Det gode arbejdsliv, hvordan skaber vi balance mellem arbejdsliv ...

eaaa.dk

Det gode arbejdsliv, hvordan skaber vi balance mellem arbejdsliv ...

Den gode time & det gode arbejde

Hvordan skaber vi balance mellem

arbejdsliv og fritid


Program

Onsdag den 4. november 2009

Velkommen

Mål og præsentation

Rigtigt contra forkert

arbejde – noget om

overbevisninger

Opgaver & vilkår

Motivation

Lifebalance

Opsamling

Workshop 1. runde

Frokost

Workshop 2. runde

Fælle s opsamling og

afslutning


Mål for dagen

• Målet for dagen er at skabe et fælles afsæt og en forståelse for, hvad ”Det

gode arbejdsliv” kan være. Hertil kommer, at der på dagen skal skabes en

bevidsthed om, hvordanDet gode arbejdsliv” eventuelt kan opnås.

• Målet med dagen er, at den enkelte deltager forholder sig til, hvad der skal

være hans eller hendes første skridt på vejen til ”Det gode arbejdsliv”.

Det gøres ved bl.a. at:

• Oplæg og jeres egne refleksioner

• I hører og oplever, at de aktiviteter, i der er gang i

• kan være med til at lette hverdagen på de forskellige workshops


Ledelsesakademiet

Uddannelser

Kurser

Kompetencegivende uddannelser

Åbne kurser og udviklingsforløb

Virksomhedsinterne forløb

Konsulentopgaver

Proceskonsulentopgaver


Præsentation af Lea Sørensen

Uddannelser:

på Ledelsesakademiet

• MBA i international ledelse

• ICF certificeret coach

• NLP Master Practitioner

Erhvervsbaggrund:

• Uddannelseskonsulent for lederudvikling i Dansk

Landbrugsrådgivning

• Intern konsulent på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

og Kliniske Tandteknikere

• Selvstændig erhvervsdrivende med 2 fitnescentre i Århus

leso@akademiaarhus.dk


Metode for dagen

Med afsæt i læringscirklen

vil I i dag både få tilført

noget viden

Sådan I kan beslutte jer

for, hvordan I skal

handler fremover for

sammen at skabe endnu

flere og mere af den gode

time og det gode arbejde.

Kilde: Kolb’s læringscirkel


Bag enhver frustration og brok

ligger en bristet

drøm

Peter Senge

7


Det gode arbejde

I dag giver vi det gode

arbejde STOR

opmærksomhed

– I skal over tid fastholde

og skabe den.


New ways of working

Med afsæt i resultaterne fra Alexandra Instituttets

Center for New Ways of Working’s undersøgelser og

studier af nordiske arbejdspladser, vil jeg spørge jer

om jeres overbevisninger i forhold til jeres arbejde.

• Hvad er det ”rigtige” arbejde

• Hvad er ”forkerte” arbejde


Overbevisninger

• Rigtigt arbejde • Forkert arbejde


Opgave i par

Individuelt (ca. 5 minutter)

Reflekter over, hvornår du oplever, at du udfører ”rigtigt”

arbejde (altså hvad laver du, når du udfører ”rigtigt” arbejde)?

Med side m/k (10 minutter)

1. Del jeres refleksioner med hinanden

2. Lav en ”rigtigt” og ”forkert” lap med jeres fælles

overvejelser og placer dem på væggen

3. Diskuter hvilke konsekvenser jeres overbevisninger har i

dagligdagen

Opsamling i plenum


AL BEVÆGELSE KRÆVER EN RETNING.

Vores arbejde skal have et mål.

Hvis det er en målsætning: Fred i verden er

det ikke noget mål, med mindre man kan

svare på, hvordan det ser ud, når målet er

nået. Ellers har man fået et mål, der flytter

sig, hver gang man forsøger at nærme sig det.

Man kan ikke se, hvor meget man mangler i at

nå det. Man har fået sig en uendelig

opgave.

Og man kan anvende sine ressourcer på hele

den uendelige målsætning.

Kilde: Aksel Blaabjerg


Opgave - Vilkår

Opgavens

betydning

Vilkårs

betydning

TRÆLSHEDSTÆRSKLEN

Kilde: Aksel Blaabjerg


Motivation

”De faktorer der udløser,

retningsbestemmer og

fastholder/understøtter menneskers

aktiviteter, herunder arbejde i en

bred forstand”

(Ibsen & Christiansen,2001 s. 88)


Porter og Lawlers motivationsmodel

- en procesteori

Værdien af

belønningen

2

Vurdering af

indsats

belønningssandsynlighed

1

Indsats

3

4

Evner og

karakter

træk

5 Rolleopfattelse

Arbejds- 6

præstationsresultat

Indre

belønning

Ydre

belønning

Opfattelse af

belønningens

retfærdighed

7a

7b

8

Tilfredshed

Kilde: H. Holt Larsen ”Licens til

work”

9


Life balance

”Selvledende medarbejdere får til opgave

at stå i centrum for deres

arbejdsliv uden at være i centrum, får

de samtidig til opgave konstant at

retablere en række delikate balancer -

Ikke alene i arbejdslivet, men også

mellem arbejds- og familielivet og i

livet som sådant.”

Sverre Raffnsøe 2008

Ph.d. stipendiat , Cand.scient.anth.


LIVSHJUL


Reflektionsopgave - Livshjulet

1. Hvordan ser den procentvise

fordeling af dine livsområder ud i

dag? - eks. indenfor arbejdsliv,

familieliv og fritidsliv

2. Indtegn, hvordan du ønsker den

procentvise fordeling af dine

livsområder skal se ud fremover? -

- eks. indenfor arbejdsliv,

familieliv og fritidsliv

3. Del dine overvejelser med din side

M/K


Life Balance

Før stormen(ene) - forebyggende

Sid på en bold, Brug en anden(s) stol, hop og

tænk en tanke

Mens stormen raser

Lav café-møder, walk and talk – nu med

skridttæller, træk vejret én ekstra gang

Efter stormen

Ta’ en omkamp, lad op til næste omgang,

find energien


Refleksion

Hvordan laver du ”sol-tid” og ”skyggetid”

i dit job?


Historien om effektsikring

...og strudsene gik hjem!

Det fortælles, at en struds og dens venner

besluttede sig til at ændre deres tilværelse. De

ville flyve.

Som sagt så gjort - de meldte sig på flyveskole

og tog et kursus, som skulle sikre, at de til

fulde mestrede flyvningens kunst. Alle var

tilfredse med kurset - læreren fik megen

anerkendelse og strudsene fejrede den sidste

dag med en flot flyvetur som det sig hør og bør

… og så gik de hjem.

More magazines by this user
Similar magazines