Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Sommer 2012 • juni - august • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1.

september

Forsidefoto

Forskellige indtryk fra

Frederikskirken.

Fotos Gabriela Cieploch

4

Navne

Hver sommer skiftes der ud i personalet og derfor skal der

lyde en stor tak til en række medarbejdere.

Farvel og tak til organist Johan Sigvard Jensen, som har

fyldt Frederikskirken med sit dejlige orgelspil og sit milde

sind det sidste år. Og farvel og ligeså stor tak til kirkeassistent

Ann Sofi Gundtoft, hvis kager har været helt fantastiske.

Velkommen til sommerassistenterne Nynne Standrup

og Philip Martinussen fra København. Og velkommen til

sommerens organist, Flemming Dreisig, tidligere domorganist

ved Københavns Domkirke. Flemming Dreisig afløser

Grethe Krogh, der i over 20 år har været Frederikskirkens

sommerorganist.

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen.

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Onsdag kl. 10-13 for børn fra

6 til 13 år

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Tlf 01 42 56 12 84

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29)

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn fra

1 til 3 år.

Kontakt

Ulla Schmidt Andersen, leder

Tlf 06 45 21 18 73

More magazines by this user
Similar magazines