Nyhedsbrev - Arla Foodservice

arlafoodservice.dk

Nyhedsbrev - Arla Foodservice

Nyhedsbrev

Nr. 2 - februar 2006

Bedre mad og besparelser

Mere indbydende mad, fl ere valg, mindre

spild og færre udgifter pr. patient.

Det er resultatet af en køkkenomlægning

på Herlev Amtssygehus.

Som noget helt nyt får alle patienter på

Herlev Amtssygehus deres måltider serveret

fra specielle buffetvogne på sygehusgangene.

Siden 2002 har sygehuset

sat fokus på, at maden skal være sund,

Velkendte produkter

i nyt design

Arla Foodservices basissortiment lanceres

nu i ny emballage med fokus på

anvendelse og inspiration. Indholdet

er stadig det samme – ligesom den

høje, ensartede produktkvalitet, der

gør at vores produkter altid er i køkkenet.

For yderligere produktinfo se

www. arlafoodservice.dk

smagfuld, indbydende og lækker – og at

der skal være noget at vælge imellem.

Med de nye vogne sikrer man desuden,

at den også altid er varm.

Undersøgelser har påvist, at 30 pct. af

de indlagte patienter på danske sygehuse

er eller bliver underernærede. Med

madomlægningen på Herlev Sygehus er

det lykkedes at få patienterne til at spise

mere. Og med de nye buffetvogne håber

man at øge madglæden yderligere.

– Vi havde længe ønsket, at maden kom

tættere på patienterne. Paradoksalt nok

opstod muligheden til at investere i buffetvognene,

da Københavns Amt i 2004

pålagde sygehuset køkkenet at spare 5

mio. kr., samtidig med at de gav 8 mio. kr.

til investeringer, der kunne lede frem til

besparelserne, siger køkkenchef Michael

Allerup Nielsen. ...side 3

Fisken steges i

Lurpak Butter Ghee

På Krogs Fiskerestaurant i

København er traditionerne

i højsædet, men almindelig

smør er erstattet med Lurpak

Butter Ghee.

...side 5

Ideer er velkomne

Arla Foodservice inviterer

sine kunder til at komme

med forslag til nye produkter

samt ideer til forbedring af

det eksisterende sortiment

via hjemmesiden.

...side 2

Mindre smag og

færre kalorier

Arla har udviklet

en helt ny teknik,

der gør det

muligt at fi ltrere

en del af mælkens

naturlige

mælkesukker

fra. Resultatet

er Arla Mini30

med færre

kalorier.

...side 6


KUNDEN HAR

ORDET

Merete Holst

Dialog har høj prioritet

Svar fra Rolf Bonde Petersen, Arla

Foods: - Som nytiltrådt ansvarlig for

marketing og herunder innovation

på foodserviceområdet i Arla Foods

kan jeg fuldt ud tilslutte mig Merete

Holsts forslag om øget dialog med

vores samarbejdspartnere med det

fælles mål, at få fl ere og bedre produkter,

der er skabt ud fra køkkenernes

behov.

Da vi, som en naturlig følge af vores

brede sortiment, samarbejder med

rigtig mange forskellige typer af kunder

med mindst lige så mange forskellige

ønsker og behov, er det imidlertid

vigtigt, at vi etablerer de rigtige

rammer for denne dialog, for at sikre

at den bærer mest mulig frugt for alle

parter. Det glæder os derfor at kunne

fortælle, at vi allerede har taget de

første spadestik til at få disse rammer

på plads.

Vi har eksempelvis gennem nogen

tid arbejdet sammen med topkokke

omkring produktudvikling. Derud-

2 | Arla Foodservice

Kom nu Arla!

Merete Holst, Salgs- og produktudviklingschef hos Fazer Amica Danmark A/S:

– Det er fi nt nok med et nyhedsbrev med en rubrik, hvor kunderne kommer

til orde. Faren er dog, at det let bliver sporadisk eller en gang brok. Men hvis

det åbner muligheden for en seriøs dialog med Arla om produktudvikling, er

jeg meget positiv.

– Set i lyset af at cateringbranchen er i voldsom vækst, så er det på tide, at

Arla sætter fokus på produktudvikling her og lytter til vores behov. Vores

fi rma er leverandør af contract catering og bespiser 30-35.000 mennesker

om dagen. Det er altså vores daglige køkkenchefer, der bestemmer hvilke

produkter der kommer på buffet’erne i personalerestauranterne. Det sker

naturligvis i et samspil med vores indkøb og produktudviklingen – og ikke

mindst ved at lytte til vore daglige kunders behov.

Vi kan blive de bedste ambassadører for Arla, men det forudsætter, at vi får

medindfl ydelse. Én måde kunne være, at Arla inviterer 20-30 kunder inden

for branchen for at høre, hvad vi har at sige. Ellers bliver Arla overhalet indenom

af andre selskaber, der for eksempel tilbyder at lave produkter, der

er tilpasset de enkelte kunder. Kom nu Arla!

over har vi netop nu et projekt med

økonomaer fra hospitalssektoren og

tanken er at udbrede denne måde at

arbejde på til andre dele af branchen

– herunder personalerestauranter/

kantiner.

Inden træerne vokser ind i himlen vil

jeg dog forsøge at skabe realistiske

forventninger til hvor mange nye produkter,

vi kan udvikle og markedsføre.

Vi vil i sagens natur aldrig kunne

imøde komme alle ønsker og behov.

Rolf Bonde Petersen

Det er ofte en meget ressourcekrævende

proces at udvikle, teste og

markedsføre helt nye produkter. Vi

hører af og til, at udviklingstiden, fra en

ide opstår – til produktet intro duceres

i markedet, kan opleves urimelig lang.

Det skyldes blandt andet, at vi har

stor fokus på fødevare sikkerheden,

hvilket nødvendiggør grundige og

tidskrævende holdbarhedsforsøg og

ofte af fl ere omgange forud for introduktionen

af nye produkter.

Afslutningsvis er det således en

glæde at kunne forsikre Merete Holst

og andre, der efterlyser øget dialog i

forhold til produktudvikling med Arla

Foods, at det fremadrettet vil have

en meget høj prioritet hos os. Jeg vil

derfor også gerne benytte lejlig heden

til at invitere alle, der måtte have

ideer til forbedring af eksisterende

produkter såvel som ideer til helt nye

produkter til at sende disse til os via

vores hjemmeside :

www.arlafoodservice.dk.


Madglæde på sygehusgangen

På Herlev Amtssygehus har man siden 2002 givet maden et

kulinarisk løft og patienterne større valgmuligheder. Nu har

man taget endnu et løftetag for at øge madglæden

Hver morgen, middag og aften kører buffetvogne fra centralkøkkenet

på Herlev Amtssygehus ud på sygehusgangene med

lækker og sund mad. Der er tale om såkaldte regenereringsvogne

med både en køleskabsfunktion og en ovn til opvarmning.

Maden præsenteres i pæne porcelænsskåle, og patienterne

har mulighed for selv at sammensætte deres måltid efter lyst

og behov.

– Vi tror, det er vigtigt, at maden kommer tættere på patienterne.

Så de kan se maden og beslutte sig for, hvad de har lyst til.

Det giver større appetit, hvilket er vigtigt, fordi mange patienter

er i en ernæringsmæssig risiko, når de er indlagt på sygehus,

siger køkkenchef Michael Allerup Nielsen. Den nye madordning

blev indført på halvdelen af sygehuset 1. november 2005, men

omfatter nu alle afdelinger med cirka 750 patienter.

– Til efteråret vil vi lave brugerundersøgelser, samt se på

de ernæringsmæssige fordele ved ordningen, men de

subjektive meldinger, vi har fået indtil nu, er meget positive.

Sygeplejerskerne fortæller, at der tales mere om mad på

gangene, der er mere socialt samvær og hygge om maden, og

mange er glade for, at de selv kan bestemme, hvor meget de

ønsker på deres tallerken.

Det er ikke første gang køkkenet på Herlev Amtssygehus kaster

En kop kaffe med litteratur

Baresso Coffee var Danmarks første

kæde af espresso- og kaffebarer. Med et

gennemført koncept, der omfatter indretning,

eget sortiment og uddannelse

af baristaer, er Baresso-kæden på fem

år vokset til mere end 20 kaffebarer.

Den rigtige beliggenhed er vigtig. Derfor

fi nder man Baresso i de store byer som

København, Århus og Odense på steder,

hvor der er mange mennesker på farten,

som kan trænge til et hvil. Som noget nyt

åbnede kæden i slutningen af august et

bog-kaffebar-koncept. Kaffebaren ligger

nemlig på førstesalen af Arnold Busck

Boghandel i Odense.

– Kaffe og bøger er en god kombination.

Her får gæsterne virkelig en timeout og

lov til at fordybe sig, siger driftschef Michael

Pluszek, som fortæller, at kaffebaren

har boghylder med bøger fra butikken,

og gæsterne er velkomne til at tage

bøger fra butikken med op i caféen.

sig ud i fornyelser og med gode resultater. I 2002 indgik man

et samarbejde med kok Rasmus Bo Bojesen om fornyelse af

maden. Patienterne kunne herefter vælge mellem to menuer,

der var så indbydende og ernæringsrige, at de ikke blot nød

maden mere, men også spiste mere.

– Vi har dokumenteret, at patienterne spiste mere, og at den

gruppe patienter, der var i fare for underernæring, næsten tidoblede

deres energiindtag pr. aftensmåltid, siger Michael Allerup

Nielsen. Med omlægningen blev der gjort mere ud af rå varer,

smag og anretning, alligevel er omkostningerne pr. patient faldt

med en tredjedel. Blandt andet fordi mængden af spild, der før

var helt oppe på 100 tons om året, blev halveret.

...og mælk

Man kan sagtens drikke kaffe uden

mælk, men i drikke som café latte

og cappuccino er mælk et must.

– Friskhed er et gennemgående

tema hos Baresso, og for at mælken

skal være så frisk som muligt, har vi

valgt at bruge Arla Ekspres i de tre

gængse varianter. Dermed sikrer

vi, at vores gæster får de friskeste

produkter af de friskeste råvarer,

står der i Baressos salgsfoldere.

Samarbejdet med Arla kan også

ses på de ansattes uniformer, som

bærer Arla Ekspres logoer.

3 | Arla Foodservice


4 | Arla Foodservice

Vi glæder os til

at se dig i

Hal C, stand 2640

Det koger ...

Arla Foodservice skruer op for varmen og præsenterer nye,

spændende produkter. Kom og bliv inspireret, når vi byder

velkommen i et storkøkken, der syder og bobler på FoodExpo

2006 i Herning 19.-22. marts! Gå efter låget ...

Arla Foodservice lægger vægt på at tilbyde et produktsortiment, som er relevant og tilpasset anvendelsessituationerne

i det professionelle køkken. Vi bestræber os på at levere en høj, ensartet kvalitet, så produkterne er

nemme at arbejde med og giver et godt resultat hver gang. For yderligere information: www.arlafoodservice.dk


Køkkenchef Henrik Dall

Det er Lurpak Butter Ghee der gør’et

Det er smørret der gør’et, lød en reklame i 60’erne, men på

Krogs Fiskerestaurant anno 2006 bliver fi sken stegt i Lurpak

Butter Ghee

Krogs Fiskerestaurant er ikke blot en af de dyreste restauranter

i København. Det er også en af de ældste. Restauranten på Gl.

Strand har eksisteret siden 1910, og lokalerne emmer af tradition

og atmosfære. Og som navnet mere end antyder, så fylder fi sk

i alle afskygninger a’la carte restaurantens menukort. En ting

er dog ændret i denne traditionsrige restaurant inden for de

seneste år. Køkkenet har forladt almindelig smør til gengæld

for Lurpak Butter Ghee, når det gælder stegning af fi sk.

– Tidligere klarede vi selv vores smør. Det vil sige, at vi varmede

smørret langsomt op, så urenheder og salt smeltede til bunden,

hvorefter vi brugte det rene øverste lag til stegning. Butter ghee

er et hundrede procent rent produkt, som kan bruges direkte

og varmes op til meget høje temperaturer. Det er nemmere,

Inspiration : Hemmeligheden ved fi sk

– Der er ingen hemmelighed i at stege en fi sk, siger køkkenchef Henrik Dall. Vi vender

den i mel, varmer butter ghee godt op, lægger fi sken på panden, og steger den få

minutter på hver side. Fisken tages af panden, krydres med salt og hvidt peber (der

må ikke være sorte pletter på fi sken fra smør eller peber). Lad fi sken dryppe af et

par minutter, før den serveres, for at undgå stegefedt på tallerkenen. Her er stegt

pigvar anrettet med pommes anna (kartoffel), stegt foie gras, karameliseret endive,

stegte morkler samt en sauce lavet på morkler og ventreché (lufttørret bacon).

• Ordet ghee er af engelskindisk

oprindelse og betyder

klaret smør

• Lurpak Butter Ghee laves

på Rødkærsbro Smørmejeri,

hvor smørret smeltes og

vandet centrifugeres ud

Arla lancerede først Lurpak

Butter Ghee som et luksusprodukt

i Mellemøsten

Vægt 1,8 kg Varenr.: 89973

og vi undgår det spild, vi havde før, da vi ikke kunne bruge al

det smeltede smør, siger køkkenchef Henrik Dall og forklarer,

at hvis man steger fi sk i uklaret smør, så vil der let blive sorte

brankede pletter på den stegte fi sk. - En fi sk vendt i mel skal

have en hel igennem gylden stegeskorpe, siger han.

– Vi sætter en ære i at servere maden på den klassiske, franske

maner. Der skal være noget på tallerkenen, der skal være smag,

og ikke for meget tingeltangel. Bare god mad og god vin.

Restauranten køber ind hos udvalgte økologiske leverandører.

– Men når det gælder mælkevarer til tilberedning i køkkenet, så

er vi nok på vej tilbage til den almindelige konventionelle mælk.

De økologiske mælkevarer reagerer meget forskelligt. Vi har

brug for en stabil råvare, forklarer Henrik Dall. Når det gælder

oste siger han: - En restaurant af vores kaliber skal udbyde de

originale oste, fra de rigtige distrikter og i de rigtige sæsoner.

Det er oftest fransk ost. Vi har dog haft dansk ost på menuen.

5 | Arla Foodservice


Nyt fra CateringForum: Fra Nord til bord

Det nordiske køkken er in. De traditionelle nordiske råvarer

er populære både lokalt og internationalt. En af grundene

til, at omverdenen er ved at få øjnene op for Nordens

spiselige guld, kan være en målrettet satsning på udvikling

af det nordiske køkken og af udøvernes faglighed.

Uanset årsagen er der garanti for

en god oplevelse, når man vender

tilbage til rødderne. Bliv inspireret

og læs mere i denne udgave af

Catering Forum magasinet og se

mere på www.cateringforum.dk

Spørg bare

– Hvor meget mælk giver en ko? Hvad skal jeg servere for

mine 52 gæster? Arlas reklamer er misvisende!

Det vrimler med spørgsmål og synspunkter på Arla Forums

hjemmeside, der netop har fejret ét års fødselsdag.

Og apropos det indledende spørgsmål, så giver en ko

i gennemsnit 22 liter mælk om dagen. Antallet af indlæg

er steget stødt siden starten og har det seneste kvartal

talt knap 250 offentliggjorte spørgsmål og svar pr. måned.

Den seneste opgørelse

viser, at mange henvendelser

er fra forbrugere, der ønsker

oplysninger om produkter eller

opskrifter. Men der kommer

også henvendelser om nye

emballager, forslag til produktudvikling

og anden ris og ros.

Ikke alle spørgsmål kan ses

på hjemmesiden, da man selv

kan vælge. Alle får dog svar på

www.arla.dk/forum.

Blog med Arla

Dialogen med Arla, forbrugere og kunder har fl ere

talerør. I efteråret blev der oprettet tre såkaldte

weblogs, der er betegnelsen for hjemmesider med

en personlig vinkel, hvor læseren kan komme med

kommentarer.

Under overskrifterne ”Omtanker”, ”Bækgården” og

”Kost og krop”, kan man læse og kommentere dagligdagen

i Arla med værter fra kommunikations- og

ernæringsafdelingen samt med et andelshaverpar.

Man fi nder de tre weblogs på www.arla.dk

6 | Arla Foodservice

NYHED ! Mælk uden smag

I begyndelsen af januar lancerede Arla en ny mælk med færre

kalorier end minimælk og med mindre mælkesmag.

– Den smager jo ikke af noget, var reaktionerne fra min

mælkeelskende teenagesøn og hans far, da jeg som husmor og

journalist for Nyhedsbrevet kom hjem med Arla Mini30. Jeg måtte

give dem ret, Arla Mini30 har ikke den sødlige eftersmag, der

ellers er så karakteristisk efter en slurk mælk, og som jeg aldrig

har brudt mig om. Her var altså en mælk efter min smag.

Smag og behag er forskellig, og den nye mælk Arla Mini30 henvender

sig blandt andre til mennesker, der som jeg ikke bryder

sig om at drikke mælk. Den sødlige eftersmag, vi kender fra

mælk, skyldes det naturlige indhold af mælkesukker, laktose.

Arla Mini30 er fremstillet ved hjælp af en nyudviklet teknik, som

gør det muligt at fi ltrere en del af laktosen fra, samtidig med at

mælkens gode egenskaber bevares.

Det betyder også, at Arla Mini30

har 30 procent færre kalorier end

minimælk.

Alle danskere over et år anbefales

at drikke en halv liter mager

mælk eller andre mælkeprodukter

hver dag for at få behovet

for kalcium dækket. Mange og

især kvinder overholder ikke

disse anbefalinger, måske fordi

de ikke bryder sig om smagen,

måske fordi de opfatter mælk

som fedende. Kun én ud af fi re

danske teenagepiger drikker

den anbefalede mængde mager

mælk om dagen. De får ikke den

mængde kalcium og mineraler,

som deres krop har brug for.

Med en ny smag og færre

kalorier kan Arla Mini30 måske

opfylde et behov hos nogle forbrugere.

Men det reducerede indhold

af laktose i mælken betyder samtidig, at

den kan være et alternativ for personer, der lider af laktoseintolerance.

Det er dog meget individuelt, hvor meget laktose,

der skal til for at give symptomer hos laktoseintolerante, så for

mange vil det være vigtigt, at mælken indtages i mindre portioner.

Arla Mini30 kan ligeledes være et alternativ for visse

diabetikere, hvis de ønsker at drikke mere end ét glas ad gangen,

men det er igen meget forskelligt, hvordan man reagerer.

Lene Mikkelsen

Varenr.: 12559 Arla Mini30 1/1 liter


Detail nyt

Matilde MILD Kakaoskummetmælk

Arla ønsker at tage medansvar for børns sukkerindtag. Det sker

blandt andet ved at nedbringe indholdet af det tilsatte sukker i

kakaomælk og dermed vænne børnene til en

mindre sød kakaosmag.

I januar blev en ny Matilde MILD kakaoskummetmælk

lanceret, hvor indholdet af det tilsatte

sukker er yderligere reduceret. Matilde

MILD indeholder nu halvt så meget sukker,

som almindelig Matilde Kakaoskummetmælk.

Smagen er rund og mild. Den nye Matilde

MILD kakaoskummetmælk indeholder 2,5 g

sukker pr. 100 g – fedtindholdet er fortsat 0,4

g pr. 100 g. Den nye kakaoskummetmælk indgår

fra januar i skolemælksordningen.

varenr.: 11785 Matilde Mild Kakaosk. mælk 1 liter

varenr.: 11907 Matilde Mild Kakaosk. mælk 1/2 liter

varenr.: 11739 Matilde Mild Kakaosk. mælk 1/5 liter

Cultura appelsin-tranebær

I serien af Cultura yoghurt 1000 gram produkter

følger en ny smagsvariant med appelsin og

trane bær i marts. Tranebær er et nordisk bær, der

sammen med appelsin giver en frisk og harmonisk

smag. Cultura har et højt indhold af de tre aktive

mælkesyrekulturer L. acidophilus, Bifi do og

Lactobacillus casei F19. Kulturerne er en naturlig

del af den menneskelige tarmfl ora og hjælper aktivt med at holde

maven sund. Den nye Cultura lanceres i karton med skruelåg.

Varenr.: 12514 Cultura appelsin-tranebær

A38 mild vanilje

A38 letmælk naturel er tilsat et strejf

af vanilje og får yderligere sødme fra

tilsætningen af 4 % sukker. Produktet

er dermed et godt alternativ til frugtyoghurt,

som har op til 7-8 % sukker.

varenr.: 12540 A38 letmælk vanilje

1000 g

BUKO Yoghurt

Peberfrugt Trio

BUKO Yoghurt Peberfrugt

Trio er en ny smagsvariant i

serien af BUKO friskost med

yoghurt. Osten smager frisk

og sødligt krydret. Konsistensen

er fi n og cremet.

varenr.: 17265 Buko Yoghurt Peberfrugt Trio 200 g

Lurpak Smørbar

I LURPAK-serien følger en smørbar variant. Ved

at tilsætte rapsolie til den rene danske fl øde

er Lurpak dermed smørbart fra køleskabet i

lighed med det kendte Kærgården-produkt.

LURPAK Smørbar består af 80 % smør og 20 %

rapsolie.

varenr.: 81723 LURPAK Smørbar 250 g

Cultura-Gaio

De kendte Gaio varianter

lægges fra marts ind

under Cultura-navnet.

Produktet er uændret,

men designet mere tidssvarende.

Varianterne i Cultura-Gaio serien er

hindbær, jordbær, guava-mandarin og naturel.

Riberhus Grubeost

i skiver

I marts lanceres Riberhus Grubeost Lagret 50+

som skiveost. Osten, som er lagret i Mønsted

Kalkgruber ved Viborg, har sin egen smag og

en blød konsistens.

varenr.: 41852 Riberhus Grube sk. 225 g 50+

7 | Arla Foodservice


Ost betyder noget særligt for Kaj Aage

Kaj Aage Pedersen er salgskonsulent i Syd- og Sønderjylland.

Han har været med fra starten af Arla Foodservice.

– 1. maj er det 36 år siden, jeg begyndte i mejeriselskabet,

som i dag hedder Arla. Det er fjerde virksomhedsnavn, jeg

arbejder under, fordi der har været mange sammenlægninger

undervejs, fortæller Kaj Aage Pedersen, hvis salgsfaglige

baggrund oprindeligt er en uddannelse som købmand.

– Jeg startede med at køre en salgsvogn med ost direkte ud til

kunderne. Dengang drejede det sig bare om at få varer ind på

hylderne. I dag handler det lige så meget om at give inspiration

til, hvad produkterne kan bruges til. Det er også inspirerende for

mig. Jeg har faktisk taget fl ere madlavningskurser. Det første

lige efter jeg var blevet konfi rmeret.

– Set fra min synsvinkel er det heller ikke så mange år siden, at

friskvarerne kom ind i sortimentet. Før i tiden var der en meget

skarp opdeling mellem friskvarer og ost. Og jeg må indrømme,

at ost betyder noget særligt for mig, siger Kaj Aage, som

personligt foretrækker ost, der kradser lidt, som for eksempel

en god lagret Danablu eller en Gamle Ole.

Kontakt Arla Foodservice

Majbrit Hvid Madsen

Salgs- og

køkkenkonsulent

Østjylland

2920 3139

Klaus Bauenmand

Salgsleder,

Key Account Manager

2920 3060

Kenn Due

Salgskonsulent

Østsjælland

2920 3138

Lars Sinding

Key Account Manager

2120 7961

Jens Bæk

Salgskonsulent

Nordjylland

2920 3136

Jette Thyrrestrup Buus

Key Account Manager

2920 3008

Arla Foodservice lægger vægt på at tilbyde et produktsortiment, som er relevant og tilpasset anvendelsessituationerne

i det professionelle køkken. Vi bestræber os på at levere en høj, ensartet kvalitet, så produkter ne er

nemme at arbejde med og giver et godt resultat hver gang. For yderligere information: www.arlafoodservice.dk

Udgives af Arla Foodservice. Redaktion: Charlotte R. Hollesen, Evald Klausen, Lene Mikkelsen.

Layout: Bergsøe 4 a/s. Foto: Claus Dalhoff, Lars Henrik Laursen, Holger Bundgaard m.fl .

Selv om meget har ændret sig, så er det stadig samme

distrikt Kaj Aage servicerer, omend det er udvidet. Med

udgangspunkt i hjemmet nær Esbjerg besøger han kunder i Syd-

og Sønderjylland.

Kaj Aage er ikke kun en aktiv mand på arbejde. I vintersæsonen

spiller han badminton. I sommersæsonen står den på kroket i

klubben i Andrup. Og når det er fi skevejr, er han på sin plads

med stang og snøre.

Kaj Aage Pedersen, salgskonsulent, Syd- og Sønderjylland, 2920 3137

Helle Nørgaard

Salgs- og

køkkenkonsulent

Midtsjælland

4090 0239

Mette Lassen

Salgskoordinator

7643 5718

Ninna Harder

Salgs- og

køkkenkonsulent

Nordsjælland og

Bornholm

2920 3120

Viborgvej 65

7100 Vejle

tlf. 7643 4445

fax 7643 4400

www.arlafoodservice.dk

More magazines by this user
Similar magazines