Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

danskeerhvervsskoler.dk

Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler– Bestyrelserne

arbejder for dig

Bestyrelsesarbejde på erhvervsskolerne er på en gang rigtig

interessant og komplekst, og derfor arbejder Danske Erhvervsskoler

– Bestyrelserne (DE-B) hele tiden for at sikre

bedst mulige arbejdsbetingelser for alle erhvervsskoler,

AMU-centre og erhvervsakademiers bestyrelser samt tilhørende

skoler. Det gør man blandt andet ved at repræsentere

skolebestyrelserne i diverse råd og udvalg, arbejde politisk,

yde rådgivning og fx afholde kurser i godt bestyrelsesarbejde.

- Bestyrelserne er som bekendt skolernes øverste myndighed,

og det er dem, vi er talerør for, fx over for myndigheder

og politikere. Vi arbejder hele tiden for at skabe de

bedst mulige betingelser for skolerne. Det gør vi blandt

andet ved i praksis at søge indflydelse på lovgivningen og

ved at repræsentere skolebestyrelserne i diverse udvalg og

udviklingsarbejde, siger Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler

– Bestyrelserne.

DE-B tilbyder også rådgivning til skoler og bestyrelser i

forhold til konkrete sager ude på skolerne, fx hvis en bestyrelse

er i tvivl om deres forpligtigelser eller muligheder i

forhold til ansættelse af en ny direktør. En anden væsentlig

opgave for foreningen er at sikre, at bestyrelserne altid er

opdaterede og har de oplysninger, de har brug for for at

kunne agere bedst muligt ude på skolerne. Det gøres

blandt andet ved løbende at udsende nyhedsbreve, udgive

Magasinet Danske Erhvervsskoler og via websitet www.

danskeerhvervsskoler.dk.

6

Vi arbejder hele tiden for at skabe de bedst mulige betingelser for

skolerne. Det gør vi blandt ved at søge indflydelse på lovgivningen”,

siger Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

Kurser for bestyrelsesmedlemmer

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne tilbyder også kurser

i godt bestyrelsesarbejde. Det gør man af flere grunde.

En af dem er, at det er ganske anderledes at sidde i en erhvervsskoles

bestyrelse i forhold til fx en bestyrelse for en

virksomhed. I en erhvervsskolebestyrelse er målet som bekendt

uddannelse i modsætning til fx størst muligt overskud

på bundlinjen.

- Vi tilbyder kurser til bestyrelsesmedlemmer, fordi vi har

erfaret, at det for mange bestyrelsesmedlemmer er en helt

ny verden at træde ind i, når de bliver udpeget til en erhvervsskolebestyrelse.

Det kræver uddannelse og viden at

varetage arbejdet. Og som forening vil vi jo gerne udstyre

skolerne med de mest kompetente bestyrelser, siger Ulla

Groth, der er ansvarlig for kursusudviklingen i Danske Erhvervsskoler

– Bestyrelserne.

Målet med kurserne er at give bestyrelsesmedlemmerne

nogle værktøjer til det daglige bestyrelsesarbejde og sikre,

at de har de kompetencer, der gør dem i stand til at udvikle

bestyrelsens arbejde.

- På kurserne arbejdes der typisk med strategiarbejde, da det

gang på gang er en udfordring i bestyrelserne og let ender

Den skriftlige Beretning 2011

More magazines by this user
Similar magazines