vraždy, deportace, uměle<br />

vyvolané hladomory – a stálý pocit<br />

vykořeněnosti, života cizinců v cizí zemi;<br />

v Německu.<br />

lidí, kteří dávno přišli o svůj domov<br />

a nový nenašli.<br />

Prokletá Volyň<br />

Před zhruba čtvrtstoletím se v románu<br />

Kočičí životy rozhodla osud jedné volyň-<br />

KOCICI_ZIVOTY_PREBAL.indd 1<br />

ské rodiny zpracovat spisovatelka Eda<br />

Kriseová, žena, která o nespravedlnosti<br />

také věděla své – vždyť po roce <strong>19</strong>68<br />

nemohla v Československu publikovat<br />

a její práce tak mnoho let vycházely<br />

jenom v samizdatu.<br />

eda kriseová se narodila za války na Starém<br />

Na počátku všeho stojí v jejím působivém<br />

a mrazivém příběhu Jan Sládek,<br />

mladší syn českého statkáře, který<br />

městě pražském v rodině architekta a akademické<br />

sochařky. Vystudovala žurnalistiku na Karlově<br />

univerzitě, byla reportérkou v časopisech Mladý<br />

svět a Listy. Od začátku normalizace nesměla<br />

publikovat, dobrovolně pracovala v psychiatrické<br />

léčebně a tehdy začala psát povídky. Jak říká, za<br />

mřížemi byl život „normálnější“, svobodnější<br />

a pravdivější než venku. Své knihy povídek, novely<br />

a romány publikovala v samizdatu a v překladech<br />

v zahraničí. Na konci roku <strong>19</strong>89 byla jedinou<br />

ženou v Koordinačním centru Občanského fóra<br />

a mluvčí Václava Havla. Od ledna <strong>19</strong>90 byla<br />

prezidentovou poradkyní a později ředitelkou<br />

sekce Stížností a milostí v prezidentské kanceláři.<br />

Román Kočičí životy, příběh rodiny volyňských<br />

Čechů a velkých dějin střední a východní Evropy,<br />

napsala v roce <strong>19</strong>95 na šestiměsíčním stipendiu<br />

Eda Kriseová žije v Praze, je vdaná, má dvě dcery<br />

a pět vnoučat.<br />

podlehne vábení ruských náborářů<br />

a rozhodne se využít nabídky k přesídlení<br />

do carského Ruska – na úrodnou<br />

Knihám, které berou do hry velké dějinné události, často hrozí, že<br />

Volyň. Druhou variantu – odjezd do<br />

že je dějiny svým způsobem dohnaly. Velmocenské ambice, identita<br />

Ameriky – odmítne, protože se obává<br />

dlouhé cesty po moři.<br />

s nádechem magického realismu, a přitom velmi realisticky.<br />

S manželkou Annou se tak Jan místo<br />

zkoušena víc než kterákoli jiná část Evropy. Napsala knihu<br />

v civilizované o vykořenění a neustálém evropské hledání domova, vesnici o odvaze, osudu, ocitne<br />

doslova o naplněném ve středověku, životě a klíč k němu si nese v sobě. Křemenci To vše autorka –<br />

a hodlá<br />

dcery<br />

z<br />

Lízy<br />

něj<br />

a napsala<br />

udělat<br />

tak příběh, který<br />

místo<br />

se může rovnat<br />

přívětivé<br />

s Pravěkem<br />

k životu. Což se mu za cenu obrovské,<br />

život devastující dřiny dlouho i daří.<br />

Postaví Čechů, dům, kteří byli odchodem zasadí z rodné strom, vlasti na Ukrajinu zplodí donuceni syna.<br />

tragického dvacátého století. Vypravěčka a básnířka Eda Kriseová<br />

Jenže Volyň stojící na pomezí něko-<br />

hrdinek tří generací, před jejichž láskyplností a bezmezným<br />

lika světů, kde žijí vedle sebe Rusové,<br />

která nás neodolatelně přiková k příběhu, který je i naším osudem.<br />

Poláci, Rusíni, Ukrajinci i Češi, kde své<br />

náboženství praktikují Židé i pravoslavní<br />

křesťané, jako kdyby někdo kdysi<br />

proklel…<br />

zestárnou spolu s nimi. Kočičí životy zkouškou času prošly i proto,<br />

menšin, exodus, víra v nové začátky... Může být něco současnějšího?<br />

Osud několika generací volyňských Čechů je popsaný<br />

Eda Kriseová čtenáře zavádí do země, která je dějinami<br />

aleš palán, spisovatel<br />

předurčenosti a vědomí, že každý má svou vlastní představu<br />

zabalila do křehkého příběhu jasnozřivé Anny a její houževnaté<br />

a jinými časy Olgy Tokarczuk či Domem duchů Isabel Allende.<br />

alena mornštajnová, spisovatelka<br />

Kočky mají devět životů tak jako několik generací volyňských<br />

prožít a přežít krutý úděl stalinské a německé okupační epochy<br />

psychologicky jasnozřivě nahlíží soukromá dramata ženských<br />

vzdorováním osudu se skláním tak jako před uměním autorky,<br />

ISBN 978-80-7252-966-7<br />

olga sommerová, filmová dokumentaristka<br />

Příběh nemilované<br />

vědmy<br />

Aňa, Janova vnučka, první ze dvou<br />

hlavních hrdinek románu, je od dětství<br />

vědmou. Dokáže odhadovat budoucnost<br />

– a proto se jí rodiče vlastnící<br />

pekařský krámek i sourozenci vyhýbají<br />

eda kriseová Kočičí životy<br />

a nemají ji rádi. Dokonce tak, že ji jako<br />

maličkou přestěhují na velkostatek po<br />

polských aristokratech, k bezdětným<br />

a láskyplným lidem, strýci a tetě, jež<br />

sama holčička považuje za tatínka<br />

a maminku.<br />

eda kriseová<br />

Kočičí<br />

životy<br />

Drama<br />

volyňských<br />

Čechů na<br />

Ukrajině<br />

román<br />

Práh, 399 Kč, již vyšlo<br />

Pradědeček Jan Slá<br />

z Podřipska, chtěl<br />

ky, ale neuměl plav<br />

na východ po souš<br />

Alexandra II. odstě<br />

Tím založil tragick<br />

svých potomků. V<br />

vládou jak Ukrajin<br />

V míru žili na Voly<br />

a Židé jen mezi dv<br />

bolševismem a nac<br />

světovými válkami<br />

Takové jsou dějiny<br />

do dnešních časů…


A to až do okamžiku, kdy strýc tetu<br />

nešťastnou náhodou zastřelí a šestiletá<br />

Aňa se nemilovaná, nechtěná vrací<br />

k rodičům do Křemence. Osamělost<br />

a vykořeněnost ji přivedou až k několika<br />

nezdařeným pokusům o sebevraždu.<br />

Jenže Bůh má s malou Aňou<br />

ještě velké záměry…<br />

5<br />

To už se pozvolna blíží dějinný zvrat,<br />

první světová válka, která osudy místních<br />

obyvatel převrátí naruby… a Aně<br />

paradoxně na samém konci přinese<br />

štěstí, které má trvat pouhopouhých<br />

dvacet let.<br />

Příběh osamělé<br />

lékařky<br />

Anina dcera Líza pracuje v poválečném<br />

Československu jako lékařka<br />

v karlovarské nemocnici. S maminkou<br />

se po druhé válce vrátily a usadily zde<br />

natrvalo. Líza se nikdy nevdala, stará<br />

se o Aňu a několik koček – jen občas<br />

jí do života vstoupí stín minulosti – ať<br />

už v podobě otce, kterého po letech<br />

pustili ze sibiřského lágru, nebo snoubence,<br />

polského Žida, jehož považovala<br />

za mrtvého…<br />

Ztracené střípky jejího života se<br />

postupně skládají do uceleného<br />

obrazu tragédie, odhalují celé generace<br />

volyňských souputníků zdecimované<br />

jednou totalitou za druhou. V Líziných<br />

vzpomínkách tak defilují osudy<br />

lidí s její rodinou spjatých a ukazují, jak<br />

moc jim život v područí a bez šance na<br />

štěstí poznamenal charakter – nikdo<br />

není bez viny, ale zároveň není nikdo<br />

vinen.<br />

Gulagy, koncentrační tábory, nemoci,<br />

hlad, neustálý strach a beznaděj.<br />

A vzhlížení k chiméře, která je vysněným,<br />

ale neexistujícím rájem – ať<br />

už k Americe, kde jsou určitě všichni<br />

bohatí. Nebo pro ty, co zůstali v Křemenci,<br />

třeba jen k Československu,<br />

jež se k Sovětům chová tak nevděčně,<br />

když ho přeci vysvobodili od Němců…<br />

Jak je to podobné dnešku, jak se<br />

v běhu dějin všechno opakuje pořád<br />

dokola.<br />

>>


6<br />

Eda Kriseová vedle své vlastní busty, kterou dostala k 18. narozeninám od svojí maminky, sochařky Zdenky Schwarzerové-Kriseové.<br />

Balada o často<br />

nenaplněných<br />

nadějích<br />

Kočičí životy jsou román o tom, jak<br />

nesnadné je smířit se s realitou, o tom,<br />

že člověk má být vděčný za maličkosti<br />

a nacházet v nich to hezké – a jak to<br />

jde jen stěží. O sounáležitosti, která<br />

nezná hranice ani vzdálenosti, protože<br />

od sebe násilně odtržené rodiny<br />

musejí hledat společné kořeny i po<br />

letech odloučení a ve vzácných chvílích<br />

setkání se je snažit scelovat. Někdy<br />

úspěšně, někdy ne.<br />

Eda Kriseová nepíše lineárně, její<br />

kniha je jako mohutná řeka, v níž víry<br />

a spodní proudy strhávají čtenáře tu<br />

jedním, tu druhým směrem. Mozaikovité<br />

vyprávění přeskakuje napříč prostorem<br />

a časem, občas se u některého<br />

detailu zastaví, aby pak rychle proplulo<br />

jinam. Stejně jako lidské vzpomínky<br />

těkající z místa na místo, nostalgické,<br />

útržkovité, vonící smutkem a touhou<br />

po něčem, co je už dávno pryč.<br />

Genius loci Volyně, strašlivého i nádherného<br />

regionu, pak dokreslují mytologie,<br />

básně, pověry, pohádky rámované<br />

nádhernou přírodou plnou tajemných<br />

a fantaskních bytostí i zemitou vůní<br />

úrodné černozemě, jíž je všude vůkol<br />

plno. S těmi pracuje autorka na podprahové<br />

úrovni, vytvářejí atmosféru celého<br />

vyprávění, potemnělou, silnou, doslova<br />

vtahující a neopakovatelnou.<br />

Kočičí životy tak výsostně literárním<br />

a poetickým způsobem zaplňují jedno<br />

z prázdných míst naší historie, na<br />

které bychom neměli zapomenout –<br />

a vzhledem k tomu, kdy byly napsány,<br />

vizionářsky ukazují, že prokletá místa<br />

zůstávají prokletými stále, jakkoli se<br />

zdá, že zlé je dávno pryč. Stačí si uvědomit,<br />

na území kterého státu dnes Volyň<br />

leží…<br />

EDA KRISEOVÁ (* <strong>19</strong>40)<br />

Česká novinářka a prozaička.<br />

Narodila se v rodině výtvarníků,<br />

otec byl architekt a matka<br />

sochařka. Po střední škole vystudovala<br />

Institut osvěty a novinářství<br />

při Filozofické fakultě Karlovy<br />

univerzity. Poté pracovala jako<br />

reportérka v různých časopisech.<br />

Hojně cestovala po světě<br />

a z těchto cest získala náměty pro<br />

svou prózu a reportáže. Po roce<br />

<strong>19</strong>68 musela Eda Kriseová z politických<br />

důvodů svou práci opustit.<br />

Pracovala jako odborná asistentka<br />

v různých institucích a své práce<br />

uveřejňovala v samizdatu nebo<br />

v zahraničí, po roce <strong>19</strong>90 opět<br />

v republice.


Karel Černý<br />

Petr Svobodný<br />

Lékařství<br />

Velké dějiny zemí Koruny české<br />

Jako kabinet kuriozit může působit historie tak<br />

exaktní vědy, jakou je medicína. Nový svazek známé<br />

ediční řady vypráví příběh lékařství od prehistorie po<br />

současnost, od diagnostiky přes léky a technologie<br />

po budování institucí. Nevynechává ani okrajové<br />

jevy typu „lidové“ medicíny, pověr a magie.<br />

Martin GroM an<br />

Kriegel: Voják<br />

a lékař komunismu<br />

Jeho rozhodnutí a postoje ho opakovaně přiváděly<br />

spíše do problémů než na politické a společenské<br />

výsluní. Jako když v srpnu <strong>19</strong>68 jako jediný<br />

politik odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol.<br />

Historik a spoluautor podcastu Přepište dějiny<br />

přináší nejednoznačný příběh muže, jenž je stále<br />

pokládán dílem za hrdinu a dílem za padoucha.<br />

d avid JaM e S PoiSSant<br />

U jezera<br />

Starlingovi se rozutekli do různých koutů<br />

Spojených států, celá rodina se pravidelně schází<br />

v domku u jezera. Všechny tu čeká poslední<br />

víkend, poklidné setkání se však brzy promění<br />

v noční můru. Tragická událost vyplaví na povrch<br />

dávná tajemství. Důvtipný a hluboce procítěný<br />

román upomene na klasiku ze 60. či 70. let.


text: Michaela Dermauw<br />

foto: Vojtěch Vlk<br />

8<br />

ROZHOVOR<br />

Píšu o podobách zla.<br />

O těch zjevných i nenápadných<br />

Šestý velký román Aleny Mornštajnové vychází už<br />

20. dubna. Jmenuje se Les v domě, je současnější<br />

a sevřenější, než ty předchozí a podle všeho nedá<br />

čtenářům spát. „Chtěla jsem napsat knihu o tom,<br />

jak těžké je někdy rozpoznat pravdu od lži, jak<br />

nesnadné je postavit se zlu,“ říká o něm autorka.<br />

Host, 429 Kč, vychází 20. dubna<br />

Dokončila jste šestý román. Kterou<br />

z fází života příběhu či knihy máte<br />

nejraději?<br />

Docela určitě mám nejraději psaní<br />

samotné. Začínám psát až v okamžiku,<br />

kdy mám knihu promyšlenou, kdy před<br />

sebou vidím cestu, kterou se chci vydat.<br />

Vím, jaká asi bude struktura knihy,<br />

mám rámcově promyšlený příběh, vím,<br />

kdo bude vypravěčem knihy. Příběh<br />

je páteř knihy, potřebuju ho, abych<br />

jeho prostřednictvím zpracovala téma,<br />

které je pro mě nějakým způsobem<br />

zajímavé. První a druhá fáze vzniku<br />

knihy — tedy promýšlení, rešeršování<br />

a příprava tématu a samotné psaní<br />

se samozřejmě do jisté míry prolínají.<br />

Ještě nikdy se mi nestalo, že by se text<br />

během psaní neproměnil, konečná<br />

verze je vždycky trochu odlišná, než<br />

jsem si původně myslela. Ale mění se<br />

jen cesta, cíl zůstává zachován. A právě<br />

ta proměnlivost, přemýšlení nad postavami<br />

a jejich motivacemi, snaha najít<br />

nejvhodnější větu a nejvýstižnější slovo<br />

jsou věci, které mám na psaní nejraději.<br />

Proto potřebuji ke psaní klid a naprosté<br />

soustředění, to jsou dvě věci, které<br />

mám ráda. I když tak možná nepůsobím,<br />

povahou jsem samotářka. Psaní je<br />

poklidná práce, a proto mi vyhovuje.<br />

A je něco, co vás na procesu tvorby<br />

knihy naopak nebaví?<br />

Korektury nejsou mou oblíbenou činností,<br />

to už není příliš tvůrčí práce, text<br />

čtu stále dokola a vlastně už ho nevnímám.<br />

S novou knihou se na vás jistě sesype<br />

mnoho žádostí o rozhovory a besedy.<br />

Máte ráda období setkávání se čtenáři<br />

a novináři?<br />

To je po období klidu a samoty osvěžující,<br />

nevadí mi, protože jsou to většinou<br />

lidé, kteří mají rádi stejné věci jako já —<br />

knihy, literaturu a kulturu obecně. Ale<br />

nemůžu vyhovět všem, není to v mých<br />

fyzických silách a nezvládla bych to ani<br />

časově, proto mám na besedy vytvořený<br />

kalendář. Ale pokud je to trochu možné,<br />

snažím se vyhovět.<br />

Je tomu bezmála 10 let, co vyšel<br />

váš románový debut Slepá mapa.<br />

Následovaly romány Hotýlek, Hana,<br />

Tiché roky a Listopád, do toho vznikly<br />

i knížky pro děti. Je za vámi pěkný kus<br />

práce! Jaká byla Alena Mornštajnová<br />

na začátku spisovatelské dráhy a jaká<br />

je Alena Mornštajnová dnes?<br />

Já si samozřejmě myslím, že jsem stále<br />

stejná. Ale věci okolo mě se opravdu trochu<br />

proměnily. Změnil se můj denní rytmus,<br />

mám víc času na to, co mě baví —<br />

tedy na soustředěné psaní, víc cestuju,<br />

a to nejen po republice, často vyjíždím<br />

s překlady knih i do zahraničí. To s sebou<br />

samozřejmě přináší i zkušenosti a pocit,<br />

že se lépe vyznám v jízdních a leteckých<br />

řádech a je pro mě snadnější zjistit, jak


fungují vypínače a sprchy v hotelích.<br />

Možná se i trochu lépe vyznám v onom<br />

„literárním“ světě, do kterého jsem vstupovala<br />

značně naivně a se zkreslenými<br />

představami.<br />

Sen stát se spisovatelkou jste si splnila.<br />

Máte ještě nějaký další profesní<br />

sen?<br />

Chci, aby každá moje kniha byla lepší<br />

než ta předchozí. Abych se někam<br />

posunovala.<br />

V popředí Lesa v domě stojí rodina<br />

a mezilidské vztahy, což mají vaše<br />

knihy společné. Čím je nový román<br />

jiný?<br />

Píšu o podobách zla, o těch zjevných<br />

i nenápadných. Nevím, jestli je autor ten<br />

správný člověk, který by měl odpovídat<br />

na otázku, čím je jeho nový román jiný,<br />

ale pokusím se. Odehrává se v kratším<br />

časovém období, téměř přítomnosti<br />

a je mnohem sevřenější. Má jediného<br />

vypravěče, takže nám nabízí jediný úhel<br />

pohledu, pohledy ostatních postav si<br />

čtenář musí domyslet, a vytvořit si tak<br />

sám názor na to, jestli všechno, co dívka<br />

vypráví, je obecná pravda, její pravda,<br />

polopravda nebo prostě lež za lží.<br />

Tato dívka je součástí jednoho mrazivého<br />

rodinného dramatu, jež se<br />

možná odehrává v našem sousedství,<br />

aniž bychom to tušili. Psala jste knihu<br />

s cílem nějakého společenského<br />

apelu?<br />

Chtěla jsem napsat knihu o tom, jak<br />

těžké je někdy rozpoznat pravdu od lži,<br />

jak nesnadné je postavit se zlu, o tom,<br />

jak některé volby, které se přihlížejícímu<br />

můžou zdát jednoduché, jsou nečitelné<br />

a nepřekonatelné pro člověka, který je<br />

ve středu dění. Chtěla jsem si sama pro<br />

sebe objasnit, proč k takovým věcem<br />

dochází a proč je těžké jim čelit. Co<br />

v knize najde čtenář, je už jen na něm.<br />

Vaši fanoušci se jistě už někdy někde<br />

dočetli, že vašimi prvními čtenáři,<br />

respektive čtenářkami, jsou vaše<br />

dcera a švagrová. Jaké byly jejich<br />

reakce na knihu?<br />

Obě se shodly na tom, že kniha je silná<br />

a čtivá. Švagrová se na mě trochu zlobila,<br />

protože pak nemohla spát, musela<br />

nad knihou přemýšlet, ale já si myslím,<br />

že to bylo spíš tou večerní kávou, kterou<br />

si dala, protože chtěla text večer dočíst.<br />

Pokud někdo ze čtenářů tohoto rozhovoru<br />

četl anotaci knihy, tak vytušil, že<br />

se může při četbě i bát. „Všude kolem<br />

je les, ve kterém se skrývá cosi hrozivého…“<br />

Bavilo vás si při psaní pohrávat<br />

s prvky thrilleru, které se v textu<br />

objevují?<br />

Čtenář asi cítí, že se na pozadí odehrává<br />

něco špatného, ale žádný horor ani<br />

thriller to rozhodně není. Tedy alespoň<br />

v přesném smyslu slova. A vykreslování<br />

atmosféry a vytváření barvitých postav<br />

je v knihách důležité.<br />

Příběh se odehrává v jedné nejmenované<br />

vesnici, v textu jsem však našla<br />

jeden záchytný bod – hospodu Šotek.<br />

Ve vašem rodném Valašském Meziříčí<br />

jednu takovou máte, nechala jste se jí<br />

inspirovat?<br />

Vím, že hospoda Šotek ve Valmezu je,<br />

ale nikdy jsem tam nebyla. Ale název je<br />

to hezký, nemyslíte?<br />

Hezký! Předpokládám, že bude mít<br />

v dalších měsících plno… Dovolte mi<br />

ještě poslední dvě otázky. Tipuji, že už<br />

píšete další knihu, je to tak?<br />

Pořád něco píšu, to je pravda. Momentálně<br />

jsem v oné první fázi, kdy k sobě<br />

téma láká příběh, kdy si čtu věci, které<br />

mě zajímají, a přemýšlím, ze které strany<br />

začít.<br />

Prozradíte, zda se čtenáři dočkají příběhu,<br />

který je pohladí po duši?<br />

Je mi líto. Na pohlazení si budou muset<br />

najít nějaké koťátko.<br />

Novinka Aleny Mornštajnové<br />

vychází zároveň i v audio verzi od<br />

vydavatelství OneHotBook.<br />

Alena Mornštajnová<br />

(* <strong>19</strong>63)<br />

Vystudovala angličtinu a češtinu<br />

na Filozofické fakultě<br />

Ostravské univerzity. Pracovala<br />

jako lektorka anglického jazyka<br />

a překladatelka, nyní se živí jako<br />

spisovatelka. Žije ve Valašském<br />

Meziříčí. Debutovala v roce 2013<br />

románem Slepá mapa, o dva<br />

roky později následoval román<br />

Hotýlek. Především díky svému<br />

románu Hana z roku 2017 se<br />

Alena Mornštajnová stala jednou<br />

z nejoblíbenějších současných<br />

českých spisovatelek. Jejím čtvrtým<br />

románem jsou Tiché roky<br />

(20<strong>19</strong>), které zvítězily ve čtenářské<br />

anketě Kniha roku. Na jaře<br />

2021 vydala dystopický román<br />

Listopád. Je také autorkou<br />

knih pro děti Strašidýlko Stráša<br />

(2018), Kapka Ája (2022) a Teribear.<br />

Tajemství modré krabice<br />

(2022).<br />

9


10<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Modrá krev<br />

// Alena Činčerová, Barbora<br />

Jarošová Kinská<br />

Knižní podoba oblíbeného TV pořadu.<br />

Zajímáte se o historii české země a příběhy<br />

šlechtických rodů, které ji reprezentovaly? Jaké<br />

osudy je potkaly? Kam se poděli jejich potomci?<br />

Vše se dozvíte v knižním zpracování oblíbeného<br />

cyklu ČT Modrá krev, které přináší příběhy osmi<br />

známých aristokratických rodů, jejichž zvučná<br />

jména znáte už ze školních lavic.<br />

Zbabělci a vrazi<br />

// Jakub Zachrdla<br />

Kapitán Leoš Baxa, hnán touhou po<br />

pomstě, se vydává na lov největšího<br />

sériového zabijáka v našich dějinách.<br />

Klára Matějková, mladá investigativní<br />

novinářka, v něm vidí vykonavatele<br />

spravedlnosti nad nikdy nepotrestanými<br />

přisluhovači komunistického<br />

režimu, které z duše nenávidí. Donuceni<br />

okolnostmi uzavírají nečekané<br />

spojenectví v honbě za spravedlností.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Edice České televize, 469 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

K jaru patří příliv energie, probouzející se příroda<br />

a také široká nabídka knižních novinek všech žánrů.<br />

LEGO<br />

LEGO: Rodinný příběh<br />

nejslavnější hračky na světě<br />

// Jens Andersen<br />

Rodinný příběh<br />

nejslavnější hračky<br />

na světě<br />

Host<br />

Jens<br />

Andersen<br />

Výpravně provedená kniha, která potěší nejen<br />

fanoušky stavebnice Lego. Dánský novinář Jens<br />

Andersen jako první získal úplný přístup do rodinných<br />

a podnikových archivů firmy LEGO. Poprvé<br />

tedy vypráví příběh nejslavnější hračky v celé její<br />

šíři: jako rodinnou ságu, podnikatelský zázrak<br />

i kroniku nevyzpytatelného 20. století.<br />

Host, 649 Kč, již vyšlo<br />

Taxikář<br />

// Petr Čepek<br />

Den jako svořený pro vraždu! Mrholení<br />

a mlha. Je jaro a ulicemi Prahy<br />

obchází vrah. Přesně kalkulující člověk<br />

s jasně vytyčeným cílem. Proč by<br />

ale někomu stálo za to vraždit taxikáře?<br />

Nechte se vtáhnout poutavým<br />

mrazivým vyšetřováním, které vás<br />

zavede do světa drogových gangů,<br />

neúspěšných tanečníků, miliardářů,<br />

italské módy a série vražd.<br />

Nová role: babička<br />

// Gundi Mayer-Rönne, Carina<br />

Manutscheri<br />

Autorky se zaměřují při budování vztahů na ose<br />

rodiče–děti–vnoučata na humor, uvolněnost<br />

a respekt. Pracují s pojmy empatie, vyrovnaný<br />

vnitřní postoj a rozloučení s nefunkčními vnitřními<br />

přesvědčeními. Důraz kladou na práci s vnitřním<br />

dítětem babičky. Zabývají se vymezením hranic,<br />

specifiky vztahu k dítěti, k vnoučatům, věnují se<br />

roli mužů.<br />

Cosmopolis, 399 Kč, již vyšlo<br />

Portál, 399 Kč, již vyšlo


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

LISA MARCHIANO<br />

Cesta matky<br />

Najděte zdroje mateřské síly<br />

PŘEKLAD EVA KLIMENTOVÁ<br />

Jak se moderní, samostatná, kreativní žena vyrovná s přijetím mateřské role?<br />

Kniha se zabývá stavy souvisejícími s naprostým odevzdáním se potřebám dítěte a je napsána jako<br />

průvodce touto iniciační cestou. První část je věnovaná ztrátě – svobody, kontroly i sebe samé. Druhá<br />

část se zabývá setkáním s temnotou – jeho vyhodnocením a integrací. Třetí část se věnuje požadování<br />

transcendence, kreativity a autority. Autorka využívá méně známé varianty lidových pohádek a s jejich<br />

pomocí vysvětluje, jak integrovat stinné stránky mateřství a využít je k posílení.<br />

JEFFREY BRANTLEY, WENDY MILLSTINE<br />

Mindfulness pro uspěchané<br />

99 jednoduchých cvičení<br />

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI<br />

Jak dospět ke zklidnění, když stále někam chvátáme a jsme v neustálém napětí? Stačí jen pět minut…<br />

První část knihy se týká zklidnění a relaxace, druhá uznání vlastní hodnoty a třetí pak propojení s lidmi<br />

a světem kolem nás. Kniha vám pomůže poznat, jací vlastně jste a co potřebujete, poskytne inspiraci<br />

k jednoduchým dechovým a tělesným cvičením a ukáže, že součástí kvalitního života je i kontakt s těmi,<br />

kdo nás obklopují. Knihu uvítají lidé se zájmem o mindfulness a techniky zvládání stresu.<br />

ANNETTE LIES<br />

Ne je moje superschopnost<br />

Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem<br />

PŘEKLAD KATEŘINA PREŠLOVÁ<br />

Kniha se zabývá důvody, proč je tak obtížné něco odmítnout, tělesnými projevy odmítnutí a spouštěči<br />

tohoto rozpoložení. Analyzuje různé druhy „ne“ a nabízí typologii osob, vůči kterým je potřeba si<br />

nastavit funkční hranice. Věnuje se špatnému svědomí po odmítnutí. Uvedená „Lékárnička odmítání“<br />

obsahuje: pomoc při rozhodování, vhodné odmítací formulace, jak získat čas, kdy je potřeba zalhat<br />

a návod, jak si vést „odmítací deník“ či „vision board“, kde si stanovíme, proti čemu je třeba se vymezit.<br />

Každá kapitola je doplněna testy.<br />

www.portal.cz


text: Žofie Sedláčková<br />

12<br />

PROMOTION<br />

Bavil vás Marťan?<br />

Vydejte se na Pluto!<br />

V létě roku 2020 v médiích mezi zprávami o pandemii trochu<br />

zapadla zpráva, že astronomové pod ledovým povrchem<br />

Pluta objevili oceán s tekutou vodou. To okamžitě spustilo jak<br />

vědecké spekulace, tak fantazii autorů sci-fi. Plutoshine od<br />

britské spisovatelky Lucy Kissick líčí budoucnost, ve které se<br />

lidstvo trpasličí planetku pokouší přeměnit na obyvatelnou<br />

kopii Země.<br />

Laser, 499 Kč, vychází 5. dubna<br />

Nejprve bychom si měli vyjasnit jednu<br />

věc. Pluto rozhodně není ideální planeta<br />

pro terraformaci. Teploty se zde běžně<br />

pohybují kolem mínus dvě stě stupňů<br />

Celsia, jeden rok tady trvá bezmála<br />

250 let a případní obyvatelé se musí<br />

připravit na mnohem nižší gravitaci než<br />

na Zemi.<br />

Z Evropské vesmírné<br />

agentury k bestselleru<br />

Lucy Kissick tohle všechno ovšem moc<br />

dobře ví. Je to koneckonců významná<br />

britská vědkyně, která na univerzitě<br />

v Oxfordu terraformaci studovala.<br />

Pracovala v Evropské vesmírné agentuře<br />

a než se pustila do psaní Plutoshine,<br />

dokonce rozjela projekt, který zkoumal<br />

možnosti přeměny nehostinného Pluta<br />

na místo k životu.<br />

Tudíž všechno, co se v Plutoshine<br />

objevuje – od nápadu s využitím obřích<br />

zrcadel až po úskalí zakládání kolonie<br />

tak daleko od Země – dává smysl. A na<br />

příběhu to jde vidět. V místech, kde<br />

by se neznalí autoři uchýlili ke zkratce<br />

nebo fantazii, se Lucy Kissick drží vědy.<br />

Ale nenudí. Naopak – čtenář se při čtení<br />

dozvídá ohromné množství zajímavostí.<br />

Sci-fi pro čtenáře<br />

Marťana<br />

Dokonce i člověk, který sci-fi žánru<br />

obvykle neholduje, si Plutoshine užije<br />

od první do poslední stránky. Ačkoliv<br />

zde autorka pracuje s vědeckými pojmy<br />

a zajímavostmi, pod ledovým povrchem<br />

se ukrývá příběh, který ze všeho nejvíc<br />

připomíná detektivku.<br />

Plutoshine tímto navazuje na oblíbené<br />

knihy Andyho Weira. Weirovy knihy<br />

Marťan, Artemis a Spasitel se staly<br />

světovými bestsellery (a inspirovaly film<br />

s Mattem Damonem) právě díky tomu,<br />

že čtivou a přístupnou formou realisticky<br />

zachycují, co by se mohlo stát,<br />

kdyby člověk uvízl na Marsu / na Měsíci /<br />

v hlubinách vesmíru.<br />

Vědecké objevy<br />

podané čtivou formou<br />

Zatímco v 50. a 60. letech bylo sci-fi<br />

většinou postavené na tom, že se autoři<br />

pokoušeli představit si budoucnost<br />

a objevy na základě fantazie (je dobré si<br />

připomenout, že 2001: Vesmírná odysea<br />

vznikla ještě před stanutím prvního člověka<br />

na Měsíci, takže moc jiných zdrojů<br />

než představivost se nenabízelo), v současné<br />

době přibývá knih postavených<br />

na tom, jak neuvěřitelně se rozrostly<br />

naše znalosti o vesmíru.<br />

Autorce slouží ke cti, že na prvním místě<br />

je příběh. Ačkoliv nepochybně spoustu<br />

důležitých a nesmírně zajímavých<br />

vědeckých zajímavostí musela vypustit,<br />

to, co zůstává, se čte jedním dechem.<br />

Při čtení Plutoshine tak spolu s hrdiny<br />

mrznete v nepředstavitelných mrazech,<br />

pozorujete hvězdné nebe a představujete<br />

si, jaké by to asi bylo začít život na<br />

úplně jiné planetě.<br />

Kniha, kterou hltal<br />

i šéf NASA<br />

Lucy Kissick ve volném čase natáčí<br />

videa na YouTube o vesmírných zajímavostech.<br />

V jednom z videí zmiňuje svoje<br />

tři největší životní přání:<br />

1. Být součástí týmu, který objeví mimozemský<br />

život.<br />

2. Odstěhovat se se svými nejbližšími na<br />

Mars a založit tam nezávislou a svobodnou<br />

komunitu.<br />

3. Vydat sci-fi knihu.<br />

Body číslo jedna a dvě zatím sice čekají<br />

na odškrtnutí, nicméně sympatické<br />

britské vědkyni se nedá upřít jedna<br />

věc – svou knihou probudila zájem<br />

o Pluto a problematiku terraformace.<br />

Plutoshine se stalo úspěšnou knihou jak<br />

v Británii, tak v Americe, a šušká se, že<br />

si ji na dovolenou zabalil dokonce i šéf<br />

NASA!<br />

Vydejte se na Pluto taky – skafandr<br />

nepotřebujete!


Fejeton<br />

Markéta Hejkalová – Knihy s domy<br />

Nedávno mi vyšla kniha Dům pod<br />

chozích jmenovaných knih – bezpečným<br />

útočištěm, ale pastí, z níž je skoro<br />

náměstím, a možná proto jsem začala<br />

pátrat po dalších knihách, v jejichž<br />

nemožné se vymanit. Za to ovšem<br />

názvu se vyskytuje dům. Ne jakákoli<br />

nemůže dům, nýbrž obyvatelé, hlavně<br />

stavba. Ne Mlýn na mumie, Tajemný jeden z nich.<br />

hrad v Karpatech, Mezi vilami či Zámek,<br />

ale přímo slovo dům.<br />

Knihy s domem v názvu většinou<br />

nějak zpracovávají téma rodiny. Každá<br />

V poslední době vyšlo takových<br />

jinak, a nejenom ty české. Rodinnou<br />

knih několik. Rozpůlený dům Alice<br />

ságou je i román chilské autorky Isabel<br />

Horáčkové vypráví ságu česko-německé<br />

rodiny v Krkonoších od <strong>19</strong>.<br />

německy píšící české autorky Hanny<br />

Allende Dům duchů. Dům v Čechách<br />

století do konce druhé světové války. Demetzové přináší autobiografický<br />

Román Štěpána Javůrka Sudetský dům příběh židovské dívky před druhou<br />

se odehrává těsně po ní, kdy jeden<br />

světovou válkou. A možná nejenom já<br />

dům musí sdílet staří a noví obyvatelé: si z dětství pamatuju dívčí román francouzské<br />

spisovatelky Colette Vivierové<br />

Němci čekající na odsun a Češi, kteří<br />

přišli osídlit pohraničí. V novém strhujícím<br />

románu Aleny Mornštajnové Les několika dívek a jejich rodin z jednoho<br />

Dům drobných radostí o osudech<br />

v domě není dům – na rozdíl od před-<br />

domu v Paříži.<br />

Záhadné a strašidelné domy jsou<br />

častou a oblíbenou kulisou detektivních<br />

románů. Za všechny jmenuju výbornou<br />

detektivku Michaely Klevisové Tajemný<br />

dům či slavnou hororovou novelu Zánik<br />

domu Usherů, kterou napsal neméně<br />

slavný klasik Edgar Allan Poe.<br />

Domy jsou pro lidi prostě důležité.<br />

Zrovna tak jako knihy, a proto domy<br />

a knihy patří k sobě.<br />

13<br />

FEJETON<br />

POJĎTE S NÁMI NA PROCHÁZKU MALOVANOU PŘÍRODOU!<br />

Chcete poznávat taje přírody, ale venku je zrovna pošmourno? Nebo byste<br />

se rádi vypravili do dalekých krajů, kde se to exotickými rostlinami<br />

a zvířaty jenom hemží? S touto nádhernou knižní sérií můžete objevovat<br />

tvary a barvy celého světa klidně u sebe doma. Vydejte<br />

se do deštného pralesa, divoké džungle,<br />

horských průsmyků, hustých<br />

lesů nebo polárních oblastí! Čekají<br />

na vás všechny odstíny planety i tvary,<br />

které předčí vaše nejdivočejší sny.<br />

Vyšlo také:<br />

www.albatrosmedia.cz<br />

w.


14<br />

PROFIL<br />

Holka se psem<br />

a hlavou plnou snů<br />

text: Žofie Sedláčková<br />

foto: Roman Souček<br />

Přespat v iglú, zdolat legendární horu Olymp nebo dojít do Santiaga… Snad každý z nás má<br />

pomyslný seznam věcí, které by chtěl v životě zažít. Lucie Kutrová ale není jako ostatní –<br />

rozhodla se, že své sny uskuteční. Po Pacifické hřebenovce a putování napříč Evropou právě<br />

vydává třetí cestopis – tentokrát o dobrodružstvích, která i se svým psím parťákem zažila<br />

v Česku.<br />

Všechno to začalo o Lucčiných dvacátých<br />

narozeninách. Probudila se po<br />

divokém večírku s kocovinou a pocitem,<br />

že nechce, aby její život byla jenom<br />

směs večírků, alkoholu a následného<br />

bolehlavu. „Napsala jsem si na papír tři<br />

věci, které bych si chtěla splnit: naučit<br />

se anglicky, zaběhnout půlmaraton a jet<br />

do Austrálie,“ líčí usměvavá dobrodružka<br />

své začátky.<br />

Než natáhnu<br />

bačkory...<br />

Hned ten den si Lucie Kutrová koupila<br />

učebnice angličtiny a šla si zaběhat.<br />

Začala tak postupně pracovat na<br />

odškrtnutí všech položek. Jenže zároveň<br />

přidávala další a další – vidět polární záři,<br />

naučit se španělsky nebo napsat knihu.<br />

Ze všeho nejdřív ale začala o svém<br />

seznamu snů a jejich plnění psát blog.<br />

Pojmenovala ho Holka s bucket listem.<br />

V angličtině spojení „kick the bucket“<br />

znamená v podstatě „natáhnout bačkory“<br />

- takže „bucket list“ je seznam věcí,<br />

které chce člověk zvládnout předtím,<br />

než umře.<br />

Pět měsíců v divočině<br />

Čtenáře okamžitě okouzlil nadhled,<br />

vtip a upřímnost, s jakou Lucie Kutrová<br />

svůj blog psala. Bez příkras se nestyděla<br />

psát i o věcech, které se jí nepovedly.<br />

A k blogu si přidala i Instagram<br />

a Facebook, kde se počet jejích<br />

fanoušků dál rozrůstal. Na Instagramu<br />

Lucku momentálně sleduje bezmála 65<br />

tisíc lidí, na Facebooku hltá její dobrodružství<br />

i trapasy přes 20 tisíc sledujících.<br />

V roce 20<strong>19</strong> si Lucka mohla odškrtnout<br />

položku „vydat knihu“. Na pulty<br />

knihkupectví se totiž dostala její kniha<br />

151 dní Pacifickou hřebenovkou. V ní se<br />

rozepsala pravděpodobně o největším<br />

dobrodružství svého života – o pětiměsíčním<br />

zdolávání Pacific Crest Trail, nejnáročnější<br />

pěší trasy na světě. Takzvaná<br />

„PCT” se táhne 4300 kilometrů od<br />

žhnoucího Mexika přes západní pobřeží<br />

Spojených států až do mrazivé Kanady.<br />

To vše většinou v naprosté divočině,<br />

kde jde místy o život.<br />

Lidé, které<br />

potkáváme na<br />

cestách<br />

151 dní Pacifickou hřebenovkou se stalo<br />

obrovským hitem a Lucie Kutrová na<br />

úspěch své prvotiny navázala v roce<br />

2021 cestopisem 151 dní po evropských<br />

stezkách, ve kterém shrnula sve zážitky<br />

po cestách křížem krážem Evropou. Ani<br />

v něm nechyběl její pověstný nadhled<br />

a humor.<br />

Oproti historkám z Pacifické hřebenovky<br />

tady Lucka dává víc prostoru<br />

lidem, které na svých cestách potkala.<br />

V konverzacích s věřícími poutníky<br />

nebo milovníky adrenalinu se ukazuje<br />

stará pravda, že většina lidí je v jádru<br />

dobrá. A čtenář si uvědomí, jak je<br />

mladá cestovatelka na svůj věk skutečně<br />

vyspělá.<br />

2000 kilometrů<br />

napříč Českem<br />

A protože Lucie moc dobře ví, že<br />

i v Česku máme spoustu krásných míst,<br />

letos vychází její třetí kniha 151 příběhů<br />

na Stezce Českem. Těšit se v ní můžete<br />

na zážitky z více než 2000 kilometrů<br />

cest napříč Českou republikou od<br />

Šumavy po Beskydy, od Adršpachu po<br />

Českou Kanadu.<br />

Lucie tentokrát nevyrazila sama – společnost<br />

na cestě jí dělá její modrooký<br />

sibiřský husky Marvel. Takže je vám asi<br />

jasné, že o nezapomenutelné historky<br />

nouze nebude… 151 příběhů na Stezce<br />

Českem tak bude vaším parťákem jak<br />

během plánování výletů po Česku, tak<br />

během volných chvilek, kdy se prostě<br />

jenom doma chcete natáhnout s nějakým<br />

vtipným čtením.<br />

Universum, 499 Kč, již vyšlo


UŽIJTE SI SVŮJ ČAS NA ZEMI NAPLNO<br />

Dobrodružství a radost<br />

z chůze zaručeny.<br />

Kniha k prvnímu<br />

oficiálnímu přechodu po<br />

hranicích České republiky<br />

Ďábel, který na<br />

motorce objel svět.<br />

Hrdina televizního seriálu<br />

Po jedné stopě.<br />

To je Igor Brezovar!<br />

ROZŠÍ<br />

ENÉ<br />

VYDÁNÍ<br />

S průvodkyní po fascinující<br />

zemi plné kontrastů.<br />

Barvitý cestopis<br />

íránistky a arabistky<br />

Lenky Hrabalové<br />

Češi a Slováci,<br />

kteří obepluli svět.<br />

Výpravná publikace<br />

o historii českého<br />

a slovenského mořeplavectví<br />

30% SLEVA<br />

NA TURISTICKÉ PRŮVODCE<br />

1. 4.–30. 6.<br />

PLATÍ U VŠECH KNIHKUPCŮ<br />

PROLISTUJTE<br />

SVĚT<br />

CELOBAREVNÉ PUBLIKACE • PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE • PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ • DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU


16<br />

ROZHOVOR<br />

Pěšky z Havířova<br />

do Istanbulu<br />

text: Michaela Kováříková<br />

foto: archiv Nicolette Havlové<br />

Nicolette Havlová vypráví o svých jedinečných<br />

zážitcích, které nasbírala na pouti dlouhé 2025<br />

kilometrů. Rozpovídala se nejen o samotné cestě,<br />

ale i o tom, co ji na cestování baví, jak vznikl nápad<br />

vydat se na dalekou pouť a prozradila nám, jaké<br />

jsou její další plány.<br />

Pangea, 449 Kč, již vyšlo<br />

V létě roku 2021 jste se vydala na<br />

putování dlouhé 2025 kilometrů do<br />

Istanbulu. Svou cestou jste navíc<br />

podpořila českou komunitu v rumunském<br />

Banátu, kdy jste ve spolupráci<br />

s neziskovou organizací Člověk v tísni<br />

dokázala vybrat téměř 170 000 Kč.<br />

Z této pěší poutě jste si navíc přivezla<br />

štěně Svili. Jak na svůj výlet vzpomínáte<br />

a kde se zrodila myšlenka na tuto<br />

cestu?<br />

Kdybych to měla říct stručně, tak na<br />

tuto delší procházku vzpomínám jen<br />

v dobrém. Je to jakýsi snový svět plný<br />

svobody, který jsem mohla alespoň<br />

na pár dnů žít. Už na konci v mém cíli,<br />

u chrámu Hagia Sophia, mi došlo, že<br />

je „nic za mnou, všechno přede mnou<br />

– tak to na cestách bývá,“ jak říká Jack<br />

Kerouac. Ono by si spoustu lidí mohlo<br />

říct, že taková fráze se spíše hodí na<br />

samotném začátku poutě, ale mně<br />

došlo, že v mém případě je to použitelné<br />

i na jejím konci, protože touto<br />

poutí to všechno začalo. Co se nápadu<br />

týče, tak ten se více či méně prolínal<br />

mým životem od asi třinácti čtrnácti<br />

let. To jsem už byla pohlcena představou,<br />

že absolvuji nějakou známou<br />

dálkovou trasu, třeba všem známou<br />

PCT (Pacifická hřebenovka pozn. red.).<br />

Nicméně chuť něco takového absolvovat<br />

mě s přibývajícím věkem lehce<br />

opouštěla, protože jsem chtěla jít spíš<br />

něco neobvyklého. No, ale ta myšlenka,<br />

na kterou se asi ptáte – že vyrazím<br />

z rodného Havířova do Istanbulu, ta ke<br />

mně přišla při sedmidenním pobytu ve<br />

tmě v létě 20<strong>19</strong>. Do ní jsem odcházela<br />

s velkými životními splíny a napadlo mě,<br />

že právě daleké putování by mohlo být<br />

něco, co mi dopomůže si některé věci<br />

ještě dořešit. Nějak se to ale furt nedařilo<br />

do všech těch plánů, jako byl třeba<br />

půl rok bydlení ve vlastnoručně přestavěné<br />

dodávce během studií v Anglii či<br />

půl roku studia v Austrálii, zařadit, takže<br />

se to prostě odsouvalo. No a pak na podzim<br />

2020 jsem po návratu od protinožců<br />

začala více spekulovat, jak by se to dalo<br />

všechno udělat, až jsem v červnu 2021<br />

nakonec konečně vyrazila.<br />

Většina lidí se pro cestu rozhodne<br />

z nějakého důvodu – ať už se jedná<br />

o to přijít na jiné myšlenky, nebo<br />

vystoupit z komfortní zóny a zažít<br />

něco mimořádného. Co bylo tím hlavním<br />

důvodem u vás?<br />

Původně to byl ten velký životní splín<br />

před terapií tmou, kdy jsem chtěla<br />

jen a pouze umřít, když to řeknu na<br />

plnou pusu. Jenomže od té tmy, ve<br />

které jsem byla v roce 20<strong>19</strong>, až po první<br />

krok na pouti v roce 2021 se mnohé<br />

událo a já jsem vyrážela už bez těchto<br />

tíživých pocitů a spíše jen proto, že už<br />

jsem si to řekla. Chtěla jsem to prostě<br />

jen zkusit a splnit si sen dojít někam<br />

hodně daleko, nešla jsem tam s žádným<br />

záměrem, ani se snahou si v sobě řešit<br />

nějaká témata a myslím, že je to třeba,<br />

protože pak jsem nechala plynout vše,<br />

co ke mně přicházelo.<br />

Putovala jste z rodného Havířova přes<br />

Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,<br />

Srbsko, Bulharsko a svou cestu jste<br />

zakončila v orientálním Turecku.<br />

Kterou z těchto zemí hodnotíte jako<br />

nejkrásnější?<br />

To jsou ty nejhorší otázky, které člověk<br />

může dostat (smích). Každá země má<br />

něco do sebe, dokonce i to Maďarsko,<br />

na které s humorem často nadávám,<br />

je fajn, jen bohužel ne na pěší turistiku,<br />

protože je úmorně nudné. Nicméně nejvíce<br />

mě bavilo Rumunsko, a to hlavně<br />

proto, že jsem ho celé šla jen a pouze<br />

horami, proto ho pokládám za nejkrásnější.<br />

Navíc tam teda hrál nějaký faktor<br />

nostalgie, kdy jsem se hned několikrát<br />

objevila na místech, kde jsem historicky<br />

průvodcovala pro českou cestovní<br />

kancelář. Určitě kdybych šla Bulharsko<br />

horami, jak bylo původně v plánu, tak by<br />

to byl zaručený konkurent. Krásu však<br />

vnímá každý jinak, je v očích pozorovatele,<br />

protože každý vychází z jiných<br />

vnitřních potřeb. Kdybych byla třeba<br />

studentkou historie, tak by mě zajisté<br />

nejvíce oslovilo Turecko, potažmo<br />

Istanbul.


Na své cestě jste potkala pejska, kterého<br />

jste si nechala. Věděla jste od prvního<br />

okamžiku, že si pejska necháte?<br />

Ne, vůbec jsem to neměla v plánu.<br />

Snažila jsem se jí hned několikrát aktivně<br />

zbavit, zastavovala jsem i policisty s prosbou,<br />

zda by ji mohli odvézt zpět na místo,<br />

kde se ke mně připojila (takže na smetiště)<br />

a ukazovala jsem u toho prstem<br />

na mapu. Živý tvor je prostě zodpovědnost.<br />

Nakonec to ale stejně dopadlo, jak<br />

dopadlo a přesvědčil mě o tom hlavně<br />

telefonát s mou mámou, která prohlásila:<br />

„Tak si ji vezmi!“ A ačkoliv jsem pro ni<br />

neměla pas ani nic podobného, tak jsme<br />

překonaly bulharsko-turecké hranice bez<br />

jakýchkoliv problémů.<br />

Co považujete za nejsilnější zážitek<br />

z cesty?<br />

Zážitků bylo nespočet, ale jeden<br />

poměrně silný si odnáším z Turecka, kde<br />

jsem se setkala s člověkem, který strávil<br />

šest let za mřížemi jakožto politický<br />

vězeň. Režim v této zemi se rozhodně<br />

nedá nazývat svobodným. Nechci<br />

zabředávat do detailů, bylo to zkrátka<br />

setkání se silným člověkem, který se pere<br />

se svým osudem, jež mu kdosi nastolil.<br />

O tomto příběhu se pochopitelně<br />

rozepisuji v knize, protože nespravedlivé<br />

příběhy lidí je potřeba sdílet dál jako<br />

varování, že takhle vážně ne.<br />

a dovednosti. Jsem velký extrovert,<br />

takže se sólo cestováním učím být<br />

sama se sebou. Chci být sama sobě<br />

nejlepší přítelkyní. Zároveň je pochopitelné,<br />

že tím zvyšuji nějak své bezpečnostní<br />

riziko, i proto se na další cestu<br />

už teď připravuji lépe – chodím nyní<br />

pravidelně na kurzy sebeobrany, abych<br />

měla alespoň nějaké základy, které pak<br />

mohu v případě nutnosti prohlubovat.<br />

Co se rodičů týče, měla jsem a mám<br />

z jejich strany ve svých nápadech podporu,<br />

ačkoliv o mě mají pochopitelně<br />

strach. Nedávají to však najevo, aby mě<br />

neovlivňovali.<br />

Ušla jste pár tisíc kilometrů, putovala<br />

jste do neznáma, našla si svou psí<br />

kamarádku a nyní vám vychází kniha.<br />

Co dalšího byste ráda uskutečnila?<br />

V mé hlavě se plánů honí hned<br />

několik, ale ten nejbližší je přechod<br />

Jižní Ameriky od Atlantiku<br />

k Pacifiku s návštěvou české komunity<br />

v Argentině, ráda bych na cestu<br />

vyrazila teď na podzim, tak snad se<br />

mi to podaří, dělám pro to maximum.<br />

Jestli to zvládnu celkově, je věc druhá<br />

a vlastně nepředvídatelná.<br />

Chtěla jsem to<br />

prostě jen zkusit<br />

a splnit si sen<br />

dojít někam<br />

hodně daleko<br />

17<br />

Stejně jako cestovatel Ladislav Zibura<br />

se mnohdy setká s místními, kteří mu<br />

pomohou, pozvou ho k sobě domů,<br />

pohostí ho, setkala jste se i vy na svých<br />

cestách s vřelostí místních obyvatel?<br />

A jste s nimi dál v kontaktu?<br />

Ano, ráda říkám, že na dobré a zlé lidi<br />

lze narazit všude, ale těch hodných je<br />

vždy více a čím víc člověk na východ od<br />

nás jde, tím vřelejší srdce potkává. Stalo<br />

se mi to tedy hned několikrát a výhoda<br />

moderní doby je, že téměř každý má<br />

nějakou sociální síť, takže s většinou<br />

jsem v kontaktu. Na jiné mám třeba<br />

adresu, takže jsem jim pak z cíle své<br />

cesty posílala pohled, ale kdo ví, jestli<br />

dorazil.<br />

Co vás na sólo cestování baví? Přeci<br />

jen pro ženu to není úplná procházka<br />

růžovou zahradou, může ji na cestě<br />

potkat mnohé nebezpečí. Jak rodiče<br />

obecně snášejí vaše cestování na<br />

vlastní pěst?<br />

Mě na tom asi baví překonávání a nutnost<br />

spoléhat se jen na své znalosti<br />

NICOLETTE HAVLOVÁ (* <strong>19</strong>99)<br />

Rodačka z Havířova, začátečnice v dálkových trecích a cestování nalehko<br />

s ultralight výbavou. Navštívila bezmála 40 zemí světa na všech obydlených<br />

kontinentech. Nejraději poznává svět stopem a po svých, se spaním<br />

pod hvězdnou oblohou či u místních. Má zkušenosti s průvodcováním<br />

v horách, ale také s životem ve vlastnoručně přestavěné dodávce. Několik<br />

let strávila v zahraničí, konkrétně v Anglii a Austrálii, kde vystudovala<br />

marketing. Nyní jí vyšla knižní prvotina s názvem Pouť k branám Orientu,<br />

která pojednává o 2025 kilometrů dlouhém osamoceném putování do<br />

Istanbulu a zároveň odhaluje životní příběh mladé cestovatelky.


text: Martina Vlčková<br />

foto: Euromedia, archiv Jana Hocka<br />

18<br />

ROZHOVOR<br />

Jít středem<br />

země…<br />

Na začátku 90. let jezdil vystudovaný biolog<br />

a tělocvikář Jan Hocek po světě a vyhledával<br />

zajímavé lokality pro zájezdy. Dnes je z něj<br />

uznávaný fotograf a autor řady knih, které motivují,<br />

inspirují a ukazují cestu. A to doslova.<br />

JAN HOCEK (* <strong>19</strong>70)<br />

Váš nový cestopis mapuje takzvanou<br />

Centrální stezku. Co o ní můžete<br />

prozradit?<br />

Jde o třetí nejdelší samostatnou trasu<br />

Via Czechia, měří 1036 km, spojuje<br />

nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR<br />

a vede přibližně středem země. A taky<br />

se jedná o první dálkovou trasu u nás,<br />

která má samostatné trasy pro pěší,<br />

cyklisty, běžkaře i vodáky.<br />

Jak dlouho vám trvalo tuhle stezku<br />

projít a jakou formou jste to dělal?<br />

Celá práce na této trase mi zabrala<br />

přibližně rok. Nejprve jsem musel<br />

vytvořit koncept trasy – u této bylo<br />

základní myšlenkou vést ji přes středy<br />

České republiky, kterých kupodivu u nás<br />

najdeme několik. Přibližně dva měsíce<br />

mi pak zabral průzkum v terénu, kdy<br />

bylo potřeba trasu projít pěšky a projet<br />

na kole, část se mi podařilo i projet<br />

na běžkách a z minulých let jsem měl<br />

i splutou Berounku a Sázavu. Často jsem<br />

se na některá místa vracel, ať už kvůli<br />

počasí, fotkám nebo jsem hledal lepší<br />

alternativy cest. Na podzim jsem pak<br />

psal text knihy, zpracovával fotografie,<br />

mapy nebo výškové profily. Dalším<br />

důležitým aspektem stezek Via Czechia<br />

je i možnost ubytování podél trasy –<br />

bylo tedy třeba vytipovat nejvhodnější<br />

ubytování, z nichž mnohé jsem osobně<br />

vyzkoušel a v knize je doporučuji.<br />

Různá místa přinášejí různé pocity. Co<br />

ve vás tahle trasa vyvolala?<br />

Jít středem země je jiné než putovat<br />

po hranicích. Po Severní stezce a Jižní<br />

stezce jsem se tak na tuto trasu velmi<br />

těšil. Je to autentičtější Česko, než jsou<br />

příhraniční hvozdy – trasa je velmi pestrá<br />

a prochází jak horami, tak i mnoha údolími,<br />

vede přes městečka, vesnice a častokrát<br />

skrz takovou tu naši „obyčejnou<br />

krajinu“, která je ale nesmírně půvabná<br />

a často přehlížená.<br />

Součástí knihy jsou i ukázky z vašeho<br />

deníku. Za jakých podmínek vznikal?<br />

Obvykle si během cesty píšu poznámky<br />

na papír a hned po návratu, a ještě za<br />

čerstvé paměti, vše přepisuji do finálních<br />

textů. To už dělám doma na počítači.<br />

Často se mi vybaví vzpomínky nebo<br />

mě něco napadne i při třídění a úpravě<br />

fotografií, a to je pak další příležitost<br />

k tomu deník doplnit. Úryvky z deníku<br />

ale nejsou jenom zachycené příhody –<br />

jsou to i různé úvahy nebo myšlenky, nad<br />

kterými při putování přemýšlím.<br />

A čím jste se řídil při výběru fotek?<br />

Je to jeden z nejtěžších a zároveň<br />

nejradostnějších úkolů při tvorbě mých<br />

knih. Snažím se jednotlivá místa zachytit<br />

v různých ročních obdobích nebo<br />

denních časech a výsledkem je poměrně<br />

široké portfolio fotek, z něhož pak musím<br />

vybrat přibližně 8–10 na každou kapitolu.<br />

Převládají krajiny, ale doplňují je i nejrůznější<br />

detaily, architektonické záběry<br />

nebo čistě náladové fotografie, kvůli kterým<br />

je zapotřebí vstávat ve čtyři hodiny<br />

ráno a za tmy šlapat na vrchol kopce.<br />

Zažil jste během svého putování nějakou<br />

zajímavou příhodu?<br />

Napadá mě jedna, kdy jsem jednoho<br />

večera byl „zatknut“ v četnické stanici<br />

Absolvent Přírodovědecké fakulty<br />

a FTVS Univerzity Karlovy v Praze,<br />

původně VŠ učitel na katedře<br />

sportů v přírodě FTVS UK. Řadu<br />

let cestuje profesionálně – nejprve<br />

coby průvodce a skaut<br />

dobrodružné cestovní kanceláře,<br />

později i jako fotograf na volné<br />

noze. Je autorem řady knih (např.<br />

Nejhezčí dobrodružné výpravy,<br />

Českem od severu k jihu, Nejhezčí<br />

místa světa).<br />

v Rabštejně nad Střelou. V chládku tlustých<br />

zdí tohoto domu jsem se večer po<br />

své úmorně horké cestě ze Žlutic ocitl<br />

i já. Ne že bych se ale dopustil nějakého<br />

přestupku – zdejší četnická stanice<br />

není ve skutečnosti žádná šatlava pro<br />

zadržování zloduchů, nýbrž tento název<br />

nese budova informačního centra, kde<br />

do poloviny minulého století skutečně<br />

četníci úřadovali. Dorazil jsem už po<br />

zavírací hodině na pozvání Ondřeje<br />

Fábery, předsedy spolku Postřelí a velkého<br />

znalce celé oblasti. Během večera<br />

jsme probrali možnosti ideálního vedení<br />

trasy Centrální stezky a také služby,<br />

které může četnická stanice poutníkům<br />

nabídnout. Během inspirativního<br />

setkání se mi podařilo nejenom nasát<br />

spoustu vědomostí, ale také téměř zlikvidovat<br />

zásoby jejich vynikající domácí<br />

bezinkové limonády a doplnit tak vypocené<br />

tekutiny. Spolku Postřelí tak patří<br />

dvojnásobné poděkování!


Co vám vlastně cestování dává. Proč<br />

se mu věnujete?<br />

V mládí jsem hodně sportoval – závodně<br />

jsem dělal atletiku, lyžování, jezdil na<br />

kole a zkoušel i jiné sporty. Pak jsem<br />

postupně zjistil, že pohyb v přírodě,<br />

spojený s focením a poznáváním krajiny<br />

mě více naplňuje, než tomu bylo při prostém<br />

polykání kilometrů a měření časů.<br />

Dělám to, co mě baví a zároveň při tom<br />

vlastně pracuji.<br />

Doprovází vás na vašich cestách<br />

někdo?<br />

Jak kdy. Často putuji sám, ale mnoho<br />

míst jsme procestovali s rodinou – přešli<br />

jsme společně kupříkladu Beskydy,<br />

Jeseníky nebo Rychlebské hory, na<br />

skialpech přejeli hřeben Krkonoš nebo<br />

část Velké Fatry a na kanoi jsme s dětmi<br />

spluli většinu českých řek. Někdy se na<br />

cesty vydávám i jako průvodce a putuji<br />

s klienty – naposledy jsem takto přešel<br />

jednu z nejtěžších túr světa, bhútánský<br />

Snowman Trek.<br />

Kde se vám zatím líbilo nejvíc?<br />

Mám vystudovanou biologii, a proto<br />

také preferuji místa přírodně cenná<br />

a pokud možno stranou masové turistiky.<br />

Jsou to kupříkladu vysoké hory,<br />

polární oblasti nebo ostrovy uprostřed<br />

oceánů. Místa, kde najdeme divočinu,<br />

zvířata nebo jedinečné lesy. Do těchto<br />

lokalit vyrážím sám a někdy i se svými<br />

klienty jako průvodce zájezdů na míru,<br />

které organizuji.<br />

Co nikdy nesmí chybět ve vaší<br />

výbavě, ať už po Čechách nebo po<br />

zahraničí?<br />

Bezesporu je to fotografická výbava.<br />

Snažím se ji sice omezit na to nejnutnější,<br />

ale i tak fotoaparát, několik<br />

objektivů, baterie a další drobnosti váží<br />

kolem 4–5 kilogramů. Ostatní se mění<br />

podle podmínek, prostředí i typu akce<br />

– jiné věci si vezmu na plavbu plachetnicí<br />

po polynéských ostrovech a jiné na<br />

cestu po Aljašce.<br />

Co byste poradil lidem, kteří zatím<br />

nenašli odvahu poznávat krásy naší<br />

planety na vlastní pěst?<br />

Určitě bych doporučil zjistit si o zemi,<br />

kam cestují, co nejvíce informací. Velmi<br />

často totiž na místě samotném už není<br />

mnoho možností měnit plány a cestovatelé<br />

tak mohou minout spoustu<br />

zajímavých míst.<br />

Jednu dobu jste se zabýval zážitkovými<br />

kurzy pro manažery. Jak se vám<br />

dařilo je rozhýbat a třeba i změnit styl<br />

jejich myšlení?<br />

Byla to velmi zajímavá doba, kdy nastal<br />

boom manažerských teambuildingů.<br />

Vzpomínám, jak jsme se s řediteli velkých<br />

firem plazili bahnem nebo se vrhali<br />

ze skal do zatopených lomů. Prolomit<br />

ostych a nastartovat akci se nám<br />

většinou dařilo zajímavými aktivitami,<br />

pobytem v přírodě nebo silnou dávkou<br />

adrenalinu.<br />

Co vás čeká dál?<br />

Budu pracovat na další knížce – šesté<br />

trase Via Czechia, která povede po historické<br />

hranici Čech a Moravy. Loni jsme ji<br />

projeli na kole s manželkou, letos na jaře<br />

ji ještě chci projít pěšky. Je to zajímavá<br />

trasa s mnoha historickými souvislostmi<br />

a také vede po hlavním evropském<br />

rozvodí. Také chci vyrazit na Slovensko<br />

a projít část stezky, kterou bych chtěl<br />

v budoucnu publikovat. Po několika<br />

letech, kdy nás trápil čínský virus, se<br />

konečně zase chystám za hranice –<br />

navštívím Galapágy a na podzim asi<br />

pojedu za zvířaty do keňských národních<br />

parků.<br />

<strong>19</strong><br />

Via Czechia<br />

Stezky Via Czechia představují ucelený, důkladně zmapovaný<br />

a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových<br />

tras v České republice. Celkem 6 tras je vyznačeno samostatně pro<br />

pěší turistiku, cykloturistiku a částečně pro zimní turistiku na lyžích nebo<br />

vodácké putování. Síť aktuálně čítá dohromady přibližně 10.000 kilometrů<br />

tras – tedy téměř nekonečné možnosti poznávat celoročně a různými<br />

způsoby českou krajinu, přírodu, památky nebo poutní místa. O stezkách<br />

byly zatím vydány 4 knihy v nakladatelství Euromedia. Více info najdete<br />

na www.viaczechia.cz<br />

Universum, 499 Kč, vychází 3. dubna


text: Martina Vlčková<br />

foto: Jaroslav Fikota<br />

20<br />

ROZHOVOR<br />

Nemoc<br />

nejen bere,<br />

ale také<br />

dává<br />

Máte problémy se zdravím a točíte se<br />

v bludném kruhu? Pak přišel čas zastavit<br />

se a změnit přístup. Inspiraci najdete<br />

v knihách lékaře Jana Vojáčka, který se<br />

specializuje na funkční medicínu. Ta zatím<br />

poslední se jmenuje Umění nemoci.<br />

Impulsem k napsání vaší novinky bylo<br />

vaše vlastní onemocnění. Co přesně<br />

se stalo?<br />

Impulsy už jsem z různých stran dostával<br />

předtím, než ve mně tato myšlenka<br />

definitivně uzrála. Filozofie Umění být<br />

zdráv, kterou dlouhodobě razím, se<br />

najednou zdála odtržená od nemocných<br />

lidí a že je pouze jednou stranou<br />

mince. Chtělo to poukázat na tu druhou<br />

a tou je stav nemoci a jak se k nemoci<br />

dá přistoupit jinak než jako k chybě těla<br />

či genů. Moje nemoc nebyla závažná<br />

– horečka, kašel, rýma, bolest v krku,<br />

nicméně těch pár dní mi stačilo právě<br />

k ukotvení myšlenky sepsat Umění<br />

nemoci.<br />

Media. Nakonec jsem měl pocit to<br />

trošku zjemnit na Umění nemoci.<br />

Knihu vydalo jedno ze samostatných<br />

nakladatelství Albatros Media jménem<br />

CPress. Jak se vám spolupracovalo<br />

s jeho týmem?<br />

Redaktorka Jarmila Frejtichová je<br />

úžasná pečovatelka, která velmi vnímavě<br />

dohlíží a pomáhá celému procesu<br />

tvorby mých knih. A s Věrou Keilovou<br />

jsem začal spolupracovat od první<br />

knihy proto, že mimo jiné jako redaktorka<br />

časopisu Meduňka má ohromné<br />

zkušenosti na poli alternativních postojů<br />

a vnímání života a zdraví. Krásně nám<br />

to klape.<br />

Co vlastně chcete lidem předat? Co<br />

byste byl rád, aby si z přečtení vaší<br />

novinky odnesli?<br />

Změnu postoje k sobě, k tělu a nemoci.<br />

Rád bych, aby nemoc byla vnímána jako<br />

šance na změnu. Z mého pohledu je<br />

velmi potřeba porozumět stavu nemoci,<br />

co vlastně nemoc skutečně je a kam nás<br />

směřuje. Co nám nejen bere, ale také<br />

dává. Mnohé pohledy mohou vyznívat<br />

kontroverzně, snažil jsem se vše podat<br />

s citem a pokorou. Věřím, že po přečtení<br />

knihy už lidé budou na nemoc,<br />

sebe a své tělo pohlížet jinak a pochopí,<br />

jak k sobě přistupovat tak, aby kvalita<br />

jejich života šla nahoru, ačkoliv se třeba<br />

z pohledu medicíny nevyléčí.<br />

Jak dlouhá byla cesta od nápadu<br />

k realizaci?<br />

Trvalo to pár týdnů, samotnou knihu<br />

jsme pak tvořili rok. Když v sobě řeším<br />

nějakou tematiku, tak vnímám, co mi<br />

začne od druhých lidí přicházet za informace.<br />

Třetí kniha měla být původně jen<br />

prostě Buď zdráv, a dokonce jsem ji jako<br />

takovou začal psát. Pak ale ke mně přišla<br />

myšlenka Umění být nemocný, která<br />

zaujala i ostatní, včetně mojí redaktorky<br />

Jarmily Frejtichové a lidí z Albatros<br />

Co vám vlastně psaní přináší?<br />

Obrovskou sebereflexi a utřiďování vlastních<br />

myšlenek, postojů a toho, jak jsem<br />

na tom s danými tématy, o kterých píšu,<br />

sám o sobě. Vše co píšu, žiju. Psaní si<br />

ohromně užívám. Jsem introvert, i když<br />

to tak někdy na přednáškách nevypadá,<br />

ale čerpám energii ze samoty. Na psaní<br />

knih jsem si po domluvě s manželkou<br />

vyšetřil vždy několik dní na některém<br />

osamoceném místě v chatičce, a byl jen<br />

s přírodou, sám se sebou a psal.<br />

Jaké chyby nejčastěji děláme? Čím si<br />

podle vás nejvíc ničíme život a zdraví?<br />

Nenazval bych to chybami, ale nevědomým<br />

jednáním, které je ve výsledku<br />

nepoznaně sebedestruktivní. Na prvním<br />

místě je to naše vlastní mysl, o které<br />

toho často moc nevíme a je potřeba<br />

mentálním a duševním pochodům lépe<br />

porozumět. A na základě toho bychom<br />

si měli nastavit své prostředí a životní<br />

návyky tak, aby podporovaly naše tělo,<br />

tvorbu energie a odolnost.


Jak vůbec vnímáte dnešní dobu?<br />

V čem vás fascinuje, a co se vám<br />

naopak ani trochu nelíbí?<br />

Snažím se co nejméně hodnotit vnější<br />

svět a spíše poznávat ten svůj vnitřní.<br />

Nicméně dnešní dobu vnímám jako<br />

velmi dynamickou křižovatku, kde se<br />

nyní rozhoduje, kam se jako lidstvo<br />

vydáme dál. Líbí se mi ten ohromný<br />

potenciál, kterým v tom je skrytý<br />

a nelíbí se mi, jak je veřejnost manipulována<br />

směrem, který považuji za<br />

nelidský.<br />

Co člověka čeká, když se k vám<br />

objedná?<br />

V současné době dělám skupinové konzultace,<br />

to znamená, že takového klienta<br />

čeká čtyřhodinový společný seminář<br />

o počtu do osmi lidí, rozděleno na muže<br />

a ženy, kde probíráme principy zdraví<br />

a nemoci a vztahujeme to k individuálnímu<br />

příběhu každého účastníka. Na<br />

základě toho každému doporučím další<br />

kroky a za několik měsíců se potkáme<br />

znovu a vyhodnotíme, jak se nám to<br />

daří, tedy co a jak se mění.<br />

21<br />

Původně jste vystudoval lékařskou<br />

fakultu Univerzity Palackého<br />

v Olomouci. S jakou představou jste<br />

tam nastupoval?<br />

Mně se vlastně na medicínu moc<br />

nechtělo, udělal jsem to zcela automaticky,<br />

protože jsem měl pocit, že se to<br />

takto ode mě očekává. Jsem z doktorské<br />

rodiny – táta je chirurg, děda<br />

patolog, strejda a teta internisti, takže<br />

vzhledem k rodokmenu byla moje<br />

cesta jasná. Jenže já jsem byl trošku<br />

jiný než moje rodina, vnímal jsem člověka<br />

vždy jako celek, a ne jakou soubor<br />

jednotlivých částí. Proto jsem v průběhu<br />

studia ani netušil, co pak budu<br />

dělat a na pár let po promoci utekl<br />

k profesionálnímu fotbalu. To mi dalo<br />

hodně krásných zážitků, ale také stresu.<br />

Po několika letech profi fotbalu jsem<br />

začal mít dojem, že už toho bylo dost<br />

a že bych měl naskočit do medicíny.<br />

A jak jste objevil funkční medicínu?<br />

Každý den s mým parťákem Filipem<br />

Duškem, s nímž jsme vybudovali<br />

kliniku Endala, zkoumáme novinky ze<br />

světa. A Filip jednou objevil funkční<br />

medicínu a neuvěřitelně to zapadlo<br />

do našich představ o tom, jak se dá<br />

s klienty metodicky pracovat. Funkční<br />

medicínu vnímám jako most mezi<br />

klasickou medicínou a medicínou komplexní,<br />

celostní. Lékaři funkční medicíny<br />

respektují klasickou medicínu a rozumí<br />

jejím postupům a závěrům, jen šli<br />

v úvaze o chronických nemocech jiným<br />

směrem a začali více komplexně zkoumat,<br />

proč je daný člověk nemocný. Tím<br />

se otevřelo zcela jiné pole vlivů, které<br />

se dají popsat ve třech oblastech – role<br />

myšlení a emocí, role životního stylu<br />

a role prostředí. V nich se pak pátrá po<br />

různorodých vlivech, které u konkrétního<br />

člověka vedou ke vzniku nemoci.<br />

Jste velmi vytížený. Jak se vám daří<br />

skloubit práci se soukromým životem?<br />

Rodina je pro mě na prvním místě, což<br />

znamená, že ji musím zabezpečit a zároveň<br />

chci s malými dcerami a ženou<br />

trávit co nejvíce času. Dle toho volím<br />

veškeré aktivity, tedy práci na klinice,<br />

tvoření projektu klubu Umění být zdráv,<br />

psaní knih, různé přednášky a besedy.<br />

Daří se mi to skloubit tak na 80 %, což je<br />

docela dobré, může to být lepší a na to<br />

se těším.<br />

Co vám do života přineslo otcovství?<br />

Víc než všechny vysoké školy a kurzy.<br />

Otcovství je pro mě obrovská možnost<br />

do hloubky poznat sám sebe. Dcery<br />

Lota a Ema jsou fascinující, nádherné<br />

bytosti a učitelky. Lotynce je rok a půl<br />

a otevírá mé srdce každým úsměvem,<br />

pětiletá Emička mě školí hlavně v trpělivosti<br />

a přijetí projevů emocí. Tím mě<br />

učí se nebát projevit, což byl můj vzorec<br />

z dětství – syndrom hodného chlapce,<br />

který se moc neprojevuje. Učí mě také,<br />

jak si říci o naplnění svých potřeb, to<br />

znamená být zdravě sobecký.<br />

CPRESS, 429 Kč, již vyšlo<br />

Jan Vojáček (* <strong>19</strong>81)<br />

Vystudoval Lékařskou fakultu UP<br />

v Olomouci a obor funkční medicína<br />

na Univerzitě v Jižní Kalifornii.<br />

Také se dlouhá léta věnoval fotbalu,<br />

a to i na profesionální úrovni. Dnes<br />

působí na klinice Endala, kde se<br />

věnuje hledání skutečné příčiny<br />

onemocnění. Na kontě má knihy<br />

Umění být zdráv, Akutní kardiologie<br />

do kapsy, Rozhodni se být<br />

zdráv a nově Umění nemoci.<br />

Jaké plány máte pro nejbližší měsíce?<br />

Na co se těšíte?<br />

Těším se, že strávím více intenzivního<br />

času s rodinou, protože jsme se rozhodli,<br />

že dokud jsou dcery malé, tak<br />

budeme žít dva měsíce ve Španělsku<br />

– odjíždíme na konci května. Moje žena<br />

si v Barceloně splní jeden ze svých snů<br />

a absolvuje zkoušku v jógovém učení<br />

Jivamukti, které ji naplňuje. Pak pojedeme<br />

po pobřeží až do Valencie a na<br />

závěr se vrátíme zpátky do Barcelony.<br />

Zároveň se těším na zpětnou vazbu<br />

od lidí na knihu Umění nemoci, dále<br />

máme úžasné plány s klinikou Endala<br />

a klubem Umění být zdráv. A také chci<br />

začít tvořit čtvrtou knihu, která pravděpodobně<br />

bude o zdravém stárnutí nebo<br />

o rodinném systému. Uvidíme, počkám<br />

si na ten správný impuls.


22<br />

UKÁZKA<br />

foto: archiv Michaela Žantovského<br />

Michael Žantovský:<br />

S prominutím<br />

řečeno<br />

Spisovatel a překladatel Michael Žantovský je obdařen<br />

pozorovacím talentem a jemným, inteligentním humorem,<br />

o čemž svědčí jeho nová kniha. Zábavným způsobem v ní<br />

rekapituluje fantastickou jízdu, kdy byl poradcem a mluvčím<br />

Václava Havla a diplomatem. Tehdy se setkával s prezidenty,<br />

premiéry, králi a královnami, hollywoodskými a rockovými<br />

hvězdami. Dílo ilustrované fotografiemi slavných a mocných<br />

vydalo nakladatelství PROSTOR.<br />

PROSTOR, 497 Kč, již vyšlo<br />

Někdy počátkem devadesátých let<br />

minulého století jsme byli s jedním<br />

kamarádem pracovně v New Yorku na<br />

konferenci OSN o dětech. Kamarád<br />

psal divadelní hry, ale tenkrát zrovna<br />

dělal československého prezidenta.<br />

Měl také rád filmy a muziku, a tak mě<br />

napadlo, že bychom mohli zajít na<br />

návštěvu k Woodymu Allenovi. Woody<br />

točí filmy, ale také má rád muziku<br />

a občas píše i divadelní hry. Zazvonili<br />

jsme u Woodyho na Páté avenue, ale<br />

právě nebyl doma, a tak mě napadlo,<br />

že bude možná u Mii Farrowové, jež<br />

bydlela na protější straně Central<br />

Parku. Woody tenkrát s Miou chodil,<br />

dával jí hlavní role ve svých filmech<br />

Přišli jsme na Park West a já okamžitě<br />

poznal dům, kde Mia bydlí, protože<br />

jsem si ho pamatoval z filmu Rosemary<br />

má děťátko. Když jsem ale portýrovi<br />

řekl, že jdeme s kamarádem za Miou,<br />

odbyl nás s tím, že tohle je Dakota<br />

House a že Mia bydlí o dům dál a na<br />

natáčení Rosemary si Dakotu jenom<br />

půjčila. Abych se blýskl svými encykloa<br />

měli spolu i malého Satchela, ale<br />

nemohli se domluvit, kdo bude jednou<br />

týdně vytírat schody, a proto bydleli dál<br />

odděleně. To bylo samozřejmě ještě<br />

předtím, než Woody Mie zahnul s její<br />

devatenáctiletou adoptovanou dcerou<br />

a než Mia obvinila Woodyho z pedofilie<br />

a znásilnění její jiné adoptované<br />

dcery. Satchel si pak raději začal říkat<br />

Seamus, a když se na to přišlo, přejmenoval<br />

se na Ronana. Následoval čtvrt<br />

století dlouhý konflikt, proti kterému<br />

jsou dějiny americké občanské války<br />

idylickým leporelem. Vydrhnout jednou<br />

za týden schody se někdy nezdá být<br />

přemrštěně vysoká cena za zachování<br />

rodinného klidu.<br />

Procházka přes Central Park byla moc<br />

příjemná. Mého kamaráda, jenž byl<br />

bytostně zvědavý, zajímalo, kdo jsou<br />

ti dva příjemní mladí muži, kteří jdou<br />

celou cestu za námi, ale všechno se<br />

vyjasnilo, když nás zdvořile požádali<br />

o peněženky. Snažil jsem se jim vysvětlit,<br />

že můj kamarád dělá prezidenta<br />

a nemá moc peněz, ale ze způsobu,<br />

jakým jeden z nich mával baseballovou<br />

pálkou, se zdálo, že nejsou logickým<br />

argumentům přístupní. Transakce<br />

nicméně proběhla bez vážnějších incidentů<br />

a oba mladíci se i s peněženkami<br />

spokojeně vzdálili. Navrhl jsem, abychom<br />

kontaktovali policii, ale kamarád<br />

se obával, že by z toho mohl vzniknout<br />

mezinárodní incident, který by ohrozil<br />

náš vstup do NATO. Kromě toho měl<br />

při své vrozené slušnosti strach, že by<br />

policie chtěla, aby oba útočníky popsal,<br />

což by ho mohlo vystavit podezření<br />

z rasismu.<br />

Jack Nicholson, Václav Havel a Michael Žantovský


pedickými znalostmi, informoval jsem<br />

prezidenta, že v Dakota House zastřelil<br />

o deset let dříve Mark David Chapman<br />

Johna Lennona. Kamarád, jenž byl<br />

bytostně zvědavý, navrhl, že bychom<br />

se tedy mohli jít podívat za Yoko Ono,<br />

jenže portýr mu ten nápad s pomocí<br />

automatické osmatřicítky rozmluvil.<br />

Zazvonili jsme o dům dál u Mii, ale otevřel<br />

nám sám Woody Allen. Podíval se<br />

na nás a řekl, že Mia zrovna není doma,<br />

ať se stavíme někdy jindy. Než stačil<br />

zabouchnout dveře, strčil jsem do nich<br />

nohu a řekl mu, že vlastně hledáme<br />

jeho a že jsme až z Československa<br />

a tady kamarád je dramatik a prezident<br />

a rád by ho poznal, protože je<br />

bytostně zvědavý. Woodymu zalichotilo,<br />

že jsme za ním vážili cestu až<br />

z Československa, a pozval nás dál,<br />

i když jsem si všiml, že poplašné zařízení<br />

nechal zapnuté.<br />

Michael Žantovský<br />

(* <strong>19</strong>49)<br />

Vystudoval psychologii na Karlově<br />

univerzitě a na McGill University<br />

v Montrealu. V listopadu <strong>19</strong>89<br />

spoluzakládal Občanské fórum<br />

a stal se jeho tiskovým mluvčím. Od<br />

ledna <strong>19</strong>90 zastával funkci tiskového<br />

tajemníka a mluvčího prezidenta<br />

Václava Havla, byl také politickým<br />

koordinátorem kanceláře prezidenta.<br />

Zastával post velvyslance<br />

Československa a České republiky<br />

ve Spojených státech amerických<br />

(<strong>19</strong>92–<strong>19</strong>97), v Izraeli (2003–2009)<br />

a ve Velké Británii (2009–2015).<br />

Do češtiny přeložil téměř sedmdesát<br />

děl moderní angloamerické<br />

prózy, poezie a dramatu. Je autorem<br />

knižní monografie Woody<br />

Allen (<strong>19</strong>90) a překládal též Allenovy<br />

filmy a povídky. V nakladatelství<br />

PROSTOR vydal pod pseudony-<br />

mem Daniel Wolf špionážní thriller<br />

Ochlazení (2008). Napsal rovněž<br />

rozsáhlý životopis zesnulého českého<br />

prezidenta Havel (2014), který<br />

vyšel anglicky a česky a byl přeložen<br />

do mnoha dalších jazyků.<br />

Od srpna 2015 je ředitelem<br />

Knihovny Václava Havla, kde pečuje<br />

o politický, literární a duchovní<br />

odkaz této významné osobnosti<br />

našich novodobých dějin.<br />

23<br />

S Michaelem Žantovským se můžete setkat v sobotu 13. května v 16 hodin ve<br />

Velkém sále na knižním veletrhu Svět knihy Praha, kde svoji knihu představí.<br />

ZFILMOVÁNO<br />

NETFLIXEM


text: Jan David<br />

foto: archiv Karla Černého<br />

24<br />

ROZHOVOR<br />

Forenzní<br />

medicínu<br />

vyžadovala<br />

církev<br />

Od prehistorie lékařství, přes lidské tělo jako stroj plný<br />

trubic a táhel, po dění na přelomu 21. století. Knihu<br />

s názvem Lékařství, tematický svazek vydaný v rámci<br />

populární edice Velké dějiny zemí Koruny české,<br />

představuje specialista na dějiny lékařství<br />

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., editor a spoluautor.<br />

DOC. MGR. KAREL ČERNÝ, PH.D.<br />

(* <strong>19</strong>74)<br />

je přednostou Ústavu dějin<br />

lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.<br />

Vystudoval magisterský obor<br />

Kulturní dějiny na Jihočeské<br />

univerzitě, dále absolvoval doktorské<br />

studium Dějiny lékařství<br />

na 1. lékařské fakultě UK a v roce<br />

2013 se zde ve stejném oboru<br />

habilitoval. Odborně se zabýval<br />

řadou témat: dějinami prostituce,<br />

dějinami České psychiatrické<br />

společnosti a jejích předchůdkyň,<br />

historií jezuitského a dominikánského<br />

řádu zejména ve vztahu<br />

k dějinám lékařství nebo dějinami<br />

moru a morových epidemií.<br />

Už jste držel knihu Lékařství v ruce?<br />

Ještě ne, kniha odešla do tiskárny asi<br />

před dvěma, třemi týdny. Teď, v půlce<br />

března, ji ale čekám každou chvíli.<br />

Ptám se, protože určitě půjde o pořádnou<br />

bichli. Nedávno jsem dělal rozhovor<br />

o knize Dětství ze stejné edice,<br />

a pozitivně mě zaujala jak ztvárněním,<br />

tak rozsahem.<br />

Finální tiráž je podle předtiskové korektury<br />

na straně 695, takže ano, zhruba<br />

sedm set stran, plus barevné přílohy.<br />

Na knize, kterou jste editoval, ale<br />

i částečně psal, pracoval tým více než<br />

deseti lidí. Co jste měl na starosti?<br />

Byl jsem editorem historicky starší části<br />

knihy Lékařství, tedy od pravěku až po<br />

rok 1882–1883. To je zhruba polovina<br />

rozsahu, protože mladší období jsou<br />

logicky delší – detailů je víc. Na novější<br />

části knihy spolupracoval druhý spolueditor<br />

Petr Svobodný, starší kolega<br />

s obrovskými zkušenostmi. Zároveň<br />

jsem psal jednu z kapitol o lékařství<br />

v barokní době, řekněme od Bílé hory<br />

do roku 1740, do nástupu Marie Terezie.<br />

Jak se po dokončení knihy ohlížíte za<br />

tvůrčím procesem jejího vzniku?<br />

Je pro mě sice minulostí, protože máme<br />

neustále nové projekty, ale vnímám ji<br />

jako důležitou. Psal jsem i v jejím úvodu,<br />

že navazuje téměř přesně po dvaceti<br />

letech na knihu, kterou na stejné téma<br />

zpracoval zmíněný Petr Svobodný<br />

spolu s Ludmilou Hlaváčkovou. Když<br />

jste se dosud potřebovali zorientovat<br />

v tomto tématu, šli jste do „Hlaváčkové–<br />

Svobodného“.<br />

Oba dva jsou zároveň i spoluautory<br />

nové knihy…<br />

Měli jsme štěstí, že kolega Svobodný,<br />

ředitel Ústavu dějin Univerzity<br />

Karlovy a archivu Univerzity Karlovy<br />

je stále aktivně činný. Stejně tak paní<br />

Hlaváčková, která je na naší fakultě<br />

zaměstnaná od roku <strong>19</strong>61, přestože je jí<br />

86 let. Toho bylo potřeba využít. Vyzvali<br />

jsme tedy tyto dva zkušené kolegy<br />

a doplnili tým o celou řadu dalších.<br />

Vytvořili jsme tím pádem dílo, které<br />

je mnohem podrobnější, co se týká<br />

jednotlivých období. S přehledem mohu<br />

říct, že naše kniha bude na další dvě<br />

desetiletí základem, o který se v tématu<br />

historie lékařství můžeme opírat.<br />

Zní logicky, že jste se jako docent<br />

z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků<br />

1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy<br />

stal editorem této knihy. Přesto, jak<br />

k tomu došlo?<br />

S nápadem na vznik knihy přišlo nakladatelství<br />

Paseka už před řadou let. Asi<br />

pět let jsem to ale odmítal, protože naše<br />

komunita je velmi malá. Říkal jsem<br />

třeba – poslouchejte, tento autor je<br />

proděkanem, který nejdřív musí skončit,<br />

jinak nám to nenapíše. Další kolegyně si<br />

zase musí dodělat doktorát. A podobně.


Čekali jsme, než se lidé uvolní, a v roce<br />

2018 jsme to celé začali koncipovat. Po<br />

počátečních diskuzích jsme se rozhodli<br />

pro klasický chronologický výklad<br />

uspořádaný po jednotlivých historických<br />

epochách od starověku, přes středověk,<br />

renesanci, barokní medicínu, osvícenství<br />

a tak dále.<br />

Zjistil jsem, že terapie ve 14. století<br />

mohla být dost dramatická. Jeden<br />

z rukopisů zmíněných v knize představuje<br />

místa určená ke kauterizaci<br />

neboli terapeutickému pálení.<br />

Překvapilo něco při přípravách knihy<br />

a editaci vás?<br />

V každé kapitole je něco nového oproti<br />

tomu, co jsme dosud věděli. Je to<br />

dokonce pravidlo. V mé kapitole došlo<br />

k výraznému přehodnocení vztahu<br />

k vědě. Je to odhalení, že medicína<br />

v této době má jinou pozici, než se<br />

dosud soudilo. Zcela nově teď víme,<br />

že pražská lékařská fakulta měla vztah<br />

nejen k vídeňské lékařské fakultě, ale<br />

také k innsbrucké lékařské fakultě.<br />

Co tyto vztahy přinášely?<br />

Innsbrucká lékařská fakulta byla<br />

založena v 70. letech 17. století – takže<br />

je na rozdíl od nás velmi mladá, my<br />

jsme středověká fundace. Od profesorů<br />

z Innsbrucku jsme ale přebírali<br />

učebnice, protože byly ve své době<br />

obsahově progresivní. Těží z mechanistických<br />

principů, že tělo je jako stroj<br />

plný trubic a táhel. Barokní medicína už<br />

není bezduchým opakováním několika<br />

stereotyp ních středověkých autorů, jak<br />

vyplývá i z pražského seznamu doporučené<br />

literatury ke studiu medicíny<br />

z roku 1693. Objevují se jména jako<br />

René Descartes. Jsou tam prokazatelně<br />

jména protestantských autorů.<br />

Dokonce na konci příručky je stručná<br />

zmínka ve smyslu: „Když u nás dostudujete<br />

medicínu, nezůstávejte sedět na<br />

zadku, a jeďte do světa. Mimo Paříže,<br />

Montpellieru nebo Říma zmiňují dvě<br />

protestantské fakulty, jednu v Kodani,<br />

druhou v Leidenu. V době vrcholícího<br />

baroka se studentům na medicíně<br />

v Praze doporučuje – mimo jiné – si<br />

zajet na protestantské univerzity a tam<br />

se poučit.<br />

Věda už tedy byla nad náboženskými<br />

spory?<br />

Cenzura do toho nějakým způsobem<br />

zasahovala, ale velmi málo. Snažím se<br />

v knize vysvětlit, že církev už v této<br />

době zcela jednoznačně uznává autoritu<br />

lékařů a říká: „Přírodovědecké věci<br />

musí řešit lékaři!“ Proto také vzniká<br />

forenzní medicína, kterou církev vyloženě<br />

vyžaduje a spolupracuje s ní.<br />

Co z toho má?<br />

Zabývá se hodně tématy, která jsou<br />

pro církev důležitá. Třeba jak dlouho<br />

může trvat těhotenství. Když otec<br />

zemře, a dítě se narodí patnáct měsíců<br />

po jeho smrti, může být manželské?<br />

Církevní komentátoři se vůbec nesnaží<br />

tvrdit, že to vědí oni, protože to vyčetli<br />

v bibli. Tam to není. Naopak chtějí po<br />

lékařích, aby jim řekli, jak to ve skutečnosti<br />

bylo. Šlo o rozdělení odborných<br />

kompetencí.<br />

Navzájem si tedy nelezli do zelí?<br />

Ano. Přírodovědecké věci spadaly<br />

lékařům, kteří zase říkali: „Co se týká<br />

náboženství, to se musíte zeptat kněží,<br />

do toho se nemícháme.“ Jestli tam<br />

někde vzniká podle mého názoru podceňované<br />

napětí, tak není mezi vědci,<br />

lékaři a kněžími, ale mezi skupinami<br />

intelektuálů a obyčejnými lidmi.<br />

Jak byste ještě přiblížil lékařství<br />

v době barokní?<br />

Obecně je barokní doba považována<br />

za dobu temna, spojujeme si ji<br />

s útlakem českého národa. Bílou horu<br />

obecně vnímáme jako katastrofu – přichází<br />

po ní Obnovené zřízení zemské,<br />

roztahují se u nás Habsburkové,<br />

a všechno nám tady zkazí, že?<br />

Paseka, 890 Kč, již vyšlo<br />

Jak to vidíte vy?<br />

Když se podíváte na dějiny lékařské<br />

fakulty, tak je to přesně naopak. V 16.<br />

století lékařská fakulta dokonce nefunguje,<br />

protože po roce 1527 zašla na<br />

úbytě. Celé století tady není. Respektive,<br />

máme ji papírově, z hlediska právního<br />

jsme nezanikli, ale nebyli tady žádní<br />

profesoři ani studenti, neexistovala<br />

výuka. Pak došlo k našemu slavnému<br />

vítězství na Bílé hoře – tím myslím naši<br />

katolickou stranu – a výsledkem bylo<br />

předání skomírající Univerzity Karlovy<br />

jezuitům, kteří okamžitě zorganizovali<br />

dvě chybějící světské fakulty, tedy práva<br />

a medicínu.<br />

Jakou tehdy měla Univerzita Karlova<br />

pověst?<br />

V době předání jezuitům byla nevýznamnou<br />

lokální střední školou, kde<br />

byla jenom filozofická fakulta. Náš tradiční<br />

pohled na dějiny 16. století je velmi<br />

stereotypní – slavná doba, Veleslavín,<br />

rozvoj českého jazyka… Když se ale podíváte<br />

na akademickou vzdělanost, tak to<br />

tomu úplně neodpovídá.<br />

Zaujal mě ve vaší části měnící se vztah<br />

k sebevraždám, které měla křesťanská<br />

společnost podle obecného pohledu<br />

na tehdejší zvyklosti zcela odmítat<br />

a dokonce trestat. Najednou v knize<br />

vidím, že to může být jinak?<br />

Ano, je to jeden z mnoha zajímavých<br />

detailů. Vztah k problematice duševních<br />

chorob je v minulosti komplikovanější,<br />

než se dlouhou dobu soudilo. K tomuto<br />

faktu ale není příliš mnoho další literatury,<br />

než tam píšu. Něco dalšího znám<br />

z jezuitských pramenů naznačujících,<br />

že se společnost byla schopná podívat<br />

na tuto problematiku méně pověrčivým<br />

způsobem, než bychom očekávali.<br />

25


text: Vavřinec Fiala<br />

26<br />

PROMOTION<br />

Vraždy ke kafíčku<br />

Detektivka nemusí<br />

obnášet potoky krve<br />

a vyhřezlé vnitřnosti,<br />

jak se nás někdy snaží<br />

přesvědčit drsné severské<br />

krimi. Detektivka může<br />

být i zábavná, vtipná<br />

a prostě milá. Světem teď<br />

hýbe trend takzvané „cozy<br />

crime“. A tyto „pohodové<br />

detektivky“ už dorazily i do<br />

českých knihkupectví!<br />

Detektivky jsou jako sukně – mění se<br />

podle módy. Začaly v devatenáctém<br />

století jako temné a mysteriózní příběhy,<br />

které měly za úkol čtenáři ukázat, že i za<br />

tím nejtajemnějším případem se skrývá<br />

logické vysvětlení. Možná jste četli<br />

Vraždy v ulici Morgue od Edgara Allana<br />

Poea nebo Psa baskervillského v hlavní<br />

roli se Sherlockem Holmesem.<br />

Vražda jako sudoku<br />

Ve dvacátých a třicátých letech angličtí<br />

autoři (a autorky, protože nikdo<br />

tuhle éru nezosobňuje víc než Agatha<br />

Christie) začali vraždy, loupeže a zmizení<br />

využívat jenom jako neznámou v rovnici,<br />

kterou se detektiv spolu se čtenářem<br />

snaží vyřešit.<br />

Vzpomeňte si na Hercula Poirota nebo<br />

slečnu Marplovou – v jejich příbězích se<br />

mrtvoly kupí, ale lidské tragédie nikoho<br />

příliš nevzrušují. K případům se přistupuje<br />

s chladnou hlavou a systematicky.<br />

Jako ke křížovce nebo sudoku.<br />

Krve už bylo dost<br />

Teprve v druhé polovině dvacátého<br />

století v detektivkách dostaly prostor<br />

emoce obětí, pozůstalých i samotných<br />

vyšetřovatelů. Případy začaly být<br />

drsnější, přibývalo krve, rafinovaných<br />

sé riových vrahů i popisů zvrácených<br />

metod. Severští drsoni jako Nesbø nebo<br />

Kepler tomu nasadili korunu.<br />

Ovšem jak už jsme zmiňovali, detektivky<br />

podléhají módním trendům. A stejně<br />

jako se něco okouká v módě, platí<br />

to i u detektivních zápletek. V určitý<br />

moment si čtenáři řekli, že už brutálních<br />

případů bylo dost. Že si chtějí přečíst<br />

něco milého.<br />

Tak trochu jiné<br />

severské krimi<br />

A pak vyšla detektivka Smrt přichází na<br />

prohlídku a okamžitě se stala bestsellerem.<br />

Napsala ji sice dvojice švédských<br />

autorů, ale namísto drsného severského<br />

krimi v ní na čtenáře čeká řada svérázných<br />

postav a jeden detektiv, který na<br />

vyšetřování vraždy nemá náladu, protože<br />

si chce hlavně užít dovolenou. Pokud se<br />

už při těchto řádcích usmíváte, rozhodně<br />

se pusťte do čtení!<br />

Kalibr, 399 Kč, již vyšlo<br />

Kalibr, 459 Kč, vychází 7. dubna<br />

Ostřílený spisovatel Anders de la Motte<br />

s populárním komikem Månsem<br />

Nilssonem na úspěch knihy Smrt<br />

přichází na prohlídku navázali druhou<br />

„feel good” detektivkou Smrt číhá na<br />

jarmarku. I tahle novinka se odehrává<br />

na samém jihu Švédska, v kraji, kterému<br />

se přezdívá švédská Provence. Hlavní<br />

hrdina ke své nelibosti musí opět přerušit<br />

dovolenou a namísto procházek po<br />

pláži vyřešit vraždu.<br />

S láskou porušit<br />

pravidla detektivek<br />

A ještě máme jeden tip! Kniha Každý<br />

z mé rodiny někoho zabil sice vyjde<br />

až v druhé polovině dubna, ale my už<br />

můžeme prozradit, že výborný není<br />

jenom ten název ale i to, co se skrývá<br />

uvnitř! Australský spisovatel Benjamin<br />

Stevenson napsal příběh, který si bere<br />

na paškál všechna otřepaná klišé detektivních<br />

příběhů.<br />

Hned v první kapitole prozradí konec příběhu,<br />

a pokud máte detektivky načtené,<br />

potěší vás, že se rozhodne originální<br />

a hravou formou úmyslně porušit hned<br />

několik pravidel pátera Knoxe. Tím, jak<br />

pomrkává na čtenáře, kniha lehce připomíná<br />

film Na nože, který podobným<br />

způsobem paroduje detektivní žánr.<br />

Všechny tři knihy mají společné to, že<br />

jsou to detektivky, ve kterých se sice<br />

objeví mrtvola (nebo několik) a budete si<br />

u nich procvičovat šedé mozkové buňky<br />

(jak by řekl Poirot), ale vše je podané<br />

s takovou lehkostí a nadhledem, že<br />

z toho rozhodně nebudete mít noční<br />

můry.<br />

Tak si uvařte kafíčko, pohodlně se<br />

usaďte a do některé z těchto pohodových<br />

detektivek se začtěte!<br />

Kalibr, 459 Kč, vychází 17. dubna


28<br />

RECENZE<br />

Je libo trochu<br />

masíčka<br />

v krvavé<br />

omáčce?<br />

Kopírák // Sam Holland<br />

Kalibr, 399 Kč, již vyšlo<br />

Fascinace sériovými vrahy<br />

je každým rokem silnější.<br />

Knižní trh je plný životopisů<br />

těchto sadistických<br />

vrahů, které čtenáři hltají<br />

z různých důvodů. Některé<br />

jen fascinuje zlo a krutost,<br />

kterou doprovází každý<br />

jednotlivý čin. Jako by lidé<br />

prahli po pochopení jejich<br />

vražd. Kopírák je jen dalším<br />

důkazem toho, že krutost<br />

v lidech stále vyvolává<br />

fascinující pocity.<br />

Sam Holland byla právě jednou z takových,<br />

které jistá dávka temnoty a hrůzy<br />

učarovala. Díky studiu psychologie se<br />

nimrala v lidských životech, často osamělých<br />

a porouchaných. Veškeré její nabyté<br />

zkušenosti pak promítla do svého psaní.<br />

Kopírák je její debutový román a vtrhla<br />

s ním do knižního světa jako petarda<br />

o silvestru. Čtenáře po celém světě<br />

uchvátila i šokovala a věřím, že ty své si<br />

najde i u nás. A tady je pár faktů.<br />

Do příběhu nás vtáhne požár rodinného<br />

domu, kde v tu chvíli spí manželský<br />

pár a jejich malá dcerka Alice. Požár<br />

je smrtící, ale vyšetřovatelé odhalí<br />

pár nesrovnalostí a případ označí za<br />

krutou vraždu. Je to jen jedna z mnoha<br />

zdánlivě nesouvisejících tragédií, která<br />

zaměstnává různá policejní oddělení<br />

ve státě. A právě v tom je ten problém.<br />

Nepropojenost systémů nechává vraha<br />

páchat zločiny, aniž by si je někdo dokázal<br />

spojit v jeden velký propracovaný<br />

celek. Nicméně je to právě tento případ,<br />

který policii nakonec navede na správnou<br />

cestu. Vraždy jsou až nebezpečně<br />

podobné těm, které se již v minulosti<br />

odehrály – stejný modus operandi,<br />

stejně brutální provedení jako u případů<br />

nechvalně proslulých sériových vrahů.<br />

Realita je nemilosrdná. Vrah se tak hlásí<br />

k odkazu brutálních maniaků, jako byli<br />

Jeffrey Dahmer, Peter William Sutcliffe<br />

neboli Yorkshirský Rozparovač nebo Ed<br />

Kemper.<br />

Místa činu jsou popsána surově.<br />

V tom se Sam Holland celkem vyžívá.<br />

Konkrétní kroky vraždění, postupy, jak<br />

vrah nakládá s jednotlivými částmi<br />

těla, jak a při čem se vzrušuje… to vše je<br />

v knize detailně popisováno. Citlivějším<br />

čtenářům nejspíš nebudou některé<br />

scény příjemné. Současné vyšetřování<br />

se zde střídá s kapitolami z pohledu<br />

vraha, které příběh ozvláštní a pomohou<br />

čtenáři pochopit jeho jednání. Ne v tom<br />

smyslu, že by snad jeho činy obhajoval.<br />

Zajímá nás to především z psychologického<br />

hlediska, kdy se jen potvrzuje všeobecné<br />

vědomí, že se člověk a jeho osobnost<br />

formuje i na základě rodinného<br />

zázemí, dětství i dospívání. Autorčin<br />

styl psaní je jednoduchý, a pokud máte<br />

rádi krátké věty a prosté popisy, sedne<br />

vám to.<br />

Skladba samotných detektivů je zde<br />

poněkud rozmanitá. Hlavní vyšetřovatelka<br />

Cara je obyčejná žena, manželka<br />

a matka, která na rozdíl od některých<br />

jiných detektivů nemá problémy s alkoholem<br />

a má na policistku relativně<br />

harmonický život. S manželem si sice<br />

musí pořídit chůvu, aby bylo o děti<br />

dobře postaráno i z té běžné denní<br />

rutiny, ale většinou jim stíhá dávat<br />

dobrou noc. Což uklidňuje nejen děti,<br />

ale i ji samotnou. U Cary ta relativní<br />

idylka ale končí. Její bratr Griffin, taktéž<br />

detektiv, přišel o svou ženu dost brutálním<br />

způsobem a trauma ho doprovází<br />

na každém kroku. Autorka tak čtenáře<br />

vede po stopách minulosti samotných<br />

vyšetřovatelů a mnohdy tak náhled do<br />

jejich soukromí stojí na stejné stupnici<br />

důležitosti jako samotné pátrání po<br />

vrahovi.<br />

Kopírák je směsí všeho atraktivního, co<br />

čtenář tohoto žánru vyhledává. Sérioví<br />

vrazi, krutosti a zvrácenosti jejich činů,<br />

atraktivní detektivové s minulostí, která<br />

čeká na vyřešení. Nechybí ani postavy<br />

s narušenou psychikou, které čekají na<br />

spasení. Autorka toto všechno vysypala<br />

do kotlíku, promíchala a uvařila. Na českém<br />

čtenáři je, aby posoudil, zda mu to<br />

„zachutnalo a třeba si i přidá“.<br />

Zuzana Špringlová


Tichý pláč<br />

Nový případ detektiva Josie<br />

Quinnové od bestsellerové autorky<br />

Lisy Reganové<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

29<br />

UKÁZKA<br />

Šestý díl ze série s detektivem Josií Quinnovou s názvem Tichý pláč přináší<br />

Josii a jejímu týmu další nelehkou výzvu. Z parku zmizelo sedmileté děvčátko.<br />

Přestože si všichni myslí, že se holčička jenom někam zatoulala, Josie má nepříjemný<br />

pocit, že pravda bude složitější a daleko hrůznější. Když se potvrdí, že<br />

jde o únos, má Josie další tušení – že rodiče neříkají detektivům celou pravdu…<br />

Pokud chce Josie Quinnová zachránit další lidské životy, musí rozluštit, kdo<br />

skrývá temné tajemství. Zvládne rozehnat mlhu lží včas?<br />

Únos, nebo<br />

vražedná pomsta?<br />

Josie se vrátila do ostatních pokojů a tentokrát se rozhlížela<br />

pozorněji. Obývací pokoj byl spoře zařízený jedinou<br />

pohovkou, konferenčním stolkem a velkou televizí na<br />

stěně. Byl to pokoj pro jednu osobu, ale působil uvolněně<br />

a radostně díky současným uměleckým dílům v jasných<br />

barvách, která visela na stěnách, a sošce šťastného<br />

Buddhy uprostřed konferenčního stolku. Jídelna spíš připomínala<br />

domácí pracovnu se stolem a několika policemi<br />

na knihy. Uprostřed stolu ležel otevřený notebook a vedle<br />

něj hromádka na stroji popsaných listů. Josie si uvědomila,<br />

že se jedná o rukopis. Jeho název zněl Pomýlení, ale jméno<br />

autora bylo odtržené. Možná potřebovala kousek papíru?<br />

Za ním stál hrnek na kávu s obrázkem na sobě naskládaných<br />

knížek a nápisem: Pij kávu. Čti knihy. Buď šťastný.<br />

Kaplanová používala hrnek jako nádobku na tužky. Možná<br />

telefonovala, potřebovala si něco rychle zapsat, vytáhla<br />

z hrnku propisku a informaci načmárala na první dostupný<br />

papír, titulní stránku rukopisu.<br />

Napravo od notebooku ležela bezdrátová myš. Josie<br />

do ní šťouchla rukou v rukavici a obrazovka se rozsvítila.<br />

Naklonila se a viděla, že když tady Wendy seděla naposledy,<br />

četla si příchozí e-maily. Zdálo se, že se všechny<br />

týkají cesty, kterou za několik týdnů plánovala do New<br />

Yorku. Židle byla od stolu odstrčená několik metrů. Seděla<br />

tam a zařizovala si cestu, když vrah zaklepal na dveře?<br />

Josie si to snažila v duchu představit. Wendy sedí<br />

u svého stolu a plánuje návštěvu starých přátel v New<br />

Yorku. Otevře dveře muži, kterého nezná. Něco jí řekne, což<br />

ji přiměje, aby ho pozvala dovnitř.<br />

„Zkontrolovali jste patro?“ zeptala se Josie.<br />

Oaks vystrčil hlavu z kuchyně. „Samozřejmě jsme prověřili,<br />

že tam nikdo není. Ale prostor jsme ještě nezpracovali,<br />

protože se zdá, že rvačka se odehrála přímo tady.“<br />

Josie se vydala nahoru a důkladně vše studovala<br />

pohledem. Oaks měl pravdu, nic nevypadalo narušeně.<br />

Pochybovala, že by vrah měl důvod jít nahoru. Vrátila<br />

se a počkala poblíž vchodových dveří, zatímco se tým<br />

zpracovávající důkazy přesunul do kuchyně. Očima ještě<br />

jednou zalétla k obývacímu pokoji a pak k jídelně či<br />

domácí kanceláři. Nedokázala odtrhnout pohled od židle<br />

u stolu. Neměla kolečka, což dávalo smysl. V místnosti ležel<br />

koberec. Kolečka by se na koberci zadrhávala, ledaže by si<br />

Kaplanová dala pod stůl plastovou podložku.<br />

Oaks přešel k Josii. „Co máte na srdci?“<br />

Ukázala na židli. „To mi dělá starosti.“<br />

„Kancelář?“<br />

„Židle. Kdyby se Kaplanová postavila a odsunula židli,<br />

nestála by tak daleko, téměř přes celou místnost.“ Josie<br />

vešla do místnosti a postavila se mezi židli a stůl. Oaks ji<br />

následoval.<br />

„Tolik místa by člověk potřeboval jen v případě, že by se<br />

pokoušel dostat pod stůl.“<br />

„Možná jí něco upadlo,“ navrhl Oaks.<br />

Josie klesla na všechny čtyři a podívala se pod stůl.<br />

Úplně vzadu, u stěny, ležela kulička z bílého papíru. Vytáhla<br />

zpod svého ochranného obleku mobil, zapnula baterku<br />

a na zmačkaný papír si posvítila.<br />

Oaks si dřepl a podíval se jí přes rameno. „Vidíte? Upadl<br />

jí kus papíru.“<br />

Josie ho ještě chvíli zkoumala. Rychle si uvědomila,<br />

kde už něco podobného viděla. „To není kus papíru. Je to<br />

kukla.“<br />

„Prosím?“<br />

„Kokon,“ vysvětlila Josie. „Vypadá přesně jako ten,<br />

který jsem viděla ve škole v lavici Lucy Rossové. Oaksi, byla<br />

tady. Lucy tu byla. Vrah ji přivedl s sebou. Proto ho Wendy<br />

Kaplanová pustila dovnitř. Lucy čekala tady, zatímco s tím<br />

chlapem mluvila v kuchyni.“<br />

„To znamená, že Lucy mohla vidět ten zápas, vraždu.“<br />

„Nebo možná všechno jen slyšela, a proto se schovala<br />

tady pod stůl. Když skončil, přišel sem a hledal ji.“<br />

„Odstrčil židli,“ pokračoval Oaks. „A vytáhl Lucy ven.“<br />

„Ale tohle tam nechala.“<br />

„Myslíte, že sedmileté dítě je dost chytré na to, aby nám<br />

nechalo stopu, že je naživu?“<br />

„Myslím si, že dělala něco, na co se mohla soustředit,<br />

aby nevnímala, co se děje ve vedlejším pokoji. Dělá, co<br />

může, aby se mentálně distancovala od toho, co vidí a prožívá,“<br />

odpověděla Josie. „Ale jestli je pořád naživu, existuje<br />

šance, že se nám ji podaří přivést domů.“


30<br />

TIP REDAKCE<br />

Kim Stoneová<br />

Panteon literárních detektivů současnosti – 16<br />

Případy detektiv inspektorky Kim Stoneové? Literární trash metal. Kratičké, úderné<br />

kapitoly. Ani slovo nazmar. Zběsilé tempo vyprávění. Úsporné vyjadřování a jen lehce<br />

naznačené charaktery. A k tomu jakási až nelítostná racionalita, s níž se zde ke všem<br />

těm krvavým případům přistupuje.<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: archiv Euromedia<br />

Angela Marsonsová se s tím nepárá.<br />

Dva romány o Kim Stoneové ročně jsou<br />

jistotou již devátým rokem. Jako kdyby si<br />

sama autorka chtěla vynahradit ztracenou<br />

dobu, kdy ji v každém nakladatelství<br />

posílali o dům dál. Dnes prodává své<br />

knihy po milionech a její drsná hrdinka<br />

se hřeje na výsluní populárních vyšetřovatelek,<br />

kterým sice život nic nedaruje,<br />

ale ony to, často zmlácené a na pokraji<br />

smrti, vždycky nakonec nějak zvládnou…<br />

Prokletí silných žen<br />

Následující úvahu berte prosím trochu<br />

s rezervou – ale důraz bych zároveň položil<br />

i na to „trochu“. Detektivní romány<br />

se jako jasně vyprofilovaný žánr píší již<br />

déle než sto let. Každé období pak mělo<br />

své převažující trendy určované mimo<br />

jiné i charakterovým typem detektiva<br />

samotného.<br />

Vzhledem k tomu, že jsme se dopracovali<br />

k šestnáctému dílu tohoto seriálu,<br />

troufnu si tvrdit, že v současné detektivce<br />

existují takové klíčové trendy<br />

dva. Na jedné straně se pevně usadila<br />

severská odnož, jíž dominují hrdinové<br />

v různém stadiu psychického i fyzického<br />

rozkladu. Muži s temnou skvrnou<br />

v minulosti, bojující tu více, tu méně<br />

úspěšně se svými démony.<br />

Na straně druhé pak stojí silné ženské<br />

postavy všemožnými způsoby se pokoušející<br />

vybojovat si právoplatné místo<br />

v ryze mužském prostředí – a opět bojující<br />

se svými démony. Ti v jejich případě<br />

nemají tak často podobu psychotropních<br />

látek nebo alkoholu jako spíš neustálé,<br />

do extrému dohnané potřeby soupeřit<br />

s maskulinním okolím. Což vede k místy<br />

až patologickému popírání autorit a tvrdošíjné<br />

snaze vyrovnat se mužům úplně<br />

ve všem.<br />

Birminghamská detektiv inspektorka<br />

Kim Stoneová je hubatá, mírně asociální,<br />

miluje silné motorky, trousí suché<br />

hlášky, občas má potřebu shazovat<br />

své podřízené, nosí nakrátko ostříhané<br />

černé vlasy a pravidla porušuje<br />

tak často, že jí prakticky pořád hrozí<br />

subordinace a ve skutečném světě by<br />

nevydržela u policie ani měsíc. Jenže<br />

tohle poslední tvrzení platí pro většinu<br />

dnešních knižních detektivů – jinakost<br />

a neučesanost světu vládne.<br />

Temné skvrny<br />

z minulosti<br />

V současné detektivce jsou zároveň<br />

pryč doby, kdy postava hlavního hrdiny<br />

působila odosobněným dojmem, jeho<br />

život nikoho nezajímal – a všechno se<br />

soustředilo čistě na řešený případ. Ony<br />

temné skvrny z vlastní minulosti, které<br />

musí detektivové – nebo ženy vyšetřovatelky<br />

– řešit a do nichž jsou vplétáni jako<br />

do dusící, lepkavé pavučiny, jsou pro oba<br />

výše zmiňované trendy společné.<br />

Dlužno podotknout, že zvláště u dlouhých<br />

sérií nabírá tento sebezpyt místy<br />

až absurdních rozměrů – v případě Kim


Stoneové je však všechno v naprostém<br />

pořádku. Možná to má na svědomí zničující<br />

„trashové“ tempo, s jakým Angela<br />

Marsonsová své příběhy vypráví. Možná<br />

to, že „soukromá“ a případová linie jsou<br />

často propojeny spíš jen náznakově,<br />

vypjaté emoce řídí neústupná tvrdohlavost<br />

a vztek, ne snaha čtenáře rozplakat<br />

a dojmout. Není čas ani prostor se tím<br />

vším příliš zabývat, ohlušující staccato<br />

dvou basových bubnů, tedy kopáků,<br />

žene případ neúprosně vpřed a k odhalení<br />

pravého stavu hrdinovy mysli stačí<br />

jedna dvě krátké věty.<br />

Kim Stoneová rozhodně neměla jednoduché<br />

dětství a do jejího současného<br />

životního rozpoložení se to vepsalo<br />

nesmazatelně. Jenže tyhle její bolístky<br />

nevedou k hysterickému patlání se ve<br />

vlastní psychice podpořenému srdceryvnými<br />

vnitřními monology, nýbrž naopak<br />

k nekompromisní snaze vyřešit případ<br />

– a to často bez jakéhokoli pudu sebezáchovy.<br />

ANGELA<br />

MARSONSOVÁ (* <strong>19</strong>68)<br />

Britská spisovatelka se narodila<br />

v malém městečku Brierley Hill.<br />

Skoro dvacet let se živila jako<br />

členka ochranky v nákupním<br />

středisku a čtvrtstoletí nabízela<br />

své detektivní romány různým<br />

nakladatelstvím marně. Průlom<br />

nastal až poté, co o svou práci<br />

přišla – a naopak podepsala<br />

smlouvu na první čtyři romány<br />

o Kim Stoneové s digitálním<br />

nakladatelstvím Bookouture. Od<br />

té doby jí vycházejí minimálně<br />

dvě detektivky ročně a autorka<br />

jich má se svou nejoblíbenější<br />

hrdinkou v plánu prý celkem pětadvacet.<br />

Nepočítáme-li prequel<br />

První krev, zatím je v originále<br />

u čísla osmnáct.<br />

Satelity obíhající<br />

kolem hvězdy<br />

Detektivka je v mnoha případech tak<br />

úspěšná, jak dobře jsou napsaní hrdinovi<br />

„sidekickové“, nahrávači. Angela Marsonsová<br />

své Kim stvořila poměrně stabilní,<br />

jen minimálně obměňovaný tým,<br />

tvořený mimo jiné racionálním, při zemi<br />

se držícím Bryantem, černým humorem<br />

jiskřícím patologem Keatsem nebo<br />

moudrým, v mnoha případech benevolentním<br />

šéfinspektorem Woodwardem<br />

zvaným Woody. Sehraná parta, kde to<br />

často jiskří, ale všichni jsou dostatečně<br />

sympatičtí a dostanou svůj odpovídající<br />

part, aby se čtenářům zapsali nesmazatelně<br />

do paměti.<br />

A co je nejdůležitější, autorka se nebojí<br />

sáhnout i do jejich řad, takže čtenář<br />

nemá pocit, že se jedná o nesmrtelné<br />

nadlidi, kterým všechno projde.<br />

Stejně důležité jsou pak samozřejmě<br />

i zápletky a zločinci stojící na opačné<br />

straně zákona. Také tady umí Marsonsová<br />

dokonale zkombinovat svébytný<br />

pohled na věc s potřebou vyrovnat<br />

se současným trendům libujícím si<br />

v potřebě co nejvíc šokovat: tryskající<br />

krví, zohavenými mrtvolami, případně<br />

dech beroucími souboji s masovými<br />

vrahy.<br />

Převažují uvěřitelní psychicky narušení<br />

jedinci (mnohdy nějak propojení s léčebnami<br />

nebo ústavy pro mladistvé), až na<br />

výjimky bez známek prudce přehnané<br />

geniality – a tomu odpovídají i samotná<br />

řešení, překvapivá, nečekaná, avšak<br />

nepřekombinovaná.<br />

Poměrně často se pak objevují motivy<br />

sekt, tajných společenství a uzavřených<br />

komunit s pevnými, nezřídka amorálními<br />

pravidly, díky nimž jejich členové reagují<br />

na jakékoli narušení velice agresivním<br />

způsobem. Toto téma evidentně<br />

v Marsonsové velice rezonuje, protože se<br />

cyklicky vrací a prorůstá v mnoha zápletkách<br />

i do osobní roviny.<br />

Chvála civilního<br />

světa<br />

Zatím jsem celou dobu psal o současných<br />

trendech a o tom, kam v jejich<br />

rámci Kim Stoneová zapadá. Přišel čas<br />

ukázat, v čem je jedinečná a proč jsou<br />

detektivky s ní tak skvělé.<br />

Klíč se nachází v čistotě a upřímnosti,<br />

s níž Marsonsová píše. V jejích románech<br />

není patrný žádný kalkul, vypočítavost<br />

ani křečovitá snaha čtenáře za každou<br />

cenu něčím upoutat. Ty knihy jsou svou<br />

přímočarostí a nezáludností možná tím<br />

nejkrásnějším příkladem oddechové literatury<br />

(bez jakékoli pejorativnosti, které<br />

by toto označení mohlo nést). Neskrývá<br />

se v nich uměle roubovaná rafinovanost<br />

ani nepomrkávají na čtenáře – podívejte,<br />

my jsme něco víc než pouhé detektivky.<br />

Nesnaží se nahánět body úkroky k jiným<br />

žánrům (třeba těm určeným primárně<br />

ženám).<br />

Marsonsová tak přišla se svým skoro<br />

dokonale čistým detektivním srdcem<br />

na dlani, v němž popohání děj vpřed<br />

vtipnými dialogy, sympatie a čtenářskou<br />

věrnost získává civilně působícími, uvěřitelnými<br />

postavami – a pozornost neztrácí<br />

chytrými, nepřepálenými zápletkami.<br />

Věřím, že hlavně proto jí musí současný<br />

úspěch přát snad každý.<br />

SÉRIE KIM STONEOVÁ<br />

1. Němý křik (orig. 2015)<br />

2. Ďábelské hry (2015)<br />

3. Tichá modlitba (2015)<br />

4. Otevřený hrob (2016)<br />

5. Pokrevní pouta (2016)<br />

6. Pohřbená pravda (2017)<br />

7. Zlámané kosti (2017)<br />

8. Skryté karty (2018)<br />

9. Osudný slib (2018)<br />

10. Mrtvé vzpomínky (20<strong>19</strong>)<br />

11. Dětské duše (20<strong>19</strong>)<br />

12. Vražedná mysl (2020)<br />

13. Smrtící volání (2020)<br />

14. Twisted Lies (2021)<br />

15. Stolen Ones (2021)<br />

16. Six Graves (2022)<br />

17. Hidden Scars (2022)<br />

18. Deadly Fate (2023)<br />

<strong>19</strong>. Prequel: První krev (20<strong>19</strong>)<br />

Kalibr, 459 Kč, vychází 3. dubna<br />

31


32<br />

AUDIOKNIHY<br />

Všichni<br />

máme právo<br />

být svérázní<br />

text: Michaela Merglová<br />

foto: OneHotBook<br />

OneHotBook, 549 Kč, již vyšlo<br />

Valérie Zawadská, herečka a dabérka šestkrát oceněná v anketě Týtý a třikrát v klání<br />

o Cenu Františka Filipovského, propůjčila svůj hlas nové knize Veroniky Hurdové.<br />

Božidara právě vychází ve vydavatelství OneHotBook.<br />

Pro vydavatelství OneHotBook jste už<br />

načetla tragikomické ságy Fredrika<br />

Backmana Tady byla Britt-Marie<br />

a Babička pozdravuje a omlouvá se,<br />

jejichž protagonistkami jsou svérázné<br />

starší dámy. Právě váš druhý výkon<br />

učaroval autorce Božidary Veronice<br />

Hurdové natolik, že velmi stála o to,<br />

abyste hlasem hrdinky promluvila vy.<br />

Čím si vás text získal?<br />

Je úžasný, velmi citlivý a pro mě vážně<br />

jako dělaný: vypravěčka je přibližně<br />

v mém věku. Autorka v knize perfektně<br />

vystihla podstatu toho, proč mezilidská<br />

komunikace tak vázne. Na rozdíl od<br />

její Božidary ale ještě nemám vnoučata,<br />

mám jen syny, takže si neumím<br />

představit, zda by to v mém vztahu<br />

s dětmi skřípalo, kdybych měla dceru.<br />

Při čtení se mi však vybavily vzpomínky<br />

na mámu, která odešla kolem šedesátky<br />

a s níž jsem neměla úplně ideální<br />

vztah. Jsem tedy opravdu ráda, že jsem<br />

se k téhle knížce dostala. Miluju, když se<br />

můžu u čtení rozbrečet, což se mi tady<br />

povedlo hned několikrát. V nahrávce to<br />

přesto nesmí být znát. Jak říkáme na<br />

divadle: plakat má divák, ne herec.<br />

S autorkou jste si očividně padly do<br />

noty. Čím vás zaujala?<br />

Jednoduchostí a vnitřní krásou.<br />

V závěru Božidary se svěřuje, jak se<br />

k psaní dostala a jaký život se svými<br />

blízkými vede – což se podle mě dotkne<br />

každý ženský. Kdyby mně zemřel partner<br />

v době, kdy jsem měla děti takhle<br />

malé, nenašla bych v sobě zdaleka tolik<br />

síly jako ona. Neskutečně krásně to<br />

líčí ve své další knize Moje milá smrti.<br />

Všem tuhle zpověď doporučuju. Četly<br />

ji už čtyři moje sousedky a já je vybídla,<br />

aby si ji nechaly klidně i rok. Tohle<br />

nepřelouskáte za noc jako detektivku.<br />

Některé postoje si člověk potřebuje<br />

důkladně promyslet, protože je neumí<br />

pojmenovat tak výstižně jako Veronika.<br />

Titulní postava příběhu se nebojí žít<br />

ani umřít. Už to samo je velká kuráž…<br />

Božidara si mě přitáhla tím, že pije pivo<br />

z plechovky a že stejně jako já kouří<br />

– dává si sice jointa, což jsem nikdy<br />

nezkusila a asi ani nezkusím, ale i tak je<br />

mi sympatická. Hodně čte a celkově je<br />

neskutečná frajerka. Má v sobě ale také<br />

vnitřní moudro, které přichází s věkem,<br />

hluboce o věcech přemýšlí a nemíní<br />

nikomu za žádnou cenu ubližovat. Kéž<br />

bychom v tomhle byli všichni takoví.<br />

Řekla byste, že jste si v něčem<br />

podobné?<br />

Nezáleží mi na tom, co mám na sobě<br />

ani co si o mně lidi stranou špitají, protože<br />

když si o jednom ten druhý udělá<br />

pomýlenou představu, nevyvrátíte mu<br />

ji, ani kdybyste ho přesvědčovali dvacet<br />

let. V tom je mi hrdinka neskutečně<br />

blízká. A nejen ona, ale i její vnučka<br />

Rosie.<br />

Když k tomu připočteme i Rosiinu<br />

matku, máme před sebou bitevní<br />

pole mezigeneračních ženských<br />

vztahů, na které se autorka zaměřuje<br />

především. Mnohdy to nebývá holubičí<br />

soužití. Mají ty střety obecnější<br />

platnost, díky níž se můžou znesvářené<br />

strany a do jisté míry i typicky<br />

české sklony k hubatosti poučit?<br />

Bezesporu. Nerada bych tu prozrazovala<br />

příliš, ale to, jak si k sobě matka po<br />

rozvodu připoutá – respektive hodlá<br />

připoutat – sedmnáctiletou dceru,<br />

která se jí přirozeně vzepře, bude podle<br />

mě blízké spoustě dnešních rodičů.<br />

Je nemyslitelné přivlastnit si lidskou<br />

bytost tak, aby byla bezvýhradně naše<br />

a jednala tak, jak chceme my v bláhovém<br />

domnění, že tak je to pro ni<br />

dobré. Každý projevujeme svou vůli<br />

a všichni máme právo být sví. I kdyby<br />

si z Božidary posluchači neodnesli nic<br />

než tohle, bohatě to stačí.


33<br />

Amor Towles: Lincolnova dálnice<br />

Čtou: Daniel Bambas, Martin Písařík, Ondřej Brousek, Petra Špalková,<br />

Jan Vlasák, Otakar Brousek ml.<br />

18:47 / 549 Kč<br />

Mladistvý Emmett Watson se v létě <strong>19</strong>54 vrátil domů z pasťáku. Farmu<br />

zesnulého otce zabavila banka, a tak se s bratrem plánuje vydat na západ. Brzy<br />

zjistí, že ho domů tajně následovali dva uprchlí spoluvězni – a ti mají jinačí plán…<br />

AUDIOKNIHY<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Petra Dvořáková:<br />

Zahrada<br />

Čte: Ondřej Novák<br />

05:13 / 339 Kč<br />

Vyhořelý kněz Jaroslav<br />

se vrací do starého<br />

domu se zanedbanou<br />

zahradou. Domov to<br />

sice nepřipomíná,<br />

ale najde zde kýžené<br />

útočiště a pomalu začne vylézat ze své ulity. Jednoho dne<br />

však zjistí něco, co jej zažene zpět do náruče samoty.<br />

Petra Soukupová:<br />

Nikdo není sám<br />

Čtou: Andrea Buršová,<br />

Tereza Marečková,<br />

Pavel Neškudla<br />

12:07 / 399 Kč<br />

Pečovat o chod veřejné<br />

knihovny, manžela a dvě<br />

děti je náročné. Veronika<br />

vše zvládala, dokud jí po matčině smrti nepřibyla starost<br />

o otce s domem, zahradou a psy. Nyní musí najít způsob,<br />

jak všem vyhovět, a přitom nezapomínat sama na sebe.<br />

Ondřej Sekora:<br />

Kronika města<br />

Kocourkova<br />

Čte: Oldřich Kaiser<br />

02:25 / 299 Kč<br />

Fredrik Backman:<br />

Vítězové<br />

Čte: Pavel Soukup<br />

25:47 / 549 Kč<br />

Nenajde se na pohádkové mapě město s potrhlejším<br />

starostou a pány konšely! Užijte si satiru o skopových palicích,<br />

které se v české kotlině srážejí s realitou, až se děti řehtají,<br />

a která v jádru není zase tak vzdálená naší všednosti.<br />

Dva roky po událostech, o nichž se nemluví, se Medvědínu<br />

zřejmě podařilo zacelit staré rány. U jezera vyrostlo nové<br />

kluziště a někteří staří známí se vracejí domů. Jenže odvěká<br />

rivalita se sousedním Hedem vystrčí ošklivé růžky.


34<br />

ROZHOVOR<br />

Nasedněte<br />

text: Jan David<br />

foto: Jan Schejbal<br />

do vlaku a jen<br />

poslouchejte<br />

K Petru Sísovi, Lucii Lomové, ale i Jaroslavu Rudišovi<br />

a cestám vlakem se dostaneme s Joachimem Dvořákem,<br />

majitelem nakladatelství Labyrint. „Pro mě je vždy<br />

lepší ta těžší cesta,“ říká muž, který se den před naším<br />

rozhovorem vrátil z veletrhu dětské knihy v italské Boloni,<br />

protože pod Labyrintem provozuje i nakladatelství pro<br />

malé čtenáře Raketa.<br />

Co jste si dovezl z Itálie?<br />

Jaro. Symbolické slané nadechnutí,<br />

přestože je Boloňa vzdálená od moře<br />

80 kilometrů. A zároveň potvrzení, že<br />

na celém světě stále vychází obrovské<br />

množství dětských knih.<br />

Kam se dětská literatura ubírá?<br />

Já trendy moc nesleduji, to bych musel<br />

mít jiné nakladatelství. Hledám cesty,<br />

které mi přijdou zajímavější, protože<br />

jsou těžší. Mám radost, že stále existuje<br />

dost nakladatelství, která se dívají<br />

podobným směrem. A že pořád vycházejí<br />

knihy, které mě mohou překvapit.<br />

Co třeba?<br />

Jednu vám ukážu (jde do vedlejší<br />

místnosti a po chvíli se vrací s knihou<br />

v angličtině). Seen and Unseen – vyhrála<br />

hlavní cenu v kategorii fotografických<br />

knih pro děti a mládež. Když Japonci<br />

7. prosince <strong>19</strong>41 napadli Pearl Harbor<br />

a prezident Roosevelt druhý den<br />

vyhlásil Japonsku válku, rozhodlo se<br />

zároveň o separaci obrovského množství<br />

Japonců žijících na západním pobřeží<br />

USA (listuje knihou). Tady na mapě<br />

vidíte internační tábory, kde bylo během<br />

2. světové války drženo násilím víc než<br />

sto tisíc amerických Japonců. Kniha<br />

kombinuje komiks, literaturu faktu<br />

a původní fotografie například od slavné<br />

Dorothey Langeové. Je to srozumitelné<br />

a výborně graficky upravené. Naprosto<br />

originální způsob, jak pracovat s velkým<br />

historickým traumatem.<br />

V policích tady vidím i vaše knihy<br />

přeložené do jiných jazyků, včetně<br />

různých asijských…<br />

(zvedáme se a prohlížíme knihovnu)<br />

Německy, anglicky, francouzsky, holandsky,<br />

polsky, maďarsky, korejsky, japonsky…<br />

Různá čínská vydání i z Tchaj-wanu<br />

a Hongkongu…<br />

Kdo je váš nejprodávanější autor<br />

v zahraničí?<br />

Nejvíc překladů vyšlo od Jaroslava<br />

Rudiše. A z dětských knih jsou nejúspěšnější<br />

tituly Příběhostroj René Nekudy<br />

nebo komiksová série o robotech od<br />

Jindřicha Janíčka a Táni Rubášové.<br />

Zrovna v Boloni jsme podepsali smlouvu<br />

na další italské vydání Podivuhodné<br />

robotí expedice. Populární je také knížka<br />

Anety Františky Holasové Lumír včelaří,<br />

o medvědovi, který zdědí včelín a musí<br />

se naučit starat o včely. Jen v každé<br />

zemi hlavního hrdinu přejmenovali.<br />

No jo, Bruno the Beekeeper…<br />

V renomovaném americkém nakladatelství<br />

Candlewick Press přejmenovali<br />

Lumíra na Bruna, ve Francii se jmenuje<br />

JOACHIM DVOŘÁK (* <strong>19</strong>66)<br />

V nakladatelství Labyrint, které<br />

založil v roce <strong>19</strong>92, dává důraz<br />

mimo obsahu i na kvalitní<br />

a originální grafickou úpravu.<br />

Pro děti a mládež vydává knihy<br />

pod značkou Raketa, což je také<br />

stejnojmenný originální časopis.<br />

www.labyrint.net<br />

www.raketa-casopis.cz<br />

Abel, v Německu je to Ben, a jak je to<br />

korejsky, to nepřečtu…<br />

Proč se vůbec účastníte knižních<br />

veletrhů?<br />

Dobrá otázka. Za ty tři pandemické roky<br />

se lidé ve většině oborů naučili vyjednávat,<br />

rozhodovat a obchodovat online. Ale<br />

kdybyste byl třeba botanik, také byste<br />

chtěl aspoň jednou odjet do Amazonie,<br />

ne? Do Boloně jsme jeli s kolegyní


Petrou, abychom také prodali licence<br />

našich knížek a ukázali je fyzicky, ne<br />

jen na monitoru. Během několika dnů<br />

potkáte naživo hodně lidí, které znáte<br />

jen přes internet. A veletrh funguje<br />

i jako svátek, kde se vyhlašuje celá řada<br />

cen včetně nominací na Cenu Hanse<br />

Christiana Andersena, tu nejvýznamnější<br />

pro autory dětských knih. Získal ji<br />

také Petr Sís, kterému vydáváme česky<br />

knihy.<br />

Od Petra Síse jste na podzim znovu<br />

vydali Strom života, proč?<br />

Některé tituly prostě musí být pořád<br />

k dispozici. Tohle je kniha, která před<br />

dvaceti lety odstartovala existenci<br />

našeho nakladatelství pro děti Raketa.<br />

Za Strom života, životopis Charlese<br />

Darwina, tehdy Petr získal právě<br />

v Boloni zlatou medaili za nejlepší<br />

non-fiction knížku. Zajímavé bylo, že<br />

původní americká edice měla problémy,<br />

protože v mnoha státech USA ne uznávají<br />

evoluční teorii, proto ji zakázali<br />

nakupovat do školních knihoven a prodávat<br />

v knihkupectvích. Petr to věděl,<br />

a přesto téma nezměnil. Jsou autoři,<br />

kteří dokážou posouvat svou tvorbou<br />

hranice, a já mám tu čest spolupracovat<br />

s jedním z nich.<br />

Jak vnímáte jako nakladatel spolupráci<br />

na tvorbě takových knih?<br />

Obě naše nakladatelství, Labyrint<br />

i Raketa, jsou známé tím, že do toho<br />

tvůrcům rádi mluvíme. Mě prostě<br />

baví proces vzniku, těsná spolupráce,<br />

společné spřádání snů, které se mění<br />

v realitu a zároveň i překračování komfortních<br />

zón. Když vás autoři pustí do<br />

svého světa, je to nejen vzrušující, ale<br />

můžete být přítomni i vzniku něčeho<br />

výjimečného.<br />

Pojďme k autorce Lucii Lomové<br />

a jejímu komiksovému deníku Každý<br />

den je nový, který teď získal cenu<br />

Muriel…<br />

To ale není kniha pro děti…<br />

Jasně, i když díky své malé dceři znám<br />

jméno Lucie Lomové jako autorku<br />

komiksových Anči a Pepíka.<br />

Jste oběť Čtyřlístku! (smích)<br />

Asi jo. Jak probíhala spolupráce na tak<br />

osobní knize?<br />

Je to privátní zpráva paní autorky<br />

o celém roku 2017. Jako zralá žena pozoruje<br />

svět okolo sebe a se zkušeností<br />

a jistou trpkou ironií ho komentuje.<br />

Původně to vůbec nezamýšlela publikovat.<br />

Aby vám někdo svěřil takové<br />

dílo, musíte obstát v nějaké společné<br />

spolupráci v minulosti. Lucie Lomová<br />

mi kdysi nabídla svůj první komiks<br />

pro dospělé Anna chce skočit. Podle<br />

mého soudu tam některé věci nefungovaly<br />

a já ho odmítl. Celé album bylo<br />

už nakreslené a ona neměla energii<br />

nic předělávat, což je pochopitelné.<br />

Přesto pak s jiným nakladatelem za<br />

knihu dostala cenu Muriel. Do jejího<br />

druhého komiksu Divoši jsme už<br />

mohli trochu kecat a užívat si celou<br />

cestu, když vznikal. Opět získala Muriel!<br />

Později mi nabídla souborné vydání<br />

Anči a Pepíka, úspěšných příběhů ze<br />

Čtyřlístku – podle části z nich se zrovna<br />

točily večerníčky – ale já to zase odmítl<br />

a připravil se tak vědomě o pěkné<br />

peníze z prodeje.<br />

Proč?<br />

Knihy vydávám z jiných pohnutek<br />

a zisk nikdy nebyl na předním místě.<br />

U těch dvou myšek jsem neviděl žádný<br />

prostor pro nakladatelský vklad, šlo jen<br />

o to, vydat znovu něco už několikrát<br />

jinde publikované. V Labyrintu každoročně<br />

připravíme kolem patnácti dvaceti<br />

titulů, což nás přirozeně nutí dobře<br />

si vybírat, čemu dáme energii. Pro mě<br />

je vždy zajímavější ta těžší cesta, spolupracovat<br />

na něčem úplně novém, na<br />

něčem, u čeho není jisté, jak dopadne.<br />

A také poskytovat prostor novým<br />

autorům a pomáhat jim. Lucie asi<br />

nakonec usoudila, že pro její soukromý<br />

komiksový deník, u něhož bylo obtížné<br />

spekulovat nad budoucí prodejností,<br />

bych mohl být dobrým nakladatelem.<br />

A byla to trefa?<br />

Kniha má úspěch. Víte, ona je na<br />

těch více než dvou stech stranách<br />

naprosto autentická a upřímná. A to<br />

zřejmě nejvíc rezonuje. Také je více<br />

komiksových čtenářů u nás, a proto<br />

se českému komiksu v posledních<br />

letech daří, nejen na domácí scéně. My<br />

jsme teď prodali práva do Francie na<br />

českou komiksovou adaptaci Rozruchu<br />

v Andénách Borise Viana a našli jsme<br />

dobrého francouzského nakladatele<br />

dokonce i pro vyloženě nemainstreamové,<br />

velmi genderově a politicky<br />

nekorektní komiksové album Singl,<br />

které geniálně nakreslil Jiří Franta.<br />

Letos vydáte další novinku Jaroslavu<br />

Rudišovi. Co o knize prozradíte?<br />

Bude se jmenovat Návod k použití<br />

železnice a vychází z jeho<br />

německy napsaného bestselleru<br />

Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen.<br />

Stejně jako jeho román Winterbergova<br />

poslední cesta to z německého originálu<br />

překládá Michaela Škultéty. Jde<br />

o mix prózy, cestopisu a vzpomínek<br />

vyprávěných na konkrétních trasách<br />

vlaků, které Jaroslav osobně všechny<br />

absolvoval. Často v jídelním voze<br />

(smích).<br />

Vlak je výborný prostředek nejenom<br />

dopravní, ale i komunikační.<br />

Sám jsem před dvaceti lety podnikl<br />

týdenní cestu transsibiřskou magistrálou<br />

z Moskvy do Vladivostoku, a máte<br />

pravdu. Lidé vás ve vlaku vcucnou do<br />

svých světů, do svých příběhů. Mohla<br />

by to být možná i rada pro autory,<br />

kteří se občas propadnou do tvůrčí<br />

krize – nasedněte na hodně dlouhou<br />

linku, kamkoli, nechte se unášet a jen<br />

poslouchejte a zapisujte. Tak, jak to<br />

dělá Jaroslav Rudiš, nebo jak to dělával<br />

Bohumil Hrabal, když seděl v hospodě.<br />

Nemusí z toho vzniknout zrovna<br />

román, ale rozhodně přijdete na jiné<br />

myšlenky.<br />

Labyrint, 445 Kč, již vyšlo<br />

35


36<br />

UKÁZKA<br />

Princ Harry:<br />

Náhradník<br />

Princ Harry poprvé vypráví svůj příběh – a svou cestu<br />

popisuje se syrovou, neochvějnou upřímností.<br />

Práh, 549 Kč, vychází 4. května<br />

Náhradník je přelomovým titulem plným pochopení,<br />

odhalení, sebezpytování a těžce vydobytého poznání<br />

o nekonečné síle lásky i zármutku.<br />

V úterý, o vrcholném dni oslav, miliony lidí sledovaly,<br />

jak babička míří z Paláce do kostela. Zvláštní děkovná<br />

mše. Jela s dědečkem ve zlatém kočáře – každý centimetr<br />

byl z lesklého zlata. Zlaté dveře, zlatá kola, zlatá<br />

střecha a nahoře na ní zlatá koruna, kterou drželi ve<br />

vzduchu tři andělíčci odlití z blyštivého zlata. Kočár<br />

vyrobili třináct let před americkou revolucí a pořád fungoval<br />

jako nový. Jak ji spolu s dědečkem unášel ulicemi,<br />

kdesi v dálce zapěl ohromný sbor korunovační hymnu.<br />

Obšťastněn! Obšťastněn! I my! I my! Protože i ten nejnabručenější<br />

odpůrce monarchie se v tu chvíli jen sotva<br />

ubránil tomu, aby mu byť jen malinko nenaskočila husí<br />

kůže.<br />

Mám dojem, že se ten den konal slavnostní oběd<br />

a večer hostina, ale připadalo mi to trochu antiklimaxové.<br />

Všichni se shodli na tom, že hlavní událost proběhla<br />

předchozího večera v zahradách Buckinghamského<br />

paláce. Vystoupili během ní někteří z největších<br />

muzikantů posledního století: Paul McCartney zazpíval<br />

„Her Majesty“, Brian May zahrál na střeše „God Save the<br />

Queen“. Mnozí říkali, že to bylo naprosto úžasné. A jaký<br />

že je zázrak, že jde babička s dobou; že je tak moderní<br />

a dovolí všechen ten rock, ba si ho i užije.<br />

představit, vybavily se mi zmařené pokusy kapsářů nebo<br />

ragbyové podražení rukou. Když jsem se tak díval na<br />

babičku, pohupující se do rytmu kytary Briana Maye,<br />

uvažoval jsem o tom, zda se o to někdy pokusil tatínek.<br />

Nejspíš ne. Když mu bylo pět nebo šest let, babička<br />

ho opustila a vydala se na královské turné, které trvalo<br />

několik měsíců. Po návratu mu rázně potřásla rukou.<br />

Což je nejspíš mnohem víc, než kdy udělal dědeček.<br />

Dědeček byl nesmírně rezervovaný a tak zaneprázdněný<br />

cestováním a prací, že tatínka během prvních let jeho<br />

života v podstatě nevídal.<br />

Koncert nebral konce a mě začínala zmáhat únava.<br />

Z hlasité hudby a ze stresu posledních týdnů mě rozbolela<br />

hlava. Na babičce však nebyly patrné žádné známky<br />

vyčerpání. Dál se bavila. Dál si podupávala a pohupovala<br />

se.<br />

A já si najednou, když jsem se podíval blíž, všiml<br />

něčeho v jejích uších. Něčeho – zlatého?<br />

Zlatého jako zlatý kočár.<br />

Zlatého jako zlatí andělíčci.<br />

Seděl jsem přímo za ní. Nemohl jsem si pomoct<br />

a říkal si totéž. Když jsem ji pozoroval, jak si podupává<br />

a kýve se do rytmu, chtěl jsem ji obejmout. Samozřejmě<br />

jsem to neudělal. To nepřicházelo v úvahu. Nikdy jsem<br />

to neudělal a nedokázal jsem si představit, za jakých<br />

okolností by bylo něco takového dovoleno.<br />

Naklonil jsem se dopředu. Možná to nebylo tak úplně<br />

zlaté.<br />

Ne, možná to bylo spíš žluté.<br />

Ano. Žluté špunty do uší.<br />

Kolovala slavná historka o tom, že maminka se<br />

babičku obejmout pokusila. Spíš po ní skočila, než že<br />

by ji objala, pokud tedy můžeme věřit očitým svědkům;<br />

babička ucukla, aby se vyhnula kontaktu, a celé to<br />

skončilo velice trapně, odvracenými pohledy a mumlanými<br />

omluvami. Kdykoli jsem se pokusil si tu scénu<br />

Podíval jsem se do klína a usmál se. Když jsem znovu<br />

zvedl hlavu, sledoval jsem pobaveně babičku, jak drží<br />

krok s muzikou, kterou neslyšela. S muzikou, od které se<br />

dokázala chytře a nenápadně… vzdálit. Ovládnout ji.<br />

Chtěl jsem babičku obejmout víc než kdy dřív.


Papírový palác // Miranda Cowley Heller<br />

V malebném americkém mysu Cape<br />

Code se nachází „Papírový palác“, letovisko,<br />

jež po několik let vždy každé léto<br />

otevíralo svou náruč několika generacím<br />

jedné rodiny. A právě zde se odehrávaly<br />

první lásky, bolestné ztráty... a tajnosti.<br />

Elle Bishopová coby ústřední vypravěčka<br />

celého příběhu vpustí čtenáře<br />

do svého života, aby s ní mohl prožít<br />

jeden den, zároveň se ale často vrací<br />

skrze vzpomínky do minulosti a seznamuje<br />

nás nejen se svým dospíváním,<br />

ale i s mnohdy nelehkou minulostí své<br />

matky a babičky.<br />

Během jediného dne vyplouvají na<br />

povrch dlouho potlačované city mezi Elle<br />

a Jonasem, jejím kamarádem z dětství.<br />

Oba mají své životy, partnery a děti,<br />

přesto jsou k sobě přitahováni jako dva<br />

magnety. Lžou ostatním a nejvíc sami<br />

sobě. Budou mít odvahu něco změnit?<br />

Autorka Miranda Cowley Heller na téměř<br />

čtyři sta stranách dosáhla toho, že ačkoli<br />

se jedná o její debut, nezůstane nikdo<br />

na pochybách, že je její vypravěčský<br />

talent zkrátka dechberoucí. Celý román<br />

je vyprávěn barvitým jazykem, okolní<br />

příroda je popsána natolik živě, že při<br />

čtení lze téměř cítit silný poryv větru na<br />

tváři nebo studenou vodu rybníku na<br />

pokožce.<br />

Děj je v příběhu postaven až na druhou<br />

kolej, prvořadá je charakterizace jednotlivých<br />

rodinných příslušníků a přátel.<br />

Nechybí neustálé odbočky do minulosti,<br />

díky nimž lze lépe chápat vztahy<br />

v přítomnosti. Klubíčko nitě se pomalu<br />

odmotává, čtenář kráčí po složitých, leč<br />

podstatných kudrlinkách a na samém<br />

konci zůstane stát a přeje si, aby mohl<br />

pokračovat dál. Natolik příběh přilne<br />

k srdci.<br />

Není bez zajímavosti, že byl Papírový<br />

palác vybrán jako titul pro čtenářský<br />

klub Reese Witherspoon. A jak je dobře<br />

známo, tato herečka má na knihy velice<br />

dobrý čich.<br />

Ikar, 449 Kč, již vyšlo<br />

Papírový palác je rodinným dramatem,<br />

v němž je mimo jiné tematizováno<br />

sexuální zneužívání mladistvých či vliv<br />

rozpadlého manželství na děti. Román<br />

se pyšní obrovskou detailností a sugestivností,<br />

která uspokojí i náročného<br />

čtenáře.<br />

Dagmar Garciová<br />

37<br />

RECENZE<br />

novinky z nakladatelství argo<br />

#mojeargo<br />

Babička drsňačka znovu v akci<br />

DAVID WALLIAMS<br />

David Walliams se vrací do světa<br />

Babičky drsňačky! Ben si zvyká<br />

na život bez své milované babičky.<br />

Byla slavnou lupičkou známou pod<br />

přezdívkou Černá kočka. Benovi po<br />

ní zbyla báječná vzpomínka. A pak<br />

se stane cosi nevysvětlitelného. Je<br />

uloupen největší světový poklad.<br />

A stopy vedou k Černé kočce! Ale to<br />

přece není možné... nebo je? Jestlipak<br />

Ben tuhle záhadu rozluští? Bude<br />

to napínavé až do konce, a nadmíru<br />

zábavné!<br />

Bohatýr II<br />

Dračí carevna<br />

JURAJ ČERVENÁK<br />

Kyjevský vojevůdce Svjatoslav zvítězil<br />

nad Bulhary a upevňuje svou<br />

moc v povodí řeky Volhy. Ilja Muromec<br />

a ostatní bohatýři jsou ale jako<br />

na jehlách. Jejich úhlavní nepřítel,<br />

velekněz Tugarin, uprchl někam na<br />

sever. Svjatoslav souhlasí, aby se<br />

družina vydala po jeho stopách<br />

a jednou provždy s ním skoncovala.<br />

Tak nemožně zřejmé<br />

Opravář osudů 3<br />

ROBERT FULGHUM<br />

George Novak má čím dál zamotanější<br />

hlavu i život. Nahlédl pod pokličku<br />

tajné služby. Komu se dá věřit,<br />

a komu ne? V závěrečném dílu<br />

trilogie Opravář osudů se některé<br />

osudy uzavřou, některé zápletky<br />

rozuzlí, ale pro ty, kdo se vždycky<br />

ptají A co bylo dál? zůstane spousta<br />

prostoru k přemýšlení.<br />

Terry Pratchett<br />

Život v poznámkách pod čarou<br />

ROB WILKINS<br />

Terry Pratchett byl nesmírně plodným<br />

autorem. Jednu knihu však<br />

nikdy nedokončil – vlastní biografii.<br />

V roce 2015 stihl svému osobnímu<br />

asistentovi Robu Wilkinsovi nadiktovat<br />

nějakých 24 tisíc slov a došli<br />

do roku <strong>19</strong>79. Dál už to bylo na Wilkinsovi<br />

a výsledkem jeho několikaleté<br />

práce je zábavný a místy i dost<br />

bolestný intimní pohled na slavného<br />

spisovatele, proložený osobními postřehy<br />

a zkušenostmi.


38<br />

Alexander Stainforth:<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Petra Křížová<br />

ROZHOVOR<br />

Nápady jsou<br />

všude kolem nás<br />

Při psaní poslouchá hudbu z oblíbených filmů<br />

a většinou nemůže usnout, protože si v duchu<br />

přehrává scény z chystaných kapitol. Alexander<br />

Stainforth žije téměř celý svůj život (s) knihami<br />

a svým čtenářům přináší romantiku i napětí.<br />

Od vydání vaší první knihy Temný úplněk<br />

je to letos přesně dvacet let. Když<br />

se za nimi ohlédnete, co vidíte?<br />

Ušel jsem dlouhou cestu, při které jsem<br />

potkal spoustu zajímavých osobností.<br />

Na začátku jsem byl v podstatě ještě<br />

kluk, který toužil jenom psát, ale nikdo<br />

ho nebral vážně. S první knížkou jsem<br />

obcházel nezávislé knihkupce a distributory,<br />

snažil jsem se uspět, a nevzdat se.<br />

Ale průlom trval patnáct let, s menšími<br />

úspěchy, většími pády… Nejzajímavější<br />

na tom je, že když jsem se rozhodl v roce<br />

2018 skončit a říkal jsem si, že vydám<br />

znovu Ďáblovu nevěstu už jenom jako<br />

e-knihu a začnu hledat nový životní<br />

směr, všechno se rázem obrátilo o tři sta<br />

šedesát stupňů.<br />

V uplynulých dvaceti letech jste byl<br />

také svědkem mnoha změn.<br />

To je pravda. Rozrostly se velké prodejní<br />

řetězce s knihami, nezávislá<br />

knihkupectví skoro zanikla, vznikla<br />

celá řada e-shopů, přišly sociální sítě.<br />

Na trhu prorazily e-knihy, audioknihy,<br />

čtenáři jsou nyní přístupnější k tvorbě<br />

českých autorů… Také samotné žánry<br />

prošly vývojem a nabízejí možnosti, na<br />

které jsme se ani neodvážili pomyslet.<br />

Literaturu značně ovlivnily změny ve<br />

společnosti, myšlenky desítek hnutí.<br />

Každá taková změna přináší pozitivní<br />

i negativní pohledy, ale já jsem za ně<br />

rád, protože díky tomu získávám pocit,<br />

že autoři mohou maximálně popustit<br />

uzdu fantazii a tvořit světy, o které by se<br />

před lety se čtenáři nemohli podělit.<br />

Měl jste knížky rád už jako dítě?<br />

Průkazku do knihovny jsem si zařídil<br />

sám mezi šestým a sedmým rokem,<br />

když jsem se vracel ze školy. Během<br />

základní školy jsem chodil pomáhat do<br />

knihovny třídit vrácené knihy – bavilo<br />

mě trávit čas mezi policemi plnými příběhů,<br />

nasávat tu neuvěřitelnou atmosféru<br />

fiktivních světů, poslouchat názory<br />

čtenářů, když s knihovnicemi sdíleli<br />

dojmy z vypůjčené knihy. Z dnešního<br />

hlediska to pro mě byla nejspíš jakási<br />

sociální síť… Můj první autorský pokus<br />

vznikl v době, kdy mi bylo tak dvanáct.<br />

Dokončil jsem si jeden seriálový díl<br />

(tuším, že Zorra), a pak už jsem v podstatě<br />

psát nepřestal.<br />

Jaké pocity ve vás psaní vyvolává?<br />

Zřejmě to bude znít zvláštně, ale při<br />

tvorbě příběhů i samotném psaní jsem<br />

nejvíc šťastný. Horší už je to se zpětnou<br />

editací textu… Ovšem neznám žádného<br />

autora, který by si právě tuto část tvorby<br />

užíval.<br />

Od začátku používáte pseudonym.<br />

Z jakého důvodu?<br />

Pseudonym mi poradil jeden můj<br />

tehdejší spolupracovník – před dvaceti<br />

lety totiž čeští autoři nedostávali tolik<br />

Alexander Stainforth<br />

(* <strong>19</strong>82)<br />

Autor romantických příběhů,<br />

hororů a paranormálních příběhů.<br />

Dosud napsal a vydal přes dvacet<br />

knih. Mezi nejžádanější patří historicko-romantická<br />

tetralogie Lady<br />

Jane, série Krásná Karolína z doby<br />

vlády Rudolfa II. a samostatné historické<br />

romance Ďáblova nevěsta,<br />

V zajetí vášně, Kráska a netvor,<br />

Falešná společnice, Zimní zámek<br />

a Něžná náruč větru, která vyšla<br />

i ve slovenském překladu.<br />

prostoru. Později jsem uvažoval o psaní<br />

jiného žánru pod vlastním jménem,<br />

nakonec mi to ale nedávalo smysl, protože<br />

většina čtenářů už zná mé pravé<br />

jméno a ničeho zásadního bych tím<br />

nedocílil.<br />

Jak si vůbec představujete svého<br />

ideálního čtenáře?<br />

Víte, že takovou otázku mi ještě nikdo<br />

nepoložil? Ideální čtenář je pro mě ten,


který si chce zkrátka a dobře odpočinout<br />

– ať už u romantické části příběhu,<br />

nebo se nechá strhnout jeho napínavější<br />

dějovou linií. Když se mi v něm<br />

podaří vyvolat pocity, které jsem měl<br />

při psaní, můžu to považovat za největší<br />

dar.<br />

Myslíte si, že dnešní doba přeje<br />

romantice a happy endům?<br />

Určitě ano. Stačí se rozhlédnout kolem,<br />

pustit si televizi, rádio, přečíst si zprávy<br />

na internetu. Kdo by z té hrůzy nechtěl<br />

na chvíli uniknout a ponořit se do<br />

románu se šťastným koncem…?<br />

Jak byste popsal svou letošní novinku<br />

Nevěsta na útěku a třetí vydání<br />

Krásky a netvora, které vyjde během<br />

dubna?<br />

Nevěsta na útěku je moderní historická<br />

romance plná dialogů, (snad i) úsměvných<br />

scének a mohla by se líbit divákům<br />

série Bridgertonovi. Kráska a netvor je<br />

pro změnu příběh s větším důrazem<br />

na napětí, na akt pomsty a tajemství,<br />

přesto ani v něm nechybí láska.<br />

Kde vůbec čerpáte inspiraci?<br />

Těžko se mi na to odpovídá. Připadá mi,<br />

že nápady jsou všude kolem nás a je<br />

třeba jen otázkou nálady, který z nich<br />

mi padne do cesty. V rozvíjení zápletek<br />

mi určitě pomáhá hudba – při psaní<br />

pokaždé poslouchám různé filmové<br />

soundtracky.<br />

Je těžké dostat se ženě do hlavy?<br />

V životě jsem převážně obklopený<br />

ženami, snad proto se toho nebojím.<br />

Zda se mi to ovšem daří, to musí posoudit<br />

čtenářky… A i když se nad tím zřejmě<br />

někdo pozastaví, pro mě je snadnější<br />

psát o ženách, protože obdivuju jejich<br />

sílu, odvahu, vytrvalost, všestrannost<br />

a empatii. V životě mě nejvíc ovlivnily<br />

právě ony – myslím si, že díky tomu je ve<br />

mně velká část „bojovníka“ jejich druhu.<br />

Nic si neberu násilím a neprobíjím<br />

se překážkami za každou cenu prostřednictvím<br />

mužského ega a zažitých<br />

stereotypů.<br />

Na kontě máte i thrillery, horory<br />

a paranormální romance. Co vás na<br />

nich přitahuje?<br />

Čas od času mám rád napětí – jako<br />

by si tělo říkalo o jakousi „bezpečnou<br />

dávku adrenalinu“. Ale občas v těchto<br />

žánrech najdu mnohem víc. Jsem<br />

třeba velký fanoušek série Halloween,<br />

ale pouze těch dílů se silnou hrdinkou,<br />

kterou představuje Jamie Lee Curtis.<br />

Není to pouze obyčejný thriller/horor, ve<br />

vývoji postavy Laurie Strode můžeme<br />

sledovat její boj s vnitřním strachem<br />

– a pod tím si lze představit jakýkoliv<br />

náš vlastní strach. Její postava soupeří<br />

s „démonem“, kterému se nakonec vždy<br />

musí postavit. Nestačí utíkat, protože<br />

„démona“ neporazíte, dokud mu nestanete<br />

tváří v tvář a nezastavíte ho. Chci<br />

tím říct, že ve všech žánrech se dají najít<br />

hlubší myšlenky. Můžeme se ztotožnit<br />

i s postavami z hororů, protože všichni<br />

se něčeho bojíme a všichni toužíme<br />

strach porazit.<br />

Jak už jsme zmínili, několik příběhů<br />

jste vydal pouze v elektronické verzi,<br />

co vás k tomu vedlo?<br />

Začalo to v roce 2018, kdy jsem plánoval<br />

s psaním skončit a byl to zároveň takový<br />

finální pokus, který nakonec moje rozhodnutí<br />

zvrátil a kdy se mi jako autorovi<br />

začalo skutečně dařit. A pak se jednalo<br />

o sérii MM romancí (romance pro muže<br />

o mužích, pozn. redakce) – v ten okamžik<br />

ne zcela prověřený žánr na českém<br />

trhu, rozhodoval jsem proto z hlediska<br />

nákladů.<br />

V budoucnost papírových knih ale<br />

věříte, nebo se pletu?<br />

Před několika lety jsem tomu nevěřil,<br />

ale jak se zdá, čtenáři na tištěné<br />

verze nedají dopustit. Takže v jejich<br />

budoucnost nakonec také věřím.<br />

A nic se nevyrovná tomu otevřít novou<br />

knihu, zaslechnout takové to příjemné<br />

„lupnutí“ a nadechnout se té trošky<br />

Čas, 399 Kč, již vyšlo<br />

Čas, 349 Kč, vychází 18. dubna<br />

lepidla. A pro mnohé čtenáře, i pro mě,<br />

je v tom forma sběratelství. Pokud se mi<br />

nějaká kniha líbí, musím ji mít ve všech<br />

vydáních.<br />

Jakou ze svých knih byste rád viděl na<br />

filmovém plátně?<br />

Jednoznačně Zimní zámek. Je to má<br />

nejoblíbenější kniha, protože nepostrádá<br />

milostnou zápletku, rodinné tajemství,<br />

i závažnější témata týkající se např.<br />

sexuálního zneužívání. A v hlavní roli<br />

Isabel bych si dokázal představit Evu<br />

Podzimkovou, která mě nedávno uchvátila<br />

v televizní sérii Sedm schodů k moci.<br />

A jaký jste vy sám čtenář?<br />

Multižánrový. Nedávno jsem četl novinku<br />

Chrise Cartera Genesis, i když jsem věděl,<br />

že pak půjdu zkontrolovat, zda jsou<br />

zamčené dveře. Z českých autorek mě<br />

hodně ovlivnila Hana Marie Körnerová<br />

– na její románové kronice Pán hor<br />

jsem „vyrůstal“. A rád si přečtu i romány<br />

Stephena Kinga a následně současnou<br />

romanci.<br />

Jaké máte přání, sny a vize směrem do<br />

budoucna?<br />

V plánu mám ještě hodně knih a projektů.<br />

Letos na podzim vyjde závěr<br />

duologie Nevěsta na útěku pod názvem<br />

Past na ženicha, na příští rok spřádám<br />

trochu temnější romanci Květ zla a ve<br />

hře je stále pokračování Zimního zámku.<br />

Doufám, že se romány budou čtenářkám<br />

a čtenářům líbit, protože bez nich by<br />

nic z toho nemělo smysl. A kdyby se mi<br />

poštěstilo napsat scénář k filmu či seriálu<br />

a projekt i zrealizovat, byl bych v této<br />

části života nejspokojenější.<br />

39


text: Hana Wielgusová<br />

40<br />

PROMOTION<br />

Světová beletrie<br />

– studnice příběhů<br />

Světová beletrie je široký<br />

pojem. Co vše se pod ním<br />

skrývá? Víme, že název<br />

tohoto žánru pochází<br />

z francouzského spojení<br />

belles-lettres, neboli výstižně<br />

krásná literatura. Poprvé<br />

ho použil francouzský<br />

renesanční myslitel<br />

a humanista Michel de<br />

Montaigne již v 16. století.<br />

Dnes pod beletrií najdeme<br />

romány, detektivky,<br />

sci-fi, pohádky, ale třeba<br />

i biografie a cestopisy.<br />

A jedno mají společné –<br />

vždy se jedná o příběhy.<br />

Příběhy, přenášející nás do<br />

světa a osudů postav, míst<br />

či objektů, nad kterými se<br />

můžeme sami zamyslet<br />

a prožít je s nimi. Ať už jsme<br />

vybíraví čtenáři, anebo jen<br />

jednostranně zaměření,<br />

každý z nás občas rád sáhne<br />

po některém z děl světové<br />

beletrie. Najdeme v nich<br />

přece tolik krásy a zábavy!<br />

Kontrast, 449 Kč, již vyšlo<br />

Velká láska<br />

v pochmurných<br />

časech a tajemství,<br />

jež měla být<br />

zapomenuta.<br />

Německá spisovatelka Susanne<br />

Abel přichází se svým románovým<br />

debutem, dojemným autentickým<br />

příběhem S Gretou si nic nezačínej.<br />

Prostřednictvím vyprávění čtyřiaosmdesátileté<br />

Grety, matky televizního<br />

moderátora Toma Mondearatha, se<br />

dostáváme do Východního Pruska<br />

v poválečném období. Greta, která má<br />

diagnostikovanou demenci, zapomene<br />

to, co zapomenout chtěla a poprvé<br />

v životě začne svému synovi vyprávět<br />

o sobě a o svém dětství. O tom, co jako<br />

dítě prožívala se svými prarodiči – jak<br />

v mrazivé zimě musela utíkat před<br />

ruskými vojáky, jak se v Heidelbergu<br />

setkala s americkým vojákem, a o touze<br />

po ztraceném otci. A prozradí, proč v ní<br />

navždy zůstal smutek. Tom navíc objeví<br />

neuvěřitelné Gretino tajemství, bez<br />

kterého by se i jeho vlastní život vyvíjel<br />

úplně jinak. Staré dopisy a fotografii,<br />

na níž je záhadná holčička tmavé pleti.<br />

Toto poutavé, napínavé a hluboké čtení<br />

umožňuje zase jiný pohled na některé<br />

události poválečného období, které měly<br />

být zameteny pod stůl. A to by si nikdo<br />

neměl nechat ujít.<br />

Co se skutečně stalo<br />

na strastiplné výpravě<br />

do Arktidy?<br />

Polární běsy je fascinující příběh americké<br />

autorky Greer Macallister. Vypráví<br />

o vzrušující, ale krušné cestě, jejímž<br />

cílem je najít na arktickém severu ztracenou<br />

výpravu. Píše se rok 1853. Zkušená<br />

průvodkyně Virginia Reeve je tajemným<br />

mecenášem povolána do Bostonu.<br />

Nabídne jí vést skupinu dvanácti mimořádných<br />

žen do nebezpečné Arktidy,<br />

aby tam hledaly ztracenou Franklinovu<br />

expedici. Každá z nich přináší do výpravy<br />

své vynikající kvality, ale i vlastní tajemství.<br />

Ne všechny se však vrátí a Virginie<br />

stojí o rok a půl později před soudem,<br />

aby čelila nespravedlivému obvinění,<br />

ale i démonům minulosti. Co se stalo<br />

na dalekém severu? Polární běsy jsou<br />

napínavým, znepokojivým a neotřele<br />

podaným příběhem, vyprávěným střídavě<br />

v neúprosné přírodě a v soudní síni.<br />

Je plný zajímavých historických faktů<br />

a dojemné ženské solidarity. Věřte, že jej<br />

nebudete moci odložit.<br />

Kontrast, 399 Kč, již vyšlo


Tajemství<br />

ukrytá v zátoce<br />

41<br />

RECENZE<br />

Rozmarýnová zátoka // Jenny Haleová<br />

Do malebné floridské vesničky v Rozmarýnové zátoce<br />

nepřivál Melanii pouhopouhý rozmar, žena se rozhodla<br />

splnit poslední babiččino přání, jímž bylo koupit starý<br />

dům Alfréda Ellise a přestavět ho na penzion.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Po příjezdu však zjišťuje, že budova<br />

je v naprosto dezolátním stavu, je to<br />

spíše polorozpadlá prázdná zřícenina,<br />

s níž bude potřebovat nemalou pomoc<br />

zkušeného řemeslníka. Josh, jehož si<br />

v Rozmarýnové zátoce všichni cení<br />

a kterého vychvalují až do nebes, by byl<br />

na takovou práci ten pravý, naneštěstí<br />

je rozhodnutý se do týdne přestěhovat<br />

do New Yorku. Stačí jedna nevinná<br />

sázka, hra v šipky a trocha alkoholu, aby<br />

osud Melanii a Joshovi trochu promíchal<br />

karty.<br />

O Ellisově domě ve vesnici koluje<br />

spousta báchorek, někteří se mu vyhýbají<br />

na míle daleko, jiní se zas nemohou<br />

dočkat nějaké senzace. Alfréd<br />

Ellis byl v 50. letech u námořnictva<br />

a v Rozmarýnové zátoce se zamiloval.<br />

Jeho život je příběhem o zlomeném<br />

srdci, kdy na pevnině zanechal<br />

svou vyvolenou s příslibem společné<br />

budoucnosti, po svém návratu ale<br />

zjistil, že věci nezůstaly stejné. Ellis však<br />

nikdy nezapomněl. Zůstala po něm<br />

hromada dopisů adresovaných jeho<br />

jediné lásce, které Melanie objeví při<br />

úklidu domu. Jaká tajemství budou<br />

odhalena? A měla by pravda vyplout na<br />

povrch, nebo může napáchat mnohem<br />

více škod než užitku?<br />

Pod Rozmarýnovou zátokou je podepsaná<br />

Američanka Jenny Haleová,<br />

která má na svém kontě již několik<br />

titulů, u nás je od ní tento román první<br />

přeloženou knihou a doufejme, že<br />

nikoli poslední. Spisovatelka má talent<br />

prostřednictvím textu přenést z jednotlivých<br />

řádků na čtenáře vřelost. Vyprávění<br />

je přímé, okolí je popisováno jednoduše<br />

a text neobsahuje žádné kudrlinky či složité<br />

jazykové obrazy, i přesto si autorka<br />

dokáže své čtenáře podmanit živými<br />

dialogy.<br />

Postavy jsou sympatické, přátelské,<br />

vykresleny bez výrazných negativních<br />

vlastností, na jednu stranu je to milé,<br />

na stranu druhou je třeba mít stále na<br />

mysli, že se jedná o romantickou fikci.<br />

Mezi Melanií a Joshem se postupně<br />

utváří přátelské pouto, které by mohlo<br />

přerůst i v něco víc, kdyby Josh nebyl<br />

odhodlaný začít znovu někde jinde.<br />

Joshova odtažitost má ale svůj důvod.<br />

Zato Melanie je otevřená výzvám<br />

a nebojí se riskovat, přestože s nemovitostí,<br />

kterou koupila, bude ještě hodně<br />

práce. Čtenářovo srdce si mimo jiné<br />

získá také roztomilý klučík Cole, s nímž<br />

je radost pouštět draky nebo se vypravit<br />

na honbu za pokladem.<br />

Napříč celým příběhem jsou „rozesety“<br />

Alfrédovy dopisy, díky nimž lze<br />

spolu s postavami postupně odhalovat<br />

minulost. Tento prvek je vždy vítaným<br />

ozvláštněním děje, čtenář je udržován<br />

v napětí a dychtí po rozuzlení. V ději se<br />

vyskytne jen jedna linka odehrávající se<br />

v minulosti, další cesty do 50. a 60. let<br />

jsou pouze přes dopisy.<br />

Z popsaného prostředí na člověka<br />

dýchne slaný mořský závan, horko slunečních<br />

paprsků, pocítí písek mezi prsty<br />

a přenese se k romantickým vodopádům.<br />

Příroda dokáže být i ničivá, o čemž<br />

se Melanie přesvědčí, když se vesnicí<br />

prožene hurikán. Po jeho řádění se opět<br />

ukáže sousedská soudržnost a ochota<br />

pomáhat. Rozmarýnová zátoka má<br />

zkrátka ten správný feel good vibe.<br />

Ačkoli je kniha oddechovou literaturou,<br />

lze v ní narazit i na nepříliš veselé téma,<br />

jakým je v tomto případě rakovina.<br />

Nemoc je zmíněna na začátku a v průběhu<br />

Melanie vzpomíná, jak se po tři<br />

roky starala o svou babičku a jak jí to<br />

změnilo náhled na svět. Jako slunce<br />

zakončuje svou každodenní pouť a jeho<br />

paprsky zhasínají, i lidský život jednou<br />

vyhasne. Pro Melanii bylo babiččino<br />

přání převzít Ellisův dům jakýmsi katalyzátorem,<br />

který vše rozpohyboval. Je<br />

patrné, že autorka klade značný důraz<br />

na rodinu, na pomoc druhým, nastíněna<br />

je i problematika pěstounské péče.<br />

Rozmarýnová zátoka je nenáročným,<br />

odpočinkovým čtivem, od něhož<br />

dopředu přesně víte, co čekat. Chuť na<br />

Piña Coladu je při čtení zaručena!<br />

Dagmar Garciová


text: Michaela Kováříková<br />

foto: archiv Sarah Sprinz<br />

42<br />

PROMOTION<br />

Akademie<br />

Dunbridge<br />

místo, kde se snoubí<br />

skotská krajina<br />

s akademickým<br />

prostředím<br />

Také jste v mládí snili o tom studovat v zahraničí?<br />

Být uprostřed nespoutané skotské přírody, chodit po<br />

úchvatných chodbách internátní školy a připadat si na<br />

chvilku jako student Bradavic? Stejný sen měla i německá<br />

autorka Sarah Sprinz, které se tak trochu splnil díky její<br />

nejnovější knize Akademie Dunbridge: Kdekoliv.<br />

Jedná se o český překlad prvního<br />

dílu trilogie a v zahraničí kniha sbírá<br />

obrovské ohlasy a vysoká hodnocení.<br />

A jak už jsme se sami přesvědčili se sérií<br />

Co když… Sarah Sprinz umí trilogie na<br />

výbornou.<br />

První díl vypráví o Emmě, která se<br />

vydává na roční výměnný pobyt do<br />

Skotska a má jediný cíl: najít svého tátu,<br />

který se tu narodil. Ten před lety odešel<br />

od rodiny a dívka o něm nemá žádné<br />

zprávy. Akademie Dunbridge není jen<br />

internátní školou, ale také místem, kde<br />

se její rodiče seznámili. Místo svého otce<br />

však nachází charismatického Henryho,<br />

s nímž se seznamuje na letišti a brzy<br />

zjistí, že je jejím spolužákem a mluvčím<br />

školy. Mimo jiné má přítelkyni. Tato<br />

informace pro Emmu není problém,<br />

protože nepřijela hledat lásku. Situace<br />

se brzy zkomplikuje, protože ač chce,<br />

nebo nechce, na Henryho naráží všude.<br />

Potkávají se v hodinách, při ranním<br />

běhu, na půlnoční party a velice si<br />

rozumí. A jelikož jí Henry navíc nabídne<br />

svou pomoc při hledání otce, musí si<br />

Emma brzy přiznat, že jí rozhodně není<br />

lhostejný. Ani on nedokáže ignorovat,<br />

jak moc ho Emma přitahuje. Brzy jsou<br />

oba vydáni napospas citům, které každým<br />

dnem sílí čím dál víc, než do jejich<br />

životů nemilosrdně zasáhne smrt…<br />

Emma přijíždí s odhodláním najít ztraceného<br />

člena rodiny, ale nachází ještě<br />

o mnoho víc. Brzy jí dojde, že chodit na<br />

Akademii Dunbridge je jako vyrůstat<br />

se spoustou sourozenců. Být součástí<br />

určitého společenství. Na každém kroku<br />

na nás navíc dýchne atmosféra školy,<br />

o to víc podobná škole čar a kouzel<br />

v Bradavicích, no posuďte sami:<br />

„A pak ho uvidím. Areál bývalého<br />

kláštera spolu s velkou chrámovou<br />

lodí uprostřed, který obklopují temné<br />

hradby. Z křivolakých střech se k modrému<br />

nebi tyčí špičaté věžičky. Na hladkém<br />

povrchu jezírka se třpytí slunce<br />

a v pozadí jsou vidět domy ve vedlejší<br />

vesnici.“<br />

Sarah Sprinz počátek své série zasadila<br />

do internátní školy, které navíc vymyslela<br />

vlastní plánek. Ten nabízí k prostu-<br />

Sarah Sprinz (* <strong>19</strong>96)<br />

se narodila v jihoněmeckém městě<br />

Tettnang. Studovala medicínu<br />

v Cáchách, načež se vrátila zpátky<br />

do svého rodného města na břehu<br />

Bodamského jezera. Když právě<br />

nepíše knihy, čerpá inspiraci pro<br />

nové příběhy na dlouhých procházkách<br />

podél jezera a plánuje další<br />

výlety do Kanady a Skotska. Radost<br />

jí dělá psaní po kavárnách, javorový<br />

sirup, ale také komunikace se<br />

čtenáři, která probíhá především<br />

na jejím instagramovém profilu<br />

@sarahsprinz.<br />

dování na stránkách knihy. Tímto způsobem<br />

tak můžete Akademii Dunbridge<br />

poznat ještě o trochu víc.<br />

Autorka prostřednictvím příběhu<br />

upozorňuje na těžká témata jako je<br />

smrt, ztráta, smutek, truchlení, deprese,<br />

užívání návykových látek a závislost,<br />

které by neměly být opomíjeny. Lidem,<br />

kteří potřebují pomoc, přikládá na úvod<br />

knihy i telefonní kontakt na specializované<br />

linky. Do svého románu zakomponovala<br />

i playlist, díky kterému se můžete<br />

do příběhu víc ponořit a poslouchat ho<br />

po přečtení nebo během pauzy, kdy si<br />

děláte čaj.<br />

Red, 399 Kč, již vyšlo


Mapa<br />

z listí<br />

Vydejte se do světa, kde rostliny mluví, přátelství jsou vzácná<br />

a dobrodružství si vás najde za nejbližším ohybem řeky…<br />

Bambook, 369 Kč, vychází 10. dubna<br />

43<br />

UKÁZKA<br />

Bylo to už dávno, co se do mámina zápisníku podívala<br />

naposledy. Všechny zde zaznamenané medicíny znala –<br />

naučila se je přímo od mamky. A k čemu jí to vlastně bylo?<br />

Když došla k posledním stránkám, kde se mamčino<br />

písmo změnilo, zastavila se. Vypadalo to, jako by se tu pera<br />

chopil nějaký pavouk a proběhl se s ním po stránce. Orla<br />

ztěžka polkla. Byly to poznámky, které si mamka zapsala<br />

v posledních dnech před svou smrtí.<br />

Rychle otočila na začátek knihy, kde se na dvou stranách<br />

rozprostírala mamčina mapa. Ukazovala hluboké<br />

Pomezní lesy, které se táhly podél řeky od Trnovce až po<br />

Západní Přístav. Na severu se tyčily hory a jihem se rozprostírala<br />

nekonečná zamlžená krajina Dlouhých vřesovišť.<br />

Přímo uprostřed toho všeho se vinula řeka. V mihotavém<br />

světle svíček našla Orla Trnovec a bažinatý tok, jenž<br />

protékal vesnicí. Přejížděla prstem po vodě a sledovala<br />

říčku, dokud se její čára nesetkala s hlavním tokem oblasti,<br />

Černou řekou, která pokračovala směrem do Západního<br />

Přístavu. Orlin prst však nesledoval tok Černé řeky směrem<br />

k moři, nýbrž proti proudu. Na sever.<br />

Orla šeptala jména míst na břehu řeky, která mamka<br />

označila jemným písmem. Pláž uschlých jilmů. Rozbouřený<br />

jez. Bystrá Voda. Olšové slati. Rudná. Kreslila rostliny,<br />

které se vyskytovaly v lesích, na břehu řeky a na lukách.<br />

Drobné inkoustové portréty flóry celého kraje – všechny<br />

květiny a rostliny pečlivě pojmenované: jestřábník, černohlávek,<br />

silenka, kalina, kosatec žlutý, plamének – a stovka<br />

dalších.<br />

„Něco je tu jinak,“ zamumlala a přidržela knihu blíž<br />

u svíčky, aby si prohlédla městečko Bystrá Voda, kam<br />

máma často jezdila se svými léky.<br />

Moudrá dívenka, zaševelil břečťan, který prorůstal<br />

okenním rámem.<br />

V jednom rohu mapy, poblíž Bystré Vody, si Orla všimla<br />

čáry, která se vinula kolem rostlin jako nit stočená do<br />

smyčky. Mamka vedle ní písmenky tak drobnými, jako by<br />

je nakreslil nějaký pavouček, připsala slůvko tady.<br />

Smysl existence Serafeny Mierelové byl dávno určen jejími předky: musí<br />

se obětovat prvotnímu bohu smrti. Tak zní ofi ciální verze, o které ví každý<br />

obyvatel království Lasanie. Jenže Serin skutečný osud je jiný – není<br />

pouze před světem izolovanou Pannou, ale i vražedkyní s posláním<br />

prvotního boha smrti Nykta zabít. Jeho svůdný dotek v ní zažehne zakázanou<br />

vášeň. Sera ale nemá na výběr, její život je odsouzen k zániku.<br />

Ledaže by se stalo něco naprosto nepředvídatelného…<br />

www.albatrosmedia.cz


44<br />

ROZHOVOR<br />

Nudu by děti<br />

měly poznat co<br />

nejpozději<br />

Když byly jeho děti malé, vyprávěl jim scenárista<br />

Miroslav Adamec před spaním pohádky, které si z hlavy<br />

vymýšlel. Měl s nimi takový úspěch, že děti skoro nikdy<br />

nechtěly spát. Teď napsal dobrodružný příběh pro lehce<br />

starší publikum. Stříbrná parta: Legenda žije líčí střet<br />

party třináctiletých dětí se starou pověstí, která se ukáže<br />

být něčím mnohem skutečnějším...<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

foto: Štěpánka Levá,<br />

Petr Balajka<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

MIROSLAV ADAMEC (* <strong>19</strong>57)<br />

je scenárista a spisovatel na<br />

volné noze. V roce <strong>19</strong>82 vystudoval<br />

FAMU, obor dramaturgie<br />

a scenáristika. Stojí za filmy<br />

jako V peřině, Přání k mání<br />

a je autorem večerníčku Berta<br />

a Ufo. Na kontě má kromě filmových<br />

a televizních scénářů<br />

taky sbírku poezie, pohádku<br />

a několik knih pro děti. Jeho<br />

nejnovější kniha Stříbrná<br />

parta: Legenda žije je první<br />

díl plánované série. Vydání<br />

publikace bylo umožněno díky<br />

dotaci od Karlovarského kraje.<br />

Na kontě máte jak filmové a televizní<br />

scénáře, tak básnické sbírky. Teď<br />

přicházíte s dobrodružným příběhem<br />

pro děti. To je docela široký záběr<br />

tvorby...<br />

Psaní scénáře předchází dlouhá<br />

příprava námětu, děje, pak přicházejí<br />

připomínky producentů, režiséra…<br />

Samotný scénář má vždy mnoho verzí.<br />

Je to nekonečná piplavá práce. Psaní<br />

knih je mnohem zábavnější činnost.<br />

Bohužel o to méně honorovaná…<br />

(smích)<br />

Liší se psaní pro dospěláky a pro děti?<br />

Říká se, že psaní pro děti je dvojnásob<br />

těžké, protože musíte nadchnout<br />

jak samotné děti, tak jejich rodiče,<br />

aby jim tu knihu koupili...<br />

Když píšu pro malé čtenáře, chci jim<br />

nabídnout hravost a nápady, protože<br />

to potřebují ze všeho nejvíc. Taky se<br />

snažím krátit věty a každou kapitolu<br />

končím pointou. Chci, aby mladí čtenáři<br />

každou chvíli vyprskli smíchy, ale nebojím<br />

se, že si knihu poprskají brambůrkami,<br />

protože je doufám dovést do<br />

takového stavu napětí, že je k četbě<br />

zapomenou přikusovat…<br />

Skrývá v sobě Stříbrná parta i nějaké<br />

ponaučení, které jste mladým čtenářům<br />

chtěl předat, nebo je jejím cílem<br />

skutečně jenom pobavit?<br />

Chci rozhazovat plnými hrstmi růžové<br />

filtry do brýlí. Budu rád, když budou<br />

rozpouštět beznaděj, skepsi, nudu;<br />

to je něco, co by děti měly poznat<br />

co nejpozději. To ale neznamená, že<br />

krajina mých příběhů je zalitá cukrářskou<br />

polevou. Naopak, dopřávám<br />

svým hrdinům nejrůznější peripetie,<br />

ale důležité je, že si poradí.<br />

Vaše kniha představuje skupinu<br />

výrazných postav. Mohl byste nám je<br />

lehce přiblížit?<br />

Hlavní postavou je třináctiletý kluk<br />

Petr Perka, jehož jméno zní jak zaklínadlo<br />

a před kterým žádná záhada<br />

nezůstane dlouho záhadou. Jeho<br />

kamarád je Lukáš, který koktá, ale<br />

přátelé ho z toho dostanou. Když jsem<br />

ty scény psal, vzpomněl jsem si na<br />

Huckleberryho Finna a mojí ambicí<br />

bylo napsat stejně zábavné situace.<br />

Další hrdinkou je copatá Marie, která si<br />

jednou Lukáše vezme.


Příběh Stříbrné party se odehrává<br />

v Jáchymově. Máte k tomuto kraji<br />

nějakou osobní vazbu, nebo vám prostě<br />

stříbrné doly přišly jako atraktivní<br />

lokalita?<br />

Do Jáchymova jsem vozil rodiče do lázní.<br />

A jako každé lázně je to město něčím<br />

zázračné. Začalo to ale tím, že mi volala<br />

kamarádka z Jáchymova, že by chtěli do<br />

sborníku povídku o partě kluků. A tak<br />

jsem se seznámil s místními legendami<br />

a našel jsem legendu o Hadí hoře. A pak<br />

se z povídky stala kniha a z jedné knihy<br />

se stane série...<br />

45<br />

Cestoval jste kvůli psaní na konkrétní<br />

místa, nebo jste se spoléhal na<br />

fantazii?<br />

Je docela vtipné, že se ptáte, protože<br />

já jsem měl skoro celý příběh hotový<br />

a potřeboval jsem si ověřit nějaké<br />

podrobnosti. A tak jsem odjel do<br />

Jáchymova a tam je blízko kostela dům,<br />

kde se léčil Karel May. A jak je známo, ten<br />

sice o indiánech psal pořád, ale v Americe<br />

vůbec nebyl (smích)! Bylo to pro mne<br />

symbolické. Není třeba znát příliš mnoho<br />

detailů, jde o sílu příběhu.<br />

Váš příběh ožívá i díky ilustracím<br />

Jana Jiříčka. Už jste někdy předtím<br />

spolupracovali?<br />

Udělali jsme s nakladatelstvím regulérní<br />

konkurs na ilustrátora. Jan Jiříček vyšel<br />

vítězně. Ty obrázky měly být výpravné,<br />

některé jak výjevy z bájí, ale současně<br />

dynamické. Nechtěl jsem, aby byly<br />

pitvorně humorné, ale vtip v sobě i tak<br />

skrývají.<br />

Jak taková spolupráce mezi spisovatelem<br />

a ilustrátorem vypadá v praxi?<br />

Vybral jsem místa v textu, která bych<br />

si přál vidět jako ilustrace. Konzultovali<br />

jsme každou skicu. Výborně jsme si rozuměli.<br />

Je to pan ilustrátor. Neměl problém<br />

mi vyhovět.<br />

To zní jako pěkný základ pro pěknou<br />

knižní sérii. Máte v plánu<br />

Stříbrnou partu vyslat vstříc dalším<br />

dobrodružstvím?<br />

Ano, druhý díl už je dokončen, jmenuje se<br />

Stříbrná parta: Valdštejnovo kopí a vyjde<br />

před Vánoci. V Chebu se vypráví legenda,<br />

že se Valdštejn každou půlnoc prohání<br />

v kočáře a kdo ho spatří, zemře. Bohužel<br />

se k tomu nachomýtnou mí hrdinové,<br />

a mají co dělat, aby se z toho maléru<br />

dostali… A už přemýšlím o třetím díle!<br />

Autor Miroslav Adamec s ilustrátorem Janem Jiříčkem při tvůrčím procesu<br />

Na jakých dětských knihách jste<br />

situaci v nejvyšším bodě napětí, nebo<br />

vůbec vyrůstal vy?<br />

po pointě. Finálové peripetie můžou<br />

Existovala edice Knihy odvahy a dobrodružství,<br />

vzadu byl výčet již vyda-<br />

gradovat vyprávění tak, aby ho čtenář<br />

být delší, musíte si příběh užít. A pak<br />

ných. Přečetl jsem je všechny (smích)! dočítal na kyslíkový dluh a divák zapomněl,<br />

že si potřebuje odskočit. Do toho<br />

Byl jsem hltavý čtenář, chodil jsem<br />

do knihovny s plnou taškou co týden. všechny ty literární radosti pěkných<br />

Dokonce jsem jako malý kluk přečetl vět, trefných přirovnání, myšlenkového<br />

Cervantesova Dona Quijota a Červený šimrání. Takhle by to mělo vypadat<br />

a černý od Stendhala, dítě si ze všeho v dobré knize pro děti a já se modlím,<br />

vezme něco. Musí se jen přinutit si abych toho dosáhl.<br />

k tomu sednout – a to je úkol nás spisovatelů!<br />

Podlomit jim příběhem nohy, V minulosti jste spolupracoval<br />

jak se to povedlo s Harry Potterem. s Halinou Pawlovskou. Ta taky vydává<br />

Rowlingová by za to měla dostat dětskou<br />

Nobelovku. Ale humoru tam moc třeba nějaký společný knižní projekt,<br />

velice úspěšné knihy. Neplánujete<br />

nemá a počáteční příběhová barevnost když se znáte?<br />

olejových barev se zředila ve vodovky... Na tu dobu, kdy jsme psali společně<br />

pro televizi, rád vzpomínám. Dokonce<br />

Jak hodnotíte dnešní nabídku dětských<br />

knih v porovnání s těmi v době a Bohdalovou s drzou nabídkou, že pro<br />

jsme jednou zašli za Dvořákem<br />

svého mládí?<br />

ně začneme psát skeče. Dvořák nás ke<br />

Nesleduju veškerou produkci, ale všiml své smůle odmítl… Ale k další spolupráci<br />

s Halinou nejspíš nedojde. Já chci<br />

jsem si třech největších problémů, kterými<br />

soudobé knihy pro děti trpí: nedostatečná<br />

fabulace, absence humoru<br />

psát pro čtenáře, kteří ještě nevyrostli.<br />

a křídlaté fantazie. Zlatý Macourek! A otázka na závěr. Náš magazín<br />

Zavalujeme děti problémy, které si mají se jmenuje Knihkupec, takže se<br />

vyřešit dospělí.<br />

musíme zeptat: jak často chodíte do<br />

knihkupectví?<br />

Už jsme tady zmiňovali, že máte<br />

bohaté zkušenosti s prací na filmových<br />

scénářích. Ovlivnilo vás to nějak Ale buď je ta dovolená krátká, nebo<br />

Dělám tam nájezdy před dovolenou.<br />

při psaní knihy?<br />

těch knih kupuju moc, protože to<br />

Můžu prozradit, že o příběh projevila dopadá tak, že mám pořád nepřečtené<br />

zájem filmová produkce, ale natočit přebytky (smích)!<br />

dětský film nebo seriál je nákladná<br />

záležitost, takže jsme teprve na<br />

začátku spolupráce. Literárně píšu<br />

tak, jako bych koncipoval filmový<br />

obraz – rychlé uvedení do děje, opustit


46<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Léto s draky<br />

// Ed Clarke<br />

Opatrně na to mrně<br />

// Robin Král, Linh Dao<br />

Jaké to je mít úplně malou sestřičku?<br />

Od rána do večera je jí všude plno,<br />

ale také je s ní veliká legrace. Hravé<br />

verše Robina Krále doprovázené<br />

krásnými ilustracemi Linh Dao vtipným<br />

způsobem popisují obyčejný<br />

den dvou malých dětí od probuzení<br />

až po večerní koupání. Knížka plná<br />

veselých básniček pro všechna batolata<br />

a jejich rodiče.<br />

Pikola, 299 Kč, již vyšlo<br />

Na pobřeží se usadí dračí rodina, aby<br />

nakladla v jeskyni vajíčka. Zlý doktor<br />

Griffiths ale začne kolem malých<br />

tvorečků čmuchat, a když najde<br />

a ukradne dračí vejce, musí Mari<br />

s kamarády zorganizovat záchrannou<br />

misi. Podaří se jim uchránit dračí<br />

tajemství?<br />

Bambook, 279 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Jaro už je konečně tady! Svěží mix knižních novinek pro<br />

děti potěší, pobaví a poučí všechny malé neposedy.<br />

O prasátku, co uteklo<br />

z chlívku<br />

// Eva Gmentová<br />

Příběh o tom, že plné korýtko není zárukou štěstí.<br />

Knížka pro děti od 6 let o prasátku, kterému se<br />

nelíbilo být zavřené v chlívku a chtělo volně běhat<br />

loukami a lesy. Ostatní prasátka mu nerozuměla,<br />

stačilo jim plné korýtko. Jednoho dne se podařilo<br />

prasátku utéct. Co ho venku čekalo, se dočtete<br />

v naší knížce.<br />

Svět plný energie<br />

// Christina Steinlein,<br />

Anne Becker<br />

Knihy Radosti, 320 Kč, již vyšlo<br />

S energií se setkáváme všude: když<br />

zapneme světlo, jedeme autem nebo<br />

si zatopíme. Ale co je energie? Jak se<br />

k nám dostává a jaké jsou možnosti<br />

výroby a využití energie? Ilustrovaná<br />

kniha vysvětluje nejdůležitější fakta<br />

týkající se tohoto tématu a ukazuje,<br />

že ačkoli je energie v každodenním<br />

životě neustále přítomna, neměli<br />

bychom jí plýtvat.<br />

Portál, 299 Kč, již vyšlo<br />

Kůň a já – Vzácné sedlo<br />

// Oldřiška Ciprová<br />

Adélka chodí do třetí třídy a miluje koně. V jezdeckém<br />

klubu se ztratí vzácné sedlo a nikdo nedokáže<br />

pochopit, proč a kam zmizelo. Detektivní příběh<br />

z jízdárny bude děti náramně bavit.<br />

Bambook, 279 Kč, již vyšlo


ke každému kaědému pěíběhu příběhu máš prostor pro své postěehy postřehy<br />

trochu zaluštit. Knížka Kníěka je určena urěena všem dětem,<br />

Robinson<br />

Crusoe<br />

Paní Láryfáry<br />

Pravý výlet<br />

pana Broučka<br />

Záhada<br />

hlavolamu<br />

do Měsíce<br />

Mikulášovy<br />

Cesta kolem světa<br />

za osmdesát dní<br />

patálie<br />

Karlík<br />

a továrna<br />

na čokoládu<br />

Pučálkovic<br />

Lovci<br />

mamutů<br />

Amina<br />

Pipi dlouhá<br />

punčocha<br />

Alenka<br />

v Říši divů<br />

Lákají tě kníěky, knížky, ale nevíš, jakou<br />

Staré řecké<br />

báje<br />

a pověsti<br />

si přečíst? pěeěíst? Nebo máš pocit, že ěe tě ětení čtení<br />

nebaví? Máme pro tebe 12 nezapomenutelných<br />

příběhů pěíběhě české ěeské i světové literatury, které by<br />

tě rozhodně neměly minout. Originální hravé<br />

zpracování tě seznámí s hrdiny a základním dějem,<br />

i zápisky, a pokud budeš chtít, můžeš měěeš si také<br />

které mají rády čtení, ětení, i těm, které jeho<br />

kouzlo teprve objevují!


připravila: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Ivety Duškové<br />

48<br />

PTÁME SE<br />

Píše, dramatizuje, režíruje, hraje, šéfuje pražskému<br />

Divadlu Kampa. A nezahálí ani v osobním životě<br />

– je manželkou známého herce Jaroslava Duška,<br />

dvojnásobnou maminkou a sedminásobnou<br />

babičkou. Jaká je čtenářka?<br />

otázek<br />

pro Ivetu Duškovou<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Právě jsem dočetla knížku od Martiny<br />

Skaly To je má země. Vypráví příběh<br />

ženy, která miluje americkou poušť,<br />

Indiány z kmene Navaho a koně<br />

mustangy. A tak nachází nový domov<br />

v americké rezervaci na hranicích států<br />

Arizona a Utah. Příběh je hodně silný,<br />

přestože je vyprávěn věcnou a jednoduchou<br />

formou. Drsnost až neutěšenost<br />

krajiny se tu prolíná s magií indiánské<br />

kultury, která je více a více znásilňována<br />

a ničena ve jménu „pokroku“ naší civilizace.<br />

Určitě doporučuji. Je to nesentimentální<br />

vhled do současné situace<br />

v indiánské rezervaci. Navíc autorka<br />

si knížku i sama ilustrovala a doplnila<br />

svými fotografiemi, což z celého díla<br />

tvoří kompaktní a autentický obraz.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Samozřejmě, že papírové vydání.<br />

Čtečku nemám a ani po ní netoužím.<br />

Na počítači jsem schopna přečíst<br />

nanejvýše e-mail. Potřebuju si knížku<br />

očuchat, osahat, vzít si ji do postele<br />

nebo do vany. Než ji zavřu, tak ji pohladím.<br />

Knížka je živá bytost, a tak se k ní<br />

i chovám.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

Jaj, to nevím. Vím, že když jsem jako<br />

mladá četla Pána Prstenů, tak jsem<br />

měla moc ráda postavu Gandalfa.<br />

Připomínal mi mého dědu. A když<br />

občas potřebuju radu od moudrého<br />

starce, tak si povídám buď s mým<br />

dědou, nebo si přizvu právě jeho. To<br />

mám pak v hlavě úplnou radu starších.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

Většinou se mi to u knížek nestává,<br />

ale je pravda, že když jsem četla Pan<br />

Kaplan má třídu rád od Leo Rostena,<br />

tak jsem se hodně smála. Tu knížku<br />

mám moc ráda a občas si na ni vzpomenu,<br />

když konverzuji se svou profesorkou<br />

španělštiny – taky ze mě čas od<br />

času lezou blbosti, které ji rozesmějí. Na<br />

cizí jazyky nejsem moc nadaná.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

Před rokem jsem pro sebe a Petra<br />

Herolda na motivy knížek Rachel Joys<br />

napsala hru Pošeptej mi to znovu,<br />

Harolde, kterou hrajeme u nás v divadle<br />

Kampa. A tam jedna z postav<br />

Queenie Henessyová říká: „Je strašně<br />

těžké naučit se milovat a nic nechtít,<br />

ale ještě těžší je naučit se být úplně<br />

obyčejný.“ Tuhle větu si dost často,<br />

hlavně v této době, připomínám.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

V takovém prostředí bych si spíše nějakou<br />

knihu napsala. Mám ráda chvíle,<br />

kdy jsem jen sama se sebou a můžu se<br />

ponořit do svého ticha. Tam je příběhů<br />

a postav…<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

Mám ráda malá knihkupectví v malých<br />

městech. Před Vánoci jsme byli hrát ve<br />

Velehradě, kde je úžasná klášterní pro-<br />

dejna. Kromě různých produktů a mlsání<br />

tam mají i úžasné knížky. Nakoupila<br />

jsem je tam pro všechna moje vnoučata.<br />

Mám jich sedm, takže to byla pěkná<br />

hromada.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Některé přesouvám do knihovny<br />

v Divadle Kampa, kde si je návštěvníci<br />

mohou půjčit, něco rozdám, ale většinu<br />

knih si nechávám. U nás doma jsou<br />

knížky všude, včetně záchodu i koupelny.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Určitě to probouzí fantazii a vhled do<br />

jiných světů. Učí prožívat emoce a ponořit<br />

se do postav, se kterými můžeme<br />

souznít nebo se je naopak učit chápat.<br />

Pro mě byly knížky už od dětství<br />

dobrodružstvím, které jsem moc ráda<br />

prožívala. A ráda se k některým titulům<br />

vracím. Pak jsem překvapená, že příběh<br />

je úplně o něčem jiném, než jsem si<br />

myslela, když jsem ho četla poprvé.<br />

10. Jakého spisovatele byste si vybrala,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

No, kdybych měla být upřímná, tak asi<br />

Tolstého. Protože to je mistr nad mistry<br />

a úžasný psycholog. Určitě bych díky<br />

němu mnohé pochopila. Ale protože už<br />

tady není, tak si ten svůj příběh dál budu<br />

psát sama. Uvidíme, jaká dobrodružství<br />

a emoce na mě ještě čekají.


50<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDNU<br />

ZE 3 KNIH LES V DOMĚ<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete e-mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte<br />

připsat adresu, na kterou<br />

zašleme případnou<br />

výhru.<br />

Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec<br />

zveřejníme 30. dubna<br />

jména tří výherců, které<br />

budeme následně sami<br />

kontaktovat.


V jakém sportu si vedla královna<br />

Alžběta lépe než herec Daniel Craig?<br />

Čím Woody Allen pohostil ve svém<br />

bytě Václava Havla? A kdo daroval<br />

Margaret Thatcherové „bahňáka“?<br />

Spisovatel, překladatel<br />

a diplomat Michael Žantovský<br />

ve svém novém literárním díle<br />

s okouzlující nadsázkou a vtipem<br />

líčí „nesmazatelné zážitky“<br />

s významnými osobnostmi<br />

světového dění: od Václava Havla,<br />

George Bushe staršího, Françoise<br />

Mit terranda, Margaret Thatcherové<br />

a Michaila Gorbačova přes<br />

nizozemskou a britskou královnu<br />

a Rolling Stones až po papeže<br />

Jana Pavla II. a 14. tibetského<br />

dalajlámu. Díky autorovi čtenář<br />

prožije znovu, i když trochu jinak,<br />

převratné dějinné události konce<br />

dvacátého století – rozšíření<br />

Severo atlantické aliance, peripetie<br />

mírového procesu na Blízkém<br />

východě a vývoj Evropské unie<br />

k „čím dál užšímu svazku“. Navštíví<br />

skutečné hlavní město Spojených<br />

států Georgetown, nashvillskou<br />

Grand Ole Opry i olympijské<br />

hry v Londýně, zavítá mezi<br />

hollywoodské hvězdy velikosti<br />

Jacka Nicholsona, Sylvestera<br />

Stallona či Woodyho Harrelsona,<br />

a zúčastní se dokonce též<br />

jednoho ze zasedání tajemné<br />

organizace Bilderberg, kde se za<br />

našimi zády rozhoduje o osudu<br />

nás všech.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!