Destination 2012 - Københavns Universitet

ku.dk

Destination 2012 - Københavns Universitet

I. INDLEDNING – ET FÆLLES VEJKORT

Københavns Universitet (KU) blev grundlagt i 1479. Med 37.000 studerende, 1.800 ph.d.-

studerende og 7.500 ansatte er KU i dag Danmarks største vidensvirksomhed. Universitetets

vigtigste bidrag til samfundet er fremragende grundforskning og uddannelse af højt kvalificerede

kandidater. Med afsæt i disse to kerneydelser indgår universitetet i et tæt samspil med det

omgivende samfund, lige fra kulturinstitutioner over erhvervslivet til offentlige myndigheder.

KU er placeret i en dynamisk hovedstad midt i en region, hvor det nye og gamle Europa

vokser sammen. Efter fusionen med Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) og Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i 2007 består universitetet af otte fakulteter: Det

Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Det

Farmaceutiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det

Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet samt Det Teologiske Fakultet.

Takket været medarbejdernes indsats er KU i dag tæt forbundet med den internationale

forsknings- og uddannelsesverden. I 2006 blev universitetet placeret som nummer 54 i verden og

nummer 14 i Europa (Times Higher Education Ranking 2006). Samme år blev KU optaget i den

globale stjernealliance af 10 internationale topuniversiteter, kaldet IARU (International Alliance of

Research Universities).

• Australian National University

• University of California - Berkeley

• University of Cambridge

Københavns Universitet

• University of Oxford

• Peking University

• National University of Singapore

• The University of Tokyo

• Yale University

• ETH - Zürich

Boks 1: Medlemmer af IARU-alliancen

Formålet med at formulere denne strategi er at skabe rammerne for, at KU kan fortsætte den

positive udvikling og inden for strategiperioden (2007-12) udvikle sig til et af de absolut førende

universiteter i Europa. Denne ambitiøse målsætning kan kun indfries, hvis KU tydeliggør sit sigte

og udstikker en klar kurs for, hvordan universitetet skal prioritere. I en tid, hvor viden er blevet den

2

More magazines by this user
Similar magazines