Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

danskeerhvervsskoler.dk

Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

med at blive tom luft. Derudover undervises der fx med evaluering

af eget bestyrelsesarbejde og i samarbejde med den

daglige ledelse, fortæller Ulla Groth. Den næste kursusrække

kommer sandsynligvis til at ligge i anden halvdel af 2012.

Og der arbejdes blandt andet med en ide om at udvikle kurser

specielt rettet mod bestyrelsesformænd. Ønsker du at

læse mere om Danske Erhvervsskoler – Bestyrelsernes arbejde,

tjek www.danskeerhvervsskoler.dk.

Deltagere fra kurserne sagde:

Hans Peter Kromann Larsen fra IBC havde været

med lem af sin bestyrelse i et år, da han deltog i et af

kurserne for nye bestyrelsesmedlemmer:

”Det har været rigtig godt at se hele paletten foldet ud.

Det har været et meget tæt pakket program. Det kun-

ne måske have været en god ide at sende to-tre case-

stories ud til deltagerne før kurset, så der var lidt at

forberede sig på”.

Claus Boel fra EUC Vest havde ved kursusstart været

medlem af sin bestyrelsen i et halvt år og havde delta-

get i to bestyrelsesmøder:

”Det har været en meget kompakt dag, men jeg har vir-

kelig fået noget, jeg kan gå hjem og arbejde videre

med”.

Hans H. Okstrøm, bestyrelsesmedlem fra Hernings-

holm:

”Jeg ville ønske, at Danske Erhvervsskoler – Bestyrel-

serne lavede en anbefaling til bestyrelsesformændene

om, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer modtages. Et

møde med formanden forud for det første bestyrelses-

møde ville være en god ide. Man kan godt føle sig en-

som i starten.”

- En opfordring, der blev ført ud i livet af DE-B i form af en

digital Velkomstpakke, der ligger på

www.danskeerhvervsskoler.dk.

Den skriftlige Beretning 2011 7

More magazines by this user
Similar magazines