Hent - Formuepleje

formuepleje.dk

Hent - Formuepleje

14

artIkLEr

ny formueanalyse

skaber samlet overblik

Formuemagasin 3. kvartal 2008

mange opgiver at skabe overblik over den økonomiske situation,

men nu er der hjælp at hente til komplekse formuer.

af anDErS BJørnagEr, fOrmuEråDgIvEr, fOrmuEpLEJE a/S

Investering er efterhånden blevet så kompleks

en størrelse, at mange desværre helt opgiver at

sætte sig ind i det virvar af nye produkter og

skatteregler, som hele tiden dukker op. det betyder,

at formuen i mange tilfælde er inoptimalt

sammensat. Men nu er der hjælp at hente.

overblik giver tryghed

Formueplejes nye formueanalyse skaber et samlet

overblik over deres aktuelle økonomiske situation

og anviser veje til den optimale sammensætning

af deres samlede portefølje. Mål sæt -

ningen er at skabe det højest mulige afkast i

Pension: 15%

Hus: 39%

Frie midler: 8%

AKTUEL BALANCE

AKTIVER PASSIVER

Selskab: 38%

Udskudt skat,

pension:

9%

Realkredit:

9%

Formueanalysen tager udgangspunkt i en samlet opgørelse af alle deres aktiver og passiver

og anviser veje til den optimale formuesammensætning

forhold til deres risikoholdning og under hensyntagen

til de skattemæssige forhold.

Vi udarbejder formueanalysen på baggrund af

en grundig rådgivningssamtale, hvor de fortæller

om deres samlede indkomst/formueforhold,

investeringshorisont, risikoholdning og likviditetsbehov.

I den ne fase er det dem selv, der

besidder den nødven dige viden, da investeringsrammerne

skal afspejle deres ønsker og behov

for fremtiden. Formuerådgiveren kan herefter

ved hjælp af formueanalysen optimere afkastet

på baggrund af deres investeringsrammer.

Ansvarsfordelingen mellem dem som investor

Udskudt skat, selskab:

17%

Formue: 65%