B&O solgte vor arbejdsplads - CO-industri

co.industri.dk

B&O solgte vor arbejdsplads - CO-industri

jdsplads

bejderaktier? Sommerhuse? Feriefond?

Jubilæumsgratialer i forbindelse med 25 års

jubilarer? Køb af B&O´s produkter?

Overtager alle forpligtelser

Det stod forholdsvis hurtigt klart, at virksomhedsoverdragelsesloven,

der har til formål

at beskytte medarbejdere i tilfælde af

ejerskifte, medfører, at der ikke må ske forringelser

af de ansattes overenskomst og

lokalaftaler. Flextronics har ikke forsøgt at

frasige sig overenskomstmæssige forpligtelser.

Virksomheden vil overtage forpligtelser

i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse,

lokalaftaler og kutymer, men derimod

følger en række personalegoder fra

B&O ikke automatisk med over til den nye

arbejdsgiver Flextronics.

Henvendte sig til CO-industri

Efter meddelelsen om ejerskiftet - og de

mange uafklarede spørgsmål - henvendte de

tre tillidsrepræsentanter sig til CO-industri i

København for at få hjælp. En uge efter

meddelelsen om ejerskifte deltog tillids-

repræsentanter, repræsentanter fra

afdelinger og forbund - i alt 8 personer - i et

møde med CO-industris jurist, Jesper Kragh-

Stetting.

Mister personalegoder

Nogle af de spørgsmål, tillidsfolkene skulle

have afklaret var, hvordan medarbejderne

står i forhold til B&O´s feriefond, der ejer to

sommerhuse i Fjellerup og Bønnerup, hvor

medarbejderne har kunnet leje sig ind på

fordelagtige vilkår.

Med virkning fra 1. juni i år er de ansatte i

Skive ikke længere med i B&O´s feriefond

og kan derfor ikke længere leje billige sommerhuse.

Et tab af et personalegode.

Med personalesalg (køb af B&O-produkter)

er der indgået en aftale om, at ordningen

fortsætter indtil 1. juni 2005, så mister de

dette personalegode.

Med køb af medarbejderaktier er der

indgået en aftale om udbetaling af et

engangsbeløb pr. 31. maj på op til 3.000 kr.

som kompensation.

Med jubilarer (25 år) - der er to jubilarer i år

- er der som led i en overgangsordning

indgået aftale om, at de vil få udbetalt sædvanligt

gratiale fra B&O.

Indtil 1. juni var medarbejderne i Skive

omfattet af en fælles syge- og ulykkesaftale

i B&O-regi, hvor der blev udbetalt penge i

forbindelse med langvarig sygdom, dødsfald

og uddannelse. Også den ordning

ophører.

- Funktionærlignende ansættelser, overenskomsten

og lokalaftaler løber videre, siger

Freddy Madsen.

Mange nye opgaver

- Vi skal fra bunden have startet et nyt

samarbejdsudvalg og vi skal have opbygget

en ny sikkerhedsorganisation, så der venter

tillids- og sikkerhedsrepræsentanter mange

nye opgaver, siger Nanny Dahl.

Tillidsrepræsentant Johannes Nørgaard

oplyser, at tillidsfolkene skal drøfte, hvorvidt

de skal søge om at få valgt en medarbejderrepræsentant

i bestyrelsen for det nye

anpartsselskab.

Fortsættes på næste side

CO-Magasinet · side 6-7

More magazines by this user
Similar magazines