Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

awsassets.wwfdk.panda.org

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande - status og ...

Udgivet af: WWF

Verdensnaturfonden, juni 2005

Forfatter: Thomas Kirk Sørensen

Oplag: 100

Kontakt: Peter Blanner

WWF Danmark

Ryesgade 3F, 2200 København N.

Telefon: +45 35247849

E-mail: p.blanner@wwf.dk

Rapporten er trykt på FSCcertificeret

papir.

©WWF Danmark

Rapporten må citeres med

kildeangivelse.

Forside: Polycera quadrilineata

(Müller, 1776) eller stribet

nøgensnegl. Lever bl.a. på stenrev

i danske farvande fra Nordsøen til

den vestlige Østersø.

2

En stor tak til Skov- og Naturstyrelsen, Hav-

og Habitatkontoret for en væsentlig teknisk

bistand. Tak til Farvandsvæsenet for

assistance og kort over det østlige Kattegat,

GEUS, Jørgen Nørrevang Jensen for

gennemlæsning og Ivan Petersen for

korrekturlæsning.

Denne rapport er udarbejdet med støtte fra

JL-Fondet.

More magazines by this user
Similar magazines