Hent - Formuepleje

formuepleje.dk

Hent - Formuepleje

42

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

STATUS

fakta - JunI 2008

Formuepleje safe a/s

Indre værdi: 130,6

Børskurs: 130,1

KURSUDVIKLING

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

4% Flex: 1%

Asien: 2%

Europa: 16%

Investeringer

kr. 10.480 mio.

5% 2025-38:

59%

afkastmål: 60%

nettoafkast over 5-årsperioder

efter skat og omkostninger

Flexgaranti:

3%

6% 2019-41:

4%

4% 2020-38:

4%

USA:

11%

EUR-lån*: 11%

Resultater

Best case

CHF-lån*: 58%

Egenkapital: 31%

Kapitalfremskaffelse

kr. 10.480 mio.

Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

procentvis

kursændring

effekt på indre

værdi før skat

Budget

Safe

109

Afkastmål

Worst case

FT World (DKK)

207

effekt på indre

værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,51% 0,51%

aktier - usa 1% 0,35% 0,35%

aktier - øvrige 1% 0,05% 0,05%

realkreditobligationer 1% 2,33% 1,75%

schweizerfranc CHF/dkk 1% -1,83% -1,37%

amerikanske dollar usd/dkk 1% 0,35% 0,27%

Formuemagasin 3. kvartal 2008

risikoramme: -15%

maks. formuetab over 3-årsperioder

med 90% sandsynlighed

AFKAST

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast seneste 10 år

Afkast i %

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

RISIKO

Rullende 3-års afkast 1996-2008

Afkast i %

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

00 01 02 03 04 05 06 07 08

de største aktiepositioner

Formuepleje Safe A/S

5 års afkastmål

selskabets aktieportefølje består af 122

selskaber. Her er listet de 10 største.

FT-World

1 alstom

% af aktiebeh.

3,5%

2 Halliburton 3,5%

3 vivendi 2,9%

4 Conocophillips 2,8%

5 novartis 2,7%

6 Wal-mart stores 2,7%

7 american intl. group 2,4%

8 a.P. møller mærsk 2,3%

9 telenor asa 2,3%

10 teva Pharmaceutical 2,3%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.

* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.

More magazines by this user
Similar magazines