FULDMAGTSBLANKET 2 0 1 2 Dagsordenspunkter - Lollands Bank

lollandsbank.dk

FULDMAGTSBLANKET 2 0 1 2 Dagsordenspunkter - Lollands Bank

Undertegnede

Aktionærens navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Depot-/VP-referencenr.:

FULDMAGTSBLANKET

Lollands Bank A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 3. april 2012 kl. 17.30

i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Lollands Bank A/S tirsdag den 3. april 2012 kl. 17.30

i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.vp.dk/gf eller på www.lollandsbank.dk.

eller

eller

Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: ________________________________________________________________

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført

i skemaet nedenfor.

Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest

fredag den 30. marts 2012 kl. 23.59 enten på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP

Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.lollandsbank.dk.

2 0 1 2

FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens

anbefaling

A. Valg af dirigent ............................................................................................. -

B. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom) .............................. -

C. Godkendelse af årsrapport .......................................................................... FOR

D. Behandling af indkomne forslag

E. Valg af medlemmer til repræsentantskabet ................................................. -

a..........................................................................................

Genvalg af Lars Møller Andersen .................................................. FOR

b..........................................................................................

Genvalg Mogens Bloch.................................................................. FOR

c. .........................................................................................

Genvalg Torben Christoffersen...................................................... FOR

d..........................................................................................

Genvalg Bjarne Dibbern................................................................. FOR

e..........................................................................................

Genvalg Ann Drachmann............................................................... FOR

f...........................................................................................

Genvalg Per Kamper Hansen........................................................

g.......................................................................................... FOR

Genvalg Kurt Black Jensen ........................................................... FOR

Underskrift


FULDMAGTSBLANKET

Lollands Bank A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 3. april 2012 kl. 17.30

i Maribo-Hallerne, Hal 2, Ved Stadion 4, 4930 Maribo

h..........................................................................................

Genvalg Niels Lassesen ................................................................ FOR

i...........................................................................................

Genvalg Knud Cordua Mortensen ................................................. FOR

j...........................................................................................

Genvalg Jeanne Kruse .................................................................. FOR

F Valg af revisor og revisorsuppleant................................................................

a.................................................................................................

-

Genvalg af Deloitte – statsautoriseret revisionsaktieselskab.................

b.................................................................................................

FOR

Statsautoriseret revisor Jens Ringbæk.................................................. FOR

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med

bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning,

herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin

overbevisning.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om

ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest

fredag den 30. marts 2012 kl. 23.59 enten på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP

Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.lollandsbank.dk.

2 0 1 2

Underskrift

More magazines by this user
Similar magazines