SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sekretær i Kvindeligt Arbejderforbund, Liff Rasmussen - der selv var

Socialdemokrat - på en generalforsamling i Fællesorganisationen

gik på talerstolen og udtalte som første taler, at nu var det på tide at vise at

fagbevægelsen kunne samarbejde - også til 1ste Maj.

Socialdemokraternes argument imod fælles arrangementet 1 ste Maj, havde

været at SF og DKP ville bruge anledningen til at kritisere Soccerne når de

sad i regering og havde truffet upopulære beslutninger i Folketinget, dette

skete ikke, og møderne på Møllebakken har indtil det sidste trukket mange

unge og ældre borgere med god musik, talere, øl og god stemning.

På en generalforsamling var der desuden afstemning om et SF forslag i stillet

af byrådsmedlem Gunner Larsen, der gik på at Kordilgade skulle være

gågade?

Det var der stort flertal for, og dette blev senere vedtaget i byrådet.

Fællesorganisationen tilbød flere gange studieture til Østtyskland, det var nok

kommunisterne i Fællesorganisationerne der stod bag disse, det var billige og

populære, nok meget fordi der var mulighed for køb af ubeskattede cigaretter,

spiritus og øl på færgerne til Østtyskland?

Turene bestod af besøg på institutioner og virksomheder efterfulgt af

almindelige propagandamøder hvor alle den kommunistiske stats herligheder

blev lovprist af indledere, talerne blev oversat til dansk, og var ulidelige lange.

Et er sikkert, det gav ikke flere kommunister, alle kunne se at vi i Danmark var

betydeligt længere fremme på alle områder end østtyskerne - men vi lærte

hinanden godt at kende i LO Kalundborg så socialt var det udmærket.

SF var efterhånden godt repræsenteret inden for det faglige område.

Jørgen Roug var formand for Dansk Elektriker Forbunds Kalundborg afdeling.

Også i SID var der tillidsfolk hvor den mest kendte nok var Gunner Larsen der

i 1979 blev valgt til byrådet fra 1980 og sad i flere perioder.

Hos Kvindelig Arbejderforbund der havde mange medlemmer på Carmen

Clairol, var SF repræsenteret ved Margot Rosenquist, der var tillidskvinde

blandt de ansatte der.

Margot blev fyret på fabrikken fordi hun var faglig aktiv og havde udtalt sig

kritisk om virksomheden.

Hos tømrere var Jens Munch Steensgaard tillidsmand, Jens blev valgt som

tillidsmand under byggeriet af blok 4 på Asnæsværket, og stod i spidsen for

flere arbejdsnedlæggelser på stedet.

Af fagligt aktive i SID kan nævnes føromtalte, Gunner Larsen der arbejde på

Carmen Clairol og Poul Erik Holck Jørgensen.

Også i Styrmandsforeningen var det en SF’er der var formand, det var Jørgen

Josephsen der var ansat i JKL

JF blev en overgang suspenderet fra jobbet i JKL, men rederiet måtte forhyre

ham igen.

Jørgen blev senere skipper på FULTON som han sejlede med i mange år,

forinden havde han været skipper på en skonnert som var købt som et

beskæftigelsesprojekt for Kalundborg kommune, skonnertens navn var

8

More magazines by this user
Similar magazines