Valg til bestyrelsen, akademiske råd og studienævn Valggruppe C ...

ku.dk

Valg til bestyrelsen, akademiske råd og studienævn Valggruppe C ...

Valg til bestyrelsen, akademiske råd og studienævn

Valggruppe C (Studerende), efterår 2009

Valg til ph.d.-udvalg

Valggruppe A/C (Ph.d.-studerende), efterår 2009

Der er i efteråret 2009 afholdt ordinært valg til bestyrelsen, akademiske råd, bachelor- og

kandidatstudienævn og deltidsuddannelsesstudienævn i valggruppe C (Studerende), samt ph.d.udvalg

i valggruppe A/C (Ph.d.-studerende).

Mange af valgene er afviklet som fredsvalg, her har der kun har været opstillet én prioriteret liste

eller én sideordnet liste med et antal opstillede, som ikke oversteg antallet af mandater. I disse

tilfælde har der ikke været afholdt afstemning.

Ved de organer, hvor valget er blevet afgjort ved afstemning, fremgår stemmetal. Antallet af

listestemmer fremgår ud for listebetegnelsen, og antallet af personlige stemmer fremgår ud for

den enkelte opstillede. Stemmeprocenten er anført hvor der har været afholdt afstemning.

Nærmere oplysninger om valget kan fås ved henvendelse til:

Valgsekretariatet

Frue Plads 1

1168 København K

Valgsekretær:

Preben Liljendahl

KU-valg@adm.ku.dk

Tlf.: 353 22809

1


Bestyrelsen

Valg af 2 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

David Salomonsen, liste FJ - Forenede Jurister

Laura Toftegaard Pedersen, liste S7 - FSV Forum

Suppleanter liste FJ - Forenede Jurister:

1. Minna Højland

2. Lasse Zobel

3. Tanja V. Nøddelund

Suppleanter liste S7 - FSV Forum:

1. Mattias Friis Jørgensen

2. Sofia Kyndesen

3. Ea Busch-Petersen

Opstillingsform

Følgende lister var opstillet sideordnet: Konservative Studerende, S5 - Fagrådet på Musikvidenskab.

De øvrige lister var opstillet prioriteret.

Forbund

Der var indgået følgende listeforbund:

L1: S5, S6, S7, S12

L2: L1, S4, S11, S16, S20

L3: L2, S1, S3, S8, S9

L4: L3, S18

L5: FJ, S10, S14, S15, S17

Der var indgået følgende valgforbund:

V: L4, L5, P, S2, S13, S19

Deltagelse

Der blev afgivet i alt 4.797 stemmer, heraf 138 blanke. Stemmeprocenten var 13,4 pct.

Antallet af stemmer der tilfaldt de enkelte lister/kandidater er anført på de næste sider.

2


A. Frit Forum - Social- 272 Konservative Studerende 49 S1 - Aktive

89

demokratiske studerende Alexander Milan 12 Statskundskabere

Simon Krabbe 53 Lisa Mette Tønder 4 Troels Juel 42

Cecilie Svane 31 Mikkel Wrang 8 Johannes V. Lockwood 40

Anne Sofie Sørensen 23 Thomas Due Bostrup 7 Sigurd K. Jakobsen 3

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen 16 Mette Hjøllund 4 Anne Sofie Juel Adolfsen 22

Emil Holmgren Kraaer 5 Nicolai Skovbjerg Arildsen 8 Martin Borgholm Nissen 2

Gustav Nedergaard 24 Sacha Erhardtsen 1 Anne Bie Hansen 9

Nanna Grave Poulsen 13 Christian Buje Tingleff 7 Rosa Lund 17

Simon Kollerup 10 Mikkel Rosenvold 4

Rune Poulsen 0 S2 - De Studerendes Råd v. 78

Demokratiske Medicinere 224 Jens Malskær 1 KU-LIFE

Felix Müller 16 Morten Pedersen 3 Eskild H. Bennetzen 43

Maria Eiholm Frederiksen 15 Jacob Worsøe 3 Signe Agner Holm 13

Nils Hoyer 8 Thorkil K. Værge 0 Bjørn Øst Hansen 8

Karin Nielsen 9 Simon Fredsted Nørrelykke 1 Søren Holm Rasmussen 10

Mette Rebien 22 Rune Kristensen 3 Claus Eduard Petræus 1

Frida Emanuelsson 6 Andreas Teckemeier 14

Sarah Jeppesen 6 Sofie-Amalie G. Brandi 5 S3 - Det Teologiske Fagråd 37

Maiken Krabbe Hjort 4 Christina Hansen 3 Anders M. Lauritsen 17

Howraman Meteran 18 Simone Cedergreen Simonsen 2 Caroline S. Balschmidt 5

Martin Kristian Rimvall 8 Morten S. Jørgensen 3

Marie Hole 0 Liberale Studerende 19 Jørgen B. Larsen 2

Maria Johansen 4 Anne Gæmelke 20 Bo Chen 4

Jens Helby Petersen 1 Inger Schroll-Fleischer 4 Trine L. Taylor 9

Anders Krantz 6 Anne Christine Benner 6

Mads E. Gottschau 6 P - Politrådet 184 Simon Schmidt 9

Julie Marx 96 Kristine Krarup 17

FJ - Forenede Jurister 147 Mikael Olai Milhøj 42 Emil B. Saggau 4

David Salomonsen 118 Signe Thiim 5 Martin Lehmann-Strøm 3

Minna Højland 48 Louise Tambour 11 Jonas Hennild 11

Lasse Zobel 41 Adam Tejs Jørring 22

Maria Boisen 16 S4 - EnGeRom 45

Sidsel Skov Christensen 0 Reformklubben 30 Katrine Johnsen 7

Christine Emilie Græsholt 4 Nikoline Schriver 20 Daniel Olesen Fejerskov 1

Julie Maria Hansen 2 Rasmus Thomsen 11 Sebastian K. Belmark 0

Amalie Bang 5 Svend Elberg Thomsen 8 Lise Andersen 4

Signe Mønsted 7 Andreas Hein 11 Laura Havemann 0

Jack Hurup 25 Kim B. Olsen 12 Ellen Catherine Lind 6

Tanja V. Nøddelund 29 Rolf Thuneberg Jørgensen 1 Patrick Wonsyld 2

Celina Sparre 3 Dorthe Brandt 5 Robin P. H. Steen 2

Louise Hilton 19 Liv Reiter Thorsen 2

Signe Søgaard-Hansen 4 Niels Fuglsang 5 S5 - Fagrådet på

14

Olivier Khardine 0 Cecilie Fenger 12 Musikvidenskab

Jasper Sparre-Enger Lyngsig 8 Mikkel Vad 29

Christian Bigom 3

Sofie Sandager 7

Signe Dam 16

3


S6 - Forhistorisk Arkæologi 13 S13 - NATrådet (Natur- 157 S17 - SAXO-Fagrådene 80

Jonas Rysgaard Jensen 19 videnskabeligt fakultet) Flemming Borg Nielsen 58

Astrid Wolff-Jensen 10 Peter Søgaard Jørgensen 32 Malte Juelsborg Karsten 17

Lan Thuy Pham 12 Fie Windfeld B. Nielsen 6

S7 - FSV Forum 31 Merete Brink Speedtsberg 2 Jacob Weiersøe Olsen 1

Laura Toftegaard Pedersen 277 Linda Wirmark 2 Sofie Sidor Christiansen 7

Mattias Friis Jørgensen 4 Christian Nielsen 9 Jacob Thorek Jensen 15

Ea Busch-Petersen 6 Lars Hansen 14 Hannibal Munk 12

Mikkel Zøllner Ankarfeldt 4 Lisbeth Tavs Gregersen 11 Kasper Toxværd 14

Camilla Thørring Bonnesen 3 Jacob Stenhøj 8

Sofia Kyndesen 9 S14 - Odontologi 6 Sanne Aagaard Jensen 21

Louise Caspersen 107 Johanne Kristine Arnfred 3

S8 - Fysisk Fagråd 48 Bjarne Purup 2

Pil Maria Saugmann 11 S15 - Psykrådet 81 Anders Pihl 1

Bo Schwartz Madsen 12 Lars-Jørgen Hemmingsen 8 Beate Sløk-Andersen 38

Amalie Christensen 40 Emilie Nayberg 3

"Kaptajnen" Nielsen 7 Sarah Georg Jensen 1 S18 - Sociologisk Fagråd 107

"Kirstejn" Hansen 19 Nikoline Frost 1 Louis Havn 19

Tue Hammer Lerche 3 Cecilie Rønnow Eskelund 33

S9 - Matematisk Fagråd 26 Lea Klærke 5 Line Vistisen 12

Thilde Rigbolt 21 Signe Rysbjerg Møller 1

Mikkel K. Rasmussen 7 S19 - SOP-FARMA 82

S10 - Medicinerrådet 95 Sitia Damkjær Jørgensen 7 Sanne Rasmussen 69

Hans Jakob Hartling 23 Maja Nyström-Hansen 2 Tine Nikolajsen 9

Carsten Birch 3 Anna Petersen 0 Johanna Svedborg 28

Mette Dahl 6 Elena Semenisina 0 Mona Utoft 25

Mathias Kølvraa 1 Julia Stala 0

Ditte M. Vollesen 0 S20 - ToRS 26

S11 - Medier, erkendelse og

formidling

55 Majbritt Stephensen 2 Rune Rattenborg 32

Hans Christian Gørup Nielsen 25 S16 - Religionsfagrådet 21

Jesper Kristiansen 9

S12 - Molekylær Biomedicins 12 Mads Jon Damgaard Andersen 12

Fagråd Erik Sporon Fiedler 4

Rune Busk Damgaard 54 Anna Rønne Holmes 2

Katrine Heller 2

Pernille Friis Jensen 2

4


Det Biovidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd LIFE

Valg af 6 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Aleksander Riise Hansen, Lærke Erika Lundsten, Mathias Vogdrup-

Schmidt, Allan Grønne Pedersen, Mette Mattsson og Anne Kirstine Schrøder, liste S - De

Studerendes Råd v. KU-LIFE.

Suppleanter:

1. Bjørn Øst Hansen

2. Claus Eduard Petræus

3. Mads Bruntse

Veterinærstudienævnet

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Astrid Birch Kjærgaard, Torben Riis, Mads Pårup Nielsen, Mads

Bruntse og Janne Graarup Lyngby, liste S - Veterinær Medicinsk Forening.

Suppleanter:

1. Jenny Katrine Boye

2. Line Rødbroe Ulrich

Naturvidenskabsstudienævnet

Valg af 8 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Simon Brown, Anna Maria Hansen, Maja Marie Gertz Jensen,

Sebastian Hessner, Mette Lundsbjerg Jespersen, Bjarne Larsen, Mathias Vogdrup-

Schmidt og Mari Lilith Rasmussen, liste S - De Studerendes Råd v. KU-LIFE.

Suppleanter:

1. Kasper Jakob Jensen

2. Jesper O. Lehmann

3. Ina Møller Andersen

4. Signe Kaas

Levnedsmiddelstudienævnet

Valg af 4 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Line Ravn Nielsen, Katrine Christoffersen Holm, Amanda Brinch Kruse

og Jonas Tofte, liste S - Levnedsmiddels Studerendes Forening.

Suppleanter:

1. Mette Mattsson

2. Louise Bjerrum Jørgensen

5


Ph.d.-udvalg LIFE

Repræsentationsområde: Veterinær- og Husdyrvidenskab

Valg af 2 repræsentanter

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Jordbrugsvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Levnedsmiddel- og Ernæringsvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Følgende opnåede valg: Laurine Bente Schram.

Listerne var opstillet prioriteret.

Der blev afgivet i alt 22 stemmer, heraf 0 blanke. Stemmeprocenten var 44,0 pct.

Institut for Fødevarevidenskab 3 Institut for Human Ernæring 1

Mette Skau Nielsen 3 Laurine Bente Schram 13

Solveig Warnecke 2

Repræsentationsområde: Skov- og Landskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Karin Kragsig Peschardt.

Repræsentationsområde: Fødevareøkonomi

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Grundvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Det Farmaceutiske Fakultet

Akademisk Råd FARMA

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Anne Windfeldt, Katrine Birgitte Tarp Jensen og Morten Mikél Jensen.

Suppleant: Sofie Banke.

BK-studienævnet

Valg af 3 repræsentanter

6


Følgende opnåede valg: Sanne Rasmussen, Sofie Rosenlund Lau og Ida von Arenstorff.

Suppleanter:

1. Line Pedersen

2. Esben Kyed

3. Kasper Kistrup

Listen var opstillet sideordnet.

Der blev afgivet i alt 260 stemmer, heraf 5 blanke. Stemmeprocenten var 20,8 pct.

S - SOP - FARMA 43

Ida von Arenstorff 28

Kasper Kistrup 1

Esben Kyed 8

Sofie Rosenlund Lau 65

Line Pedersen 26

Sanne Rasmussen 84

Studienævn for MIND/MPRA

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Tanja Lund Erichsen og Lisbeth Thyregod.

Studienævn for MDM

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Tenna Bekker, Liselotte Petersen og Lars Lundager Walmar.

Ph.d.-udvalg FARMA

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg: Mikkel Krogh-Madsen og Darshana Durup, liste DM og Trine Kvist,

liste FARMA-listen.

Suppleanter:

1. Linda Zachariassen

2. Lena Sørensen

Listerne var opstillet sideordnet. Listeforbund: DM, FARMA-listen.

Der blev afgivet i alt 34 stemmer, heraf 1 blank. Stemmeprocenten var 36,4 pct.

DM 0 FARMA-listen 2

Darshana Durup 5 Trine Kvist 8

Mikkel Krogh-Madsen 12 Lena Sørensen 1

Linda Zachariassen 5

7


Det Humanistiske Fakultet

Akademisk Råd Humaniora

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Patrick Philip Kjølhede, Jacob Thorek Jensen og Kristine Hyllested Johansen liste S3 -

Humrådet.

Suppleanter:

1. Beate Sløk-Andersen

2. Malte Juelsborg Karsten

3. Sanne Aagaard Jensen

Liste S1 var opstillet sideordnet, de øvrige lister var opstillet prioriteret.

Der blev afgivet i alt 833 stemmer, heraf 80 blanke. Stemmeprocenten var 7,6 pct.

S1 - Fagrådet på

7 S3 - Humrådet 303 S4 - ToRS 41

Musikvidenskab Patrick Philip Kjølhede 17 Rune Rattenborg 44

Mikkel Vad 28 Jacob Thorek Jensen 61

Kristine Hyllested Johansen 38

S2 - Forhistorisk Arkæologi 11 Ivana Djuric 20

Jonas Rysgaard Jensen 42 Anders Molls Axelsen 8

Sanne Aagaard Jensen 28

Beate Sløk-Andersen 60

Jesper Stendal Sørensen 9

Malte Juelsborg Karsten 36

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Repræsentationsområde: Dansk, Nordisk Forskningsinstitut

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Stine Wolff, Line Visby Nielsen og Malene K. K. Eriksen.

Repræsentationsområde: Audiologopædi, Sprogpsykologi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Julie Hagedorn-Møller,

Repræsentationsområde: Lingv., Indoeur., Finsk, Kvinde- og kønsstudier, Datalingv., CTS.

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Niklas Nisbeth.

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Repræsentationsområde: Film- og Medievidenskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Thomas Nørskov Hansen. Suppleant: Agnete Christiansen.

Repræsentationsområde: Filosofi

Valg af 1 repræsentant

8


Valgt ved fredsvalg: Julie Osther Møller.

Repræsentationsområde: Pædagogik og Humanistisk Informatik

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Rikke Jensen. Suppleant: Pia Vinter Dahl

Repræsentationsområde: Retorik

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Barbara Kjølbye Zinckernagel.

Suppleanter:

1. Marie Evald Østerby

2. Marie Rydal

Repræsentationsområde: Kommunikation-it

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Mark Larsen.

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Repræsentationsområde: Forhistorisk Arkæologi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Jonas Rysgaard Jensen. Suppleant: Astrid Wolff-Jensen

Repræsentationsområde: Klassisk Arkæologi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Jonas Chr. R. Ryborg. Suppleant: Liv Carøe.

Repræsentationsområde: Etnologi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Majka Maluna Gøtche Sand.

Suppleanter:

1. Beate Sløk-Andersen

2. Bjarke Thomas Rubow

Repræsentationsområde: Græsk og Latin

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Peter Bruun Hansen.

1. Christian Thrue Djurslev

2. Niels Grotum

Repræsentationsområde: Historie

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Jacob Weiersøe Olsen.

Suppleanter:

1. Adam Romeo Engel

2. Malte Juelsborg Karsten

9


Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Repræsentationsområde: Regioner og sprog 1: Asien

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Kit Skjoldann. Suppleant: Malene Rasmussen.

Repræsentationsområde: Regioner og sprog 2: Mellemøsten

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Rune Rattenborg. Suppleant: Henrik Andersen.

Repræsentationsområde: Regioner og sprog 3: Østeuropa inkl. Grækenlandsstudier

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Religionsfagene

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Mads Jon Damgaard Andersen.

Suppleanter:

1. Erik Sporon Fiedler

2. Jesper Kristiansen

Repræsentationsområde: Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur

Valg af 1 repræsentant

Følgende opnåede valg: Ditte Kannegaard Kvist. Suppleant: Henriette Eriksen.

Listen var opstillet sideordnet.

Der blev afgivet i alt 8 stemmer, heraf 3 blanke. Stemmeprocenten var 7,8 pct.

S - Nærorientalsk ark Fagråd 3

Henriette Eriksen 0

Ditte Kannegaard Kvist 2

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Repræsentationsområde: Engelsk

Valg af 2 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Laura Havemann og Katrine Johnsen.

Suppleanter:

1. Sebastian Kent Belmark

2. Lise Andersen

3. Daniel Olesen Fejerskov

4. Patrick Wonsyld

Repræsentationsområde: Germansk og Romansk

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Mia Strauss Brandt og David Cronqvist.

10


Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Repræsentationsområde: Litteraturvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Marie Brink Nørager.

Suppleanter:

1. Gertrude Kiel

2. Lone Nikolajsen

Repræsentationsområde: Kunsthistorie

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Maria K. Larsen.

Suppleanter:

1. Rosanna Maj Kloster Tindbæk

2. Lejla Mrgan

3. Pernille L. Matzen

Repræsentationsområde: Teatervidenskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Sanna Albjørk. Suppleant: Suppleant: Kristine Jørgensen.

Repræsentationsområde: Musikvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Laura Jespersen-Kaae. Suppleant: Mikkel Vad.

Ph.d.-udvalg Humaniora

Repræsentationsområde: Engelsk, Germansk og Romansk

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Kunst- og Kulturvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Karen Westphal Eriksen, suppleant: Ann-Sofie N. Gremaud.

Repræsentationsområde: Medier, Erkendelse og Formidling

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Asta Smedegaard Nielsen, suppleant: Martin Soelmark.

Repræsentationsområde: Nordiske sprog og Sprogvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Tværkulturelle og Regionale Studier

Valg af 1 repræsentant

11


Valgt ved fredsvalg: Agnete Wisti Lassen.

Repræsentationsområde: Saxo-Instituttet

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Kristine Bülow Clausen, suppleant: Jacob Tullberg.

Repræsentationsområde: Nordisk Forskningsinstitut

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Tereza Vachunova.

Suppleanter:

1. Agathe Maria Hahn

2. Maria Arvidsson

Det Juridiske Fakultet

Akademisk Råd ved Det Juridiske Fakultet

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Lasse Zobel, Tanja V. Nøddelund og Sofie Sandager, liste FJ - Forenede Jurister.

Suppleanter liste FJ - Forenede Jurister:

1. Jack Hurup

2. Louise Hilton

3. Maria Boisen

Liste FJ - Forenede Jurister lister var opstillet prioriteret. Liste Konservative Jurister var opstillet

sideordnet.

Der blev afgivet i alt 502 stemmer, heraf 28 blanke. Stemmeprocenten var 12,0 pct.

FJ - Forenede Jurister 137 Konservative Jurister 37

Lasse Zobel 52 Mikkel Wrang 7

Tanja V. Nøddelund 38 Lisa Mette Tønder 5

Sofie Sandager 10 Christian Buje Tingleff 8

Signe Søgaard-Hansen 8 Alexander Milan 10

Sidsel Skov Christensen 0 Mette Hjøllund 3

Maria Boisen 16 Andreas Teckemeier 13

Christine Emilie Græsholt 4 Sofie-Amalie G. Brandi 6

Julie Maria Hansen 3 Rune Poulsen 1

Maj Mønsted 15

Jack Hurup 25

Amalie Bang 6

Celina Sparre 4

Olivier Khardine 0

David Salomonsen 12

Louise Hilton 24

Jasper Sparre-Enger Lyngsig 6

Janise Fabricius 4

Christian Bigom 10

Signe Dam 10

12


Studienævn for Jura

Valg af 4 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Louise Hilton, Maria Boisen, Maj Mønsted og Lasse Zobel, liste FJ - Forenede Jurister.

Suppleanter liste FJ - Forenede Jurister:

1. Tanja V. Nøddelund

2. Jack Hurup

3. David Salomonsen

Liste FJ - Forenede Jurister lister var opstillet prioriteret. Liste Konservative Jurister var opstillet

sideordnet.

Der blev afgivet i alt 500 stemmer, heraf 28 blanke. Stemmeprocenten var 12,0 pct.

FJ - Forenede Jurister 130 Konservative Jurister 32

Louise Hilton 56 Mikkel Wrang 6

Maria Boisen 21 Lisa Mette Tønder 4

Maj Mønsted 26 Christian Buje Tingleff 9

Signe Søgaard-Hansen 10 Alexander Milan 8

Lasse Zobel 38 Mette Hjøllund 3

Julie Maria Hansen 6 Rune Poulsen 1

Christine Emilie Græsholt 3 Andreas Teckemeier 15

Sidsel Skov Christensen 2 Sofie-Amalie G. Brandi 8

Olivier Khardine 2

Jasper Sparre-Enger Lyngsig 9

Celina Sparre 5

Amalie Bang 7

Tanja V. Nøddelund 29

Jack Hurup 26

David Salomonsen 16

Ph.d.-udvalg Jura

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Lin Adrian, Iryna Marchuk og Mikkel Jarle Christensen.

Suppleanter:

1. Mads Westfall Gram

2. Kristian Lauta

3. Nikolaj Nielsen

4. Jannie Dyring

Studienævn for International Law, Economics and Management

Valg af 2 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Anne Geirsdatter Hviding og Nima Baharlooie.

Suppleanter:

1. Emanuel De Duonni

2. Malene Frost Larsen

Studienævn for Deltidsuddannelser ved Jura

Valg af 2 repræsentanter

Ingen opstillet.

13


Det Naturvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Peter Søgaard Jørgensen og Sissal V. Erenbjerg, liste Nat-rådet.

Nicolai Skovbjerg Arildsen, liste Konservative Studerende.

Suppleanter liste Konservative Studerende:

1. Thomas Bostrup

2. Sacha Erhardtsen

Liste Konservative studerende var opstillet sideordnet. Liste Nat-rådet var opstillet prioriteret.

Der blev afgivet i alt 596 stemmer, heraf 72 blanke. Stemmeprocenten var 10,3 pct.

Konservative Studerende 20 Nat-rådet 349

Nicolai Skovbjerg Arildsen 33 Peter Søgaard Jørgensen 49

Thomas Bostrup 8 Sissal V. Erenbjerg 60

Sacha Erhardtsen 5

Studienævn for masteruddannelser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Valg af 4 repræsentanter

Ingen opstillet.

Studienævn for bacheloruddannelser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Simon Shine, Louise Høpfner, Marie Siv Nielsen, Christian Nielsen og

Flemming H. Jacobsen.

Studienævn for kandidatuddannelser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Nicolai Skovbjerg Arildsen, liste Konservative Studerende og Line Stattau

Bisgaard, Anne Planeta Etzerodt og Jesper Skottfelt, liste Natrådet.

Ph.d.-udvalg Naturvidenskab

Repræsentationsområde: Biofag/Idræt

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Fysik/Kemi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Torben Haugaard Jensen. Suppleant: R Pinto Viegas Henriques De Jesus.

Repræsentationsområde: Geofag/SNM/Didaktik

14


Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Lars Christian Juncher Jørgensen. Suppleant: Anni Tindahl Madsen.

Repræsentationsområde: Matematik/Datalogi

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Adam Tejs Jørring, liste P – Politrådet.

Anne Sofie Juel Adolfsen, liste S – Aktive Statskundskabere – Psykrådet.

Lars Nørr Mikkelsen, liste Sociologisk/Antropologisk liste.

Suppleanter liste P - Politrådet:

1. Steen Hyldgaard Jensen

2. Sara Armandi

3. Julie Marx

Suppleanter liste S – Aktive Statskundskabere – Psykrådet:

1. Morten "Pesto" Frahm

2. Troels Juel

3. Johannes V. Lockwood

Suppleanter liste Sociologisk/Antropologisk liste:

1. Agnethe Overgaard

2. Minna Højland

3. Lasse Petersen

Listerne var opstillet prioriteret. Valgforbund: S – Aktive Statskundskabere – Psykrådet,

Sociologisk/Antropologisk liste.

Der blev afgivet i alt 1.217 stemmer, heraf 32 blanke. Stemmeprocenten var 21,3 pct.

15


A. Frit Forum – Social-

58 Reformklubben 40 S – Aktive Statskund- 124

demokratiske studerende Andreas Hein 29 skabere - Psykrådet

Daniel Witt Jason 21 Rolf Thuneberg Jørgensen 3 Anne Sofie Juel Adolfsen 35

Cecilie Svane 11 Cecilie Fenger 18 Mikkel Kjersgaard Rasmussen 15

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen 6 Svend Elberg Thomsen 7 Troels Juel 26

Gustav Nedergaard 22 Kim B. Olsen 14 Signe Rysbjerg Møller 2

Astrid M. Dalsgaard 3 Niels Fuglsang 4 Morten "Pesto" Frahm 50

Simon Kollerup 7 Liv Reiter Thorsen 1 Lars-Jørgen Hemmingsen 10

Rasmus Thomsen (CT) 5 Sitia Damkjær Jørgensen 15

P - Politrådet 171 Nikoline Schriver 6 Johannes V. Lockwood 20

Adam Tejs Jørring 49 Dorthe Brandt 5 Theis Fabech Jensen 5

Steen Hyldgaard Jensen 10 Anne Bie Hansen 6

Kristoffer Glavind 17 Majbritt T. Stephensen 2

Jonas Emil Grundsøe 4 Ida Gjøde 3

Sara Armandi 34 Sigurd K. Jakobsen 2

Casper Nordal Jørgensen 16 Emilie Nayberg 4

Anne Sofie Knudsen 11

Sofie Andersen 1 Sociologisk/

87

Mikael Olai Milhøj 20

Antropologisk liste

Julie Marx 33 Lars Nørr Mikkelsen 80

Louise Tambour 8 Agnethe Overgaard 24

Lasse Petersen 7

Minna Højland 34

Økonomisk Studienævn

Valg af 4 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Fie Junkuhn, Martin Pedersen, Sara Armandi og Mikael Olai Milhøj.

Suppleanter:

1. Louise Tambour

2. Julie Marx

3. Kristoffer Glavind

4. Adam Tejs Jørring

Studienævn for Statskundskab

Valg af 4 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Gustav Nedergaard, liste A. Frit Forum – Socialdemokratiske studerende.

Cecilie Fenger, liste Reformklubben.

Morten "Pesto" Frahm og Teis Volstrup, liste S – Aktive Statskundskabere.

Suppleanter liste A. Frit Forum – Socialdemokratiske studerende:

1. Jin Borggreen

2. Simon Kollerup

3. Louise Hansen

Suppleanter liste Reformklubben:

1. Svend Elberg Thomsen

2. Kim B. Olsen (efter lodtrækning)

3. Andreas Hein (efter lodtrækning)

Suppleanter liste S – Aktive Statskundskabere:

1. Johannes V. Lockwood

2. Troels Juel

16


3. Anne Sofie Juel Adolfsen (efter lodtrækning)

Alle lister var opstillet prioriteret.

Der blev afgivet i alt 464 stemmer, heraf 11 blanke. Stemmeprocenten var 32,1 pct.

A. Frit Forum – Social- 32 Reformklubben 32 S - Aktive

65

demokratiske studerende Cecilie Fenger 28 Statskundskabere

Gustav Nedergaard 24 Svend Elberg Thomsen 8 Morten "Pesto" Frahm 82

Jin Borggreen 9 Rolf Thuneberg Jørgensen 3 Teis Volstrup 27

Louise Hansen 7 Andreas Hein 9 Johannes V. Lockwood 26

Tine Andreasen 3 Rasmus Thomsen (CT) 6 Anne Sofie Juel Adolfsen 7

Simon Kollerup 10 Nikoline Schriver 5 Sigurd K. Jakobsen 2

Kim B. Olsen 9 Martin Borgholm Nissen 1

Konservative Studerende 9 Niels Fuglsang 5 Troels Juel 11

Mikkel Rosenvold 7 Liv Reiter Thorsen 0 Anne Bie Hansen 1

Rune Kristensen 3 Dorthe Brandt 5 Rosa Lund 7

Christina Hansen 5

Morten Pedersen 2

Jens Malskær 3

Studienævn for Antropologi

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Sophie Ytte Andersen, Mia Jess og Agnethe Overgaard.

Studienævn for Sociologi

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Line Vistisen, Anne Marie Lyager Kaae og Søren Nielsen-Gravholt.

Suppleant: Sofie Seidenfaden.

Studienævn for Psykologi

Valg af 4 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Sitia Damkjær Jørgensen, Emilie Nayberg, Mikkel K. Rasmussen og

Majbritt Thorhauge Stephensen.

Suppleanter:

1. Nikoline Frost

2. Tue Hammer Lerche

3. Signe Rysbjerg Møller

Ph.d.-udvalg Samfundsvidenskab

Repræsentationsområde: Antropologi

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Cecilie Lanken Verma.

1. Maya Mynster Christensen

2. Mattias Borg Rasmussen

3. Ida Sofie Matzen

Repræsentationsområde: Psykologi

Valg af 1 repræsentant

17


Valgt ved fredsvalg: Pernille Solveig Strøbæk.

Suppleanter:

1. Thomas Alrik Sørensen

2. Janni Niclasen

3. Signe Allerup Vangkilde

4. Lasse Meinert Jensen

Repræsentationsområde: Sociologi

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Statskundskab

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Casper Hunnerup Dahl. Suppleant: Rune Saugmann Andersen.

Repræsentationsområde: Økonomi

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Valg af 3 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Maria Frederiksen, liste Demokratiske Medicinere.

Louise Caspersen, liste S - Medicinerrådet. Suppleant Mathias Kølvraa.

Bodil Helbech Hansen, liste Sund Rådet – (S).

Suppleanter liste Demokratiske Medicinere:

1. Karin Nielsen

2. Mette Rebien

3. Howraman Meteran

Suppleanter liste Sund Rådet – (S):

1. Katrine Rutkær

2. Hans Jakob Hartling (efter lodtrækning)

3. Carsten Birch (efter lodtrækning)

Listerne var opstillet prioriteret.

Listeforbund L: S – Medicinerrådet, Sund Rådet – (S).

Valgforbund: L, Odontologi, S – FSV Forum.

Der blev afgivet i alt 1137 stemmer, heraf 24 blanke. Stemmeprocenten var 24,4 pct.

18


A. Frit Forum – Social- 67 Odontologi 9

demokratiske studerende Henriette Holmgård 8

Maja Højgaard Nielsen 8 Morten Dahl 4

Anders Husby 41

Nanna Grave Poulsen 10 S - FSV Forum 51

Sanne Rytter Holm 10 Camilla Bonnesen 16

Simon Krabbe 14 Pernille W. Lyngbye 4

Jonas Olsen 74

S - Medicinerrådet 75

Demokratiske Medicinere 191 Louise Caspersen 203

Maria Frederiksen 14 Mathias Kølvraa 13

Karin Nielsen 5

Felix Müller 5 Sund Rådet – (S) 28

Sarah Jeppesen 3 Katrine Rutkær 26

Maiken Krabbe Hjort 5 Bodil Helbech Hansen 128

Nils Hoyer 6 Hans Jakob Hartling 8

Mette Rebien 24 Carsten Birch 8

Frida Emanuelsson 4 Mette Dahl 4

Howraman Meteran 12 Line Engelbrecht Jensen 4

Martin Kristian Rimvall 6 Ea Busch-Petersen 6

Marie Hole 1

Maria Johansen 4

Jens Helby Petersen 1

Anders Krantz 6

Mads E. Gottschau 7

Studienævn for Medicin

Valg af 5 repræsentanter

Følgende opnåede valg:

Jonas Olsen og Simon Krabbe, liste A. Frit Forum – Socialdemokratiske studerende.

Felix Müller og Maiken Krabbe Hjort, liste Demokratiske Medicinere.

Line Engelbrecht Jensen, liste S – Medicinerrådet.

Suppleanter liste A. Frit Forum – Socialdemokratiske studerende:

1. Anders Husby

2. Sanne Rytter Holm

3. Maja Højgaard Nielsen

Suppleanter liste Demokratiske Medicinere:

1. Mette Szmyrko Rebien

2. Howraman Meteran

3. Frida Emanuelsson

Suppleanter liste S - Medicinerrådet:

1. Kim Bartholdy Jensen

2. Hans Jakob Hartling

3. Steven A. W. Andersen

Alle lister var opstillet prioriteret.

Der blev afgivet i alt 680 stemmer, heraf 21 blanke. Stemmeprocenten var 21,5 pct.

19


A. Frit Forum – Social- 52 Demokratiske Medicinere 158 S - Medicinerrådet 80

demokratiske studerende Felix Müller 7 Line Engelbrecht Jensen 19

Simon Krabbe 24 Maiken Krabbe Hjort 9 Kim Bartholdy Jensen 41

Anders Husby 53 Mette Szmyrko Rebien 20 Steven A. W. Andersen 5

Sanne Rytter Holm 13 Nils Hoyer 6 Line Malmer Madsen 4

Maja Højgaard Nielsen 7 Frida Emanuelsson 8 Christina S. Dalbøge 0

Jonas Olsen 89 Sarah Jeppesen 3 Sidsel Hald Rahlf 1

Maria Frederiksen 3 Hans Jakob Hartling 15

Karin Nielsen 5

Howraman Meteran 13

Martin Kristian Rimvall 5

Marie Hole 0

Maria Johansen 4

Jens Helby Petersen 2

Anders Krantz 7

Mads E. Gottschau 6

Studienævn for Sundhedsfaglig supplerings- og kandidatuddannelse

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Louise Bangsgaard, Natasja W. Hansen, Tina Juul Sørensen, Katrine

Rutkær og Louise Klokker Madsen.

Suppleanter:

1. Laura Staun Valentiner

2. Thomas H. Hansen

Studienævn for Civilingeniøruddannelse i Medicin og Teknologi

Valg af 4 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Michael Lundemann Jensen, Ida Salinas, Casper Sønderby og Martin

Erikshøj.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Camilla Bonnesen, Sofia Kyndesen, Pernille W. Lyngbye, Betina

Arendt og Pia Lindemann Kristensen.

Suppleanter:

1. Mette Skar

2. Anne Berg Villumsen

3. Pernille Falberg Rønn

Studienævn for Odontologi

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Anna-Thora Vejlebo, Majken Marie Christensen, Louise Caspersen,

Kasper M. Vinther og Anders Skovgaard Byrel.

Suppleanter:

1. Mina Mousavi

2. Thomas Munksgaard

20


Studienævn for Humanbiologi

Valg af 5 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Nicolas Merk, Kristen Theresa Weersink, Henrik Almblad, Cecilie

Herfelt og Christian Bache Billesbølle. Suppleant: Elad Dorry.

Studienævn for MPH

Valg af 4 repræsentanter

Ingen opstillet.

Studienævn for MIH

Valg af 4 repræsentanter

Ingen opstillet.

Ph.d.-udvalg Sundhedsvidenskab

Repræsentationsområde: Basalfag

Valg af 2 repræsentanter

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Folkesundhedsvidenskab

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Repræsentationsområde: Klinik

Valg af 1 repræsentant

Valgt ved fredsvalg: Kirstine Moll Harboe.

Repræsentationsområde: Odontologi

Valg af 1 repræsentant

Ingen opstillet.

Det Teologiske Fakultet

Akademisk Råd ved Det Teologiske Fakultet

Valg af 2 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Emil B. Saggau og Kristine Krarup.

Suppleanter:

1. Josefin Holgersson

2. Caroline Balschmidt

21


Studienævnet for Teologi

Valg af 3 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Jonas Hennild, Bo Chen og Anders M. Lauritsen.

Suppleanter:

1. Trine L. Taylor

2. Kristine Krarup

3. Anne Christine Benner

Studienævn for Afrikastudier

Valg af 2 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Nathalie Rasmussen og Isaac Larsen.

Suppleant: Jo Holgersson.

Ph.d.-udvalg Teologi

Valg af 4 repræsentanter

Valgt ved fredsvalg: Louise N. Rasmussen, Niels Valdemar Vinding, Christine Tind

Johannessen-Henry og Anne Katrine De Hemmer Gudme.

Suppleanter:

1. Kasper Dalgaard

2. Tilde Bak Halvgaard

3. Marlene R. Lorensen

22

More magazines by this user
Similar magazines