EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

energinet.dk

EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

Status for cellekvalitet og -ydelse pr. 31/12 2003

Tabel 1 lister udviklingsmålene for den anodesupportede celle i dette projekt. Ved

afslutning på fremstillingsdelen (ultimo december) kan det konstateres, at næsten alle

de opstillede mål er nået.

• Kantkrølproblematikken er løst vha. laserskæring af cellerne inden test.

• Cellekrumningen kan holdes under 6 mm ved et passende tykkelsesforhold

mellem anodesupport og elektrolyt. Der er desuden udviklet en

anodesupportsammensætning, der eliminerer krumning. Denne celletype

langtidstestes p.t.

• Den mekaniske styrke af cellerne er særdeles god. Der mistes kun få (~1%)

under den fladtrykningstest, der indgår som et led i kvalitetskontrollen.

Som led i et EU-projekt er der udført en brudmekanisk analyse af de danske

celler samt celler fra Forschungszentrum Jülich (DE) og ECN (NL).

Målingerne, der er udført af Jülich, viser, at de danske celler er 2-3 gange

stærkere end celler fra de øvrige leverandører.

• Målsætningen for variationen i lagtykkelse (under 20%) er opfyldt for

anodesupportprocessen, der med ca. 350 µm udgør det tykkeste lag i cellen.

Tykkelsesvariationerne for sprøjteprocessen ligger på grænsen for anoden og

elektrolytten, mens katodesprøjteprocessen ikke har fungeret optimalt.

• Målet for cellelevetiden, hvor målsætningen var at have en degradering, der

var mindre end 3% pr. 100 timer, er nået. Der er målt degraderingsrater på

mindre end 1% pr. 1000 timer under test ved under accelerede betingelser ved

850 °C (1 A/cm 2 og 80% gasomsætning). Levetidstest under mildere

betingelser ved 850 °C (0,25 A/cm 2 ) viser degraderingsrater omkring 0,1% pr.

1000 timer.

• Den gennemsnitlige ASR under reproduktionsstudiet er ved 850 °C målt til

0,24 Ωcm 2 (den bedste præpilotcelle har 0,14 Ωcm 2 ), hvilket er betydeligt

lavere end målsætningen om en ASR mindre end 0,35 Ωcm 2 .

24

More magazines by this user
Similar magazines